När stor blir större….

Av , , 6 kommentarer 6

I dag var jag tvungen att ta en liten paus från strand, mete, barnbarn och vattenmelon för att lyssna på en webbsändning kl två. Då lämnade indelningskommittén över sitt förslag på nya storregioner till regeringen. De vill att de fyra nordligaste länen ska slås ihop till ett. Inte helt oväntat och som jag ser det ett positivt besked för framtiden.

Nu är det upp till oss att påverka så att staten decentraliserar och flyttar ut myndigheterna ut i landet och ser till att alla regioner blir lika starka. Lika starka åtminstone på det som staten ansvarar över. Som den regionala tillväxten. Sen att fyra fattiga landsting blir ett gör att vi samlar resurserna bättre och kan klara av de utmaningar som vården står inför.
Att regionalisera skattebaserna så att vi kan dra nytta av vattenkraft, skog och gruvnäringens vinster är ett sånt viktigt område för oss i norr.

Störst till ytan blir Norrlands län med 44 kommuner och 880 000 invånare. Där ska Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen ingå. Bedömningen kommittén gör är att de norrländska länen kan gå samman till ett enda län redan år 2018 och till ett landsting 2019.

Det blir en spännande tid framöver och i de politiska sammanhangen kommer det att bli en hel del konkurrens om de politiska posterna som nu blir färre. Det jag gillar mest med regionreformen är att den skapar demokratiska regioner där det är män och kvinnor som bor där som röstar fram vilka personer de vill ska styra. Det här kommer att bli både spännande och bra.

Centerpartiet är positiva till en regionalisering. Vi tycker att det är en förutsättning för decentralisering, att flytta makten närmare människor. läs mer om vad vi tycker på centerpartiet.se

Human och generös flyktingpolitik? För vem?

Av , , 3 kommentarer 12

Igår röstade Sveriges riksdag för en stramare flyktingpolitik. Socialdemokraternas förslag som även Moderaterna röstade för tillsammans med SD, skulle för några år sedan ha kallats för rasistiskt och inhumant.

SD applåderade och deras talman Björn Söder var mer än nöjd. De får ju igenom sina förslag utan att behöva anstränga sig. S har blivit deras främsta kompanjoner utan att behöva stå upp för det de gör.

Det är skrämmande hur snabbt politiken kan ändras och hur lätt det verkar vara att gå från sina ideologiska värderingar. Så idag fylls mitt flöde i sociala medier av personer som hulkande och hukande försöker förklarar sitt röstande i riksdagen i går till förmån för några av de mest restriktiva reglerna i Europa. Det därmed flexibel ryggrad har jag extremt svårt för. Varför försöka förklara er? Ni vet innerst inne att det ni gjort är inhumant och ovärdigt ett rikt land som vi faktiskt är.

Som slutkläm i sina försök att skylla ifrån sig så klämmer de till med att det är för en human och generös flyktingpolitik och att detta bara är ett tillfälligt andrum. Vadå tillfälligt och tillfälligt för vem? Vilka behöver detta andrum? De som flyr? Deras familjer? Barn i flyktingläger? Eller de som åker till Almedalen om några veckor?

Jag har stor respekt för de som är riksdagsledamöter och det jobb de gör. Men jag kan varken förstå eller respektera deras röstning igår. Sverige stänger nu, tack vare er, ute dem som behöver vårt stöd och hjälp, vi splittrar familjer och vi låtsas som om det är flyende människor som är problemet som ska bekämpas. Eller att det är smuggelligor som vi sätter åt vid medelhavet. Det är ju inte smugglarna vi sätter dit, det är de människor som flyr som drabbas. De kommer att fortsätta försöka rädda sina liv, de kommer att fortsätta sätta sig och sina familjer i värdelösa båtar för att korsa havet. Flyktingarna kommer att fortsätta söka ett tryggt liv. Precis som du oh jag skulle ha gjort om vi levde i ett krig eller i armod.

Det finns inget humant och människovärdigt i att Sverige, ett av världens rikaste länder, där du och jag råkat födas till ett liv i bekymmerslöshet och trygghet, nu stänger om sig och vägrar att dela med oss av vårt överflöd. Det är i någon ett fattigt liv…

Att det ska vara så hotfullt att prioritera Norrland?

