Distansteknik kan vara lösa lärarbristen i små kommuner

Av , , 2 kommentarer 3

På Centerpartiet stämma var debatten het när det handlade om små skolor på landsbygden. Många var uppe i talarstolen och yrkade bifall på det Madelaine Jakobsson från Nordmaling yrkat, att ge små skolor möjlighet att använda distansteknik fullt ut.
Ett mycket viktigt beslut då vi har många små skolor där man idag har krav på behöriga lärare för att sätta betyg. Där måste vi kunna använda kompetenser digitalt så att alla barn får en likvärdig utbildning och använda kompetenser rätt. Istället för att sitta halva arbetsdagen i bil mellan skolor kan man nyttja tiden effektivt digitalt.

Andra förslag inom skolområdet var:
• Kunskapsfokus i läroplanen ökar.
• En centralt samordnad granskning av läromedel införs.
• Skärpt straff för hot och våld mot rektorer och lärare.
• Rätten till antalet timmar i förskolan ökar på sikt för barn med föräldrar i utanförskap.
• Ett nationellt riktmärke om antal barn per utbildad personal införs.
• Brister i undervisningskvalitet ska följas upp med åtgärder. Förbättras inte skolor ska de kunna tas över eller läggas ned.
• Skolpengen ses över i syfte att säkra lika villkor för alla huvudmän.
• Innehållet i lärarutbildningen moderniseras genom att öka utrymmet för ämnesdidaktik, metodik och kognitionsvetenskap.
• Forskningsanslagen till praktiknära forskning för lärare ska öka, och möjligheterna för yrkesverksamma lärare att på deltid bedriva praktiknära forskning förbättras.
• Modellen med undervisande assistenter ska utvecklas och spridas till fler kommuner, med bättre stödmaterial till obehöriga lärare

Klimatmärkning och laddstolpar och sånt….

Av , , Bli först att kommentera 3

Carina Sundbom min kompis från Skellefteå var uppe och pläderade för klimatmärkning av mat. Så att man enkelt kan välja klimatsmart mat i affären. Klokt, det blev också Centerstämmans beslut i frågan. Ett annat beslut jag gillade var att staten ska ta ansvar för laddstolpar. I Vilhelmina tog bostadsbolaget Vibo, förra veckan beslut om att installera efter behov. Ett ansvar som staten borde ta och inte små bostadsbolag. Några fler av Centerpartiets beslut på klimat- och miljöområdet:

• Sverige ska vara nettoproducent av förnybara drivmedel och världsledande i användning av dessa. Vi vill fasa ut fossila bränslen i transportsektorn till 2030, med vissa undantag. 2040 ska all flygtrafik i Sverige ske fossilfritt.
• Staten bör ta ett större ansvar att, genom upphandling, bygga ut infrastrukturen för fossilfri laddning och tankning i hela landet.
• Statliga exportåtgärder som exportstrategin och exportkrediter ska fokusera särskilt på grön teknik och grön omställning i linje med Parisavtalet.

• Förbättra EU:s utsläppshandelssystem, genom att skärpa taket för hur många utsläppsrätter som delas ut varje år, successivt minska överskottet på utsläppsrätter, införa ett prisgolv, utvidga systemet till fler sektorer samt ta bort möjligheten för EU:s medlemsländer att kompensera utsläppande företag för indirekta kostnader.
• Stärka incitamenten för minusutsläpp.

• Sveriges elsystem ska bli helt förnybart, robust och flexibelt.

• Ett nytt mål om halverade tider för miljötillståndsprocesser ska införas.
• Livsmedel ska också omfattas av en obligatorisk klimatmärkning som på ett enkelt sätt visar produktens klimatavtryck.

