Studenter i företag och kommun?

Av , , 1 kommentar 0

Varför är det så få studenter i företagen och i den kommunala verksamheten just i Vilhelmina? Storuman har långt fler studenter som gör sina examensjobb i både företag och i kommunala verksamheter. Många andra mindre kommuner har dragit nytta och lärt sig av det som studenterna bidragit med för att utveckla både företag och verksamheter. Det är ju även ett sätt för studenterna att komma in i praktiken, verkligheten från att varit i teorin en lång tid. Detta måste vi fundera över och ta fram goda ideer för studenter att bita tag i. Vi har en mängd uytvecklingsområden i kommunen som borde dra  nytta av den kunskap som studenterna har. Här måste vi bättra oss.

Unicreds

Av , , Bli först att kommentera 2

Är i england och jobbar för att säkerställa att vi får tillgång till högre utbildning ute i inlandskommunerna. Det är Akademi Norr som samarbetar i ett Interregfinansierat arbete tillsammans med England, Ungern, Finland och Tjeckien. Unicreds.

Länderna ger olika  exempel på hur man jobbat, organiserat sig och finansierat både utbyggnad av nya universitet och distanslösningar. Akademi norr presenterar sitt arbete som ett gott exempel på hur finansiering från EU kan ge effekter för utveckling och tillväxt. I fokus för alla länder ligger triple helix som metod för utveckling och tillväxt. Dvs samarbeten mellan universitet, näringsliv och politik. Målet är att påverka politiken så att nästa strukturfondsperiod ger understöd för att fortsätta finansiera den här typen av projekt som syftar till att få till stånd högre utbildning på distans i glesa europeiska regioner.
Utbildningar som utgår från de behov som finns i privata företag och i offentliga verksamheter. Vi måste jobba aktivt på alla nivåer för att säkerställa att vi har kvar Lärcentrum som ett ”lokalt universitet” och som möjliggörare för att ge små lokala företag möjligheter att höja sina kompetenser för att kunna konkurrera på en global marknad. Min roll är att lobba för politikern på europanivå och att vara representant både för Akademi Norr och region Västerbotten. Region Västerbotten medfinansierar tillsammans med en av EUs regionala fonder, Interreg, Unicredsprojektet. I Europeiska sammanhang så innebär det att arbetet ges status om det finns höga politiker med. I detta sammanhang räknas jag som en ”hög” politiker.
Unicreds is an analyse in a larger context. Its a way of financing and a win win relation betwee the regions and EU. Its an improwement of effectiviness of the regional development policies. Tje program aims to finns strategies that can be tranferebal to perifpheral European regions and to influence the eruopean regional policy. Metods is a way to find students to fit in into local industries and privat sector needs supported by the public authority. (Triple helix)
Alla vittnar om behov som liknar våra:
·         De har lägre löner i sina regioner än i landet i övrigt.
·         De har lägre andel med högre utbildning
·         De är många unga som flyttar ut för att utbilda sig
·         De som bor kvar har låg utbildning, de med högre utbildning flyttar
·         Svårigheter att rekrytera till jobb som kräver högre utbildning
·         Små företag som inte klarar av internationell konkurrens
·         De har en hög andel av äldre i befolkningen
·         Har behov av att anpassa offentliga verksamheter utifrån demografi
·         De har mestadels små företag med lägre omsättning än snittet i landet
·         De är i behov av infrastrukturella investeringar i tåg, flyg och vägar
·         De är i behov av fler med högre utbildning som deltar i den lokala politiken
·         De är i behov av finansiering utifrån för lokal och regional lutveckling
·         Är i behov av att öka samarbeten inom alla områden då de är för små att stå ensamma
·         Skolor måste läggas ner, elever resa långt, elever väljer det som inte finns behov av i företag och i offentliga verksamheter,
 
Det är detta som vi ska jobba vidare med inom Akademi Norr och söka finansiering för . Det jobb som alla våra Västerbottniska politiker bör göra nu, är att påverka sina partier och den Europeiska politiken så att det finns medel till åtgärder för detta.

