Annie tillbaka med en rivstart

Av , , Bli först att kommentera 3

I helgen kom Annie tillbaka till jobbet som partiledare. Hon har berättat vad som hände då före jul när hon försvann från politiken. En riktigt ruskig historia som kunde ha slutat väldigt illa. Hon presenterade vårt nystartspaket för att få igång Sverige och komma på fötter. Det bygger på jobben, att alla som kan ska kunna skaffa sig ett jobb, om klimatet, om hela landet och om kommunerna.
Du kan läsa mer här:

Skattesänkningar för fler jobb och företag

• Vi vill kraftigt sänka arbetsgivaravgifterna för unga, genom att slopa den allmänna löneavgiften för alla upp till 24 år.
• Det ska märkas i plånboken att man jobbar. Därför vill Centerpartiet sänka skatten för främst låg- och medelinkomsttagare.
• Vi vill se en höjd subventionsgrad i ROT-avdraget, från 30 till 50 procent.

Långsiktigt stärkt konkurrenskraft

• Vi måste trycka tillbaka arbetslösheten i ett tidigt skede. Därför behöver företagen en skattereduktion för investeringar under 2021.
• För att öka svenska företags konkurrenskraft vill vi förlänga expertskatten till fem år.

Investeringar för Sverige och för klimatet

• Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. Vi vill storsatsa fram till 2023 på utökad bredbandsutbyggnad och samtidigt tidigarelägga planerade projekt för upprustning av vägar och järnväg, där det finns stora behov runtom i landet.
• Ska vi nå våra mål om en fossilfri fordonsflotta innan 2030 behövs en stor del av godstrafiken elektrifieras. Vi vill under två år investera i laddinfrastruktur.
• En grönare industri är viktigt för klimatet. För att bidra till näringslivets omställning vill vi öka medlen till industriklivet, samt till forskning på skogsindustrin och bioekonomin. Centerpartiet har också sedan länge drivit på för att satsa storskaligt på minusutsläpp i form av CCS.

Stöd till kommuner och regioner

• Ska vi klara välfärden behöver vi skjuta till rejäla tillskott till Sveriges kommuner och regioner. Vi vill se ordentliga höjningar av de generella statsbidragen som en del av nystarten.

Har du funderignar eller frågor så hör av dig.

Stekenjokk, där riksintressen och näringar ställs mot varandra

Av , , Bli först att kommentera 2

Hur kommer bilden av Norrlands inland att förändras då Svenskarna upptäckt den landsändan nu i sommar? 90% av besökarna i Stekenjokk har varit svenskar, många på sitt första besök.

Den 6:e juni varje år öppnar Vildmarksvägen över Stekenjokk, sveriges högsta landsväg. På Vildmarksvägen kan du fjällvandra på hjul. Detta område har blivit ett stort besöksmål som fått sina konsekvenser.

I sommar rapporterade SVT detta-”Anstormningen av turister till Vildmarksvägen i Stekenjokk har varit enorm och nu slår länsstyrelsens naturbevakare larm. Läget är kaotiskt. När turister vill ta selfies med renkalvar skapas allvarliga störningar för rennäringen. Det har förekommit att renkalvar fått avlivas efter att ha skiljts från sina vajor. Renkalvar har också hittats drunknade till följd av stark stress.”

I det senaste avsnittet av podden med rak rygg genom västerbotten får vi veta hur turismen påverkar lokalsamhället, vilka möjligheter och utmaningar det ger. Hur många som har kört genom Stekkenjokk hitintills i sommar och hur ska vi väga rennäringen och besöksnäringen så att det blir en balans för de båda näringarna som båda är livsviktiga för en inlandskommun?

Podden finns där poddar finns sök på rak rygg genom vasterbotten eller på www.rakrygggenomvasterbotten.se

Hur ska vi främja psykisk hälsa?

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag är en av de som jobbar i beredningen för folkhälsa och demokrati i Södra Lappland där regionen vill veta vad medborgarna tycker i olika frågor. Det här året har vi jobbat med vad som behövs för att stärka barn och ungas psykiska hälsa.

Vi ser en mängd olika saker som måste förbättras och satsas på. Nu håller vi på att sammanfatta till den rapport som ska in till regionfullmäktige i höst.

I veckan presenterade Centerpartiet en satsning nationellt då den psykiska ohälsan är ett växande problem. Centerpartiet vill se en satsning på 1,3 miljarder per år i tre år för att bekämpa psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa.

