Ungas psykiska hälsa

Av , , Bli först att kommentera 1

Under våren har jag jobbat i mitt politiska uppdrag för region västerbotten med vad som kan göras för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Nu kommer att bra förslag som kommer att hjälpa till. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att samla in och sprida kunskap till allmänheten eftersom psykisk ohälsa är ett växande problem i Sverige.

Den psykiska ohälsan är i dag ett av Sveriges stora folkhälsoproblem. Varje år tar omkring 1 500 personer sitt liv. Det finns också en risk för ökad psykisk ohälsa i samband med coronapandemin. Myndigheten ska jobba för att olika samhällsaktörer, till exempel brukarorganisationer och idrottsföreningar ska jobba tillsmsammans med vården Både för att samla kunskap och sprida den men också om att hålla utbildningar digitalt.

En elev vid Malgomajskolan har i sitt examensarbete jobbat emd självskadebeteenden och kartlagt hur det ser ut vid hennes skola. Ett mycket viktigt arbete där det finns fakta på hur stor den psykiska ohälsan är som lyfter fram hur unga tänker. Det är ett bra udnerlag att jobba vidare med för hur vi gör för att unga ska må bättre.

Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland barn och unga. Vi har också alldeles för höga suicidtal och vi behöver göra mer. Varje år tar omkring 1 500 personer sitt liv i Sverige. Siffrorna omfattar både säkra och oklara självmordshändelser, där de osäkra står för cirka 20 procent.

Satsningen är på 8 miljoner kronor och arbetet ska starta senast 1 januari 2021, enligt en överenskommelse mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen.

En viktig satsning som gör att det kommer att bli enklare att jobba för ungas psykiska hälsa ska bli bättre.

Bli först att kommentera

Demokrati och folkhälsa

Av , , 1 kommentar 0

Vi som jobbat med fullmäktiges beredningar för demokrati och folkhälsa jobbade ifjol med att lyssna av med människor i inlandet hur det fungerat när någon ska hem från sjukhus och tas emot av vården i hemkommunen. Där fick vi idag i fullmäktige bra svar från både regionstyrelsen och hälso och sjukvårdsnämnden att de tittar över hur vi på ett bättre sätt kan se till att man är trygg och säker när man åker hem. Att mediciner, hjälpmedel och kontakten mellan regionen och kommunen fungerar. De säger också att dialogen med medborgarna är viktig och ska utvecklas. De säger även att en starkare samverkan mellan kommunerna och regionen ska igång nu till hösten och de säger att de kommer att följa upp arbetet framåt. BRA!

Ewa-May försökte få till idag att fullmäktige skulle förlänga det uppdrag vi har idag som handlar om barn och ungas psykiska hälsa och hur den kan stärkas. Det har ju varit svårt att prata med medborgarna när vi kom in i Corona. Men vi fick inte det utan fick ett nytt uppdrag som handlar om nära vård och folkhälsofaktorer.

Ett intressant fullmäktige där lågvattenmärket var att SD ska rädda vården genom att lägga ner all kultur och allt tillväxt och utvecklingsarbete. Det är små verksamehter i regionens budget där dessutom staten finansierar mycket. Så de tusenlappar de skulle spara in genom att lägga ner allt detta skulle verkligen inte rädda något mer än ett par tjänster. Ett populistiskt sätt att låtsas som att det är stora pengar man skulle spara.

Nu tar vi sommarlov från regionfullmäktige och önskar er alla en fin coronafri sommar. Så håll ut, håll avstånd och ta hand om varandra.

1 kommentar

Regionfullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag är det regionfullmäktige, vårens sista. En vår som varit speciell för oss alla och även för politiken i regionen. Vi har ett minimerat fullmäktige med bara de ledamöter som behövs ur demokratisynpunkt och övriga sitter med digitalt.

