Åseleparadoxen, är det brist på el eller rikedom på närhet?

Av , , Bli först att kommentera 1

Emelie är ekonomen som fann kärleken i Åsele där hon nu bott sedan va 10 år tillbaka. Hon är där näringslivschef och engagerad samhällsmedborgare. Hon flyttade tack vare kärleken, men är uppvuxen i grannkommunen Vilhelmina. Lyssna till när hon berättar om utmaningarna och möjligheterna som finns och om hur framtiden kan te sig i en liten inlandskommun med många inflyttande europeer. LÄnk:

Åsele må vara en liten kommun med har ett mycket aktivt näringsliv medföretag fördelade på en mängd olika branscher. 309 företag är verksamma i Åselekommun. De arbetar aktivt för att underlätta för nya och redan etablerade företag då de tycker att det är viktigt att uppmuntra entreprenörskap, innovationer och hjälpa företag som behöver råd och stöd. Men även att ta diskussionen med Svenska kraftnät om behovet av mer el.

Emelie hoppas att med sina engagemang på arbetet och på sin fritid ska vara med och bidra till ett mer attraktivt Åsele och Västerbotten där människor vill leva, utvecklas och bidra till ett hållbart samhälle där vi alla trivs.

(Du hittar rapporten på akademi Norrs hemsida eller via denna länk: https://www.akademinorr.se/post/ny-rapport-sl%C3%A4pps-idag-norra-sverige-beh%C3%B6ver-47-700-tj%C3%A4nster-inom-tv%C3%A5-%C3%A5r)

Vill du att trollen ska forma vårt framtida samhälle?

Av , , 1 kommentar 12

Ingen kan faktiskt säga att man inte visste. Alla visste. Så skriver Annie Lööf i ett inlägg i sociala medier.

Hon fortsätter -”De anonyma kontona. Trollfabriken. Hatet som piskas upp. Det vulgära språkbruket som passerar alla gränser. Avhumaniseringen av meningsmotståndare. Konspirationsteorier om den djupa staten, snacket om globalister och folkförrädare, det sk vänsterliberala etablissemanget.

De senaste tio åren har det varit min och många andras vardag. Och visst är ni många som sett det? Varit oroliga för de högerpopulistiska krafterna globalt och vad de är kapabla att göra för grundläggande fri – och rättigheter? Sett dåden mot politiska företrädare? Nedmonteringen av fri press och oberoende domstolar i närliggande europeiska länder, kvinnors rättigheter?

De senaste tio åren har den här medvetna sörjan i trollfabriker i Sverige och i andra länder ökat i omfattning. Jag vet, jag har varit mitt i med medvetna destabiliserande aktioner, samordnade attacker i kommentarsfält, i mejl och brev hem, producerade filmer och memes. Allt för att underminera och avhumanisera. Polarisera.

Det som nu uppdagats i TV4:s Kalla Fakta är inget som kan förvåna någon. Vi är många som lyft detta i flera år. Berättat om metoderna som högerpopulistiska krafter använder för att splittra och destabilisera demokratier världen över, även här hemma. Till och med deras så kallade ”försvar” nu följer ett internationellt mönster.

Att högernationalistiska krafter vill underminera den liberala demokratin med fri och oberoende media, att de vill piska upp stämningar och slå split visas nu svart på vitt. Jag hoppas fler nu inser varför sådana krafter inte ska ha tillgång till nycklarna till regeringsmakten, både den säkerhetsklassade information man då har tillgång till och de reella förändringar man då kan genomföra.

Slutligen. Jag har dragit mig för att göra en kommentar här av uppenbara skäl (de hatiska trollen kommer gå igång). Och många är de mediehus som velat ha kommentar. Detta blir min kommentar. M, L och KD visste vilket parti de valde att samarbeta med. SD är det största partiet i deras samarbete. Politik är att samarbeta – att välja och välja bort. Ingen kan säga att man inte visste vilka metoder som använts det senaste decenniet.”

