Vad brinner vi för? Vad driver vårt resultat? Vad är vi bäst på?

Av , , Bli först att kommentera 15

De vi måste göra för att få balans och utveckling är att göra samhälleliga åtaganden samtidigt som vi använder resurser till hållbar tillväxt enligt Anders Linkvist, Linken vid Peak Performance  i Åre.

I har för lite av visioner och visionärt tänkande! Vi måste våga vara politiker än mer i den rollen att vara visionärer och våga tala om hur det ser ut och vad vi vill göra åt det. För utmaningarna är många.
 
Att få tillväxten att öka är det enda sättet att få välfärden att stärkas. Det har varit så att näringslivet är det som drar och det offentliga sitter där bak och åker med, men nu sitter vi i en annan sits. Det offentliga har blivit så tungt att näringslivet inte längre orkar dra.
 
Den offentliga sektorn är för stor hos oss i norr. Det är allt färre företag som drar och det offentliga kan inte täcka upp välfärden. Det gäller ju att få det offentliga och näringslivet att hjälpas åt där båda drar och båda ser varandras styrkor och se till att företag stannar kvar och att fler företag startar.
 
Turismen är den starkaste tillväxtnäringen som sysselsätter många människor med över 150 000 personer och år. Resandet kommer att öka och från helt andra delar av världen än de vi ser idag. Vi msåte våga tala om vad vi är duktiga på då vi är i världsklass redan idag men vi ser det inte själva.
 
Vi tycker synd om oss och väntar på att någon annan ska göra åt oss. Rickard Florida säger at teknologi, talang och tolerans är det som skapar utveckling och attraktivitet.
 
Bli bättre på att ta tillvara talang, där vi nyttjar tekniken och där vi är toleranta för olikheter. Det är där vi finner framgång…

Mobilitet, övergångar och demografi

Av , , Bli först att kommentera 17

Kunskapsökning och kompetens är oerhört viktigt för att stärka ett samhälle. Man får lättare ett jobb, mer roligt på jobbet, vidare nätverk, hälsosammare och mer stimulerande. Att utbilda sig från förskolan ända upp till äldreomsorgen genom livet är det som kommer allt mer. Det säger Karsten Magnusson vid regionförbudet i Jämtland vid en konferens i Trångsviken.

Unga som inte jobbar i högstadiet, slappar genom gymnasiet 0ch inte vidareutbildar sig på högre nivå kommer att bli överkörda genom livet, få sämre hälsa, lägre förståelse för andra, mer främlingsfientlig, lägre förståelse för vad som sker i andra delar av världen inte begripa sig på språk och nya situationer. Dessutom kommer de att tjäna mindre och få ett mindre rikt liv. Detta säger en utredning som Jämtlands regionförbund tagit fram.
De som begriper sig på vad man kan göra åt detta säger att vi måste alltså bli bättre på övergångar mellan utbildning och arbete. Öka mobiliteten, att bli mer geografiskt rörlig, språkkunskaper, självkänsla, kulturkompetens, anställningsbarhet. Öka innovationer och bli mer företagsamma.
De som varit ute och sett sig om och de som är nyinflyttade är de som satsar och utvecklar. De som stannat kvar de stannar även kvar och utvecklar inte i samma utsträckning, de väljer att stanna kvar i det som är i förvaltandet.

Jämtland mobiliserar

Av , , Bli först att kommentera 10

Är idag lördag på några föreläsningar i Jämtland där många frågor väcktes om framtiden och de utmaningar vi har att hantera, både i Jämtland och Västerbotten och andra Norrlandslän.

Det första blocket diag handlade om utbildning. 

Vi i norr ligger dåligt till när det gäller utbildning, få har högre utbildning som är så viktigt för att Sverige ska klara av att konkurrera på en global marknad. Idag är det Brasilien, Indien och Kina som står för 80 % av den globala tillväxten. Vi är inte världsledande i Europa längre. Det är andra världsdelar som ligger före oss. Här måste vi stärka upp vår kompetens genom hela livet för att bli starkare.

Det skiljer sig mellan kvinnor och män, kvinnor utbildar sig mer, under hela livet och på högre nivå än män. Hur ska vi se till att unga killar utbildar sig och att män fortsätter att utbildam sig även när de är vuxna?
 
Västerbotten har bra förutsättningar för att få in pengar till statskassan då det är rikedomar i våra naturbundna resurser skog, gruvor och energi. Men problemet är att vi har så många offentligt anställda som får sina löner från det offentliga, den skatt som vi som jobbar drar in. Men det är även många äldre som inte längre bidrar till brutto national produkten. Västerbotten ligger på 292 i BRP per invånare jämfört med rikets 334.
 