Landsbygdskommuners ekonomi stärks

Av , , Bli först att kommentera 2

Någonting som jag retat mig på är att man som politiker ska fylla i blanketter så fort man varit på ett möte. Som i region Västerbotten. Alla ska fylla i samma blå blankett med en massa uppgifter på när man varit på regionfullmäktige tex. Hur många timmar går det sen åt för de som ska knappa in uppgifterna i nåt system? Det borde ju vara digitalt och anmälas så fort man varit närvarande på ett möte. Inget företag med många anställda skulle ha ett o digitalt system men det har både kommuner och regioner. Resurskrävande och omodernt. Så jag gillar Centerpartiets beslut att all offentlig verksamhet bör digitaliseras mer, såväl myndigheter som välfärdsverksamheter.

Ett annat beslut jag tyckte var bra handlade om att kommunernas och regionernas ekonomin stärks. Högre, och mer generella, statsbidrag krävs samt att särskilt stimulera ekonomisk utveckling i landsbygdskommuner.

Här kommer alla andra beslut som togs på stämman på ekonomiområdet:
• Ett yrkeshögskolelyft tillsammans med en höjd gräns för studiestöd, från 47 år till 60 år. Större drivkrafter för företag att satsa på personalens kompetensutveckling måste skapas.
• Turordningsreglerna ska vara lika för alla och baserade på kompetens. En bättre proportionalitet behöver nås i för fackförbunds möjligheter att vidta stridsåtgärder mot mindre företag.
• Försäkringskassan ska ha ett mål för återgång till arbete, istället för dagens mål om att få ner antalet dagar som utbetalas ur sjukförsäkringen.
• Ett intensivår, med fler timmar av svenskundervisning: arbete, praktik och samhällsorientering. Nyanlända bör kvalificera sig in i trygghetssystemen genom arbete.
• Lönegapet mellan kvinnor och mänska slutas och offentliga arbetsgivare visar ledarskap i det arbetet.
• Trygghetssystemen bör anpassas bättre till företagare. Upphandlingsregler behöver i större grad göra det möjligt för småföretag att delta.
• Regler ska bibehållas endast när de går att motivera utifrån att de fortsatt fyller en funktion. Arbetskraftsinvandring ska bejakas och inte omgärdas med onödiga administrativa bördor.
• En skattereform som ska öka sysselsättningen och antalet arbetade timmar, stärka Sveriges konkurrenskraft, öka möjligheterna att nå klimat- och miljömålen, förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, säkra välfärdens långsiktiga finansiering och minska klyvningen mellan människor och platser.

Kvinnor, mammor och mormödrar

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag är i mormoråldern, vi har och kommer att få barnbarn. Så det är extra gott att höra på Annie Lööf när hon invigningstalar på stämman i Karlstad. Hon lyfter frågor som berör mig både som mormor, som mamma och som kvinna. Kvinnors hälsa handlar om så många delar i levet.

Många kvinnor lider i tysthet av svåra förlossningsskador, PMS eller klimakteriebesvär. Problem som under lång tid normaliserats eller viftats bort som en ickefråga. Genom att ge alla kvinnor rätt till ett hälsosamtal i mödravården, kan fler få hjälp oavsett vilken fas i livet de befinner sig i.
Idag får inte kvinnor samma tillgång till mödra- och förlossningsvård utifrån vart man bor i landet. Det finns stora regionala skillnader när det handlar om antalet bristningar, kejsarsnitt och behandling vid klimakteriebesvär.

Jag har pratat med människor som berättat sina egna berättelser om både förlossning och om eftervård och om attityder när man vänder sig till vården med klimakteriebesvär. Det här måste ändras och vårdens riktlinjer måste bli tydliga. Man ska som kvinna känna sig trygg med att man får den vård man har rätt till. Hur många kvinnor går idag omkring med ej behandlade förlossningsskador? Något som de tror att de bara måste dras med. Sånt man får leva med?

Vi vill att kvinnor ska kunna lita på att de får en sammanhängande vård från graviditet till förlossning och eftervård. Vi vill att kvinnor också ska kunna få ha samma barnmorska genom hela graviditeten.

Förlossningsvården måste bli mer jämlik. Alla kvinnor oavsett var i landet man bor ska kunna känna sig trygga i att de får bästa möjliga vård och omhändertagandet. Därför behöver vi ta fram nationella riktlinjer för att slå fast vilken vård kvinnor har rätt till.
Har du tankar, frågor eller egna erfarenheter kring detta så hör av dig?

