Det räcker med ett val nästa år!

Av , , 2 kommentarer 4

Det har varit spännande dagar med mycket känslor den här senaste veckan. Jag har varit arg, uppgiven, förtvivlad och resignerad om vart annat.

Jag som både jobbar som anställd med politik och är politiker själv så är det en stor del av mitt arbetsliv. Som tur var har jag huset fullt med barn som även de kräver min uppmärksamhet. Vi i Centerpartiet försöker att vara konstruktiva och bidra till lösningar i de uppdrag vi har, oavsett vart de är. Så även nu så är det vi eftersträvar i riksdagen. Vi tänker att det är i mitten en stor majoritet av mandaten i riksdagen finns och då måste man försöka hitta lösningarna där i mitten.
Min ilska över detta handlar om det Vänsterpartiet startade i gång då de gick ihop med Sd. De var de tillsammans som drog i gång en politisk kris. Där M och Kd röstade också ner en politik de själva vill se och L drog snabbt iväg högerut.

Jag undrar varför det inte ställs frågor till de hur de tänker ta ansvar för situationen? Varför rikta misstroende om man inte har ett eget regeringsalternativ? Jag fattar inte mer än att det var ett sätt att få uppmärksamhet för en ny partiledare. Sd hade jag aldrig trott om att ta nåt som helst ansvar så där är jag inte lika förvånad. Men hur tänker S och M göra för att komma vidare.

Nu kommer det att ta några rundor där vi alla får vänta och se. Så jag uppmanar alla som är involverade att besinna sig. Det här är inte det vi, folket vill ha. Vi vill ha ett val nästa år, det räcker, låt oss slippa ett extraval!

Hon som står mitt i ett globalt fönster, vidöppet för grön tillväxt!

Av , , Bli först att kommentera 1

Var drivs innovation, förnyelse av energisystem och nya arbetsformer? Var utvecklas samarbeten mellan universitet, företag och kommun intensivt? Vilka satsar på företagsamhet i skolan? Vilken arbetsmarknadsregion kommer att ha störst behov de kommande åren av olika typer av kompetenser? Vilken arbetsmarknadsregion har stora behov av nya transportstråk, kollektivtrafik förinpendling och ökande behov av sjukvård och offentlig service?

Det är i norra Sverige tillväxten skenar och mest av allt i Skellefteå! Det är i och omkring Skellefteå det händer.

Hur har det gått till att utvecklingen vänt från att alla regionens resurser satsats runt Umeå där nu allas blickar är mot Skellefteå? Hur tänker man när en ny stad ska formas och byggas? Det som är värdefullt är att kunna bo utanför centrala stan och att forma lokalsamhällen som är attraktiva, välkomnande och klimatsmarta.

Carina Sundbom, är gäst i det senaste podavsnittet av podden Med rak rygg genom Västerbotten, hon från Skellefteå som är en engagerad människa som älskar samhällsutveckling. Hon vill vara med, vara delaktiga och driva på för framtiden.

Lyssna här.

Regionens revisorer håller koll….

Av , , Bli först att kommentera 1

Vid regionfullmäktige idag så pratade revisorerna om hur de ser på regionen och hur man sköter det man ska sköta. De som de kommit fram till är att regionen hanterat pandemin på ett bra sätt där medarbetare klivit fram och gjort allt de kunnat för att klara pandemin. Det är bra att revisionen lyfter fram detta då det är medarbetaren som är grunden i allt det regionen gör och i det här fallet de som möter människor i svåra lägen.

De ska nu fortsätta revidera skillnader mellan regionstyrelsen och hälso och sjukvårdsnämnden där det inte är solklart vilka politiker som ansvarar för vad. De ska titta på hur beslut tas och hur de följs upp. Politiken har ett stort ansvar så revisionen lyfter att det är viktigt att politiken är de som tar besluten i rätt frågor.

Det är ju så att det bara är politiker som kan ställas till svars för beslut så därför är det så viktigt att det är politiker och inte tjänstemän som tar beslut i frågor som är viktiga för befolkningen, typ BB stängningar och sånt.

