Sverker Olofsson om värderingsskiftet i norr

Av , , Bli först att kommentera 3

Årets julklapp från podden Med rak rygg genom Västerbotten är en pod med Sverker Olofsson.
# 45 Sverker, i ett skifte av värderingar om Norra Sverige

Ett möte med Sverker Olofsson det är ett möte man minns. Hans engagemang för aktuella frågor är varmt, djupt och reflekterande. Den värderingsskifte vi ser idag kring norrlandsfrågor är en av de frågor vi pratar om i denna pod.

Sedan Sverker Olofsson lämnade SVT har det gått många år och många är vi som kopplar samman honom med en soptunna från tv programmet Plus. Idag är långa promenader, samhällsengagemang och lite jobb som moderator, programledare i radion och håller kurser i intervjuteknik. Uppdragen fakturerar han i sitt bolag Sverker Ord AB.

Sverkers samhällsintresse märks i sociala medier där han reflekterar kring det som händer i norra Sverige och det ska vi prata om i denna pod.

Sverker Olofsson, född 14 april 1947 i Vännäsby, Västerbotten, är en svensk före detta programledare vid SVT Umeå. Han är kanske mest känd via sitt långa programledarskap för TV-programmet Plus

Vad ger effekt på gängkriminalitet?

Av , , 1 kommentar 3

Såg ni Agenda i SVT i söndags? Om inte så kolla på den på SVT play. Det var kloka och grundliga insikter som behövs i debatten om gängkriminalitet. Det var flera forskare och andra sakkunniga med.
Det här är ju ett svårt ämne som inte går att färga vare sig vitt eller svart, det är som alltid annars i svåra frågor en blandning och en komplexitet som gör det svårt att både förstå och hantera.
Det behöver göras många saker i detta samtidigt. En sak verkar forskningen vara eniga om: det är de förebyggande och sociala insatserna som är viktiga och verkligen gör skillnad för att stävja kriminalitet.

Insatser som gör att barn och unga i utsatta miljöer upptäcks tidigt och att miljön runt dem och deras familjer kan stärkas upp när så behövs är verkligen viktigt. Satsningar på skola och elevvård nämns som några av de viktigaste åtgärderna för att förhindra att unga hamnar på fel väg. Att ge unga förutsättningar att slutföra en gymnasieutbildning är något av det viktigaste samhället kan göra för att inte fler unga ska hamna i utanförskap, eller kriminalitet.

Straffen då? Det viktigaste när det gäller fängelsestraff är att satsa på rehabilitering för dem som sitter där, menar forskarna. Men så länge de individer som låses in ersätts av nya, kommer vi inte åt samhällsproblemet kriminalitet. För att lyckas med det, krävs istället de tidiga och förebyggande insatserna.

Det forskarna däremot kunde se var att inlåsning av män har en tydlig effekt när vi pratar om ett annat samhällsproblem, nämligen mäns våld mot kvinnor, där kvinnorna får frid när männen låses in.

Ett bra och klargörande program som ni borde se.

Vad beror de höga elpriserna på?

Av , , 10 kommentarer 1

Har du rörliga elpriser så har du märkt att det svängt väldigt mycket i år, väldigt billigt i höst och dyrt nu i vinter. Det är många faktorer som påverkar att vi har så höga elpriser och det här är några av dem:
Sverige är sammankopplat med andra delar av Europa. Det gör att höga priser där skapar höga priser här. Där används fossil gas och kol för uppvärmning vilket ofta sätter priset för hela marknaden, även i Sverige. Därför är det så viktigt att vi minskar fossilberoendet i hela EU.
Priset har gått upp kraftigt på utsläppsrätter och det ger ökade priser på fossila bränslen som används till elproduktion, det vill säga kol och gas. Att priserna på utsläppsrätter stiger är bra, det främjar teknikbyte och minskade utsläpp. Putin har skruvat åt gasleveranserna vilket gör att lagren minskar och priset går upp.

Kallt väder har gjort att användningen ökar och att priset därmed gått upp, vilket sker varje vinter. Återhämtningen efter pandemin har gjort att användningen ökat snabbare än vad som förutsetts och priserna har därmed gått upp. En kabelbrand mellan Frankrike och Storbritannien har också ökat priserna.

Vi är ju beroende av det som händer i andra länder men det som hänt i Sverige är att priserna bland annat pressats uppåt av att vattenkraften har strypts, på grund av isläggning. När isen lägger sig blir det en sörja och skapar en dämmande effekt. Det sker varje år, men i år har det skett på de stora älvarna som står för den största produktionen samtidigt.

