Barnen i Saxnäs tänker på miljön

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag älskar när barn skriver medborgarförslag till kommunfullmäktige.
I veckan så hanterade fullmäktige ett förslag från barnen vid Saxnäs skola som vill se att man bättre kan ta tillvara sånt som slängs men som någon annan kan ha nytta av. Det finns inte några second hand verksamheter i Saxnäs med omnejd heller som de kan lämna saker till. Så de vill få en bättre möjlighet till återvinning.

Alltså en bättre cirkulär ekonomi. Det är klokt och ett bra förslag och jag tror att mycket skulle gå att förbättra om barn var de som hade makten att se vad som behövs göra och också kunna ta ett större ansvar över sitt lokalsamhälle. Alla partier var glada över förslaget som nu ske beredas vidare av kommunstyrelsen för att sen komma tillbaka till kommunfullmäktige.
Bra jobbat av barn i Saxnäs, fortsätt att driva på.

Bli först att kommentera

När en inte vill leva längre….

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag på kommunfullmäktige besvarade kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson en fråga om självmordsprevention. En fråga som tyvärr är aktuell i många kommuner då allt för många mår dåligt. Psykisk ohälsa är ett bekymmer som alla vill ska minska. Annika berättade om det arbete som görs och som ska ut i alla kommunens verksamheter. En stor och viktig fråga där vi måste hjälpas åt att både jobba förebyggande men även se om någon mår dåligt. Varje förvaltning får i uppdrag att utveckla hur man kan jobba med frågan. Psykisk ohälsa handlar om så mycket, om våld i hemmet och machokultur om ojämställdhet och om strukturer som påverkar individer och som samhället måste ta ansvar för. Det ska inte vare en handlingsplan som är några papper som står i en hylla och samlar damm säger Monika Gebart som är vice ordförande i socialnämnden, det ska vara ett aktivt arbete som sker i det vardagliga arbetet, det är det viktiga. Det är ingen ny fråga utan en fråga som många verksamheter jobbat med i många år. det är en svår och komplex fråga.

Den psykiska ohälsan öka bland barn och unga. Det jobb vi gjorde i beredningen för demokrati och folkhälsa när det gäller barn och unga har gjort att regionen tillfört resurser och ökat samarbetet med kommunerna för att hjälpas åt att jobba med frågan. Läs mer om det här:

Alla vi har ett ansvar att både se och ta tag i om ett barn mår dåligt, oavsett vilken verksamhet eller vart vi befinner oss. Vi som är politiker har också ett ansvar att jobba för ett mer jämställt samhälle, ett samhälle utan våld och där machokultur inte ska få styra hur du ska vara, se ut eller vilka val du ska göra.

Alla vi har ett ansvar att både se och ta tag i om ett barn mår dåligt, oavsett vilken verksamhet eller vart vi befinner oss. Vi som är politiker har också ett ansvar att jobba för ett mer jämställt samhälle, ett samhälle utan våld och där machokultur inte ska få styra hur du ska vara, se ut eller vilka val du ska göra.

Ju mer vi pratar om frågan dess bättre. Hur tänker du om psykisk ohälsa?

Bli först att kommentera

Trygg förlossning!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är självklart att alla kvinnor ska känna sig trygga inför sin förlossning. Ingen oavsett vart man bor i länet ska behöva känna den oro som många kvinnor i Södra Lappland nu känner. Det är inte värdigt.
Jag tänker att beslut ska tas så nära de som berörs som möjligt, då blir det bra beslut. Nu har personalen själva löst bemanningen i Lycksele BB i sommar. Men då kommer facket in och tjänstemän i Umeå och sätter stopp. Det är väl märkligt. Det mest märkliga är att de barnmorskor som jobbar i Lycksele skulle bemanna upp i Umeå. Det är väl bättre om vi har alla tre BB öppna. Även mammor och pappor som bor i Umeå kan åka till Lycksele. Det är kortare resväg och bättre väg jämfört med de kvinnor som bor i Södra Lappland skulle få till Umeå. Ve den kvinna som skulle behöva åka vägen mellan Stalon och Dikanäs med värkar och dessutom veta att BB var över 30 mil bort.

