Regionfullmäktige för sista gången i Skellet!

Av , , 1 kommentar 8

Idag är det regionfullmäktige i Skellefteå. Sista gången den här församlingen träffas i den här stan. Efter nästa val så är det ett annat gäng människor i den då nya regionkommunen, som vi ska välja folk till i höstens val.

Idag pratar vi om året som gått och hur det gått ihop ekonomiskt. En fjärdedel av det region Västerbotten jobbat med är projekt som IT Västerbotten. Man har även tagit fram en regional livsmedelsstrategi. Något som vi i Centerpartiet föreslog att det skulle göras. Då fick vi nej på vårt förslag men nu har man ändå tagit fram en strategi. Lite snålt att inte säga ja, då vi föreslog, det när man ändå kom på att det var ett bra förslag.

Det är kommunerna och landstinget som finansierar Region Västerbotten tillsammans.
De frågor som berörde mig mest var de kring Bussgods där vi ska gå ihop med två grannlän. Jag är fortfarande besviken att moderaterna och socialdemokraterna i Jämtland sköt ut sig från samarbetet. Det slår mot våra företag på landsbygd om de inte kan få sina varor ut via bussgods. Vi har jobbat länge med frågan i länet och vi är eniga över partigränserna. Jag fick också med mig hela fullmäktige i det förslag jag lade om att ta bort en skrivning som inte borde finnas med i beslutet.

Vi i Centerpartiet var också tveksamma till att vi gör en kulturplan där vi inte har pengar att finansiera allt det vi vill göra. Vi borde koppla mål och medel ihop på ett bättre sätt och prioritera hårdare för vad vi verkligen vill göra då det gäller kultur i hela länet. Mattias Larsson som är centerpartiets ledamot i kulturutskottet lyfter fram att det här måste vi verkligen fundera över.

Det verkar vara en strategi från S sida att inte prata pengar såhär inför valet. Det kommer inte att komma något förslag på budget för den kommande regionkommunen där all landstingsverksamhet ligger, innan valet. Jag tycker det är lite märkligt. Hur ska verksamheterna inom vården, kulturen, kollektivtrafiken och regional utveckling kunna planera för 2019 om de inte får veta vilka pengar de har att jobba med?

Det är ett sätt för socialdemokraterna att slippa berätta för sina väljare vad de kommer att göra efter valet. Jag tror att de kommer att fortsätta centralisera, som är deras grundideologi. Och att dränera de mest glesa delarna av länet även fortsättningsvis om de får behålla makten. Men det vågar de inte berätta innan valet i höst.

En dag som inte blev som jag tänkt

Av , , Bli först att kommentera 7

Imorse klev jag upp just före kl fyra. Om det fortfarande varit vintertid skulle klockan varit knappt tre. Jag skulle ta mig från Västkusten där jag jobbade i söndags upp till Skellefteå. Det hade snöat två decimeter som gjorde problem i trafiken. Flygpersonalen kom inte fram så där fick vi sitta och vänta och inse att anslutande flyg på Arlanda skulle bli svåra att hinna med. Så det blev en dag på Arlanda och jag anlände till Skellefteå precis när mötet jag skulle varit med på avslutades. Frustrerande och stressande men svårt att göra så mycket åt. Så är det att vara beroende av fungerande kommunikationer och fint väder.

Men nu är jag i vart fall på plats i Skellet då det är regionfullmäktige imorgon. Så det mötet ska jag verklige inte missa!

#framåt

Av , , 3 kommentarer 8

I helgen är det en konferens för alla de som är kampanjledare i Centerpartiet. Vi är ett stort gäng som träffas och stämningen är på topp. Det brukar det alltid vara i och för sig på alla centerpartiets träffar. Idag lanserar vi vår väg framåt och vårt valkoncept. Vi jobbar för ett nytt ledarskap både i kommunen, i regionen och i landet. Vi vill framåt.

Det vi säger är att vi inte blundar för samhällsproblemen, men vårt fokus är på att lösa dem.
Vi står för framtidstro och optimism. När andra sprider oro, vill vi skapa trygghet. När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet.

På många sätt går det bra för Sverige. Men inte på alla. Integrationen misslyckas, vårdköerna växer, utsläppen ökar och Sverige riskerar att delas. Klyvningen mellan land och stad ökar. Mellan de som har ett jobb och de som inte har ett jobb. Här står Centerpartiet för en helt annan riktning. Vi ska minska klyvningen istället för att vända kappan efter vinden.

Vi ser att valet kommer att stå mellan att ängsligt blicka tillbaka, eller att gå i spetsen för nya lösningar som gör Sverige ännu bättre. Det känns så bra….

Vad vill statsministern med landsbygden, egentligen?