Vindkraften har gått på sparlåga eftersom det har varit relativt vindstilla. Solenergin är idag inte utbyggd i en tillräckligt stor skala. Vi har också haft minskad produktion i kärnkraften jämfört med tidigare år.

Sverige och Norge har dessutom hamnat i en elnätskonflikt, där möjligheten att överföra el mellan länderna stoppats. Det höjer priserna när nätet inte kan föra över, eftersom en större överföring av el från Norge hade hjälpt att trycka ner priserna i Sverige.Vad vill Centerpartiet göra?

Vi vill sänka människors elfakturor här och nu. Därför har vi lagt förslag på hur vi kan hjälpa fler energieffektivisera. Hushåll som gör energismarta åtgärder ska få extra stöd. Det gröna avdraget som gäller för bland annat solceller ska vidgas till att också gälla energieffektivisering. Vi vill också att företag som gör energieffektiviseringar och därmed sparar el, ska få generösare skatteregler.

Det behövs också mer smart styrning, därför behöver vi göra det mer lönsamt att installera. Vi har till exempel sett att när villaägare kopplat upp sina värmepumpar med smart styrning så sänktes deras elfaktura och gav dem dessutom mer utrymme i nätet. Även här vill vi att det gröna avdraget ska vidgas.

Utbyggnaden av elnätet måste snabbas på. Centerpartiet har förslag både för att korta ledtiderna för att få tillstånd, men också att ge bättre ersättningar till dem som drabbas. Markägare ska få vettiga avtal och den som får en ledning som granne ska få en rimlig ersättning. För att minska behovet av nya nät är det viktigt att det också går att investera i teknik som möjliggöra flexibel användning, därför vill vi se över elnätsregleringen.

För att öka elproduktionen så vet vi att sol och vind går snabbast att bygga ut och att det gör klar skillnad för elpriserna. För att öka solelen måste vi slopa solskatten, som tvingar den som bygger en lite större solcellsanläggning att betala skatt på sin produktion, även om den används själv. Det är den enskilt största bromsklossen för utbyggnad av solel idag.

För mer vindkraft i Sverige måste vi snabba upp processerna för att kunna bygga ny vindkraft och i samband med det ge bra ersättningar för dem som påverkas. Dessutom behöver Försvarsmakten samarbeta bättre kring vindkraftsutbyggnaden, speciellt eftersom det finns viktiga skäl för totalförsvaret att ha mer lokal produktion.

Vi måste bevara den vattenkraft vi har. I delar av Sverige står småskalig vattenkraft för en stor del av elproduktionen under vintern, men tyvärr är det är just den kraften som är allra mest hotad av myndigheterna. Centerpartiet har fått igenom förslag som ska tvinga regeringen att agera för att lösa problemet.

Hur tänker du kring energin framöver?

Barn och ungas psykiska hälsa måste prioriteras

Av , , 4 kommentarer 1

Barn och ungas psykiska hälsa, har den förvärrats under pandemin?`
Ja tyvärr är det så. Många barn och ungdomar har känts sig isolerade, otrygga och har inte fått den studiero som de behövt. Samtidigt räcker inte elevhälsan till på många håll i landet. Inte inst i små kommuner med bergränsade resurser och kompetensbrist. Har någo av er hört talas om en skolpsykolog på heltid i någon skola tex?

Det är så viktigt att stärka upp skolans elevhälsoarbete brett i hela länet och landet med ökad kompetens, de rätta verktygen och med en ökad tillgänglighet. Skolan är den plats där man når i stort sett alla barn, att stärka elevhälsan är därmed en viktig del i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och en möjlighet att tidigt fånga upp unga människor som mår dåligt. Det finns nu flera förslag för hur vi gör detta som tex att stärka BRIS, som du kan kontakta vart du än befinner dig i din mobil.

Centerpartiet föreslår att staten ska ta ett finansiellt ansvar för BRIS stödlinjeför då kan vi se till att fler barn och unga runtom i landet kan få tillgång till professionellt stöd, och att BRIS får långsiktiga förutsättningar. I FN:s granskning av hur Sverige lever upp till barnkonventionen gavs en tydlig rekommendation om att regeringen bör säkerställa professionella hjälplinjer för barn i hela landet som är bemannade dygnet runt. Den nationella stödlinjen som BRIS erbjuder lever nu upp till detta.