Av , , Bli först att kommentera 14

Nu har regeringen bestämt sig för att lägga ner Inlandsinnovation och lägga de pengarna i städerna istället. Nog är det väl märkligt att det ska vara så hotfullt att lägga pengar i Norrlands inland och kombinera det med tankar på att det finns innovationer och företagsamhet även här och inte bara i städerna!

Det var 2010 som Maud och Centerpartiet startade ett riskkapitalbolag direkt riktat mot inlandet i Sverige. Tanken var att två miljarder i riskkapital skulle få fart på satsningar i inlandet – från Värmland och norrut.

I veckan beslutade riksdagen att låta slå ihop Inlandsinnovation med statens övriga rikskapitalbolag. Utredningen som ligger bakom är stadsfokuserad och har samma namn som Ebba Grön låten, Staten och kapitalet”, den menar att en samordning ska göra arbetet effektivare samtidigt som dess konsekvens blir en centralisering av pengar till städerna.

Centerpartiet menar att en övergipande verksamhet åter kommer sätta inlandet i skuggan. Satsningarna kommer liksom tidigare hamna i storstadsregionerna.

Det märkligaste av allt är att inte länets riksdagsledamöter som är Socialdemokrater och Moderater inte protesterar. När ledamöter som bor och verkar i vårt län inte begriper vad de ställer sig bakom är det illa. som Dalarna kan bidra till detta.

Det är klart att jag kan förstå att man vill effektivisera och fokusera de pengar som finns men då skulle de ha behövs skriva in att pengarna även ska gå till de glesa delarna i landet och till de norra delen av Sverige.

Jag är verkligen besviken på de ledamöter som inte säger ifrån i frågor som rör vårt län.

Ingen behöver sjukvård förrän man blir sjuk

Av , , Bli först att kommentera 7

I veckan har jag varit på hälso och sjukvårdsnämndens möte i Umeå på Landstingshuset. Vi pratade om ekonomi naturligtvis men vi pratade även om äldres hälsa och hur måna mediciner en gamling kan ha. Där jobbar vi med läkemedelsgenomgångar med apotekare för att få färre mediciner som ger en bättre hälsa.
Vi pratade om folktandvården där Västerbotten och Norrbotten är de två län som utmärkelser sig som de län som har minst privata tandläkare. Jämtland har närapå dubbelt så många privata än vad Västerbotten har. Barn och unga går främst hos folktandvården och idag är det 25% som behöver tandställning. Det är brist på personal och väntetiderna ökar. I Umeå och Skellefteå finns akutmottagningar men i inlandet finns det bara akutvård under veckorna och på helgerna kan man få köra till en annan kommun för att få hjälp.

Nu organiserar vi om folktandvården så att en chef är ansvarig för kliniker fjäll till kust. Detta för att nå en jämlik vård i hela länet så att en som har tandproblem får samma typ av vård oavsett om man bor i en fjällby eller i en kuststad. Det tycker jag blir bra och kan vara ett ledmärke även för sjukvården så att västerbottningarna får samma nivå av vård oavsett vart man bor, en mer jämlik och rättvis vård. Så det här är ett steg i rätt riktning.

Vi tog beslut om upphandling av ambulanser, kring cancervården, om att stärka sjukvården akut på länets sjukstugor i samarbete med ambulanser. 75% av länets befolkning ska nås av en insats inom 20 minuter. Räddningstjänst, ambulans, personal från sjukstugor etc som kan hjälpa i ett akut läge.

Vi lyfte det jag tycker är viktigt i förlossningsvården då det gäller kvinnor som är födda i ett annat land. Det ä 7 gånger fler som dör under förlossning för en kvinna som är född i ett annat land i jämförelse med kvinnor som är födda i Sverige. Det är 5 gånger så högre risk för att barn dör under förlossningen där mamman är född i ett annat land. Det måste vi följa upp så satt vi kan sätta in insatser som minskar dödligheten inom förlossningsvården.

En dag med många viktiga frågor för oss som bor i Västerbotten.

Ljus framtid förutom i byarna?

Av , , 6 kommentarer 10

Det var terminens sista kommunfullmäktige i måndags. Både Annika som oppositionsråd, Åke och Åsa från PA förde fram en ljus framtidsbild som kändes bra.

