Kommunalrådets Årskrönika 2009

Av , , Bli först att kommentera 3

Det här året har varit lärorikt, intressant men även mycket tufft och svårt. Att gå in i maj månad och ta över ordförandeklubban i kommunstyrelsen var spännande men samtidigt något jag sett fram emot och förberett mig för. Det krävande jobbet som behövdes tog energi och många strategiska val krävdes för att få en linje i hur vi skulle jobba för att få resurserna att räcka till. Tyvärr så är glappet fortfarande för stort mellan hur mycket vi gör av med i kommunens verksamheter och de resurser som kommunen har tillgängliga. Detta glapp kommer att visa sig i ett underskott även detta år. Ungefär 85 % av kommunens verksamheter rör förskola, skola och omsorg så det är där de stora kostnaderna ligger och därmed de stora sparbetingen. De övriga 15 % är vatten, avlopp, gator, vägar, administration och service till medborgarna osv. Ett sparbeting ni säkert märkt av under julens myckna snöfall är att det inte röjts snö. Underskotten beror på att vi inte lyckats med att krympa skolornas verksamhet efter ett minskande barnantal, ökade behov i äldreomsorgen utifrån en åldrande befolkning och ett ökat antal handikappade och funktionshindrade även det utifrån att den största andelen av befolkningen är äldre. Finansieringen sjunker då vi befolkningen minskar. Trots att 243 personer flyttat in i kommunen under året så minskar vi med 75 personer då personer flyttar och det är färre som föds än vad det är som dör. En annan förklaring är att kommunal fått upp sina löner rejält under perioden, äntligen kan jag tycka. Det var på tiden lönerna höjdes för personal i omsorgen. En anställd idag i äldreomsorgen får ut flera tusenlappar mer i sin privata plånbok jämfört med för tre år sedan vilket vi är väldigt stolta och glada för.

Att ställa om ekonomin i en lågkonjunktur, finanskris och arbetslöshetskris är en rejäl uppgift som vi jobbat för att få folk att förstå bakomliggande orsaker till. Det är så lätt att skylla på sittande majoritet men då lurar man både sig själv och väljarna. Då det är demografin och globaliseringen som lägger grunden för vår resursbrist i kommunen, inte vilka som styr just nu. Den demografiska öknen sprider sig säger vissa, länsstyrelsen ser demografin som ett oerhört hot då de ser att så många kommuner i länet inte kommer att klara av att behålla samhällsservicen då det kommer att vara bara en person i arbete för varje person som är pensionär i vår region. Det säger sig självt att skattebasen då är för liten. Idag är det tre personer i vår kommuns per varje pensionär men inom kort kommer det att vara bara två personer i arbete per pensionär. Därför måste vi lägga våra krafter på att skapa arbete där unga vill och kan jobba. Destinationsutvecklingen av Södra Lappland är ett sådan strategiskt val att jobba med då turism och besöksnäringen är den näring som växer mest i världen. Att utveckla ett besöksmål för internationella besökare kommer att både tillväxt, arbete och en bredare skattebas för kommunen och regionen. Globaliseringen ställer stora krav på våra företag och på oss själva då vi är så beroende av hur ekonomin ser ut i världen då den påverkar vår vardag högst påtagligt. Kommunernas finansiering styrs av den globala ekonomin på ett sätt som vi inte sett tidigare. Vilhelmina kommun har tillgångar i skogar och i fastigheter, Vilhelmina kommun koncern har ca 200 miljoner i lån varav VIBO står för den största delen. Vi är alltså skyldiga ca 27 000 kr per invånare.
 