Ett annat förslag är att alla som läser till rektor ska även få lära sig inom området elevhälsa. Det finns i dag flera exempel på skolor där insatta rektorer har lyckats skapa en bättre lärandemiljö genom att prioritera elevhälsan, och inte minst det förebyggande hälsoarbetet.

Ett dilemma är olika aktörers journalsystem och sekretess, något vi i beredningen för folkhälsa och demokrati uppmärksammade för några år sedan. Det är viktigt att alla aktörer runt ett barn kan prata öppet för att kunna få en helhetsbild av barnets situation. Exempelvis kan ett barn som ofta söker vård för magsmärtor men som samtidigt har insatser från socialtjänsten eller elevhälsan på grund av andra problem riskera att avfärdas som ett lindrigt fall då läkaren inte har tillgång till all information

Lyssna gärna på Annies jultal på Centerpartiets sida på facebook.

Är Vilhelmina samtalsämnet i andra kommuner?

Av , , Bli först att kommentera 3

Vid dagens fullmäktige fick vi veta att ekonomin går hyggligt. Utbildningsnämnden och socialnämnden går minus medan kommunstyrelsen och miljö och bygg går bättre. Det vi mister är att få elever går i vår gymnasieskola i jämförelse med vad vi räknat med. Vi har också många elever på andra orter som vi betalar för.

Vi avsätter till pensioner som vi behöver göra och totalt ser det ut som att vi kommer att kunna följa de ekonomiska målen om att ha ett överskott för året, ekonomin i balans med 2,2 % och en hygglig likviditet.
Det är stor skillnad från när vi lånade till löner så det är ett verkligt slitigt arbete alla verksamheter gjort. Det känns bra och ekonomichefen kan nog både sova och andas lite lättare. Det vi kan se är att budget och utfall följer varandra väldigt väl vilket visar att det är ett bra budgetarbete som gjorts. Verksamheterna har det inte lätt men det är ett måste. Även kurvan för finansieringen mot utfall följer varandra så även där en bra budget.

När vi tittar på prognoserna framåt så ser vi att befolkningen minskar, vilket påverkar en kommuns ekonomi mest. Vi bör dock klara framtiden utifrån att vi nu ligger bra till med inkomster och utgifter, bara vi håller i så går det åt rätt håll. Så nu gäller det att de sista månaderna även de håller ihop. Det viktiga är att se att det kommer att bli tufft de kommande åren, det kommer att behöva ställas om än mer. Vi behöver ha en kommunkostym som harmonierar med befolkningens storlek. Så tro nu inte att det kommer att vara en dans på rosor framåt, det kommer att fortsatt vara tufft. Det finns förslag på att kommuner ska tvingas göra 10 årsbudgetar. Det kan vara bra för oss då man måste ta budget över flera mandatperioder.

Jag vet att Vilhelmina har varit ett ämne som pratats om runt fikabord i andra kommuner då vi lånade till löner, idag pratas det om oss igen men ni diskuteras hur vi på så kort tid klarat av att hamna rätt i ekonomin. Så idag är jag stolt över det jobb som gjorts.

Marita vår kommunfullmäktigeordförande tackade Niklas Ekonomichefen för redogörelsen och tackar även alla anställda i verksamheterna som gjort jobbet. Jag vill också tacka politiker som orkat ta de svåra besluten och hålla i när det blåst hårt.

Brott ska ge straff

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är stort fokus på brottslighet och gängvåld där alla kloka tankar ska fram om hur vi stoppar detta. Det måste handla om både förebyggande arbete och aktiva direkta åtgärder. Vi har jobbat fram ett antal förslag som presenterades nu i dagarna.

• Skärp straffen för förberedelse av brott som är vanliga i samband med gängbrottslighet. Straffen ska komma upp i den nivå som gör avlyssning möjlig.
• Inför möjlighet till en restriktionsdom mot personer som avtjänat ett straff. Det ger domstolar och polis möjlighet att avlyssna och övervaka en tidigare dömd gängmedlem under en bestämd tid efter ett fängelsestraff.
• Se över påföljderna för alla brott som är vanligt förekommande inom gängkriminalitet, med målet att förlänga strafftiden för personer som återupprepande bryter mot lagen. Det skulle ge kriminalvården längre tid till att jobba med den dömdas våldsproblematik, och lokalsamhället en större chans till återhämtning.
• Stärk vittnesskyddet, genom skärpta straff vid övergrepp. Det står redan med i 34-punktsprogrammet, men ett tillägg om att strafftiden måste vara minst två år skulle ge polis och åklagare fler verktyg.
• Rekrytera och utbilda fler poliser. Vi vill att polistätheten ska upp till europeisk standardnivå. Den expansion med 10 000 fler polisanställda som enligt Januariavtalet ska genomföras till 2024 är bra, men inte tillräcklig.
• Effektivisera polisen och satsa mer på forskning. För att få fart på polisforskningen i Sverige behöver polisutbildningen tilläggas den sista pusselbiten för att ge en akademisk examen.