Annika lyfte fram de politiska prioriteringar som är rätt svåra att få fram då det är många verksamheter som ska dela på pengapåsen. Det finns flera förslag till budget och det är ett bra samarbete. Centerpartiet har utgått från de ramar som fullmäktige tog förra året, dvs hur mycket pengar som vi får utifrån prognoser från SKL. Det är prognoser som man kan tro på eller hoppas att vi får mer än så. Centerpartiet har skrivit sitt budgetförslag på det SKL prognostiserar. Osäkerhetsfaktorer är stor och risken är att vi är för optimistiska och sedan får mindre pengar. S och V tror att det kommer 10 miljoner mer än SKL säger förutom de 10,3 miljoner som regeringen lovat. Så de räknar in 10 miljoner som de tror kommer att komma och sen lägger de till de 10,3 som regeringen lovat i ett senare skede. Ska bli spännande att se vart vi hamnar. OM inte pengarna kommer då blir det tufft.

Det saknades 9 miljoner förra året samtidigt som verksamheterna signalerar att de behöver mer pengar, så det behövs åtgärder för att styra kommunen i en annan riktning för att få ekonomin att hålla på sikt.

Annika säger, det finns inte mer pengar än de pengar vi har, man kan inte handla om man inte kan betala på affären. Det är samma sak med kommunens pengar. Det går inte att göra mer än vad man har råd till. Frivilliga verksamheter tex är inte tvingande enligt lag. Hon lyfter fram att det är en ära att få vara politiker i Vilhelmina kommun även om det finns stora utmaningar att ta sig an.

Else säger att det inte finns något beslut som hon skäms så mycket över som det KF tog om att lägga ner musikskolan. Hon för också fram sin oro för barn och ungas hälsa. Det finns stora utmaningar i kommunen då det gäller detta och socialnämnden riskerar att ställa verksamheter mot varandra och att Vilhelmina tillhör gruppen av de 25 kommuner som har den dyraste äldreomsorgen.

Hon lyfter fram att valfriheten och företag har möjlighet att utveckla kommunen och se till att vi får fler som får bra äldreomsorg och fler nöjda som jobbar inom äldreomsorgen. Den enskilda människans möjlighet att utveckla sig måste gå först. Hon menar att socialtjänsten har som uppdrag att utveckla och frigöra enskilda och grupper av människors resurser. Möjligheten av utveckling sker om flera alternativ kan samverka med kommunala verksamheter. Samhället utvecklas och framtidens pensionärer ställer krav, då måste alla som vill vara med och utveckla få vara med och göra det.

Istället för Att lägga ner platser inom äldreomsorgen i fjälldalarna så måste man låta hela kommunen få leva. Centerpartiet vill ha äldreomsorg i hela kommunen och ser alternativa utförare som ett sätt att skapa det.

155 kommuner har valfrihet inom äldreomsorgen och 42 till har bestämt att de ska göra det för att följa socialtjänstlagens portalparagraf.

Elses inlägg drog igång en het debatt kring driftsformer. Else sammanfattade debatten bra då hon sa att för hon eller han som bor på ett boende spelar det ingen roll vem som driver det, kommunen eller en privat, huvudsaken är att jag som bor där får mina behov tillfredsställda och att kvalitén är hög.

Jag håller med Else, äldreomsorgen är baland de dyraste i landet, det är svårt att få personal att stanna kvar och det är viktigt att det finns äldreomsorg i hela kommunen. Det går inte då att bara se en enda lösning framför sig i framtiden. Vi måste låta alla som vill vara med och utveckla en bra äldreomsorg till rimlig kostnad göra det.

Det beslut som var svårast att acceptera för mig igår var majoritetens budget där det står att de kommer att lägga ner skolorna i Dikanäs, Malgovik och Nästansjö när det inte är pedagogiskt försvarbart att driva dem vidare. Fråga är vem som ska avgöra det?

Det går inte att handla för mer pengar än vad man har i börsen!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag är det kommunfullmäktige i Vilhelmina där nästa års budget ska antas. Det finns flera förslag då både M, C, Kd, Sd, S+V lagt förslag på egna budgetar. Det är kul att se att det finns mång förslag och tankar på hur kommunen ska drivas fram och hur pengarna vi har ska prioriteras. Det är mest olikheter mellan de två blocken som ju inte är särskilt konstigt eller ovanligt.
Du kan följa debatten via nätet på vilhelmina.se

Nu som då är byskolor viktiga

Av , , Bli först att kommentera 6

Hittade i en mapp i kommunens mailsystem, First Class, Centern debatt öppen, ett gammalt inlägg från 2002. Jag skrev då om en skola som idag är nedlagd. Skönt att se att jag håller samma linje nu som då….

