Barn och ungas psykiska hälsa

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår kväll är jag och Annika vår kommunstyrelseordförande med på ett seminarium om hur vi kan jobba för att se till att barn och unga ska må bra. Vi får träffa Ing-Marie Wieselgren från Sveriges kommuner och regioner som jobbar med frågan.

Det är en oro vi ser nu i pandemitider. Många barn har mist både skola och fritidsaktiviteter och internet och sociala medier tar stor del av tiden. Oron för hur barn och unga mår är stor men vi har
inte så mycket siffor på det. Vi ser dock att orosanmälningarna ökar. Vi kan ha klarat oss bättre än andra länder då skolorna ändå varit öppna och vi har inte stängt ner samhället likt många andra länder.
De som tyckt att skolan varit stressig tidigare upplever ofta mer stress när de inte får gå till skolan. Många barn är oroade för att människor i sin närhet ska bli sjuka och att samhället ska försvagas. På samma sätt som vuxna.

Men det finns även det som blivit bättre. Det är även de som upplever mindre stress då man inte behöver resa för att gå i skolan eller att stressa till träningen på kvällen. Ungdomsarbetslösheten ökar och de som är utsatta redan från början blir än mer utsatta. Fler ringer till BRIS tex. Nu ökar antalet för de som söker till barn och ungdomspsykiatrin.

Existentiell hälsa, vad är det som är viktigt i livet? Vad är meningen med livet, hur tänker unga? Det kanske inte är det materiella som vi lärt oss. Rätt insatser på rätt nivå i rätt tid! Det mantrat gäller både nu och efter pandemin. Enklare att hitta hjälp utan att behöva ta hjälp av sina föräldrar. Barn är bra på att leta sig fram.

Vi måste ha hälsofrämjande program från tidig ålder både för att lära unga att ta hand om sig själv och klara av det som drabbar en i livet. Att få ihop civilsamhällets olika roller samlat kring ban och unga kommer att vara så viktigt. Digitaliseringen ger oss verktyg för mycket för att jobba förebyggande. Insatser för psykiatriska problem för de yngsta barnen brister idag.

Att hjälpa föräldrar att vara föräldrar är också viktigt. Att klara skolan är en faktor för att få ett bra liv så det är viktigt att föräldrar får hjälp för att kunna hjälpa sina barn att klara skolan. Föräldrakurser kommer att vara en viktig del för att förebygga ohälsa. Föräldrar vet inte vad man ska göra och behöver få lära sig att vara förälder.

Hon berättade om försök där barn och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och elevhälsan är mobila och åker ut till skolor istället för som nu barn och unga slussas till där de olika verksamheterna finns Det här tror jag verkligen på, mer mobila team där man samverkar tillsammans runt barnet.

Sen berättade Johanna Jönsson om hur vi jobbar i riksdagen för att göra skillnad. 6 av 7 skolbarn är nöjda med livet, hälften av unga tjejer känner oro, sömnbesvär och stress. Så det finns flera sidor i detta. I januariavtalet har vi fått igenom ett antal punkter som handlar om psykisk ohälsa som att stärka elevhälsan och deras förebyggande arbete.

Elevhälsan på gymnasienivå har inte jobbat för att nå ut digitalt trots att eleverna jobbat på distans digitalt. Det är inte bra. I Vilhelmina har vi ett bra exempel i ungdomshälsan vid Vilhelmina sjukstuga som jobbat mycket digitalt i de kanaler där unga finns. Ett mycket viktigt och bra arbete som jag tror ligger i fronten för hur andra kommer att jobba framöver. Det behövs mer tillgänglighet till digitala stödforum men man måste också komma ihåg att unga behöver rum där föräldrarna inte lyssnar inte minst då det handlar om psykisk och sexuell hälsa. Så att ungdomsmottagningen jobbar mobilt är mycket bra.

Vi i Centerpartiet vill att man screenar för psykisk ohälsa i skola. Vi vill också att man inom idrotten får lära sig även om den psykiska hälsan, egenvård, faktorer för att må bra som att sova, röra på sig, äta bra, inte använda alkohol och andra droger och ha ett socialt liv. Vi vill att fler är med i de kvalitetsregister som gör att man kan forska mer på barn och ungas psykiska ohälsa. Viktigt för att få veta hur vi kan jobba evidensbaserat.

