Sommar ute, sommar inne och sol i sinne

Av , , 1 kommentar 9

En sån fantastisk sommar vi fått i Norr! Att vara solvärmd och solbränd i skinnet hör inte vanligheterna till redan i maj. Att ha planetrat grönsaksland och blomrabatter brukar inte heller ha hänt före skolavslutning. Nu blommar häggen, "ploppän" och midsommarblomster på min lilla äng på Bergbacka.

Det gör att man faktiskt tror på en riktigt fin sommar. Vi tog faktiskt en liten tur ut på Volgsjön häromkvällen om än kort, då jag fick panik då vi inte hade några flytvästar på!!!

Jag ser verkligen fram emot den här sommaren med fina baddagar i Badviken, cykelturer till Golisen, fjällvandringar upp på Heligfjäll, stenbitsfiske i Engesbäcken, guldvaskning i Vojmån, gatufest på Sockenvägen och många och långa skogsvandringar.

Vi bor på en fantastiskt vackert plats!

 

1 kommentar

Inlandsinnovation är inte en öppen börs att ösa ur..

Av , , 5 kommentarer 17

I fredags var det en Interpellationsdebatt som handlade om Inlandsinnovation. Från länet var Isak From uppe i talarstolen. Han gav en mer nyanserad och riktig bild av Inlandsinnovations syfte och uppdrag än interpellanten, som kom från Jämtland, hon förstod inte vilken uppgift Inlandsinnovation har. Inlandsinnovation är inte en öppen börs där företag kan hämta pengar, vilket hon tycktes tro.

 

Inlandsinnovation har många påringningar från företag som går dåligt som behöver pengar för att överleva. Men det är inte det, det handlar om. Företag måste bära sig och pengarna från Inlandsinnovation ska gå till att utveckla och förnya inte till att förvalta och bevara något som inte lönar sig.

 

Frågan om varför Inlandsinnovation inte är mer öppna kändes väldigt konstig. Om info hamnar i fel händer som rör bolag så kan det få katastrofala konsekvenser för dessa bolag. Affärshemligheter måste vara konfidentiella. Det är klart att alla statliga bolag ska följa de riktlinjer som gäller för alla bolag. Inlandsinnovation är ett bolag som ska hjälpa företag med riskkapital i Norrlands Inland.

78 miljoner har investerats under 2012. Att bolaget inte redovisar vilka företag som fått stöd handlar om att företag vill hålla sina planer hemliga.

 

Tänk om Socialdemokraterna kunde ägna dig åt att ha en mer positiv sin på Norrlands inland och dess företag och inte belägga företag med mer kostnader. De har ett sätt att se på norrländska företag som bidragsberoende som jag inte delar.

 

De förslag om S för fram försvårar för våra företag inom flera branscher som för åkeriföretag där S vill öka kostnaderna för en liten åkare med hundratusentals kronor varje år i kilometerskatt. Eller att de vill öka arbetsgivaravgifterna inom den för oss så viktiga besöksnäringen.

Företag i Norrland och i inlandet har det tufft på flera sätt där vi blir allt förre som bor här men samtidigt har vi många företag som ligger i framkant och driver på utvecklingen. Våra företag är faktiskt mer lönsamma i jämförelse med andra landsdelars företag.

Så istället för att hindra så ska vi stimulera företagsamheten på alla sätt det går både genom att minska kostnader, öka tillgången till riskpengar och öka möjligheterna att anställa.

 

5 kommentarer

22+22 blir det 44 eller blir det 0?

Av , , 1 kommentar 12

Fick ett mail häromdagen där ekonomichefen sände ut en ny variant av delårsrapport som vi fått oss utsända. De ändringar som gjorts handlar om hur stor skillnaden är mellan budget och hur mycket pengar man har planerat för.                           

Så här är det ändrat í det nya från det gamla.

