10 eller 20 öre per krona till bonden?

Av , , Bli först att kommentera 8

I veckan som gick lämnade vi in ett så kallat utskottsinitiativ till riksdagens skatteutskott. Det var Helena Lindahl som vill att det görs en snabbutredning av hur man kan sänka hela livsmedelskedjans kostnader med fokus på skatter och avgifter.

Idag går endast 10 öre av varje matkrona som spenderas i matbutiken till bonden, medans staten får in 11 öre genom moms. En andel som gör att svensk mat blir dyrare och att det svenska jordbrukets konkurrenskraft kraftigt försämras. Det är ju inte konstigt att så många jordbruk lagts ner och att så få vågar starta upp igen.

Vi vet också att vår livsmedelsberedskap är allt annat än robust i händelse av krig eller kris. Vi måste få till en mycket högre självförsörjning och mer produktion. Såhär kan vi inte ha det. Vi har goda förutsättningar för att producera mat i Sverige. Men våra svenska lantbrukare måste få lägre kostnader om vi ska stärka vår inhemska matproduktion, mindre snack och mer verkstad.

Vi vill fördubbla jordbrukarnas andel av matkronan till att bli 20 öre för att nå målet att minst 80 procent av det vi äter produceras i sverige.

Många pratar sig varma om landsbygden och jordbruket men då måste man också komma med förslag som kan göra skillnad för de lantbrukare som idag har det väldigt tufft. Så nu får vi se om de andra partierna håller med eller om de backar.

Vad är landsbygd?

Av , , 4 kommentarer 4

Vad är landsbygd? Kanske kan vi definiera det med att landsbygd är där skatten ökar och välfärden minskar.
Det är enormt stora skillnader i hur mycket en betalar i skatt utifrån vart en bor. De som bor i Dorotea betalar 7 kr mer per 100 lapp de tjänar i skatt än en som bor i någon av Stockholmskommunerna.

Nu vore det väl helt ok om det var så att Doroteaborna hade enormt mycket bättre tillgång till offentlig service och välfärd, men så är det ju inte. Vart är rättvisan i detta? De som bor där man skattar mest har oftast sämst offentlig service och tillgång till välfärdstjänster. Att de har god tillgång till livskvalité är ju något helt annat. Men skatt ska ju gå till välfärd och offentlig service då borde de som betalar mest även ah den bästa.

När nu det växer så det knakar i Norra Sverige så borde ju något hända även med skattesatser och välfärd. Det investeras över tusen miljarder i Norra Sverige och då är det inte inräknat de 18 miljarder som nu satsas i Jämtland eller det som sker i Örnsköldsvik där det behövs tusentals nya invånare. Vart landar skatten från dessa investeringar? I de regioner där det investeras eller i statens kassa?

I fjällvärlden jobbar människor från hela landet och Europa säsongsvis. I flera orter kräver nu arbetsgivare att de som jobbar även ska skriva sig på orten för att på så sätt rädda skatteintäkter till kommunen.

Vägarna på landsbygden slits av alla transporter och turister men finansiering sker utifrån befolkning. Det borde vara finansiering utifrån per mil väg och inte utifrån befolkningsantal. Då det gäller att åka buss eller tåg så är det oftast billigare att åka kort än långt om en räknar per mil. Kollektivtrafiken bör göra tvärtom och få det billigare att åka långt och dyrare att åka kort.

I Norrbotten jobbar de med att skapa trygghet för både blivande föräldrar och personal utifrån att det är så långt till BB. Det är trygghetsskapande insatser mellan barnmorskor, ambulanspersonal och annan personal inom primärvården. Men även att se till att hotellen har en beredskap att ta emot för att skapa trygghet. Bristen på barnmorskor på landsbygd är ett hot som måste tas på största allvar och ansvaret för att kunna bo i hela landet måste innebära att prioritering av landsbygd måste till.

Det behövs en starkare landsbygdspolitik för att vi ska få hela landet att leva, växa och klara av utmaningar. Det behövs fler som tänker landsbygd och färre som tänker storstad i riksdagen om vi ska få nån ordning på det här.
Vad tänker du?

Planera en BB-fest den 19 februari!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag fick vi veta att ÄNTLIGEN öppnar BB i Lycksele.
Det är klart med bemanning från den 19 februari och jag känner rent i luften hur många andas ut, pustar till och hjärtrytmen blir lugnare. Det här är ju en fråga som berör så många, hela befolkningen i Södra Lappland har ju hållit andan och många har nog funderat om de verkligen röstade på rätt lag i valet 2022..