Regionalpolitik i verkligheten..

Under sommaren har Strömnäs skolas framtid diskuterats främst hos berörda familjerna och bybor uppe efter Malgomajdalen, inte lika mycket bland de lokala politikerna i kommunen.

Strömnäs skolas framtid är bara ett exempel på den utarmning som sker i landet idag. Sverige håller på att klyvas både regionalt och socialt. Problemet är att det är bara ett parti som för dessa frågor på allvar. Centerns målsättning är att före en politik som gäller hela landet. Det innebär även att arbeta för det lokala samhällets överlevnad då det gäller skolor, barnomsorg, äldreomsorg och offentlig service. Byarna måste ges större möjligheter att påverka och vara aktiva att själva agera och styra över sin bys möjligheter och resurser tillsammans med det offentliga. Kommunens uppgift bör vara att stödja, uppmuntra och stimulera olika organisationsformer för offentlig service ute i byarna. Viljan måste finnas och även engagemanget. Centern kommer att aktivt driva och arbeta för att motverka en regional klyvning både lokalt och nationellt.
Inriktningen skall vara att både nationellt och lokalt skapa goda möjligheter för tillväxt och utveckling i hela landet. I Sverige är den kommunala självstyrelsen det viktigaste instrumentet för att bevara vårt demokratiska system. Centerpartiet är övertygat om att det är på den kommunala nivån som man bäst känner till vad som behövs. Decentralisera makten, öka demokratin och ge medborgarna större inflytande genom att föra besluten närmare de människor som berörs, som ut till de som berörs av skolan i Strömnäs. Får medborgarna vara med i besluten så ökar intresset för politiken och demokratin. Vill man ha bättre kvalitet i de olika verksamheterna så måste medborgarnas engagemang tas tillvara.

Med vänlig hälsning
Maria Kristoffersson
Centern

Maud byggde väg för det förnybara

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag har centerpartiet gjort upp med S, Mp, M och Kd om energin i framtiden. 100% Förnybart till 2040. Vi vill ha sänkt skatt på vattenkraften och få till regler som underlättar för det småskaliga.

Dagens överenskommelse bygger på den som Alliansen drev igenom och innebär att Centerpartiet fortsätter att ta ansvar för jobb och konkurrenskraft i Sverige, samtidigt som vi fått igenom många av våra förslag som driver på omställningen mot mer förnybar energi.

Varför är det då viktigt att komma överens om energin? Jo för att både kunder och företag ska veta vad som gäller oavsett partier i regeringen.

Det roligaste är att överenskommelsen sätter ett mål om ett 100 procent förnybar elproduktion 2040, det var ett mål som partistämman i Falun beslutade om som nu blir av. Andra delar i överenskommelsen som känns bra är det vallöfte vi gav om Slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft och att förenkla för den småskaliga vattenkraften.

Den förra överenskommelsen som Maud drev var tuff för Centerpartisterna. Då drev hon igenom att inget statligt stöd skulle gå till kärnkraft och att den ska bära sina egna kostnader för försäkringar, avveckling och slutförvar den står nu kvar. Den har varit mycket framgångsrik och ingen ny kärnkrafts byggs i Sverige.
Så vi är mycket nöjda med överenskommelsen SM fortsätter på den linje som Maud lade upp. Den bygger vidare på den politik hon och Centerpartiet drev då i Alliansens som gett en tiodubbling av vindkraften och att den förnybara energin idag står för mer än hälften av energiproduktionen. Tillsammans kan vi nu ta ansvar för en mycket viktig fråga och är eniga om att fortsätta på den inslagna vägen med mer förnybart. Tack Maud för ditt slit och det måste kännas gott för dig idag att se på direktsändningarna. Hoppas du får tårta och kaffe som tilltugg.