 
Budgeten för 2013 beräknas ge ett överskott på 22.133 tkr inkl under perioden beviljade tilläggsanslag.
Prognosen för 2013 pekar på ett underskottredovisat överskott -22.059+486 tkr , vilket ger ett underskott överskott jämfört  med budget på -44.192+22.619 tkr.
 
Så nu är det nya siffror i delårsbokslutet.
 
När jag frågar så får jag denna förklaring:
Årets prognos pekar på ett överskott på 486 000 kr. Detta gör att prognosen jämfört med budget pekar på ett överskott på 22 miljoner.  
 
Icke förty har vi ett verksamhetsunderskott, inklusive finansieringen med 22 miljoner kronor. ( Verksamheterna gör av med 22 miljoner mer än de har)
 
Detta med anledning av att om verksamheten har legat i paritet med budget skulle vi ha haft en prognos som visar på ett redovisat överskott på 22 miljoner och ett resultat jämfört med budget på +/- 0 kr.

Om man trodde att man skulle få ett plus med 22 miljoner men hamnar på 0 så fattas 22 miljoner och har man gjort av med 22 miljoner mer än man har i budget så har man 22 miljoner till summa summarum 0 eller kan det bli 44? /p>

1 kommentar

Illa hanterad demokrati!

Av , , 2 kommentarer 23

Jag läser med förskräckelse och förvåning den blogg som Max Fredriksson skriver i dag i VK, http://blogg.vk.se/Dr_Max/2013/05/21/kyrkouppdraget-1207699

Det är inte rätt att hantera en medmänniska och politiker som man nu gör från S sida. Inte inom det egna partiet och inte utanför det egna partiet. Det kan aldrig vara bra att hantera makt på det fullkomliga sätt som S gör i Vilhelmina.

Det är lättare att förstå att S gått så hårt an mot en opposition som på något sätt varit ett hot mot den egna makten. Det sätt de gjort det på går inte att försvara. Men det är än svårare att förstå att de nu gör samma sak mot en av de egna. Man slår nu hårt mot en person som lagt ner så mycket arbete, engagemang och drivkraft för det socialdemokratiska partiet både lokalt och regionalt..  Denna hantering kan inte annat än skada det socialdemokratiska partiet.

.

2 kommentarer

Delårsrapporter och kommunranking

Av , , Bli först att kommentera 18

Har gått igenom delårsrapporten för Vilhelmina kommun och det ser allt annat än hippt ut. Har även läst artikeln i tidningen Fokus som beskriver Storuman som en av framgångskommunerna som står som nummer sju i rankingen om bästa kommun att bo i. http://www.fokus.se/2013/05/storuman-klattrar-2/

Kontraster vill jag lova.
I Vilhelmina kommuns delårsrapportstår det bla såhär: Budgeten för 2013 beräknas ge ett överskott på 22.133 tkr inkl under perioden beviljade tilläggsanslag. Prognosen för 2013 pekar på ett underskott på -22.059 tkr, vilket ger ett underskott jämfört med budget på -44.192 tkr.
Delårsbokslutet säger även såhär: Prognosen för helåret 2013 på -22.059 tkr innebär att kommunen inte klarar balanskravet och kommun-fullmäktiges målsättning.
 
Det fortsätter i samma anda då det gäller hur mycket som finns i pengar i kommunens börs varje månad, likviditet. Målsättning: Kommunens betalningsberedskap skall vara minst 30 mnkr i genomsnitt per månad. Kommunens likvida medel har ökat från 19.524 tkr 2012-04-30 till 32.866 tkr 2013-04-30. Likviditeten per balansdagen är över 30 mkr, men medellikviditeten under perioden har legat under 30 mnkr, vilket gör att kommunfullmäktiges målsättning avseende likviditet inte uppnås.
 
