Centralisera för centraliseringens skull!

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi ska centralisera! I veckan som gick var det ett inslag från Nordmaling i Västerbottensnytt som handlade om byskolorna i kommunen. Den ansvariga politikern intervjuades och förklarade att deras politik gick ut på att centralisera och effektivisera, dvs att allt skulle centraliseras in till tätorten.

Jag tycker det är bra att det blir tydligt vad olika politiska inriktningar betyder. I det hör fallet förklarade hon centralisering som en av grunderna i Socialdemokratin som skiljer sig väsentligt från det jag och andra Centerpartister står upp för, motsatsen, decentralisering.

Ju fler förtydligandes som gör politiken synlig i människors vardag ju enklare blir det att rösta i allmänna val.

Jag hoppas det kommer fler förtydligandes som gör det enkelt för folk att välja parti då skillnaderna mellan partier har minskat utifrån att Sverige har jämförelsevis med många andra länder en stabil välfärd och ett välstånd.
Moderaterna har blivit ett arbetarparti och Socialdemokraterna driver allt längre högerut och däremellan finns de mindre partierna som driver på utvecklingen av politiken, förnyar och driver på idearbetet.

Jag hoppas att detsamma bli än mer tydligt vad politiska idéer betyder för människor i vardagen. Allt från storleken på barngrupper i förskolan till att du som äldreomsorgen få välja vem som kommer hem till dig och hjälper dig i din vardag när du behöver äldreomsorg.

Det är i vardagen som politiken blir verklig.

Vargar, uranbrytning, mat, mineralskatt….

Av , , Bli först att kommentera 11

Nu är vi inne i Centerpartiets stämmas sista dag. Jag har inte ännu hanterat den kommitté där jag är ansvarig, Europapolitiken, så än kan jag inte slappna av.

Den här stämman har varit mer harmonisk än den förra. Vi verkar vara mer trygga och mer tillfreds nu än vad vi var som parti då vi beslutade om idéprogrammet. Alla verkar vara så eniga i de frågor som ska prioriteras och stämman har gått längre i beslut som gällt öppenhet än vad partistyrelsen lagt i sina underlag.

Partiet känns tryggt och på bra humör och medierna har rapporterat om detta, om enigheten och om ambitionerna som är högt ställda. De förslag som beslutas om kommer att göra skillnad för Sverige. Men det hänger på att inte bara de som sitter i den här stämmolokalen, ser och förstår och gillar politiken, så att de röstar på Centerpartiet. Jag tror inte att folk går på den kampanj som S driver för att få Centerpartiet ut ur riksdagen med intensiv svartmålning, feltolkning och smutskastning.

ag tror som lena Melin i Aftonbladet, hon skrev igår: ” Man skulle inte bli förvånad om Centern överraskar i valet nästa år. De har ett idéprogram de tror på, en partiledare som gått ­genom ekluten, många unga förmågor och kvinnliga förebilder”

Igårkväll var det stämmobankett med rock and roll natten lång, AC/DC och schlager och mycket dans. En rejäl fest med dans på borden och stolarna redan innan huvudrätten. Det var en stämning på topp, som om vi redan vunnit valet!

Läs mer om det som beslutats på centerpartiet.se där det läggs ut allt eftersom.
För dig som medlem så finns allt redan på Centralen.

Slussfors, Malgovik och Granö…

Av , , 1 kommentar 2

Hela landet är centralt för Centerpartiet där det i nästa års budget ligger pengar för att stärka landsbygden både då det gäller service men även för att hålla uppe landsbygdsprogrammet. Från EU så har stödet minskat trots att vi kämpat oss upp med 5 miljarder i förhandlingarna. Men Sverige lägger lika mycket som tidigare. Här har Centerpartiet varit tuffa och fått kämpa hårt för att få igenom detta i regeringen. M, FP och KD är inte lika intresserade av landsbygden!
Det kommer att bli statliga pengar till små butiker på landsbygden för att de ska kunna överleva och leverera varor, drivmedel och service.

och Obama vill lära av Sverige!

