Federalt Stor Norrland!!

Av , , 3 kommentarer 0

Att skapa ett Stor Norrland, slå samman administrationer och sudda ut administrativa gränser handlar om decentralisering av statliga verksamheter och beslut. Tanken är att rätten att besluta i viktiga utvecklingsfrågor flyttas från staten till regionerna dvs så nära medborgaren som möjligt är en federla princip. Att lägga makten hos folket är en typisk centerpartifråga som äntligen börjar få mandat…

Norrstyrelsen är en ideell förening som bildats för att förbereda bildandet av en norrländsk region. Jag har blivit utvald som en som ska jobba med frågor kring näringsliv och innovationer och vi hade vårt första möte i fredags. Arbetet går ut på att öka engagemang, skapa närhet och helhetssyn och samtidigt hitta lösningar för att klara välfärden och den regionala utvecklingen bättre i framtiden.

Att nyttja alla resurser som finns och slå samman olika läns administrationer måste ge mer medel till praktiskt agerande. Jag vill vara med och skapa ett starkare Norrland och säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling både då det gäller ekonomi, social välfärd och miljö.

Arbetet för ett stor norrland ska utgå från den demokratiska värdegrunden och den federala, att lokala och regionala angelägenheter bäst hanteras av lokala respektive regionala politiker.

Medborgarna ska kunna ställa någon till ansvar i politiska frågor, som är frågor där man avväger olika intressen, sätter mål, prioriterar eller fördelar pengar. Det är det som är demokrati. Så jag är den politiker ni kan ge er på när det gäller frågor som rör näringslivet.

Tji jobb….

Av , , 4 kommentarer 0

Nu har jag sovit igen söndagsnattens förlorade sömntimmar. Då låg jag mest och funderade och tänkte på hur vi ska jobba framåt utifrån att det inte kommer att bli några miljoner årligen till kommunen och inga 40 miljoner som jag hoppats vi kunnat bygga bl a en ny sporthall för.

Jag tar kanske på mig för stort ansvar för kommunens ekonomi, det är ju trots inte min egen plånbok. Men så fungerar jag, jag har fått ett ansvar att ta hand om skattebetalarnas pengar av väljarna och ska tillgodose de behov som medborgarna har och så det fattas pengar…..

Jag önskar att det var andra saker man kunde få ägna sig åt än som nu att söka sparåtgärder. Tänk om man fick jobba med frågor som satsningar och utbyggnad av välfärd och samhällsservice istället. ….

Jag kommer säkert att få ligga vaken och fundera på kommunens ekonomi fler nätter utifrån de prognoser som vi får från sveriges kommuner och landsting på befolkningsutveckling och de prognoser som säger att lågkonjunkturen kommer att ge en arbetslöshet på minst 10% i sverige då torde det bli upp mot 20% här hos oss i norrlands inland.

Samtidigt så hoppas jag verkligen på att de satsningar som Nejsidan lovat kommer igång så fort det bara går så att pengarna kommer in i kommunkassan och att de lyckas skapa jobb åt vilhelminaborna.

Nu ska jag försöka ägna mig åt arbetet i mitt företag som fått stå för många arbetstimmar för Vojmåfrågan.

Kyrkan och hjärtat

Av , , 9 kommentarer 0

Många har frågat mig om jag tänker gå ur Svenska Kyrkan efter det kyrkoherden sa i debatten på Fokets hus. Det han sa tog mig djupt i hjärtat, det gjorde ont och jag bär det inom mig. Det sårade som det gör när någon säger något som gör ont utifrån både vad som sägs och hur det sägs. Men jag lämnar inte kyrkan, men det kommer naturligtvis att påverka min syn och mitt förtroende för Ronny som min präst och själasörjare. Men kyrkan är min hemvist som troende människa, det är där vi stressade människor kan fina lugn, ro och där mina grundläggande värderingar möts. Jag kommer inte att lämna kyrkan, då kyrkan har en mycket viktig del i mitt samhälle.

Miljön och Vojmån

Av , , 5 kommentarer 0

Jag tror på det här projektet. Ett enormt projekt där man satsar 1, 5 miljarder kronor i vår kommun. Det är bra för Vilhelmina, det får hjulen att snurra och det blir ingen sämre Vojmå. Vi får större möjligheter att klara av framtiden och ha jobb och service kvar i kommunen. Vi får större möjligheter att nå de klimatmål som EU har ålagt oss.

Jag är övertygad om att Vattenfall kommer att göra allt de kan för att ställa ån i ordning så att vi får ett bättre fiske och miljö än idag. Detta då miljödomstolen kommer att vara mycket tydliga i vilka åtgärder som behövs för att inte skada miljön. Miljödomstolen är väldigt hårda idag och godkänner ingen miljöförstöring.

Jag har satt mig in i detta och jag tror på detta.

Vattenfall ägs av oss själva och lämnar 7,5 miljarder tillbaka till staten förra året. Det är dryga 900 kr per svensk.

OM ni ändå är osäkra nu så ska ni känna till att detta projekt måste i nästa steg drivas igenom miljödomstolen, som har mycket stränga krav, och granskas ännu en gång.

Sjukstugan och vården…

Av , , Bli först att kommentera 0

Igårkväll hade vi ett öppet möte där vi inbjudit Landstinget för att prata om Sjukstugan och vården i Vilhelmina. Mötet blev bra där Gunilla Johansson från sjukvårdsutskottet och Karin Kopparmalms verksamhetschef här på sjukstugan deltog. Mötet var mycket välbesökt. Om än inte som i tisdagens Vojmådebatt men många är verkligen både berörda och intresserade av hur vården kommer att se ut i framtiden då resurserna krymper både hos Landstinget och kommunen. En av frågorna var om sjukstugan ska läggas ner då det ryktats om det ute på byn. Gunilla Johansson svarar direkt NEJ på den frågan.

Vi ska ha en träff till när de prioriteringar som Landstinget nu gör är offentliga vilket blir någon gång efter nyår. Så det kommer fler träffar där vi ska prata sjukstuga och vård¨och omsorg.

Bilder säger emr än ord

Av , , 2 kommentarer 0

Vi har jobbat fram ett bildspel som vi nyttjat på informationskvällarna vi haft för Ja till överledning. Vi har också jobbat fram quisfrågor som tillsammans med bildspelet ligger på vilhelminabloggen.se där man kan vinna mat, bio och trisslotter. Vi har jobbat tillsammans i Vojmån JA gruppen. Det vi använt oss av finns att tillgå i förstudiematerialet.

Bilder säger mer än olika siffor på olika flöden och visar hur det ser ut i verkligheten, det går inte att tolka på något annat sätt än ett.

Den som vill kan hämta en cd med materialet i kommun huset….