Jag kan även tänka mig att det är väldigt skönt för personalen som kämpat så i motväder så länge. Jag önskar att ni verkligen får äta tårta och dricka bubbel nu när det här verkar vara klart.

Helena, drottning av landsbygden

Av , , 2 kommentarer 2

I förra veckan utsågs Helena Lindahl till landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet. Så himla bra! Vi som känner Helena vet att det är här hon brinner som mest. Hon skriver på sin facebook;

”Sverige är i stora delar ett landsbygds-land. Många bor och arbetar där, en enorm andel av vår varuexport springer ur landsbygden och livsvillkoren där spelar roll för hela landets utveckling. Landsbygden är därför viktig, inte bara för sin egen skull utan även för städerna. Mår landsbygden bra och ges förutsättningar att utvecklas så kommer det vara bra för Sverige.
Ni som följt mig en tid vet att jag är besjälad av att flytta mer makt – över så väl beslut som ekonomi – närmare köksbordet. Vissa saker kan bestämmas från huvudstaden, men mycket kan bättre hanteras lokalt och kan också skapa incitament och förutsättningar att utveckla de egna bygderna. Det måste finnas förutsättningar att i högre utsträckning påverka och styra den egna utvecklingen i dialog med medborgarna i den egna kommunen eller regionen. Min övertygelse är också att landsbygdsnäringarna, inte minst de gröna, kommer behöva uppvärderas i en nära framtid. Skogen, jordbruket, gruvor och de industrier som bygger upp råvarornas värdekedjor är av strategiskt stor vikt när Sverige möter framtiden.”

Känns väldigt bra för mig som landsbygdsbo, Centerpartist och kompis. Jag passar på att berätta för er vad jag tycker var det viktigaste i den landsbygdspolitik som vi driver, som gör det möjligt för hela Sverige att utvecklas, en hoppfull, grön och liberal politik för livsresor i hela landet. Vi driver t.ex. för BB ska finnas nära, att få skriva av studielån, bättre vägar, rättvisare skatter, infrastrukturlyft för hela landet, närmare vård, mer egen livsmedelsproduktion, att epor ska få köra fortare, satsninar för att kompetensförsörja och mycket annat….

Här kommer några punkter:

Att det utformas ett system för avskrivning av studieskulder för den som flyttar till glesbygdskommun för att arbeta inom ett bristyrke med markant kompetensbrist.

Förlossningsvården ska finnas närmare kvinnor genom en sammanhållen vård som möjliggör fler barnmorskeledda kliniker som kompletterar de större sjukhusen.

Centerpartiet vill att en lägsta acceptabel vägstandard antas, som möjliggör en nollvision om sänkta hastigheter på landsvägar.

Sveriges beredskap när det gäller livsmedel och kritiska insatsvaror stärks genom samverkan mellan det offentliga och näringslivet, där beredskapsåtgärder kan säkerställas genom avtal och ersättningar.

Centerpartiet vill att det ska antas nationella och uppföljningsbara mål för produktionen och försörjningsförmågan av livsmedel i Sverige. En målsättning ska vara att vi producerar åtminstone 80 procent av den mat som konsumeras och som vi har goda förutsättningar att producera i Sverige.

Centerpartiet vill att lönegolvet för arbetskraftsinvandring stoppas.

Yrkeshögskolan byggs ut med minst 20 000 utbildningsplatser de kommande åren.

Centerpartiet vill att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik införs, samt att samarbetet över de nordiska landsgränserna stärks för att förbättra tillgången till kollektivtrafik i gränsregioner.

Centerpartiet vill att en infrastrukturberedning tillsätts som likt försvarsberedningen kan lämna förslag på insatser som behöver göras för infrastrukturen som helhet.

Regelverken kring A-traktorer måste ses över för att öka säkerheten men också öppna för möjligheten att göra det tillåtet att framför moderna A-traktorer snabbare än vad som i dag är fallet.

Vad tycker du om detta ? vad behövs ytterligare?

Kan gå bra å!???

