Politik som ett hus!

Av , , Bli först att kommentera 13

Politiken är som ett hus med många fönster åt olika håll och smalare och smalare trappor ju högre upp i huset du kommer. Men ju högre upp i huset ju större fönster är det med allt vidare och vidare utsikt.

På den nedersta våningen är det breda dörrar för att så många som möjligt ska kunna komma in och vara med. Ljudnivån är hög av alla människor som pratar och diskuterar det de ser från fönstren på den första våningen. Det är lokala politiska frågor som berör de som bor utanför fönstret, på den plats man ser. Många pratar för den egna nyttans skull, det egna behovet och de egna erfarenheterna. Men många ser även uppåt och utåt, jämför och vågar se på sig själv med ”utifrånögon”.
 
När man går upp för trappen så får man allt vidare utsikt genom fönstren. Ju högre upp i huset ju längre ser man, ju bredare blir horisonten och ju mer hänsyn måste tas till andras behov, åsikter och förutsättningar. Trapporna smalnar av då det kräver en del vidsynthet av dig för att kunna ta dig uppför. Både smidighet, att se andras intressen lika mycket värda som dina egna, förmåga till analys, eftertänksamhet och klokskap krävs.
 
I veckan som gick har jag förflyttat mig från den första våningen och uppåt i huse över flera nivåer. Pratat med kamrater och bekanta som jobbar på olika våningar i huset. Kloka, rutinerade, vidsynta människor med ett brett perspektiv. Det är väldigt skönt att ha ynnesten att få flytta sig upp och ner i det här huset och titta ut genom många olika fönster. Jag tror att alla människor skulle må bra av att få se nya horisonter, på olika nivåer ovan marken och med helt nya perspektiv på verkligheten.
Bli först att kommentera

Vindeln vs Vilhelmina

Av , , 2 kommentarer 9

För sakens skull bör lite upplysningar om Vindelns politiska mandatfördelningssystem vara på sin plats. Det fördelningssystem för politiska poster som används i Vindeln infördes när Socialdemokraterna var i samarbete med Centern för 12 år sedan. Det har inte varit några ändringar i deras system sedan dess.

Där tillsätts kommunstyrelsens ordförande och vice från majoriteten. Skillnaden med Vilhelmina är dock att där har oppositionen ett oppositionsråd som jobbar vanligtvis 2-3 dagar i veckan. De flesta kommuner har en oppositionspost som arbetar ett antal dagar i veckan på oppositionsarbete.

Det är stor skillnad på Vindeln och Vilhelmina om än ortnamnen påminner om varandra.

2 kommentarer

Fars eller verklighet?

Av , , 2 kommentarer 33

I tisdags var det fullmäktige i Vilhelmina, den högsta beslutande demokratiska församlingen i kommunen. Alliansen lade fram några enkla frågor till ordföranden i början av dagen. Ordföranden ville dock inte ta upp dessa då han vill ha tid på sig att svara, så de får väl komma upp nästa fullmäktige. I landstinget får man lägga enkla frågor och få dem besvarade, men inte i Vilhelminas fullmäktige, jag undrar vad som gör skillnaden? 

Frågorna som jag ställde handlade om de exploateringsavtal som ligger färdiga men som inte majoriteten vill slutföra. Det försvårar för de företagare som ligger och väntar på att få börja exploatera sin mark, sälja tomter och satsa sina pengar i vår kommun. Den andra frågan jag ställde handlade om hur ekonomin kommer att påverkas och vilka åtgärder s+v kommer att hantera de ekonomiska bortfallet för VIBO om/när Migrationsverket läger ner sin anläggning.
 

Robert Svensson föreslog att val av vice i kommunstyrelsen skulle tas upp på dagordningen. Vi har ju inte haft någon minoritetsföreträdare i kommunstyrelsens presidium sedan valet.  Ända sedan valfullmäktige har vi i alliansen fört fram den frågan men alltid fått nej av S och V. Men nu skulle frågan få tas upp, dock i slutet av dagen.