Det här inlägget säger så mycket om vart vi varit, vart vi ör och vart vi kan hamna om vi inte alls rätar på ryggen och säger emot. Även du som röstat på Sd måste ta ställning. I vilken riktning vill du driva på samhället och framtiden?

Vården och framtiden…

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag har jag varit på en dag där vi jobbat mer regionens budget.

Vi har ett tufft ekonomiska läge för både kommuner och regioner där underskottet siktas att bli 14 miljarder. Det ser illa ut för region Västerbotten åxå då det prognostiseras ett underskott på över en miljard det här året.

Idag är 25% av alla som jobbar som jobbar inom välfärden, dvs i skola, vård i kommuner och regioner. Om några år så skulle det. Behöva vara 47% om välfärden ska leverera samma som den gör idag. Det funkar ju inte så det behöver ställas om.

Det som opereras idag kanske inte kommer att opereras i framtiden, du själv kommer att få ta större ansvar för din egna hälsa och vården kommer att ges i högre utsträckning i hemmet. AI kommer att göra mycket av det som görs av olika yrkesgrupper framåt, som patologer och liknande.

SKR räknar med att konjunkturen vänder 2025 och då även en lägre inflation. Så det blir bättre 2025.

Det föds för få i Sverige. I alla kommuner minskar barnafödandet. I länet växer Skellefteå, det är den kommun som växer mest i hela landet. Så där växer det men det minskar i övrigt. De som ökar mest är gruppen som är äldre än 80 år. De som minskar mest är gruppen 20-66 år. Den gruppen som är de som drar in skattepengar och som jobbar. Så det är stora omslag i befolkningen som påverkar på flera sätt.

De flesta som kom till Sverige ifjol är från Indien, Tyskland och Polen dvs de kommer för att jobba. I Skellefteå har de människor som flyttat in från hela världen.

Idag är ca 5% av all personal, i regionerna, hyrpersonal. Regionen har minskat sin personal med 295 personer.

Det som är den stora vinsten i vården är att dödligheten i både cancer och hjärt och kärlsjukdomar minskar rejält. Det är inte längre en dödsdom att få cancer, det är en botbar sjukdom idag. Ett annat plus är att du som patient idag kan göra mycket själv som tidigare gjordes på sjukhus som inom diabetessjukvården.

Hur ser du på vården i framtiden? Vad tror du händer?

66 Rösta för demokratin nu i juni!

Av , , Bli först att kommentera 2

Varför ska vi norrlänningar bry oss om ett val till Europaparlamentet? Det som är nu den 9 juni? Förtidsröstnignen startar den 22 maj.

Sven Tornberg sär en av de kandidater som ställer upp i valet. Han är från Haparanda och berättar i podden Med rak rygg genom Västerbotten, om vad som händer i människor när gränser stängs. Vad det är som driver honom i att driva på frågor in i framtiden.
Varför EU beskylls för saker vi själva bestämt över och varför sammanhållningen inom Europa är så viktig för framtiden. Freden, klimatet, brottsligheten, öppenheten och demokrati är viktigare än någonsin. Liksom att NATO är ytterligare en faktor i hur vi ställer oss till EU.

Att jobba med den fria rörligheten och utveckla den så att våra unga får ta del av olika länders förutsättningar och behov. Då kan vi också komma fram till långsiktiga lösningar i gränsöverskridande frågor. På det sättet utvecklar vi EU och säkrar freden.
Sven är en engagerad tornedaling från Haparanda med en bred erfarenhet och kunskap om norra Sveriges förutsättningar och behov för att klara den gröna industrialisering som nu pågår. Han är teknikoptimist och tror att det mesta går att lösa om vi bara lyfter blicken och arbetar tillsammans utifrån de förutsättningar vi har.

