Är det rimligt att kommunpolitiker har rätten att sätta sina medborgare i skuld?

Av , , Bli först att kommentera 30

Är det rimligt att kommunpolitiker har rätten att sätta sina medborgare i skuld? Vi får ofta höra att det är borgarnas fel att Vilhelmina kommun nu lånar mer än någonsin och sätter medborgarna i en tuff skuldbörda. Trots att det är S som lånar! Är det inte en lita väl enkel förklaring?

Det har avsatts för lite pengar till underhåll och löpande investeringar under tiotals år då S var i majoritet i vattenverk, reningsverk, avfallshantering, gator, vägar och fastigheter. När Alliansen styrde så var vi väldigt försiktiga för att få ekonomin att hålla ihop. Vi vågade inte ta oss vatten över huvudet trots att behoven av investeringar var väl känt. Ekonomin i kris i Europa gjorde oss försiktiga då vi ville få plus och minus att gå ihop.

När S nu tog över så trodde de att de skulle kunna investera sig ur krisen genom att bygga. Den politiken kanske fungerade på 70 talet då Sverige som land satte sig i skuld. Det fungerar dock inte idag i det läge som kommunerna befinner sig i.

Sanningen är att kommunen måste anpassa verksamheter så att de hamnar i nivå med andra kommuner då det gäller kostnader, personaltäthet, kvalitet, effektivitet och våga pröva nya sätt att erbjuda medborgare den service de har rätt till.

Många ringer och frågar mig vad det är som gör att Storumans kommun går med överskott, där medborgare verkar ha framtidstro och där kvalitén ligger högt i mätningar som görs. Kommuner som är så lika varandra utåt kan vara så olika varandra inåt.

Det man kan se är hur olika man prioriterar ekonomin i de båda kommunerna, hur man satsar på Utvecklingsprojekt och hur man agerar utåt mot andra politiska nivåer. Det är skillnad och det får olika effekter.

I grunden handlar det om ideologi och politik, vad man tror på, vilka metoder man nyttjar, om man vågar pröva nytt, jobba med utbyten med omvärlden och hur mycket man längtar tillbaka till en tid som svunnit.
Det är skillnad!

Staffan och Bengt i Nästansjö!!

Av , , Bli först att kommentera 22

När jag var liten så hände det något alldelens otroligt. TV spelade in i Nästansjö, i grannbyn där vi gick i skolan och där vi hanllade på Konsum. Det var fantastiskt spännande och än mer spännande var det att se byavägen i TV, känna igen de platser de visade och några av människorna.

Helt märlkligt var det när de gick in genom dörren på Snickeriet coh kom ut i en gigantist fabrik, "snacka om svartbygge" var kommentaren från Bengt.

Ola Nordebo skriver idag en krönika som enligt mig är en av hans mästerverk, http://blogg.vk.se/nordebo/2012/11/28/landsbygdens-resa-fran-staffan-och-bengt-till-gyllene-knorren-1191715

Landsbygden som vaggan till rikedom, välstånd och välmående måste återatas, av oss som bor och verkar här men vi måste även få erkännande av de som har makten. Det är ju faktiskt så att 80 % av Europas mineraler  finns i Norra Sverige, 50 % av träråvaran finns 10 mil väst och öst om inlandsbanan och Norra Sverige har högst BRP/invånare i hela Europa och så kallar de oss tärande!!!!

Lära sig hela tiden…

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag blir så imponerad av all den kunskap som finns inom studieförbundens hatt. Har gått igenom Vuxenskolans material som riktar sig till de som vill engagera sig i politiken. Det finns verkligen allt, från grunden i hur man driver en förening och vad olika styrelseroller innebär till att lära sig att prata inför andra, att påverka, att planera strategiskt och att vara ledare och att driva engagemang i en fråga man brinner för. Jag är imponerad av det djup som finns i utbildningarna och att det är lätt att ta del samtidigt som det har så hög nivå.

Man kan läsa distanskurser inom allt möjlig och man kan anpassa kurserna så att det passar en själv. Jag blir så himla sugen på att gå alla kurser! Tror jag ska börja med distanskursen i Exel!

Så länge man struntar i inkomsterna….