2010 var ett bra år och ekonomin gick plus, det är så otroligt skönt att veta att nästan 10 miljoner plus blev resultatet av fyra års slit och hårda arbete för att få kommunens ekonomi i balans. Första gången någonsin så går verksamheter plus som kultur och utbildningsnämnden som aldrig tidigare gått plus.

Investeringarna betalades med egna medel 2010 det kan man se i soliditeten på 73 %. Risken är att den kommer att sjunka med den politik som förs i kommunen idag. 
 

För 2011 tar man nu fram delårsrapport för de fyra första månaderna av 2011 som har en investeringsbudget på ca 70 miljoner där bollhall, rivning av fastigheter, avloppsverk och deponi är störts. I kassan finns 37, 8 miljoner just nu. Fullmäktige har beslutat att den lägst får vara 30 miljoner men helst ska hållas över 40 miljoner så där är det lite tunt just nu.

Kommunen ska låna 39 miljoner under 2011.  
 

Robert frågar var de stora farorna inför framtiden finns. Ekonomichefen säger att det är vårt att sia men att vi vet att intäkterna minskar då befolkningen blir färre. Man kan räkna att varje invånare ger 50-60 tusen kronor per år i kommunkassan. Så det styr hur många som vill bo och verka i vår kommun hur vi ska kunna bedriva kommunal verksamhet. En annan risk är att verksamheterna inte håller sina budgetar och att de stora lånen kan ge bekymmer på sikt. Årsredovisningen kommer inte upp vid detta fullmäktige möte, utan skjuts till i juni. Jag förstår inte riktigt varför.

Fullmäktige får veta att det anställts en teknisk chef/fastighetsingenjör utan att tjänsten varit ute på annons.
 

Oppositionen vill inte att ännu mer pengar läggs på politiken, vi tycker att fullmäktiges förberedande möten ska ligga på kvällarna både för att de blir billigare för kommunen men även för att fler ska kunna delta då demokratin behöver breddas. Fler kan delta om man inte behöver ta ledigt från jobbet och begära arvode. S+v vill ha arvoden och ersättningar för sina ledamöter för hela dagar.

Efter lunch fortsätter vi med investeringar där alla gamla beslut på investeringar är raderade och nu gäller bara de prioriteringar som s+v lagt fram. Det betyder att det faller bort en massa investeringar som inte blir gjorda. Torget, kvicksilverlamporna som skulle bytas ut då de blir förbjudet att ha kvicksilver kommer att vara kvar 2011 då de flyttar pengarna till andra objekt som de prioriterar.
 

Destinationsbolaget beslutades och det är ett av de ärenden som ligger mig varmt om hjärtat då vi drev frågan så frenetiskt förra mandatperioden. Vi hade ministern på besök flera gånger då hon följde vårt arbete med stort intresse. Arbetet är framtiden för oss, turismen är den starkast växande näringen. Tyvärr får jag inte sitta med i styrelsen då Vilhelmina inte valt vice ordförande. Ordförande och vice i kommunstyrelsen sitter med från alla fyra kommuner då det är viktigt att få en bred politisk majoritet för de ärenden som lyfts i destinationsbolaget. Vi har ju ingen vice ännu.
 

Då det gäller bollhallen så vill vi vara säkra på att inga mer pengar ska tas från byarna i bygdeavgiftsmedel så vi yrkar på att fullmäktige säger stopp. Vi tror även att bollhallen kommer att kosta mer pengar för skolan än vad de har i budget med ca 1 miljon per år.
 

Sist på dagen kommer punkten val av vice ordförande kommunstyrelsen. Helen Gavelin som är valberedning föreslår mig som vice ordförande ( jag hade näst flest personröster) och S föreslår Gunilla Prång som har 14 personröster. De väljer alltså en av deras kandidater till den post som vi fått oss tilldelade efter valet. Är det demokrati? NEJ! Det är det inte det är diktaturfasoner, som man skulle kunna tänka sig i Korea men inte i Sverige. Det är ett hån mot demokratin. Är det detta väljarna i Vilhelmina ville ha? Är det inte folket som väljer vilka företrädare man vill ha i det politiska styret.
 