Av , , 2 kommentarer 3

Sitter och bokar tågresa norrut med känslan av att jag nog blir kvar i Sundsvall….I fredags åkte jag från Örnsköldsvik mot Sundsvall med ett tåg som var inställt men sen sattes i trafik igen. Men det gick dock inte ända fram utan jag fick kliva av i Timrå. Nu får vi se om jag tar mig hemåt den här veckan….
Det är stora brister i infrastrukturen inte bara krångel med tåg utan många vägar är i uselt skick. Det behövs satsningar på den svenska landsbygden! Det är ett kraftigt eftersatt underhåll på svenska vägar och järnvägar som orsakar dessa förseningar och inställda resor. Så kan det inte fortsätta. Så vi i Centerpartiet föreslår ett Sverigelyft för att få till en fungerande infrastruktur i hela landet: satsningar på underhåll av vägar, att arbetet med stambanor återupptas, nödvändiga spår för Sveriges industri och att regeringen omedelbart tillsätter en infrastrukturberedning.

Vi får väl se om jag tar mig hem. det kan ju gå bra å!

På Centerpartiets hemsida kan du läsa:

– Svenska folket måste återigen kunna boka en tågresa utan en klump i magen. Svenska vägar måste bli vara farbara, oavsett var man bor i landet, säger Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok.

I myndigheten Trafikanalys rapport om de transportpolitiska målen lyfter myndigheten särskilt transportsystemets standard och tillförlitlighet, där de ser en oroväckande utveckling. Eftersatt underhåll gör att Sverige står stilla i utvecklingen – istället för att i full fart köra framåt. Enligt Trafikverket behövs ytterligare 150 miljarder kronor till vägar och järnvägar fram till 2037. Annars räcker inte pengarna ens till både nödvändigt underhåll och redan beslutade investeringar.

– Det är helt avgörande att vi underhåller den infrastruktur som redan finns – men vi måste också ha tillräckligt med resurser för att bygga ut vägar och järnvägar för framtiden, säger Ulrika Heie, infrastrukturpolitisk talesperson och ordförande i riksdagens trafikutskott.

Centerpartiet presenterar i dag en rad förslag och åtgärder för att få till en bättre fungerande infrastruktur i hela landet:

Regeringen bör tillsätta en infrastrukturberedning, som kan jobba långsiktigt och med ett helhetsperspektiv. Politiken måste ta ett helhetsgrepp och våga satsa för framtiden.
Det måste till ett Sverigelyft med satsningar på mindre och enskilda vägar, ett återupptaget arbete med nya stambanor och att nödvändiga spår för svensk industri säkras. Underhållsskulden ska repareras till 2035
Centerpartiet vill se över överskottsmålet till förmån för ett balansmål, men på villkor att resurserna öronmärks för investeringar som ökar Sveriges framtida produktionsförmåga och det vi pekar ut är infrastrukturen.
– Vi föreslår det här för att säkra svensk tillväxt och för att klara klimatkrisen – en klassisk centerreform och precis det som vi anser att Sverige behöver just nu. Nu är det upp till regeringen att agera, Sverige kan inte längre stå stilla, avslutar Muharrem Demirok, partiledare.

Det går inte att äta en policy eller en strategi…

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi får höra var och varannan dag hur viktigt det är att vi är krismedvetna och förberedda på att det kan hända saker som vi trott var omöjliga, att en väpnad invasion skulle kunna vara möjlig även hos oss. I den här kontexten börjar en att fundera på ens egna vardag, hur ser det ut i frysen och hur förberedda är vi i min familj?

Vi som bor i glesbygd tror jag är mer rustade för kris än de som bor i täta städer. Många har mat som en odlat eller jagat, många har ved och en eldstad, närhet till ett vattendrag med rent vatten och många har tillgång till släkt och vänner.

Helena Lindahl riksdagledarmot från länet lyfter att det måste ske mer från statens sida i konkret handling då det gäller att rusta oss. Hon säger att en viktig del av landets beredskap är att se till att den inhemska matproduktionen ökar. Utan fungerande livsmedelsförsörjning får ett land snabbt problem.

De som är liksom jag födda på 60 talet har sett hur jordbruk efter jordbruk lagts ner. Även mina föräldrars jordbruk, deras grannar och grannbyars jordbruk har försvunnit. Det har inte varit lönsamt med små jordbruk och även de störa har det tufft att få det att löna sig.

Sverige är idag verkligen inte självförsörjande på mat och alla förstår att för att få mer mat från Sverige så måste vi ha fler bönder och ett mer lönsamt jordbruk. Staten måste göra något mer än att prata, de måste till prioriteringar och satsningar. Om staten ser till att det blir mer lönsamt så kommer fler vilja driva jordbruk och det kommer vara ekonomiskt rationellt med fler småskaliga jordbruk och en mer decentraliserad livsmedelsproduktion.

Staten måste agera och lätta på skatte- och regelbördan för jordbruk och se till att företag i den sektorn kan växa. Vad tycker du?