Greta, en hjältinna!

Av , , Bli först att kommentera 5

Greta Thunbergs tal hyllas världen över samtidigt som hon möts av hat, främst av äldre vita män. En ung kvinna som engagerat driver en fråga vi alla borde brinna för på ett sätt som ingen annan gjort tidigare. Det hat hon möter är helt overkligt, att hon är mentalt sjuk och att hon är grundlurad, exploaterad och utnyttjad.

Att det ska vara så svårt att se den verkliga människan som brinner för klimatfrågan och som kommer att göra skillnad. Att Amerikas president twittrar elakt och cyniskt om henne måste betyda att hon är ett stort hot mot makten. Hon mobiliserar unga människor, unga intelligenta människor som ser verkligheten bakom kulissen. Kulissen av att vi kan fortsätta att leva som vi gör idag utan hänsyn till klimatet. En generation som kommer att vara tvingade att ta ett tungt ansvar.

Jag är så imponerad och skäms för min egen generation. Jag är inget föredöme själv heller då det gäller klimatet. Mitt bilåkande och mitt flygande är svårt att väga upp med att vi äter ekologiskt, närodlat, närskjutet, sorterar och återvinner. Medvetenheten finns dock där. Så jag tycker att vi alla ska vara stolta över att vi har en Greta som driver på för att vi ska ta till oss forskningen och fundera över de där små stegen vi själva kan göra för att gå åt rätt håll.

+55,boende, ny grillplats, utegym, lekplats och sånt

Av , , Bli först att kommentera 3

Förra veckan hade VIBO och VIFAB visning av den nya utemiljön på Strandvägen och av +55 boendet som planeras.En solig vacker höstdag med en jämn ström av människor som ville titta på lägenheterna där MIO och Lilla Fröken Blomster hade möblerat och fixat. Man ville flytta in direkt.

Vi i styrelsen för bolagen tänkte att det kanske inte skulle komma så många. Men inte. Det var väldigt många besökare, det gick åt många korvar och rulltårtor, jag uppskattar det till nånstans runt 300 besökare.

Väldigt fint arrangerat av personalen från bolagen med tipstävling, grillning, ponnyridning, basket och fika och en röd matta vid entrén.
Lägenheterna kommer att bli väldigt fina, ljusa och med en fantastisk utsikt över Volgsjön och Blaikfjället. Närheten till naturen är påtaglig. De gemensamma utrymmena i bottenplan kommer att bli gym, spa, matsal eller sällskapsrum, verkstad och sånt. Många frågade om hyran och det kan vi svara på i mitten av oktober där hyresgästföreningen förhandlat fram hyresnivån tillsammans med VIBO.

Utemiljön har ett utegym, en lekplats, en jättefin fikaplats med en fantastisk grill, en basketplan och en studsmatta kommer Åxå. Fina planteringar och parkbänkar. Trevligt och fint byggt

Vi var också och tittade på det nya elevboendet som finns där det tidigare var ett äldreboende. Fina stora lägenheter där alla har egen toa och pentry. Jag gillar att man återbruket möbler och textilier och piffat utifrån sånt som redan funnits i kommunens förråd. Bra gjort.

En trevlig dag där vi i styrelsen också tog beslut om att installera laddstolpar utifrån behov och förutsättningar. Vi måste kunna erbjuda elladdstolpar till de hyresgäster som har elbil. Men vi kommer inte att kunna erbjuda det överallt då det är gamla elsystem. Det var extra kul då jag träffade en av hyresgästerna som drivit på i den här frågan då han var och tittade på lägenheterna på Strandvägen och kunde berätta.

Jag har varit ordförande för de här två bolagen sedan i maj och vi har redan hunnit ta flera beslut som känns verkligt bra för att driva kommunen framåt.

Nervösning av revisorernas rapport

Av , , 1 kommentar 3

Revisorerna var på plats vid regionfullmäktige i tisdags för att prata om ekonomin. De är lika oroade som de varit många gånger tidigare när de pratat vid fullmäktige. Redan nu i juni var underskottet 450 miljoner. Det kan bli 795 miljoner minus för detta år 2019.