De ska titta på ekonomin och hur man når den omställningsplan som är beslutad. De ska titta på den vård som är uppskjuten pga pandemin och lite annat. Vill du veta mer om revisionen så kan du gå in på den inspelade webbsändningen och gå in ca 20 minuter in i sändningen.

Låtsaspengar har man i monopol, inte i en kommun!

Av , , 2 kommentarer 3

Tänk om du hade en lön på 10 000 kr men tyckte att du egentligen skulle ha 3000 kr mer varje månad och gör då av med 13 000 kr varje månad. Eftersom du tycker att det är vad du har råd att gör av med just 13 000 fast du bara har 10 000. Hur skulle det sluta tror du?

Precis så resonerar några av oppositionspartierna när de lägger sitt budgetförslag i kommunfullmäktige i måndags. De har alltså 8,5 miljon mer i sin budget än vad som kommunen verkligen har. De argumenterar att de minsann ska ta krafttag mot staten och se till att kommunen får mer pengar när de fått makten efter nästa val.

Jag tycker inte det är seriöst eller klokt att agera så. Säg att de skulle få makten? Hur skulle de då prioritera de pengar som finns när de inte idag kan prioritera de pengar som verkligen finns utan måste hitta på egna låtsaspengar?

Jag kan förstå att de partier som bara finns lokalt har det svårt att få sin röst hörd både i region-politiken och i rikspolitiken. Det jag lyfte i debatten var att den enda vägen att påverka rikspolitiken är inom de partier som finns i riksdagen. Det är där beslut tas som reglerar finansiering till kommunerna.

Hur tänker du kring pengar och ekonomi i en kommun?

Vi måste fokusera på framtiden!

Av , , Bli först att kommentera 1

Det kommunstyrelsens ordförande, Annika Andersson lyfte i den allmänpolitiska debatten i veckans kommunfullmäktige, var att fokusera på framtiden då SCB pekar på en minskande befolkning. Frågan är hur vi möter om vi är 5540 invånare som SCB tror bor i kommunen 2040. Nycklarna som Annika lyfter är att jobba med tryggheten, tilliten och tillväxten.

Tryggheten. En skola där barn och unga utvecklas, en trygg äldreomsorg och ett växande näringsliv. Hur ska vi jobba då? Det är en lavinartad utveckling i demensproblematik, hur ska vi möte den? Där vi idag jobbar med god och nära vård med teknik och digitala lösningar men där behoven ändå är stora. Vi och alla andra kommuner med samma problem måste organisera vården annorlunda.

I skolan så håller vi i för att vara smarta och nyttja de resurser som finns. Vi måste hålla behovet av lokaler med antalet invånare, elever och äldre. Vi måste se över lokaler i alla former och riva bort det vi inte behöver. Om antalet invånare minskar måste kommunens verksamheter även de krympa.

Tilliten. Det är viktig att planera för framtiden. Inte minst då det gäller att rekrytera personal där vi behöver många människor i olika tjänster. Vi behöver samverka med andra kommuner för att hitta samarbetsområden för att hålla kostnader nere. Vi måste samtidigt vara attraktiva som arbetsgivare för att människor ska välja att jobba i vår kommun. Ett sätt är att fortsätta att jobba med tillitsbaserad styrning för att stärka chefer och medarbetare i sina jobb för att skapa tillit och förtroenden.

Tillväxten. De investeringar som sker i norra Sverige måste vi dra nytta av och erbjuda tjänster som behöves i tillväxten. Det är i företagen jobben och pengarna till skola och omsorg skapas.
Det här är några av de nycklar som Annika lyfter för att klara SCB prognosen 2040.

Ekonomin i kommunen och alla är glada!

Av , , Bli först att kommentera 2

Förra prognosen vi fick redovisat i kommunfullmäktige visade ett överskott och den prognosen håller i sig. Niklas Wilhelmsson ekonomichef redovisade dessa siffror vid veckans fullmäktige.

Det beror på att kommunstyrelsen sett till att kostverksamheten kommer att hålla sin ram som gör att kommunstyrelsen håller sin budget. Även utbildningsnämnden ser ut att hålla sin budget där de tagit fram flera åtgärder för att klara det. Socialnämnden håller sin prognos liksom miljö och byggnadsnämnden. Håller detta i sig så håller sig verksamheterna i den budget de har att jobba med.