Det har blivit än svårare nu under coronakrisen. Många som blir helt ensamma och isolerade inte minst äldre människor.
Centerpartiet vill nu se en satsning för att bekämpa psykisk ohälsa och förstärka det statliga anslaget. Totalt handlar det om 1,3 miljarder kronor per år i tre år. Samhället måste kunna hantera den psykiska ohälsan. Därför behövs mer resurser för att säkra att de som behöver hjälp får det. Här måste staten ta ett större ansvar. Det handlar om att mobilisera vården men även samhället i övrigt.

20 miljarder under tre år

Av , , Bli först att kommentera 2

Som jag skrev i min förra blogg så är det otroligt viktigt att det finns möjligheter att leva och verka i hela Sverige, i staden likväl som på landet. Vi i Centerpartiet vet att det finns stora utmaningar med att bo på landsbygden, vi verkar ju i den. Vi vet hur det är med dålig uppkoppling, osäkra vägar och brist på kapital i både kommuner och för företag.

I helgen presenterar Centerpartiet en rad satsningar i syfte att underlätta för människor att bo och verka i hela landet. Det handlar om drygt 7 miljarder mer till landsbygden nästa år, och totalt över 20 miljarder under en treårsperiod.

Hela Sverige måste ges möjlighet att växa och ta sig igenom coronakrisen. Då måste budgetsatsningar också komma till hela Sverige. Så vi kommer inte att acceptera neddragningar på landsbygdsprogrammet. Det är så viktigt att det finns kvar. Inte minst för bredbandsutbyggnaden och för att få mer närodlat som vi insett vikten av under Coronakrisen. Ni som kört runt i Norra Sverige i sommar har märkt hur illa det är ställt med vägnätet. Så vi föreslår investeringar i vårt vägnät, så att man kan transportera sig säkert i hela landet.
Det finns förutom det en massa annat vi driver på för att vi ska kunna leva, jobba och driva företag på landsbygden.

Dikanäs skola!

Av , , 2 kommentarer 7

I helgen var vi uppe i vår stuga i Västansjö och åkte upp till Dikanäs för att lördagshandla och gå på café. Emily har startat ett cafe mitt i byn, cafe Kaffekoppen. Hon är en fenomenal konditor och vi var helt hänförda över utbudet av bakverk och mackor. Så kul och så bra för bygden. När vi gick där runt byn så träffade vi på en hel del människor och vi pratade skola. Byn har sänt en skrivelse till politikerna som tyvärr dykt upp sent, den biläggs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Jag tycker det är så galet att skrämma människor att skolan kommer att stängas. Det är ju helt omöjligt. Vem skulle skicka barnen så långa skolvägar i buss? Jag kan förstå att man blivit rädd dels pga den utredning som Vilhelmina och Storumans kommuner gett region Västerbotten men även då vi lagt ner två byskolor trots att det är Centerpartiet som är med och styr. Centerpartister lägger inte ner byskolor! Men ändå tog vi det beslutet, vi hade inget val då det är så mycket som vi är tvingade att lägga ner och dra in för att få ekonomin att hålla. Det är möjligt att åka skolbuss de vägar och de avstånd som finns närmare ”plassn”.

Det är så mycket som nu anpassas efter hur befolkningen ser ut. Vi har för få barn och unga och för många gamla. Vi behöver fler små företag och fler som jobbar och betalar skatt och en nationell politik som ser landsbygden. Det kommer att krävas för att få kommunerns ekonomi att hålla på sikt.

Men det som nu hänt är att den utredning som kommunen bett regionen göra lyft att skolan i Dikanäs är för liten och borde läggas ner. Det kan ju regionen tycka som inte vet hur verkligheten ser ut. Hur långt det är och hur dåliga vägar man då skulle utsätta barnen för att åka varje dag.

Den här rädslan som föräldrar och Dikanäsbor känner förstår jag. Det är så olyckligt att det ska ha behövt bli såhär. Men vems är felet? De som eldar på rädslan, de som gav uppdraget eller de som inte kommunicerat?

Jag känner bara att det varit så onödigt att utsätta människor för den här osäkerheten helt i onödan. Skolan i Dikanäs kommer att vara kvar! Vi Centerpartister har varit helt eniga.