Hur ska vi hantera detta på sikt? Hur ska vår roll i det globala samhället stärkas, hur ska vi jobba för att utveckla välfärd och stimulera tillväxt?  

Det ska bli kul att se vad den här dagen ger för lösningar…

En bra opposition är en tyst opposition!

Av , , Bli först att kommentera 53

Läste i torsdagens VK ett reportage om det politiska klimatet i Vilhelmina och förstår att en tyst opposition är en bra opposition. När jag ställde mig i talarstolen i kommunfullmäktige var det rörelse i S bänken, kroppsspråk som visade tydligt att jag var på fel plats.

Men ack den som ger sig, tiger still och faller in i ledet bara för att det är lättast så.
För mig är det viktigt att människor tycker olika, kan diskutera sig fram till en bra lösning av en fråga där man tagit hänsyn till så många synpunkter som möjligt! Öppenhet och transparangs så att alla ska kunna se hur våra gemensamma resurser och pengar används är även det viktigt för mig. Att ha respekt för andras åsikter om än jag inte tycker lika är även det viktigt för att ett samhälle ska må bra. Demokrati kräver mångfald Inte enfald!

Mikaeli tradition och nytänk.

Av , , Bli först att kommentera 14

I Vilhelmina ska Mikaelihelgen firas ordentligt nästkommande helg den 5-7 Oktober. Fest och marknad och en massa upptåg ska ske under den här helgen. Helgen som nu kommer är den traditinella Mikaelihelgen, första helgen efter mikael. Men vi firar en vecka sent iår.

Mikaelihelgen är den helg då nybyggarna samlades för att bunkra upp inför vintern, sälja och köpa och gå i kyrkan. Det är så kul att den här traditionen fortfarande lever om än vi inte behöver bunkra upp på samma sätt idag som i nybyggartider. Nu firar vi mer att njuta av hösten, lokalproducerat likväl som importerat, godis, god mat och festligheter ut över nätterna.

Läs mer om helgen: http://www.visitvilhelmina.se/index.asp?page=19

Varmt välkommen till Vilhelmina!

 

 

Destination Södra Lappland.

Av , , Bli först att kommentera 24

Centerpartiet i Vilhelmina var en stark kraft för att starta arbetet för att skapa South Lapland som en stark destination. Vi tycker att det är ett väldigt viktigt arbete för att skapa framtidstro, få fler att kunna bo i vår region, arbeta och verka som företag och att fler besöker oss och tar del av vår fantastiska natur och de anläggningar vi har i regionen. South Lapland är ett besöksmål som har väldiga möjligheter.

Tyvärr har arbetet misskötts som gett problem att få den positiva uppstart som man så väl behövde.  Vi som är i opposition tycker det är bedrövligt skött av de fyra socialdemokraterna som är ledamöter i styrelsen för bolaget. Ingen från oppositionen har insyn i bolaget och vad de gör. Vi föreslog därför att det ska vara en ledamot från oppositionen med i styrelsen som en garant för att medborgarnas skattepangar hanteras med varsamhet. Det är Dorotea och Vilhelmina kommun där oppositionen inte finns med. Från Strömsund och Åsele finns oppositionen med.
 
Åke Nilsson berätta de vid måndagens kommunfullmäktige gruppmöte om sin bild om destinationsbolaget där arbetet startades redan 2008 då Allianen var i majoritet. Då tillsköt regeringen medel för destinationsbolag (Tack Maud för det!) så fick kommunen 1,3 miljoner från Tillväxtverket som uppstartspengar för att ta fram en affärsplan. Den var klar 2010 och sa att vi skulle starta ett destinationsbolag där kommunerna skulle starta och företagen så småningom ta över. Flyget var en viktig del i det här jobbet.  2,8 miljoner kom sedan från EU,s landsbygdsprogram och det arbetet startade 1/1 2011. Vilhelmina kommun har varit projektägare och huvudsansvarig för arbetet.
 
Åke berättar att de frågat Tillväxtverket om de kunde lägga arbetet i ett bolag. Vilket är helt rätt men det man då glömde var att upphandla den här tjänsten av hade företag. Det styrelsen gjorde var att direkt köpa tjänsten av det bolag man samarbetat med tidigare, Razormind.
 