Det finns mycket att göra för att barn och unga ska både må bra och få hjälp att klara av de utmaningar livet ger.

Har du inspel på vad som behöver göras så hör av dig.

Skolskjuts, taxi hem från sjukhus, hållplatser och allt annat…

Av , , Bli först att kommentera 4

Vid dagens kollektivtrafikutskott så hanterade vi en massa frågor och jag skriver lite om några av dem i denna blogg.

Vi tittade på riktlinjer för regelverk och taxor för färdtjänsten, ett sätt för att ha samstämmighet över länet. Blir viktigt när vi nu har en gemensam beställningscentral där de flesta kommuner finns med.

Vi pratade om Djäkneboda, ombyggnationerna där hållplatsen vid E4 dragits in under tiden vägen byggs om. Det är bekymmersamt inte minst för elever som åker buss dagligen. Ny hållplats färdig till hösten. Jag vet att Robertsfors kommun liksom utskottet har synpunkter på hanteringen från Trafikverket.

Trafikverket står inte högt på min lista över statliga myndigheter. De har en egen världsbild i så många frågor och verklighetsbilden de har stämmer sällan överens med andras.

Länstrafiken informerar om den upphandling som nu gör av den särskilda kollektivtrafiken.
Jag lyfter problemet med att få med hjälpmedel i taxin, apotekstopp samt lokal kännedom. Det blir för dyrt att ta med hjälpmedel enligt nuvarande system inom regionen så det tittas på detta i Lycksele. Apotekstopp ses över. Vi ser till att det ska vara lokala fordon dvs ökar möjligheten att få lokala taxiföretag att finnas kvar.

I den allmänna trafiken tittar vi på en app för att kunna boka avropsstyrd trafik, dvs ringbilar.

Vi pratar om coronaåtgärder för resor över 15 mil och hur de har hanterats, det är få som reser. Men hävs restriktionerna den 18 april kan det bli problem, om elever börjar resa, då pandemilagen gäller till den 31 maj.

En spännande förstudie är genomförd för framtidens hållbara transporter i inlandet med fokus på tågtrafik Storuman-Umeå. En bra rapport som redovisar potentialen. Det handlar om resor inom turism och besöksnäring inte så mycket om pendling. Norrtåg ska nu titta på rapporten. Idag som det ser ut utan elektrifiering så är detta inte miljömässigt klokt. Däremot om elektrifiering eller vätgas.

Det här är spännande och en pusselbit för trafiken i framtiden. Kommunernas finansiering blir nöten att knäcka. När Norrtåg tittat på detta så sänder vi vidare ärendet till Regionala utvecklingsnämnden.

Vi hanterar en skrivelse från Region 10 som handlar om pendlingsmöjligheterna för gymnasieelever ser ut. Jag lyfte här hur viktigt detta är då det ska skapas ett gymnasieförbund med mellan kommunerna. Att elever ska studera på hemorten vissa dagar men vara på gymnasieorten andra dagar. Det här innebär att de kommuner som berörs måste se över sin trafik och prata ihop sig för att få en fungerande pendlingstrafik för gymnasieelever efter 2022. Det måste finnas en vilja att finansiera ett större åtagande för de kommuner som efterfrågar mer pendlingstrafik. Det här måste kommunerna ta med i beräkningarna när de räknar på trafik framåt. Region 10 måste även de prata ihop sig om hur detta ska kunna lösas framåt.

Har ni frågor så hör av er
Maria

Vad gör du om du tror att en man slår?

Av , , Bli först att kommentera 5

Det kommunala bostadsbolaget i Vilhelmina, VIBO, har infört ett arbete som kallas Huskurage.

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Ett allt för aktuellt ämne och något där vi alla vuxna har ett ansvar.
Att våga bry sin och agera om man hör, ser eller känner på sig att något är fel.

Vad kan du göra om du känner oro för att någon far illa i sitt hem. Jo du kan enkelt knacka på, hämta hjälp av fler grannar, ringa polis eller kontakta socialtjänsten. Vi kan alla agera och det är aldrig fel att agera.

