Lägger ner skolan – lägger ner attraktionen

Av , , 2 kommentarer 20

Byskolorna i var och varannan kommun är hotade, eller åtminstonde i de kommuner som styrs av socialdemokraterna. Det verkar som om det sker en gemesnam aktion i vårt land där man unisont planerat att tidpunkten att lägga ner skolor är nu, lagom i tid så att människor hunnit glömma bort sveket mot landsbygden till nästa val. Se bara på det som hädner i Vännäs, Åsele, Vilhelmina, Arvidsjaur..etc. dessa kommuner ledda av S lägger förslagen om nedläggning eller nedskärning i byskolor.

Centerpartiets tycker att byskolor har en mycket stor betydelse för landsbygdsutvecklingen och attraktionen av en bygd. Den grundservice som för- och grundskolan ger en bygd göra tt barnfamiljer vill bo i dessa byar. Vi tycker åxåa att digital teknik ska nyttjas mera för att göra det möjligt att hålla hög kvalite i alla ämnen där läraren på plats är väldigt viktig.

Skolan måste utvecklas och byskolorna som kraft i en bygd kan inte värderas i pengar, det måste till andra värderingar för att stärka villkoren att leva och verka på landsbygden. Att centralicera barn till en enda stor skola i tätorten är inte bra för någon, inte för barnen, inte för föräldrarna och inte för lärarna. 

Om vi utgår från barnen blir svaret självklart, låt barnen gå i skolan där de bor och slippa åka buss eller skolbil timme efer timme efter vådliga vägar. Vi måste våga låta det kosta på att förnya skolan och vi måste vilja låta byar leva!

Bli en ” stark Fanny”

Av , , Bli först att kommentera 13

I Västerbottensnytt har de berättat om sexism och förtryck på gymnasieskolor där eleverna läser för att de vill åka skidor. En ung person kallad "Fanny" har berättat om övergreppen och de förnedringar som pågått. Stark, tydlig och med rak rygg ahr hon vågat lyfta fram dessa förnedringar i ljuset.

Det värsta är att "Fanny" även berättat att vuxenvärlden vetat om detta men inte agerat. Jag vill att vi alla ska våga vara en Fanny, en stark person som har civilkurage att säga ifrån. Finns det fler fall att lyfta fram så hoppas jag att det kommer fler som är som "Fanny",

All heder till dig Fanny, för att du vågar visa på vad som är fel och på vad som är rätt – att säga ifrån.

 

Resurscenta för kvinnor 2.0

Av , , Bli först att kommentera 7

Som gammal resurscentra människa så gläder det mig att det nu är lättare att söka pengar till resurscentra för kvinnor och deras verksamhet och att man söka pengar för upp till tre år. Det gör det lättare att jobba kontinuerligt och inte som på min tid, bara årsvis och projektvis.

Målet med pengarna är att bidra till att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det regionala tillväxtarbetet. Pengarna ska användas för att stärka ideella organisationer med ett lokalt engagemang. Det har varit problem att få ut pengarna i rimlig tid tidigare. Det är därför så härligt att se att regeringen nu ser till att det blir längre framförhållning och tidsperioder att jobba med. 108 miljoner ska under tre år fördelas till resurscentrum för kvinnor, och det är Tillväxtverket som ansvarig myndighet som ska hantera medlen.

Jag hoppas det startar ett nytt Emma Resurscentrum 2.0 i Vilhelmina, det skulle behövas…Hur många är på??

Ramsor, knark och årsmöten!

Av , , Bli först att kommentera 7

Ny vecka med nya möjligheter. Nu är det arbetsvecka igen efter en fantastiskt skön helg då våren lurat fram oss från stugvärmen. Mattias med sitt blida skägg har lockat barnen bakom vägg som den gamla ramsan säger. Maria med sitt hårda skinn, kör dem åter in, fortsätter ramsan. En ramsa som jag verkligen hatade som liten men idag tycker stämmer rätt så bra.