Är det såhär KG tycker man ska jobba för att bredda och utveckla demokratin? han som sitter i demokratiutredningen? Jag är förundrad, förtvivlad och förbannad. 
 

Det mest farsartade är att först har vi nekats att ta upp frågan i flera fullmäktige och nu idag godtog de att vi fick ta upp frågan och efter att ha väntat ett helt sammanträde på att äntligen få den avgjord så begär de att sända frågan till i Juni. Robert frågade om det betyder att frågan måste tas upp i Juni eller om de kan skjutas upp de igen? Eller kan vi hålla på att bolla den hår frågan i vartenda fullmäktige framöver. KG svarar att frågan inte alls behöver gå till beslut vid nästa fullmäktige. Hur länge tänker de fördröja demokratin??

 

2 kommentarer

Demokrati och jämställdhet är framtidsfrågor

Av , , Bli först att kommentera 16

Idag är jag i huvudstaden för att träffa partikompisar och några som jobbar på departementen.  Igårkväll hade jag en hög med samtal som ville höra min version av gårdagen och fullmäktigemötet och idag ska jag fylla på energin tillsammans med de som har en tro på demokratin som väsen, jämställdhet som grund för framtiden och en tro på människan som fri varelse att ta egna beslut. Det kan behövas fyllas på i energidepåerna mentalt efter prövningarna igår.

Ska även prata om hur de innovativa ideer och lösningar för service via e-handel, boxsystem, samverkan mellan olika parter och transporter som samordnas och blir synliggjorda via GIS system kan lösa landsbygdens problem att ha en god service. Med de nya sätten att lösa service så ökar kvalitén, serviceinnehållet och tillgången. Lanthandlarna får bättre möjligheter att finnas kvar, landsbygdsborna får bättre förutsättningar att bo och verka på landsbygden coh tillväxt kan skapas och utvecklas. Alla dessa ideer ska presenteras i  i Vindeln under en späckad dag i Maj. Se.www,hallbarservice.se

Ikväll åter hemåt med nya krafter!

 

 

 

Bli först att kommentera

Blåst. se

Av , , 3 kommentarer 15

Vilekn påsk det varit, så otroligt varmt och fint att man till och med bättrat på brännan från ifjol på benen! Inte vanligt i april. Det man dock blev blåst på var skoterföret. Igår tog jag årets sista promenad på isen, det kändes inte helt säkert att gå trots att det var många skotrar på sjön. Imorgon är det annonserat om fullmäktige, ett fullmäktige med få ärenden dock med en ekonomisk redovisning. Det är bra då ledamöterna vid förra fullmäktige inte fick någon redovisning av hur ekonomin ser ut. Det är viktigt att det redovisas öppet hur det ligger till då det går åt en hel del pengar i vår kommun och besparingarna får inte effekt. Som Poolen tex som sparats in i årets budget . Den besparingen som redovisades kommer inte att nås.

3 kommentarer

Inlandscentrum?

Av , , 2 kommentarer 11

Det finns ambitioner att skapa tre centran i vårt län, Västerbotten. en Umeåregion, en Skellefteåregion och en Inlandsregion med centrum i Lycksele. Min fundering är om denna indelning är den smartaste?? 

Jag ser istället andra regionbildningar som det naturliga. Dorotea samarbetar med Strömsund som det naturliga valet, Sorsele med Arvidsjaur och Nordmalings och Åselebor umgås gärna med Ö-vik. De traditionella och kulturella samarbetena har skett efter dalgångar och vattendrag. Det finns ett arv av samarbete som fortfarande är djupt rotat i oss människor.

En större samarbetsregion i Norrland mellan de fyra norra länen skulle göra det lättare att skapa dessa naturliga samarbetsområden över länsgränser. Jag tror inte att en centrering inom länet gagnar de utvecklingspotentialer som vi ser i länet. Jag tror att samarbetet över läns och landsgränserna måste stimuleras ytterligare istället för att försöka centrera dessa inom vårt eget län.

