Lev längre och klimatsmartare!

Av , , Bli först att kommentera 11

Det kommer vara fler som lever längre liv och vi kommer att vara många äldre som ska ta del av välfärden, pensioner och omsorg. Men vilka ska då arbeta, betala skatt och skötsam oss? I den globala världen vi lever i så flyttar människor runt i världen, studerar digitalt på distans och arbetar där det är kul att jobba. De som väljer att flytta över jorden är initiativkraftiga människor. När vi emigrerade till Amerika skapade vi den starkaste världsdelen Ever. Dit flyttade initiativkraftiga människor. Det är länder dit folk Bill flytta som blir starka. Det är platser som människor vill lämna som blir svaga.

Backar vi femtio år i tiden hade vi säkert sett en helt annan värld än den vi lever i idag. Vi kunde aldrig tänka oss den utveckling som skett, bara den digitala rusch som kommit med alla smartphones som kräver starkare digitala nät. Behoven ökar inom många områden samtidigt som behov minskar inom andra områden.

Klimat och hållbarhetsfrågorna måste lyftas fram än mer när vi pratar framtid. Vi vet att klimatet ändras snabbt och några som verkligen märker det i sin vardag är rensköljande samer. Vi övertrasserar miljökontot! Här måste vi skynda på tillväxt och innovation för att möta både behoven och samtidigt värna miljö och klimat.

Det är när man har en bra tillväxt och ekonomi man kan hantera utmaningar.

Vi måste vara ärliga och våga se utmaningarna för framtiden och få med alla de andra länderna för att klara av miljöutmaningen. Här är arbetet på EU nivå otroligt viktig.

Aftonbladet recenserar politiken

Av , , Bli först att kommentera 10

Aftonbladet har följt centerpartiets stämma och löpande skrivit artiklar om den idépolitisk som där beslutades. Intressant att läsa Lena Melins rapporter, här har ni en av dem. Resten finns på www.aftonbladet.se

Tillbaka till framtiden.
Med sitt nya idéprogram återvänder Centerpartiet till rötterna. Decentralisering, miljöomställning och småföretag.

Thorbjörn Fälldin var inte på plats under Centerns extra stämma i Upplands Väsby norr om Stockholm. Men om han hade varit där hade han nog nickat igenkännande när det nya idéprogram klubbades.
I det återvänder Centern till sina rötter; till landsbygden, småföretagen och miljön. Precis som Moderaterna, som i en aktuell kampanj ”tar ansvar för hela Sverige”, så säger sig Centerpartiet se ”hela landet”.
Stureplanscentern tog stor plats
Den nya centern vilar på tre ben.
1. Jobb. Alla partier ägnar sig självfallet åt jobben men det som skiljer centern från andra partier är deras starka betoning på småföretagare och entreprenörer.
Men vill man att hela landet ska leva så måste man förlita sig på att det finns driftiga människor som är beredda att själva skapa sina egna jobb. I glesbygden finns sällan några stora arbetsgivare, om man inte räknar in kommunen.
2. Miljö. Centern har länge kallat sig alliansens gröna röst och nu understryker man landsbygdens nyckelroll i omställningen till ett förnyelsebart Sverige.
Inom en generation, av Annie Lööf preciserat till högst 35 år, ska Sverige exempelvis vara fritt från fossil energi, alltså olja, bensin, diesel, kol och naturgas. I alla fall om centern får bestämma.
3. Decentralisering. Centerns tredje ben är decentraliseringen, att besluten fattas så långt ner i hierarkierna som möjligt.
Men det betyder inte längre, som det stod i det första utkastet till idéprogram, att statens verksamhet ska vara så liten som möjligt.
Över de tre benen svävar ordet landsbygd. Ett tag försökte Centern framställa sig som ett parti som var lika bra för dem som bor i storstäderna som i glesbygden. Stureplanscentern, unga grabbar som hängde kring Stureplan i Stockholm, tog stor plats i debatten.
Fnissigt upphetsade
Partiet säger fortfarande att det är bra för både stad och land. Men landsbygden framhävs på ett helt annat sätt än de senaste fem, tio åren.
Tvärtemot vad de flesta tror så har de boende i glesbygden inte minskat sedan 1970-talet. Då bodde 1,4 miljoner på landet och så är det fortfarande. Befolkningstillväxten sker däremot i städerna.
I förra valet röstade 391 000 personer, 6,6 procent, på centern. En satsning på landsbygden kan möjligen ändra siffran.
Så till ordet liberal. Många av centerpartisterna själva är nästan fnissigt upphetsade över att de skrivit ner att de är liberaler. Andra tycker att det är fel.
En googlesökning på Maud Olofsson och liberal ger 105 000 träffar. Annie Lööf och liberal ger 103 000 träffar. Sedan 1995 ingår centern i den liberala gruppen ELDR i EU-parlamentet. Det borde alltså inte komma som en blixt från ovan.

