OECD är inte vilka som helst..

Av , , Bli först att kommentera 6

I veckan är OECD i Norra Sverige för att prata igenom den analys av regionen de håller på med. Alla fyra län har varit delaktiga under närapå två år och fått besvara en mängd olika frågor och nu besöker OECD länet för att möte både medborgare och politiker. De kommer att presentera en delrapport idag under Europaforum i Piteå. Se europaforum.nu

Det har alltså tagit två års arbeta för att knåpa ihop den här analysen eller studien. Den har som syfte att hitta åtgärder som stärker den ekonomiska tillväxten, öka antalet jobb och öka människors livskvalité. Man tittar på vad som görs idag och vad som behöver göras på något annat sätt för att nå de mål man satt upp och viktigast av allt vad staten borde göra eller vad staten MÅSTE göra.

Det är alltså oerhört spännande! Vad kommer de att föreslå? Vilka åtgärder kommer de att lyfta fram och vilken politisk riktning kommer förslagen att ha? Vilka partier kommer att gilla förslagen och vilka kommer att ogilla dem? Det är ju ingen liten konsultfirma vem som helst som gör analysen/studien så det kommer att vara svårt att påstå att OECD har fel.

Fakta: OECD grundades 1948 för att bistå Marshallplanen i återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget. Efter kommunismens fall 1989 var man en nyckelaktör i att bistå central- och Östeuropa i en övergång till marknadsekonomi. De flesta känner dock förmodligen till OECD indirekt genom deras utbildningsstudie Pisa som mäter elevers kunskapsnivå i ett 50-tal länder. Det är där Finland brukar lyftas upp som ett bra exempel och Sverige som ett fallande. OECD:s utbildningsstudie styr i princip den svenska skoldebatten.

Du kan läsa mer på deras webb. www.oecd.org

De skriver tex: The mission of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is to promote policies that will improve the economic and social well-being of people around the world.

The OECD provides a forum in which governments can work together to share experiences and seek solutions to common problems. We work with governments to understand what drives economic, social and environmental change. We measure productivity and global flows of trade and investment. We analyse and compare data to predict future trends. We set international standards on a wide range of things, from agriculture and tax to the safety of chemicals.

We also look at issues that directly affect everyone’s daily life, like how much people pay in taxes and social security, and how much leisure time they can take. We compare how different countries’ school systems are readying their young people for modern life, and how different countries’ pension systems will look after their citizens in old age.

Att se inlandet när man blickar ut över havet!

Av , , Bli först att kommentera 6

Blev snabbinkallad till styrelsen för Region Västerbotten så igår kväll hade jag närapå 900 sidor underlag att sätta mig in i. När jag hade läst så hade jag några frågetecken:

• Transportinfrastrukturplanen har inget kapitel kring Inlandsbanan, lite märkligt kan jag tycka. Jag tycker att Inlandsbanan borde ha ett eget kapitel i detta dokument. Den har en viktig funktion för hela transportsystemet och fungerar idag som en viktig åder för den norrländska basindustrin.

• Havsplanering är ju ett gammalt centerpartiförslag, men i detta förslag så nämns inte havsrelaterade näringar. Enbart besöksnäring nämns.

• Årsredovisningen som visar på minus. Vi interpellerade i juni om att fullmäktige borde få ekonomin redovisad för att kunna ge styrelsen i uppdrag att hantera eventuella underskott. Ordförande i styrelsen lovade då plus för 2015 som styrelsen skulle ansvara för. Nu visar det minus. Nästa år måste fullmäktige ha möjlighet att ta sitt ansvar då det gäller budget, bokslut och årsredovisning.

• I planen för ALMI lyfts Inlandsinnovation in trots att regeringen beslutat att strypa pengarna till företag i Norrlands inland. Hur blir det om regeringen stryper pengar till inlandets företag?

Idag när styrelsen sammanträdde så drev Centerpartiet tillsammans med Alliansen dessa frågor.
Vi fick igenom två saker. Dels ett tillägg om Havsplaneringen där Carina Sundbom hade en bra skrivning som styrelsen beslutade anta. Där lyfte vi in fler näringar och hamnarna i planen.

