Ett parti utan ideologi, hur ska de kunna ta ansvar??? eller många grejor på ett järnspett…

Av , , 4 kommentarer 0

Rätten till personlig integritet är liksom alla medborgerliga och politiska rättigheter centrala i ett demokratiskt samhälle. När man försöker läsa på vad Piratpartiet egentligen vill när det gäller integritetsfrågor så får man ingen större framgång. Det står klart för alla att de säger sig vilja skydda den personliga integriteten. Men en generell viljeinriktning är inte nog. När det gäller IPRED och trafikdatalagring så motsatte Centerpartiet sig detta både i Europaparlamentet och här på hemmaplan. Men när beslutet väl är fattat och Sverige måste implementera direktiv – då kvarstår bara att göra det bästa av situationen.

Det visar att viljan måste kombineras med särskilda strukturer som skyddar din och min integritet. Sådant som ibland kallas för meningslösa idéer, politiska floskler eller onödig byråkrati.

Vilka konkreta förslag har då Piratpartiet?

I vissa frågor har vi i Centerpartiet en helt annan uppfattning än Piratpartiet. En av dessa frågor är patenträtten. Om Piratpartiet fick råda skulle patenträtten avskaffas. Områden där patenten är central, såsom för läkemedelsforskning, anser de klarar sig bra utan patent. När det gäller läkemedelsforskningen vill man också kraftigt öka statens makt och inflytande. I deras förslag ruckar man på två liberala grundprinciper. Äganderätten – som är en fundamental rättighet för en liberalt sinnad person – bryts när det blir fritt fram för någon annan att kopiera det jag har lagt ner både tid och pengar på att skapa. Och att återföra mer makt och kontroll till staten på ett så centralt område som läkemedelsforskning är verkligen inte en liberal tanke.

Man kan också konstatera att utan patenträtt blir det fritt fram för stora företag att ta idéer och uppfinningar från mindre företag och enskilda uppfinnare, tvärtemot vad Piratpartiet säger sig vilja uppnå.

Det går heller inte att komma ifrån att är en röst på Piratpartiet i mångt och mycket är en röst på det okända. Piratpartiet har sagt att om de väljs in i Europaparlamentet så vill de antingen gå med i den gröna eller den liberala gruppen. Centerpartiet är i den liberala gruppen, och det är en stor skillnad mellan de två grupperna. Den gröna gruppen brukar rösta med den kommunistiska gruppen i viktiga frågor. Ett tydligt exempel är tjänstedirektivet. Den gröna gruppen röstade med kommunistgruppen mot hela förslaget medan gruppen C ingår i röstade för liberalisering och enklare regler för tjänsteföretag i Europa.

Det råder inget tvivel om att flera tunga strider kring Internet, integritet och upphovsrätt kommer utkämpas i Europaparlamentet under nästa mandatperiod. Liksom strider om klimatet, om internationell fred och säkerhet, om fri handel och flera andra frågor som är viktiga för liberala väljare.

Bryr du dig om vilken väg utvecklingen i Europa och världen tar, inte enbart vad gäller Internet, integritet och upphovsrätt? Spelar det någon roll om din röst stödjer liberalisering av Europa eller en utveckling åt motsatt riktning? Avkräv i så fall ett svar från Piratpartiet om vilken partigrupp de vill tillhöra så att du vet vad din röst innebär?..Det är fler grejer på ett järnspett än en!!!!

Hot är helt OK!!!

Av , , 6 kommentarer 0

Förra dagen sa Marita Ulvskog i nyheterna att det Lettiska företaget var människohanlare då de erbjuder för oss billig arbetskraft i sverige. Att de Lettiska arbetarna efter skatt tjänade nästan lika mycket som den svensak nämndes inte. Igår intervjuades hon igen då företaget ville ha en ursäkt för det förnedrande uttalandet. Företaget hade fått rasistiska hot utifrån Ulvskogs uttalande. JAg blev så förvänad över hur hon då bemötte detta. Då hon fick frågan. Hon svarade att ’ hon ofta fick hot’, skrattade till lite och ryckte på axlarna. Ingen som helst respekt för företaget och inget som helst avståndstagande från rasism och hot.