På så sätt kan vi tillsammans bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor! Läs mer här om Huskurage!

Paradigmskifte pågår! Nu har vi chansen att ändra bilden av norra Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 2

Länge har berättelsen om de norra delarna i Sverige handlat om att måla upp en bild av en region i kris; avfolkning, kallt och mörkt klimat, avindustrialisering och långa avstånd. Men det händer något, det som tidigare varit är inte längre. Västerbotten har fått en ny landshövding, Helen Hellmark Knutsson som tänker driva på för att få en annan bild av norra Sverige. Du kan lyssna till henne här:

Det finns en urbaninseringströtthet där trängsel, skenande bostadspriser, stress, trångboddhet, segregation och otrygghet är del av mångas vardag idag och människor börjar söka alternativ till det urbana. Den växande besöksnäringen innebär att fler får platskännedom bortom populärkulturens schablonbild av Norrland och upptäcker kvalitéer som man inte kände till sedan tidigare.
Om detta och mycket annat pratar Helene Hellmark Knutsson nytillträdd landshövding i Västerbotten i detta avsnitt av podden.
Finns där poodar finns elelr på webben här

Vi hjälper andra människor för att VI är kristna!

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi hjälper inte andra människor för att de är kristna. Vi hjälper andra människor för att VI är kristna!

Det sammanfattar på ett fint sätt varför Centerpartiet ställer upp i höstens val. Den 19 september är det val till kyrkans olika nivåer. Jag och flera andra Vilhelminabor finns med på olika partiers listor till dessa olika nivåer. Idag har vi stämma i Västerbotten där Niklas Larsson som är vår gruppledare i kyrkomötet berättade om det program vi går till val på i höst.

Kärlek, omsorg och solidaritet till mänskligheten och hela skapelsen är grunden för kyrkan och det är även grunden för Centerpartiets värdegrund. Mycket hänger samman. Även det decentralistiska där vi ser församlingen som den viktigaste verksamheten för kyrkan.

Det är där arbetet med att hjälpa människor sker, som att diakonissan besöker ensamma äldre, ordnar samtalsgrupper och har promenader. All barnverksamhet och den ungdomsverksamhet som är så otroligt viktig. Det är där kyrkan sänder live varje dag en stund av eftertanke, musik och ord som kan stötta och hjälpa och det är där barn döps, människor gifter sig och man tar farväl av människor som begravs och allt annan kyrkan gör.

Alla människors lika värde, att kyrkan ska finnas i hela stiftet och att vi värnar om människor och miljön är grundläggande. För mig är kyrkans arbete viktigt och jag vill vara med och påverka kyrkans roll i lokalsamhället. Kyrkans arbete syns inte utåt utan sker i relation människa till människa. Det arbete de gör nu under pandemin har stor betydelse för så många ensamma människor. Jag vill också vara med och se till att partier som står för andra värderingar inte får makt i kyrkan som abortmotståndare tex.

Har du funderingar kring valet till kyrkan så hör av dig..

Västerbottningar träffar Annie i hela länet…

Av , , 4 kommentarer 3

I helgen har Centerpartiet i Västerbotten stämma, en digital sådan som fungerade verkligen bra. Det var så skönt att slippa köra bil till nån plats i länet utan kunna vara i stugan och vara med på stämman via två telefoner. En med bild och ljud och en med röstningssystemet. 134 ombud var med från hela länet, utspridda lite varstans i länet. Själv var jag i stugan i Västansjö och satt utomhus nästan hela tiden. Fanstatsikt skönt att kunna vara med på distans.

På stämman var Annie med och pratade om aktuell politik, de elände vi är mitt i och hur vi kan tänka framåt mot framtiden efter Corona. Vi hade många frågor om allt från äganderätt, barn och ungas hälsa, om utvecklingen om utvecklingen i norr (där 1070 miljarder investera de kommande åren och tusentals jobb skapas), om liberalismens utmaningar och mycket annat.