När vi tittar på vår budget och på de prognoser för intäkter som finns så ser det bra ut för 2021. Det ser ut som att vi även klarar av de avsättningsmål som vi satt upp. Så håller vi tummarna och allt håller i sig så kan vi äntligen få en ekonomi som är i balans. Så bra jobbat av alla inblandade!

Likviditeten håller och det betyder att vi klarar av att betala både löner och annat med de pengar som finns liksom att pensionsavsättningarna ökar. Niklas ekonomichefen tackar alla som bidragit till den fantastiska vändning som vi nu ser. ALLA ÄR GLADA!

Sen är det länge kvar av det här året så vi får ändå fortsätta att hålla både tummar och tår.
Så fint jobbat och så härligt för oss Vilhelminabor att få höra och så skönt för mig att få skriva här på bloggen. Det har verkligen inte varit så kul att rapportera om ekonomin den här mandatperioden, men nu vänder det….

Barnen i Saxnäs tänker på miljön

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag älskar när barn skriver medborgarförslag till kommunfullmäktige.
I veckan så hanterade fullmäktige ett förslag från barnen vid Saxnäs skola som vill se att man bättre kan ta tillvara sånt som slängs men som någon annan kan ha nytta av. Det finns inte några second hand verksamheter i Saxnäs med omnejd heller som de kan lämna saker till. Så de vill få en bättre möjlighet till återvinning.

Alltså en bättre cirkulär ekonomi. Det är klokt och ett bra förslag och jag tror att mycket skulle gå att förbättra om barn var de som hade makten att se vad som behövs göra och också kunna ta ett större ansvar över sitt lokalsamhälle. Alla partier var glada över förslaget som nu ske beredas vidare av kommunstyrelsen för att sen komma tillbaka till kommunfullmäktige.
Bra jobbat av barn i Saxnäs, fortsätt att driva på.

När en inte vill leva längre….

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag på kommunfullmäktige besvarade kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson en fråga om självmordsprevention. En fråga som tyvärr är aktuell i många kommuner då allt för många mår dåligt. Psykisk ohälsa är ett bekymmer som alla vill ska minska. Annika berättade om det arbete som görs och som ska ut i alla kommunens verksamheter. En stor och viktig fråga där vi måste hjälpas åt att både jobba förebyggande men även se om någon mår dåligt. Varje förvaltning får i uppdrag att utveckla hur man kan jobba med frågan. Psykisk ohälsa handlar om så mycket, om våld i hemmet och machokultur om ojämställdhet och om strukturer som påverkar individer och som samhället måste ta ansvar för. Det ska inte vare en handlingsplan som är några papper som står i en hylla och samlar damm säger Monika Gebart som är vice ordförande i socialnämnden, det ska vara ett aktivt arbete som sker i det vardagliga arbetet, det är det viktiga. Det är ingen ny fråga utan en fråga som många verksamheter jobbat med i många år. det är en svår och komplex fråga.

Den psykiska ohälsan öka bland barn och unga. Det jobb vi gjorde i beredningen för demokrati och folkhälsa när det gäller barn och unga har gjort att regionen tillfört resurser och ökat samarbetet med kommunerna för att hjälpas åt att jobba med frågan. Läs mer om det här:

Alla vi har ett ansvar att både se och ta tag i om ett barn mår dåligt, oavsett vilken verksamhet eller vart vi befinner oss. Vi som är politiker har också ett ansvar att jobba för ett mer jämställt samhälle, ett samhälle utan våld och där machokultur inte ska få styra hur du ska vara, se ut eller vilka val du ska göra.

Alla vi har ett ansvar att både se och ta tag i om ett barn mår dåligt, oavsett vilken verksamhet eller vart vi befinner oss. Vi som är politiker har också ett ansvar att jobba för ett mer jämställt samhälle, ett samhälle utan våld och där machokultur inte ska få styra hur du ska vara, se ut eller vilka val du ska göra.