Kommunalrådet berättar om vecka 16

Av , , Bli först att kommentera 5

Varje vecka berättar jag här på VK bloggen vad som hänt för att du ska kunna följa med och veta vad som sker i kommunen. Hör gärna dig telefon eller per mail för funderingar. [email protected]

Måndag: Först politikerträff och träff med cheferna. Sen träff med alla partier för att prata valupplägg, vi planerar debatter, var valstugor ska stå och hur vi ska förhålla oss till andra partier och varandra. Sänder mail till vårt nya lokala parti om upplägget. Sen lunchmöte för att prata rekryteringar med personalavdelningen. Sen gruppmöte inför fullmäktige där vi går igenom dagens ärenden och lite annat smått och gott. Vi väljer tex in två nya unga Centerpartister i dag till Socialnämnden och Miljö och Bygg. Det är kul med nya människor i politiken.

Sen börjar kommunfullmäktige med två interpellationer från KG och Åke. En het debatt följer där jag försöker med all kraft att inte bli uppretad. Efter flera timmars interpellationsdebatt följer ett bra fullmäktige med goda beslut. Det enda som grämer mig är att vi inte tog beslut om stoppområde i Stekkenjokk för vindkraft idag. Vi tog dock beslut om vindkraft i övriga delar av kommunen så nu kör den utvecklingen igång på allvar. Redan på onsdagskväll är det ett öppet samrådsmöte om vindkraftsparken i Gråtanliden.  Kvällen blev lång och jag var rätt så trött och sliten när jag kom hem.

Tisdag skulle jag till Stockholm för ett möte med UFNI; upphandlade flygplatser i Norrlands inland. Det blev dock flyttat då vi inte var säkra på att alla skulle ta sig hem pga askan. Det kändes rätt skönt då det var en hel del jobb som ligger ogjort. Västerbottens nytt kommer för att intervjua mig om inbjudan till kungahuset i juni och om exploateringen i Kittelfjäll. Även en intervju om gårdagens fullmäktigemöte som ska läggas ut på Infomix som du kan klicka dig till via kommunens hemsida. Det är en sida för att öka tillgängligheten för funktionshindrade att komma åt information från kommunen. Sen en träff med tjänsteman utifrån gårdagens beslut om upphandling av gator och vägunderhåll där vi räknar än en gång och kommer fram till samma resultat. Det blir billigare än hur vi räknar med köp av tjänst. Pengar som går att lägga på annat i kommunen där behoven är stora. Skolböckerna till barnen på Hembergsskolan är tex. så slitna att de knappt håller ihop, de måste vi se till att ha råd med.
De ringer från Blommona och jag hämtar en väldigt vacker bukett från en medborgare som skriver ett fint kort och tackar mig för det jobb jag gör för kommunen. Nästan samtidigt får jag ett telefonsamtal utifrån gårdagens möte där jag får skryt. Det är såna här saker som gör att man ändå orkar igenom alla tuffa dagar. Tack för denna omtanke jag får!
Skriver ett missivsvar till revisorerna som jag sänder för kompletteringar till de andra ansvariga i nämnderna. Får en del frågor utifrån att en centerpartist i länet kört onykter.
Onsdag Annika har namnsdag! Så jag firar med en extra kopp kaffe på morgonen innan jag besöker frissan. (Är döpt till Ruth Annika Maria) Jobbar sedan med att få till kontanthantering i Dikanäs. Försöker få Näringsdepartementet, Tillväxtverket, Länsstyrelsen att hjälpa till med att människor ska komma åt pengar i våra fjälldalar. Det är så viktigt både för de som bor och de som besöker. Har sedan en träff med Forskningsenheten som jag äntligen fått fatt på en utvärderare till. Det är svårt att få forskare att utvärdera forskning har jag upptäckt, de verkar vara svårt att ifrågasätta och att hitta alternativa scenarier för framtiden. Men nu har vi ett upplägg som kommer att bli väldigt bra. Träff med VBS omkring betalsystem på skoterlederna vi tittar på en modell från Älvsbyn bl a. På kvällen möte omkring vindkraftspark i Gråtanliden på Järjagården i Storsele. Se särskild blogg om detta.
Torsdag: Jobbar på morgonen med papper och ärenden till nästa au. Åker till Lycksele för att få en presentation av hur vårpropositionen påverkar kommunens ekonomi. Jag skriver ner vad som sägs och lägger på bloggen så där kan du se vad som ska ske och hur det påverkar ¨vår kommun. Vi ska tex söka pengar från regeringen för sommarskola och sommarjobb för unga. Det mesta av pengar som tillförs är för skattesänkningar för pensionärer. Äter sen middag hos min syster Anki och kör så ner till Umeå. Kör Lottakarins bil som vi grävt fram ur snödrivan, den är fullastad med grejer som behövs i bygget.
Fredag. Ledig och jag och Ulf är i Umeå med ambitionen att under helgen riva en gammal och bygga en ny uteservering vid Lottakarins restaurang.
En slitig helg där vi jobbar tillsammans med våra kompisar och barnens kompisar för att få restaurangen på plats. Söndagkväll hem för att packa för Natalis Europaresa och för min resa till Cornwall. Natalis skola kan man följa på Facebook via Standskolans facebooksida. Jag ska till Cornwall i England för att jobba för att vi får pengar till Akademi Norr även nästa strukturfondsperiod. Det hanlar om att övertyga om att det är en strategisk tillväxt och kompetensfråga som vi behöver jobba vidare med. 
Söndagkväll. Går igenom mailen och jobbar lite med förberedelser för sånt jag missar i veckan. Ser att VK skriver om att Inlandsbanan kan erbjuda biljetter upp till fjället på samma biljett som tåget. Det var ju kul att höra då jag skrev till Länstrafiken i detta ärende för ett par veckor sedan. Både det och att vi får medel till vägförbättringar Stalon och uppåt är sånt som man som kommunalråd skriver till myndigheter om. Det har hittills varit rätt så framgångsrikt. Det känns bra! då det är sådant som medborgarna har nytta av på olika sätt.
 