Av , , 1 kommentar 8

Om nån nu trodde det så var det inte någon slump att Obama bad om att få titta på svensk energipolitik. Hur har Sverige lyckats ställa om samtidigt som vi har tillväxt på vägen. Vi måste ta åt oss äran av detta då vi är det enda parti som arbetat för den här omställningen. 1970 hade Sverige 90 % fossilberoende, sen kom oljekrisen och miljömedvetenheten så har vi idag 32 % fossil energi. I USA har de idag 90 % så det är klart att de vill lära av oss.

Ett hållbart samhälle är det enda rimliga och det har även Obama insett..

Att bruka utan att förbruka, skapa tillväxt med kraften från den gröna ekonomin. De är grundläggande principer för oss som är engagerade i Centerpartiet. Inom en generation ställa om energisystemet är en av de mest långtgående visionerna som vi verkligen jobbar för att nå.

Sverige idag formligen sjuder av förnybar energi, forsarna i norrland, skogen som binder CO2, vindlägen och gott om jordvärme och vi har ett hav. Så fina förutsättningar ställer krav på oss att göra gott och att vi ställer om vår energiproduktion. 56 % av all el i Sverige är förnybar där Centerpartiet tagit steg för steg och nu ser vi resultaten av den hållbara politiken.
Vi kan se resultat av energiuppgörelsen. Sedan 2006 när vi tillträdde har el från biobränslen vuxit med 50 %, vindkraftsel har vuxit med 700 %. Idag är hälften av all energi förnybar. Det är högst i hela EU och bland de bästa i hela världen.

Sverige kan göra stor skillnad i världen, att ha starka miljökrav samtidigt som vi bygger tillväxt är det som varit nyckel som gör att vi kombinerar ekologisk hållbarhet med konkurranskraft och minskat beroende av de stora energikällorna kärnkraft och vattenkraft.

Unga måste få jobba, inte slappa….

Av , , Bli först att kommentera 12

Ingenting är så förödande som att ungdomar inte känner sig behövda, inte ser någon framtid och inte känner att de blir sedda i våt samhälle. Det är det viktigaste vi som vuxna kan göra är att se till att unga behövs.

Nu satsas det mer än någonsin på de yngsta på arbetsmarkanden dvs de som är under 24 år. Nu blir det än billigare att anställa en ung och det kommer att bli lättare att ta in en ung som lärling i sitt företag. Man kan jobba 75% och gå i skola 25% för att lära upp sig där företagen får betalt för att lära upp en ung i ett yrke.

Plus minus noll

Av , , 2 kommentarer 7

Vi har två saker ihop med Socialdemokraterna sedan 90 talet, vi gick då ihop att se till att man inte skulle kunna summera utgifterna utan att ta ansvar för inkomsterna till riksdagen. Det blev kraftfulla besparingar då. Därför kom C och S överens om att ta ett finanspolitiskt ramverk. Det är tak för hur mycket man kan lägga ut och ta in och statskulden måste minska.

Här är knuten till hur budget ska hanteras. Det skulle vara korkat att som S nu säger att strama åt ekonomin i lågkonjunktur. De verkar ha glömt den kris som var under 90 talet och vad vi kom överens om då.
Det som ger stora utgifter är att sjukskrivningarna ökar.

Så balansgången mellan att stimulera svensk ekonomi och hushållens möjligheter att leva ett gott liv hänger samman med att folk får arbete och håller sig friska. Just nu är den rätta politiken att satsa pengar på att skapa jobb och tillväxt.

Nu är det stämma och äntligen snart där! Supervalåret!

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag börjar Centerpartiets stämma i Karlstad och om ett år ska vi konstatera att Centerpartiet gör ett bra val. Vi har bra förutsättningar att göra ett riktigt bra val och det finns gott om duktiga kandidater att välja på. Vi har många goda idéer som vi ska utveckla nu på stämman. Saker som vi kan berätta om och visa att om man väljer oss så håller vi det vi lovar.

Den här sommaren har partierna tävlat om vem som värnar landsbygden mest. S säger att de ska vinna landsbygdsväljarna, men vågar inte ta debatten med oss. De vill halvera landsbygdsstödet och planerar istället kostnadshöjningar för bönderna och de som bor på landsbygden som slakteriskatter och kilometerskatt.

Moderaterna presenterar en rapport samtidigt som vi får kämpa med dem i regeringen för landsbygdens beslut. Miljöpartiets förslag skulle göra det omöjligt att leva utanför Södermalm.

