Enkelt med förslag utan finansiering!

Av , , 6 kommentarer 0

Vänsterpartiets kongress har just beslutat att kräva sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Partiet ska nu driva detta i valrörelsen. Alla ska få 25 procent mindre arbetstid, men lika mycket betalt. Det motsvarar en löneförhöjning med 33 procent per arbetade timme, på ett bräde. Grattis! Vem vill inte ha det? Eftersom vänsterpartiet i förra veckan lade fram en budget utan några nämnvärt högre anslag till exempelvis skolan tillsammans med de övriga rödgröna, måste man då anta att skolhuvudmännen ska minska arbetstiden med 25 procent med i stort sett oförändrade budgetramar. Det är enkelt att komma med populistiska förslag utan att presentera hur vi ska finansiera det.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Valet handlar om framtiden!

Av , , 10 kommentarer 1

 

Valet 2010 handlar om framtiden. Vad vi vill att Sverige ska kännetecknas av och hur vi vill att vårt land ska utvecklas. I höstens val står för första gången två tydliga regeringsalternativ mot varandra. Det ställer större krav än tidigare på att tydligt presentera för väljarna vilken samlad politik de har att välja emellan. Alliansen kommer inte att höja skatten för vanliga löntagare. Vi vill inte heller höja arbetsgivaravgiften för att anställa unga, Både möjligheten till ROT och RUT avdrag ska finnas kvar. Det blir ingen kilometerskatt och vi ska inte kvotera föräldraförsäkringen. Vad som är viktigt är att det blir inga löften utan att det är finansierat. Det är några av de löften som alliansen presenterat och det känns bra att vara tydlig.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  

Vi kan inte blunda längre!

Av , , 3 kommentarer 2

 

Moderatkvinnorna har låtit göra en opinions undersökning hos företaget Novus. Vi fick undersökningen presenterad för oss i fredags och den är baserad på vad 1000 svenska kvinnor anser om jämställdhet. De flesta kvinnor anser att vi arbetar med jämställdhet i vårt land men lika många anser att vi inte är jämställda i vårt land. Det ger mig mer energi att arbeta med denna fråga om jämställdhet. Vad betyder jämställdhet, det handlar inte om att stå på barrikaderna och kalla sig feminist. Att vara feminist är ett laddat begrepp som tyvärr andra partier har ansett som sitt eget begrepp Jag vill inte säga att jag är feminist eftersom då blir jag placerad i ett fack och det stämmer inte överens med mina intentioner  när jag vill diskutera jämställdhet. Jämställdhet handlar om både män och kvinnor. Det handlar om att vi ska ha lika lön för lika arbete, det handlar om vi ska få vård på lika villkor, det handlar om att vi ska ges lika förutsättningar på alla plan i vårt samhälle. Det är en väldigt viktigt fråga som jag inte tycker vi kan blunda inför

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kampanjen avgör!

 

Att den senaste Demoskop undersökningen visade positiva siffror för alliansen om det vore val i dag har vi kunnat läsa de senaste dagarna. Att alliansen fick störst förtroende när det gäller arbetslinjen är heller ingen nyhet. Denna undersökning gjordes under samma period som alliansen presenterade flera positiva åtgärder för att minska arbetslösheten. Denna Demoskop undersökning gjordes delvis innan oppositionen lade fram sin skugg budget men även efter att den var presenterad. Jag håller med alla tyckare att vi inte ska dra stora slutsatser av en undersökning men det är dock intressant att siffrorna visar en majoritet för alliansen. Det återstår några månader kvar innan valet och det kommer att bli en intressant kampanj.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lika men ändå olika!

 

Regiondagar inom anestesi och intensivvård i Sunderbyn. Många inom detta arbetsområde är samlade från Sundsvall i söder till Kiruna i norr. Att träffa människor som arbetar inom samma område är intressant och väldigt roligt. Diskussionerna har varit många och stundtals intensiva. Vad som är tydligt är att många har en tuff vardag att handskas med och att trots att vi tycker att våra förutsättningar borde vara rätt lika då vi bor i den norra delen av Sverige så är det inte så. Det finns sjukhus som har genomgått stora förändringar och i mina ögon stora personal neddragningar. Vi har fortfarande samma krav på produktion och kvalitet i vården men det ska ske med en för många betydligt mindre kostym. En arbetssituation som är komplicerad och kräver stor entusiasm att klara av då det påverkar en arbetsgrupp väldigt mycket. Vi har en bit kvar innan vi kan påstå att vi har lika rätt till sjukvård i Sverige.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  
 

Vi måste lära av andra!