Naturligtvis brinner han extra för de frågor som är viktiga för Norrland, som arbetskraftsförsörjning, infrastruktursatsningar och energiförsörjning.

Med studier i statsvetenskap i ryggen tog han sikte på yrkeslivet och arbetade som politisk sekreterare i riksdagskansliet. Men arbetet som gav honom många insikter i det politiska livet var inte allt och inte det som definierar Sven. Visst kunde han stannat kvar i storstan men Tornedalen lockade. Rötterna och hembygden är en stor del av Sven. Han har drivit Palogården, jobbat som vaktmästare på Kukkolaforsen, som elevassistent, som resurslärare, som fritidsledare, som kårordförande, som verksamhetschef på Coompanion Sjuhärad och på IKEA, heltidspolitiker och nu inom folkbildningen på SV. Men jobb är jobb och att brinna för sin landsända är en annan sak!

#framtidstro #rakrygggenomvasterbotten #södralappland #lycksele #vilhelmina #dorotea #storuman #sorsele #åsele #dorotea #epval #europa #närodlat #haparanda

#65 Move up north!

Av , , 1 kommentar 3

Det är här vi väljer att bo och leva och det är hit människor vill flytta! Det finns möjlighet att hitta balansen mellan arbete och det som gör livet värt att leva. I inlandet Västerbotten finns en vardag som slår det mesta både gällande äventyr och fritid. Dessutom är människorna som bor här välkomnande och, framför allt, hjälpsamma. Lyssna gärna till Sofie och Marica som berättar om deras viktiga arbete i projektet Move up north.

Lyssna här ellr där poddar finns Rak rygg genom Västerbotten

Sofie P From, projektkommunikatör, och Marica Lagerström, projektledare, är två av tolvanställda i Move Up North. Sedan februari 2024 drivs projektet i Region 10 där åtta kommuner i Västerbotten och två kommuner i Norrbotten samverkar.
Move Up North är ett treårigt arbete där satsningen på inflyttare ska sträcka sig mycket längre än så. Tio framåtsyftandeinlandskommuner jobbar tillsammans för att öka kunskapen om regionen och att fler ska ta steget och välja någon av kommunerna som bostadsort. Det handlar om att jobba långsiktigt då de som inflyttarlotsar vet att det är ett stort beslut och lång process kring att flytta.

Det är en region på charmoffensiven. Kommunerna ska hjälpas åt med att se till att de som flyttar in får ett bra mottagande.
Många företag i region 10 växer och behöver kompetens. Det finns ett rikt näringsliv med möjlighet till en bra karriär och utveckling. Den som väljer att flytta hit har chans till omväxlande arbete, genuina kollegor och att hitta den där balansen i arbetslivet, det bästa av två världar.

Marica och Sofie och deras kollegor ska hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetens – kanske är det du?
#framtidstro #rakrygggenomvasterbotten #södralappland #vilhelminanorrasameby #lycksele #vilhelmina #dorotea #storuman # sorsele #åsele #dorotea

Tappade sugar

Av , , 1 kommentar 4

Drygt 10000 anställda gör sitt bästa i sjukvården, gör sitt yttersta för att hjälpa sina medmänniskor och göra ett bra jobb. De som hamnar inom vården vittnar om hur väl de tagits om hand och fått hjälp. Det måste vi komma ihåg när vi pratar om hur dåligt regionen går. Det revisorerna trycker på är att slarv och dåliga rutiner, en miss i deklarationen kostar regionen 23 miljoner kronor där en person haft ensamansvar som gjort att det missades 23 miljoner kronor. En annan sak är att alla fakturor inte betalas i tid och miljoner i kronor betalas ut i förseningsavgifter. Det är verkligen inte så det ska vara. Det måste till bättre rutiner och funktioner.

