Regionfrågan i fullmäktige idag

Av , , 6 kommentarer 7

När idag regionfullmäktige går igång är jag i Jämtland för att jobba i några dagar med Centerpartiet där. Trist att missa fullmäktige men ibland gör jobbet före fritidspolitiken.

En av frågorna som lyfts idag är om Region Västerbotten och dess framtid. Jag tycker det är bra att vi bildar en direktvald, folkvald och demokratisk organisation där vi slår samman de statliga och landstingens ansvar med de kommunala. Idag är det bara landstingets politiker som är folkvalda. I Region Västerbotten är det partierna som väljer in och där frångås valresultat allt för ofta.

För att göra det med en bra start tycker jag att man ska göra en
extern Utvärdering av Region Västerbotten för att se vad som måste utvecklas och förändras. Det som kritiserats måste belysas och man borde titta på både representation, realia och resurser. Hur det sett ut, hur resurser fördelats och hur det prioriterats.

Även hur en regional fördelning ska se ut bör undersökas. Hur stärker vi hela länet och tar vara på möjligheterna i hela länet. Jag tycker också att olika verksamheter kan lokaliseras på kommunnivå. Umeå, Skellefteå och Lycksele är naturliga knutpunkter men olika verksamhetsområden kan lokaliserad till de kommuner som ligger långt framme inom det området. Att lokalisera samverkansfunktioner i kommunerna är ett bra sätt till både förankring och decentralisering.

Nu är ju mer än nio tiondelar av en kommande regions budget, vård. Även där måste vi tänka nytt och utveckla vården lokalt och nära. Jag tror att vi kan använda distansteknik så mycket mer för en nära vård i hela länet. Låta fler läkare få starta vårdcentraler och se till att folk får en fast doktor.

Det blir en spännande tid fram till nästa val då vi ska välja våra regionpolitiker, för första gången, i sann demokratisk anda.

En seger för samers hälsa

Av , , Bli först att kommentera 7

För en tid sedan lämnade jag in en motion till landstinget om samers hälsa. Nu i veckan kom beskedet att landstinget beviljas pengar från staten för att jobba med frågan. När jag fick svaret i fullmäktige så var det inte särskilt upplyftande då de inte i svaret berättade att det lämnats in en ansökan om att få pengar för att jobba med frågan. Men i debatten berättade de det. Så bra tyckte jag, det är ju en viktig fråga. Jag undrade då om det fanns en plan B om ansökan inte skulle beviljas, det gjorde det inte.

Så glädjen är stor när beskedet kom nu i veckan att de tre norra landstingen får tre miljoner för att förbättra samers hälsa och förståelsen för samers livsvillkor hos personal.

När man gör något i politiken som man tycker är viktigt och det går vägen, då känner jag att jag gjort skillnad. Det är då man får belöningen för allt slit.

Så här skriver landstinget i ett pressmeddelande.

Det finns behov av att utveckla vården och att det krävs kompetenshöjande åtgärder om samisk kulturförståelse och samers hälsosituation bland hälso- och sjukvårdspersonalen. Det finns även ett behov av långtidsstudier av samers hälsa och sjukdomar för att kunna följa förändringar över tid.

Tillsammans med Sametinget, Svenska samernas riksförbund (SSR), Landsförbundet svenska samer (LSS), riksorganisationen Samerna, SameÄtnam och SámiNuorra skickade Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten och Region Jämtland/Härjedalen i höstas in en ansökan till regeringen om medel till ett kunskapsnätverk för samers hälsa.

Idag meddelade regeringen att ansökan beviljas och att 3 miljoner kronor delas ut till projektet under 2017.

Målet med projektet är att inrätta ett gemensamt kunskapsnätverk för samers hälsa i Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting och Region Jämtland/Härjedalen. Projektet sträcker sig över en treårsperiod.

De medverkande parterna kommer att ta fram en samlad strategi för att öka kunskapen om samers hälsa och förbättra tillgången till kulturanpassade hälso- och sjukvårdstjänster på både regional och lokal nivå.