Av , , 4 kommentarer 1

 

 Vi har haft Vårdval inom några landsting i Sverige sedan 2009 och från och med 1 januari 2010 har vi det även i Västerbotten. Jag har tittat lite på en delrapport som Konkurrensverket presenterat och som har tittat närmare på den Vårdvals reform som finns i Halland, Stockholm och i Västmanland.  Regeringen har beslutat hur ramarna i reformen ska se ut sedan har varje landsting fått fylla ramarna med åtaganden. Det gör att reformen ser väldigt olika ut i vårt land. Några likheter finns dock. Ju bredare åtagande som landstinget beslutar om desto större kundunderlag behövs för att få en ekonomi i sin verksamhet och det gör det betydligt svårare för nya aktörer att etablera sig på marknaden. Att ge alla i sitt landsting en grundlig information om vad ett fritt Vårdval innebär är även det en stor förutsättning för att alla ska ges möjlighet att göra ett aktivt val. Vad som också framkommit är att det är i princip omöjligt att ha ett rättvist konkurrens förhållande mellan privata vårdgivare och landstingsdrivna hälsocentraler.  Att läsa denna delrapport gör mig lite orolig för hur vi ska klara av Vårdval Västerbotten.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)     

Fatta beslut runt matbordet!

 

Jag såg Debatt i förra veckan där en av Danmarks TV profiler skulle titta på jämställdheten i Sverige. Det han förvånades mest över var att många män i Sverige ansåg sig själva vara feminister . Att vara man i Danmark och kalla sig själv feminist förekommer inte.  En fråga som förvånade den danska reportern var att många svenska män var pappalediga. Alla män som var med i programmet fick frågan, varför är inte du på jobbet? Vill du inte vara på jobbet istället för att vara hemma? Alla svarade att de valt detta själva och att de ansåg att det var helt rätt att de också tog ansvar för sina barn. Det är en intressant jämförelse med ett land som ligger oss så nära men i denna fråga så långt bort. En fråga som gör mig nöjd är att vår allians regering inte kommer att lagstadga om delad föräldraförsäkring utan det är en fråga som föräldrarna själva ska lösa hemma över matbordet.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  

Gynnar inte Norrland!

 

Höjda skatter på transporter, bensin, fastigheter, alkohol, tobak, höjda arbetsgivaravgifter på unga. Detta är en del av den skugg budget som den röd/gröna oppositionen lagt fram. Det är många miljarder som ska rulla in i statsfinanserna med hjälp av dessa åtgärder. Jag funderar hur attraktivt det blir att bo i glesbygd med ett näringsliv starkt uppbyggt på transportsektorn och skogsindustrin . Att höja skatt på koldioxid kommer inte heller att stimulera dessa två sektorer. Det finns olika sätt att finansiera en budget och detta kommer inte att gynna våra norra landsända.
  
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vad är det skillnad mellan RUT och ROT?

 

Vad är det för skillnad på RUT och ROT? Jag blir en smula förvånad och upprörd när jag hör hur diskussionen går om vi får en annan färg på regeringen under nästa mandat period. Då ska RUT bort men ROT ska vara kvar. Arbetsgivaravgiften ska istället sänkas för alla. Varför är det inte OK att anlita service i hemmet och tillåtas göra avdrag enligt RUT? Är det mer legalt att anlita byggfirmor och andra hantverkare och göra ROT avdrag? Vad händer med dessa firmor som i dag har startat upp och tillhandahåller service i form av städhjälp mm. De kommer att försvinna och en mängd kvinnor blir arbetslösa. Det leder till att vi får mer svartjobb inom denna sektor igen. Är det inte bättre att få arbetstillfällen under legala former där staten får in skatteintäkter och alla anställda omfattas av ett  tryggt regelverk  .Är detta ytterligare en av de röd/gröna:s ideologiska tankar som flyter upp. Det är inte OK att ha städhjälp men det är OK att anlita en rörmokare. Detta är för mig en stor jämställdhetsfråga och en fråga om att göra en tidigare svart sektor vit!
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Tandlöst flörtande!

 

Det kommer nästan dagligen löften till olika kategorier i vårt samhälle för att försöka skapa förtroende hos väljarna inför det stundande valet. Det hör till spelet, och jag läser många av dessa och ibland kan jag tycka att förslagen är bra och ibland förstår jag ingenting. Ett utspel som jag verkligen inte förstår är att (s) vill höja underhållsstödet till ensamstående mammor med 100 kr i månaden. Dessutom lovar man att höja bostadsbidraget och umgängesbidraget så att det sammanlagt ger 130 kr till i månaden.
Är det inte bättre att sänka skatterna för löntagarna och se till att man kan leva på sin inkomst oavsett om du är ensamstående eller inte.Jag kan inte låta bli att jämföra den extra månadslön de flesta har fått mer i plånboken varje år och fundera om de 100 kr i ökad bidrag varje månad är den hjälp man behöver? Debatten har varit stor om den trygghetsförsäkring vi har i Sverige och om hur svårt det blivit för många grupper. Att peka ut en grupp i vårt samhälle som (s) gör, de ensamstående mammorna, och erbjuda 100 kr mer i månaden är för mig ett tandlöst flörtande.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)