flyg och inlandsinnovation

Av , , Bli först att kommentera 12

Det viktiga arbetet för landsbygden och våra inlandskommuners framtid är på G! Razormind har fått i uppdrag att jobba med destinationsbolaget Södra lappland och flyget.

Jag är glad att arbetet fortsätter oavsett majoritet i kommunen. Det här jobbet är otroligt viktigt och att starta ett bolag för flyget är en mycket viktig del som vi påbörjade i höstas. Detta då jag ville att det skulle riggas så fort som möjligt för att ligga i linje med Inlandsinnovation och den finansiering som där blir möjlig. 

Visionen omsättning inom turismen är att den ska fördubblas innan 2020. Det är det internationella resandet som ökar mest. Och vi reser mer än någonsin och vi flyger längre och längre. Den närmaste internationella flygplatsen för os är Trondheim!!Ska turismen kunna öka med de intentioner som finns för Sverige så måste destinationer skapas dit folk kan åka. Stockholm och andra stora städer har inte kapacitet att ta emot de antal besökare som vi förväntar oss.

2015 är målet att flygplats Södra Lappland ska ha minst 30 000 reguljära flygpassagerare med 3 dagliga förbindelser med Stockholm i vardera riktningen och en längre landningsbana. Just nu är vi inne i destinationsbolagets grundande där kommunerna gått samman. Dagens landningsbana på Vilhelmina flygplats är 1 500 meter och klarar inte att ta emot större flygplanstyper vilket kraftigt begränsar alternativen i den av Trafikverket upphandlade flygtrafiken och inte medger någon chartertrafik direkt från södra Sverige eller internationellt. Banlängden som krävs för den typ av trafik är 2 300 meter vilket också är den längd som flera flygplatser i norra Sverige har valt att bygga ut till. När destinationsbolaget är i full drift ska det ge 25 000 nya besökare vilket ger ca 100 nya jobb.
 
Vi påbörjade projektet under förra mandatperioden och nu löper det vidare på ett mycket bra sätt och finansieringen från både nationella och regionala organ har varit självklar. Det är bra att Razormind fått fortsätta arbeta med detta viktiga arbete. Vi har fått ytterligare 11,7 miljoner från hösten och framåt, Vi har totalt jobbat med 15 miljoner kronor för detta. De större finansiärerna blir på hugget när vi visar upp de planer vi har för regionen. De unika miljöerna vi har finns ingen annan stans, vi är intressanta! Jag ska fortsätta jobba med de kontakter jag har både regionalt och nationellt då jag är övertygad om att detta är en stor del av regionens framtid.

E på G i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 8

Får i veckan en information om e-hälsa och den satsning som görs för att få in e-hälsa in i vår vardag. Kommunerna ska samverka i region Västerbotten för att jobba ihop och se möjligheterna med e-hälsa och knyta ihop information inom vård och omsorg. Kommunerna har en viktig del där allt från skolhälsa till individ och familjeomsorg till äldreomsorg ska kunna kopplas ihop med vård i övrigt i gemensamma dokumentationshanteringssystem. För att klara detta måste systemen vara gjorda så att de går att koppla ihop . Samma system ska fungera i hela Europa.

Idag ringer vi 1177 för att få råd om vård dygnet runt. Eller går in på www.1177.se Där man kan gå in på sina egna vårdkontakter och boka vård, förnya recept eller beställa klamydiatest etc.
Alla vi som vill ska kunna få information så att vi kan ta ansvar för vår egen hälsa. De flesta använder idag nätet dagligen, 86 % av befolkningen i landet använder internet. Tanken är att man själva ska kunna ta sitt blodtryck, tester och annat för att få bra underlag för läkarna att ta beslut utifrån. Det handlar om att effektivisera och öppna upp så att informationen går ut till invånarna samtidigt som vi effektiviserar och moderniserar våra system.

Hur skapar vi inflyttning till en gles landsbygd med bostadsbrist?

Av , , 1 kommentar 12

 

Hva skal til for at folk skal bli boende på landsbygda? Hva skal til for å få

innflytting til et område med mangel på arbeidskraft og boliger? Egil

Petter Stræte er sivilagronom og geograf og har lang erfaring fra

landbruk- og bygdeforskning.

