Att vara en människa

Av , , Bli först att kommentera 3

I veckan som gick presenterades Eu kommissionen en av de svåraste politiska områdena, migration sitt arbete för hur lagarna ska se ut framöver, en europeisk migrationslag.

Det är ju ett svårt område där många vill peka på någon annan som ansvarig. Vi i Centerpartiet vill se att alla medlemsländer tar ett ansvar. Det handlar ju både om att vara en människa och samtidigt om att det måste vara ordning och reda i flyktingpolitiken.
De bilder vi sett på barn som flutit iland vid Medelhavets stränder har gett oss en påminnelse om vad det verkligen handlar om. Samtidigt finns det de som inte förstår vidden och säger enstavigt, skicka tillbaka dem.

Det som nu presenteras handlar om en omfördelning mellan EU:s medlemsländer men också om att EU ska få fram fler avtal med länder vid gränsen för att snabbt kunna avgöra om det finns asylskäl för de som vill in i Europa. Det är ju viktigt att alla länder i EU tar ett större ansvar och att man får fram en hållbar migrationspolitik. Sen måste vi som land även vi ta fram en långsiktig politik där vi tar vårt ansvar för migrationen som vilar på det som överenskommits inom EU.

Det handlar om att både vara medmänniska och att samarbeta för en hållbar och långsiktig lösning där vi som land är beroende av ett nära samarbete med andra länder.

Bli först att kommentera

Vi ser till att unga kan skaffa sig ett jobb!

Av , , 2 kommentarer 2

Ett av de viktigaste vi kan göra är att se till att unga får en bra start i livet. Att både jobba för att unga ska må bra och att unga får ett jobb är lika viktigt. Det hänger ju ihop på så många sätt. Vi i Centerpartiet satsar på unga och på att minska ungas arbetslöshet.

Det som nu blir av är att arbetsgivare får rejält sänkta kostnader för att anställa en ung människa mellan 19-23 år. Det är ett förslag som svenskt Näringsliv prioriterat som det viktigaste för att minska ungas arbetslöshet som nu blir verklighet.

Minns du ditt första jobb? Jag var banflicka i Heligfjäll till fem små barn när föräldrarna var på slattdanna, slåttern. Jag skulle fylla 13 år den sommaren. Därefter jobbade jag inom hemtjänsten, på Mejeribaren och i skogsplantering på loven. Tjänade pengar och upplevde en frihet att ha egna pengar och lärde mig att stå på egna ben. Det är ju de här första jobben för unga som är så viktiga.

De branscher som farit illa under corona är bla besöksnäringen som har många unga anställda. Mac Donalds tex anställer många unga och många med utländsk bakgrund. Just de som idag har det svårast att få ett jobb. Så de gör stor nytta för människors möjligheter att få bli självständiga och självförsörjande. Alltså mycket viktiga jobb för att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare som anställer unga får nu lägre kostnader och trösklarna för att anställa minskas. Kommunerna är även de vinnarna då även de har många unga anställda. Det kommer att betyda många välkomna kronor i min kommun Vilhelmina i minskade arbetsgivaravgifter bara för de unga som är anställda idag.

2 kommentarer

Regionens högsta beslutande organ…

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag har det varit regionfullmäktige, ett glesare sådant där bara halva styrkan deltar fysiskt i en stor lokalt rejält utspridda. Vi får höra vad revisorerna säger om ekonomin och om verksamheterna gör det de ska. De ska granska regionstyrelsen och hälso och sjukvårdsnämndens sätt att hantera de statliga pengarna som kommer in. De ska också titta påsamarbetet med multisjuka tillsammans med Lycksele kommun.

Jag var upp och debatterade att flera kommuner nu sparar in på sina vårdplatser vid sjukstugorna och frågor finns om hur regionen kommer att tänka kring sina akutplatser. Majoriteten drev på en bitter linje över folkomröstningen i Dorotea som kostade 10 miljoner. Jag sa att utan folkomröstningen i Dorotea hade vi haft en nedläggning och inte som nu, ambitionen och en gemensam lokal. Att Åsele nu flyttar sina särskilda boendeplatser från sjukstugan gör att oron finns för vad som händer med akutplatserna. Det pågår ett arbete i Södra Lappalnd som bla Vilhelmina om samverkan där målet är en god vård för medborgarna. Ett superviktigt jobb.