Det jag blev mest glad och överaskad över var att i frågan om att stärka skrivningen kring Inlandbanan så ville Lennart Holmlund votera då han sa nej till mitt förslag. 19 personer röstade för mitt förlag och 5 röstade emot. Det var väldigt bra då inlandbanan är en del av ett transportsystem som gagnar hela länet. Känns bra att få med sig andra, kunna påverka och lyfta in de frågor som berör inlandet.
Då det gällde ALMI så är det inte klart ännu från regeringen och vi får hoppas att de backar på att dra ner på Inlandsinnovation. Årsredovisningen visar på minus och underskottet täcks av det som finns sparat sedan tidigare, men nu är dessa sparade pengar slut. Det får inte bli fler underskott i region Västerbotten, det har inte kommunerna eller landstinget råd till.

Inlandsfrågorna har en tendens att tappas bort och det är oerhört viktigt att inlandsperspektivet finns med när tjänstemän tar fram förslag inom alla områden och att vi politiker verkligen tittar på de förslag som läggs fram med hela länet som grund på näthinnan. Att se hela länet är inte lätt om man inte mest tittar ut över havet.

Långtidsutredningen är ute innan den är inne

Av , , 1 kommentar 5

Tyvärr är det allt för få partier som på regeringsnivå driver en politik för norra landsänden. Där är vi Centerpartister rätt så ensamma! Skriver om detta i lokaltidningen för en tid sedan, rubriken är långtidsutredningen är ute innan den är inne!

Lokaltidningen lyfter frågor som kommer fram i långtidsutredningen som presenterades härom veckan. Långtidsutredningen är ett beställningsjobb från regeringen för att stärka dess centraliseringspolitik. Tyvärr skjuter den långt över målet då verkligheten sprungit ifrån utredaren.

Låntidsutredningen har i sin analys helt missat det nya läge som de små kommunerna i landet befinner sig i. Det är inte längre tomma lägenheter och få jobb lediga. Det är helt tvärtom. Det har aldrig varit så många statligt finansierade jobb i kommunerna som det är idag. Det finns inga lediga lägenheter och de kommunala bostadsbolagen går med rejäla vinster. Det finns många arbetsgivare som söker arbetskraft och inom vård, omsorg och skola saknas det sökande inom flera yrkeskategorier. Tillväxten i Norrland är stor och tillväxtligan leds av Norr och Västerbotten. Glesbygdsmedicinskt Center i Storuman sprider sin kunskap ut över världen och Region Västerbotten ansöker om att bli pilot län för digitala verktyg inom skolan. Men allt det här har långtidsutredningen helt missat. Svaret ångtidsutredningen lyfter fram är skattehöjningar, som en relik från 70 talet.

Det är inte skatterna som ska höjas utan det är skattesystemet som ska ändras! Att regionalisera skattebaserna och fördela de vinster som skapas inom en region är ett sätt, ett annat sätt är att lägga fastighetsskatt på naturbundna resurser som vattenkraftmagasin. Dessa förslag lyfts fram i artikeln av några av de intervjuade. Skattesystemet måste moderniseras och anpassas utifrån hur landet ser ut idag och hur verkligheten och vardagen ser ut. Nya människor har flyttat in men det är samma naturbundna resurser i skog, mineral och energi i Norrland som är bas för den svenska ekonomin.

När jag läser i Lokaltidningen om långtidsutredningen ser jag att flera av de lokalpolitiker som svarat är rätt eniga om vad som behövs. Tyvärr är det allt för få av dem som har partier som på regeringsnivå driver en politik för norra landsänden. Där är vi Centerpartister rätt så ensamma!

Unga i inlandet ska behandlas på samma villkor som andra unga!

Av , , Bli först att kommentera 10

Granskningar visar stora brister i inlandet
Det ska inte vara skillnad på vård för barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt om de bor i inlandet jämfört med om de bor vid kusten. Men just så är det idag i Västerbotten. Det är helt oacceptabelt!

Hälso- och sjukvårdsnämnden hanterade i veckans sammanträde två revionsrapporter som rör vården för barn och unga med psykisk ohälsa.