 
 
 

Vindkraftsamråd ikväll på Järja

Av , , 2 kommentarer 1

Samråd Gråtanliden Vindkraftspark

Det är GHG, Gunnar Gustafsson, Bostäder som vill exploatera för vindkraft i Gråtanliden. Företaget är ett familjeföretag till 100 % och har intressen i Vilhelmina sedan flera år då de har jaktintressen och en fastighet i Malgovik.

Tiventus är det konsultföretag som håller i arbetet med etableringen av vindkraftsparken. Cecilia Danebäck är miljökonsult i detta företag och berättar om hur parken planeras enligt nedan.

Det finns mål för vindkraft både på Europanivå och på nationell nivå. Vi ska öka vår energiproduktion från det förnyelsebara med målet att 50 % ska komma från förnyelsebar energi.

Vindkraft är den renaste energiproduktionen som man kan göra, när det väl är byggt så produceras energi löpande i 20-25 år med ett enklare underhåll. Vindkraften byggs nu ut i hela världen. 38% av världens totala nya energi kommer från vindkraft. Idag bygger man verk med effekten 2-3 MWh.. Sverige har planerat 30 TWh till 2020. Det betyder att det behöver byggas en hel del vindkraft. Själva vindkraftverken blir allt högre med allt längre vingdiameter. Rotorn är 120 m i diameter på de verk som finns idag.

Man försöker nyttja befintliga vägar för transporter men de behöver oftast rustas, förstärkas och rätas ut. Vägen måste vara 4-5 m breda. Man lägger kabeln i vägen för att minimera naturpåverkan.

Totalhöjden på de verk som planeras är max 180 meter, det är 2-3 MWh verk, beräknas vara 7.0 m/s i årsmedelvind, (MIUU). Anläggningen kommer att producera el i omfattning av vad 3200 – 3480 villor nyttjar på ett år. Teracom har ett radiolänkstråk där de undersöker om det kan bli ett hinder med vindkraftverken. Man ska även göra en arkeologisk inventering av kulturminnesmärken. Boverket har information på sin hemsida om vad som gäller omkring vindkraftverk som inhängning och skyltning. De nyckelbiotoper som finns kommer att skyddas i området. Man har haft möten med de berörda samebyarna. Man räknar på både ljud och skuggbildning som kan störa kringboende.