Centerpartiet kommer inte att ta ett beslut som skulle utsätta barn och föräldrar för en nedläggnings och alla dess konsekvenser, det är helt omöjligt.

67% av glesbygdens vårdcentraler saknar personal

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag kom ett av de bättre förslagen för oss som bor i glesbygd.

Det behövs mer vårdpersonal i lands- och glesbygd! Så säger Anders W Jonsson som vikarierar som partiledare tills Annie är tillbaka. Så sant som det är sagt.

Som många av oss fått höra när vi sökt vård är att det är svårt att få en tid och att det saknas vårdpersonal. 67% av vårdcentralerna i glesbygd har vakanser, dvs ,lediga platser och stort behov av personal.
Förslaget innebär 500 miljoner per år i tre år som vi vill ska gå till vårdcentraler i lands- och glesbygd, för att öka attraktivitet och få fler läkare och annan vårdpersonal.

Det är ju så att du ska känna dig trygg i att du får en bra och tillgänglig vård oavsett var du bor. Så vi måste se till att skapa en tryggare och bättre sjukvård i hela landet.

Så heja på Anders, vi håller tummarna för att fler partier håller med om detta.

Enskilda firmor behöver hjälp de med!

Av , , Bli först att kommentera 3

När jag spelade in ett avsnitt av podden, rak rygg genom västerbotten med en fotograf som har enskild firma så förstod jag hur utsatt man är som företagare med den företagsformen. Nu under pandemin drabbas Hannele och andra företagare enormt hårt. Så nu driver Centerpartiet på för att ett nytt stödpaket baserat på omsättningstapp kommer på plats, som då riktas till enskild näringsverksamhet.

Tanken är att man ska kunna få stöd för att kompensera för en stor del av inkomstbortfallet
Centerpartiet har ju under hela coronakrisen lyft företagens perspektiv. Tack vare att vi gjort det så har den svenska ekonomin kunnat rulla på då sänkta arbetsgivaravgifter, ett stort omställningsstöd riktat till de värst drabbade företagen och ett statligt sjuklöneansvar. Men krisen är inte över och många små egenföretagare har på många sätt fallit mellan stolarna.
Enligt SCB fanns det ca 600 000 aktiva enskilda näringsidkare i Sverige 2018 med en genomsnittlig nettoomsättning på 390 000 kr. Ca 100 000 av dessa fanns inom de branscher som påverkats mest av covid-19, såsom hotell, restaurang och resebyrå.

Många egenföretagare arbetar inom tjänstesektorn med att sälja sin egen tid och sitt eget kunnande, utan särskilt stora fasta kostnader i verksamheten. Men för de som för alla andra så innebär ett kraftigt tapp i omsättningen att det är svårt att försörja sig. Så dåd et varit omöjligt för dem att få stöd tidigare så behövs verkligen att detta nya förslag går igenom. Så jag håller tummarna för Hannele och för alla andra.

Det behövs mer pengar till landsbygden!

Av , , Bli först att kommentera 2

Just nu startar skolan runt om i landet. I många kommuner främst på landsbygden så får barnen komma till en ny skola. Som hos oss där vi tvingats lägga ner två byskolor. Jag förstår den frustration som finns hos de familjer som drabbas och hur de riktar sitt hat mot oss politiker som tagit besluten. Det är ju så svårt för så många att ändra en familjs rutiner och för barn att komma in i en ny skola med alt det innebär.

Det känns förtvivlat jobbigt för oss som verkligen tvingades ta det här beslutet då inte andra förslag fanns för att få ihop ekonomin. Det är för få barn och unga i kommunen så skolstrukturen måste anpassas efter de barn som finns. Det var ju mångt mycket större besparingar på andra ställen men där det ändå inte gjort lika ont i hjärtat. Nu går vim in i ett nytt budgetår där det väntar lika stora besparingar eller anpassningar som man kan kalla det då det är det det handalr om. Det är ingens fel att befolkningen ändrats och det är politikens roll att hitta lösningar för att nå plus minus noll.

Som ni förstår så påverkar vi internt i partierna för att få förståelsen för hur demografin påverkar en liten kommun och hur avstånd försvårar för att anpassa ekonomin. Så det känns bra att Centerpartiet nu i helgen lade fram några av de förslag som drivs på i budgetförhandlingarna som handlar om mer pengar till landsbygden.

