Dagen idag var regionens…

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag är det regionfullmäktiges andra dag. Fokus på plan och budget för kommande år samt val till styrelser och nämnder kommande mandatperiod.

Planen som tagits fram innehåller alla områden som regionfullmäktige ansvarar över allt från bättre och jämlik hälsa till företagande. Planen är tjusig men frågan är hur den ska gå att förverkliga utifrån den usla ekonomin? Jag håller med majoriteten om att vi måste samarbeta och samverka mer. Jag ser dock att det behövs fler än de offentliga, det behövs samverkan mellan regionen och kommunerna men också föreningsliv, kyrkor och religiösa organisationer och inte minst med näringslivet. Vi måste också då ha en plan för hur det ska ske.

Några saker vi i centerpartiet undrar över är när det i planen står att finansieringsplanen inte kommer att hålla och att den behöver revideras. Borde inte finansieringen i en plan som läggs fram hålla?

Det är spännande att gå in i en ny region där de som beslutar är direktvalda av folket. Så om vi inte sköter oss kan vi bli bortröstade i nästa val. Vi ska jobba hårt för att hålla ihop länet och det ska gå att bo, verka och besöka hela länet. Se till att unga kvinnor vill bo i länet. Vägarna måste plogas, polisen måste komma om man blir utsatt för brott, banken måste ta sitt ansvar, tillgång till kultur, vården måste finnas tillgänglig och vi som bor här måste känna oss trygga med det samhället ska leverera.

Vi i centerpartiet vill ha vården mer nära patienten, att vården utgår från patienten och att man har en möjlighet att själv kunna bestämma och göra sina egna val.

Nu när vi går in i en ny organisation har vi möjlighet att jobba för hela länet om vi kan vara överens om att det behövs en Hållbar ekonomi, att vi behöver se över styrmodeller och göra en översyn av allt det vi gör under regionens vingar.

Vi i centerpartiet vill se till att fler vågar starta företag även inom samhällstjänster. Vi vill att vården nära, ska ha mer resurser dvs mer pengar till vårdcentraler och sjukstugor, mer kompetens nära och starkare uppbyggnad för att kunna använda teknik och digitala verktyg för att minska resor och nyttja den mer effektivt.

Vi måste tillsammans både majoritet och opposition se till att vi har respekt för budget där verksamheter har realistiska budgetar utifrån det vi sagt att de ska göra. I flera år har budget inte hållits eller varit realistisk.

Vården måste ställas om, köerna måste bli kortare och politiken måste prioritera hela länet. Utveckling måste till i alla länets kommuner för att klara av framtidens utmanigar som En åldrande befolkning, globalisering, urbanisering, digitalisering, utarmning av samhällsservice och kompetensförsörjning. Det är tuffa utmaningar vi har att hantera och där måste alla hjälpas åt.

Vi måste våga pröva nya lösningar, utvärdera, styra om och utveckla. Om vi inte vågar pröva någonting nytt kommer vi aldrig att gå framåt. Vi måste också våga misslyckas för att lyckas. Fler västerbottningarna måste få vara med och utveckla samhället, vården och servicen, det är då vi tar tillvara alla resurser i länet. vi går framåt.

Jag lyfter i debatten vikten av prestigelöshet om vi ska kunna hitta de lösningar som kan lösa problemen vi har framför oss. Som finansieringen där vi i mänga år levt på att landstingets placeringar på börsen har gått bra. Det kommer att behövas många goda idéer, tankar och förslag för att både kunna leverera det länsborna har rätt till och hålla ekonomin. Då behöver vi politiker både ge och ta.

Att se både Sorsele, Saxnäs och Ersboda!

Av , , 2 kommentarer 3

Nu är det nya regionfullmäktige på plats, det som vi valde till när vi valde till landsting. Lite rörigt såhär i början att blanda orden landsting och region men från och med årsskiftet ska vi bara säga region Västerbotten.

Revisorerna kom och återigen påpekar att det måste till krafttag då ekonomin är så under isen. De har skickat in ett utlåtande om delårsrapporten som säger att de gillar upplägget och processen i delårsrapporten. Men de varnar för underskotten och kräver att åtgärder vidtas. Underskottet är på 380 miljoner vilket är det största underskottet som landstinget någonsin haft. Hurv!

De har granskat styrning av riktade statsbidrag till förlossningsvård som såg bra ut men granskningen av dataskyddsförordningen visar att där finns det en del att göra.