Ökade kostnader för läkemedel, personal, hyrläkare, lokaler etc….Förklaringen är fler äldre, dyrare mediciner och generationsväxling inom vården. De största underskotten är i hälso och sjukvårdsnämnden där det tunga ansvaret finns. De man gjort för att bromsa har int hjälpt utan det kommer att krävas mycket mycket mer.

Att spara 800 miljoner går inte utan Man måste hitta smarta lösningar, tuffa prioriteringar och nya sätt att lösa behov hos medborgarna. Revisorerna kommer att fortsätta granska både barn och ungdomspsykiatrin, projektstyrning, avtal, löner och representation och jag kommer att fortsätta vara nervös inför de förslag som kommer att komma som vi som oppositionspolitiker ännu inte har fått se.

Har du tagit hem bakterier som är resistenta? Ja antagligen.

Av , , Bli först att kommentera 5

I veckan var jag med på ett seminarium med smittskyddsläkaren Stefan Stenmark som pratade om antibiotikaresistens. Ett verkligt intressant och tankeväckande seminarium. Ett av världens tio största hot mot folkhälsan är antibiotikaresistens. Om du är en vecka i Indien tar du antagligen hem antibiotikaresistenta bakterieart då 8 av 10 människor som kommer hem från Indien har dessa bakterier med sig. 40% av de som varit i Thailand har med sig bakterier som är resistenta mot antibiotika. Man behöver inte bli sjuk men man sprider dessa bakterier i sin omgivning. Det gör att det globala livsstilen vi har ökar resistensen enormt. Ökningen beräknas vara från 15000 fall idag till 70000 fall om 30 år. Sjukdomar som inte går att få bukt med och infektioner om leder till döden.

I Västerbotten skriver läkare ut minst antibiotika i Sverige räknat på befolkning. I Skåne mest. Det finns en organisation Strama, som jobbar för mindre antibiotikaanvändning. De vill ha en miljon antibiotikana rita medborgare 2030 som skriver under ett avtal att verka för mindre antibiotika. De vill att 100 kommuner skriver under och att alla regioner gör detsamma.

Sverige används 10 ton antibiotika för djurhållning och 60 ton för människor. Motsvarande i Amerika skulle vara 300 ton för människor och 1500 ton för djur. Så vi är ett föregångsland då det gäller detta.
Vi i Centerpartiet har ju kämpat länge med den här frågan inte minst på Europanivå.

Vi äter inte i oss antibiotikan den försvinner i hanteringen men vi äter i oss antibiotikaresistenta bakterier. Så det gäller att välja vad man stoppar i sig och var kött och andra produkter kommer ifrån.

Som kommun kan man upphandla mat från länder som Svensk mat, då vi inte använder antibiotika i så hög grad. Vi kan influensavaccinera de som jobbar i barnomsorgen och äldreomsorgen så att man motverkar spridning av bakterier. Vi kan rena avloppsvatten från medicinrester

Du kan själv vaccinera dig nu när influensavaccineringen börjar den 19/11 som ett steg att motverka antibiotikaresistenta bakterier.

När regionledningen skiter i inlandsbon….

Av , , Bli först att kommentera 4

Har du hört att Sönkmyrsvägen på Röbäck inte ska plogas nu i vinter. De som bor efter vägen ska själva upphandla nån som plogar då kommunens plogbil inte får köra den gatan. De har fått tag på en farbror i Bjurholm som lovat komma och ploga men bara på torsdagar….

Så inledde jag min fråga i regionfullmäktige i tisdags där jag frågat om hur regionens ledning agerat för att se till att plogningen av vägarna i länet fungerar i vinter. Det handlar om Trafikverket nya sätt att tolka reglerna där det inte går att ta på sig små enskilda vägar för den som kör plogrundan. De kan då få böter med 20 000 kr för att de avvikit från plogrutten.
Du kan gå in på webbsändningen och leta dig fram till kl 11.45 där du kans e debatten som blev riktigt het stundvis.

