Lite kort från regionen

Av , , Bli först att kommentera 0

I måndags var det regionfullmäktige där revisorerna berättade att de ska titta lite extra på vårdköerna nu i pandemin, vaccineringen och hur man ska jobba för att följa upp mål framöver. Den bredningen jag jobbar i ska också jobba med frågan hur medborgarna påverkats av coronapandemin. Så det kommer att vara både revisorer som granskar och vi som ska fråga medborgare vad de tycker.

Jag hade frågat om vad regionen gör för att minska mäns våld mot kvinnor där jag lyfte bla Centerkvinnornas 43 punkts program mot just mäns våld mot kvinnor.

En fråga där regionen gjort en del och sedan jag skrev har man även lagt in om ett centrum mot våld i Södra Lappland i budget. Viktigt och bra. Det här är ju en fråga som berör så många där vi verkligen måste jobba hårt. Ingen ska vara rädd för en människa man bor med eller har haft en relation med.
Det var många upp i debatten och vi är överens om att frågan är viktig och att det är viktigt att vi verkligen lyfter den, följer upp och ser till att män som slår straffas och kvinnor kan leva ett ritt liv utan våld. Det var en viktig och nödvändig debatt. En debatt där vi kvinnor i fullmäktige stöttade andra kvinnor oavsett partitillhörighet, sånt jag verkligen uppskattar. Så tack Emma och Ann-Lena.

Regioner antog även en intern miljö och klimatstrategi där vi ville få in mer närodlat i de inköp som görs av främst livsmedel. Det är inte viktigast för oss om ekologiskt utan vi tycker att det som odlas nära är viktigare då det i sig påverkar klimatet mindre än mat som transporterats långa avstånd. En lång debatt som var både hög och låg vilket visar att det finns ett stort intresse för hållbarhetsfrågor, vilket är bra.

Bli först att kommentera

Mer pengar till ambulanser och hälsocentraler till glesbygd

Av , , Bli först att kommentera 3

I Centerpartiet har vi jobbat rätt hårt med att påverka för en tryggare vård på landsbygden. Vi har ju flera verkligt illa exempel från Västerbotten där ambulansen försvann i Åsele och akutplatserna hotades i Dorotea. Idag när centerstämman startade så berättade Annie om de förslag vi nu lägger för just vården och tryggheten på landsbygd.

Det handlar om trygghet, en fungerande vård är en fråga om trygghet. Två av tre vårdcentraler hos oss i glesbygd har vakanser och i genomsnitt är en av tre läkartjänster vakanta. Det vill vi i Centerpartiet ändra på. Om Sverige ska ha en jämlik vård måste vi sluta hälsoklyftan mellan stad och land.

Det är oerhört viktigt att vården fungerar i glesa bygder därför satsar vi 1,1 miljarder per år på fler läkare och mer personal på vårdcentraler i landets glesbebyggda delar.

Eftersom regionerna har ansvar för primärvården så är de regionerna som får anpassa pengarna efter lokala behov. Antingen genom att ge etableringsstöd till små hälsocentraler på landsbygden, eller genom att justera ersättningen så att de får bättre betalt per patient i glesbebyggda delar av landet. Medel kan också användas för att skapa attraktiva villkor för den som öppnar en hälsocentral i glesbygd.

Som ni vet har vi åxå jobbat på för ambulansen i inlandet. Så jag är extra glad över att få berätta att Centerpartiet nu föreslår att lägga 300 miljoner kronor per år för fler ambulanser till glest befolkade områden för att korta responstiden, dvs den tid det tar från larm tills ambulansen är framme.
Centerpartiet vill skjuta till 300 miljoner kronor per år till fler ambulansbilar och medarbetare i glesbebyggda delar av landet. På många orter hos oss har människor upplevt försämringar i ambulansens tillgänglighet de senaste åren. Fler ambulanser skulle öka tryggheten för landsbygdsbor, inte minst för gravida kvinnor som har lång resväg till BB.

Så det känns verkligen bra att vi kan visa vägen framtå för hur sjukvården ska fungera i hela landet, vara likvärdig och rättvis.

Bli först att kommentera

EN STÄMMA i 23 HUBBAR ÖVER HELA SVERIGE

Av , , Bli först att kommentera 0

Alldeles nyss drog Centerpartiet stämma igång. I vanliga fall brukar vi vara runt tusen personer på nån större konferensanläggning men inte detta år. Idag kör vi på 23 olika platser sammankopplade till en enda stämma. Jag är på plats I Sollefteå tillsammans med Jämtar och Västernorrlänningar och roddar stämman härifrån. Detta då jag jobbar för partiet centralt. Mina Västerbottniska kompisar har samlats i Lycksele så jag hälsar varma kramar till dem härifrån Hallstaberget i Sollefteå.