Av , , Bli först att kommentera 19

I dag har det varit kommunfullmäktige där det stora ärendet var nästa års budget.

Kommunen går back 2012 med ca 6 miljoner och nästa år blir inte lättare utan svårare att få ekonomin att gå ihop. Det är ett mycket svårt ekonomiskt läge och det är alla partier eniga om, vi är dock oeniga om hur vi löser problemen. Vissa partier vill låna mer pengar och förvalta vidare och andra partier vill skapa hållbar ekonomi på sikt med stora åtaganden då det gäller att komma i nivå med andra kommuner som ser ut ungefär som vår kommun. ( Se öppna jämförelser på www.skl.se eller www.kolada.se )

Alla partier är dock eniga om stora delar i budget och där vi är oeniga rör kanske 10 % av den totala budgeten. De vi som Centerpartister fört fram idag är att vi värnar den lilla människan där barnen och de äldre är viktigaste att värna om. Vi säger nej till att göra småbarnsskola i Nästansjö och Latikberg och vi vill behålla platser vid Gläntan och vi vill öka medborgarnas delaktighet i att form av kommunen genom att låta medborgare vara med och diskutera ekonomi genom Medborgarbudget. Ett verktyg som många kommuner infört som SKL tagit fram (Sveriges kommuner och Landsting)

Vi ville att ringbilen mellan Slussfors och Dikanäs skulle införas för att de som går i gymnasiet ska få åka hem på fredagar i rimlig tid. Men det gick inte igenom för S+V.

Äntligen så har vi beslutat utreda Familjecentral, där var vi väldigt eniga att detta måste till. Vi vill ha fler pedagoger i skolan men där fick vi nej. Vi fick igenom att införa ett belöningssystem för personal som tar fram besparingsförslag, vi fick även igenom att vi ska omförhandla hyresavtalet med VIBO för Strandbacka då det avtalet löpt ut.

Tyvärr så fick kommunfullmäktige eller alla de som följer med via webben någon genomgång av ekonomin, det tycker jag är ett hot mot demokratin. Det är ju bara här som en Vilhelminabo kan få veta hur det ser ut och försöka förstå hur ekonomin styrs. Fullmäktige är ju det enda forum där medborgarna och tidningarna kan få en insyn i ekonomin…

Ett annat hot mot demokratin var de förslag som S+V lade för att flytta besluten från fullmäktige till kommunstyrelsen. Fullmäktige är ju öppet för Vilhelminaborna att följa med och lyssna vad de olika partierna tycker, kommunstyrelsen är sluten och inga tillåts vara med och lyssna inte heller tidningarna. Det gör att det blir omöjligt att hänga med i vad som prioriteras och vad olika partier tycker för Vilhelminabon och att öppenheten beskärs.  Just idag så har kommunen 10 miljoner i kassan efter att lönerna är utbetalade. Kommunen har fått 9,9 miljoner från AFA kassan då människor är friskare än beräknat och så slipper kommunen betala ca 5 miljoner till AFA kassan av samma anledning. Det gör 15 miljoner mer än vad som fanns i budget, trots det är det ett underskott på 6 miljoner.

Rubriken var ett citat från dagen där det lyftes fram att vi måste se på kommunens inkomster och inte enbart på dess utgifter. Noterar i debatten att det finns fullmäktigeledamöter från S som läser både min blogg och mina uppdateringar på twitter och facebook, och det är ju kul, jag hoppas det ökar förståelsen och öppenheten på sikt. .

 

Julens budskap

Av , , 1 kommentar 8

I helgen har vi gjort advent hemma. Blir så trevligt med alla ljus i den mörka november och man blir lätt till sinnes av Julförväntan. Ljuset bär på något sätt julens budskap om kärlek, vänskap och omtanke om varandra. Så,att skriva julkort till mostrar och kusiner, ringa och tomprata. Med de du sällan träffar och slå in paket hör advent till.

Imorgon är det kommunfullmäktige och vi ska ta nästa års budget. Besparingar i skola och äldreomsorgen och trots det så,saknas det pengar. Vi måste våga prata om lagstadgade verksamheter gentemot verksamheter som inte lagen kräver. Det viktigaste är att unga som bor i Vilhelmina får en bra skola och att äldre får en bra och trygg ålderdom. Sen måste allt annat vara mindre viktigt.