Alliansen i Vilhelmina ska fortsätta jobba med att få en god samhällsservice till medborgarna i form av barnomsorg, skola och omsorg åt äldre och handikappade med de resurser vi har tillgängliga. Vi kommer även att jobba strategiskt för att öka tillväxt, sysselsättning och utbildning för att skapa en grund för företagandet. Att bygga ut flygplatsen är ett steg i detta arbete som vi gör tillsammans med näringslivet och kringliggande kommuner. Vi kommer även att öka samarbetet med våra grannkommuner för att finna gemensamma lösningar där vi kan samarbeta som omkring gymnasieskolan, avfallshantering, miljö och energifrågor. Men även för samnyttjande av resurser. Vi ska jobba för att det byggs vindkraft och att våra naturresurser nyttjas hållbart. Vi som politiker måste även våga pröva nya sätt att driva verksamheter, en mångfald av olika driftsformer ger bättre möjligheter att välja och anpassa för att medborgaren ska få så god service som möjligt.
Vi kommer att lägga en plan för hur vi ska jobba de kommande åren och även för hur vi vill att det ska se ut 2014. Vi ska vara öppna och transparanta för att berätta hur vi tänker jobba, vad vi gör och hur ekonomin ser ut för att medborgarna ska kunna följa med och se vad som händer. Vi kommer att mäta all vår verksamhet ur ett brukarperspektiv så att vi vet vad medborgarna tycker om det vi gör. Vi ska mäta och jämföra oss med andra kommuner så vi vet hur vi ligger i kvalitetsnivå. Vi ska berätta om både det som är svårt och det som är mindre svårt och vi ska vara ärliga då vi beskriver ekonomin i kommunen och dess förutsättningar.
Vi ska öppna upp för valfrihet inom äldreomsorgen, starta ett seniorboende och fixa till torget så fort snön försvinner. Vi ska även jobba för att öka samnyttjandet av lokaler då vi hellre sparar på hårdvara än på personal. Ett strategiskt val för oss har varit att spara på allt utom på personal då vi befinner oss i en lågkonjunktur. Vi har ändå krympt personalstaben med 26 personer under 2009. Vi ser ett levande föreningarnas hus på Tallåsvägen framför oss och vi ser levande byar med skolor, affärer och möjligheter för små företag att starta för att bl a. erbjuda omsorg till våra äldre. Vi ska göra en ny livsmedelsupphandlig 2010 där vi vill få till möjligheter att handla lokalt, mer närproducerat och mer klimatsmart.
Vilhelmina kommun har stora förutsättningar att klara av en omställning då vi har goda resurser i duktiga människor, goda utbildningsmöjligheter och ett starkt näringsliv trots lågkonjunktur och finanskris. Det är även viktigt att vi som är politiker jobbar för att påverka de strategiska planer som läggs fast som kommer att påverka resursfördelningen för tillväxt och utveckling i vår kommun och vår region. Dessa planer är styr i hög grad vårt framtida arbete. Vi måste alla prata högt och tydligt om vår regions förutsättningar, möjligheter och resurser ur både utvecklings, klimat och resurshänsyn som en fantastisk källa för Europas befolkning.
Hör gärna av er till mig för synpunkter och idéer, alla synpunkter och tankar behövs! Och GOTT NYTT ÅR!
Maria Kristoffersson
070-371 49 09
Bli först att kommentera

Julefrid

Av , , Bli först att kommentera 3

Ett mjukt och tjockt snötäcke täcker nejden och friden i stugan är påtaglig. Inte ens nåt juldagskalas på hotellet för döttrarna blev det iår. Vi hade itsället en liten ettåring hos oss denna natt. Idag är det skidåkning fast långsamt då det är lite för kallt, snöskottning och mellandagsrea på schemat. Härligt med jul när familjen är både insnöad och infryst då får jag ha dem alla runt omkring mig, då mår jag som bäst…..

Bli först att kommentera

Kommunalrådet informerar V 52

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Vecka 52 är en kort och härlig Julvecka.
Måndagen börjar med möte med alla ordföranden i nämnderna där vi går igenom vad som är aktuellt i respektive nämnd. Det är JonnyKärkkäinen, Katharina Hahlin, Leif Ahlmark, Lars Eliasson och jag som träffas varje måndagsmorgon. Vi träffar även förvaltningscheferna Karl-Johan Ottosson, Lars Ekbäck, Roland Bång, Anders Larsson, Gunnel Karlsson och går igenom planeringen för starten av 2010 och aktuella frågor som ska lösas innan julen.  Efter lunch träffar ja  Forskningsenheten och lägger upp en strategi för hur vi ska kommunicera med de andra kommunerna som är stiftare i denna stiftelse. Lycksele har flaggat för att inte betala sin avgift vilket innebär en hel del bekymmer som måste lösas. Går även igenom det dokument som lägger grunden för kommande strukturfondsperiod där jag jobbar med att påverka för att få in de viktiga frågorna och strategierna för vår kommun och regions del. Det är viktigt att hålla lite koll i kikaren för att se vad som ligger på den europeiska agendan som påverkar oss i vår kommun. Jag kommer att lobba och jobba vidare för att få in våra synpunkter under julen då detta håller på att skrivas just nu. Få är dock involverade eller intresserade av frågan från vår region vilket är förödande då de intentioner som läggs fram styr hur pengarna kommer att fördelas. Då vi satsar på destination Södra Lappland så måste dessa ambitioner om besöksnäring finnas med i skrivningar för att vi ska kunna ta del av medlen i kommande period.
Har en träff med Åke och avslutar dagen med att ha ett uppföljningsmöte med Karl-Johan där vi går igenom året som gått ,vad som fungerat bra och mindre bra.
Tisdag är jag ledig då jag, Lottakarin, Natali, Hannah och min syster Eva och hennes barn åker till mamma i Golisen. Städar huset, pyntar och ordnar för jul. Under dagen ringer massmedia, VK, VF, SVT och DN för att ställa frågor då Försäkringskassan och Skatteverket tagit ett centralt beslut att inte flytta in i kommunhuset utan de väljer att flytta till industriområdet tillsammans med polisen och AF. Jag förstår att det utgått riktlinjer från nationell nivå utifrån de ambitioner som finns för att flytta samman myndigheter i glesa regioner. Blir dock både ilsken och ledsen att man inte tar ansvaret att se till medborgarnas bästa. För en liten ort är det så viktigt att hålla samman ett levande centrum och där måste man hjälpas åt både privata och offentliga för att klara detta. Man bör även se till de möjligheter som finns för kommunikationer och möjliggöra för ett minskat bilåkande ur klimathänsyn. Det kan bli ökade kostnader för kommunen om flytten kräver ett ökat färdtjänståkande för att klara av tillgängligheten för de som inte kan köra bil.
Tillbaka hem på eftermiddagen och städar hemma. På natten kommer min äldsta dotter med sin man åkandes rån Göteborg för att fira jul hemma. Härligt att ha henne här!
Onsdag är det en del avtal som ska skrivas under, tillstånd för att få servera alkohol och avfallshantering och sånt.  Skriver svar på en insändare , jobbar igenom mailboxen som snabbt blir fylld när man är borta nån dag, sänder julhälsningar och sen tar jag julledigt.
Jag vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt år.
Bli först att kommentera