Att det är en sån här hubb stämma beror ju på rådande omständigheter så stämman är digital och genomföras i hubbar där ombuden samlas. Hubbarna är anpassad efter coronarestriktionerna och ombuden och stämmoförhandlingarna genomförs efter konstens alla regler. Det kan liknas
vid ett antal mindre stämmor med uppkoppling mot sändningen som sker från en enda studio.

Vi ska hantera tre olika program som partistyrelsen jobbat fram och dessutom har vi över 630 förslag från medlemmar runt om från landet. Vi har en från min egen kommunkrets där Annika Andersson i Vilhelmina föreslår att man ska få bestämma själv vart man vill bli utströdd när man har dött. Idag får man inte ansöka om att strö ut sin egen aska förrän man är död. Vi tycker man ska få bestämma det själv medan man lever.

Programmen är:
En grön ekonomi för fler företag och jobb har letts av Rickard Nordin.
En starkare liberal demokrati har letts av min kloka kompis Linda Modig från Norrbotten.
Vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet har letts av Christer Jonsson.

Hör gärna av dig om du är nyfiken på något.

Bli först att kommentera

Val till kyrkan

Av , , 2 kommentarer 2

Du som är medlem i svenska kyrkan har rätt att välja vilka som ska bestämma i kyrkan på tre olika nivåer. För mig är kyrkan viktig genom hela livet. Men mest behövs kyrkan när livet i te är som vanligt. Kyrkans arbete för barn, äldre och de som har det svårt är ovärderligt. Lyssna på podden med rak rygg genom Västerbottens senaste avsnitt så får du veta hur det fungerar i kyrkan.
Www.rakrygggenomvasterbotten.se

2 kommentarer

Bolund ljuger i tv.

Av , , 3 kommentarer 11

Sällan ett så bra exempel på när staden som norm utsätter landsbygden för extremt konstiga beslut som igår när vice statsministern Bolund snackar strunt i TV om att ett förändrat strandskydd skulle luckra upp allemansrätten.

Lite kul att då inslagen med centerpartisterna filmats så är det i Hammarby sjöstad där det verkar gå att bygga strandnära men hos oss i Vilhelmina är det stenstopp.

Frågan handlar om några förslag i utredningen om förändrat strandskydd som skulle underlätta att bygga hus på landsbygden. Som hos oss där vi har enorma möjligheter att få folk att komma och bygga och bo. Såklart måste man ta hänsyn till vatten och sjöar och göra det klokt.

Många vill nu efter pandemin flytta till landsbygd och flytta ut från städer och storstadsområden. Då behövs ett politiskt ledarskap som inte hela tiden strävar efter det motsatta; centralism, kollektivism och storskalighet. Utan en politik med betydande strukturella åtgärder som ger utvecklingen rejäla steg framåt. Som förstår landsbygdens villkor.

För det centralistiska tankemönstret i både Bolunds huvud och dagens statsförvaltning sitter så hårt. Staden är normen som verkligen är svår att rucka.

När vi som bor på landsbygd dvs bygdens människor får säga vart det går att bygga så måste vi åxå få postiva tillstånd att bygga.

Det tar tid att förändra centralistiska perspektiv som är djupt nedärvda efter generationer av centralistisk politik och bryta tankemönster om det för stunden politiskt korrekta om vad hållbarhet faktiskt innebär. Bristen på helhetssyn och långsiktigt tänkande begränsar utveckling och framtidstro i hela landet. Och då är det mycket allvarligt när landets vice statsminister försöker vilseleda människor för att hindra landsbygdens tillväxt. Det är både illa och ett sätt att sätta sig över både lagstiftning och sunt förnuft.

Så backa och gör rätt.

3 kommentarer

När miljöpartiet utgår från staden som norm så tar de ifrån människor på landsbygd möjligheter till utveckling och tillväxt.

Av , , 5 kommentarer 11

När miljöpartiet utgår från staden som norm så tar de ifrån människor på landsbygd möjligheter till utveckling och tillväxt.

Vem ska kunna leva i en landsbygd som ska bevaras för besökare från staden under få korta veckor av semestertider? De miljöpartiet lyfter som viktiga faktorer för landsbygden då det gäller strandskydd är bara ur besökaren från stadens intressen. De ser inte den verklighet som vi i landsbygd ser, ej heller den potential av utveckling som stränderna har för både oss som bor och för de som skulle vilja komma hit för att både bo, starta företag, skapa jobb och utveckling.