En miljökonsekvensbeskrivning ska göras där man analyserar området genomgående utifrån bevarandevärden, fågelliv, fladdermöss, naturpåverkan, rennäring, landskapspåverkan och naturvärden i övrigt.

Svar på de frågor som ställdes: För varje park krävs ca 2 servicetekniker. Man behöver förstärka vägarna i området. Jakt inom parkerna ska inte vara några problem. Det går inte att gräva ner en jordkabel så lång sträcka då det blir för dyrt. Nedisning är ett problem i norr som tillverkarna brottas med för att lösa. Det är ett problem man är mån om att lösa då verk kan bli stående flera veckor vid rejäl nedisning. De som bygger verken är företag som kan bygga verk, det är dock en hel del markarbeten som lokala företag kan utföra. Om värdet på fastigheterna runt omkring påverkas är oklart. Servicens löses av tillverkaren och var de är stationerade beror på var parkerna finns.

Bilder som fotomontage och övrig information finns på www.triventus.com. Man tar gärna emot synpunkter.

Jag berättar om det beslut vi tog i gårdagens fullmäktige, där vi antog vindkraftsplanen för kommunen. I den planen pekas det ut platser som ses som intressanta för vindkraft men de områden som här inventeras ligger utanför dessa platser, det ligger inom sk. Övriga områden.  Det är exploatörerna själva som valt de platser de anser vara intressanta. Det är bra att det finns både redan utpekade platser och platser som ändå är intressanta. Det garanterar ett fortsatt intresse för att etablera vindkraft inom kommunen. Vi har sagt att vi inte ska bygga vindkraft på kalfjäll.

På min blogg på vilhelminabloggen finns en tabell där det redovisas olika sätt att ersätta markägare och byaföreningar vid vindkraftetableringar så här långt. Se även:  http://www.lrf.se/PageFiles/23342/vindavtalet.pdf som går till LRF som  jobbat fram en modell för både arrende och ersättning.

Sen tog mitt batteri slut lagom till kaffet och tid att titta på de bildmontage som visades upp från 10 olika platser.

 

Maria

 

Vildmarksvägen…

Av , , 1 kommentar 1

Vi har i Vilhelmina kommun jobbat för att få till stånd vägförbättringar på Vildmarksvägen. En mycket viktig väg för kontaken mellan Västerbotten, Jämtland och Norge. En viktig väg för destinationen Södra Lappland då vägen förbinder Vilhelmina kommun med Strömsunds kommun.

 

Så det är härligt att nu få resultat och så kul att kunna meddelat att vi fått 1,3 miljoner kronor för att laga vägskadorna mellan Stalon och Klimpfjäll, arbetet kommer att genomföras sommaren 2010. ett steg i rätt rikting.

 

 

 

 

 

 

Flyg och aska

Av , , Bli först att kommentera 5

Världen krymper och vi blir allt mer både berörda och beroende av skeenden ute i världen. Nu är det vulkanaskan i luften som gör att flyget står stilla. I vintras var det stopp i tågtrafiken pga snö och när World trade center kollapsade så var det lokala företag i Vilhelmina som drabbades då deras kontaktservrar stod i det rasande tornen. Ju mer globala vi blir ju mer sårbara blir vi. Frustrationen över inställda möten är en sak men tänk om vi skulle bli utan el….ingen musik i IPoden, ingen mobiltelefon, ingen kyla i kylskåpet, ingen tv, ingen mat på spisen….och värst av allt inget internet!!!  På bara ett 10 tal år har vi blivit enormt teknikberoende.