Vi i Alliansen har sagt att det är politiken som ska ta den här sortens beslut, beslut som påverkar människor så mycket. Det är vi politiker som är ansvariga och ska föra medborgarnas talan så det är politiken som också måste bestämma.

Centerpartiet förstår att det är ett problem med för få barnmorskor och det hjälper inte att skälla på majoriteten. Vi vill komma med konkreta förslag för att vi ska få fram fler barnmorskor. Idag utbildas barnmorskor i Umeå men bara två av dem är från länet. Så än om vi utbildar nya så är det fler som går i pension än vad det kommer in nya. Så vi har föreslagit att regionen ska köpa in utbildning för att alla sjuksköterskor som vill, ska kunna få utbilda sig vidare till barnmorska.
Vi i Centergruppen har träffat barnmorskor i länet och diskuterat både deras arbetsvillkor och lönesättning där det finns mycket att jobba med.

Centerpartiet driver också på för ökade satsningar på kvinnosjukvården både före och efter förlossning. Hur många kvinnor har gått genom livet med olika typer av förlossningsskador? Läs mer om det här:
Hur tänker du om BB i Lycksele? Och vad mer kan vi göra för att få fler barnmorskor?

Bli först att kommentera

Lättare att våga ta steget, att anställa!

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är faktiskt lite av en revolution att det nu äntligen ska bli lite enklare att anställa människor, att våga ta det där steget att gå från att vara ensam i sitt företag till att våga anställa en till. Det är ett stort och tufft ansvar att bli arbetsgivare. Så där finns en broms i många små företag i att växa och våga satsa. Idag är det unga, nyanlända och långtidsarbetslösa som har det svårast att få jobb. Samtidigt som det skriks efter arbetskraft.

Det beror på att det är svårt att som arbetsgivare att både utbilda nya som behöver lära sig ett jobb men också för att man är rädd för att anställa. Turordningsreglerna har länge varit ifrågasatta. Med det nya förslaget kommer alla företag kunna undanta upp till tre personer när de behöver avsluta en anställning, och kostnader hamnar inte som idag på företagaren även i tvister där företagaren får rätt. Det blir på så sätt lättare för företag att våga anställa personer som saknar lång arbetslivserfarenhet. Både lättare att anställa men öven lättare att utbilda.

Lagar som skyddar mot godtycke, diskriminering samt saklig grund för uppsägning kommer självklart att finnas kvar.

Det jag gillar mest är nog det här med vidareutbildning, något som Centerpartiet länge krävt. Totalt 11 miljarder satsas årligen på att du ska kunna studera motsvarande ett år på heltid mitt i livet, och samtidigt får anställda rätt till vägledning för att utveckla sin kompetens. Det här skapar en verklig möjlighet, att man har möjlighet att utveckla sin kunskap mitt i livet. Antingen för att helt byta yrkesbana eller för att avancera inom sitt jobb.

Känner själv att det skulle vara kul att läsa ett år. Hur tänker du? Skulle du vilja vidareutbilda dig i ditt jobb eller för att gå vidare till nåt annat?

Bli först att kommentera

Ojämställd vård måste bli jämställd!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag kom ett verkligt glädjande besked, att Lycksele BB blir öppet i sommar. Det var många oroliga kvinnor som hörde av sig igår och det var en hel del kommunikation i frågan i olika forum. Så idag fick vi veta att det löst sig. Vi i Centerpartiet vill satsa mer på kvinnor och sjukvården för kvinnor. Svensk sjukvård är i världsklass, men det finns tyvärr stora skillnader som bara handlar om kön så idag presenterar vi förslag för en mer jämställd vård.