 

Det är frågan som ska diskuteras

i Stora Blåsjön den 30 maj 2011, kl. 18.00

Vägen över Klimpfjäll är öppen och arrangörerna hoppas att Vilhelminabor och andra ska komma dit och lyssna på resonemangen. De skriver så här i sin inbjudan; Precis som den välkända hungerstrejken i Stora Blåsjön för 40 år sedan är Mitt-Skandinaviskt regionprojekt en åtgärd för att folk ska kunna leva och bo här. Människorna i gränslandet har långt till beslutsfattare. Vi lever i två länder med olika landsbygds politik och har ändå samma negativa trend med utflyttning. Bostadsbrist är ett stort bekymmer när man arbetar med inflyttning. Nybyggnationer är svåra att finansiera och lediga boenden som finns att tillgå uppfyller inte de kriterier människor som vill bo på landsbygd efterfrågar.

Skoldag på lördag.

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag är det skoldag! Min dotters skola har öppet hus med skattjakt, så vi ska dit och jaga skatter och fika. I veckans veckobrev skriver en praktikant som varit där så här:

Hej, jag heter X och har varit på prakik i en vecka på Strandskolan. Jag har kollat på bland annat skillnaden på hur eleverna är mot varandra på Strandskolan gentemot en skola i Umeå. Det första som slår en är hur tätt alla elever står varann, att det inte är någon mobbing över huvudtaget och hur dom större eleverna tar hand om dom mindre, även hur bra lärarna är på att lösa dom få konflikter som uppstår.
Det skulle ju vara kort så, tack för perioden jag fick vara på skolan:)

Det är skönt att man känner att det val man gjorde som förälder för 8 år sedan var ett bra val. Vår dotter har fått de bästa förutsättningarna vi har kunnat ge henne som föräldrar, en bra start i livet med en bra värdegrund för att möte livet.

 

Dag två gick som en dans…

Av , , Bli först att kommentera 11

Dag två av konferensen gick som en dans. VK hade en ledare om ämnet för konferensen som var väldigt bra. Närmare ett hundratal deltagare deltog. Det var över 60 personer från landets alla hörn som deltog och så kom det en busslast elever från Liljaskolan Vännäs och fick en egen genomgång av Gis och samordnade transporter. Alla var nöjda och dagens enda strul var att föreläsaren per Skype inte gick fram genom etern.

Jag är glad och nöjd över dagarna och de resultat jag hoppas dagarna får i både utvecklad servce i våra byar i länet och påverkan av politiken då både riksdagsmän, kommunalråd, departementssekreterare och tjänstemän vid länsstyrelser, kommuner och tillväxtverk deltog.

Ska uppdatera webben i dagarna så du kan läsa mer om detta på hallbarservice.se

 

Dag ett Check!

Av , , Bli först att kommentera 17

Idag har vi ( mitt jobb) hållit en konferens om Innovativ Service för Tillväxt där folk kommit från hela landet för att prata om hur man kan jobba för att skapa förutsättningar för hållbar service på landsbygden. Allt från byautvecklare, Norrbottningar, departementsfolk, tillväxtverk, länsstyrelser, Ica chefer, posten, Göteborgare, skåningar, handlare och innovatörer och filmare….etc. Många vittnar om samma problematik och att arbetet måste ske i samverkan mellan det privata, det ideella och det offentliga. Alla ser vikten av arbetet och att resultat måste nås. Vi fortsätter imorgon för att presentera de modeller som vi jobbat fram i Västerbotten, Dalsland, Örebro, Skåne och Västra Götaland.

Besökte Hällnäs där byns butik är de som säljer sortimentet från Hällnäs handelsträdgård, bra för både byns butik som får fler kunder och för företaget som kan sälja utan att ha egen butik lokalt och ser dessutom till att byabutiken kan serva företagets anställda med matvaror.

Spännande värre!

In och ut i politiken

Av , , Bli först att kommentera 25

Thomas Bodström intervjuades i tv i veckan. Han sa att man borde vara politiker i max två mandatperioder och sen göra annat, man ska gå in och ut i politiken. Han menar att politiken inte får bli ett jobb då det är då det startar olika maktstrategier för de egna intresserna.

Han liknar det egna partiet med Korea, Kina och säger att det är gammelmodigt, tittar bakåt och har lite ideologi kvar. Jag häpnar och förvånas över denna öppenhjärtade man som så klockrent ser problemen och vågar tala om dem.

Jag blir imponerad!