Som grädde på det här moset kommer sen: Vilhelmina kommuns låneskuld uppgår till 67.923 tkr, och består av lån hos Kommuninvest
Så att ni Vilhelminabor vet vad ni har att vänta er! Lån på 67 miljoner blir ca 9640 kr på oss var som Vilhelminabor. Det fattas 22 miljoner för det här året och ska man följa den budget som man lagt så fattas det 44 miljoner. Det är ofta sinande i börsen då lividiteten ofta ligger under de 30 miljoner som behövs för att kunna betala löner och räkningar.
Ekonomin måste hanteras på ett hållbart sätt, som det ser ut nu så går Vilhelmina snabbt i samma anda som måna andra S ledda kommuner som tex. Lycksele som måste låna för att betala löner.
Det krävs en annan politik med en annan syn på framtiden, typ som i Storuman!
Bli först att kommentera

Vad ska vi använda pengarna till?

Av , , 1 kommentar 7

N i veckan som gick tog regeringen beslut om hur nästa regionalfond ska användas dvs för åren 2014–2020.  Målet är att uppnå ett hållbart Europa där EU nivån pekat ut 11 olika mål för hela det samlade arbetet inom alla fonder och program.  Det som är i fokus är innovation och entreprenörskap.

Pengarna från EU kommer att vara väldigt viktiga för hur vi själva i Sverige genomför den nationella innovationsstrategin. Regeringen prioriterar även grön ekonomi, energieffektivisering och främjande av förnybar energi då pengarna till det nu fyrdubblas jämfört med nuvarande period.

Vi i Centerpartiet tycker att det är bra att vi använder EU som en hävstång för att satsa på hållbar tillväxt och bidra till att lösa klimatutmaningen. Klimatförändringarna är en av vår tids ödesfrågor där alla måste bidra med det man kan. Allt från att sopsortera och åka kollektivt till att forska fram nya energislag.

Nu är det upp till oss i Västerbotten i nästa steg att själva prioritera och säga vad vi vill ska ske i vår region. Regeringen har i riktlinjerna gett sin syn på de övergripande prioriteringarna och gett regionerna uppdraget att ta arbetet vidare och anpassa inriktningen till de förutsättningar som finns i varje del av landet.

Så vad tycker ni? Vad är det viktigaste vi kan göra för ett hållbart Västerbotten? Vad ska vi använda pengarna till?

 

1 kommentar

Flernivåstyrning

Av , , 2 kommentarer 8

Flernivåstyrning är ett sätt att hantera arbetet med tillväxt på flera nivåer, allt från europeisk nivå till den nationella, den regionala och den lokala. Ett demokratiskt sätt att hantera övergripande frågor på alla nivåer där den lokala är lika mycket värd som den europeiska. Att hantera tillväxt och utveckling på det här sättet ska ge mer utväxling av pengarna gentemot om styringen bara låg på en nivå. Det innebär en starkare förankring lokalt där fler människor kommer till tals och blir involverade. Man kan utveckla detta mera även lokalt att lägga beslutande även ute i kommundelar, byar, föreningar och företagsorganisationer.

Strukturfondspartnerskapen ger en lokal och regional förankring av det arbete som strukturfonderna finansierar. Det här kommer att bli än viktigare där de som sitter med i dessa partnerskap måste ta ett ordentligt ansvar och engagerar sig i det arbete som ska ske och ge resultat. Beslutsstrukturen ska vara öppen, demokratisk och involverande. Här kommer det att krävas en uppsträckning av politikerna då det är få som är engagerade och ser fonderna som pådrivare av den utveckling man vill se ska ske.
 
Här kan vi behöva ett nytt fokus i länet där de som ska bestämma om medlen även blir ansvariga för att utvecklingen verkligen sker. Vem vill stå upp och säga; Jag tar ansvar för att utvecklingen sker! Om inte ska jag avgå!
2 kommentarer

Världens bästa skola i VIlhelmina

Av , , 1 kommentar 5

I måndags var jag ute tillsammans med två riksdagsledamöter på en del av den Skolresa som Centerpartiet gör över landet för att samla input för kommande skolpolitik. Ulrika Carlsson Centerpartiets skolpolitiska talesperson berättade om kunskap och kreativitet och avstamp i modern forskning om lärande som underlag förskolpolitiken. Alla regioner i Sverige besöks under resans gång.