Skolans julfest

Av , , 1 kommentar 11

Årets julfest var till stor del på engelska och alla åldrar från förskolebarn till de i sista året (Åk 9) var med i samma julspel. Mycket sång coh musik som valigt och Doktor Max var med även här. I helgens julkonsert i kyrkan och nu hä. ikväll. Han är engagerad denna omtyckta doktor. Lärarna sjöng en vacker och julig sång som en låtskrivare från Vilehlmina skrivit, Camilla Fahlander. Jag slutar aldrig att färvånas ver mängden talanger vi har i vår lilla kommun. Inom alla områden allt från snöskotecrossåkare, värjinstruktörer till makrameknypplare, låtskrivare och adventskalenderfixare.

1 kommentar

Samarbete Destination Södra Lappland

Av , , 2 kommentarer 2

Alla kommunalråden i regionen samlade i Borgafjäll för att jobba vidare med Destination Södra Lappland.

Bert-Rune Dahlberg Åsele, MatsErik Westlund Dorotea, Yvonne lif-Lövbrant Drivande entreprenör och företagare, Maria Kristoffersson Vilhelmina, Jan-olov Andersson Kommunalråd Strömsund. På bilden saknas Karin Stierna även hon Kommunalråd Strömsund

2 kommentarer

Kommunalrådet informerar om vecka 51

Av , , 1 kommentar 3

Jag vill börja med att önska er alla en God Jul, hoppas att ni alla får det njutningsfyllt och skönt i julen både ni som är allena och ni som firar med vänner och familj.