Den ena rapporten ”Uppföljande granskning av barn- och ungdomspsykiatrin” visar att tillgängligheten vid barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Västerbotten i flera år varit betydligt sämre än i resten av landet. Det finns också brister kring rutiner och standardiserade arbetssätt. Den andra rapporten ¨ Granskning av vård för barn och unga med psykisk ohälsa i södra Lappland”visar att hälsocentralen förmåga att vara en bra första kontakt för vård av barn och unga med psykisk ohälsa varierar. Rapporterna visar också att BUP saknar fungerande samverkan med flera hälsocentraler i Södra Lappland. Det enda avtal som finns mellan kommunen och landstinget/BUO är i Lycksele. Ingen annan kommun i inlandet har något samarbetsavtal.

Det är helt oacceptabelt! Det får inte se ut såhär och alla som bor i Västerbotten har rätt till en likvärdig vård, även våra barn och unga.

Vi i Centerpartiet anser att det är oacceptabelt att familjer med barn och unga som mår dåligt inte är garanterad en bättre och mer jämlik vård och att situationen tillåtits fortgå år efter år. Vi kräver åtgärder för att förbättra läget och att dessa åtgärder följs upp. En förbättring måste till! Om det inte blir bättre så måste familjer ha möjlighet att söka vård i ett annat landsting och att landstinget inför vårdval även inom barn och ungdomspsykiatrin.

Centralisera inte bort Lycksele!

Av , , 1 kommentar 5

Srbetet för att Skatteverket ska behålla kontoret i Västerbottens inland går vidare. Nu på Måndag har Lycksele kommun bjudit in Per Åsling och Helena Lindahl till dialog och information. Mycket bra initiativ då Pelle sitter i Skatteutskottet och Helena i Näringsutskottet. Programmet ser ut såhär:

Lycksele kommun välkomnar:
Per Åsling (C) ordf. i Skatteutskottet samt Riksdagsledamot Helena Lindahl (C) med anledning av Skatteverkets aviserade nedläggning av Skattekontoret i Lycksele

Program:
– Inledning med fika, Rickard Sundbom, Kommunchef
– Pontus Grahn, kommunstrateg, Lycksele kommun
– Isabell Zemren, Sjukhussamordnare, Lycksele Lasarett
– Calle Franklin, ordförande, Företagarna Lycksele.
– Josef Alenius, VD Texor

jag önskar jag kunde varit där och lyssna men tyvärr har jag en liten turné i helgen och nästa vecka så jag får vänta in rapporter från er som är där.

Norrland en försökskanin

Av , , Bli först att kommentera 1

I veckan har jag träffat både tjänstemän och politiker som jobbar med kollektivtrafiken i hela stora Norrland. Det sker en hel del i norr där resandet ökar rejält. Lite nytt kan jag skvallra om.
Som att Norrbotten jobbar med att få till pendeltåg mellan Boden -Luleå och Luleå -Haparanda vidare till Uleåborg och Rovaniemi. Nästan allt är klart då det redan finns järnväg som inte trafikeras med persontåg utan enbart med gods.
Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten jobbar med tillväxtfrågorna där förnyelsebara drivmedel är en viktig del. Turismen och resandet till jobb, utbildning och samhällsservice är i fokus. I Västerbotten ska vi tex. jobba tillsammans med Vilhelmina kommun då de jobbar fram en grön översiktsplan. Vi håller på att ta fram ungdomskort i Västerbotten och nya betalsystem för Norrtåg.

Kontanta pengar finns inte längre i kollektivtrafiken, mindre än 3% vill betala kontant. Så det är ingen mening att chaufförerna ska hantera pengar. Man kan köpa ett plastkort som man sen laddar via webben.

Resandet ökar överlag. Tågresandet ökar rejält. Det är mycket bra för både miljön och resurserna i samhället.

Problemet i norr är ett nytt signalsystem som installerades när Botniabanan byggdes som ett krav från staten. Det var ett nationellt försök som verkligen inte fallit väl ut. Min undran är om norra Sverige ska vara en försöksarena för nationen Sverige då det gäller ny teknik?
Vad tycker du?

