Det finns hjälp att få! DU är värd att få leva, och leva tryggt!

Av , , Bli först att kommentera 3

Kvinnojourer arbetar för ett liv fritt från våld. De hjälper kvinnor med skydd och stöd när det är akut. Eva Risberg Abramsson är en av de ideella krafter som ser till att kvinnor och barn får hjälp när våldet blivit vardag. När en kvinna ringer för att få hjälp, då rycker Eva och hennes kollegor ut.
Statistiken visar att män är överrepresenterade vad gäller förövare vid våldsbrott riktat mot kvinnor. Ingen människa ska bli utsatt för våld, eller känna sig kontrollerad, hotad eller trakasserad.
Eva är en av de som vill sprida kunskapen om våld och hur det går att stoppa, förebygga våld och få fler att våga prata om våld i samhället.

Lysssna till henne där poddar finns och sök då på Rak rygg genom Västerbotten eller gå in här:

Våldet handlar om så mycket, både psykiskt och fysiskt. Fysiskt våld kan vara örfilar, knuffar, knytnävsslag, hårda grepp eller stryptag. Psykiskt våld kan vara att bli trakasserad, hotad, skrämd, förnedrad eller tvingad till något. Kvinnojouren hjälper kvinnor som blivit utsatta för någon form av våld eller kontroll.

Något som vi pratade om efter inspelningen är att Länsförsäkringar i Västerbotten är en av de som stöttar kvinnojouren. Länsförsäkringar skriver på sin hemsida att ”Vi kan inte stoppa mäns våld mot kvinnor, men vi kan via kvinnojourernas arbete erbjuda dem som utsätts för dessa övergrepp skydd och stöd, och kanske en liten ljusglimt.”

Här finns kontaktvägar om du eller någon du känner är utsatt för psykisk eller fysisk misshandel?
Polis 112 akut annars 11414
Kvinnojouren Vilhelmina 070-3263371
Kvinnofridslinien 020-505050
Brottsofferjouren 0200-212019
BRIS 116 16 eller chat på www.bris.se
Självmordslinien 90 101

Vill du själv engagera dig, eller skänka ett bidrag till detta ideella arbete så kontakta Kvinnojouren. Vilhelmina Kvinnojour på Facebook

Södra Lappland visar vägen än en gång!

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag ska kunna bi i Södra Lappland och känna mig trygg med att vården finns tillgänglig när jag behöver det. I veckan har beredningen för folkhälsa och demokrati träffat Elin Bergarp som jobbar med digital transformation i God och Nära vård i Södra Lappland. Det är i det arbetet vi verkligen ligger före andra delar av landet. Det glesa delarna av landet visar vägen för de mer täta delarna. Vi gör ett bra jobb helt enkelt. Vården ställs nu om till att bli mer nära dig som människa. Att låta vården komma till dig men även att jobba förebyggande där du själv har ett eget ansvar att se till att hålla dig frisk.

Hon berättar om det här med nära att det handlar om både öppettider, digitala möten att det känns tryggt och att du får hjälp när du behöver hjälp. De små kommunerna i inlandet har det tufft då befolkningen minskar och allt färre ska försörja allt fler. Så vi inser vikten av att jobba annorlunda och ställa om så att det ska fungera även när resurserna krymper. MEN vi ligger före och vi gör det bra vi kommer att lösa det. Det digitala är ett hjälpmedel att effektivisera, avlasta och frigörtid för att träffas fysiskt.

God och nära vård handlar inte om att skala ner vården utan det handlar om att göra vården tillgänglig på nya sätt. Jag kan ju träffa en expert via en platta som man nu jobbar med i Saxnäs och Malå där man har en och samma doktor över tid med sig i fickan när man jobbar i hemtjänsten. Man slipper resa och man kan få vården hemma där man bor, eller själv hantera provtagning och monitorering av tex blodtryck, blodsockernivåer eller annat den tid det passar en själv och man har samma vårdkontakt.

Södra Lappland är spjutspetsen i den här omställningen då vi verkligen upplevt problemen och vill förändra och förbättra. Så häng på och var med och påverka vården framåt, följ gärna Beredningen för folkhälsa och demokrati på facebook eller häng med på någon medborgardialog vi har. Hör av dig så berättar jag mer om när och hur du kan vara med.

När C jagar S framför sig om Mäns våld mot kvinnor!

Av , , Bli först att kommentera 4

För nån månad sen lämnade Centerpartiet i regionfullmäktige in en fråga till regionfullmäktige kring mäns våld mot kvinnor. Idag läser jag att majoriteten konstaterat att man gör för lite och ska införa precis det vi frågade om, utbildning av personal för att upptäcka mäns våld mot kvinnor när kvinnor möter vården. Vår fråga kommer upp på nästa fullmäktige och då antar jag att vi kommer att få detta som svar, att man tagit tag i frågan.