Av , , 2 kommentarer 19

Nu kanske hetsen lagt sig lite så man vågar analysera vad statsministern egentligen sa igår när han presenterade landsbygdspropositionen. Tyvärr har debatten som borde ha handlat om landsbygden och dess framtid handlat mer om vad statsministern sa eller inte sa. Vad sa han egentligen om urbanisering? Vad tycker regeringen i frågan om landsbydsutveckling

Det jag är besviken över är att det bidde en tummetott. Den landsbygdskommittée, som alla partier var med i och som lade fram 75 förslag, som man också var eniga om. Det blev det ingenting av, en tummetott.

Propositionen eller förslaget som lades igår är ord på ett papper av mål och inriktningar som ska nås på 12 år. Ingenting om vad man ska göra nu, inte en enda konkret åtgärd för att det ska bli lättare att leva och verka på landsbygd.

Kan man då dra några slutsatser om vad S tycker om urbanisering och landsbygdsutveckling? Jag tycker nog det om man lägger ihop det med det vi sett hända på landsbygden inte minst i norra Sverige de senaste åren.Och om vi gör en djupare analys av det statsministern säger om storstadsbornas rätt till avkoppling på landsbygd så är det kanske ingen felsägning utan mer av ingång till hur S ser på landsbygden. Hela presskonferensen andas storstadsperspektiv. Han svarar inte på varför urbanisering är ett problem och skulle kunnat vara mer tydlig om han nu tycker att urbanisering är problematisk.

Tre aspekter att fundera på:

1. Hans resonemang tar avstamp i en urban norm där landsbygden är en plats vars värden skapas utifrån vad staden behöver. Här stadens behov av att känna att landsbygden ska finnas för dem när de vill ta semester från staden och behöver vila ut. Han ber stockholmarna i stort sett om ursäkt för att landsbygdspropositionen läggs och betonar att han älskar huvudstaden! Att tycka urbanisering är problematiskt handlar inte om att tycka illa om städer. Jag skulle bara önska att statsministern stod upp för landsbygden även när det blir obekvämt för staden.

2. Jag hade gärna sett att han istället varit tydlig med att när människor måste lämna en plats där de vill bo på grund av att de inte har samma möjligheter att skapa sig ett bra liv som de som bor i staden, ja då ÄR urbaniseringen ett problem. Hur många är det som genom tiderna tvingats att flytta till staden fast de egentligen velat bo kvar på sin hemort. Men det han säger är att det ibland är jobbigt att sitta i bilkö och att det känns fint att hela Sverige ska leva. Han invecklar sig också i en utläggning kring turism och lanthandel och hans slutsats i det resonemanget är att han tycker att lanthandeln måste finnas även när turisterna åkt hem.

3. Han borde ha sagt att landsbygden har ett värde i sig och är grunden för att hela landet ska fungera. Men han sätter staden som norm. Han borde ha resonerat tvärtom, att istället för att bygga värdet utifrån staden faktiskt konstatera att landsbygden har ett värde i sig året runt för oss som bor här. Men också då det är landsbygden som producerar energi, livsmedel, produkter från skogen, ekotjänster och så vidare och att det även därför är nödvändigt att det finns människor som vill och kan leva på landsbygd. Men det han säger är att landsbygden måste funka när storstadsborna åker ut på landet för avkoppling.

Det kvittar hur mycket S mediaavdelning och LO och alla andra S grenar försöker tvätta det statsministern säger, han säger ju det!

Hela presskonferensen går att se på www.regeringen.se så titta själv och analysera det som sägs.

Inlandsperspektiv vs kustperspektiv!

Av , , Bli först att kommentera 13

Skrev igår i Vk: Bortglömd vård i inlandet
Insändare.(2018-03-14) Det är bra att media uppmärksammar det som händer när det gäller offentlig service i inlandet. Det är allt för ofta ett storstadsperspektiv inte bara i politiken utan även i media.

Det jag dock önskar mig av journalisterna vore att fråga lite mer och att fråga de som berörs mest. De kunde ha ställt frågor till personalen, vid folktandvården i Sorsele, om de varit involverade i försöken att rekrytera? Om de känner till några tandläkare som skulle vilja jobba i Sorsele eller om de har några idéer på hur man skulle kunna jobba med rekrytering.

Allt för ofta sker saker som rör en arbetsplats inom landstinget långt från den plats det handlar om. Att styrningen av landstingets verksamheter i inlandet sker från Umeå skulle kanske må bra av att involvera den arbetsplats som berörs mera, så att lokala förutsättningar och idéer kommer fram.

Sorselebor har kontaktat mig och berättat vad de känner till och vad de tycker har varit fel den här gången från landstingsledningens sida. Den skepticism som vi inlandsbor känner för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiets ledning av vården är berättigad. Under den här mandatperioden har de fattat beslut som slagit hårt mot oss som bor i inlandet.