Controller som kontrollerar och kommunikatör som gör PR?

Av , , 1 kommentar 12

Hur ska kommunen klara av att både underhålla och spara och jobba för att anpassa kommunens verksamhet utifrån de pengar som finns är en stor fråga i kommunpolitiken idag.  Så just nu jobbar tjänstemän med att ta fram förslag på vad som måste göras.

I Vilhelmina kommun så lägger tjänstemännen nu fram ett gammalt Alliansförslag att anställa en controller för att hålla koll och hantera ekonomin. Så vi i Alliansen applåderar det förslaget då det verkligen är ett måste då vi ser hur det idag rasar iväg då det gäller ekonomin.

Det läggs även förslag på en kommunikatör. En kommunikatör ska arbetar med att förmedla och forma kommunens budskap, varumärke samt sprider information till framförallt medborgare men även media. Så frågan är om S nu känner att de måste bli mer öppna eller om de ska ha en kommunikatör som övertygar Vilhelminaborna om att de sköter sig inför valrörelsen 2014?

Extra pengar till kommunen

Av , , 1 kommentar 11

Vilhelmina har tre miljoner plus för förra året. I det ligger10 miljoner som kommunen fått in extra från AFA kassan som är en kassa som fyller på kommunens ekonomi om det är få som är arbetslösa. OM kommunen inte fått dessa pengar hade kommunen gått minus med 7 miljoner. 12 miljoner i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden har använt 8 miljoner mer än de hade. Socialnämnden har däremot överskott på pengar då de gått plus med nästan 4 miljoner.

Det finns ingen prognos på hur ekonomin ska hålla 2013. Men det är 25 miljoner mindre pengar i budgeten 2013 än vad som användes av kommunen 2012. Det betyder att i år så måste verksamheternas kostnader minska med 25 miljoner bara på ett år. Det är lite pengar i kassan då kommunen inte har pengar så det räcker till de utbetalningar som kommer.
 
Nästa år 2014 så får kommunen 432 miljoner i intäkter. 2012 gjorde kommunen av med 440 miljoner så det kommer att fattas pengar även 2014.
 
2012 byggdes och investerades det för 50 miljoner, 2013 byggdes och investerades det för 36 miljoner. Stora pengar har lånats för att kunna bygga.

Varje Vilhelminabo är skyldiga 9420 kr

Av , , 3 kommentarer 16
När Stekkenjokkgruvan lades ner lånade kommunen upp stora pengar för att kunna lösa problemen för de som blev utan jobb då. Då bestämdes att inga fler lån skulle tas förrän Stekkenjokk lånen var betalda. Men nu lånas det som aldrig förr i kommunen. Låneskulden var på 49 miljoner vid årsskiftet, sen dess har man lånat 16 miljoner så nu är kommunen skyldiga 65 miljoner kronor. Så varje Vilhelminabo är skyldiga 9420 kr var.
 
Jag undrar hur mycket andra medborgare i vårt land är skyldiga för de lån som deras kommuner lånat upp? När vi i Alliansen lämnade över makten 2010 så var kommunen skyldiga 8 miljoner kr. Så Socialdemokraterna och Vänstern har ökat lånestocken med 57 miljoner! På bara dryga två år…  
 

2014 kulturhuvudstad Västerbotten…

Av , , 1 kommentar 8

Region Västerbotten jobbar med kulturhuvudstadsåret för fullt och försöker att få hela länet och våra grannlän med på banan. Det rör sig på många fronter och det ska vara aktiviteter som involverar många. Samerna är en viktig del i kulturhuvudstadsåret och där händer det saker allt från teater till glaskonst. Det ska vara cirkustält som går runt i Norrland med aktiviteter kopplade till kulturhuvudstadsåret.

Det är rätt svårt att förstå hur stort det här är i världen. Umeå är den nordligaste staden som blivitkulturhuvudstad.  Ska vi gå ihop Europa så måste vi vara nyfikna och lära oss känna till Europas många olika kulturer. Åbo tjänade på att vara kulturhuvudstad 2011, de fick mer handel, väldigt mycket fler besökare, mycket media, 3300 fler anställda det året, och man beräknade intäkter på 2,3 miljarder!!!

Frågan är hur de pengar som nu läggs ska kamma hem än mer pengar och hur det kan gagna hela länet och inte bara Umeå.

Rapport från regionfullmäktigemötet i Skellefteå idag.

Av , , Bli först att kommentera 5

Under året har regionfullmäktige fyra möten, idag är det i Skellefteå och det är ett stort manfall från inlandet. Jag har ingen bredvid mig på Vilhelminabänken och det är även tomt på fler inlandsplatser.  Det är svårt att prioritera för många som försörjer sig med andra arbeten men att kommunalråd som är heltidspolitiker väljer bort de här mötena är svårare att förstå då det är så viktiga frågor för utveckling och framtid. Region Västerbotten är ju den samlade utvecklingskraften i länet..

