Vem röstar vi kvinnor på i höst?

Av , , 2 kommentarer 0

 

 
Ett intressant inlägg på Newsmill. Nu tänker chefsredaktören ta reda på vad vi kvinnor tänker lägga vår röst på i höstens val. Det är lite intressant eftersom kvinnor inte är någon homogen väljargrupp men många kvinnor delar både privata och professionella erfarenheter som kommer att påverka vem de kommer att rösta på i september. Många partier har valt att tona ner kvinnors livsvillkor som en rättvise fråga och det är en spännande ingång. Det är trots allt så att kvinnor som grupp tjänar mindre än män och kvinnor deltidsarbetar i större utsträckning än män. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi vågar lyfta en fråga som handlar om kvinnor utan bli placerad på fel sida i en jämställdhets debatt. Det är trots allt år 2010 och vi skulle ha kommit längre i vår debatt om jämställdhet!
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förtidspension Nej Tack!

Av , , 4 kommentarer 2

Jag har besökt ett boende för personer som har ett psykiskt funktionshinder. Ett intressant besök där många frågor fick ett lite annorlunda svar. De var väldigt nöjda över den förändring som alliansregeringen infört vad gäller sjukskrivning och den arbetslinje som bland många varit så kritiserad. De personer jag pratade med var så nöjda över att de hade blivit erbjudna arbetstillfällen utifrån deras kapacitet och att de fick möjligheten att komma tillbaka in på arbetsmarknaden och känna tillhörighet, att få en identitet. Bara en så enkel sak att ha arbetskamrater sa många var en så stor tillfredsställelse. Tidigare har många fått en förtidspension och blivit satt utanför en arbetsmarknad. Det finns många sidor att se saker på och när jag lyssnade på alla dessa berättelser om livs situationer så blev jag än mer stärkt i att det är rätt väg att gå att försöka erbjuda alla en möjlighet att komma tillbaka till arbete istället för som tidigare erbjuda förtidspension.

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Europas bästa finansminister

Av , , 2 kommentarer 1

 

Vi har en finansminister i Sverige som är Europas bästa! Jag har under helgen lyssnat till flera föredrag av Anders Borg och är väldigt imponerad av hans sätt att förklara våra komplicerade statsfinanser och på ett förståeligt sätt uttrycka hur vi ska fortsätta driva Sverige på ett utvecklade sätt. Vi har nu en statsfinans där det råder ordning och reda. Eftersom Sverige är ett så litet land är vi väldigt beroende av en väl fungerande exportmarknad och då gäller det att ha koll på vad man gör så att styrningen av vår ekonomi inte hamnar i andra större kraftigare händer. Många länder i Europa har lånat enorma summor för att klara av den stora finanskrisen, det finns länder som lånat upp till 90% av sitt BNP. I Sverige har vi hanterat krisen lite annorlunda och vi har istället använt oss av sparat kapital för att kunna hantera krisen på bästa sätt. Jag är glad att vi har en finansminister som Anders Borg
 
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Röd/grön allians jämförs med TV4:s fuskbyggare!

Av , , 7 kommentarer 2

En äventyrlig resa till Göteborg med iställda flyg och bilresa istället. Kommunala rikskonferrensen med 2500 Moderater från hela Sverige. En häftig upplevelse. Jag har lyssnat till partisekreterare Per Schlingmann. Han jämförde den röd/gröna alliansen med TV 4:s dokumentär serie Fuskbyggarna. En spännande jämförelse där Mona Sahlin jämfördes med byggherren som stått för planeringen och lagt ut arbete på rördragning till firma Ohly och annat entrepenadjobb till firma Eriksson/Wetterstrand. En byggherre som inte har full koll på sina entrepenörer och som inte ger tydliga och klara direktiv för hur arbetet ska fortskrida. Om man tittar på verkligheten och hur den ser ut så är jag tacksam att vi under den värsta finasiella krisen sedan 30-talet haft en alliansledd regering som kunnat dämpa mycket av de konsekvenser som krisen inneburit. Jämför med så många länder i Europa så har vi hanterat krisen på ett bra sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Frågor som engagerar oss i inlandet!

Av , , 6 kommentarer 1

 