Måndag den här veckan startade med ett kort kommunstyrelsemöte för att upphandla fastighetsförvaltningen innan årets slut. Vi hade även en utvärdering av årets kommunstyrelsemöten. Sedan löpte dagen med diverse träffar och möten bl a med företag som är intresserade av att starta verksamhet i kommunen och ett som kanske lämnar oss.
Tisdag var det KS AU där vi hade en lång ärendelista att hantera. Vi behandlade en mängd löpande ärenden och hade en bra dialog omkring det långsiktiga svåra arbetet med att krympa och anpassa kommunens verksamheter efter en minskad befolkning och mindre finansiering. Vi ser det som troligt att inför 2011 anpassa verksamheterna efter en minskad finansiering på minst 10 miljoner troligtvis mer. Bokslutet som vi har fått information om att det kan landa på minus nån miljon kan se mycket värre ut med de prognoser som nu görs. Det ser ut som om vi använt långt mycket mer resurser än vad vi har även detta år trots de hårda åtgärderna. Den största delen av kommunens kostnader är personal där vi minskat personalen med mer än 26 personer sedan jag började i KS. Trots detta går vi minus. Vi behöver tydligare styra upp kommunfullmäktige som styrroder för att ge de strategiska inriktningarna för kommunens styrelser och nämnder. Vi har satt mål och tar nu fram en målkatalog för att dela upp dessa i verksamheterna. Dessa ska sedan följas upp och hanteras. Löpande genom alla politiska styrelser ska den röda tråden av mål, verksamhet, uppföljning löpa för att klara av att hanpassa verksamheten efter de resurser som finns tilldelade av kommunfullmäktige.
Onsdag träff med ett projekt som precis startats upp omkring natursten i Botniaområdet samt möte omkring Nationalparker och hur vi kan nyttja de ambitioner som finns ur ett tillväxtperspektiv. Jag har lagt ut anteckningar om detta i tidigare bloggar. Min ambition är att skapa tillväxt, arbetstillfällen och utveckling där byborna får del av de resurser som finns för att värna naturen. Att köra skoter, skaffa ved, jaga och plocka bär ska fortsättningsvis vara lika. Se på Canada, där har de utvecklat stora näringar omkring sina nationalparker, det kan även vi göra. Att utveckla den avsatta marken som idag är ett naturreservat till en nationalpark kan skapa mycket gott för de som bor i närheten efter Blaikfjället OM vi bara sköter det klokt. Dagens möten vittnar om ett stort intresse för vårt tillväxtarbete då det kom så många representanter från varje myndighet, så många att Länsstyrelsen trodde de kommit in i fel rum. På kvällen pratade jag länge i telefon med företagare som jobbar för utveckling, utifrån både de som upplevs som hinder och det som upplevs som att vi stöttar från kommunens sida. Det är svårt att balansera på linan mellan det man vill och det som är möjligt. Pratade även under dagen med en aktör som inte vill att det ska byggas vindkraft i det område där han äger skog.
Torsdag var det uppföljningsmöte med turistföretag utifrån destinationsarbetet. Jag kunde dock inte vara med då jag var på begravning just den tiden den dagen. Under de senaste veckorna har tre personer i min krets dött, en faster, en moster och en i Golisen.
Träffar en företagare som är med i planerna på ett nytt företag i Vilhelmina under lunchen, kul spännande och väldigt intressant. Pratar även med ledningen för Lokaltidningen utifrån den artikel som fanns med i gårdagens tidning, Ledaren kunde tolkas som negativ för det arbete vi driver för företagandet. Det är viktigt att vi drar åt samma håll och ser regionalisering inom de områden som är aktuella. Lokalt arbete måste vara lokalt och alla goda ideella krafter ska respekteras. Fick på morgonen veta att Tillväxtverket och Länsstyrelsen lovat att vara med och finansiera vårt destinationsarbete fullt ut . Det är skönt att vi har med alla på banan och att de verkligen vill jobba aktivt med oss i vårt arbete. Vi är på rätt väg, det vittnar alla myndigheters välvilja om. Men på kvällen hade vi öppet möte för att berätta om arbetet med besöksnäringen som motor för utveckling. Det var lika många intresserade som politiker och tjänstemän och vi var ett 25 tal personer som diskuterade och lade planer för hur vi ska jobba vidare tillsammans. Alla är överens om vikten av att jobba med destinationsutveckling för att skapa tillväxt och ut veckling. Vi fortsätter nu i kommunen med att forma arbetet där vi jobbar tillsammans med de andra kommunerna, näringslivets fortsätter att jobba med att förankra och informera andra företag om vad som händer. Vi måste se våra olika roller i detta arbete och vi måste vara eniga för att nå framgång. Så fort som möjligt så ser vi till att vi har tillgång till de resurser som krävs för att jobba på. Nu kör vi!!!
Ber att få Vindkraftsplanen ut på hemsidan då många ringer och undrar vad vi planerar. Här är den nu: http://83.219.199.17/Sodralappland/SLUTRAPPORT/
Fredag hade jag ett telefonmöte omkring NSDA, Northern sparsely populated areas dokument där de lägger fast strategier för Norrlands framtid. Som kommunalråd i inlandet måste jag agera för att visa på att den syn de för fram inte stämmer med verkligheten och den framtid som vi ser. Se www.nspa-network.eu
Pratade även med representanter för Norrstyrelsens arbetsgrupper då jag ska föreläsa omkring strategiska frågor för Norrland i Stockholm efter jul och håller på att ta fram material och förbereda mig. Ska ha bildspel som visar på förväntade tillväxtområden, demografi och internationella skeenden. Där är vad som händer på Europanivå en viktig del att visa på för att få förståelse för vad som sker i vårt eget land. Synsättet på industrisamhället lever fortfarande kvar trots att vi är på väg in i upplevelsesamhället. Det ska vi rigga inför så vi inte blir ifrån åkta av andra regioner.
Alliansen hade från kl 10.00 ordförandedag där vi planerade hur vi ska jobba kommande år med de för kommunen så viktiga frågor både ur tillväxtperspektiv och för ekonomisk balans. Jag bjöd mina kamrater på gröt. Kommunchefen gästade oss och vi pratade styrsystem.
På lördag är det julkonsert där vi välkomnar nya Vilhelminabor. Fantastiskt vilka förmågor vi har i vår lilla kommun och jag ser fram emot skön julstämning i kyrkan.
Veckan före jul ska jag försöka rensa undan ibland alla pappershögar och få lite ordning på skrivbordet. Vi har som alltid måndagsmöten med den politiska ledningen och tjänstemännen. Jag ska även ha ett uppföljningsmöte med kommunchefen för att följa upp vad som fungerat bra, mindre bra och vad vi kan göra annorlunda nästa år.
Julen ska jag vara ledig och umgås med familjen, jag får hem Sofi och Robert som var bortresta förra julen så det känns skönt. Liksom att LottaKarin och Natali är hemma, mina systrar kommer och vi ska alla vara i Golisen på julaftonsförmiddagen för att träffa tomten. Se www.nastansjo.se så får du se vem jag pratar om i adventskalenderns, kolla främst luckorna 6, 15 och16.
 