Så jag uppmanar andra partier att även de driva på internt för att få de som besätmmer i Stockholm att inse att hela landet behvös och att pengar till landsbygden måste prioriteras.

Ideer för framtiden som tex. samers hälsa?

Av , , Bli först att kommentera 2

För några år sedan skrev jag en motion till regionfullmäktige om samers hälsa som blev beviljad. Känner mig rätt nöjd då det arbetet nu kört igång. Det är ett samarbete som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket.
Så har du förslag på någonting annat som vi behöver förbättra under kommande år? Hör av dig!

Motionen såg ut såhär:

Kompetenshöjning för att nå en jämlik vård

I flera studier av samers hälsa kan man slå fast att det skiljer sig i jämförelse med andra grupper i samhället. Både den psykiska ohälsan och problem i rörelseapparaten är högre än i andra befolkningsgrupper. Det finns en kunskapsbrist bland landstingets personal om samernas utsatthet utifrån både tradition, kultur och näringsutövning.

Detta belystes vid en konferens i Umeå i mars månad. Läs mer om den här:
Målsättningen för landstinget är en likvärdig vård i hela länet, ständigt bättre och patienten alltid först, är andra ledord för arbetet för ett hälsosamt län.

Landstinget i Västerbotten vill starta ett nationellt centrum för samisk hälsa vilket är mycket viktigt. Det lägger grunden för att skapa förutsättningarna för att kunna öka kunskapen nationellt men även regionalt.
Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman får i år stöd från Nordens välfärdscentrum för att studera livsvillkoren bland samer med funktionsnedsättning. Detta då det konstaterats att det råder stor brist på kunskap om samisk hälsa och samhället måste enligt bidragsgivarna tillgodose allas rätt till stöd och service.
Det krävs helt klart insatser för att öka kunskapen kring samernas livsvillkor och hälsorisker främst inom primärvården men även i den specialiserade vården.
En målsättning för att nå en jämlik vård i länet måste vara att kunskap finns kring minoriteters villkor utifrån ett hälsoperspektiv.
Landstinget måste därför ta ett särskilt ansvar för att utveckla vården så att personer med samiskt ursprung möter förståelse och känner förtroende för vården.
Förslag till beslut:
Jag föreslår därför landstingsfullmäktige att ge i uppdrag till landstingsstyrelsen
– att ta fram underlag för hur kompetensinsatser för landstingets personal kan genomföras utifrån motionens anslag.

Du kan läsa mer om arbetet HÄR:

Det här med Rut!

Av , , 11 kommentarer 2

Just nu försöker vänstern att vrida klocka tillbaka och försöka få oss att tro att Rut och Rot tar pengar från vården och välfärden när det är precis tvärtom. Rutavdraget ger skattepengar till både kommun och stat!

Det är ju så eftersom den som köper tjänsten betalar merparten av den utförda tjänsten och till det skatt. För varje investerad krona får staten tillbaka mellan 1 och 1,70kr, beroende på hur stor andel av de nyanställda som kommer från arbetslöshet.

När vänstern tar fram siffror så räknar de inte in de skatteintäkter som Rut och Rot ger vilket gör att de får fram siffror att varje jobb kostar en massa pengar för staten. Men det är tvärtom. Staten tjänar på dessa jobb.

De som köper tjänsterna är mitt i familjelivet eller i övre pensionsåldern. Det är vanligast att kvinnor köper tjänster och det är även kvinnor som driver företagen som erbjuder RUT-tjänster.

Tittar man på vilka som jobbar i företagen så är Rot och Rut särskilt betydelsefull för svagare grupper på arbetsmarknaden. Jämfört med arbetslivet i stort är andelen anställda högre både bland personer utan gymnasieutbildning och bland utrikesfödda. Nära hälften av de som jobbar inom Rut saknar gymnasieutbildning och andelen utrikesfödda är mer än dubbelt så hög som i övriga branscher.

Det nya som nu kommer är att man ska kunna köpa tvätttjänster, inte kemtvätt utan vanlig vardagstvätt. Det då många äldre behvöer hjälp med just tvätt. Man ska även kunna köpa att nån ser till ett boende när man är borta eller ett fritidshus. Inte vaktbolag utan enklare tillsyn och fix.

Så jag hoppas fler kommer att kunna starta just såna företag. kanske nån i fjället som kan erbjuda tjänster att se till fritidshus eller nån som kan erbjuda vardagstvätt till de som har svårt att klara det själva.