Det är lika långt från Vilhelmina till Brönnysund som till Umeå, På bilden är vi efter Sagavägen på den norska sidan. Inte långt från stugan i Västansjö! För Vilhelminabon är det lika naturligt att pendla till jobb i norge som i sverige.

2 kommentarer

Försäkringskassan!!

Av , , 1 kommentar 16

Fick ett mail i veckan som berättade, att trots att vi alla trodde att Försäkringskassans servicekontor var "räddade", att Vilhelmina kontoret skule läggas ner!!! Vad blir man , jo, arg och förtvivlad.  Det verkar inte som om de olika nivåerna i vårt samhälle inte hänger ihop, från riksdag och regering och ner genom de olika lagren av beslutinstanser så glappar det någonstans rejält.

Vi måste fortsätta att jobba på alla sätt vi kan och nu är det regeringen som måste gå ut och peka! jag uppmanar er alla som är politiskt engagerade att påverka era partier i regeringen. Vi i Centerpartiet gör det vi kan via våra kanaler men det är fler partier i regeringen! Så vi måste alla stöta på!

Medborgarna behöver den här servicen vartän man bor. Det mellanmänskliga mötet är särskilt viktigt i frågor som rör ens hälsa och ens försörjning som pensionsfrågor, föräldrapenning och sjukpenning.

Servicekontoren behövs och offentlig service krävs för att ett samhälle ska fungera.

 

1 kommentar

Nya tider och nya möjligheter…

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu kommer våren med förväntan om en sommar med flera B. Bikini, båt, bad, blommor och bär. Så vi har  familjen lagt upp en strategi för att närma oss säsongen som kraftfulla välmående och energirika människor. Att få skura upp altanden redan i mitten av april ger goda vibbar att sommaren kommer att bli fantastisk!  

     Här är en bild från min favoritstrand vid Volgsjön/Ångermanälven.

                           

Bli först att kommentera

Grekland ut ur EU!!!

Av , , Bli först att kommentera 11

För ett par år sedan var det en kille som blev åtalad för mord i Grekland. En svensk kille där rättsprocessen var mycket annorlunda gentemot det vi är vana vid i vårt demokratiska land. Jag vet inte riktigt hur det slutade men kom ihåg det när jag hörde på nyheterna om "Anna" som blev våldtagen på Samos och som nu blivit åtalad i Grekland för förtal!! ’

Utan att ha blivit hörd har hon blivit kallad till rättegång! inte för att jag vet vad som hänt varken då det gäller killen som blev åtalad för mord eller  i fallet "Anna" . Men det jag vet är att för att vara medlem i den europeiska unionen så förväntas ett land vara rättsäkert, demokratiskt och ha respekt för de mänskliga rättigheterna.

Jag tycker det verkar som om Grrekland ska fundra på om det är dax att lämna in medlemskapet.

Bli först att kommentera

Spela roll!!

Av , , Bli först att kommentera 12

I boken Spela roll så lyfts människors betydelse för tillväxten fram. Det är ju faktiskt människor som skapar utveckling och tillväxt. Tillväxt skapas av människors förmåga till samverkan och förnyelse. Forskningen visar att i miljöer där människors förmåga till förnyelse och nytänkande finns så är utvecklingen stark.

Tilliten, lärandet och entreprenörskapet är viktiga ingredienser för tillväxt. ett samhälle som präglas av detta blir framgångsrikt och positivism skapar utveckling och tro på framtiden. Öppenheten och tilltron till varandra som människor skapar utveckling.

Där man litar på varandra och kan vara öppna och ärliga mot varandra där vågar man ta för sig, dela med sig och anförtro sig. Där man litar på ett handslag där skapas tillväxt.

För att få det goda maskineriet att fungera måste människor skapa tillit och fungera tillsammans i det lokala samhället. Det lokala ledarskapet spelar stor roll och viljan att skapa tillit msåte vra bärande för att det ska finnas en chans att få ett klimat som stimulerar männsikors vilja till engagemang, skapande och ansvarstagande. Detta tar lång tid att bygga upp men är väldigt snabbt att rasera.

Boken säger att förmågan till samhandling är det som ger kraft till ett samhälle.

 

 
Bli först att kommentera