Annika ställde frågor till Annie om barn och ungas psykiska hälsa och samtidigt berättade hon om hur svårt det var att lägga ner byskolor och om att ta ansvar för svåra ekonomiska beslut i tuffa tider. Annie backar upp oss lokala politiker som måste ta ekonomiskt ansvar. C brinner för mindre skolenheter och jobbar för att ge likvärdiga förutsättningar där vi måste hjälpas åt. Barn och ungas psykiska hälsa där räcker inte pengar till BUP utan elevhälsan måste stärkas upp liksom att få fler vuxna i skolan, digitala lösningar mm. Vi kommer att lägga fram förslag till stämman inom detta område.

Joakim som frågade om skogen fick solklara besked om hur vi jobbar för att värna äganderätten och ur vi ställer oss till skogsutredningen.

jag som frågade om utvecklingen i norra Sverige fick svaret att de miljardinvesteringar som kommit de sista månaderna är centerpolitik på riktigt. Ska vi lyckas med klimatomställningen kan vi inte stoppa tillväxten, företagen är motorn i detta. Det skapas tiotusentals nya jobb i övre Norrland, det är det händer, där resurserna finns, där kompetensen finns och det kommer att bli en global nod för den gröna omställningen. Om alla investeringar blir av så kommer det att vara ett globalt skyltfönster för fossilfrihet och klimatsmarta investeringar. I den tröttsamma debatten om den närande och tärande Norrland så visar norra Sverige att det är här framtidstron och jobben finns. En viktig del i vår egen berättelse framåt i hela landets potential om nytänkande. Annie tänder på alla då det passar vår politik som handen i handsken. Vi ska bara hantera Eu och deras märkliga förslag. Så det som nu sker handlar bara om möjligheter.

Hon pratar om de program vi ska anta till stämman i höst, om vård och omsorg, om ekonomi och om demokrati. Det är enormt spännande program som vi haft möten om där vi fått höra hur de olika grupperna jobbar. Så länge som Centerpartiet är med i förhandlingarna så vet vi att företagarnas intressen.

Det är tydligt att i regeringsfrågan att vi kommer att gå till val på vår politik och att samarbeta med både nuvarande allianspartier och nuvarande regeringspartier. Det kommer att handla om att förhandla fram en politisk mitt där vi får igenom vår politik. Sen exakt hur det ser ut efter valet det viet vi inte idag utan det bestämmer väljarna.

Imorgon ska vi jobba med alla de motioner vi har till partistämman, många spännande förslag ska debatteras.

Hur länge ska ett litet företag behöva vänta??

Av , , 1 kommentar 5

Hur många företag ska behöva gå i konkurs innan regeringen fattar att pengarna måste ut? Pandemin har slagit hårt mot oerhört många företag, inte minst i vårt län som har en stor besöksnäring och en betydande gränshandel. Centerpartiet har drivit på för flera kraftfulla stödpaket under året för att arbetsgivare ska kunna behålla sina anställda och företagare inte ska förlora sina livsverk. Men allt för många företag har inte fått de pengar de har rätt till.
Sedan pandemins början har vi drivit regeringen framför oss för att se till att så många företag som möjligt ska ha chans att överleva coronakrisen. Varför betalas stöden inte ut?
Annie säger idag i en intervju i Göteborgstidningen, GT att ”det kommer en tid efter pandemin. Men då måste företagen överleva och finnas kvar tills dess. Sverige klarar sig inte utan småföretag och besöksnäring.”

Vi ser i vårt län många företag i fjällvärlden som verkligen kämpar och går på knäna. Och trots att besöksnäringen i själva upplever att de tvingas stänga ner så har de fortfarande inte fått den ersättning de blivit lovade. Varför?

Så vi Centerpartister med Annie i spetsen fortsätter att jaga på regeringen. Det är viktigt att stöden betalas ut till företag och att handläggningen går snabbare. Liksom att vi fortsätter sänka kostnader för företagen. Det är avgörande för att kunna rädda människors jobb och försörjning.

Vi kan alla göra det vi kan för att stötta det lokala företagandet, handla lokalt, köp take-away och se till att de pengar du handlar för gör nytta lokalt.

Läs hela intervjun med Annie Lööf i GT via länken

När behoven är tydliga och företagsamheten finns då blev det en raket!