Jag lyfte att samverkan handlar så mycket om makt och om hur regionen agerar då regionen har övertaget i den här frågorna. Så det kommer att vara viktigt hur vi från regionen jobbar för en god och nära vård där det lokala samarbetet är basen för hur du som medborgare får hjälp när du behöver den.

Jag var även uppe och debatterade samverkan kring barn och ungas hälsa. Det i prata om är att det är många barn och unga som år dåligt, där många står i köer för att få hjälp där familjer, skolklasser, anhöriga är oroliga och hjälplösa när ett barn mår dåligt. Jag berättar lite om det vi mött i beredningen för södra Lappland om att samverkan behövs och att det nu satsas på team som ska jobba med hälsa, lärande och trygghet. Ett så viktigt jobb. Det vi måste se är att det är olika vilka kompetenser och resurser som finns i kommunerna där regionen måste täcka upp för där resurser och kompetenser fattas. Jag berättar om Ystad och Skottland och hur de jobbar för att samla alla resurser som går för att hjälpas åt kring ett barn som behöver stöd. Jag berättar om de träffar vi haft med BUP och Närsjukvårdschefen och ansvarig för trygghetsarbete för att lyfta vad vi tillsammans kan göra.

Vi i Centerpartiet har drivit på för att få fram mer resurser för att jobba för ökad psykisk hälsa så i veckan kom 2 miljarder när den nationella budgeten presenterades. Så viktiga pengar som kommer att göra stor nytta för de familjer som behöver hjälp.

Ett bra möte som du kan kolla på via regionvasterbotten.se

Bli först att kommentera

Kan pengar som nu går till landsbygden räddar oss i nästa coronapandemi?

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag presenteras att Centerpartiet lyckats baxa fram ännu en viktig satsning för Norrland och Landsbygden. Hela Sverige måste växa och ta sig igenom coronakrisen. Det vi berättar om idag är en rejäl slant som ska gå till både matproduktion, bredbandsutbyggnad och vägar.
Det knorras lite varstans för att Sverige som land låter landsbygden blöda ihjäl. Så känns det ju för oss som dagligen möts av nya neddragningar både pga Corona men även på att staten drar sig undan. Igår meddelade handelsbanken att de stänger ner 130 kontor.

För oss i Centerpartiet är det självklart att människor ska kunna leva och jobba i hela landet. Så det är därför vi jobbar allt vi kan för att få igenom de satsningar som vi nu berättar om inför att budgeten släpps nästa vecka. Idag kan vi berätta om en förlängning av landsbygdsprogrammet fram till EU:s nya jordbrukspolitik träder i kraft 2023.

Under Coronan har det blivit så tydligt att vi är svaga då det gäller livsmedelsförsörjning. Folk började hamstra konserver och toapapper. Även om vi nu är självförsörjande på toapapper. Men vi är inte självförsörjande på livsmedel. Det skulle ha kunnat snabbt bli tomt i butikshyllorna om gränserna stängts ner eller om många lastbilschaufförer insjuknat.

Vi behöver mer av närodlat, mer av livsmedelsförsörjning, mer självförsörjning och mer egen producerat i landet. Så landsbygdsprogrammet är så enormt viktigt.

Bli först att kommentera

Hur främjar vi barn och ungas psykiska hälsa?

Av , , 2 kommentarer 3

Skrev en insändare tillsammans med mina kompisar i beredningen för folkhälsa och demokrati i Södra Lappland. Här ser du den på VK:

Hur främjar vi barn och ungas psykiska hälsa?

Vi sitter i den regionala beredningen för folkhälsa och demokrati i södra Lappland och i år är vårt uppdrag från regionfullmäktige:
Genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra aktörer i samhället ta fram underlag vad som kan göras för att främja barn och ungas psykiska hälsa.

I förra veckan har vi i beredningen jobbat med allt det material vi samlat in i våra samtal, digitala möten och enkäter med er medborgare och olika verksamheter i södra Lappland .