Som kvinna kan du inte räkna med att få samma vård som en man. Kvinnor får vänta längre på akutsjukvård än män och får kortare sjukskrivningar. Trots liknande symptom får kvinnor vänta längre på akutsjukvård än män idag. De får också kortare sjukskrivningar för liknande åkommor. Den större delen av den medicinska forskningen sker fortfarande på män. Felbehandlingar, långa väntetider och fel diagnos leder i till att kvinnor begränsas i sina liv. Den här ojämställda vården är ett av våra stora samhällsproblem. Din hälsa ska inte bero på vad du tjänar, var du bor eller vilket kön du har.

Många kvinnor lider tex. i tysthet av förlossningsskador och har fått hör att de ska knipa och knipa då det i verkligheten inte gör nån nytta med knip då det är trasigt. Det måste till mer kunskap. Vi vill införa ett krav på fysioterapeutisk kompetens om kvinnors hälsa vid eftervården efter förlossningen. Vi vill inrätta ett nationellt forskningsprogram på tio år som ska uppmuntra forskning om sjukdomstillstånd som drabbar kvinnor och vi vill att svensk sjukvård ska ha ett genusmedicinskt perspektiv inom hela hälso- och sjukvårdssektorn. Från minsta vårdcentral till största universitetssjukhus.

Vad är viktigt för dig som kvinna när du möter vården?

Bli först att kommentera

Med siktet framåt!

Av , , Bli först att kommentera 2

Förra veckan har togs vår nya Framtidsagenda, vår strategi med sikte mot 2030.

Mycket känner jag igen och är välbekant, miljö- och klimatfokuset ligger fast, hela landet, jämställdhetsfrågorna är fortsatt viktiga och vård- och infrastruktur lyfts fram.

Framtidsagendan en viktig del i att peka ut vilken roll vi som parti vill ta i politiken. Vad vi ska prioritera och slåss för. Vi slår fast att vi ska utveckla rollen som den gröna liberala kraften i svensk politik, i mitten, för att skapa allt utrymme vi kan för att genomföra vår gröna, liberala, decentralistiska politik. Utan att för den skull Annie är väldigt tydlig i Agenda i söndags kring detta.

Det tror jag är helt rätt linje, och jag tror att den mittenkraften kommer att vara oerhört viktig i svensk politik det närmsta decenniet. Inte bara nationellt utan även regionalt och lokalt.

De två saker jag känner mest för är att vi tar med omvärldsutblicken och vikten av att vi både som enskilt parti och en kraft i den svenska politiken driver på för att värna frihandel, folkstyre och människors frihet. Oavsett om det handlar om Putin, Lukasjenko eller andra så finns det gott om krafter som vill riva ner det vi håller allra högst. Demokratin är viktig och det behövs motkrafter, och att de kan förenas. Den liberala rörelsen är oerhört viktig för det.

För det andra, att vi fortsätter att betona att även om världen blir alltmer global, så är lokalsamhället fortfarande det viktigaste, och Centerpartiet är en kraft för att ta hela landet i bruk och låta hela Sverige växa. Vi tror på den lilla företagaren, som driver på i den lokala verkligheten.

Jag engagerade mig en gång politiskt för att jag ville rädda BB kvar i Vilhelmina men även för att rädda världen, och min hembygd. Framtidsagendan fångar båda delarna, och det är viktigt för mig.

Vill du läsa hela så finns den på www.centerpartiet.se

Vad är viktigt för dig nu när vi går mot ett valår?

Bli först att kommentera

Det finns hjälp att få! DU är värd att få leva, och leva tryggt!

Av , , Bli först att kommentera 3

Kvinnojourer arbetar för ett liv fritt från våld. De hjälper kvinnor med skydd och stöd när det är akut. Eva Risberg Abramsson är en av de ideella krafter som ser till att kvinnor och barn får hjälp när våldet blivit vardag. När en kvinna ringer för att få hjälp, då rycker Eva och hennes kollegor ut.
Statistiken visar att män är överrepresenterade vad gäller förövare vid våldsbrott riktat mot kvinnor. Ingen människa ska bli utsatt för våld, eller känna sig kontrollerad, hotad eller trakasserad.
Eva är en av de som vill sprida kunskapen om våld och hur det går att stoppa, förebygga våld och få fler att våga prata om våld i samhället.