I veckan är det regionfullmäktige i Umeå där årets ekonomiska resultat presenteras och revisorerna berättar om hur de ser på styrning, ledning och hur regionen s ekonomi och verksamhet hanteras av majoriteten som styr.
Det finns en massa mål som är uppsatta som redovisas att de nås. De mål som är relevanta för hur regionen styrs nås inte. Revisorerna säger att målen som är uppsatta inte är relevanta för att se hur verkligheten ser ut. De säger att det är riktigt illa i både ekonomiska styrning och hantering av mål och resultat.
Revisorerna har ju som uppgift att hjälpa till att se till att verksamheten går bra och förbättras. Det är ju för medborgarnas bästa alla ska jobba.

I alla år jag varit politiker i regionen har revisorerna varit starkt kritiska till styrning och ledning. Det här året har Västerbotten drabbats hårt på samma sätt som andra regioner, pensionsuppskrivningar, pandemi, krig, stora ekonomiska underskott. Det är på riktigt illa och det värsta är väl att jag inte ser det rejäla viljan att styra upp skutan på rätt köl. Även om vi i oppositionen gör vårt bästa i våra yrkanden och förslag.

Det finns även som ni som följt media, att det har begåtts brott i kapitalhanteringen där personer skott sig rejält på regionens bekostnad. De är inte helt utrett och klart ännu, men det ser illa ut. Det måste till bättre rutiner, bättre ordning och reda är det revisorerna säger åt oss.

Det finns brister i styrningen, det måste bli bättre då underskottet i miljardbelopp kan inte fortsätta. Det underskottet ska återställas på sikt, det går inte att göra på de tre år som lagen säger. Revisorerna säger att regioner bör återställa hela underskottet och inte göra som majoriteten nu vill göra, avskriva det mesta utifrån särskilda skäl. Det köper inte revisorerna.
Om du läser revisorernas rapport så finns en hel del kritik som regionen måste ta till sig och göra mer för att komma på rätt köl när det gäller både ekonomi och styrning.

Maten vid Lycksele lasarett

Av , , 1 kommentar 14

För region Västerbotten är Agenda 2030 arbetet viktigt, hållbarhet, klimatsmarta lösningar och långsiktighet är såna ord vi känner igen. Även i regionens livsmedelsstrategi lyfts maten som en viktig faktor för både hållbarhet, minskade transporter och tillväxt.

Vi behöver fler lokala matföretagare i Västerbotten, fler livsmedelsproducenter och fler som vill och vågar driva företag som producerar mat i olika former. Det är viktigt att offentliga aktörer som kommuner och regioner gör sitt för att bidra till att vi får fram mer lokal mat, blir mer självförsörjande och ser till att det finns en beredskap för kriser. Det är även viktigt att det finns kompetent personal som KAN laga mat runt om i kök som levererar mat till patienter och äldre.

När vi nu regionledningen lyft fram ett förslag om att sluta laga mat vid Lycksele lasarett så blir vi som Centerpartister riktigt oroliga.

Lycksele lasarett måste ha en fungerande restaurang för personal men främst för de besökare och patienter. Om jag bor i Sorsele och ska som patient besöka lasarettet i Lycksele som kliver jag på bussen 05.50, en resa på tre timmar för att göra mitt besök. Sen går bussen hem vid fyrasnåret. Det är klart att jag måste få i mig någon mat under den dagen. Då lasarettet ligger en bit från centrum är det inte möjligt att ta en promenad för att få en bit mat.

Vi som regionpolitiker har ett ansvar att det ska vara en likvärdig vård i hela länet och då måste vi även tänka in likvärdiga förutsättningar för att klara av ett besök inom vården. Så maten måste tillagas i Lycksele om vi ska följa både det som är bäst för besökare, personal och patienter. Men även för att nå målen i Agenda 2030.

Hur bygger vi ett starkare Norden?

Av , , Bli först att kommentera 3

Lägger här mina anteckningar efter några dagar i Köpenhamn och träffar mellan olika gränsregionala samarbetet och det nordiska råden. Jag representerar regionen i MidtSkandia. Vill du veta mer så hör av dig.