Den unika tillgång till stränderna som miljöpartiet pratar sig så varma för innebär också att de tusentals mil av stränder som vi har på landsbygd skulle undantas för all bebyggelse, alla möjligheter att få utveckla turism och ta tillvara den längtan många människor har av att få bo vid vatten.

Centerpartiet tycker att strandskyddet både ska lättas på landsbygd och att kommunerna ska få bestämma mer om vart man ska få bygga eller inte. Det är klart man ska fortsätta skydda områden som behöver skyddas och att sunt förnuft ska få gälla även fortsättningsvis för hur vi använder våra stränder. Strandskyddet ska vara kvar i täta städer och områden i skärgårdar, runt Stockholm, på Gotland och Bohuslän tex.

Det finns inget hot mot allemansrätten (förutom kanske om det fria fisket i Stockholms skärgård). Centerpartiet vill att vi människor ska få rör oss fritt i skog och mark, bada och vandra i fjällen. Vi vill bara att vi som bor på landsbygden också ska få utveckla de resurser som finns och skapa förutsättningar för företagande och service. For alla året om, inte bara för de som besöker landsbygden under sin semester.

5 kommentarer

Oj så viktigt det nu plötsligt blev med att vara könsneutral?

Av , , 2 kommentarer 3

I vårt samhälle finns det stora skillnader på hur behandlas utifrån kön. Både barn och vuxna. Det finns skillnader och som feminist så både ser jag skillnaderna och vill göra något åt dem.

För mig är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten att vara sig själv. Som feminist ser en att det finns systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män i samhället. Skillnader som vi inte kan acceptera och därför motarbetar med utgångspunkten att alla individer är lika mycket värda, med samma fri och rättigheter. Så jag tror på demokrati och ett samhälle där villkor och maktförhållanden är könsneutrala. Det är dit jag vill nå.

Då vi idag ser diverse inlägg om att kön nu inte ska spela någon roll i val av ny ledare för Socialdemokraterna. Hur tänker man då? Ett parti som genom alla tider letts av män. Det borde väl vara självklart att man då aktivt måste bryta den historien.

Det finns inga argument för att utse ännu en man i denna långa lista av män. Oavsett kompetens så spelar kön roll i detta sammanhang. I 146 år har S letts av män det är dags att de börjar agera som de feminister Socialdemokrater uttalar sig vara.

2 kommentarer

Jesus gjorde inte skillnad på människor, det ska inte heller vi göra.

Av , , Bli först att kommentera 4

Alla medlemmar i Svenska kyrkan ska vara välkomna att rösta i kyrkovalet!
Det finns röster som menar att ”bara kristna ska få rösta i kyrkovalet”. För mig är det långt från den folkkyrka som jag vill se. Är man döpt kan man bli medlem i Svenska kyrkan, det är den enda ”inträdesbiljetten” vi har, och det räcker. När jag läser insändare och inlägg i sociala medier med tankar som skulle leda till en kyrka styrd av en elit av de främst intresserade med liten möjlighet för alla medlemmar att vara involverade.

Vi centerpartister som ställt oss på en lista i kyrkovalet har gjort det då vi känner att våra värderingar stämmer väl överens med det svenska kyrkan står upp för om alla människors lika värde. Vi tycker att partibeteckningen är en garant för att väljarna ska veta vad vi står för, vilka frågor som är viktiga för oss. Vi ska verka för en demokratiskt levande kyrka där alla medlemmar känner att de kan och vill delta. Då får vi en levande, vibrant och demokratisk folkkyrka.
Det som vill ha tuffare krav för att få rösta i kyrkovalet hur ska man då avgöra vilka som ska få rösta? Jag är döpt, konfirmerad, medlem i Svenska kyrkan och anser mig kristen, men hur ska det avgöras om jag kvalificerar mig om inte alla medlemmar skulle få rösta? Att gå i kyrkan varje söndag/ delta digitalt? Läsa Bibeln varje dag? Be till Gud? Försöka leva som en god människa i Jesus fotspår? Kunna rabbla upp budorden? Eller vad? Vad ska krävas för att få rösta om det inte ska vara medlemskapet i kyrkan som räknas?

Eller kanske det är så att de som säger att de är kristna och troende som ska få rösta i kyrkovalet. Så bara om jag säger, handen på hjärtat, eller genom att göra korstecknet, att jag är kristen så ska jag få lägga min röst. Men vad är det för mening med det? Det finns nog en ansenlig andel medlemmar som inte anser sig kristna om vi menar troende, men som ändå är medlemmar av olika anledningar. Självklart ska dessa inte uteslutas från kyrkans demokrati.

Jesus gjorde inte skillnad på människor, det ska inte heller vi göra.

Bli först att kommentera

Det är i Dorotea det händer!