Lysssna till henne där poddar finns och sök då på Rak rygg genom Västerbotten eller gå in här:

Våldet handlar om så mycket, både psykiskt och fysiskt. Fysiskt våld kan vara örfilar, knuffar, knytnävsslag, hårda grepp eller stryptag. Psykiskt våld kan vara att bli trakasserad, hotad, skrämd, förnedrad eller tvingad till något. Kvinnojouren hjälper kvinnor som blivit utsatta för någon form av våld eller kontroll.

Något som vi pratade om efter inspelningen är att Länsförsäkringar i Västerbotten är en av de som stöttar kvinnojouren. Länsförsäkringar skriver på sin hemsida att ”Vi kan inte stoppa mäns våld mot kvinnor, men vi kan via kvinnojourernas arbete erbjuda dem som utsätts för dessa övergrepp skydd och stöd, och kanske en liten ljusglimt.”

Här finns kontaktvägar om du eller någon du känner är utsatt för psykisk eller fysisk misshandel?
Polis 112 akut annars 11414
Kvinnojouren Vilhelmina 070-3263371
Kvinnofridslinien 020-505050
Brottsofferjouren 0200-212019
BRIS 116 16 eller chat på www.bris.se
Självmordslinien 90 101

Vill du själv engagera dig, eller skänka ett bidrag till detta ideella arbete så kontakta Kvinnojouren. Vilhelmina Kvinnojour på Facebook

Bli först att kommentera

Södra Lappland visar vägen än en gång!

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag ska kunna bi i Södra Lappland och känna mig trygg med att vården finns tillgänglig när jag behöver det. I veckan har beredningen för folkhälsa och demokrati träffat Elin Bergarp som jobbar med digital transformation i God och Nära vård i Södra Lappland. Det är i det arbetet vi verkligen ligger före andra delar av landet. Det glesa delarna av landet visar vägen för de mer täta delarna. Vi gör ett bra jobb helt enkelt. Vården ställs nu om till att bli mer nära dig som människa. Att låta vården komma till dig men även att jobba förebyggande där du själv har ett eget ansvar att se till att hålla dig frisk.

Hon berättar om det här med nära att det handlar om både öppettider, digitala möten att det känns tryggt och att du får hjälp när du behöver hjälp. De små kommunerna i inlandet har det tufft då befolkningen minskar och allt färre ska försörja allt fler. Så vi inser vikten av att jobba annorlunda och ställa om så att det ska fungera även när resurserna krymper. MEN vi ligger före och vi gör det bra vi kommer att lösa det. Det digitala är ett hjälpmedel att effektivisera, avlasta och frigörtid för att träffas fysiskt.

God och nära vård handlar inte om att skala ner vården utan det handlar om att göra vården tillgänglig på nya sätt. Jag kan ju träffa en expert via en platta som man nu jobbar med i Saxnäs och Malå där man har en och samma doktor över tid med sig i fickan när man jobbar i hemtjänsten. Man slipper resa och man kan få vården hemma där man bor, eller själv hantera provtagning och monitorering av tex blodtryck, blodsockernivåer eller annat den tid det passar en själv och man har samma vårdkontakt.

Södra Lappland är spjutspetsen i den här omställningen då vi verkligen upplevt problemen och vill förändra och förbättra. Så häng på och var med och påverka vården framåt, följ gärna Beredningen för folkhälsa och demokrati på facebook eller häng med på någon medborgardialog vi har. Hör av dig så berättar jag mer om när och hur du kan vara med.

Bli först att kommentera

När C jagar S framför sig om Mäns våld mot kvinnor!