VF skriver: ”Region Västerbottens arbete mot våld i nära relationer är otillräckligt och därför ska en ny rutin införas när patienter söker vård.

Nu ska vårdpersonal på rutin fråga patienter om de är utsatta för våld i nära relation. Det var en fråga igår i hälso- och sjukvårdsnämnden”.

SÅ bra! Det är härligt när man ser att det man själv driver på blir verklighet.
Vi skrev såhär:

Centerpartiet har genom åren genomfört straffskärpningar för sexual- och kvinnofridsbrott, för hedersbrott, infört samtyckeslagstiftning, och resurser har tillförts rättsväsendet och kvinnojourer runt om i landet. Men det räcker inte. Det går för långsamt. Alla är emot mäns våld mot kvinnor – men det behöver gå från snack till politisk verkstad.

Vi måste arbeta för att fler kvinnor ska våga lämna en våldsam relation, och sedan att män som mördar och misshandlar ska gripas, lagföras och dömas till långa fängelsestraff. Det är också viktigt med stöd till kvinnor under och efter en rättprocess, samtidigt som samhället arbetar gemensamt för att förhindra att första slaget ens sker.

Har man ett jobb där man kan tänkas komma i kontakt med människor som utsatts för våld i nära relationer? Då är det viktigt att man har fått kunskap kring ämnet. Och förståelse för att till exempel personen som är utsatt kan känna att det är så här livet är. Att offret känner att situationen är normal, när den är allt annat än normal. Min fråga till regionstyrelsens ordförande, Peter Olofsson, är därför: Hur jobbar regionen för att öka kunskapen hos vårdpersonal kring våld i nära relationer?

Så jag är både tacksam och glad över att det nu ska bli bättre för alla de kvinnor som är utsatta att få hjälp. Hur tänker du kring frågan om våld i hemmen? I min nästa pod kommer vi att prata om detta svåra ämne.

Macken i Nästansjö, Saxnäs, Kittelfjäll, Dikanäs, Stalon, Klimpfjäll….

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi träffade i veckan på fullmäktigegruppen Bogge Bolstad som är ny affärsutvecklare på näringskontoret. Han berättar om de lagkrav som ställer till det för våra små drivmedelsstationer, bensinmackar alltså. Krav som många små handlare missat och kunnat förbereda sig på.

Hade nöjet att prata med honom i podden Rak rygg genom Västerbotten så ni kan lyssna till honom Här:
# 10 När service på landsbygden måste hitta nya vägar framåt…

Det han berättade då är verklighet nu och är ett gigantiskt bekymmer för både de som är beroende av att tanka bilen, skotern, traktorn och de som idag har bensinmackar på landsbygd. Både kylar, frysar, kortterminaler men det kostsammaste är nya rörledningar nere i backen.

Det brådskar att få till det här och det är inte så enkelt att finna finansiering. Bankerna är ju som ni säkert känner till inte så på hugget att låna ut till små företag på landsbygd.
Det är verkligt svårt att både få finansiering men sen är det också svårt att hitta entreprenörer som kan göra jobbet. Vi fick höra om exempel från Norrbotten om hur de lyckats lösa problem där kommunerna också var involverade.

Det här är ett bekymmer vi måste lösa tillsammans med Svensk bensinhandel som du kan lyssna till här: #13 Bensinupproret- är det symtom på något annat än drivmedelspriser?

Hur tänker du kring den här frågan? Har du tankar på hur det skulle gå att lösa?

Pengar, vård och folkhälsa

Av , , Bli först att kommentera 2

Äntligen har vi fått till ett system som vi verkligen kan följa och som kommer att göra att ekonomin kommer att gå att hantera bättre framöver. Från 39 miljoner 2018 till att som det ser ut, vara på plus minus noll två år senare.

Det är ett otroligt jobb som personal i Vilhelmina kommun gjort tillsammans med politiken. Niklas Wilhelmsson som är chef på ekonomienheten visar och berättar på kommunfullmäktigegruppen idag om att vi varje månad kan se hur ekonomin löper och hur det ser ut för hela året. Det gör att vi bättre kan styra och ställa om när det diffar. Det är nytt att om verksamheten ser att det drar iväg så ska de direkt ta fram hur man kan hantera det. Just nu ser det ut som att året kan gå bra ekonomiskt även om det inte visar stora underskott. Det håller ju på att anpassas i olika verksamheter fortfarande för att klara sin budget.

Det var lite av det vi pratade om i dag inför kommunfullmäktige i juni som Annika som kommunstyrelsens ordförande och Marita som kommunfullmäktiges ordförande höll i med inbjudna gäster.