Kommunalrådet berättar om vecka 15

Av , , Bli först att kommentera 4

Efter en helt underbar helg med sol, sol och sol så väntar ännu en spännande arbetsvecka. Jag har fått stöd för att jag skriver om politiken i vardagen och att jag är öppen för dialog och det känns bra. Det är fler och fler som kontaktar mig via olika medier och har förslag, tankar och funderingar. Det är kul så fortsätt med det.

Den här veckan började som vanligt på måndagar med måndagsmöte med ledande politiker. Sen väntade ägarsamråd med Inlandsbanans ekonomiska förening. Vi fick veta hur man planerar för framtiden där både persontransporter och godstransporterna ökar och att det görs satsningar i omfattningen 70 Miljoner på bärighet och signalsystem. Vi lovar att fixa så att järnvägsområdet blir mer attraktivt då vi planerar att sälja marken till arrendatorerna så att de kan satsa och rusta sina hus. De önskar även att vi fortsätter att hålla turistinformation och underhållning på stationen då det är mycket uppskattat av de internationella gästerna. Vi pratar ihop oss om att få till biljetter som går att kombinera så att man kan kliv a av Inlandsbanan och sätta sig på en buss upp till fjället på samma biljett. Jag tar tag i den frågan.

Sen väntar ett annat möte så det blir ett snabbt matstopp i Åsele på korvmojen och därefter till Umeå för möte angående flyget. Åke, jag och  Johan Hagelberg vår flygplatschef. Ett tufft möte med hårda diskussioner och hårda prioriteringar där vi alla fick ta på oss ”Regionhatten” för att ta ett regionalt ansvar i denna svåra med väl utredda fråga. Det finns många utredningar som alla pekar åt samma håll. Sen hem igen och ett sent telefonmöte med partiet innan det var dags för John Blund. Hinner dock ge besked till vindkraftsexploatörer hur vi ser på vindkraft på kalfjället och få iväg ett par mail bl a till Länstrafiken.

Tisdag: Kommunstyrelsens arbetsutskott och samtal omkring det nya näringspolitiska programmet som ska ut till näringslivet för dialog nu de kommande veckorna. Vill ni läsa det hemma så sänd ett mail så sänder jag över det. Vi är tacksamma för alla synpukter vi kan få. Detta lokala program ska kalibreras med det regionala utvecklingsprogrammet, landsbygdsprogrammet och de nationella tillväxtstrategierna. Jag är rätt så nöjd med programmet som det ser ut idag. Vi har petat och tänkt länge och hoppas att detta program verkligen ska bli levande, följas upp löpande och utvärderas så att vi ser att vi gör det vi lovar. Diskuterar turism med en av våra duktiga företagare omkring kommunens ansvar i destinationsarbetet. Vi har rätt lika uppfattningar kommer jag fram till när jag analyserar vårt samtal.

Onsdag: Intervjuer med företagare i besöksnäringen. Vi försöker ta reda på var gränsdragningen ska gå mellan det kommunala ansvaret och det privata i destinationsarbetet, det är inte helt glasklart men det måste det vara för att få full verkningskraft. Förbereder kommunfullmäktige och har Centerpartilunch där vi pratar LOV med socialnämndens ledamöter, bollhall, remisser och valstrategier.  En av våra medlemmar har gått bort i veckan och vi saknar och tänker på de anhöriga. Västerbottensnytt kommer och frågar om vindkraft på kalfjället och om försäljningen av pensionärsstugorna i kommunen.

Sen träff med Västerbottens idrottsförbund på kvällen. De tre dagarna som gått har jag blivit intervjuad av 4 tidningar och 2 gånger av tv, det verkar bli en massmedial vecka. Sent på kvällen är det telefonmöte utifrån att Vårbudgeten släpps imorgon, lite nyheter släpps.

Torsdag: Grattis till Gunnar Hörnlund  som fyller 65 år idag! Vårpropositionen släpps och det är spännande att se vilka satsningar som berör oss i Vilhelmina. Det mesta vad dock känt då vi hade telefonmöte om detta igårkväll.