Vinster i välfärden ger plus i kassan

Av , , 2 kommentarer 11

Vid måndagens gruppmöte inför fullmäktige gick kommunchefen igenom bokslutet för 2016, alltså hur pengarna hanterats förra året. Kommunstyrelsen fick över 3 miljoner kvar av de pengar de hade fått i sin påse för året. Det berodde bl.a. på att man sålde mark i Kittelfjäll och att de kommunala bolagen gått bra som att vi inte har några tomma lägenheter samt att länstrafiken fått betalt två gånger och betalade tillbaka.

Miljö och byggnadsnämnden ar också de gått bra då de har 1 miljon över i sin pengapåse. Det beror mest på att det byggs så otroligt i fjälldalarna som ger inkomster.

Det största överskottet finns inom skolan. Där fick de över 9 miljoner kvar när året var slut. Den överenskommelse som gjordes bland riksdagspartierna för att hantera flyktingkrisen om penar till kommunerna er effekt. Det är intäkter på mer än 23 miljoner mer än vanligt. Det är pengar från migrationsverket utifrån att kommunen varit duktiga på att ta emot människor som söker nya hem. De har sökt statsbidrag på mer än 8 miljoner för kostnader som tillkommit. Det är betyder att vi har fler lärare och specialpedagoger och har fler elever än tidigare. Totalt har skolan ökat i kostnader på över 30 miljoner där vi även får intäkter som vägt upp. Intäkterna ger en vinst.

Det näst största överskottet finns inom Socialnämnden. 2016 så hade de jobbat för att få ner kostnaderna ordentligt. De fick 23 miljoner er än de hade räknat med får 2016. En del av dessa pengar handlade om sånt som gjordes redan 2015. Det har varit mindre kostnader för personal än beräknat. De har betytt mycket att vi har egna HVB hem. Det har kommit in pengar för att utveckla demensvården där staten gått in med stimulanspengar. Det har över 6 miljoner kvar när året är slut.

Man skulle kunna se det som att Vilhelminas överskott är en vinst på välfärden. Då det gäller HVB hemmen går kommunen med en rejäl vinst varje dag då det kostar så mycket mindre för kommunen än vad som kommer in som ersättning från staten.

Nu kan vi tralla och vara glada över att det kommit in mer pengar än vad vi gjort av med. Vi kunde tralla högt och tydligt om vi visste att det skulle bli så är också framöver. Det skiljer ju närapå 50 miljoner mellan 2015 och 2016 i utfall på sista raden i den ekonomiska redovisningen. Minus 2015 och plus 2016. Men det är tvärtom. Det kommer att bli mindre pengar in framöver. Men vi ska vara glada över att vi har nya Vilhelminabor, nya elever i skolan, nya människor som lär sig tycka om vår kommun. Nu gäller det bara att se till att de blir kvar, att de kan få jobb och att de får bosätta sig där de själva vill och vara med och utveckla kommunen framåt.

Äntligen i sociala medier

Av , , Bli först att kommentera 8

Vid fullmäktiges gruppmöte idag måndag fick vi information av kommunens kommunikatör Emma Eriksson. Hon berättar om hur hon jobbar med sociala medier där det går att uppmärksamma vad som händer i kommunen som inte tidningarna uppmärksammar. Det är snabbt att komma ut med information och lätt för kommunmedborgarna att hänga med i vad som händer. Nu fortsätter hon med kommunens hemsida som verkligen behöver en uppdatering.
Gå gärna in på facebook Vilhelmina kommun.