Hon borde ha bett om ursäkt för att hennes uttalande lett till bekymmer för företaget och kraftigt tagit avstånd från hot i vårt demokratiska öppna samhälle. Jag är besviken och förbannad…

Investeringar i lågkonjunktur

Av , , 1 kommentar 0

mariaIdag kom beskedet att de tre Vilhelminaföretagare Oskar, Robert och Krister som vill bygga i Saxnäs äntligen får köra igång. Ett eferlängtat och glatt besked. När man kör in i Vilhelmina så har det precis byggts en ny Bilprovning, Harald Jakobsson gräver för att lägga grunden för en vägkrog och bakhjulssune ska bygga sin anläggning nu i sommar. Det knakar i byggandet i södra infarten. I den norra mygger Martin och Kicki sin fiskindistri och butik som ska invigas förhoppningsvis till midsommar. I dagarna så har fiskslakterier kört igång i sin industrilokal. Nu i helgen kör de lokala företagen igång Inlandsmässan där än fler företag ska visa upp sig och visa att vi i lågkonjunktur ser framtiden an med stor tillförsikt och framtidstro.

Att kommunerna och offentlig sektor går med minusresultat lyfts fram så ofta att vi tror att det är minus även inom det samlade näringslivet. Vi måste visa och lyfta fram det som faktiskt sker och de positiva satsningar som görs inför framtiden där många duktiga, energiska och framsynta gör ett stort jobb för alla vårt bästa. Heja på….ni gör de fantastiskt bra!

Infrastruktur i kust och inland.

Av , , 1 kommentar 0

pernilla DjärvInfrastrukturen i länet är en viktig faktor för både samhällsstruktur, näringslivsutveckling och klimat. Idag har vi pratat bla vägen mellan två kommuners fjälldalar, som mett sätt att bygga hållbara regioner. Förra veckan träffade jag Åsa Torstensson och pratade flyg, väg, Inlandsbanan och även den fjällväg vi jobbar för att bygga ihop två kommuner. Att inlandet för dessa frågor så högt på agendan handlar om överlevnad, att kustbor gör detsamma handlar om tillväxt. Samma sak fast på olika sätt…

Företagsklimat den 26 maj

Av , , Bli först att kommentera 0

Den 26 maj kl 18.00 på Hotell Wilhelmina bjuder svenskt näringsliv på mat och presenterar deras index förf öretagsklimatet i kommunen. Vi pratar företagsfrågor och får info från näringskontoret. Kolla inbjudan här: http://www.vilhelmina.se/homepage_vilhelmina/_Huvudrubrik%20Kommunal%20service/02C4BED8-004C555C.7/Inbjudan%20-%20LFK%20Vilhelmina.pdf

eller på www.vilhelmina.se och anmäl er….för att prata om denna så mycket viktiga fråga.

vem tog inte sitt ansvar??

Av , , 6 kommentarer 0

När vi i kommunen upprättar en budget så ska vi räkna så att intäkterna överstiger kostnaderna. De vi får över ska vi nyttja som eget kapital. En regel är att när det är goda tider i en kommun ska omstruktureringar ske och förändringar för att klara av de sämre tiderna som alltid kommer då konjunkturerna svänger. Problemet idag är att detta inte gjorts. Det är inte bara konjunkturerna som svänger utan demografiska förändringar gör att den ekonomiska grunden skakar för alla kommuner, även vår. Men de som i min kommun hade makten gjorde inte detta, de tog inte sitt ansvar. Men nu slår de mot oss som ska hantera den svåra situation som de delvis är ansvariga för, tillsammans med finanskris och lågkonjunktur. De borde ha agerat när de såg hur kurvorna såg ut.