Idag är den stora frågan i Vilhelmina 13-13-1

Av , , Bli först att kommentera 7

I söndagskväll fick några av oss i kommunpolitiken ett mail från Bengt Bergsten där han gav sin bild av sin gärning i den lokala politiken och att han nu flyttar från Vilhelmina. Vi i Centerpartiet hade precis då ett medlemsmöte så vi diskuterade vad detta skulle innebära.

Det är idag 13 ledamöter i fullmäktige från S och V. Lika många, alltså 13 ledamöter är det från Alliansen, Centerpartiet har 6, KD har 3 och M har 1 och det lokala partiet Politiskt initiativ har 3. Bengt Bergsten hade ett av dessa för PA vilket han valde att lämna för att bli politisk vilde och gå över till S. Därutöver finns ett mandat som ägs av SD. Så om vi tittar på opposition och majoriter så blir det 13 – 13 och SD blir vågmästare. OM det nu inte är så att några andra väljer att hoppa hit eller dit.

Det innebär att S och V är i minoritet.

Bengt satt även i kommunstyrelsen på en av socialdemokraternas platser. Den platsen ägs av S så de tillsätter antagligen den posten. OM de nu inte lyckas locka över någon annan att sätta sig där, förstås.

Det här upptar naturligtvis alla lokalpolitikers tankar just nu.

Det viktigaste för en lokal politiker är att fundera på varför de blivit valda. Varför fick just jag och mitt parti dessa röster? Vilka förväntningar har mina väljare rätt att ställa på just mig och mitt parti? Vad krävs av mig för att jag ska företräda mina väljare på ett bra sätt? Så jag tror att många går och funderar. Vi får se vad som händer….

Ekonomi är trolleri!

Av , , 2 kommentarer 5

Idag på fullmäktige fick vi en redovisning muntligt av ekonomin. Vi har fört fram gång efter annan att det ska finnas skriftliga ekonomiska redovisningar till fullmäktige och idag blev det beslutat att så ska ske. Det är bra, det behövs.

Vi från Centerpartiet och Alliansen lade förslag som fullmäktige beslutade anta. Det handlade om uppföljning av den ändring av hanteringen av gode män som vi bestämde om och om att upplysningsplikt om rennäringen ska göras då mark exploateras. Vi bestämde även om att kommunen ska se över vad man kan göra för att förhindra att unga begår självmord. Vi valde fler revisorer och antog krisplaner m.m.

Då det gäller ekonomin så är inte bokslutet riktigt stängd än så det kan bli förändringar. Som det ser ut just nu så har vi ett underskott på 19,1 miljoner. Prognosen visade på minus 30 så det är en hel del pyssel som pågått för att komma ner i underskott. Pengarna som staten tilldelat till integration hjälper upp resultatet. Kommunstyrelsen 4,5 miljoner överskott främst från länstrafiken och fastigheter. Utbildningsnämnden går med 6 miljoner plus, interkommunala intäkter för de som går i skola här och statsbidrag för invandringen. Socialnämnden har sämre resultat där det pekar på ett underskott på 21,4 miljoner kr och miljö och byggnadsnämnd går plus. I jämförelse med budget så är underskottet väldigt stort. Resultatet enligt balanskravsutredningen där man får räkna bort pensionerna som underskott, så ligger vi på plus på 600 tusen kronor. Enligt lagen ska vi återföra underskott på de tre kommande årens överskott. Jag hoppas jag hängde med och antecknade rätt… Fullmäktigeordförande sa i ärendet en klok sak, han sa att ekonomi är trolleri!

Att begripa sig på detta är inte helt enkelt hur minus kan bli plus och hur man trots ett överskott ligger på ett underskott. Det måste fortsättningsvis fortsätta titta på alla verksamheter, vända och vrida för än hur sifforna ser ut så lever vi över våra tillgångar i kommunen.

Det var det snabbast avklarade fullmäktigemötet som jag någonsin varit med på. Vi var klara på under två timmar!!! Det har aldrig hänt. Det kan ha berott på den oro som fans i rummet utifrån att den politiske vilden avsagt sig sina poster. Det förändrar majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige och det kommer att påverka arbetet framåt i den lokala politiken. Hur får vi avvakta och se…Spännande är det i vart fall!