Akutplatserna i Dorotea där Doroteaborna engagerade sig dygnet om tillsammans med när ambulansen som blev en akutbil i Åsele skulle man kunna göra ett filmmanus av. Ett filmmanus om hur centralisering och stordrift slår ut den demokratiska tanken om likvärdig vård.

Jag hoppas nu, när det låter som om Socialdemokraterna insett att det är val i höst, att de även drar tillbaka uppsägningarna av tandsköterskorna. Mig veterligen har det ännu inte skett trots att landstingsrådet Peter Olofsson sagt att de nu ska storsatsa på rekryteringar.

Det behövs ett mer långsiktigt arbete där man försöker från alla håll att klara kompetensförsörjningen i välfärden i hela länet. Både landsting, kommuner och företag måste samarbeta för att rekrytera i framtiden. Vi har vetat i många år att det kommer att vara svårt att få fatt på folk att anställa. Det är inte en ny fråga.

Det kommer att krävas både mer av samarbeten mellan det privata och det offentliga, mer anpassade utbildningar och det kommer att behöva jobbas mer med de studenter som läser till de yrken som det är brist på. Norrbottens landsting har varit mer förutseende och jobbar med att bygga relationer med tandläkarhögskolans elever. I Västerbotten verkan landstingsledningen tro att det räcker med att Umeå är en utbildningsort.

Det behövs ett nytt ledarskap i landstinget för att få en likvärdig vård i hela länet.

Maria Kristoffersson
centerpartiet, Vilhelmina

Mår du dåligt så måste du få hjälp!

Av , , 1 kommentar 5

Igår presenterade Centerpartiet sitt förslag att satsa 1,2 miljarder för att människor ska få snabb hjälp utan remiss psykisk ohälsa. Idag är det svårt att få hjälp om man har ”lättare” psykiska bekymmer men får man då ingen hjälp kan det snabbt bli tyngre.
Vi behöver bli mycket bättre på att fånga upp och behandla den psykiska ohälsan som är det vanligaste hälsoproblemet idag.

Idag är det främst unga tjejer och kvinnor som mår dåligt. De flesta pga stress och svårt att få vardagen att gå ihop. Omkring 90 % av alla som är sjukskrivna pga psykisk ohälsa så beror deras problem på stress.

Det Centerpartiet nu föreslår är att det ska vara lättare att få hjälp snabbare. Satsningen läggs på att stötta landsting att stärka upp vårdcentralerna. Hjälpen kan innebära enklare samtalsstöd av exempelvis samtalsterapeut eller kurator.

Jag är övertygad att du som jag känner människor i vår omgivning som mår psykiskt dåligt. Det är svårt att vara vän, anhörig eller kollega när en människa mår dåligt och inte får professionell hjälp. För det finns ju hjälp, det gäller bara att få den.

Jag hoppas det här förslaget blir verklighet om inte nu, så efter valet i höst.

Vad skolan behöver är inte förbud

Av , , Bli först att kommentera 8

Socialdemokraterna vill förbjuda religiösa friskolor som ett led i att bryta segregationen i samhället. Konfessionella skolor ska omvandlas till ”vanliga” lärosäten. Det luktar valstrategi i det här förslaget, ett sätt att få de sossar som sneglar mot SD att stanna kvar.

Det jag undrar över är ju vad Socialdemokraterna är ute efter. Vill man att alla friskolor på sikt ska försvinna? I min egen kommun är det en het dröm för vänstern att få förbjuda den privata skolan Strandskolan.

En skola som är populär bland Vilhelminaborna där barnen får en bra värdegrund och kunskapsgrund. Vår yngsta dotter gick i den skolan och min mamma säger alltid att av alla hennes barnbarn så är det något speciellt med Natali. Hon har fått det där från Strandskolan säger mamma. Det där med att se sina närmaste, lyssna in och ta hänsyn till andra.

För mig som Centerpartist är det väldigt viktigt att det finns en valfrihet att man ska kunna välja. Det driver på både kvalitét och innovation och nytänkande. Men det är viktigt med en fungerande tillsyn.

Skolor ska följa lagen och läroplanen, ge barnen både grundade värderingar och kunskaper för att klara sig som vuxna. Skolan ska inspirera och peppa att söka vidare kunskaper. Därför är det viktigt att vi har höga kvalitetskrav på alla skolor oavsett huvudman.

Om Socialdemokraterna verkligen skulle göra skillnad då det gäller skolan så är det att se till att ALLA barn klarar skolan, att barn och lärare mår bra i skolan, att alla barn får betyg i alla ämnen och att det är möjligt att utbilda sig till lärare på distans.