De nödvändiga omstruktureringar som skulle ha behövt vidtas för att möte en åldrandebefolkning med ett snabbt minskande antal barn och unga och färre som betalar in skatt, har inte hanterats av den tidigare ledningen. Vi står därför inför detta kritiska läge nu när även konjunkturen svänger, det är finanskris och massarbetslöshet i världen.

En känd kommunkonsult Axel Danielsson säger – "När ekonomin går som bäst ska man spara mest och när det går dåligt ska kommunerna investera." Vi är idag i en situation där det blir fånigt att prata bara om balanskrav då det är mycket större strukturella problem vi ska hantera. Vi ska övervintra alternativt överleva krisen. Vi måste därför våga ta de tuffa beslut som krävs för att strukturera och styra om för att stå starkare efter krisen.

Mer makt till landsbygden

Av , , 1 kommentar 0

Lissabon strategin är en av de viktigaste strategierna någonsin för att skapa tillväxt. Att koppla samman denna strategi med en nationell regional utvecklingsplan är nödvändig för att nå framgång i det nödvändiga arbetet at skapa tillväxt i hela landet. Detta för att skapa välfärd och kunna behålla de europeiska demokratiska värderingar i framtiden. Lissabon strategin grundas på den sociala dimensionen, dvs. inga regioner ska släpa efter och hållbar utveckling ska råda i samspel med den ekologiska och ekonomiska tillväxten.

Det är ett viktigt arbete som nu ligger för Centerpartiet att ta fram en agenda för hållbara regioner utifrån en koppling till den Europeiska agendan men även utifrån dagsläget där många små kommuner har stora problem att säkerställa offentlig service främst utifrån ett sviktande befolkningsunderlag.

En viktig fråga är att ta diskutera om staten bör gå in för att tillförsäkra medborgare en likvärdig grundläggande service även i de kommuner som har en befolkning under 3000 personer.

Yes, det gick igenom…

Av , , Bli först att kommentera 0

Känner mig rätt slut men glad. Igårkväll höll vi på med förhandlingar fram till halv två och så började vi imorse kl 8.00. Imorse så började vi med min grupp om eko effektiv tillväxt. Jag fick igenom de frågor jag drivit som att partiet ska ta fram en plan för hur vi applicerar och driver politik utifrån den europeiska agendan. Den Eu strategi som tas fram ska ligga som grund för alla sveriges regioner i en nationell regionalt anpassad politik. Det är väldigt viktigt att vi vågar sätta ner fötterna och verkligen driva igenom sysselsättnings och tillväxtssatsningar ute i landets regioner. En annan viktig fråga som kommunalråd är att kommunernas balanskrav ska ses över, att regelsystem som hindrar samverkan över administrativa gränser och att fördelningssystemet som nu ses över tar hänsyn till glesa regioners förhållanden. Just nu diskutera vi jämställdhetsbonus till män och småföretags villkor….Hett och härligt!!

Kommunal samverkan

Av , , 1 kommentar 0

Nu har vi som är på Centerpartiets riksstämma jobbat i olika kommittéer för de områden som ska behandlas av stämman. Jag har jobbat med Ekonomisk politik och fått min kommitté med på två viktiga saker:
Det ena är att Centerpartiet ska se över regelsystem som försvårar för kommunal samverkan. Det andra är att Centerpartiet ska ta fram en EU strategi för tillväxt och sysselsättning där prioriteringarna är att ställa om till en eko effektiv ekonomi, fullborda den inre marknaden och genomföra tillväxtskapande reformer. Därefter ska en nationell plan tas fram som kopplas till EU strategin. Imorgon bitti kl 8.00 ska stämman börja med att gå igenom min kommitté så då får jag hoppas att man antar de förslag som jag drivit. TV 24 sänder hela tiden från stämman så vill ni se mig på TY,n imorgon bitti så kolla kl 8.00.