Föreläsning på morgonen med Rädda barnen omkring Ensamkommande flyktingbarn. Se Vilhelminabloggen.se. Sen handelshögskolan som är här i Vilhelmina där vi jobbar med strategiskt sektorsövergripande tillväxtarbete. Samtal med medborgare som både vill berätta att de tycker politiken jobbar bra och med några som inte gillar att vi för oss av med fastigheter och ytor. På kvällen först ett företagsbesök och sen föräldramöte då Natali ska med sin skola på europaresa och det är en hel del fix. Konstaterar att jag inte har en enda kväll fri fram till nästa torsdag så vi skyndar oss hem för att packa redan nu. (Pappan är inte lika duktig på att packa enligt dottern.) Bullbaket och paltkokningen lovar min underbara mamma att hjälpa mig med. Min mamma är den bästa!!

Fredag: Morgonmöte med kommunchefen och Åke. Slipar det sista på interpellationssvaren som ska in idag inför måndagens fullmäktige. Jag känner en olust i magtrakten inför måndagens interpellationsdebatt, inte för att vi tycker olika utan för hur vi beter oss mot varandra som medmänniskor. Jag vill inte ha nya tidningsrubriker med negativ klang.

Samtidigt som jag försöker övertyga mig själv om att det är i fullmäktige demokratin ska spela fritt, det är där alla synpunkter ska dryftas och alla goda krafter ska hjälpas åt för att möta medborgarnas vilja. Det är där jag vill vara och det är där som demokratins förkämpe jag ska driva det jag tror på samtidigt som jag ska respektera att andra har andra aspekter bakom sina ställningstaganden. Respektera att vi tycker både lika och olika, det är grunden i demokratin.

Sen ett långt samtal med en medborgare där vi pratar kring äldreomsorg och dess ökade krav, ekonomi och tillgänglighet. Tittar till en gata där värmekulverten rest sig ovanligt högt och raggar fram någon som kan ta tag i detta. Sen besöker jag min gamla lärare Arne Blom på lunchen och vi pratar vattenkraftsturbiner, hur elever påverkar elevernas val och om livet. Sen ett snabbt besök in på vår nya butik som säljer både kläder och smink och annat kul. Så roligt att träffa dessa starka unga kvinnor med så tydliga ambitioner. BRA JOBBAT!! Sen en ny träff med en annan stark kvinna som vill utveckla företagandet via sitt engagemang i LRF. LRF har denna vecka en satsning där de besöker samtliga kommunalråd i landet. Jag fick därför en inbjudan av LRF att diskutera lokalproduktion av livsmedel. Jag berättar hur långt vi har kommit i den här frågan och att vi jobbar tillsammans med andra kommuner för att få fram ett bra sätt att både handla lokalt och kunna servera våra äldre och våra skolbarn mat som producerats nära. Det är dock inte enkelt i vårt lagrika land. Hinner med en akutshopping tillsammans med dottern då hennes garderob krympt under vintern.  

På kvällen pizza La Italia på hotellet. Det är så fantastiskt trevligt att gå hit dessa pizzakvällar. Mums! Sen packar jag och Ulf oss iväg till Umeå för att jobba med dotterns restaurang.( Regional mat!!)  Lite kroppsarbete gör bara gott!!

 

Empowerment

Av , , 4 kommentarer 2

Har idag fått en aha upplevelse då vi pratade om ungas hälsa. Ungdomsfrågor ska mötas med byggande, inte med förebyggande. Vi ska prata om vad vi vill att unga ska göra, vad de ska jobba för och inte med vad de inte ska göra. Vi är så bra på att säga; inte snusa, inte röka, inte supa, inte knarka. Vi ska istället prata om vad de ska göra. De ska plugga, de ska sporta, de ska nyttja kultur och de ska vara aktiva i samhället. Sen ska vi se till att möjligheterna och förutsättningarna för detta finns.