I tisdags kväll var jag som kandidat till riksdagen tillsammans med min kandidat kollega Jan Nilsson från Vännäs och riksdagsledamoten Ulf Grape från Skellefteå i Storuman för att träffa inlands politiker. Det blev ett möte med höga diskussioner och ett intressant utfall. Det är viktigt att hitta frågor som engagerar befolkningen i inlandet utan att skapa en gräns mellan kust och inland. Det finns speciella frågor som är mer intressanta för inlandet bland annat på grund av den åldersstruktur som finns. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram att vi vill behålla en allians regering även efter 19 sept. Jag är verkligen rädd för att vi blir lurade att tro att om vi röstar fram ett (s) alternativ får vi (s) politik nästa mandat period. Jag tror  att det kommer att vara stödpartierna i form av (v) och (mp) som kommer att få sin vilja igenom som kompensation för ett röd/grönt samarbete. Att för en sekund tro att (mp) är annat än ett storstads part är att vara blåögd. Det är inget parti som gynnar oss som bor i Norrland och definitivt inte i en inlandskommun.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Positivt bemötande!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Hektiska dagar med aktiviteter och uppbokad kalender. En verklighet nu och framöver men jag får så mycket tillbaka att det är värt att engagera sig politiskt. Jag och några av mina kollegor var ute i söndags kväll och knackade dörr för att inbjuda till ett öppet möte. Ett möte där alla åsikter och tyckande är välkomna. Jag hade lite funderingar om att gå runt i ett område och knacka dörr, hur skulle jag bli bemött, vad skulle de jag mötte säga? Jag blev otroligt positivt överraskad, inte en enda dörr jag knackade på hade annat än positiva kommentarer att ge, de flesta blev glatt överraskade av att vi gick runt och erbjöd dom att tycka till. Jag kommer att göra detta fler gånger.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi måste lära av våra misstag!

 

Jag läser en artikel i en kvällstidning om fel och brister i sjukvården. Jag har vid flera inläggtidigare tagit upp problemet med hur  vården hanterar sin  avvikelsehantering . Det är sant att det begås fel inom sjukvården och att många av de fel som görs skulle kunna förhindras. Det är också sant att det dör människor i onödan på grund av att sjukvården har ett komplicerat sätt att hantera fel och brister. Det  går inte att försvara! Om sjukvården skulle fokusera på att rätta till de fel som görs genom att förbättra rutiner, procedurer eller den arbetsmiljö där bristerna uppstår istället för att fokusera  på att hitta en syndabock, skulle sjukvården kunna förenkla mycket av den avvikelserapportering som görs. Dessutom skulle fler våga göra avvikelser för att förbättra rutiner. Nu avstår många i rädsla för att bli uthängd som den som gjorde fel. Vi behöver förändra hela sjukvårdens syn och hantering på avvikelser för att kunna lära av våra misstag.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Är det fel att kunna leva på att arbeta?

Av , , 16 kommentarer 1

 

 
Är det så att vår sittande regering för en politik som leder till ökad utslagning och större orättvisor? Det är något som den (s) märkta sidan är snabba att påstå när Moderaterna presenterade den stora förvalskampanj som ska starta nästa vecka. En kampanj som handlar om att det som är viktigt är att alla ges möjlighet till ett arbete, att det ska löna sig att arbeta istället för att leva på bidrag, att alla ska ha rätt till lika vård. När jag lyssnar till många av  oppositionens politiker beskriva vad som ska förändras vid ett maktskift känner jag mig förtvivlad. Det märks klart och tydligt var prioriteringarna finns och vad som är den stora skillnaden.  Jag tycker vi ska vara stolta över att ha målet i vårt land att det ska löna sig att arbeta istället för att leva på bidrag.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Antibiotika botar inte allt!

Av , , 2 kommentarer 1

 

Vi har ett stort problem i hela Världen med resistens mot många av våra vanliga bakterier. Det beror till stor del på att många länder fortfarande säljer antibiotika utan recept och att i många länder är kunskapen bland befolkningen så låg att de tror att antibiotika botar allt, huvudvärk, ont i magen. Sverige är även på detta område ett framgångsland. Vi har lyckats informera allmänheten om riskerna med att äta för mycket antibiotika och vi har en lag som säger att du får inte sälja antibiotika utan recept. Länder i södra Europa har stora problem med ökad förbrukning av antibiotika och trots att det även här finns en lag som förbjuder försäljning av antibiotika utan recept så följs den inte på alla ställen. I Sverige hade 22% av befolkningen ätit antibiotika under de senaste 12 månaderna. Siffran för Italien är 57%.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sverige världsbäst för kvinnor!

Av , , 4 kommentarer 2

En artikel i den amerikanska tidningen Lifestyle lyfter fram Sverige som världens bästa land för kvinnor. I artikeln säger man att om man vill vara lycklig, frisk och framgångsrik ska man som kvinna bosätta sig i Sverige. Anledningarna till att Sverige är ett så framgångsland för kvinnor är enligt artikeln vår tidiga jämställdhets träning där vi redan i förskolan låter pojkar leka med dockor och flickor med bilar, att vi har obligatoriska lektioner i grundskolan i ämnena slöjd och hemkunskap. Den sista anledningen  är våra generösa föräldraförsäkring. Jag kan inte låta bli att kommentera artikeln då jag i många inlägg tagit upp frågan om jämställdhet. Det är intressant att det vi i Sverige tar för givet är för många en dröm som inte än har gått i uppfyllelse i sitt eget hemland. När jag läste artikeln funderar jag över att vi har många fördelar i Sverige men att vi inom flera områden har långt kvar innan vi kan prata jämställdhet.

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)