Vi pratade även med Rolle Bång om god och nära vård där vi inlandskommuner ligger bra till. Ett verkligt spännande arbete för att se till att vården kommer närmare människan och här visar glesbygden vägen. Vi ligger i framkant i landet. Jag påminner om att svara på den enkät som ni hittar i Vilhelmina Aktuellt som kom i veckan genom att scanna en QR kod ni hittar även länken här:
Netigate

Äntligen en näringslivsstrategi!

Av , , Bli först att kommentera 2

Äntligen har Vilhelmina kommun en näringslivsstrategi!

Vilhelmina kommun har inte haft någon strategi för näringslivsutveckling sedan 2014. Så det är på tiden att vi tagit fram en strategi som hänger ihop med den regionala utvecklingsstrategin och den gröna översiktsplanen. Det känns gott i ett centerhjärta att vi nu kunde besluta och anta den här strategin i fullmäktige i veckan. Ett dokument som ska utvärderas med jämna mellanrum och ett underlag för att peppa och jobba hårt för att få ett starkare näringsliv och företag.

Det var ett enigt och enhälligt fullmäktige som också bådar gott för att vi verkligen ska lyckas nå högre ranking i svenskt näringslivs mätningar.

Så tack till alla er som varit med att ta fram den här strategin. Ni har gjort ett bra jobb!
Nu får vi hjälpas åt att jobba för att fler ska våga starta företag, fler företag ska kunna anställa och fler företag ska kunna växa och utvecklas.

Den här strategin kommer säkert att gå att läsa så småningom på kommunens hemsida.

Ekonomin fem år i sammandrag.

Av , , Bli först att kommentera 2

Stor skillnad på 2019 och 2020 i kommunen. Vi tappar många invånare varje år men vi ser också att kostnader och intäkter per medborgare så ligger intäkterna ganska stabilt per invånare och verksamheternas kostnader per invånare har sjunkit. Det är ca 13 miljoner i minskade kostnader.

2018 – 39, 2019 – 27 och nu 2+2+ – 6 miljoner. Så det är en häftig resan ekonomiskt kommunen gjort de sista åren. Vi är nu nere på en nivå då det gäller jämförbara kommuner. De tuffa besluten har gett resultat och vi har hållit nere de kostnader som vi kan påverka. Vi har dock ökat låneskulden där vi tvingades låna till löner. Antalet anställda har minskat på ett år från 808 till 767 st.

Vi har 6500 invånare och har minskar i de yngre åldersgrupperna. De arbetsföra minskar mest som är riktigt oroväckande då de är de som ska jobba in skatteintäkterna i kommunen. De flyttade in 120 st. men flyttade ut 240 st. Födda och döda ligger rätt jämt. Fram till 2025 kommer vi att tappa ca 80 personer varje år. Vi har minskat nettokostnaderna i verksamheterna med 11 miljoner på 4 månader nu 2021. Ett hårt jobb har gett resultat.

Vi ligger hyggligt till och hoppas på att få ett plus i slutet av året.

Jag är ju en gammal räv som varit med länge i kommunpolitiken och minns så väl när vi lämnade ifrån oss majoriteten till Socialdemokraterna 2010. Då jag var kommunstyrelsens ordförande och bad den tillträdande ordföranden att hålla i och hålla ut då det gäller ekonomin. Detta då vi under de år Centerpartiet hållit i ordförandeklubban jobbat hårt, sparat och sanerat ekonomin för att komma i balans. Jag fick dock inget löfte och ekonomin drog iväg åt fel håll igen. Nu är det C som återigen får hålla i ordförandeklubban och jag hoppas verkligen att det nu ska hålla över tid.

Ansvar, tillväxt och framtidstro!

Av , , Bli först att kommentera 2

Annika Andersson kommunstyrelsens ordförande pratar i den allmänpolitiska debatten i kommunfullmäktige veckan om alla de som jobbat så hårt under coronan och att 2020 är ett år vi alla kommer att minnas på ett eller annat sätt. Hon tackar alla anställda och de andra politikerna som tillsamman tar kommunen framåt.

Hon säger att samverkan mellan kommuner och med regionen är något som vi verkligen ska lyfta fram som arbetet kring barn och ungas psykiska hälsa och en vision om en kommun fri från våld. Folkhälsoarbetet är så viktigt för vår kommun som vi nu ska satsa på i samarbete med regionen.

Ett offensivt arbete med arbetsmarknaden och näringslivets till då vi verkligen ser resultat av ett väldigt aktivt arbete för att få in nyanlända på arbetsmarknaden. I höst kommer en arbetsmarknadstrategi och nu tas en näringslivsstrategi på fullmäktige.