Lögn och förbannad dikt i TV…

Av , , 2 kommentarer 21

Igår debatterade Annie Lööf och MP,s Isabella Löwin där miljöpartisten står och ljuger i TV. Hon säger att det är en skatt på utsläpp vilket det inte är. Flygskatten är en merkostnad för oss som flyger, att biljetten blir dyrare. Och det spelar ingen roll om flygbolaget använder miljöbränslen eller fulbränslen. Det är hyckleri. Det här förslaget ger inga miljöeffekter vilket den egna utredaren sagt. Passagerarna betalar en höjd avgift som inte ger nån miljöeffekt.
Vad blir det då av detta? Jo, dyrare biljetter. Dyrare att ta sig upp till våra turistorter. Färre flygbolag som flyger långflygningar från Sverige och färre bolag som utvecklar nya flyglinjer från Sverige.

Landsbygd, behöver vi en sån?

Av , , 6 kommentarer 8

Det är flera som funderat vad vi som ändå suttit med i gruppen som jobbat fram förslagen tycker då det handlar om Landsbygdskommitténs betänkande.
Då vi fått in en massa förslag som vi drivit tidigare men inte fått med oss de andra partierna på allt så finns det en hel del vi saknar som förslag för bra företagsvillkor, mindre regelkrångel och decentralisering av myndigheter och inte minst återbäring av naturresurser. Det är en fråga som Centerpartiet ensamma drivit hårt i landsbygdskommittén.

Små företag är det viktigaste i att skapa utveckling och fler arbetstillfällen i hela landet. Därförbehöver det bli enklare och billigare att anställa. Skatter och avgifter som hämmar jobbskapande måste bort. Växande företag skapar utveckling, innovation och fler jobb, vilket är grunden för levande landsbygder. Skogen, jorden och fisket är basen för mycket där det behövs generella lättnader för att driva företag, inte minst inom besöksnäring och gröna näringarna.

Det är för svårt att bygga nytt. Vi vill införa andra regler än de som gäller i tätorter, som gör det enklare och snabbare att bygga. Bankerna måste även de få regler som gör det möjligt att låna på landet.

Återbäring av värden från naturresurser är något Centerpartiet ensamma drivit i landsbygdskommittén men beklagligt nog utan framgång. Inte ens Kd som ändå för fram lokalt att det är ett bra förslag stöttar det förslaget. Centerpartiet vill, till skillnad från de andra partierna, att regioner som bidrar med värdefull produktion får behålla delar av detta värde. Det måste löna sig för kommuner och regioner att förbättra sitt företagsklimat, göra produktiva investeringar och upplåta mark åt viktig infrastruktur och produktion. Därför bör de värden som skapas från exploatering av naturresurser regionaliseras.

Det finns massor att göra och landsbygdskommittens förslag är en bit på väg. Nu får vi bara hoppas att S får ändan ur vagnen och lägger fram förslagen för beslut. Vi har än inte sett den viljan.

Bästa verkstäderna i landet finns i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 7

I helgen ahr det varit baluns i Rovaniemi där BRP, Bombardier, har att kalas. Vid detta kalas utdelades det priser till bl.a. De verkstäder i de nordiska länderna som har de mest nöjda kunderna. Alla som köper en ny Lynx, Can Am eller Skidoo får svara på en mängd frågor om den service de fått. De två verkstäderna i Sverige som fick pris var båda från Vilhelmina. Så himla kul och så duktig jobbat. Det är Morotfirma Appelkvist och Allservice AB.
Att vi kan leverera bra service betyder mycket. Man behöver inte vaara stor för att göra ett bra jobb.
Grattis Rolf och Rickard på Appelkvists och Grattis Ulf på Allservice.

När argumenten inte är sanna utan mest ett sätt att öka skattetrycket…

Av , , Bli först att kommentera 12

Man ska aldrig upphöra att förvånas. Trots att starka remissinstanser sagt nej till en flygskatt så föreslår ändå regeringen att en sån införs. Man trodde ju att regeringen skulle backa från tanken, men inte.