I veckan som kommer ska Centerpartiet ha kretsårsmöten lite var stans i vårt land bland annat i Vilhelmina ikväll. (Välkommen du som är intresserad av lokalpolitiken). Vårt kretsårsmöte krockat tyvärr med ett annat viktigt möte då det är ett informationsmöte om knarket i Vilhelmina samtidigt. Ett mycket viktigt möte, vi som vuxna måste stå upp och säga ifrån och agera tillsammans, privatpersoner, skola, socialtjänst, polis och föreningar tillsammans för att både agera när något inte stämmer och för att stötta de barn och föräldrar som drabbats. Alla kan råka illa ut och då måste lokalsamhället stå där stabilt och med tydlighet visa på vad som gäller.  
Min vecka fortsätter med politik då jag ska förberteda för kommande europaforum där jag håller i ett pass och så jobbar jag med förslag på politik för norra Sveriges inlands räkning. Vi har genomfört resor med träffar med en mängd människor för att få inspel till de här förslagen så nu håller vi på att sålla och sortera. Har du några inspel så maila mig eller ring.

Dag fem är den bästa!

Av , , Bli först att kommentera 10

Äntligen dag fem, fredag, den bästa av veckans dagar. Som vanligt har det varit en intensiv vecka med många intryck och där jag har kunnat vara med och ge avtryck.
Har i veckan som gått jobbat med bland annat mineralstrategier både följt Sametingets debatt omkring deras strategi och med Sveriges strategi som presenterades igår. http://www.regeringen.se/sb/d/15986/a/209604

Idag ska vi webbträffas ett antal människor över hela landet och diskutera hur vi kan lösa olika frågeställningar som finns på landsbygden. Jag brukar säga att vi som bor i de glesaste regionerna går före. Vi möter utmaningarna först och måste därför hitta lösningar på dessa problem som förr eller senare når mer tätbefolkade regioner.

Problemet är bara det att än om vi ser lösningar så finns överförmyndaren från staten där som hindrar. Lärarlegitimationer tex. Många små kommuner ser att det kommer att innebära att landsbygdsskolor kommer att vara svåra att organisera med ämnesbehöriga lärare i alla ämnen. Här kan kommunerna hitta egna lösningar via utbyten och digitala lösningar, bara de fick.

Statens överförmyndarn måste minska för att glesa regioner ska kunna utveckla lokala lösningar för sina medborgare. Storstadens system passar inte glest befolkade regioner.
Ska det vara så svårt att begripa!

Samernas historia påverkar hållbarheten

Av , , 2 kommentarer 11

Är idag med på Sametinget som har sitt plenum i Vilhelmina den här veckan. En fantastisk färgkaskad möter mig i alla de vackra dräkter som ledamöterna har på sig. Just nu debatterar man rätten till jakt och olika intressen då det gäller jaktfrågorna.

Jag är mest intresserad av hur de resonerar kring den mineralstrategi som Sametinget tagit fram. Detta då mineralfrågorna är viktiga frågor ur flera perspektiv här hos oss i norra Sverige. Både ut hållbarhetsperspektiv då vi vill att miljön ska värnas för kommande generationer. Samtidigt så ska vi skapa jobb och tillväxt så att människor kan bo och verka i Norra Sverige.
 
Att historien påverkar dagens skeenden blir högst verkligt när man lyssnar på debatten, att staten ställer samer mot samer är ett sådant citat. I nästan alla inlägg i debatten så går man tillbaka i tiden för att härleda vad dagens beslut vilar på. Jag förstår att det blir så när en exkluderad grupp som varit underordnad det storsvenska samhället ska formera sig. Det är inget nytt så är det enigt forskningen även när det gäller andra underordnade grupper i hela världen. Att det inte finns dokumentation i det samiska samhället gör att det blir än mer viktigt att återberätta för att förstå hur utvecklingen hänger ihop.
 
Det är spännande att få lyssna, försöka förstå och försöka finna vägar framåt för att skapa ett långsiktigt hållbart samiskt samhälle i samklang med det svenska samhället.