Fullmäktige imorgon

Av , , Bli först att kommentera 4

Imorgon är det fullmäktigesammanträde i Vilhelmina. Du kan följa det via webben på vilhelmina.se. Vi centerpartister har haft möten och diskuterat vad vi tycker är bäst i olika frågor. Kommunen är ett ett mycket tufft läge, tror att det aldrig varit så tufft både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Så det är mycket att fundera på.

Ikväll träffas Centerpartisterna igen men ikväll för att planerar åren som kommer. Alla medlemmar är välkomna. Är du inte medlem än så gå med du åka. alla goda krafter behövs. Se centerpartiet.se

Vi ses!

Vakna upp i ett brunt Europa!

Av , , 2 kommentarer 8

Daniel Pool från Expo var en av föreläsarna på centerpartiets kommundagar. Det handlade om extremism och den rörelse som växer fram i Europa. De jobba under en rubrik, Festung Europa, Fort Europa, Europa ska vara ett fort mot resten av världen. De när Drömmen om ett globalt apartheidsystem.

Islamofobi, antisemitism och krav på rättigheter för enbart de som tillhör ”rätt” grupp.
Idag finns tre grupper i EU parlamentet där såna här partier finns med, av olika grad av extremism och längtan tillbaka till dåtiden.

Förklaringar på varför extrema partier växer är att det finns nya konfliktlinjer, där den ekonomiska politiken inte längre vad den givna konflikten. ( som det var innan muren föll) Nu står det auktoritära mot det frihetliga. En annan förklaring är att det byggs nya politiska förklaringsmodeller om samhället och vår historia. Som SD och deras strategi att få folk att säga: ”De är nog inte så farliga’ invandringen är kanske förklaringen på alla problem som finns i samhället”.

Känslan av att människor känner att de är med i samhället eller inte är en annan förklaring. Känner man sig utanför är det lättare att stötta ett extremt parti som SD. När man tittar på vilka som röstar på SD så är mertalet Människor med korta utbildningar och de som känner sig socialt utanför eller i periferin.

Det som är lika i dessa partier är att det antingen är rasen som nazisterna säger är det viktiga eller kulturen som SD säger. SD vill ha en kulturellt homogen nation vilket gör att ursprungsbefolkningen samer inte heller hör hit. Svenskar som ett folk är det viktiga. Men vilka tillhör den gruppen!? Inte då jag.

Det finns en mängd Facebook sidor som sprider diverse nazistpropaganda allt från att bränner asylboenden till hur man tillverkar bomber ellr samlar till upplopp.

Deras berättelse handlar om en maktanalys där minoriteter och eliten tränger undan det vanliga folket. Men vem är då minoritet? Och vad är elit? I deras värld är folket den stora nedtryckta massan som måste välta eliten. Därför kan SD säga att pensionärerna bara får äta timat äldreboendet. De äldre måste äta minoriteternas mat till och med….berättelsen om undanträngning reproduceras i den dagliga debatten. Se bara alla inlägg på Facebook om att barn inte får vara lucia eller andra hot mot det ”svenska”.

Vi har ett ansvar alla att se till att alla människor som bor här har rätt att skapa sig ett bra liv. Migrationen är en stor fråga där alla måste prata om frågan utifrån sitt perspektiv.

Centerpartiet försöker hjälpa till att berätta om hur det ser ut och vilka trender inför framtiden som finns. Vi försöker stärka den ide om framtiden som står som kontrast till den extrema partiernas bild av framtiden. Dessa två bilder står så oerhört långt ifrån varandra. Och vem av oss vill vakna upp i Ett samhälle där SD styr? De som levt under koncentrationsläger och totalitär makt kan berätta om verklighetens samhälle under en sådan makt.

Det här är något som inte går att skratta bort, det här är verklighet och det är nu. Vi som ser på framtiden har ett stort ansvar att visa på den framtid som vi ser. Där går Centerpartiet före!