Besök på GREATER KOPENHAGEN

Mina viktigaste medskicka till vårt arbete i regionen:

Fokus på arbetsmarknad ska vägas jämt med frågan av infrastruktur, att bygga de mjuka frågorna som handlar om människor i samma höjd som vi jobbar med de hårda frågorna kring infrastruktur. Att de två ämnena är helt integrerade ger framgång.

De talar om talanger inte kompetenser. Talangattraktion tex.

Använda interreg-programmen för att bygga struktur, organisation och aktivitet. Både politiskt och administrativt.

Vi behöver jobba med påverkansarbete både nationellt och interregionalt där det blir starkare om vi jobbar över flera länder och mot Eu nivån.

Ökat samarbete med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter, med strategiska initiativ. Både lobbying och extern kommunikation.

Vi behöver lobba mot nordiska ministerrådet och nordiska rådet för att öka deras intresse av vår roll i både beredskap, grön omställning och hur vi väver in samförstånd med det enda urfolk vi har i Europa i vårt tillväxt och utvecklingsarbete.

Great Copenhagen har brutit ner i olika teman och områden av det vi i beredningen sa ”Kompetensförsörjning är tusen frågor i en” Inventera vilka kompetenser som behövs för att hitta strategierna för just det området. Det behöver även vi göra. Kompetensförsörjning är tusen frågor i en där alla dessa tusen frågor behöver brytas ner, analyseras, byggas nätverk och strategier kring. Det är där vi måste börja.

Utbildningssystemen måste fungera sömlöst, där utbildningar står upp mot varandra och valideras lika.

Nato innebär en ny situation för både infrastruktur och flöde för människor.

En stor ekonomiska upprustning innebär att vi kommer att få nya områden att växa men även ett ökat kompetensbehov i dessa branscher.

De jobbar inte alls med kulturfrågor. Det ligger utanför deras ansvarsområde.

Europapolitiken måste påverkas Sammanhållningspolitiken måste stärkas i kommande val. Vi behöver hålla ihop i Europa. Då ramprogrammet för 2027 styrs upp nu. Att Ukraina behöver byggas upp efter kriget är klart. Men vi får inte glömma sammanhållningspolitiken oavsett gränser. Konkurrensen vi måste förstå och motarbeta är inte inom Europa utan med Kina, USA som nu ger statsstöd till företag som gör grön omställning.

Det behöver underlättas för att anställa. De jobbar nu för hur det kan underlätta för tredje lands medborgare. För att få in dem på arbetsmarknaden. Det kommer rekommendationer för detta inom kort för gränsregioner. Här kan vi i Västerbotten lära oss något!

De arrangerar jobbmässor där de matchar arbetsgivare med arbetssökande. Nåt för oss på regional basis?

Grön tillväxt: skynda på den gröna omställningen och locka gröna investerare. De bygger nätverk och plattformar för dialog tvärs över sundet. Energiinnovationskonferens i höst med deltagare från hela världen.

Hur gör de? De sätter agendan för debatten, få regeringarna att mötas, producerar nyheter, och har en taskforce med ministrar och näringslivsrepresentanter för olika områden.

De tar fram beslutsunderlag och har en analysavdelning. Tex att 18 miljarder av flygplatsens hantering hamnar i Malmö.

De jobbar för att få in riskkapital! Jobbar på olika konferenser, Almedalen, energikonferenser i Europa, jobbmässor, rundabordssamtal,
Resultat: investeringar i regionen, revidering av öresundsavtalet, 4600 besökare på jobbmässor som lett till 300 anställningar, OECD och EU kommissionen jobbar med ett projekt om tredjelandsmedborgare

Framåt blickar de mot det nya öresundsavtalet, med fokus att lätta upp tredjelandsmedborgare, en ny fast förbindelse över Öresund, säkra flygplatsen som grön och stark internationell flygplats.