1 kommentar

Kommunalrådets vecka 50

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Vecka 50 började med möten med E-on där jag fick veta hur anläggningen fungerar här i Vilhelmina, hur deras planer ser ut och vilka problem de ser framöver. Vi diskuterade även möjligheter till lokal biobränsleproduktion. Efter det möte körde jag mot Umeå för att vara med på en träff som Länsstyrelsen arrangerade utifrån den demografiska utmaning vi står inför. Patrik Sällström LST säger att försörjningsbördan ökar och redogör för befolkningsförändringarna i länet fram till 2030 som ställer stora krav på kommunernas framförhållning hur man planerar för tillväxt och utveckling. För Vilhelminas dels å innebär framskrivningen att vi minskar med närmare 1000 personer de kommande 20 åren och att andelen 70-85 åringar av befolkningen ökar med 20 %. 1970 var det 7 personer som jobbade per pensionär, 2030 kommer det att vara 2 personer som jobbar per pensionär i Sverige och för oss så kommer det att vara 1 som jobbar per pensionär i inlandskommunerna OM vi inte får en ökad tillväxt som skapar arbeten. Samtidigt så skådar man ett ökat behov av personal inom omsorgen då behoven av äldreomsorg ökar och inom företagandet då var 3 företagare är över 55 år.

Många står idag utanför arbetsmarknaden som skulle kunna försörja den åldrande befolkningen. Bristen på arbetskraften skapar svårigheter att rekrytera både i privat och i offentlig sektor där arbetskraftsinvandringen inte kommer att lösa behovet . Vi måste istället jobba för att så många som kan ska vara i arbete.

Magnus Henreksson Institutet för näringslivsforskning. Han säger att de 100 miljarder som sänkts av skatt på arbete har hållit sysselsättningen uppe i den lågkonjunktur som vi går igenom. Alla steg i jobbskatteavdraget förväntas ge 75 000 jobb. Det gör att Sverige har bättre förutsättningar än många andra länder i världen. Trots detta så har antalet sysselsatta av befolkningen minskat de senaste 25 åren. Som mest var vi 76 % av befolkningen sysselsatta men idag är vi nere på 71 %. För att klara utgifterna måste vi nå 80 % sysselsatta av befolkningen. Problemet är inte andelen äldre utan problemet är att allt färre i arbetsför ålder jobbar. Andelen av befolkningen som jobbar måste bli större, både att alla som kan, verkligen jobbar, minska sjukskrivningsantalet, öka invandringen, höja pensionsåldern etc. Det handlar om att vi sysselsätter befolkningen för att klara behoven på arbetsmarknaden. Det hållbara samhället skapas av att alla som kan försörjer sig själva!

Sov över hos min kompis Marja från Dikanäs som snällt upplåter sitt hem när jag är i Umeå. På tisdagsförmiddag han jag köpa mig en klänning som jag ska använda på Trettondagsbal på Länsresidenset, det var ingen lek. Har aldrig förr haft en långklänning på mig, kul men svettigt att få till med alla tillbehör. Körde hem i snöslasket, resan ner tog 3,5 timmer och lika lång tid hem.

Jag träffade en tjänsteman på Länsstyrelsen och vi pratade om att få fram lokal biobränsleproduktion då behovet kommer att öka snabbt och vi har stora resurser att nyttja. Vi kan då även skapa arbetstillfällen i skogsbranschen. Vi ska jobba vidare med detta i ett samarbetsprojekt där Länsstyrelsen håller samman flera kommuner med samma ambition.

Jag besökte även Costas som är en väldigt duktig på kaffe, för att berätta att det anrika Stenmans är tomt för närvarande. Kanske skulle de intressera honom. Pratade även med Lycksele kommun som ska arrangera Norrlandsdagar på grand i Stockholm i Januari där jag ska vara med och hålla en föreläsning. Detta omkring strategiskt tillväxt i Norrland och strategier för det regionala tillväxtprogrammet och den regionala utvecklingsplanen och vilka styrkor och brister jag ser utifrån ett inlandsperspektiv.