13 kvinnor varje år

Av , , 2 kommentarer 5

I Vilhelmina har Fi startat en lokalförening som jag tror och hoppas kommer att ställa upp i kommunalvalet. Det behövs fler feminister i fullmäktige oavsett politisk ideologi. Fler som ser och förstår kvinnors villkor och som vill göra något åt det. Jag som liberal feminist tror på alla människors lika rätt och värde, jag ser könsmaktsordningen och jag vill göra något åt den.

Min svärson skrev på kvinnodagen på facebook nåt av det finaste någon sagt till mig. Han skrev:

”Idag är det den internationella kvinnodagen, en otroligt viktig dag som hjälper oss att uppmärksamma att vi tyvärr fortfarande lever i ett ojämställt samhälle. Vi är på rätt väg här i Sverige men vi har fortfarande en låååång bit kvar att vandra. En stor anledning till att vi är på rätt väg till ett jämställt samhälle är för kvinnor som hon på bilden, min svärmor Maria Kristoffersson. Hon har uppfostrat sina tre döttrar till att bli väldigt kloka och starka individer som aktivt engagerar sig för att skapa ett jämställt samhälle. Hon kämpar aktivt med jämställdhetsfrågor både inom politiken och på sociala medier. Hon uppfostrar mina barn, hon utbildar mig och hon tvingar de flesta i hennes omgivning att koppla på ett jämställdhetstänk i vardagen! Detta är ovärderligt för kampen mot ett jämställt samhälle!! Vägen dit går genom utbildning och förhoppningsvis kan du påverka politikerna att införa Jämställdhet som ett eget ämne i skolan!”

Jag blev verkligen glad att det jämställhetsarbete jag jobbat för i så många år gett avtryck. För mig är det självklart att sträva efter att alla människor ska ha rätt till samma möjligheter och då kan vi inte acceptera att kvinnor och män fortfarande behandlas olika i samhället.

Det finns de som säger att jämställdhetsarbetet gått för långt, att #metoo är fånigt och att kvinnorörelsen inte behövs. Till er vill jag säga att det är en lång väg kvar till ett jämställt samhälle.

Män tjänar mer än kvinnor. Kvinnor tar större ansvar i hemmet. Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och sexualiserat våld är stort. Varje dag mördas, torteras, misshandlas kvinnor bara för att de är kvinnor. 13 kvinnor i Sverige mördas varje år av en man i en nära relation. Varje dag utsätts unga flickor för övergrepp och alla kvinnor ka på ett eller annat sätt berätta egna erfarenheter av män som betett sig illa.

Det finns idag år 2018 män i vårt eget kommunfullmäktige som uttrycker kvinnohat i sociala medier utan att deras partier reagerar! Mycket märkligt!

(Du som inte vet vad feminism står för sa veta att feminism betyder att man ser att det finns en över- och underordning i samhället, där män som grupp står över kvinnor som grupp, den så kallade könsmaktsordningen. Feminism handlar om att se det ojämlika förhållandet mellan människor och om viljan att få ett samhälle där alla människor lever på lika villkor. Att bryta könsmaktsordningen är ett gemensamt ansvar för kvinnor och män. Vi vill att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter i sina liv. För oss är det självklart att du ska bedömas och bemötas utifrån vem du är, inte utifrån om du är man eller kvinna. Vår utgångspunkt är att kvinnor och män är fria individer, med olika behov och olika sätt att leva sina liv.)

S backar om Sorsele!?

Av , , 2 kommentarer 11

Oj vad S fick hicka!

Vi har i Alliansen i länet ställt frågor till landstingets styrande socialdemokrater om tandläkarna i inlandet. När jag och mina kompisar i Centerpartiet började på att gräva i frågan visade sig det att det inte varit några större ansträngningar för att rekrytera tandläkare till Sorsele. Det finns tandläkare som inte fått frågan, snart utbildade som inte får frågan, deltidare som inte fått erbjudande om utökad tjänst eller pendlande Sorselebor som inte fått erbjudande om att flytta hem och jobba. Om landstingets förslag om att säga upp tandsköterskor gått igenom hade det varit svårt att starta upp på nytt.

Min känsla är att ansträngningarna om att hitta tandläkare varit bleka och att viljan varit att lägga ner. Nu gör S en rejäl pudel och säger att de ska storsatsa på rekrytering av tandläkare. Känns nästan som om de verkligen lyssnat på våra protester, läst våra bloggar och förstått att det är val i höst även för oss som bor i inlandet. Vi kommer ihåg ambulansen i Åsele och akutplatserna i Dorotea.

Skulle de ha sagt upp alla tandsköterskor i Sorsele så skulle deras centraliseringspolitik blivit allt för tydlig. Vad vill S med inlandet egentligen, ärligt?