STRING – The green megaregion in Northern Europe
STRING is a political member organisation for local and regional authorities in Northern Europe joined together to connect and align politically, industrially and geographically to accelerate the green transition and unlock new potential for green. From Oslo to Hamburg over four countries and seven cities.

OECD Said that they have the potential to become a leading European megaregion and a global powerhouse for the green transition. STRING work together to accelerate the green transition and reap the benefits of an interconnected megaregion, defined in collaboration with the OECD.

De fokuserar på järnväg och transporter. De styrs genom en politisk representation som träffas tre gånger per år och en gemensam administration med sju anställda. De anställda kommer från berörda länder vilket är en styrka.

De tar fram underlag för att påverka nationellt för att stärka infrastruktur som Hamburgs station som är hårt belastad. De lyfter frågorna på Europanivå och håller seminarier för att belysa behov och vikt ev förbättringar och de effekter dessa skulle ge för Europa.

Summering: kan vi samarbeta med OECD för att stärka vår norra nordiska region, the Arctic area som en attraktiv region? Både för infrastruktur men likväl för arbetsmarknad och talangattraktion?

De jobbar med vätgas som energislag för transporter. Där finns en del att lära.
Idag går bara 3%.av transporterna på tåg, resten går på väg. Detta måste förändras. Dvs på fossila bränslen. Därför jobbar de med vätgas för både lastbil och tåg. 14 tankstationer sätts upp på sträckan Oslo Hamburg som finansieras av Eu. Tyskland ligger långt fram när det gäller vätgas.

När vi går med i NATO så behöver vi transporter i väst- östlig riktning. Connect europedays är nu i vår. håller fokus på Nato och kritisk infrastruktur. Där borde vi vara med från regionen!

https://transport.ec.europa.eu/connectingeuropedays_en ( Vilka åker dit från regionen?)

Det är lättare att lyfta stora investeringsfrämjande på Eu nivå än nationellt. Men vi behöver mobilisera företagen som är beroende av transporterna så att vi får större intresse från den nationella nivån. Idag är den nationella politiken fokuserad på persontransporter av rent politiska skäl. Inte nationalekonomiska skäl. De samhällsekonomiska analyserna måste fram om vi ska nå framgång. Nu har vi även de beredskapspolitiska argumenten att lyfta in.

Private and publicera partnerskaps diskuteras som en framgångsväg.

Hydrogenproject, Greater4H
14 vätgasstationer mellan Oslo och Hamburg. Eu finansierat med 30%. Ska vara klart 2025. Så att tung transport ska kunna köra på vätgas. Drömscenariot är att tågen även de ska gå på vätgas. Vi vet att godsströmmen kommer att öka. Men det finns ingen vätgaslastbil på marknaden ännu. Så nu jobbar de med att öka efterfrågan på lastbilarna.

Vi kanske tror att vi är ensamma om att tänka att vi leder den gröna omställningen och använder det när vi marknadsför vår region. Men det är vi inte. Det sker många olika projekt som jobbar med att marknadsföra sig som den mest gröna regionen i en global kontext.

De marknadsför sig på en global nivå som en av de måste innovativa regionerna i världen när det gäller grön omställning. Detta för att både attrahera finansiärer men även talanger, kompetenser.

https://stringmegaregion.org/news/

De påverkar politiken genom sina medlemmar. Där personer med engagemang är med och jobbar för deras frågor och med påverkan.
Hur kan vi organisera oss klokare för att nyttja olika påverkansstråk?

Nordiska ministerrådet
De jobbar gränsregionalt utifrån visionen:
Ett grönt Norden – Tillsammans ska vi främja en grön omställning av våra samhällen och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.
Ett konkurrenskraftigt Norden – Tillsammans ska vi främja grön tillväxt i Norden baserad på kunskap, innovation, mobilitet och digital integration.
Ett socialt hållbart Norden – Tillsammans ska vi främja en inkluderande, jämställd och sammanhängande region med gemensamma värderingar och stärkt kulturutbyte och välfärd.