Veckan som sen kommer är det jobb i riksdagen och julfest på tisdagkväll som vi ska ha i slottets myntkabinett. Så jag hoppas att dimman lättar och att snön och kylan återvänder.

Ökning från 67 till 85%

Av , , Bli först att kommentera 13

I veckan som gick presenterade Lärarförbundet sin ranking av skolkommuner, där hade de med att i min kommun så gick var tredje ut från grundskolan utan fullgott betyg. Jag fick veta i en kommentar att det var gamla siffror Lärarförbundet använt. Nu har jag hittat nya siffror och det är an fantastisk ökning.
Du hittar rapporten här: Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2898

Man ser att det igår var 14,5 %av eleverna i grundskolan som inte fick ett helt betyg, det är ett ett Enormt kliv och visar att skolan jobbat på ordentligt. Härligt jobbat ni alla lärare som sliter för att utbilda våra unga.
Jag har själv jobbat i skolan i närmare tio år och vet vilket slit det är, har två syrror som är lärare och vi diskuterar ofta skolan och den viktiga roll den har i ett samhälle. Lärare på högstadiet har gjort ett fantastiskt jobb som lyckats gå från att var tredje blev utan fullt betyg till knappt var sjunde.

Det kan vara lite knivigt att hitta fram på skolverkets hemsida så här får du en länk till siffrorna för min kommun.

http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&p_verksamhetsar=2012&p_hm_kod=&report=gr9betyg_nyckeltal&p_lan_kod=&p_kommun_kod=2462&p_skol_id=&p_komminv_kod=&p_kgrupp_kod=&p_rapport=gr9betyg_nyckeltal&p_verksform_kod=11&p_info_omrade=betyg

Sista debattkvarten..

Av , , Bli först att kommentera 7

Flyget utreds utifrån miljöpåverkan. Vi gör en förstudie just nu med samråd och många involverade. Sen får vi se vad som ska ske. För att få fler jobb inom det småskaliga företagandetså satsar vi på besöksnäringen.

Frågor om Skrotbilar och ovårdade tomter, lättare att bygga i strandängar lägen?

Svar: Lillemor S vi får många påringningar om skrotbilar, över 200 bilar har sänts iväg till skrotning. LIC områden håller vi på att utreda. Vart vi kan tänka oss att byggs. Ulf C säger att han drivit på skrotbilsfrågan och LIC som är en Centerpartifråga som vi kickar liv i ! det är viktigt att kunna erbjuda strandnära tomter för människor som vill bygga naturskönt.

Nu börjar orken tryta och debattlysten lägger sig.

Fråga. Varför släcker man gathuset på sommaren men har det på ljusa vinterdagar? Svar. vi betalar fast pris per lampa per år men det ska bytas ut Och det kommer att kosta.
Så vi måste rationalisera bort många lampor.

Fråga. Vad händer med lokalerna på Tallmon? Annika svarar att skolan kan behöva dessa för förskolan och kanske en familjecentral.

Sen kommer några frågor om bankernas lånevilja till företag om Telekommunikationer och om hur partierna ser på framtiden.

C. Vi ser ljust på framtiden det är gi själva som gör vår framtid, ekonomin måste vara i balans, stödja små företagare på olika sätt och hjälpa dem att hitta vägar till utveckling och att främja besöksnäringen.

V. Vi vill prioritera arbetslösheten, klimatfrågan

S. Vi vill jobba för arbeten, företagsklimatet, samarbeta med andra och vara effektiva i kommunal service.

Kd. Barn och ungas uppväxtvillkor, Vilhelminas utveckling, arbetslöshet och företagande och äldrefrågorna.

Fp. Företagande, kompetensförsörjning och inflyttning.

Skolorna…

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu debatteras skolan och det kommer in många frågor från publiken. Svaren som ges är svävande och frågorna koncisa. Det märks att detta förslag hastats fram och att utredningen är undermålig.
Många pålästa och insatta föräldrar är upprörda över hur deras barn hanteras.

Svaret blir att det inte ska bli något förslag nu på måndag utan skjutas upp till i februari.