Att rita om kartan är inte en liten sak

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår skrev två av mina kompisar om frågan om en stor region i norra Sverige. De skriver i Dagens Samhälle som är en tidning som går ut till alla kommunfullmäktige ledamöter i Vilhelmina och i andra kommuner.
Att rita om Sveriges karta är ingen liten sak. Sverige kommer fungera bättre med en ny regional organisation, men för att det ska fungera i praktiken är det viktigt med ett brett uttalat stöd från de människor som berörs.
Centerpartiet har länge arbetat för att flytta makt och inflytande närmare människor, för en regionalisering av Sverige. I en värld med ökad rörlighet, större arbetsmarknadsregioner och fortsatt globalisering blir detta än mer nödvändigt.
Men, en verklig regionalisering handlar inte bara om gränserna för de nya regionerna. En viktig förutsättning är att makt och inflytande flyttas från staten till de folkvalda regionala självstyrelseorganen.
Vi behöver därför vidga debatten till att handla om vilka nya områden som behöver beslutas av de folkvalda på regional nivå. Vi ser att följande områden kan vara lämpliga:
• Regional tillväxt.
Regioner som ska göra skillnad behöver få beslutanderätt över tillväxtfrågor och EU-program, en större andel av anslagen för infrastruktur och regional översiktsplanering.
• Större arbetsmarknadsregioner.
Vi vill ge regionerna verktyg att arbeta frågor som kompetensförsörjning, integrationsåtgärder och innovationsfrågor.
• Utveckling av landsbygden.
Vi vill ge regionerna mandat att ta över uppgifter som har stor betydelse för utvecklingen av näringslivet utanför städerna.
• Regionalt miljöarbete.
Vi vill förbättra anpassningen till lokala förutsättningar i miljöarbetet. Regionerna kan hantera anslag för miljöåtgärder som t.ex. sanering av mark och medel för skydd av natur.

En vital del av reformen är att staten måste bli mer effektiv. Statliga myndigheter med verksamhet lokalt måste samverka bättre. Med regionreformen ges förutsättningar för att statliga myndigheter har samma geografi som de nya folkvalda självstyrelseorganen.
För oss är det därför viktigt att regering och riksdag agerar lyhört när den genomför sina respektive delar av regionreformen av de statliga myndigheterna. Den svenska välfärden har inte råd att ha en ineffektiv myndighetsstruktur.

När det gäller de folkvalda regionala självstyrelseorganen är det viktigt att de landsting och regioner som vill ta initiativ och bilda större regioner får möjlighet att göra det snarast. Lika viktigt är det dock att landsting och regioner även får möjlighet att står utanför en större regionbildning. Vi är därför öppna för att det kan behövas fler än de sex regioner som den statliga indelningskommittén föreslagit, någonting som utredarna också själva har öppnat för.

Regionfrågan berör. Det är en viktig debatt som nu förs runt om i landet. Ytterst handlar regionreformen om den svenska välfärden och om att hela Sverige ska ha möjlighet att utvecklas. Det vi gör nu kommer att ha betydelse i många år framöver. Vi behöver därför ta steg som möjliggör en fortsatt decentralisering och regionalisering. Vi får inte missa chansen att regionalisera Sverige. För att en regionalisering ska bli verklighet kan den ske i olika takt. Vi behöver vara lyhörda inför att samma takt inte passar alla. På så sätt kan vi få till en regionalisering på riktigt. ”

Jag tackar för deras klokskap i den här frågan och hoppas att vi nu verkar gemensamt framåt för ett starkare norra Sverige.

Stormen river och sliter i både skog och själ

Av , , Bli först att kommentera 6

Det stormar och sjön är vit av vågornas skum. Sjön visar tänderna, som min svärfar skulle ha sagt. JAg känner mig olustig när jag läser i media om fallna träd och skador på hus, färjor, cykelförråd och i naturen.

Påminns om den storm som tog alla tallar runt vårt hus i Badviken för några år sedan. Vårt fina hus och vår fina tomt med blåbärsris och skugga. Huset gick att reparera men att återställa flera hundra år gamla tallar det är svårt.

Igårkväll när vi åkte ner dit så känner jag vemod och saknad och önskar att man kunde knäppa med fingrarna och alla tallar skulle stå där igen. Det kommer att ta tid för naturen att ta igen det som idag ser ut som ett kalhygge. Jag ska försöka ge naturen lite hjälp och plantera lite träd.

Det är som när man fällde skogen därhemma i Golisen och de gamla stigarna och gläntorna man minns så väl försvann. Det är en saknad efter något som man inte visste att man värderade.
Så nu när stormen river så är mina tankar hos dem som drabbas just nu, ni kommer att sakna det ni inte visste att ni värderade.