Delårsrapporten är ingen rolig läsning. Regionplanen ska tas idag där det handlar om hur regionens verksamheter ska drivas framåt. Där har vi i Alliansen lagt ett eget förslag med mer fokus poå hela länet, på en hållbar ekonomi där vi vill lägga mer på vård. Vi skriver: Vårt vidsträckta län innehåller stora glesbefolkade områden som ställer särskilda krav på hälso- och sjukvårdens utformning. Det krävs en god och nära vård med starka hälsocentraler och sjukstugor, ambulans, akutsjukvårdsplatser, mobila lösningar och distansöverbryggande teknik. Öppettiderna på länets hälsocentraler behöver förlängas. Det leder till att nuvarande primärvårdsakut kan avvecklas. Genom detta kan akutmottagningarna avlastas och vården bli mer likvärdig i hela regionen. Digitala lösningar och hälsocentralerna ska vara första linjens vård för de som inte har ett akut behov.

Det krävs även en starkare samverkan med kommuner för att tillgodose medborgarnas bästa. En samverkan som bygger på gemensamma mål gemensam politisk ledning, att resurser för samverkan utverkas samt att de båda parterna har kartlagt skillnader i synsätt, organisation, regelverk och att man tagit fram arbetssätt för att hantera dessa. En god och nära vård kan säkerställas om vi får en fungerande samverkan i regionen kring vård och hälsa.

Vi är oroade över hur ekonomin kommer att påverka vård, folktandvård, kollektivtrafik, regional utveckling i hela länet. Det är stora utmaningar där vi i Centerpartiet ser att Corona ändå trots ett hårt tryck på vården gett även positiva effekter. Vi är med digitala, kan ha mer digitala möten, vi kan se mer mobila team så att människor inte behöver resa utan att vården åker ut. Tandvårdsbussar är ett sånt exempel.

En mängd olika ärenden ska tas på kort tid så det kommer att gå fort. Du kan följa debatten på www.regionvasterbotten.se kl 13.00 idag

Bli först att kommentera

Rapport från senaste fullmäktige

Av , , 12 kommentarer 2

Idag har det varit kommunfullmäktige. Ett fysiskt där vi spridit ut oss i salen, med handspritflaskor lite varstans och utan gemensamma fikapauser. Ett knepigt men Corona anpassat fullmäktige där vi skulle försöka hålla debatten kort och ta hänsyn till varandra för att hindra smittspridning.

Vi hade därför ingen större debatt om varken årsredovisning eller budgeten för 2021. Som alla vet så har befolkningen snabbt ändrats så vi ligger riktigt risigt till. För få elever i skolan och för många äldre i omsorgen liksom många unga som behöver extra stöd. Det är allt för få som är i arbetsför ålder som jobbar och ser till att skatt kommer in till kommunen.

Ekonomichefen gick igenom lite bilder med utfall per nämnd där vi ser att kostnaderna ökat med 11, 8 miljoner mer än vad de kostade ifjol. Det är helt fel håll alltså. Den nämnd som går bra är miljö och byggnadsnämnden som har många bygglov att hantera och få intäkter för. Kommunen går mot ett underskott för detta är på runt 35-40 miljoner. Då underskottet 2019 var 37 miljoner och ett stort antal besparingar har gjorts så är det förfärligt. Skolor, förskolor och andra nedläggningar är inte tillräckligt.
Intäkterna minskar lite jämfört med ifjol. Allt annat ökar som personalkostnader. Det vi ser är att det tar lång tid för att se en förändring av de besparingar som gjorts. Det tar minst ett halvår att se effekt av att man sagt upp personal tex. Så det är ett verkligt tufft läge för att kommunen ska komma i balans mellan utgifter och intäkter. Det är för få som betalar skatt, för få unga och för många äldre. Kommunens verksamheter är byggda för en mycket större befolkning.

Kommunen har 808 anställda. Det jämförs i landet med andelen invånare så har vi ökat i antal anställda i kommunen jämfört med antalet medborgare. Vi har därför flest anställda i hela landet utifrån antal anställda per antal medborgare. Vi har alltså verkligt många kommunanställda och det måste vi hantera.

Med 121,2 anställda per 1000 medborgare ligger vi högst i landet och även om vi jämför oss med andra liknande kommuner ligger vi högst. Vi borde ha ungefär 70 färre anställda i kommunen. Så det är dit vi måste, säga upp personal.
När man tittar på olika områden så ser vi att det är inom alla områden utom teknik vi ligger med fler anställda än andra liknande kommuner. Så det behöver göras något åt detta och det fort.
Revisorerna ger alla ansvarsfrihet men riktar anmärkning mot utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen då man inte klarar sin budget och går med underskott.