Av , , Bli först att kommentera 4

För nån månad sen lämnade Centerpartiet i regionfullmäktige in en fråga till regionfullmäktige kring mäns våld mot kvinnor. Idag läser jag att majoriteten konstaterat att man gör för lite och ska införa precis det vi frågade om, utbildning av personal för att upptäcka mäns våld mot kvinnor när kvinnor möter vården. Vår fråga kommer upp på nästa fullmäktige och då antar jag att vi kommer att få detta som svar, att man tagit tag i frågan.

VF skriver: ”Region Västerbottens arbete mot våld i nära relationer är otillräckligt och därför ska en ny rutin införas när patienter söker vård.

Nu ska vårdpersonal på rutin fråga patienter om de är utsatta för våld i nära relation. Det var en fråga igår i hälso- och sjukvårdsnämnden”.

SÅ bra! Det är härligt när man ser att det man själv driver på blir verklighet.
Vi skrev såhär:

Centerpartiet har genom åren genomfört straffskärpningar för sexual- och kvinnofridsbrott, för hedersbrott, infört samtyckeslagstiftning, och resurser har tillförts rättsväsendet och kvinnojourer runt om i landet. Men det räcker inte. Det går för långsamt. Alla är emot mäns våld mot kvinnor – men det behöver gå från snack till politisk verkstad.

Vi måste arbeta för att fler kvinnor ska våga lämna en våldsam relation, och sedan att män som mördar och misshandlar ska gripas, lagföras och dömas till långa fängelsestraff. Det är också viktigt med stöd till kvinnor under och efter en rättprocess, samtidigt som samhället arbetar gemensamt för att förhindra att första slaget ens sker.

Har man ett jobb där man kan tänkas komma i kontakt med människor som utsatts för våld i nära relationer? Då är det viktigt att man har fått kunskap kring ämnet. Och förståelse för att till exempel personen som är utsatt kan känna att det är så här livet är. Att offret känner att situationen är normal, när den är allt annat än normal. Min fråga till regionstyrelsens ordförande, Peter Olofsson, är därför: Hur jobbar regionen för att öka kunskapen hos vårdpersonal kring våld i nära relationer?

Så jag är både tacksam och glad över att det nu ska bli bättre för alla de kvinnor som är utsatta att få hjälp. Hur tänker du kring frågan om våld i hemmen? I min nästa pod kommer vi att prata om detta svåra ämne.

Bli först att kommentera

Macken i Nästansjö, Saxnäs, Kittelfjäll, Dikanäs, Stalon, Klimpfjäll….

Av , , 1 kommentar 4

Vi träffade i veckan på fullmäktigegruppen Bogge Bolstad som är ny affärsutvecklare på näringskontoret. Han berättar om de lagkrav som ställer till det för våra små drivmedelsstationer, bensinmackar alltså. Krav som många små handlare missat och kunnat förbereda sig på.

Hade nöjet att prata med honom i podden Rak rygg genom Västerbotten så ni kan lyssna till honom Här:
# 10 När service på landsbygden måste hitta nya vägar framåt…

Det han berättade då är verklighet nu och är ett gigantiskt bekymmer för både de som är beroende av att tanka bilen, skotern, traktorn och de som idag har bensinmackar på landsbygd. Både kylar, frysar, kortterminaler men det kostsammaste är nya rörledningar nere i backen.

Det brådskar att få till det här och det är inte så enkelt att finna finansiering. Bankerna är ju som ni säkert känner till inte så på hugget att låna ut till små företag på landsbygd.
Det är verkligt svårt att både få finansiering men sen är det också svårt att hitta entreprenörer som kan göra jobbet. Vi fick höra om exempel från Norrbotten om hur de lyckats lösa problem där kommunerna också var involverade.

Det här är ett bekymmer vi måste lösa tillsammans med Svensk bensinhandel som du kan lyssna till här: #13 Bensinupproret- är det symtom på något annat än drivmedelspriser?

Hur tänker du kring den här frågan? Har du tankar på hur det skulle gå att lösa?

1 kommentar