Styrelsen valde att försöka backa och starta om arbetet och då hjälpte Tillväxtverket till att göra ändringar så att man kunde starta om. Så nu drivs projektet där Vilhelmina kommun är huvudman och bolaget är en part man samarbetar med. 90 % av projektet ligger nu på kommunen och 10 % på bolaget. Arbetet ligger som ett projekt med kommunen som huvudman med 8 anställda.
 
Tillväxtverket säger att de inte kan betala ut då projektet inte skötts enligt de regler som finns för projekt. Dessa regler sänds ut samtidigt som kommunen fick beslutet så det var väl kända. Det som inte gjorts rätt är att företagstjänster inte var upphandlat, att det fanns jävsituation i beslutsorganisationen och att betalningsmottagaren inte kan vara ett bolag som då var Razormind.
 
Nu måste kommunen återtäcka skulden på 3,5 miljoner i det aktiekapital som förbrukats. Då måste alla fyra kommuner gå in med 875 00 kr.
 
Det här har kunnat undvikas om man läst och följt de regelverk som följde med beslutet från Tillväxtverket. Vi som är i opposition tycker det är bedrövligt skött av de fyra socialdemokraterna som är ledamöter i styrelsen för bolaget. Ingen från oppositionen har insyn i bolaget och vad de gör. Vi föreslog därför att det ska vara en ledamot från oppositionen med i styrelsen som en garant för att medborgarnas skattepangar hanteras med varsamhet. Vi diskuterade och försökte få S att förstå grunden i en demokrati, att ha insyn! Och till slut så fick vi det. Så nu till veckan får oppositionen äntligen en plats i destinatiosnarbetet.

Vilhelmina kommun går rejält back ekonomiskt!

Av , , 1 kommentar 25

Idag fick vi en genomgång av hur ekonomin ser ut i Vilhelmina kommun. Vilhelmina kommun har fått 14,8 miljoner mer i intäkter då Sverige som land går bra ekonomiskt men problemen är att kommunen inte klarar av att hålla kostnaderna i de egna verksamheterna.

Verksamheterna går rejält back och gör av med mera pengar än de har i börsen. Totalt är det ett minus på 21,6 miljoner!!

Kommunstyrelen gör av med 11,6 miljoner mer än de har i budget, Kultur och utbildningsnämnden gör av med 5 miljoner mer än de har, Socialnämnden 5,1 miljoner mer än de har i börsen och det enda överskottet är på 75 000 kr i Miljö och byggnadsnämnden.

I kommunstyrelsen är det främst att man har mer personal än vad som var tänkt och att gamla Lernia huset kostar pengar, att det snöade mer ifjol än vad som man budgeterat för.
 
I kultur och utbildningsnämnden är det fler elever i gymnasieskolan än beräknat och att fler föräldrar valt Strandskolan än den kommunala skolan som kostar. (Det måste vara en hint mot den kommunala skolan att höja kvalitén och attraktiviteten i den egna skolan om allt fler väljer privata skolor som visar på högre resultat och högre kvalité i undervisningen)
 
I Sociala är det mer personal, familjehem och missbruksvården som kostar mer än tänkt och att Vilhelmina kommun fått mer pengar från Försäkringskassan än vad man skulle ha haft och måste nu betala tillbaka.

Kommunen har inte sänkt lönekostnaderna utan de fortsätter att öka och prognosen visar att man hamnar i rejält minus även för lönerna det här året. Lividiteten ligger och taggar i att det finns pengar att betala ut löner.

Att det krävs krafttag att hålla en kommun i balans vet vi alla, men frågan är hur man gör det? Det ser ut som om den majoritet som leder kommunen idag måste göra om sin läxa.

Ett år och var är konflikten?

Av , , 1 kommentar 13

Ikväll redovisade Rapport centerpartistiska kommunalråds syn på hur partiets politik utvecklats. Rapport har grävt djupt och lagt ner stor möda på att försöka hitta konflikter och misstroendet. Men det man hittar var klent. Det var liksom ingen riktig konflikt att ta tag i.

Partiet går nu igenom ett gediget arbete med att ta fram ett aktuellt partiprogram, de gamla är över tio år gammalt, och man har lagt fast en Framtidsagenda samtidigt som man decentralicerad sin riksorganisation för att komma närmare medborgarna. Så det är en rejäl satsning på att komma närmare människor och de frågor som är viktiga för människor i hela landet.

Så Rapports ambition att hitta kritik, konfliketer och misstro mot Annie på hennes ettårsdag som partiledare fick tji!