Både trycker på fler elever på samhället tas upp, hur stor besparing det blir, hur det kommer att påverka barnen, hur stor vilja som verkligen finns för att bevara byar.

Ulf C säger att det han hör är att man gömmer sig bakom en budget där man koncentrerar sig på kronor och öron. Små löjliga kommentarer när frågan handlar om barn situation. Det handlar om allt annat runt omkring byarna inte bara skolan. Byarnas framtid är en politisk fråga!

Viveka S säger att de slipper driften av huset och att man sparar på personal. Det handlar om kronor och ören. Vi ska titta på förslagen från föräldrarna. De har tagit fram två förslag som vi ska titta på. Elevantalet minskar och klasstorlekarna är inte så stora så att man inte kan ta in fler på Volgsjö, det är inget problem rent praktiskt. Asylmottagandet kommer inte att påverka klasserna.
Det kostar mer att ha elever i byarna än inne i samhället, friskolorna kostar mer än barnen på Volgsjö.
Fråga: Om föräldrarna placerar sina barn på friskolor, vad händer då med besparingen? Svar: Det blir ingen besparing alls om flera väljer friskolan.

Nu är det många frågor och lite lätt stressat på scenen…..

Jag blir lite rätt upprörd då debatten håller på att gå över styr!

Fråga: hur ser elevunderlagen ut?
Det är dyrare med allt som ligger i glesbygd lika i en kommun som i ett landsting, det måste få kosta!

Min reflektion: Det verkar som om förslaget att göra småbarnsskola handlar mer om att få ner skolpengen till elever i friskolan än om att spara pengar! Det lyfts fram från majoriteten att det kostar kommunen med skolskjuts till barn på Strandskolan med 26 tusen per månad. Som om det skulle kosta mindre om de gick i den kommunala skolan! Resonemanget haltar och det verkar som om den ledande majoriteten inte begripit att föräldrar har rätt att välja vilken skola de anser är bäst för sina barn! Kommunalpolitiker har som tur var inte den makten i Sverige idag.

Johnny: Strandskolan debatteras felaktigt och det är inte rätt. De har 59 elever idag och har barn från byar, det är många föräldrar med bokstavsbarn som sökts sig till Strandskolan och personalen har utbildat sig för att möta dessa barns behov. Det är så att resultaten varit högre i den fria skolan än i den kommunala. Som tur är lever vi inte i ett kommunistiskt land , kommunen kan inte bestämma då riksdagen beslutat tillåta fria skolor.

Åke S Det handlar om politik att prata om pengar och hur många skolor vi kan ha. Dikande och Saxnäs måste vara kvar de ligger tio mil emellan dem.

Helén Fp. Alla resurser går till tätorten i majoritetens förslag. hon Säger att oppositionen vill ha kvar byskolorna. Det finns väldigt många elevassistenter och vi vill anställa pedagoger istället för att ge barnen det stöd de behöver och överlåta musikskolan till studieförbund och privata, byskolorna är viktigare!

Barnomsorg på obekväm arbetstid efterfrågas. Hockeygymnasium? Hur ska man kunna spara om. Klasser blir större?

Vilhelmina har hög lärartäthet på mellan 15-19 elever per lärare.
Andra kommuner har fler elever per lärare.

Ulf C Kommunen som har 25% av arbetskraften, är det kommunen som har människor som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid så borde kommunen ordna det.

Fråga: hur många miljoner har satsats på flygfältet och vad tycker ni om en jumbojetbana med cancerogena avgaser?

Fjärde kvarten!

Av , , Bli först att kommentera 4

Tredje kvartens debatt

Ingrid C som jobbat med äldre i över 40 år. Hon säger att det är bra att sprida korttidsplatser för att de som är dementa ska få vara på,ett demensboende och få den vård de behöver. Men det kan ju tyckas konstigt att bygga om lokaler med utrustning som luftar till kontor. Ulf C säger att processen varit för snabb och att människor som berörs inte kunnat vara med och påverka processen. Jonny berättar om den tid Landstinget hade verksamhet i Saxnäs, han vill att kommunen och landstinget ska göra upp med Saxnäsgårdens för att öka utbudet till fjällvana av vård och friskvård.