På onsdag var det seminarium omkring avfallshanteringen i inlandet där vi samarbetar inom 10 kommungruppen. Alla kommuner i inlandet träffas regelbundet för att resonera om gemensamma frågor. På dagordningen förutom avfall så hade vi gymnasieskolornas framtid i regionen, nedmontering av det fasta telenätet, bredband, ersättning till kommunerna vid vindkraftsetableringar, forskningsenheten och övriga frågor.

Lilly berättar om Lycksele och hur de jobbar med minskade resurser i kommunen, minskad befolkning och för stora skolor samt om de etableringar som sker inom gruvnäringen. Turismen är den utvecklingsnisch som de har stor tilltro till. Idag har de 267 personer helårsanställda i den näringen i Lycksele, mycket större än alla fabriker tillsammans.

Åsele och Doroteas gymnasieskola ligger i Vilhelmina[1]  

Jag väljs till ny ordförande för 10 kommungruppen. Det känns härligt att få ta över ordförandeklubban med ett uppdrag av att öka samverkan i en större region. Min ambition att utöka arbetet i Södra Lappland får nu bli ett arbete för att ena en större grupp av kommunalråd och kommunchefer.
 

Vi skrev en skrivelse om skattebaser för Norrland till näringsdepartementet där vi för fram vikten av att följa de mål som riksdagen fastställt genom etablering av vindkraftverk inom våra territorier, men konsekvenserna får inte bli för stora. Vårt krav är att kommunerna ersätts i likhet med den lagstiftning som omfattar bygdeavgifterna, detta för att stödja utbyggnad av service och främja vårt näringsliv. Inom Centerpartiet så har vi tagit fram förslag på införande av en bygdepeng för vindkraft på minst 0,5 procent av produktionsvärdet då vi anser det rimligt att återföra en begränsad del av de resurser som genereras till de kommuner där anläggningarna byggs. En lämplig nivå kan vara minst 0,5 procent av produktionsvärdet, Vi vill även diskutera frågan med regeringen. Jag har fått flera som ringt och varit upprörda över denna skrivning då man anser att det är ett intrång i den privata äganderätten. Efter jul har jag bjudit hit  Tomas Mörtsell från Norra Skogsägarna och Pelle Åsling som varit den som jobbat med frågan i skatteutskottet så vi får höra hur det resoneras i landet och och fundera på våra egna ställningstaganden i de etableringar som kommer.
 

På torsdag så hade jag först en träff kl 7.oo med ansvarig för vindkraftsfrågorna i kommunen där vi pratade om ett seminarium vi ska dra ihop till efter jul med energieffektiviseringar i kommunen som fokus. K 8.00 hade jag en träff med kostchefen då vi pratar om kommande upphandling av livsmedel samt hur det ser ut idag då det är bekymmer med leveranserna i byarna och önskemål finns om att handla lokalt. Vi ser därför över hur vi ska kunna göra inför kommande upphandlingar. Kl 9.00 hade jag och Åke en träff omkring aktuella frågor och budget 2010 som är svår att hantera då vi ska spara 2 miljoner ytterligare utan riktlinjer från KF. Kl 10.00 var det ett möte med representanter från Storsele som vill utveckla ett projekt i området. Kl 11.00 hade jag ett telefonmöte med en by som vill ta vara på resurser som finns i byn och som vill veta vilka stöd som finns för detta. Eftermiddagen träffade jag ett företag och så jobbade jag med att ta fram underlag för kommande ärenden. Fredag var jag ledig och åkte till fjälls med Ulf. Vi firade 20 årig bröllopsdag med att ta en helg ledigt och vara i fjällen och skotta snö och köra skoter. Var till Dikanäs och handlade på Hamrebys och på Konsum. Men det rymdes inte så mycket då vi hade glömt ryggsäckarna så shoppingen blev något begränsad. På söndagskväll var jag inne igen på kommunen och rensade mailen, posten och förberedde veckan. Pratade med en man som annonserat om kommunen i Vilhelmina aktuellt och även med företrädare för företag omkring etablering av vindkraft i Gråtanliden och med en företagare som vill köpa mark.

Bli först att kommentera

Barn som kostar…inget nytt!!

Av , , Bli först att kommentera 3

I morgon nyheterna presenterades idag att ett barn kostar föräldrarna ca 1 miljon kronor och många av oss funderade nog om man verkligen ska värdera barn i pengar. Men inget är nytt under solen. Även  för 26 år sedan framkom samma fakta, att barn kostar. Då vi fick vårt första barn Sofi så hängde en upplysningsaffich på dörren in till BB som sa. 1 kr eller 300 000 ! Den syftade till att en kondom kostade 1 kr och ett barn kostade 300 000kr. Så inget är nytt under solen, bara lite inflation!!!! 

Gå in på www.nastansjo.se och titta i dagens adventskalenderlucka nr 15. En riktig tomtesaga med tillhörande bilder på en äkta tomte.

Bli först att kommentera

Samarbeten och samverkan….