Av , , 1 kommentar 5

Nästa vecka är det premiär för Demokratistugan i Sverige och det sker i Dorotea. Jag ska vara där de här dagarna tillsammans med mina kompisar i regionens bredning för just demokrati och folkhälsa. Vi ska prata och fråga er medborgare om hur regionen kan bli bättre på att förbättra folkhälsan och hur vi kan jobba mer med god och nära vård.

Det handlar om en nationell satsning för att stärka demokratin, Demokratin 100 år. Flertalet myndigheter och organisationer har fått uppdrag av regeringen för att stärka demokratin, vår demokrati – värd att värna varje dag.

Målet är att fler ska ha en god kunskap och medvetenhet om demokratin och vad vårt demokratiska system innebär. Att fler engagerar sig i demokratin, påverkar lokala beslutsprocesser, röstar i val, engagerar sig i en politisk fråga, i ett parti, eller i en civilsamhällesorganisation på sin fritid. Och för att fler tar tydlig ställning för demokrati som styrelseskick.
En del i det här arbetet är demokratistugan, ett mobilt kunskapscenter där alla kan ta del av material, utställningar, seminarier och annat.

I Västerbotten kommer stugan att stå tre dagar i Dorotea och tre dagar 16-18 augusti och i Robertsfors 19-21 augusti.

Program finns på denna länk.
Demokratistugans program i Dorotea i sin helhet med programblad. Pdf, 587.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kom dit och ta del av det som händer eller delta digitalt i det som sker på nätet. Kom och prata om hur vi kan jobba för att må bättre, hur god och nära vård ska se ut och hur vi kan skapa en likvärdig vård för alla.

1 kommentar

Strandskydd, skog och staden som norm

Av , , 5 kommentarer 9

Jag blir bra brydd när jag hör miljöpartister i dag prata om strandskyddet och skogen. Det är långt från den sanning jag känner när jag hör Mp språkröret säga:

’Arter riskerar att dö ut och allemansrätten hotas’ Andra förståsigpåare för fram lite diverse som att vattenkvaliteten i älvarna i Norrland är hotade om strandskyddsutredningens förslag genomförs. En miljöorganisation pratar om skövling av svensk natur och att ’Centerpartiets krav hotar vår framtid’.

Jag tycker det vi nu kan höra om skog och strandskydd handlar om stad mot land. Om stadsbors syn på landsbygd och om staden som norm.

Kristina Yngwe som har koll på frågorna förklarar hur det i verkligheten ser ut: ”I både skog och strandskydd handlar det om att genomföra förslag som utredningarna presenterat. Utredningar som följer Januariavtalets formuleringar som alla fyra partier gått med på, och de direktiv som alla fyra partier förhandlat fram.

Ett sådant förslag som strandskyddsutredningen presenterat är att det generella strandskyddet för små sjöar under 1 ha och vattendrag under 2 m ska tas bort. Detta motiverar utredningen bland annat med att exploateringen vid sådana små sjöar och vattendrag är liten, och att det i 12 av 21 län redan finns liknande undantag vilket gör att legitimiteten för strandskyddet undergrävs när regelverket ser olika ut i olika län. Mig verkligen pågår varken skövling eller massdöd av arter i de län som redan idag tillämpar dessa undantag.

Ett annat förslag är ’landsbygdsområden’ som är en utveckling av dagens LiS-områden med möjlighet att helt eller delvis upphäva strandskyddet eller ge betydligt mer generösa dispensmöjligheter än idag. Dessa ska kunna införas i hela landet och baseras på de lokala förutsättningarna i det specifika området för att skapa ett mer differentierat strandskydd och göra det lättare att bygga strandnära på landsbygden. Ventiler för särskilt värdefull natur eller viktiga allemansrättsliga värden föreslås dock av utredningen, och även här har jag genuint svårt att se på vilket sätt möjligheten att införa landsbygdsområden skulle leda till att vår framtid är hotad.

Tycker C att strandskyddsutredningens och skogsutredningens förslag på liberaliseringar och förstärkning av äganderätten räcker? Nej. Vi ser detta som viktiga steg mot ett verkligt differentierat och decentraliserat strandskydd samt en stärkt äganderätt i skogen. Vi ser fortfarande att ytterligare liberaliseringar behöver göras. Men hellre garanterade förbättringar nu än eventuella någon gång i framtiden.

Om detta kan ju såväl MP som diverse miljöorganisationer tycka vad de vill. Men att utifrån utredningens förslag slänga sig med ord som ’skövling’ eller ’hotad framtid’ när riktiga miljö- och klimatkatastrofer pågår runtomkring i världen i detta nu känns faktiskt bara oseriöst.”

Hur tänker du kring frågan?

5 kommentarer