Av , , Bli först att kommentera 2

När det var svårt för familjen Mikaelsson att hitta kläder de ville ha i rätt storlek, då löste de problemet själva. Samtidigt hittade de en företagsidé och startade företag i ett av familjens sovrum. Idag ett växande företag som blev utsedd till årets raket i Vilhelmina 2019.

Du kan lyssna till Kristoffer som berättar här:

Det som började i ett av familjens sovrum har utvecklats till att idag vara ett framgångsrikt, växande, drivande e-handelsföretag som finns i den gamla Konsum-butiken i byn Nästansjö två mil från Vilhelmina.
Dagligen går PostNords transporter in till byn med varor och ut med paket till företagets kunder. Att transporter finns och att internet och telefoni funkar är viktiga förutsättningar för företag i landsbygd.

Det som 2013 var ett bekymmer att hitta kläder i sin storlek är idag en framgångsrik, växande e-handel som hjälper fler välväxta män att hitta moderna, snygga kläder. Företaget har drivit e-handel sedan 2011. Klädbutiken XLKläder.se öppnades på nätet i början av 2013.

Idag är det Kristoffer, 198 cm i strumplästen, som håller i spakarna men har stor hjälp av övriga familjen.

Kvinnor jobbar gratis!

Av , , 6 kommentarer 3

Trots att kvinnor i allt större omfattning har högre utbildning än män, tjänar kvinnor fortfarande mindre. Vi kunde för en tid sedan läsa i Västerbottens Folkblad listor på de som tjänade mest i våra kommuner. Det var få kvinnor med på dessa listor. Jag vill idag hylla de kvinnor som ändå tagit sig fram så att de fanns med på dessa listor. BRA JOBBAT! Var stolta att ni tjänar bra och var förebilder för andra kvinnor att kämpa för högre löner, att ta plats och att kräva förklaringar om män får högre lön för lika arbete.

Att det finns osakliga skillnader måste synliggöras och åtgärder lyftas fram. Varför är det så få kvinnor som tjänar mer än sina män? Kvinnors heltidslöner är i genomsnitt 10,7 procent lägre än mäns. Det motsvarar 3 900 kronor i månaden och 46 800 kronor per år. Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:09 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag.

Jag och Centerkvinnorna tycker att det behövs en ökad tillsyn och skärpta sanktioner för de arbetsgivare som ignorerar lagens krav om jämställda löner. Vi tror även att vi måste se till att det blir en mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Sen måste vi synliggöra och åtgärda strukturella löneskillnader som ingen kan förklara med annat än att det handlar om kön. Sen måste vi se till att både kvinnor och män tar lika stort ansvar för hemmet och barnen så att båda kan jobba heltid och ändå få livet att gå ihop. Här har Rut tjänster gjort skillnad för många familjer där man kunnat få hjälp med vardagspusslet. Hur tänker du om löner? Vad behöver göras tycker du?

Apropå härskare…

Av , , 1 kommentar 5

Idag vill jag hylla alla kvinnor som är engagerade i politiken eller som jobbar i en verksamhet där de har med politiker att göra. De känner tyvärr säkert igen sig i de tekniker som jag vill lyfta idag.

Det finns många som vill bestämma över andra. Som inte accepterar att andra tycker olika och som tycker att det de tycker ska andra rätta sig efter. Ofta använder den här typen av personer olika härskartekniker för att behålla makten över andra. Härskartekniker är metoder för att styra, kontroller och påverka människor i en viss riktning. När du börja tvivla på dig själv och din förmåga, har härskaren tagit kontrollen över dig. Berit Ås, professor i socialpsykologi och den första kvinnliga partiledaren i Norge, är mest känd för beskrivningen av härskarteknikerna.

De som använder sig av dessa tekniker för det för att skaffa sig egna fördelar genom att förminska och förtrycka andra. Härskaren använder sig både av direkta trakasserier och indirekta trakasserier i form av antydningar och motsägelser. Oavsett hur härskaren uttrycker sig, gör det dig osäker på vad härskaren menar och vilket syfte härskaren har. Din osäkerhet ligger helt i linje med härskarens avsikter som därigenom kan stärka sitt övertag över dig Känner du igen dig? Läs då mer här: www.harskartekniker.se