Norrland behövs för EU och EU behövs för Norrland

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är många småfrågor som ska behandlas inom EU men man får inte glömma det egentliga syftet med EU, att ena folk och länder och att bevara fred, demokrati och frihet för alla Europas folk.

Vi behöver EU till mycket, bl a då det gäller klimatet. Vi släpper ut ofantligt mycket mer växthusgaser idag än vad vi nånsin har gjort. Vi måste minska koldioxidutsläppen per person med mer än det dubbla. Vi måste även minska nyttjandet av energi från ej förnyelsebara energikällor. Kampen för EU,s klimatmål har varit tufft. De nya målen som är tagna innebär stora förändringar för både folk och länder.

Norrland är ett mycket rikt område där vi producerar klimatsmart energi. Vi har enorma resurser i vind och vatten. Den olja vi har kvar ska vi nyttja till att producera varor som packningar, gummi osv inte till att elda upp.

De tre viktigaste områdena som EU jobbar med är klimatet, säkerheten och välfärden. Två av klimatmålen som ska nås till 2020 är energieffektivisering med 20 % och att öka energin från förnyelsebara energikällor med 20 % . Andra viktiga frågor är säkerhet och att minska människohandeln. Tillväxtfrågorna är otroligt viktiga för att kunna bygga ut och behålla välfärden i Europa då välståndet varierar mellan Europas länder.

EUs klimatmål påverkar oss…

Av , , 3 kommentarer 0

Den el Norden importerar idag kommer mest från Ryssland och är inte speciellt klimatsmart. Mellan 1970 och 2005 ökade användningen av hushållsel från 9,2 TWh till 19,7 TWh (TWh = miljarder kilowattimmar). Det är mer än en fördubbling. Det beror på att vi använder mer belysning och mer elkrävande apparater. En ökad elanvändning spelar en viktig roll i omställningen till förnyelsebar energi, då el kan ersätta fossila bränslen på många områden. Man nämner värmepumpar, industriella processer, ökad energieffektivitet och transportsektorn med järnvägar och utveckling av s k laddhybridfordon, som drivs både med el och flytande bränsle. Energibehovet minskar, medan elbehovet ökar.

Vi ska till det att vi nyttjar mer el dessutom klara av de mål som EU satt upp: Inom EU ska växthusgaserna minska med 30 % fram till 2020. För att nå det målet måste vi få fram energin från förnyelsebara energikällor. Detta beskrivs av många som vår generations stora politiska utmaning då 80 procent av all energi som används idag inom EU kommer från fossila källor.

Sveriges riksdag har godtagit detta klimatpaket som EU beslutat. Det handlar om tuffa åtgärder för att minska utsläppen av klimatgaser, minska beroendet av fossila bränslen och öka effektiviteten i energianvändningen. För att klara av detta så måste länderna i Europa bygga nya klimateffektiva kraftverk som producerar el som motsvarande hela det svenska elsystemet varje år och det är här Vojmån kommer in som en viktig pusselbit. Överledningen behövs som en liten del i bidraget till att klara klimatmålen där Vilhelmina kan bidra till denna omställning.

I Vojmå debatten lyfts det nu in ett argument som är felaktigt, om att vi inte behöver mer el i framtiden. Detta argument emot en överledning stämmer inte. Faktum är att Norden behöver mer el än vi producerar och vi har importerat el under hela 2000-talet, förutom de år när vi haft mycket regn och mycket vatten.

Bryssel nästa

Av , , 1 kommentar 0

Jag har fått vet att jag är bland de 12 första namnen efter den omröstning som varit internt bland alla medlemmar i centerpartiet i sverige då det gäller vilka man vill se på valsedeln inför nästa EU val. Det är jättekul, spännande och hedrande. Dessutom är jag rätt så väl insatt och intresserad av EU frågor utifrån att jag jobbat med dem i över 10 års tid i Emma Advice. Men problemet är bara att när det Framtidskonvent som ska presentera kandidatena ska gå av stapeln så har vi folkomröstningen om JA eller NEJ till en överledning av vatten från Vojmsjön till Stalon….och ska då vara i vallokalen och pricka av i röstlängden och räkna röster. Hur ska jag prioritera nu? det är för min del dagens svåra fråga…

Vojmån och demokrati

Av , , 3 kommentarer 0

Vojmåfrågan är ett lysande exempel på utveckling av demokratin. Jag tror att många är ovana vid att medborgare är involverade och engagerade som de är nu. Vi är vana vid att det sitter ungefär samma personer i toppen som det alltid gjort, som fattar beslut och som tror att de har all kunskap som behövs för att fatta beslut ’åt folket’. Det är ju så både stat och kyrka har fungerat. Prästen i toppen av kyrkan hade all kunskap som behövdes så folket behövde inte tänka själva. Liksom mannen i den politiska toppen som hade alla de rätta svaren, en demokratisk despot. Prästen i makt av sitt ämbete och politikerns som blivit vald av de som hade rösträtt, dvs de som hade medlen och som då antogs ha alla de rätta svaren.

För mig är det ett sen länge sedan förlegat sätt att hantera en demokrati. Men det glimrar förbi i olika debattinlägg att det fortfarande lever kvar delar av det synsättet.

Vi måste ha respekt för demokratin och det som nu sker i Vojmåfrågan är en demokratisk process som är jobbig, intressant, svår men demokratiutvecklande. Den ger näring för fortsatta diskussioner som gäller vårt samhälles framtid. Vart vill vi? Vilka frågor är viktiga? Hur finansierar vi välfärden? Hur ser vi på vårt ansvar i det globala samhället?

Vilhelminabloggen är ett fantastiskt redskap för denna demokratiutveckling. Om än det är jobbigt att ställas mot väggen titt som tätt så är det ett verktyg för ’vanliga’ människor att få fram sin synpunkt som jag och andra politiker måste ta hänsyn till.