De vi träffat har gett oss ett stort förtroende och delat med sig av sina erfarenheter, synpunkter och förslag. Alla de som svarat på enkäten vi hade ute på Facebook har gett oss så mycket att jobba vidare med. Tacka alla er som verkligen gjort stordåd då ni delat med er av både hur ni tycker att det ser ut, hur ni mår och vilken hjälp ni fått för att må bra. Ungas hälsa är så otroligt viktig och vi ska göra allt vi kan för att regionen ska jobba för att stärka barn och ungas psykiska hälsa. Hela södra Lappland är beroende av att vi skapar en bra folkhälsa och en god psykisk hälsa för våra barn och ungdomar. De är barnen och ungdomarna som är vår gemensamma framtid.
Det vi sett är att det handlar om både stabila familjer, om mat, om sömn, om kompisar, förväntningar, tränar och rör på sig, vilka värderingar som styr och hur samhället ser ut. Machokultur som tycks vara påtaglig i södra Lappland och som styr många ungas liv där man måste anpassa sig för att passa in skapar ohälsa.

Underordning i samhället är en annan faktor som påverkar. Inlandsbo, glesbygdsbo, invandrare, same är alla underordnade grupperingar där ett yttre tryck påverkar bilden av sig själv, sina möjligheter och framtidsdrömmar.
Friheten att vara den man är och den man vill vara är begränsad.

Tillgängligheter att självmedicinera är enklare än att söka sig till vården. Droger finns lätt på internet. Hur man utsätter andra eller blir utsatt själva i sociala medier styr många ungas liv och mående.

Hur ser den psykiska hälsan egentligen ut bland elever i inlandet?
Hur kan vi se till att alla goda krafter samlas kring barnet och den unga? Att de goda krafterna samlas till barnet och ungdomens bästa utan att hinder sätts upp av olika budget, sekretesslagstiftning, professioner och olika kulturer på arbetsplatser?
Skolhälsovården, hälsocentralerna, socialkontoren och barn och ungdomspsykiatrin måste samarbeta mycket närmare och de hinder som finns i sekretess måste tas bort. Här måste hela samhället hjälpas åt att samla kraft kring individer och familjer för att de ska må bra, där även kyrkor, föreningar, företag och privatpersoner är viktiga.

Det är långt till vården om man bor i inlandet. Långa resor gör det svårt att planera in vården. Hur kan vården komma närmare den unga? Mobila team kanske? Kan digitala lösningar göra det enklare att få stöd och hjälp?

Vi jobbar nu med rapporten som ska vara klar i oktober och lämnas till regionfullmäktige i november. Har du inspel till oss vad som behöver göras för att främja barn och ungas psykiska hälsa så hör av dig till oss.

2 kommentarer

Nu kom satsningen vi i glesbygd väntat på…

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag kom det jag väntat på, en landsbygdssatsning i den kommande budgeten. Det var Emil Källström från Övik som presenterade den idag. Det är ett särskilt paket med olika satsningar som riktar sig till oss på landsbygden. 225 miljoner som ska gå till satsningar på landsbygdsföretagande, på förbättrad distansutbildning och på en starkare och mer hållbar besöksnäring.

Det är meningen att kommuner ska få resurser för att stärka och stötta upp företag på landsbygd och jobba med näringslivsutveckling. Det här handlar ju om att möte de nya tider som kommit i och med coronapandemin. Företag måste hitta nya vägar, nya former och nya marknader. Så istället för direkta stödinsatser för pandemidrabbade företag så blir det nu mer utvecklingsinsatser för företagen.
En särskild satsning på en näring som är viktig hos oss, besöksnäringen som får 100 miljoner.

I den här satsningen kommer det mer resurser till digitala lösningar inom utbildning. Genom att öppna upp fler möjligheter till utbildning, genom lärcentrum och distansutbildning, får fler chansen att utveckla sin kompetens för att senare kunna komma i jobb. 40 miljoner ska därför gå till fler lärcentrum och 15 miljoner satsas på förbättrad och utvecklad distansundervisning. Det sitter som en smäck det för oss i inlandet.

Nu gäller det bara att få universiteten med på detta. Umeå universitet är lite tröga då det gäller distansundervisning men nu har de chansen att tänka till. Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet ligger längre fram. Det är ju så att vi måste se till att fler kan utbilda sig när arbetsmarknaden försämras, inte minst alla vi som lever på landsbygden. Bättre distansutbildning gör det möjligt för ännu fler att utbilda sig, oavsett var man bor. Det är viktigt och det är bra.

Bli först att kommentera

Den psykiska hälsan måste prioriteras.