Vi ska stå upp för vår historia som Centerpartiseter och förvalta det arvet och vara stolta över vårt ursprung för det är där vi lagt grunden till vår politik. S försöker med alla medel försöka få oss att bli Stureplanare och har fått ordet Stureplanscentern att bli negativt och ett skällsord. Det är klart att det även i staden finns Centerpartister då den största delen av befolkningen bor i städer. Men de flesta som bor i städerna har ändå sin grund på landsbygden. I landsbygdsfrågorna är det ingen som slår oss på fingrarna, där är vi det ledande partiet.

Även då det gäller landsbygdspolitik så är inte problemet det Socialdemokraterna säger utan det är det de gör.

En politik för jobb och tillväxt

Av , , 2 kommentarer 10

Budgeten för nästa år presenteras idag i riksdagen. Det har varit tuffa förhandlingar för Annie och mina kollegor i riksdagen för att få igenom de reformer som vi Centerpartister ser krävs för att få Sverige starkare och rustade att möta framtiden. Den ekonomiska tillväxten går trögt då stor del av Europa går ekonomiskt trögt. Det krävs därför att vi får bättre snurr på ekonomin så att fler får komma in i jobb.
Arbetslösheten kommer att ligga på runt 8% och ligga kvar där till slutet av 2015. Sverige går in i en period av lågkonjunktur som blir långt längre än den som var under 90 talet. Vi har sänkt statsskulden som gjort att vi trots lågkonjunktur har bra ekonomi.

Det finn s regler för hur budget ska hanteras där man har ett tak för hur stora utgifterna får vara likväl som hur stora inkomster man kan ta in. Så det är ett pusslande för att få båda sidorna att gå ihop.
Det viktiga i den här budgeten är att ge hushållen mer pengar att hantera vardagen med, att äldre får mer kvar av sin pension och att unga kommer in i jobb. Riktiga jobb och inte arbetsförmedlingsåtgärder!
Det är i företagen som jobben skapas så det är där vi måste satsa, så att små företag kan ta in en ungdom och anställa. Det blir ett enklare regelpaket, det blir inga månadsinlämningar för små företagen och det blir mindre papper att fylla i varje månad för att underlätta livet för små företag. Vi sänker även kostnaderna för företag.
Sverige satsar nu nästan 25 miljarder nästa år där det mesta går direkt till hushållen men även en hel del går till företagen för att de ska kunna skapa fler jobb.

Mobiletelefoner SKA gå att ringa med….

Av , , 1 kommentar 9

När operatörer lovar täckning så ska mobilen fungera. Men så är det ju ändå inte. Vi måste kunna se till att demobiloperatörerna lovar ska de åxå hålla.
Sverige är det enda landet i Europa som frigjort utrymme i luften för att ge utrymme till bredare mobilnät. Vi måste fortsätta hålla tummen i ögat för operatörerna så att de håller det de lovat. Vi ska åxå stärka konsumentens makt. Man ska inte sitta fast i länga abonnemang som låser en vid en teknik som inte håller det man lovat.
Näringsdepartementet bad PTS mäta hur nätet fungerar i landet. Det var rätt så nedslående, av de fyra stora operatörerna var det bara en enda som hade full täckning. Två av operatörerna hade bara täckning på en plats av de vi mätte. Det gör att PTS måste skärpa kraven på operatörerna och ta fram förslag på hur nätet ska byggas ut.
Jag tror ganska säkert att jag vet vilken av operatörerna det var som fungerade bäst. De är då inte de som man ser mest i TV reklamen!!!!

Valvinst!

Av , , 2 kommentarer 15

Det ser bra ut i det preliminära siffrorna för Kyrkovalet då de borgerliga vinner.
Känns så bra!

Centerpartiet: 4 mandat
Kristdemokraterna: 7 mandat
Borgerligt alternativ (fd Moderaterna): 3 mandat
Fria liberaler: 5 mandat
Miljöpartiet: 0 mandat
Socialdemokraterna: 16 mandat

I kyrkofullmäktige får alltså de bogerliga partierna tillsammans 19 mandat och socialdemokraterna 16 mandat.