20 års medlemskap!

I dag är det 20 år sedan Sverige blev ett av medlemsländerna i den Europeiskaunionen. Medlemskapet föregicks av en folkomröstning och debatterna var många och långa inför detta beslut. Sverige är ett litet exportberoende land och är beroende av starka och stabila handelspartners. EU är en sådan partner som varit positiv för många delar av den svenska marknaden . Vi gynnas inte av regelkrångel, av avgifter eller av protektionism i form av handelshinder och tullavgifter. EU ska inte detaljstyra enskilda länders olika lagar och regler utan det ligger på de enskilda ländernas ansvar. EU ska vara den övergripande och sammanhållande länken för medlemsländerna. De pågående förhandlingarna om frihandelsavtal med Kanada och USA är ett bevis på betydelsen av EU .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kultur storm eller inte?

Av , , 1 kommentar 4

Det är intressant att se hur media så fokuserat granskar och kritiserar den nya kulturministern Alice Bah Kuhnke . Varför är det sådan storm kring kulturministern när många av de övriga ministrarna står helt i mediaskuggan? Om vi ser till medias prioriteringar känns det som om kulturfrågorna är ett av det högst prioriterade områdena i svensk politik. Jag kan tycka att den nya kulturministern gjort ett antal mindre bra framträdanden och uttalanden och hon saknar helt politisk erfarenhet. Jag tycker också att det är bra att media granskar den politik som förs men det fokus som hittills varit på kulturområdet känns lite snedvridet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Konst för mänskliga rättigheter!

Av , , 3 kommentarer 5

I går hade jag förmånen att få inviga en stor konstutställning i Umeå . Det är en konstutställning som kommer att pågå fram till den 20 november på temat sanningens, godhetens och tålamodets konst. De 18 kinesiska konstnärerna som visar sin konst bygger den på mänskliga rättigheter och visar tydligt vilka skillnader det finns när det gäller att leva i ett land som ständigt kränker de mänskliga rättigheterna. Inom konsten är det bara fantasin som sätter gränser, inom konsten kan våra mänskliga rättigheter tolkas av alla trots att vi talar olika språk. Använder vi konst som uttryckssätt för våra mänskliga rättigheter så kan vi komma hur långt som helst. Ta chansen och besök konstutställningen på Folkets Hus i Umeå.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Alliansens budgetförslag presenteras idag!

Av , , 1 kommentar 3

I dag presenterar Alliansen sitt gemensamma budgetalternativ. Ett budgetalternativ som sätter jobb och ekonomi i främsta rummet. Kvalitet och tillgänglighet i välfärden sätts i fokus för att fortsätta utveckla Sverige. Sverige är det enda land i EU där den offentliga skulden väntas minska mellan 2006 och 2014, vi har högst arbetskraftsdeltagande och högst sysselsättningsgrad i EU. Alliansen har ett jobbmål om att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020 genom att sysselsättningen ökar med 350 000 personer. Arbetet för att nå dit börjar i skolan. Stora satsningar görs för att stärka upp kunskapskraven .
Små och medelstora företag spelar en central roll för framväxten av nya jobb. Alliansen föreslår ett omfattande paket av regelförenklingar och förbättringar för entreprenörer, även åtgärder för att förbättra regelverket för generationsskiften. Åtgärder för att halvera tiden det tar att starta ett företag samt sänkt krav på aktiekapital är betydelsefulla . Ökade anslag till landsbygdsprogrammet bidrar till utveckling av landsbygden och fler jobb i hela landet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stora utmaningar som kräver nya lösningar!

I går presenterade Allianspartierna och en del av den budgetmotion som inom kort ska presenteras i sin helhet. Skolan är ett område som både de rödgröna och Alliansen prioriterar och det finns vissa områden där det råder samsyn. Alliansens skolpolitik är inte ny utan det är den politik som vi gick till val på i september. Skolan behöver fler utbildade lärare är något som alla partier ställer sig bakom. Att lyfta fram mer mattematik, läs och skrivkunskap är heller inget vi är oeniga om. Alliansen vill återinföra specialpedagogerna i skolan något som den tidigare (S) regeringen prioriterade bort. En betydelsefull del är att införa mer idrott och hälsa i skolan. Det är betydelsefullt att barnen får röra på sig och det ger positiva effekter på hela inlärningen. Jag tror inte på de rödgrönas förslag att göra gymnasieskolan obligatorisk, det kommer inte att ge bättre studieresultat, snarare tvärtom. Däremot att göra grundskolan 10-årig är en reform som kan ge ett extra år av inlärning till alla barn.
Stora utmaningar som kräver nya lösningar!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stor utdelning på sina knappa 6%