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är särskilt kul för mig som vice ordförande i beredningen för folkhälsa och demokrati i södra Lappland att få berätta om att det nu kommer mer pengar för att jobba med att bekämpa psykisk ohälsa. Just nun håller vi på att sammanställa den rapport som handlar om hur vi kan förbättra barn och ungas psykiska hälsa i vår del av länet.

Tillsammans med tidigare presenterade förslag innebär det som kom nu i helgen totalt på drygt två miljarder kronor under nästa år. Det här berättade centerpartiets vice partiledare Anders W Jonsson om ilördags.

Så här sa han när han presenterade det här: Den psykiska ohälsan är ett stort och växande problem. Inte minst drabbas kvinnor och unga. Men i coronapandemins spår finns också en risk att andra grupper kommer att drabbas. Det kan röra sig om äldre som tillbringat tid i ensamhet och isolering. Om personer som förlorat en nära anhörig. Eller om människor som förlorat sitt arbete och sett sin privatekonomi försämras.

Sen har vi även fått med oss regeringen på en satsning på den nära vården i en primärvårdsreform. Där kom 300 miljoner till det viktiga arbetet med fast läkarkontakt. Inte minst hos oss finns det mycket mer att göra för att stärka primärvården. Det finns stora skillnader mellan olika regioner idag, både när det gäller tillgänglighet och kvalitet. Så får det inte vara.
Sen kommer det även mer resurser för att få fler att vilja utbilda sig inom vårdyrken. Det finns för få sjuksköterskor och annan vårdpersonal runtom i Sverige. Så det måste vara attraktivt att jobba inom vården. Samtidigt måste de som redan arbetar i vården ges möjligheter till utveckling.

Känns bra att satsningar kommer inom vården då de verkligen behövs.
Vill du hröa mer om rapporten om södra Lappland så hör av dig.

Bli först att kommentera

Enskilda firmor likt Hanneles.

Av , , Bli först att kommentera 3

I augusti skrev jag en blogg om coronakrisen och företagandet som liten enskild firma.
Det känns så bra att det nu är verklighet och att det kommer i budgetpresentationen från ja partierna och regeringen.

Enskilda firmor behöver hjälp de med!
Av Maria Kristoffersson, 24 augusti 2020 kl 07:26, Bli först att kommentera 3
När jag spelade in ett avsnitt av podden, rak rygg genom västerbotten med en fotograf som har enskild firma så förstod jag hur utsatt man är som företagare med den företagsformen. Nu under pandemin drabbas Hannele och andra företagare enormt hårt. Så nu driver Centerpartiet på för att ett nytt stödpaket baserat på omsättningstapp kommer på plats, som då riktas till enskild näringsverksamhet.

Tanken är att man ska kunna få stöd för att kompensera för en stor del av inkomstbortfallet
Centerpartiet har ju under hela coronakrisen lyft företagens perspektiv. Tack vare att vi gjort det så har den svenska ekonomin kunnat rulla på då sänkta arbetsgivaravgifter, ett stort omställningsstöd riktat till de värst drabbade företagen och ett statligt sjuklöneansvar. Men krisen är inte över och många små egenföretagare har på många sätt fallit mellan stolarna.
Enligt SCB fanns det ca 600 000 aktiva enskilda näringsidkare i Sverige 2018 med en genomsnittlig nettoomsättning på 390 000 kr. Ca 100 000 av dessa fanns inom de branscher som påverkats mest av covid-19, såsom hotell, restaurang och resebyrå.

Många egenföretagare arbetar inom tjänstesektorn med att sälja sin egen tid och sitt eget kunnande, utan särskilt stora fasta kostnader i verksamheten. Men för de som för alla andra så innebär ett kraftigt tapp i omsättningen att det är svårt att försörja sig. Så dåd et varit omöjligt för dem att få stöd tidigare så behövs verkligen att detta nya förslag går igenom. Så jag håller tummarna för Hannele och för alla andra.

Bli först att kommentera

Bra jobbat alla Centerpartister!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag presenterar vi mer pengar till kommuner och regioner. Du kan läsa hur mycket som kommer till din kommun på Centerpartiet.se.
Där kan du åxå bli medlem. Det lönar sig att jobba i ett parti för det som är viktigt för oss.