Hur ska vi jobba med detta? Här måste vi som vuxna både ändra vår attityd och vårt sätt att prata om unga. Det handlar om att gå från att styra till att stärka. Empowerment är en metod med ett vitt användningsområde. Genom att mobilisera individens eller gruppens egna resurser så att de kan ta makten över sitt eget liv. Uttryckt på ett annat sätt så handlar det idag mera om att ”ge makt åt” eller att ”ge möjlighet åt” medan det tidigare handlade mera om att ”gripa makt”. Empowerment handlar om att bemyndiga individen, att ge individen makt över sitt eget liv och arbetsliv. Man utgår från att var och en både vill och kan ta ansvar. Hur ska vi komma oss dit

Royalist, javisst!!!

Av , , 3 kommentarer 5

Jag har alltid gillat kungen och tycker det är kul att vi har ett kungahus som jobbar för sverige. Farmor och farfar hade en bild som VK fotografen tagit när kungen var här med sin nya fru nån gång på 70 talet. De står brevid kungen i ingången till Hotell Wilhelmina med mängder av folk trängandes runt omkring. De var då inbjudna som ett av de par i kommunen som  varit gifta länge. Så där lades nog grunden till att jag gillar kungen idag.

Så ni kan tänka er när jag i morse öppnade kuvertet med guldemblemet på….En inbjudan från regeringen till mottagning med kungen och hans familj. Detta händer bara en gång i mitt liv så nu ska här gås igenom  garderoben ……..

Vad ska man ha med sig för bröllopspresent tro? kanke ett presentkort på en personlig guidning runt vår vackra kommun som har så mycket att erbjuda. Vad tycker ni?

Kommunalrådet berättar om vecka 14 och 15

Av , , 1 kommentar 2

 

Vecka 14
Tisdag-torsdag: Åker till Umeå på måndagskväll och jobbar på LottaKarins restaurang. Natali och Fanny och jag målar och slipar. Skriver första utkasten till de interpellationer jag fått från Åke, hade tre frågor och tolv frågor från KG.  
På onsdag kommer radio Västerbotten och intervjuar mig om Umeås tillväxtmål. Sen en träff på Länsstyrelsen inför landshövdingens besök. Sen jagar jag region Västerbottens företrädare för att få prata flyg inför de möten vi har nästa vecka.
Torsdag åker vi hem igen och städar upp hemma och tar tag i all den post som samlats sig i både posthög och mailbox.  
På fredag först ett möte där vi pratar flyg inför måndagens möte med Region Västerbotten. Sen ett möte med skogsägare i kommunen för utveckling. Sen ett möte med Skogs och lantbrukshögskolan för att prata Destinationsutveckling. De vill vara med och jobba med vårt utvecklingsarbete då de ser stora möjligheter att pröva metoder och verktyg i praktiken från den forskning de driver. Ringer upp människor i destinationsutvecklingsarbetet omkring detta för att förankra tänket. Träffar företagare som vill köpa mark. Hinner besöka ett par företag i privata ärenden innan dagen är slut.
Tar med mig luntan med papper inför kommande sammanträden då vädret verkar inbjuda till inneaktiviteter.
Vecka 15
Måndag: Måndagsmöte med ledande politiker och chefer. Sen Ägarsamråd med Inlandsbanans ekonomiska förening och därefter till Umeå för möte angående flyget tillsammans med Åke och Johan Hagelberg vår flygplatschef.
Tisdag: Kommunstyrelsens arbetsutskott och samtal omkring det nya näringspolitiska programmet och Kittelfjäll. Träff angående rekrytering av ekonomer.
Onsdag: Intervjuer med företagare i besöksnäringen. Förbereder kommunfullmäktige och har Centerpartilunch. Sen träff med Västerbottens idrottsförbund på kvällen.
Torsdag: Gunnar Hörnlund fyller 65 år ! Vårpropositionen släpps och det är spännande att se vilka satsningar som berör oss i Vilhelmina. Föreläsning hela förmiddagen med Rädda barnen omkring Ensamkommande flyktingbarn. På eftermiddagen handelshögskolan som är här i Vilhelmina där vi lär oss mer om strategiskt sektorsövergripande tillväxtarbete.
Fredag: fortsatt tillväxtarbete och företagsbesök på eftermiddagen.