Vi i Alliansen ställer frågor om lasarettet i Lycksele om hur majoriteten tänker jobba för att klara av personalförsörjningen vid BB? Svaret är att man nu hittat personal för 2019 så att det ser lugnt ut just nu. Det är ju bra men vi måste ha en mer långsiktig lösning och jobba med framförhållning då det gäller kompetensförsörjning.

När vi fick rapport på hälso och sjukvårdsnämnden av de pengar vi fått från staten så fanns inte glesbygdsperspektivet med. Så jag fick in det i det beslutet. Det var ju konstigt då västerbottningarna med så stora avstånd inte hade någon skrivning om hur man ska öka tryggheten för blivande föräldrar i detta glesa län. Detta trots att staten särskilt lyft detta i direktiven. Vi kommer att fortsätta jobba för att stärka trygghet för föräldrar som har långt från BB.

Jag argumenterade för palliativa vård och hospiceplatser i hela länet. Idag finns det hospice i Umeå. Vi måste se hela länet i alla frågor, från småföretagande till specialiserade vårdplatser då det hänger ihop.

Skakade hand med nya regiondirektören, Kent Eliasson. För mig Mats lillebror, Rolfs son och tant Wandas barnbarn. Han har sina rötter i Nästansjö, samma by som jag gick i skolan. Vi resonerade om regionens utmaningar och det kändes bra, som om vi förstod varandra och hade en gemensam vision. Så det blir spännande framåt.

Idag ställde vi frågan om folktandvården i Sorsele. Vi frågade hur det ser ut och om det finns nån framtid för folktandvården i Sorsele? Svaret vi fick var något svävande, det är under kontroll och Sorselevorna ska ha tillgång till tandvård tidvis samt att lokalerna är kvar. Jag känner mig inte särskilt mycket lugnare av svaret.

Mer än ett helt Vindeln

Av , , Bli först att kommentera 3

Mer än en hel kommun i medborgarantal röstade på Centerpartiet i valet 2018 jämfört med 2014 i valet till riksdagen. Varenda en, av röstena räknas, för hur vi kan få genomslag för vår politik.Över 5028 fler i landstingsvalet och 6578 fler i länets kommuner.

Mest ökade centerpartiet i Åsele där vi fick 6 mandat fler än 2014. Sämst gick det i Storuman där vi tappade 3 mandat. Det har ändrats antal mandat i några fullmäktige som gör att det inte blir helt rättvisande att bara presentera mandat. Man kan ha ökat verkligt rejält om antalet mandat minskat i fullmäktige likväl som att det kan se ut som om man minskat fast man fått fler röster.

Vi har kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina, Storuman och Nordmaling. Nordmaling är den kommun i Sverige där Centerpartiet har 42,5%. Det är bara två partier i Sverige som sitter med i närapå alla kommunfullmäktigeförsamlingar och det är C och S.

Idag är det nomineringsstämma för Centerpartiet i Västerbotten där vi väljer våra företrädare i Region Västerbotten/landstinget. Urban Larsson Dorotea ska tillsammans med Ewa-May Karlsson Vindeln och Håkan Andersson Skellefteå jobba i landstingsstyrelsen. Lars Bäckström Robertsfors och Katarina Larsson Burträsk i Hälso och sjukvårdsnämnden. I regionala utvecklingsnämnden ska Carina Sundbom Skellefteå, Tobias Gillberg och Olle Edblom Umeå jobba. Jag blev vald till kollektivtrafikutskottet som är ett utskott under regionala utvecklingsnämnden. I kulturutskottet ska Mattias Larsson Umeå jobba. I beredningen för regional utveckling väljer vi Carina Sundbom, Tobias Gillberg och från kommunerna Madeleine Jakobsson Nordmaling och Tomas Mörtsell Storuman.

I beredningen för folkhälsa och demokrati södra Lappland väljer stämman in mig som vice ordförande tillsammans med Jarl Folkesson Tärnaby. Det kommer verkligen att bli kul och jag är så tacksam för förtroendet. Samma beredning i Skellefteå väljer vi Håkan Andersson och Robert Boström från Norsjö. I Umeå väljer vi Maria Olofsson Vännäs och Said Awmuuse Umeå.

Sen var det en mängd andra val där vi har representanter från hela länet. Valberedningen har gjort ett bra jobb då deras förslag gick rakt igenom. En bra stämma med bra stämning och en skön känsla av tillhörighet och samsyn. Nu ser vi fram emot en mandatperiod där vi når fram med vår politik och driver Västerbotten framåt.