Coronakrisen har inneburit en rejält ökad belastning på kommuner och regioner. Nu presenterar Centerpartiet, regeringen och Liberalerna ett tillskott på 20 miljarder i form av generella statsbidrag och satsningar på vården och äldreomsorgen 2021.

– Det här är viktiga åtgärder för ett Sverige som håller ihop, där människor får den vård, skola och omsorg de behöver – oavsett var man bor. Så stärker vi svensk välfärd och tar Sverige framåt genom krisen, säger Annie Lööf, partiledare.

Kommunsektorn har drabbats hårt av pandemins effekter, samtidigt som man kan se en utvecklingen mot att antalet barn och äldre invånare ökar i förhållande till antal människor som förvärvsarbetar. Kommuner och regioner måste ges rätt förutsättningar att se till att samhällsviktiga funktioner såsom vård, skola, omsorg och kollektivtrafik fungerar. Därför presenteras ett tillskott på 10 nya miljarder kronor för 2021 i generella statsbidrag, och 5 ytterligare miljarder 2022.

– Det är viktigt att välfärden i hela landet stärks. Det är något som nu görs i den budget som vi, tillsammans med Liberalerna och regeringen förhandlat fram, säger Annie Lööf.

– Det här skapar möjligheter för kommuner och regioner att stärka viktiga välfärdsverksamheter och klara ekonomin under tuffa tider med vikande skatteintäkter. Detta är viktigt inte minst för mindre glesbygdskommuner, tillägger hon.

Tidigare har dessutom en permanent ökning av de generella statsbidragen presenterats, på 12,5 miljarder per år.

Stärkt äldreomsorg
Samtidigt görs en historiskt stor satsning för att stärka äldreomsorgen, där kommunerna får ett permanent tillskott på 4 miljarder om året. Dessutom får det så kallade Äldreomsorgslyftet ytterligare 1,7 miljarder under 2021, vilket tillsammans med de tidigare presenterade satsningarna innebär att äldreomsorgen totalt tillförs 7,4 miljarder extra 2021.

Mer medel till vården
För att fortsatt kunna behandla covid-19-patienter och även hantera den uppskjutna vården som pandemin orsakat får regionerna ett tillskott på 4 miljarder 2021 respektive 2022.

– Under pandemin har såväl äldreomsorgen som svensk sjukvård gått igenom sin svåraste påfrestning i modern tid. Många patienter har fått sin vård uppskjuten. Dessutom har medarbetare inom vården haft det oerhört tufft. Vi måste nu visa ledarskap och se till att rusta vår vård och äldreomsorg inför den tid som kommer. Se alla de problem och utmaningar som krisen har fört med sig och presentera en tydlig plan för att ta Sverige framåt genom krisen, säger Annie Lööf.”

Bli först att kommentera

Det handlar om att skapa trygghet och att lösa saker på nya sätt…

Av , , Bli först att kommentera 3

Veronica Rossi som driver Klimpfjällsgården träffade i veckan mig och Helena Lindahl för att prata om hur vi ser till att tryggheten finns i hela landet när det handlar om polisnärvaro. Hur gör man som enskild företagare i Södra Lappland när man behöver hjälp av polis och får beskedet att det är för långt att åka?

Det är svårt för poliser att prioritera när deras arbetsområden är så stora geografiska, ett område lika stort som Danmark ska patrulleras av en polispatrull helger och nätter. Så hur gör vi då? Hur kan poliser få en bättre arbetsmiljö än att köra 100 mil ett arbetspass? Hur får vi fler poliser i hela länet?

I polisens regleringsbrev från staten så står det att de ska finnas trygghet i hela landet men hur gör vi då? Vi kan ju inte ha en polisstation i varenda by.

Kan räddningstjänst, väktare, fjällräddare eller andra förstärkas upp och i samarbete med polis förstärka tryggheten i glesa delar av landet?

I Medelpad finns förstärkt medmänniska. Det handlar om att det händer något kan man om man anmält sig som medmänniska så får man ett sms och kan hjälpa till om det händer något.

TURISTSÄSONG ÄR VÅR, SOMMAR, HÖST OCH VINTER IDAG. Det gör att det finns ett behov av service och samhällelig service året om.
Staten har inte hängt med i hur verkligheten ser ut som nu i sommar när antalet besökare till fjälldalarna gjort att många människor befunnit sig i orter som inte har så många invånare året runt.

Bli först att kommentera