Av , , 3 kommentarer 10

Idag har vi pratat samverkan och samarbeten kommunerna i Västerbotten emellan. Jag är en ivrig förespråkare för utökad samverkan coh är rätt så otålig i detta. Mats-Erik Westerlund kommunstyrelseordförande från Dorotea berättade idag på work-shopen om samarbete om det samarbete som sker inom Södra Lappland. Han räknar upp en lång lista av samarbeten som sker. Jag har varit kritisk till att vi inte kommit så långt i samarbetet, då det är en överlevnadsfråga för våra små kommuner att klara av de åtaganden som lagarna kräver, samtidigt som resurserna minskar drastiskt.

Jag får erkänna att listan Mats-Erik lyfter fram är lång och gedigen så min kritik kanske var väl tuff då jag är otålig, vill se större resultat, större åtaganden, tydligare spår och se en synlig verkstad där alla tjänstemän berörs. Samarbetet han redogör för ger en bra grund för att fortsätta att jobba med en utökad samverkan även inom områden som utbildning, omsorg, näringsliv och administration. Han lyfter även fram vikten av att vi politiker har förtroende för varandra. Vi måste se till hela regionens bästa trots att vi är valda i olika kommuner. Vi måste våga ta ansvaret att ta beslut. T.ex, för den egna kommunbefolkningen obekväma beslut, som att lägga ner olika verksamheter i den egna kommunen för att lägga över till en grannkommun.
Destinationsutvecklingen är ett viktigt område där jag hoppas vi kommer att nå fantastiska resultat då vi kommit så långt redan på så kort tid. Jag sänder en kram till Mats-Erik för att han tagit fram listan av samarbeten och lovar att jag ska vara mindre kritisk när vi nu förlänger den listan med kommande starka samarbeten. Nu kör vi!!!
3 kommentarer

Kommunalrådet berättar om vecka 48 och 49

Av , , Bli först att kommentera 5

Var annan vecka berättar jag på www.vilhelminabloggen.se om vad jag jobbat med under de två veckor som gått. Detta för att öka insynen för medborgare i vad jag gör och för att de ska kunna kontakta mig för att ge synpunkter,insepl och ideer. För mig är det ett bra sätt att öka transparangsen i lokalpolitiken. Här nedan berättar jag om de sista två veckorna.

