Regionen, ekonomin och frustrationen.

Av , , Bli först att kommentera 3

Regionfullmäktige i veckan.
Det är budget som är huvudnumret och det är ingen rolig happenings direkt. Minus en miljard, där region Västerbotten ligger rejält illa till.. hur kan det bli så undrar en ju…

En annan viktig fråga är BB i Lycksele som jag engagerar mig mycket i. Det är en fråga där vi verkligen behöver få svar som håller. De lovade att öppna i januari men nu backar de, alltså majoriteten på det löftet. Det är för bedrövligt!

Många år har majoriteten räddats av att börsen gått bra så trots stora underskott har det gått så bra på börsen så ekonomin har ändå gått ihop på nåt sätt. Nu är det värre, börsen räddar inte upp längre och alla verksamheter i princip går minus. Majoriteten lade en budget på ett minus men räknade typ 600 miljoner fel!

Så det är enorma underskott

Allt fler äldre som andel av befolkningen ger ökade kostnader och stora utmaningar för både kommuner och regionen.

Regeringen har inte avsatt mer pengar till kommuner och regioner vilket också märks. Vi i Centerpartiet lade i vår statsbudget mer pengar till vård, omsorg, skola och förskola men tyvärr är det inte vi som bestämmer. Inte heller i regionen! Det kan kännas rejält frustrerande när man är inte får igenom sin vilja utan ser hur andra styr åt fel håll.

Det som är bra är att vården ändå fungerar bra i länet, när en väl kommit in i vården så får en bra hjälp. Det svåra är att komma in i systemen och få kontakt.

Det är inte någon politiker i majoriteten som styr som verkligen prioriterar. Pekar ut vad regionen ska göra, vad som ska effektiviseras och vad som ska skötas av AI, vad som ska göras av andra och vad som ska utvecklas. Det är ett hårt jobb men det måste göras. Här sitter majoriteten och filosoferar men jag kan inte se vad de kommer fram till.

De mål som satts upp går inte att styra efter eller att följa upp. Så det måste vara svårt att jobba utifrån den gällande politiken som tjänstepersonal i region Västerbotten.

Vi i Alliansen vill sätta tydligare mål, minska investeringarna, tre självständiga sjukhus som får mer mandat att styra själva med en lokal chef, hålla ihop primärvården och dess ledning bättre, samverka på riktigt med kommunerna, vi vill utveckla universitetssjukhuset så vi norrlänningar får den bästa vården när vi blir svårt sjuka. Vårdköerna måste kortas och vårdplatserna måste räcka till, idag är det överbeläggningar hela tiden. Vi vill att folkhögskolor ska drivas av andra än regionen. Vi vill justera avgifter och höja olika avgifter, minska administrationen. På 10 år har antalet anställda ökat med över 20%, då befolkningen ökat med 6%.

Hur kan vi ha fler anställda då vi samtidigt säger att vi har personalbrist. Men det är olika färre jobbar nära patienten och fler jobbar administrativt. Det borde varit tvärtom, fler som jobbar med den konkreta vården nära människan och färre som jobbar med administration. I Vilhelmina har vi idag 78 sjuksköterskor men alla de jobbar inte med vård.

BB i Lycksele som jag engagerar mig mycket i är en fråga där vi verkligen behöver få svar som håller. De lovade att öppna i januari men nu backar de, alltså majoriteten på det löftet. Det är för bedrövligt…

Stopp vid apotek, fler västerbottningar och annat viktigt…

Av , , Bli först att kommentera 3

Regionfullmäktige där mitt fokus är kompetensförsörjning, att verksamheterna själva ska få bestämma mer om de anställdas villkor, att man ska få åka förbi apoteket för att hämta sin medicin när man åker hem från sjukstuga eller sjukhus som sjukresa, att ungdomsmottagningens app även ska involvera skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer, att medarbetare som handleder studenter ska uppmärksammas och vikten av dialog med medborgarna….

Jag lade ut ärendet om stopp vid apotek på min facebooksida om du vill höra hur galet det är idag.

Du kan se webbsändningen på regionvasterbotten.se