Det ska bli intressant att se rubrikerna idag i  Aftonbladet och andra socialdemokratiska media. Om Bodström inte hängs för dessa utalanden så finns det hopp för S!

Vad vill Västerbotten?

Av , , 2 kommentarer 15

Delar av Västernorrland vill söka sig mittöver, Norrbotten vill vara själva, Jämtarna vill vare själva. Sundsvall tittar söderut och Örnsköldsvik norrut. Delar av Skellefteå tittar norrut. Örnsköldsvik tittar norrut. Jag vill hålla ihop ett enat Norrland! Jag tror att ett enat Norrland står starkare i ett europeiskt perspektiv. Det är dags för beslut i frågan om regionbildningen för Norrland. Vi förtroendevalda måste visa att vi har den beslutskapacitet som krävs för att bilda och sedan leda den nya regionen.

Statens utredare Mats Sjöstrand lägger fram olika varianter av en stor region och godkänner inte att ett län står ensamt. Hans uppdrag var att se över statens organisation men har även fått uppdrag att redovisa hur han uppfattar stämningar och resonemang. Han ska även se över den ansökan om Region Norrland som lämnades in tidigare.
Jag tycker att vi ska vara öppna för en diskussion men jag anser med en dåres envishet att en fyrlänslösning är den bästa, med Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland för att Norrland ska bli starkt, hållbar och funktionellt som region så behövs alla fyra läns olika styrkor och uniciteter. Fokus för oss som diskuterar måste vara att skapa en så stark region som möjligt. Sen var olika ansvarsområden och uppgifter kommer att falla ut måste komma senare i en organiseringsfas. Norrstyrelsens arbete gav oss ledning för hur organiseringen ska kunna se ut och den kan vi lyfta upp igen.
Om vi inte lyckas lösa denna fråga kommer staten tillsätta en statlig länsutredning som i december 2012 kommer att presentera gränserna för de nya storlänen med tillhörande övriga statliga organ.

Jag tycker det är viktigt att vår nya region har en näringsgeografisk och en kulturhistorisk samhörighet, nödvändig utvecklingskompetens och tillräckligt stort befolkningsunderlag. Då skapas de rätta förutsättningarna för de tillväxtskapande utvecklingskrafterna som är nödvändiga för en växande framtidsregion. Konkret innebär detta att det bör finnas en befolkningsmängd runt en miljon människor, ett universitetssjukhus, ett universitet och en bra mix av företag. Givetvis ska det även ingå en bra infrastruktur, kommunikationer och distansteknik för både arbete och lärande. Västerbotten har mycket att bidra med i en region Norrland.

Viktigt för företagen..

Av , , Bli först att kommentera 10

Företagarna i Vilhelmina bjuder in företagen till viktiga diskussioner om e-handel. Så här skriver de på sin blogg: 

I takt med att vi blir färre och färre dvs. att kundunderlaget minskar så ökar kraven på oss att tänka mer kreativt och förändra våra verksamheter efter rådande omständigheter och förhållanden. Vi inbjuder till de här två mötena för att tala om saken, låta oss inspireras och hjälpas åt! Hur ska vi göra, vad har andra gjort och hur kan vi hjälpas åt? Är du företagare, jobbar med handel, funderar du på att starta upp din verksamhet eller är du bara nyfiken?

Då är du hjärtligt välkommen!

Jag är på vift i landet så jag kan tyvärr inte vara med, jag hoppas dock att företagen ska se de exempel som finns som lämpliga även för dem. Som en lokal galleria med fantastsik service, brett utbud av varor och bra betallösningar och distribution vore en fantastsik möjlighet att öka omsättning och bredda marknaden för de lokala företagen på landsbygden.

Tid: onsdag 25 maj kl 19.00

Plats: Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, Vilhelmina

 

Annelie Nordströms vårlökar..

Av , , 1 kommentar 24

Varje vår blommar det vackra vårliljor, krokus och narcisser i Vilhelmina efter gatorna. Det var det dåvarande kommunalrådet Annelie Nordström (numera kommunalordförande på nationell nivå) som såg till att lökarna kom i jorden. Varje vår när jag ser Annelies lökar så tänker jag på ur det har kunnat vara om hon orkat strida vidare och jobba på för Vilhelminas bästa?. Jag tror det varit annorlunda på många sätt om hon varit kvar som ledande S politiker i vår kommun.