Förra veckan var en vecka av resande och många intryck fast allt höll ihop i den röda tråd som jag kallar för Destinationsutveckling. Jag driver denna fråga allt tydligare där det känns som om det grundläggande arbetet där jag lobbat för frågan nu ger effekt. Även denna vecka har denna röda tråd av tillväxt löpt stadigt och fast.
Måndagen vecka 48 inleddes med ett kommunfullmäktigemöte där vi äntligen lade fast en budget för 2010. Vi började kompromissa oss fram redan under helgen och fortsatte med edet under löpande fullmäktigemöte. Jag var inte höjd då kompromisserna kommer att kräva stora åtaganden som blir svåra att få effekt av under budgetåret. Det är stora minskningar i inkomsterna till kommunen utifrån hur både ekonomi i landet och befolkning som gör att det krävs stora omtag i hur vi organiserar samhällsservicen i kommunen. Men en bra kompromiss är väl när alla är lika missnöjda… Det som jag däremot var nöjd med var att vi lyckades komma fram till ett enat förslag som alla partier stod bakom då de stora omtagen kräver att vi alla hjälps åt.
På tisdagsmorgon tidigt i ottan så avgick en buss lastad med politiker, tjänstemän och företagare från Vilhelmina, Åsele och Dorotea med destinationen Åre. För att följa vad som hände dessa dagar kan ni gå in på min blogg www.vilhelminabloggen.se. Där finns anteckningar från de två dagarna.
Sammanfattningsvis så var det väldigt bra dagar där det blev tydligt att det krävs samarbeten frö att bygga en destination och att infrastrukturen är det som bär. Deltagarna blev även varse om vad som är deras del och vad som är kommunens del i ett gemensamt tillväxtarbete.
Torsdag och fredag var det Akademi Norr i Arvidsjaur där jag sitter med i direktionen och även deltar i den satsning som görs för att stimulera tillväxtarbetet i regionen. Att få kunskap om vad som driver tillväxt är viktigt för att komma framåt och skapa tillväxtfrämjande kommuner. En sak som vi ska tänka på är att vi ska lägga vår lokala tillväxtplan i linje med den Europeiska strategin och den nationella för att nå snabbare framåt. Även dessa anteckningar finner ni på www.vilhelminabloggen.se
Sent på fredag hann jag in på Swedbanks nya kontor och gratulera dem för deras satsning i kommunen. Modernt, tillgängligt och snyggt.
Lördag var jag ledig och var på Italiens afton på Lilla Hotellet där vår mellandotter stod för maten tillsamman med sin pojkvän. Söndag firades advent med familjen och min systers barnbarn, Nikki. Vi pyntade, bakade pepparkakor och lussebullar och hälsade på alla tomtar ute på julskyltningen. Nikki gillade mest mjölet i bakningen och var mycket skeptisk till tomtar.
Den här veckan inleddes med träffar med den politiska ledningen och med tjänstemannaledningen där vi gick igenom hur vi ska jobba utifrån de beslut som togs i fullmäktige då det gäller budget 2010 och ramar för budget 2011 och 2012. Vi pratade även om hur vi ska lägga upp arbetet för en god ekonomisk hushållning, mål och styrdokument, jämförelseprojektet och avtalsrörelsen. Jag träffade ett gäng från Klimpfjäll som jobbar för den byns frågor. På eftermiddagen åkte jag, Åke, Johan, Karl-Johan med företagare till Borgafjäll för att vara med på det strategiska mötet om destination Södra Lappland som länge planerats. Vi blev bjudna på en fantastisk middag och inledde ett kraftfullt arbete som gav resultat. Även dessa anteckningar finns på min blogg, www.vilhelminabloggen.se.
Som du förstår så kommer arbetet vi lagt ner till att leda till resultat då jag uppfattar att myndigheterna redan är med på resan. Vi ska gå vidare och utveckla destinationen Södra Lappland. Anledningen till detta är att det finns goda förutsättningar att verkligen utveckla Södra Lappland till en exklusiv internationell destination och att ta fram en väl utvecklad plan är en förutsättning för att över huvud taget kunna attrahera såväl privata som offentliga investeringar. Fokus ligger på infrastruktur! Får vi till infrastrukturen så kommer resten. Naturaktiviteter kombinerat med moderna krav på komfort och service samtidigt som vi ska ha fokus på en internationell marknad redan från dag ett. Kommunen måste våga, avsätta tid och resurser och jobba med finansiering för utveckling av flyget. En dag där känslan var härlig att ha gjort ett redigt arbete och att arbetet nu löper in i nästa fas. På kvällen var jag med på ett öppet möte där vi diskuterade regionfrågan. Det som är viktigt att komma ihåg är att det kommer att bli stora regioner och att vi måste förbereda oss för detta. Det handlar om att spara resurser för administration och förvaltning. Servicen ut mot medborgarna ska vara samma oavsett överbyggnad och vart gränserna dras. Vi bör resonera mera om denna för oss så viktiga strategiska fråga. Hur förbereder vi oss?
Onsdagen var en dag av sortering av papper, mail och telefonsamtal som legat efter då jag varit borta från kontoret. Jag hade även träffar med företag, ett från Kittelfjäll och ett från Klimpfjäll där vi pratade om det utvecklingsarbete dessa företag är inne i och hur kommunen kan interagera i detta. Varje onsdag har vi Centerpartilunch och den här onsdagen var vi åtta engagerade som pratade om det aktuella i politiken. Vi jobbar nu inför nästa val med att ta fram bra personer som vill engagera sig. Vi har en öppen nominering så alla kan förslå någon eller sig själv. (Hör av er om ni blir nyfikna!)
Torsdag är de samrådsmöte i Storuman omkring vindkraftsanläggning i Gråtanliden där jag och några tjänstemän deltar. På eftermiddagen träffade jag ett företag och intressent för ett annat vindkraftsområde och en från ett gäng som vill söka Leadermedel till ett projekt.
Idag Fredagen ska jag vara Tomtemor under hjulet på Folkets Hus där jag ska berätta om min jul och om vad julen är och vad julen kan vara. Ska morgonfika med ett gäng på ICA och sedan besöka företagare för förmiddagskaffe. Ska även träffa en företrädare för en fjällby som vill utveckla verksamheter i linje med besöksnäringens tillväxt.
Lördagen är huset fullt av ungdomar då vi ska ha stor julfest, det är GOL föreningsbad och söndag ska vi vara i badviken och njuta av Norrland, snö och skidor.
Nästa vecka innehåller träffar med företag, möte med landshövdingen där vi ska prata den demografiska utmaningen vi står inför, möte med Region Västerbotten omkring samarbete för att hantera avfall, möte med 10 kommungruppen där vi ska prata om gymnasieskolornas framtid, Vindkraftsersättning till kommunerna, Landstingets besparingar, nedmonteringen av det fasta telefonnätet, vindkraftsersättning till kommunerna och så ska jag ta över ordförandeklubban i denna grupp. Jag ska även prata klimatsmart mat, budget 2010 och utveckling efter Vojmån.
Ha en skön andra advent och vill du få lite julstämning så gå in på http://www.nastansjo.se/kalender09/03.php
 
 
 
 
 
 
Bli först att kommentera