Annika Andersson som är kommunstyrelsens ordförande beskriver ekonomin och hur kommunen jobbar för att långsiktigt få en ekonomi som är i balans. Ett tufft och tungt arbete.

Det som verkligen är riktigt dåligt är när företrädare för några partier står i talarstolen och säger att kommunen är underfinansierad och därför ”borde man ha mer pengar”. De lägger även sina budgetar utifrån att det ”borde finnas” pengar. Det är uselt! Jag tycker det är riktigt dåligt att låtsas som att det fanns pengar som inte finns i vekligheten bara för att man tycker att det borde finnas.

Det är att lura medborgarna! VI HAR DE PENGAR VI HAR, INGA ANDRA: det är att bluffa, lura och slå dunster i ögonen på folk. Tänk om du skulle använda pengar i din egen privatekonomi som du tycker borde finnas. Det är lyxfällan det.
Sen att vi som är med i ett parti har ett ansvar att driva frågan i sina partier som återföring av vattenkraft som vi i Centerpartiet driver. Men kommuner är i kris i hela vårt land. Det är fler kommuner om lånar till löner inte bara i norra sverige utan i hela landet. Det måste vi förstå. Statens finanser kommer även att vara dränerade efter Corona så att tro på kommande stora utdelningar till kommunerna kommer att bli verklighet är bara drömmar om mer pengar som inte finns.

Budget 2021 är ett ärende men det handlar som Annika säger om 2022, 23 och 24 och framåt. De beslut vi tar nu handlar om att vara i balans 2024. Det är en plan som ska hålla över tid. När Ekonomichefen säger att vi är 70 personer för många anställda i kommunen då måste vi ta beslut nu. Så alla förslag ni kan komma med, bring them on. I det här läget kan vi alla Vilhelminabor hjälpas åt och tänka till för att vi ska klara av det här på ett bra sätt.

Flera intressanta och framtidssyftande beslut togs som om samverkan med region Västerbotten kring vården i kommunen och ett gymnasieförbund med övriga inlandskommuner för samverkan kring framtidens gymnasieskola och försäljning av mark i fjälldalarna för fortsatt utveckling.

Hör av dig om du har tankar, ideér eller har konkreta förslag eller om du vill engagera dig i nåt parti och vara med och hjälpa till.

12 kommentarer

Sjukt jobbig, det är bra!

Av , , Bli först att kommentera 1

I radion sa Annika Andersson kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina att hon varit sjukt jobbig för sina parikompisar i riksdagen. Så bra att hon varit jobbig och så bra att våra gemensamma kompisar som Anders Åkesson, Anders W Jonsson, Helena Lindahl mfl. lyssnat och drivit på. För nu får Sveriges regionala flygplatser ett extra tillskott för i år, för att mildra effekterna av coronapandemin. Ett tillfälligt stöd på 100 miljoner kronor sätts in för 2020.

Det här innebär att vi liksom andra regionala flygplatserna får ett dubblerat stöd i år, ett viktigt tillskott som vi i Centerpartiet drivit på för.

Spridningen av coronaviruset har inneburit kraftigt reducerad flygtrafik. Som en följd av att hålla nere smittspridningen i samhället har de regionala flygplatserna drabbats hårt. Därför föreslås nu ett stöd på ytterligare 100 miljoner kronor. Därmed fördubblas stödet till de regionala flygplatserna under 2020.

Sverige är ett glest befolkat land med långa avstånd, där flyget spelar en viktig roll för resor och transporter. De regionala flygplatserna betyder oerhört mycket för att samhällskritiska transporter ska kunna utföras snabbt och effektivt. Många arbetspendlar från inlandskommunerna till jobb i andra delar av landet liksom i grannlandet Norge dit de då flyger.
Om tillgängligheten till olika regioner försämras kommer det ge negativa konsekvenser för förutsättningarna att bedriva samhällsviktiga flygtransporter som till exempel ambulansflyg och brandflyg men äcen för den militära beredskapen.
Så bra jobbat alla som drivit på och varit sjukt jobbiga!

Bli först att kommentera