Just nu diskuterar vi strukturfonderna och hur länet ska prioritera utvecklingspengar 2014-2020. Det är ett brett material än så länge som kommer att behöva spetsas och förtydligas. Fram till den 15 april kan man spela in synpunkter på länets regionala utvecklingsstrategi. www.rus2014.se
 
Jag tycker det är viktigt att vi lyfter in ursprungsbefolkningens livsvillkor, fokuserar på demografi ur ett könsperspektiv och att det måste finnas grundläggandeservice för alla där man kan utveckla nya tekniska lösningar. Jag är nöjd med det mesta men tycker att man bör lyfta in jämställdhet och hållbarhet som horisontella kriterier. Då blir det bättre! Alla kan lägga sig i så gå in på webben, läs och maila in dina synpunkter till
 

Varför är det möte i Skellefteå?

Av , , 1 kommentar 5

I veckan håller regionfullmäktige möte i Skelelfteå. Det går runt mellan Lycksele,Skellefteå och Umeå. Ett bekymmer för oss i det inre södra delarna av länet att åka till Skellefteå och vara på plats kl 8,45. Det finns ju inga bussar som går den vägen eller den tiden.  Det är tur man har lite annat att pyssla med så man kan planera sina resor hållbart.

I helgen som kommer hålls Framtidsstämma där Centerpartister samlas för att prata Hållbara ideer för framtiden. Det ska sannerligen bli spännande då jag liksom många andra Centerpartister vill kämpa på för våra hjärtefrågor.

Dagens glädjenotis i VK var att Datakompisen nu lanserar sin betaltjänst som gör det sååå mycket enklare för oss i glesbygd att hantera våra betaltjänster. Doroteakillarna har ju erfarenhet av hur det fungerar idag där banker och postkontor försvunnit från många orter. Det är mycket av service som går att utveckla via tekniska lösningar. Bara det digitala nätet finns så är möjligheterna oändliga.

 

Miljöskulder och hållbara gruvsamhällen

Av , , 3 kommentarer 5

Jonas Sjöstedt är ute och pratar om att vänstern vill införa en beskattning av gruvbolag som agerar i vårt land. Det är en fråga som jag varit med och diskuterat i arbetet med att ta fram nytt Ideprogram för Centerpartiet.

Den grupp jag jobbade med hade med det som ett förslag som vi lade fram för partistyrelsen men då som en naturresursbeskattning. Det är ju inte bara gruvor som nyttjar naturens resurser. Det handlar även som hur vi återför värden från där energi alstras som vattenkraft och vindkraft. Som centerpartister ser vi gärna att lokala och regionala skattebaserna stärks och att man ser över möjligheterna till olika former av råvarubeskattning.

Problemet med Sjöstedts resonemang idag är att det skulle ge en så oerhörd ökning av skatten för företagen. 50 gånger högre än den är idag. Det skulle betyda att företagen skulle straffbeskattas och göra det svårare att få företag att vilja och våga investera. Samtidigt så måste det finnas fonderade medel om en gruva försvinner och lämnar miljöskulder efter sig. Som i Grans sameby där gruvbolaget försvann och lämnade skulder efter sig till lokala företag som därför har det oerhört svårt att klara sig. Då vi lever i en global värld där företag rör sig över världen så måste vi även hitta system som är uppdaterade till det globala. Vi är ett litet land som är beroende av omvärlden och måste leva efter det för att behålla en stark ställning globalt.

Så hur vi tar vara på och skapar en hållbar utveckling utifrån våra naturresurser måste vi prata mera om. Det ska därför bli kul att följa debatten på Framtidsstämman som är u till helgen där vi ska debattera just det här.

Finns en Stålverk 80 längtan i norr?

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag stör mig just nu på de som säger en sak och agerar utifrån något annat som Jimmie Åkesson som säger att det behövs ett varmare Sverige, men i nästa fras exkluderar invandrare från detta varma. Eller som gamla farbröder som säger att de är demokratiska men samtidigt armerar var och varannan handlling med härskartekniker. Just nu rätt så aktuellt då vi lyftrer fram vilka utmaningar vi har att hantera i norr och utifrån dessa utmaningar, vad vi ska prioritera då det gäller EU pengar.

Vi är kanske lite skraja för att prata om de stora problemen då de är svåra att ta ansvar för. Farbröderna slår sig dock för bröstet och argumenterar om att det var bättre förr och vill lyfta in storskaliga satsningar på gruvor och storindustrier. Det är nästan så att man hör Stålverk 80 längtan.
 
Men verkligheten ser annorlunda ut och det är i det småskaliga framtiden finns. . Vi måste utgå från det verkliga och de konkreta problem som vi har i vardagen för att nå framåt och hantera de utmaningar vi har på ett sätt som gör det roligt att se in i framtiden. Där finns inga Stålverk 80! Däremot en flora av olika lösningar för att få vardagen att fungera hållbart.