Europa kommer till oss

Av , , 2 kommentarer 6

Att vi bor i en gles del av landet är oftast en nackdel men nu är det faktiskt en fördel när Europas samlade budget har beslutas. Sverige får en större del av pengarna just på grund av att landet är glest befolkat på så stor yta. Tanken är att pengarna ska gå till att satsa på entreprenörskap, grön tillväxt, innovation och utveckling i främst de glest befolkade delarna av landet. Gleshetskriteriet är ett av sju kriterier som används när pengarna ska fördelas mellan länderna som gör att kriteriet för svensk del svarar för mer än en tredjedel av budgeten för Sverige. Om jag ska vara ärlig så är Centerpartiet ett av få partier i regeringen som argumenterat för att vi ska föra fram gleshetskriteriet när vi förhandlat om budget.

Om ett par veckor är det Europaforum i Luleå där det ska diskuteras hur pengarna ska prioriteras, hur regionernas medfinansiering ska se ut och vilka områden vi själva vill lyfta fram för att satsa extra mycket på. Det är nu et halvår vi har på oss att diskutera fram hur vi på bästa sätt använder pengarna från Europa och det är viktigt att många lägger sig i och säger vad de tycker. Europaforum är ett sånt ställe där man kan få lägga sig i. http://www.europaforum.nu/aktuellt/europaforum-xviii-norra-sverige-i-luleaa-14-15-mars.aspx

De flesta väljer själv vad de äter!

Av , , 1 kommentar 11

De flesta av oss vuxna kan själva välja vad vi äter. Vi kan välja lokal mat så långt det går om vi verkligen vill prioritera. Att välja bort skräpmat och välja bra lokala råvaror innebär inte med automatik att det blir dyrare. Det blir hellre billigare.

Men de som inte kan välja själva, barn på dagis och i skolan och de som bor i särskilda boenden kan inte välja själva. Där behöver vi som har makten att bestämma vad de ska äta även ansvaret att se till att de får bra mat som håller måttet.

Här kan kommuner upphandla på ett sätt som gör det möjligt att få mer lokal mat, mer hållbar mat och mat som utgår från säkra råvaror.

Jag tycker att var och en av oss som kan välja faktiskt också ska göra det. Handla hos de företag vi har i kommunen som tex. EG-Vilt, Lapplandsvilt, Vilhelmina Gårdsbutik, Helens Gårdsbutik, Malgomajfisk, Drottninglandet, Sprucemountin och alla andra jag glömt att lista upp.

Det är faktiskt ett fritt val!

Idag släpps partistyrelsens förslag på Ideprogram för Centerpartiet.

Av , , 9 kommentarer 11
Vi har gjort ett hårt jobb där debatten varit het och många människor i vårt land har engagerat sig i idéer för framtiden. Det har varit en tuff tid för oss som tog fram det debatterade förslaget, vi satte verkligen fart på debatten om framtidens idéer.
 
Idag kommer det att ske en hel del pressträffar och förslaget kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna under dagen. För andra finns det på www.centerpartiet.se
 
Nu ska jag läsa det nya förslaget ordentligt och redan nu känner jag mig så otroligt nöjd. Partier ar verkligen tagit ett långt kliv framåt både idémässigt omen även för att bli tydligare. Ingen kan längre tvivla på vart vi står!

EU i Inlandet

Av , , 1 kommentar 12

Idag ska jag vara chaffis till EU parlamentarikern Kent Johansson som kommer på en Inlandsresa. Vi ska träffa människor från både företag, samebyar, vårdpersonal, ICA handlare, innovatörer, biltestare, byautvecklare, skolelever, näringslivsutvecklare och centerpartister i veckan.

Resan går ut på att fånga upp de utmaningar som finns i vår del av Europa och även titta på olika lösningar på dessa. Vi ska samla in tankar för hur vi formar en hållbar politik utifrån inlandets förutsättningar.

Allt för ofta så utgår politiken från det centrala, vi vill decentralicera även hur vi formerar vår politik. Utgå från det lokala och det vardagliga för att hitta lösningar som verkligen fungerar långsiktigt.

Du får gärna hänga med, så ring mig på 072-7163852.