Jagform svaret att det finns för lite pengar till underhåll och att regionen träffat Trafikverket för att prata om underhåll och hastigheter men de har inte pratat om det problem jag lyfter, plogningen av enskilda vägar.

Jag lyfter exemplen Granliden, Grönfjäll, Matsdal, Kaanan, Matsdal och berättar om hur de löst sin plogning på diverse olika sätt. Med nån traktorföraren som kör 6 mil enkel väg för att ploga tex eller om traktorn från Kittelfjäll som kör långa sträckor för att ploga korta stumpar väg där en plogbil ändå kört förbi. Det är inte smart, inte klimatsmart och helt obegripligt att förklara.

Region Västerbotten har både ett tillväxt-utvecklingsansvar och ett ansvar för likvärdig vård i hela länet. Så när det säljs tomter i två byar bredvid varann så vart är det lättast att sälja en tomt? Där plogbilen går förbi eller där man är osäker på plogningen? Där besökare väljer andra orter då de inte är säkra på att de tar sig fram. Där räddningstjänsten är oroliga för att inte hinna komma fram vid en olycka eller i väntan på ambulans. Hemtjänsten behöver fyrhjulsdrift men är ändå inte säkra på att ta sig fram eller skolbussen som inte vet om de kan köra fram och hjärta barnen till skolan.

Jag har poddat, pratat med väghållare, bybor och Trafikverket och försökt påverka. Men vad har regionledningen gjort? Nada! De har inte lyft snöröjningen av enskilda vägar trots att så många drabbas på olika sätt.

Den som däremot har agerat är landshövdingen Magdalena Andersson som föra året bjöd in Trafikverket, riksföreningen för enskilda vägar och andra för att försöka lösa frågan.

I debatten som blev riktigt het så kom det fram rent horribla synpunkter från Vänsterpartiet om att det var ju bra att det blev en efterfrågan på fler jobb i glesbygd och att de som väljer att bo på en fjälltopp får skylla sig själva och betala sin väghållning själv….ja det är ju det man redan gör men det finns inte tillräckligt med entreprenörer som kan ta på sig snöröjningen.

När du som inlandsbo sett att Region Västerbottens ledning och dess främsta politiker agerat i frågan om snöröjning av enskilda vägar?? Jo, aldrig om du frågar mig.

Vad säger du i en debatt om snöröjningen av enskilda vägar?

Av , , 1 kommentar 1

I veckan är det regionfullmäktige där vi ska prata om luftambulanser, om ekonomi, om läkare på nätet, produktivitet, effektivitet och frågan om länets vägar och lite annat.

Ekonomin är ju som alla vet rejält under isen och jag och många andra undrar vad som kommer att komma som besparingar. Alliansen i regionen har ställt frågor och ifrågasatt majoritetens sätt att jobba med ekonomin. Majoriteten kommer att använda sina pengar på börsen för att hantera en del av underskottet så det är tur att det går bra ön på aktiemarknaden. Det underskott som finns idag är ungefär lika stort som ett lasarett kostar så ni förstår att det är enormt.

Vi pratar om hur svårt det är med specialistutbildade sjuksköterskor och att bristen på den kategorin personal är stor i länet. Så det känns bra att Centerpartiet fått igenom en satsning på den gruppen i budgeten för landet kommande år.

Vi pratar även om skatteutjämningen där staten fördelar ut skatteintäkterna till regionerna och kommunerna utifrån skattekraft. regionen är en vinnare i det här förslaget. Stockholm är ilskna då de kommer att få mindre pengar. Men rättvisa mellan regionerna är viktigare än gnälliga stadsbor så jag hoppas verkligen att det här går igenom.
Jag har ställt en fråga om snöröjningen kommande vinter av länets vägar som jag fått ett svar på, som jag tycker inte säger någonting. Du kan hitta svaret här: här: här:

Vad tycker du att det är de säger? Vilka argument tycker du jag ska använda i debatten imorgon??