Det som kommit fram i remisserna är att en nationell flygskatt skulle betyda stora skador på jobben och ekonomin. Flygbranschen räknar med cirka 10 000 färre jobb och 5,4 miljarder i lägre tillväxt. Många av jobben som försvinner finns hos oss på landsbygd, långt ifrån storstäderna, på de regionala flygplatser som redan kämpar för sin överlevnad där Skellefteå är en sån. Vår egen flygplats skulle även den påverkas negativt. Men det värsta för oss, som redan nu har dyra flygbiljetter, är att de skulle drabba oss våra företag i fjälldalarna som lever på turism då det blir dyrare att flyga inom Sverige.

Problemet är inte att en thailandsresa lir några tusenlappar dyrare utan problemet är att argumenten för skatten inte håller. Emil Källström riksdagsledamot från Västernorrland säger att klimateffekten av förslaget är lika stor som Sveriges samlade värmeljuskonsumtion.

Vi i Centerpartiet tycker att man hellre ska fokusera på en internationell flygskatt, så att reglerna blir likadana för alla länder. Då får skatten effekt på riktigt och blir inte bara ett argument för att införa ännu en skatt ännu en inkomst för statsmakten, där mindre flygutsläpp i Sverige äts upp av ökade utsläpp utanför Sveriges gränser.

Vattenfall läger ner i Storuman!!!

Av , , Bli först att kommentera 8

Vattenfall lägger ned sin driftcentral i Storuman. Elva anställda berörs av nedläggningen. Först säger de att de lägger ner i Jokkmokk men nu är det Storumans tur. De fagra löften vi hört om hur viktigt det är med jobb på landsbygd, landsbygdskommittens betänkande och landsbygdsministerns löften ekar tomma. Vattenfall ägs av staten, staten kan ge direktiv, Vattenfall tjänar stora summor på norra Sveriges inlands naturresurser…

Vattenfall säger att de har beslutat att minska antalet driftcentraler i sin verksamhet från tre till två. Vattenfall vill effektivisera vattenkraftsverksamheten för att vara bättre rustad för framtiden”. Syftet uppges vara att bättre nyttja resurserna och skapa flexibilitet i både produktion och organisation.

Vattenfall väljer att prioritera verksamheten i Vuollerim (Jokkmokks kommun) och Bispgården (Ragunda kommun) medan driftcentralen i Storuman läggs ned.

Besviken är väl det minsta man kan bli….

Kliar OECD rapporten?

Av , , Bli först att kommentera 7

I måndags samma dag som jag debatterade landsbygd i Skellefteå så presenterade OECD på plats i Bryssel sin studie av de norra glest befolkade områdena i Europa. Det betyder Norge, Sverige och Finlands norra delar. På plats var diverse höjdare både från EU och från de berörda länderna. Det är väldigt intressant att läsa den här rapporten då den säger så många sanningar och pekar på åtgärder som krävs både från den Europeiska nivån men även från statligt och regionalt håll. Det som känns extra gott är att sånt som vi i Centerpartiet pratar om och föreslår finns med i rapporten som tex att OECD föreslår att Sverige ger kommunerna lokal beskattningsrätt. I det kan man till exempel lägga in fastighetsskatt på vattenkraftverk. De pratar om olika möjligheter att ge landsbygdskommuner bättre förutsättningar att klara sig själva med hjälp av lokala skatter på fastigheter, bolag och mark.
De pratar även om företagande och småföretagande och hur viktigt det är att både specialisera sig och ha hög kunskap inom sitt område. Utbildning, samverkan och att låta människors kraft tas tillvara där den finns. Jag tycker det sa bli intressant att se ur regeringen tar till sig de är budskapen som säkert kliar en del då det verkligen inte är centralistisk socialistisk politik OECD pekar ut. Min förhoppning är att rapporten ska inspirera och ge energi till att utveckla en politik utifrån intentionerna i rapporten som ger andra förutsättningar än de som gäller idag. Idag är det hinder i alla riktningar för de som vill satsa, utveckla, investera och tro på en framtid utifrån sina egna drömmar.

Du hittar rapporterna via denna länk: https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2017/03/nspa-ebook.pdf