Stå fast i sina värderingar

Av , , Bli först att kommentera 12

Det ringde från radion förra veckan. de ville veta vad jag tyckte om att Moderater och Kristdemokrater hindrat Annie att få sonderingsuppdrag för en ny regering. Jag visste naturligtvis om det som den politiknörd jag är men inte var det något jag upprördes över.

Nu får vi i Centerpartiet skäll från olika håll, mest från SD och troll på nätet, som man ju kan räkna med, då de står längst bort från våra värderingar. Men även från de som sagt sig vara våra vänner. De finns de som tycker att vi ska lämna det vi står för, för att regera ihop med de som vill skapa ett helt annat samhälle än vad vi vill.
Centerpartiet fortsätter att säga det vi gjort genom hela valrörelsen och nu efter valet. Vi vill se en Alliansregering under Ulf Kristersson och går inte det så måste det bli en blocköverskridande regering som samarbetar där SD och V står utanför. Vi sätter oss inte i beroendeställning av SD. What som ever!

Om M och KD bryter sönder Alliansen och bildar en minboritetsregering kommer de att vara helt beroende av SD,s aktiva stöd i varje viktig omröstning i riksdagen. Som den viktigaste om budgeten. SD ledaren har gjort mycket klart att de kommer att kräva inflytande för att ge sitt stöd åt en M och KD regering. Jag tror inte att moderaterna och kristdemokrater egentligen vill sitta i det knät med ett sånt beroende och med en sån osäkerhet i att leda landet i fyra år.

Mp flaggar nu för att de kan tänka sig ett samarbete med Alliansen, så det finns öppningar för andra regeringskonstellationer över blockgränserna. Så vi får väl se vart det bär hän.

Att vi i Centerpartiet står fast om SD beror på att vi tror på helt andra värderingar om medmänsklighet och om individens rätt och ansvar där SD har en helt annan syn på människor och samhälle, en auktoritär, ser människor från andra länder som problem och hot, de ställer människor mot varandra och väljer slutenhet istället för samarbete. Hot och hat frodas. Deras grund har en helt annan målsättning med samhället än den vi har. De har idag plats i riksdagen och kan driva sin politik där på samma villkor som alla andra riksdagspartier. De har samma demokratiska rättigheter som alla andra. Idag har de tre ledamöter i varje utskott i riksdagen så de har all möjlighet att driva sin politik precis som alla andra partier. Liksom de ahr i kommuner och landsting/regioner.

Idag ingår Centerpartiet i flest samarbeten i både kommuner och landsting runt om i landet, vi är med och regerar stora delar av landet. Vi har förtroende och vår partiledares förtroende ökar i de mätningar som gjordes förra veckan. Vi står upp för det vi tror på och står upp för det vi tror på. Vi vill ta ansvar och vi vill skapa samarbeten och tilltro till människor. Så vi fortsätter att göra det vi hela tiden sagt.

Insnöade i stan och på landsbygd!

Av , , Bli först att kommentera 18

Häromdagen lade jag ut ett inlägg från Helena Lindahl på facebook. Inlägget handlade om plogning av vägar och ett reportage i tidningen Land. Länk:

Jag frågade om hur det såg ut för de som läste och snabbt fick jag svar. Matsdal, Bergsjön, Kanan., Grönfjäll…..
Bakgrunden är att Trafikverket infört GPS-kontroll för de som plogar vägarna. Man kollar via tekniken att tidens som beräknats för den vägsträckan håller. Håller man inte tiderna och de uppgjorda avtalen om vilken väg som ska plogas så riskerar den som plogar böter med belopp upp till 20 000 kronor för en mindre försening. Det finns inte någon entreprenör som riskerar att bli sen och få böter för att man plogat en enskild väg.

Det är alltså den av regeringen styrda myndigheten som driver på så att de som plogar inte vågar eller måste ha så höga priser för att garantera att de har råd med böter. Det här gör att små vägföreningar nu står utan snöröjning i vinter.

Helt sjukt! Det mest sjuka är att regeringen vetat om detta i över två år men inte agerat. Vart sitter det fast?
Att storstadsperspektivet gått så långt att även partier med folkrörelsebakgrund som Socialdemokraterna inte lyckas begripa hur beslut slår just på lands och glesbygd är ju märkligt.

När ambulansen inte kommer fram, hemtjänsten eller brandkåren fastnar i snön vems ansvar är det då?