Vi resonerar om Framtidens gränskommitéer och hur vi kan få till starkare integration mellan länderna. Där Midtskandia är en av de tolv gränskommittéerna.

En av de viktigaste områdena är kompetensförsörjning som bör lyftas med forskning, tillämpning och goda exempel.

Det finns ett samarbetsprogram som startar 2025 och fem år framåt. Ministrarna har godkänt det och gränskommitterna får spela in aktiviteter till denna plan. Här tänker jag att aktiviteter kopplade till kompetensförsörjning och infrastruktur i en ny tid (grön omställning och beredskap) bör lyftas in.

Gränshindersekretariatet jobbar med frågor som hindrar integrationen mellan länderna. De har ett särskilt roll att jobba med gränsregionala frågor i kristider.

Se mer på www.Norden.org

En ny lag där transportföretag föreslås bli ansvariga för Id kontroller diskuteras där alla är eniga att det är ett dåligt förslag. Det hindrar det alla jobbar för, fri rörlighet och en gemensam arbetsmarknad mellan länderna. Inte minst i gränsregioner som Umeå- Wasa, Köpenhamn-Malmö eller Haparanda.

Intressant att gå in i databasen för gränshinder: https://www.norden.org/en/border-database

Sverige har flest hinder då vi har flest invånare som pendlar ut, skatterelaterade hinder och pensioner. Lagstiftningen är det som skapar gränshinder.

Vart ska vi vara 2050?

Av , , Bli först att kommentera 2

Vart ska vi vara 2050? Det är det vi jobbat med i några intensiva dagar i Tärnaby. Vi som är representanter i Midtskandia är politiker och tjänstemän från regioner och kommuner som är medlemmar i Midtskandia.

Midtskandia ar en av de nordiska gränskommittéerna under det nordiska ministerrådet. Samarbetet har pågått i över 30 år och har jobbat med att riva gränshinder både för företag och kommuner, transporter, jord och skogsbruk, klimatåtgärder, energi och energi. Jag representerar region Västerbotten och har dess perspektiv in i arbetet, hela länets bästa från kust till fjäll.

Midtskandia jobbar med att bygga en stark region mellan tre länder. Det handlar om transporter, kommunikationer, säkerhetspolitik och samarbeten inom flera olika områden. Det sker mycket i detta både med transporter, fast väg mellan Finland och Sverige, storflygplats i Mo i Rana, järnväg hela vägen från Finland ut till Atlantkusten i Norge. Nato medlemskapet ger nya perspektiv och möjligheter.

Storflygplatsen i Mo i Rana ska vara klar första kvartalet 2027. Gunnarns flygplats har köpts av försvaret som kommer att bli en militär flygplats. El-flyget kommer stort och kommer att bli ett verkligt sätt att resa. Nordostpassagen kommer även den att bli en transportväg som förändrar världspolitiken och geopolitiken. Nyttjande av mark och vatten. Livsmedel, rennäring, vindkraft, gruvor, energi, transporter, kommunikationer, försvar, geopolitik, utbyten mellan unga och folk till folk….

Demografin är en stor utmaning. En annan är att vi kommer att ha konflikter kring mark och vatten då behovet av energi kommer att öka. Det här är sånt vi diskuterar nu när vi planerar vidare mot framtiden. Hur kan vi bygga regionen som ger en hållbar region där människor trivs, vill och kan bo?

Vi jobbar mycket med kommande strukturfonder, interregprogram, den nordiska dimensionen och planerar utifrån att Sverige kommer med i Nato. Vi jobbar de här dagarna fram ett strategidokument som nu ska ut på remiss till alla medlemmar för att få in deras synpunkter innan vi kan besluta att anta det.