Fritidsbanken är en ny insats för att jobba med personer utanför arbetsmarknaden men samtidigt om cirkulär ekonomi och agenda 2030. Agenda 2030 kommer vi att jobba vidare med under kommande år.
Satsningar på gymnasieskolan och nya lokaler för fordonsprogrammen men även med ett gymnasieförbund visar vägen framåt. Samarbete med andra kommuner kring vatten, avlopp och sophantering är även det viktiga frågor för framtiden.

Företagarnas driv påverkar hela kommunen som Ecoclim som satsar framåt där företagsledningen säger att en av anledningarna till etableringen är det goda företagsklimatet. Vi ska satsa på fler och växande företag.

Annika lyfter fram vikten av ansvarstagande men även av satsningar för tillväxt och för framtidstro.

Monika Gebart pratade klokt om demokrati och delaktighet och påminner om att vi firar demokratin 100 år detta år. Då vi fick allmän rösträtt. Men fortfarande hade inte alla rösträtt. Först fick personer med intellektuell funktionsnedsättning inte rösträtt. Så det är bara 32 år sedan alla fick möjlighet att påverka och känna delaktighet.

Mycket intressant blev sagt, du kan kolla på debatten i efterhand på vilhelmina.se

Att lägga ner är det svåraste som finns….

Av , , Bli först att kommentera 3

Vid dagens fullmäktige ställdes en fråga hur mycket kommunen sparat på att lägga ner två byskolor. En het fråga som var och en av oss säkert har diverse känslor omkring.

Svaret var att utbildningsnämnden minskat sina kostnader med 25 miljoner varav förändringar på Volgsjö skola och nedläggning av byskolornas del var nästan 13 miljoner. På Volgsjö blev den en klass till i årskurs 5. 19 miljoner är nedskärningar på personal och resten på övriga kostnader. Behöriggraden på lärarkåren har ökat markant. Strandskolans ersättning ligger fast jämfört med tidigare år då summan per elev minskade i och med nedläggningen av byskolorna som gav en lägre kostnad per elev i kommunen. 11 elever från Nästansjö och Malgovik valde Strandskolan.

Det var bra att ha byskolor som alternativ för de barn som hade behov av mindre enheter, den möjligheten finns inte på samma sätt idag. Men där finns ju Strandskolan som ett alternativ att välja.
Lokalerna i Malgovik har kommunen erbjudit till byaföreningen och diskussion pågår om hur man kan få till ett sånt övertagande. Det fortsätter att jobbas på inom skolan för att avveckla lokaler och moduler för att minska lokalytor liksom för att se över ytterligare åtgärder för att hantera ekonomin.
Många undrar ju över om det verkligen skulle ge någon besparing att lägga ner skolor. Så det var bra att den här frågan ställdes. Nu fick vi veta.

Vi beslutade åxa att byta namn på skolorna i fjälldalarna till Saxnäs och Dikanäs fjällskolor, det tycker jag var fina namn på fina skolor.

Klimatsmart som växer och anställer

Av , , Bli först att kommentera 4

Så otroligt viktigt och härligt besked! När vi vet att de pengar som går till skola, äldreomsorg och annat offentlig verksamhet kommer från de jobb som skapas i företag så ger det här sköna känslor. Att företagen är så otroligt viktiga i samhället och företagsklimatet en grund för att företag ska trivas, må bra och växa.

Lennart Olofsson, som är VD i det företag som i veckan berättade att de satsas just i Vilhelmina. Företaget Ecoclime som levererar klimatsmarta energilösningar far. Tex tar vara på den energi/värme som går ut i avloppssystem, återvinning g av värme i simhallar, takvärme och massor av annars smart. Investeringar som snabbt lönar sig.

Ecoclimes Vd säger på deras webb såhär:

”Ecoclime har noggrant övervägt investeringsort för kapacitetsökningen för tillverkning av Evertherm-systemen och väljer fortsatt Vilhelmina. Dels för att vi idag har vår produktion och utveckling där, vilket underlättar kompetensöverföringen, dels för att vi våra mest volymkrävande underleverantörer i närheten. Faktorer som sammantaget ger mervärden vad gäller logistik, styrning, kontroll och flexibilitet i det här skedet av vår expansion. Vilhelminas infrastruktur, företagsklimat och inte minst dess medarbetarkultur ser vi som viktiga parametrar för en lyckad satsning. Vi ser dessutom kostnadsmässigt ur ett likviditetsperspektiv, stora fördelar med att investera just i Vilhelmina i detta skede av vår tillväxt.”

Så himla kul och så bra. Hur tänker du kring företagande, utveckling och klimatsmart teknik?