En tredjedel av skolorna i Sverige har blivit sämre och en tredjedel har blivit bättre. Vad är det som gör att dessa skolor lyckats? Ett exempel som sticker ut är Nossebro.
2007 var Nossebro skolor sist i skolrankingen och kände att nu måste vi ta tag i detta. Man skyllde på sociala problem, få högt utbildade, många sociala problem, många med utländsk bakgrund, många familjehemsplacerade etc. 
 
En massa anledningar till att eleverna inte nådde målen. Men på tre år vände man den negativa trenden till att alla elever gick ut med fullgoda betyg. Bernt och Elisabeth Persson följde processen och har intervjuat alla elever och frågat vad som gjorde att det gick bra. Det som gjorde framgången var:
 
·         De såg till att grundskolan gjorde sitt jobb
·         De rekryterade specialpedagoger som ledare
·         De såg skolan som en del i samhället
·         Ledningen var tydlig
·         Alla i skolan drog och arbetade mot samma mål från förskola till gymnasium
·         Lärarna var nyckeln
 
Vi har mycket att lära av andra och det går verkligen att vända en trend rätt fort om alla ger sig den på att det ska vända. En av de viktigaste parametrarna som man såg var att det fanns en politisk enighet och strategi för skolans utveckling. Eniga politiker som pratar samma språk oavsett partitillhörighet var avgörande.
 
Steg ett är att bestämma att nu kör vi….
1 kommentar

LOU, är det konkursmedicin?

Av , , 1 kommentar 5

Kommande vecka ska jag inta rollen som företagare och vara med på en företagarlunch som kommunen inbjuder till. För företagare är jag. Startade Emma Advice 2000 tillsammans med min kompis Harrieth, vi lade ner företaget 2010 men startade upp det igen 2012. Så nu har jag nyss gjort mitt första bokslut efter ett års uppehåll. Det kommande året hoppas jag hinna med fler uppdrag trots att jag jobbar heltid och är fritidspolitiker. I hjärtat är jag och kommer alltid att vara företagare, det ligger liksom i generna.

Jag hoppas att det blir en bra träff med öppet klimat där kommunens företrädare lyfter de frågor som mänga ställer. Hur ska vi få ett bättre samarbetsklimat så att även näringsklimatet blir bättre. Attraktivitet, för unga där frågan hur får vi unga tjejer att vilja driva företag i vår kommun, är en av de viktigaste. Hur stimulerar vi fler att våga driva företag och hur kan vi skapa en nyfikenhet hos barn och unga på företagande.

Många företag ägs och drivs av personer som närmar sig pensionering, hur kan vi se till att dessa företag lever vidare med nya ägare?

Hur ser vi till att vi stärker samarbeten mellan företag och hur får vi mer lönsamma företag? Kan offentliga upphandlingar hjälpa till att skapa lönsamhet i lokala företag och kan offentliga tjänster köpas av företag som då kan sälja tjänster till även privata och besökare. OM Isara tex. Vunnit en upphandling och fått sälja alla telefoner och datorer och ge service till dessa till kommunen, hade de klarat sig undan konkurs då?

Det finns många frågor och många utmaningar, men hur kan vi på ett smart sätt öka lönsamheten och öka marknaden för företagen om vi hjälps åt? Med både privata pengar, pengar från de som besöker oss och offentliga pengar.

1 kommentar

Tystnad, att lägga locket på!

Av , , Bli först att kommentera 18

Det är synnerligen tyst i Vilhelminapolitiken efter Max Fredrikssons avhopp i sociala medier och på bloggar. Men det pratas desto mera i fikarummet och i butiksköer. Det är bra att man diskuterar och ställer sig frågor och funderar på hur vi ska få en annan ordning.

Att lägga locket på i det här läget vore högst olyckligt. Det bästa för Vilhelmina är om man vågar öppna debatten ,lyssna och ta sig en rejäl funderare på om inte en annan mer öppen väg vore bra för oss alla i kommunen…

Bli först att kommentera