Bränslepriset och de som bestämmer

Av , , Bli först att kommentera 3

Helena Lindahl är näringspolitisk talesperson i riksdagen och en av de röster som hörs mest kring landsbygdens frågor. Lyssna till ett podavsnitt om bränslepriset här:

Helena har gjort sig känd som en politiker som verkligen driver landsbygdens frågor. Från äganderätten av skogen, drivmedelspriser, snöröjning, att få bygga där man vill bo, om polisbrist och att ambulansen inte kommer till att driva på för företagande och alla människors lika rätt och värde. Hon toppar diverse rankingar i antal följare i sociala medier och har ett sätt att nå ut med sina budskap som många förunnas.

När du blir sjuk…

Av , , 2 kommentarer 4

I helgen är det centerstämma för Centerpartiet i Västerbotten. Jag har jobbat i Stockholm i veckan så jag får kliva av planet i Lycksele ikväll fredag, lite ovant. Det ska bli kul att få diskutera den politik vi ska presentera inför valet. Vad vi vill driva regionen åt för håll. Mer nära vård, rättvis vård, trygghet i hela länet med både ambulans och bb likväl som ett starkt näringsliv och hållbar utveckling.

Precis idag presenterade vi en reform för vården. Vi vill att fler ska kunna starta vårdcentraler i glesbygd som den i Hoting. Vi tycker att om en person startar upp i glesbygd så ska det vara bra villkor till de som etablerar sig.

Men det viktigaste i det här är att det handlar om att ge alla vårdcentralerna en mer central funktion i sjukvården. Vi vill se att alla ska ha en fast kontaktperson inom vården, vi kallar det för fast läkarkontakt. Vi vill också att ojämlikheterna mellan landets regioner ska jämnas ut genom en förbättrad primärvård på landsbygden men också i socioekonomiskt utsatta områden i städerna.

Vi har länge jobbat för bättre arbetsvillkor och ett exempel är beslutet i socialnämnden i Vilhelmina om löneökningar för vårdpersonal inom kommunen. Det vi u driver på för regionerna är bättre arbetsvillkor för läkare och annan, rätt till fortbildning för legitimerad vårdpersonal, fler karriärmöjligheter och att ta bort hinder för att öppna mindre vårdcentraler. I regionen vill vi köpa utbildningar för att utbilda bla barnmorskor som det är stor brist på.

Vi ser problemen som finns idag med långa köer, för lite personal och inte så attraktiva arbetsförhållanden. Många av oss känner oss inte trygga och är oroliga för vad som händer om vi blir sjuka, ska föda barn eller bli gammal. I takt med den medicinska utvecklingen, den digitala utvecklingen, vår åldrande befolkning och en bristande tillgänglighet så ser vi ett stort behov av att ställa om att hälso- och sjukvården. Vårdcentralerna måste få en tydligare och viktigare roll och göras mer tillgängliga, så att man kan genomföra fler behandlingar utan att patienter behöver läggas in på sjukhus. Mycket av den digitala och tekniska utvecklingen har lett till att vi klarar av mer själva som människor men även att vårdcentralerna klarar av mer idag än tidigare. Det behövs fler vårdcentraler närmare människor runt om i landet med en utbyggd hemsjukvård.

De konkreta förslagen ser bl.a. ut så här:
• Centerpartiet har sett till att Sverige får en stor primärvårdsreform. Patienter i hela landet får nu rätt till fast läkarkontakt på valfri vårdcentral, samtidigt som vi ökar tillgängligheten inom vården och kortar köerna.

• Alla har rätt till en trygg och nära vård, oavsett var i landet du bor. Svensk primärvård är navet inom sjukvården, det är dit alla patienter ska kunna vända sig för att få hjälp. Att stärka vårdcentralerna, förbättra villkoren för vårdpersonalen, införa rätt till fast läkarkontakt och öka tillgängligheten är därför helt centralt.

• Vårdgarantin förtydligas för att man ska kunna komma i kontakt med sin vårdcentral samma dag, och få en bedömning inom tre dagar.

• Möjlighet att öppna nya vårdcentraler på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden stärks. Centerpartiet kommer driva på för att regionerna aktivt ska ta möjligheten att upphandla primärvård i glesbygd eller erbjuda bättre villkor till utförare som etablerar sig där. I vår budget föreslog vi att staten ska bidra med 1,2 miljarder kronor till regioner som gör detta.