Ju mer vi pratar om frågan dess bättre. Hur tänker du om psykisk ohälsa?

Trygg förlossning!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är självklart att alla kvinnor ska känna sig trygga inför sin förlossning. Ingen oavsett vart man bor i länet ska behöva känna den oro som många kvinnor i Södra Lappland nu känner. Det är inte värdigt.
Jag tänker att beslut ska tas så nära de som berörs som möjligt, då blir det bra beslut. Nu har personalen själva löst bemanningen i Lycksele BB i sommar. Men då kommer facket in och tjänstemän i Umeå och sätter stopp. Det är väl märkligt. Det mest märkliga är att de barnmorskor som jobbar i Lycksele skulle bemanna upp i Umeå. Det är väl bättre om vi har alla tre BB öppna. Även mammor och pappor som bor i Umeå kan åka till Lycksele. Det är kortare resväg och bättre väg jämfört med de kvinnor som bor i Södra Lappland skulle få till Umeå. Ve den kvinna som skulle behöva åka vägen mellan Stalon och Dikanäs med värkar och dessutom veta att BB var över 30 mil bort.

Vi i Alliansen har sagt att det är politiken som ska ta den här sortens beslut, beslut som påverkar människor så mycket. Det är vi politiker som är ansvariga och ska föra medborgarnas talan så det är politiken som också måste bestämma.

Centerpartiet förstår att det är ett problem med för få barnmorskor och det hjälper inte att skälla på majoriteten. Vi vill komma med konkreta förslag för att vi ska få fram fler barnmorskor. Idag utbildas barnmorskor i Umeå men bara två av dem är från länet. Så än om vi utbildar nya så är det fler som går i pension än vad det kommer in nya. Så vi har föreslagit att regionen ska köpa in utbildning för att alla sjuksköterskor som vill, ska kunna få utbilda sig vidare till barnmorska.
Vi i Centergruppen har träffat barnmorskor i länet och diskuterat både deras arbetsvillkor och lönesättning där det finns mycket att jobba med.

Centerpartiet driver också på för ökade satsningar på kvinnosjukvården både före och efter förlossning. Hur många kvinnor har gått genom livet med olika typer av förlossningsskador? Läs mer om det här:
Hur tänker du om BB i Lycksele? Och vad mer kan vi göra för att få fler barnmorskor?

Lättare att våga ta steget, att anställa!

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är faktiskt lite av en revolution att det nu äntligen ska bli lite enklare att anställa människor, att våga ta det där steget att gå från att vara ensam i sitt företag till att våga anställa en till. Det är ett stort och tufft ansvar att bli arbetsgivare. Så där finns en broms i många små företag i att växa och våga satsa. Idag är det unga, nyanlända och långtidsarbetslösa som har det svårast att få jobb. Samtidigt som det skriks efter arbetskraft.

Det beror på att det är svårt att som arbetsgivare att både utbilda nya som behöver lära sig ett jobb men också för att man är rädd för att anställa. Turordningsreglerna har länge varit ifrågasatta. Med det nya förslaget kommer alla företag kunna undanta upp till tre personer när de behöver avsluta en anställning, och kostnader hamnar inte som idag på företagaren även i tvister där företagaren får rätt. Det blir på så sätt lättare för företag att våga anställa personer som saknar lång arbetslivserfarenhet. Både lättare att anställa men öven lättare att utbilda.

Lagar som skyddar mot godtycke, diskriminering samt saklig grund för uppsägning kommer självklart att finnas kvar.

Det jag gillar mest är nog det här med vidareutbildning, något som Centerpartiet länge krävt. Totalt 11 miljarder satsas årligen på att du ska kunna studera motsvarande ett år på heltid mitt i livet, och samtidigt får anställda rätt till vägledning för att utveckla sin kompetens. Det här skapar en verklig möjlighet, att man har möjlighet att utveckla sin kunskap mitt i livet. Antingen för att helt byta yrkesbana eller för att avancera inom sitt jobb.

Känner själv att det skulle vara kul att läsa ett år. Hur tänker du? Skulle du vilja vidareutbilda dig i ditt jobb eller för att gå vidare till nåt annat?