Av , , 2 kommentarer 9

Gårdagens debatt i Riksdagens kammare om vinster i välfärden var en intressant debatt ur många aspekter. Det är intressant att se hur stor makt Vänsterpartiet har över den rödgröna regeringen. (V) fick den 14 september 5,72% av det svenska folkets röster men får ett enormt utrymme att styra den politiska inriktningen i Sverige. Den vänsterideologiska synen att allt privat är av ondo och att staten är den bästa utföraren av allt var väldigt tydlig i gårdagens debatt. Jonas Sjöstedt (V) upprepade gång efter gång att all privat skola, vård och omsorg drivs av företag som enbart är ute för att plocka ut vinster. Varför är det så svårt att hålla sig till sanningen Jonas Sjöstedt? Drygt 80% av alla företag som finns inom skola, vård och omsorg är små eller medelstora företag med färre än 20 medarbetare som i de allra flesta fall återinvesterar sin vinst i företaget. 70% av alla svenskar vill kunna välja vård, skola eller omsorg. Jag har svårt att tänka mig att dessa 70% tittar på företagets balansräkning innan de väljer utförare, de väljer skolan, hälsocentralen, hemtjänstföretaget för att de ger bra service, håller bra kvalitet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Var finns trovärdigheten hos (MP)?

I går presenterade Migrationsverket mer detaljerade siffror på hur asylinvandringen kommer att se ut. Vi lever i en väldigt orolig värld och det visar sig i ett ökat antal människor på flykt från sina hemländer. Jag lyssnade på en intervju med ansvariga på Migrationsverket i går och ett gemensamt ansvar inom EU:s medlemsländer är ett måste för att kunna hantera situationen. Alliansregeringen annonserade precis innan valet att en del av den ökade kostanden för asylinvandringen skulle tas från biståndsbudgeten. Kritiken från Miljöpartiet lät inte vänta på sig och företrädare sa tydligt att Sverige har råd med både en generös biståndsbudget och en generös flyktingpolitik samt att ökade kostnader för det senare bör sökas på andra håll i statsbudgeten. Nu sitter Miljöpartiet i en regering där de dessutom driver frågan att det ska bli möjligt att ansöka om asyl från svenska ambassader i utlandet – en reform som rimligen skulle spä på dagens exceptionella situation. Hur detta ska finansieras beskriver Åsa Romson (MP) som en olycklig situation att även den rödgröna regeringen finansierar den ökade asylinvandring med medel från biståndsbudgeten. Var finns trovärdigheten hos (MP)?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Betydelsefullt att vaccinera barn!

Vi har en gemensam stor global utmaning att hantera. Vi blir fler och fler människor på jorden och det är inte en hållbar situation. Ett tydligt tecken på att vi tar denna utmaning på allvar är att fler och fler utvecklingsländer visar upp minskade barnkullar mycket tack vare att barnadödligheten minskar och livslängden ökar. Microsoftgrundaren Bill Gates donerade i söndags 3,7 miljarder kronor till kampen mot malaria och andra infektionssjukdomar i utvecklingsländerna. För en dryg månad sedan donerade Bill Gates en stor summa pengar till kampen mot Ebola. Tillsammans gör alla hjälporganisationer och Bill and Melinda Gates Foundation ett stort jobb för se till att alla barn vaccineras mot sjukdomar allt för att barnkullarna ska minska i varje familj. Procentuellt är befolkningstillväxten snabbast i Afrika . Antalet människor ökar ändå mest i östra och södra Asien. Därför är det betydelsefullt att insatserna är riktade och nyttjas där de behövs bäst.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vad är det som gäller?

Av , , 6 kommentarer 8

För att kunna prestera något bra gäller det att förbereda sig. Det är en devis som gäller för alla områden och även för politiken. Det är så trist att se hur den rödgröna regeringen gång efter gång visar upp oförberedda politiska utspel som i vissa fall dessutom saknar enighet inom regeringen. Hur ska vi kunna förstå vad som är regeringens hållning i frågor om företrädare öppet kritiserar varandra för beslut. Alliansföreträdare var tydliga med detta scenario före valet och det som vi befarade är nu tydligt. Förra veckan togs ett beslut om skyddsjakt på varg. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht klargjorde regeringens hållning i frågan samtidigt gick miljöminister Åsa Romson ut och kritiserade beslutet. Vad är det som ska gälla?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)