Ungdomshyra, fritidsgården, rektorn som engagerar alla lyfts fram av en i publiken. De unga gör ett levande Vilhelmina. Hur är det tänkt? Johnny Kd säger att fritidsgården verkligen inte ska tas bort eller minskas. ÅKe säger att det är mycket som behövs för att ha kvar unga, idrottsföreningar och andra föreningar måste värnas för att unga ska kunna delta i aktiviteter. Det är viktigt för unga.

INGRID C säger att det inte räcker med en fritidsgård, det måste finnas jobb för att unga ska kunna försörja sig och bo kvar!

Sen kommer frågan om varför det just är socialnämnden som ska spara, finns det skillnader mellan partierna för hur man vill spara?
ÅKE S svarar att Antalet barn har ökat med 20 barn sen 2006 och antalet äldreboenden samma i antal. De vill spara på kollektivtrafik, lokaler,

Åke säger att 5 personal får gå från Gläntan och lokalytan minskar.
( här svarar ÅKE och Annika olika om personalminskningar! )

Varje parti får svara på vad de vill satsa på:

V vill satsa på musikskolan och inte spara på någonting, hon tycker att småbarnsskola är bra så skolan i Nöstansjö och Latikberg tycker hon är ok.

Fp vill spara in på lokaler, antalet fritidsaktiviteter och politik för att satsa på samarbeten med företag och tillväxt.

C vill få jobb till unga och få fram fler privata jobb i små företag. Kommunen har en stor service och de kan lägga ut uppdrag på mindre företag. Sparas på det som inte är lagstadgad verksamhet som vi inte småstad. Vård, skola och omsorg är det viktigaste vi som kommun ska hålla på med

Kd barn och ungas uppväxtvillkor, bra barnomsorg, skola och utbildning, fritidsgården och arbete. Skattehöjning är ok!

En fråga:
Finns det pengar till kaffe där när det inte finns luciafika i skolan för barnen…

Livskvalité för äldre.

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi har vind, biomassa, uran, mineraler, vattenkraft, space, utrymme. Vad kan kommunen göra för att stimulera företag för att bygga och utveckla för framtiden?

ÅKE säger att det är 228 kommuner som minskar i befolkning och att naturtillgångarna är viktiga men att de tillgångarna även är viktiga för turismen. Man stimulerar besöksnäringen och man har uttalat sig till gruva i Stekkenjokk där Länsstyrelsen säger nej, de säger även nej till vindkraft därmed blåser bra. S har sagt att de vill få igång gruvan. De vill öka besöksnäringen. Visst måste vi hitta tillväxtfaktorerna.

Maggan V säger nej till uranbrytning!
Ulf C säger att vi har en speciell situation att vingar så fånga och 25% av den arbetsföra befolkningen jobbar åt kommunen! Det är inte bra. Sågen har ett sextiotal. Men det är svårt att få in skattepengar då så få jobbar privat. Vi måste få in mer resurser från de naturbundna resurserna. Från vattenkraft tex, det finns fler resurser som borde beskattas där ursprunget finns. yES! (Centerpolitik i ett nötskal)

Sen kommer frågor om korttidsboendet Gläntan, det är flera som frågar och tycker det är fruktansvärt att det ska byggas om till kontor. Annika S svarar att de har beslutat att hemtjänsten ska flyta in vid nuvarande Gläntan, fem platse ska flytta till demensavdelning, fyra ska flytta till Björken och en plats till Tallbacka. Det blir fyra rum kvar som ska flyttas till Sälgen. Personalen är kompetenta att ta emot. Man kan spara hyra 800 tusen ungefär. Personal är det dyraste så det är viktigare att dra in på lokaler istället för på bemanning. All personal har fått anmäla vart de vill jobba och sen placeras personalen ut på de tjänster som finns. Det kan bli några som får gå, men det vet vi inte än.

Sen kommer en fråga att Saxnäsgårdens varmvattenbassäng ska startas upp för de som behöver friskvård. Fjälldalarnas är ett stort geografiskt område och många behöver vård. De blir idag hänvisade till Vilhelmina. Bättre med hjälp till självhjälp.