Vad tycker du är viktigt?

Arbetsresor är längre än staten tror…

Av , , 1 kommentar 5

Förslaget från regeringen om skattelättnader för arbetsresor verkar bara gynna storstäderna!
Reseavdraget är en förutsättning för att kunna leva och arbeta i hela landet. Nästan hälften av kostnaderna för avdraget går till de tre storstadslänen. Än en gång kommer förslag från staten som utgår från staden som norm som försvårar för människor att bo i glesbygd.

Region Västerbotten har getts möjligheten att yttra sig över utredningen Skattelättnader för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk. Centerpartiet är kritiska till utredningen då den bygger på staden som norm och lämnar stora delar av landets glesa delar i ett mörker.

Tyvärr är dagens konstruktion sådan att det snarare är storstadsregionerna som gynnas. Räknar man in Uppsala och Södermanlands län står storstadsregionerna för omkring 60 procent av kostnaderna. Det är uppenbart att reseavdraget inte gynnar län med mycket glesbygd trots att det är där tillgången till kollektivtrafik är begränsad eller saknas helt. Vi anser att där det går att åka kollektivt där ska avdragen konstrueras så att man väljer kollektivt resande före att åka i egen bil. Det är därför Centerpartiet vill se ett reformerat reseavdrag. Vi står inte bakom utredningens förslag som vi anser inte tar tillräcklig hänsyn till avstånd. Ett reformerat reseavdrag ska värna landsbygden samtidigt som det värnar miljön.

Centerpartiet kommer inte kunna stå bakom ett reseavdrag som inte tar hänsyn till landsbygdens villkor. Det är uppenbart att den utredningen som lagts på bordet inte i tillräcklig omfattning tar hänsyn de regionala effekterna. Ett reformerat reseavdrag var en central punkt i januariavtalet och som fortfarande är lika viktigt och lika aktuellt. Vi anser att staten ska utgå från glesbygd när man lägger fram förslag, det som fungerar i det glesa fungerar även i täta delar av vårt land.
Maria Kristoffersson Vilhelmina
Carina Sundbom Skellefteå

Skrev insändare i veckan

Av , , Bli först att kommentera 3

Att Annie Lööf nu kritiseras från både höger och vänsterhåll beror nog framför allt på att flera partier känner sig snuvade på konfekten, skriver Maria Kristoffersson (C).

Centerpartiet röstade förra onsdagen på den statsministerkandidat som inte var beroende av SD för att kunna regera. Som bekant lovade alla Allianspartier – C, M, Kd och L – innan valet 2018 att inte regera med stöd av SD. Idag är det bara Centerpartiet som står fast vid det löftet.

I budgetomröstningen som följde stod Centerpartiet fast vid sin position att rösta på sin egen budgetmotion och sedan lägga ner sina röster. Helt i enlighet med den som praxis som är etablerad sedan länge.

Januariavtalet (JA) från 2019 innebar budgetsamarbete med Socialdemokraterna. Men sedan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna krokade arm – med M och Kd som doakör – och avsatte Löfven i somras och liberalerna kastade loss från (JA), dog avtalet.

Noteras bör också att dessa partier efter denna insats inte förmådde ena sig om att bilda regering. Minst sagt märkligt. Vad var de ute efter mer än att skapa kaos?

När nu Magdalena Andersson i veckan valde en tydlig vänstersväng, förstod givetvis socialdemokraterna att centerpartiet inte ville/kunde vara med längre.

Krångligare är det inte: Centerpartiet, ett liberalt, borgerligt och grönt parti, gav stöd till en statsminister som garanterar att regeringen inte blir beroende av ett främlingsfientligt parti som SD. Samtidigt markerade Centerpartiet att man inte vill ge stöd till den vänstersväng som socialdemokraterna nu gör.

Varje parti väljer sin väg. Att Annie Lööf nu kritiseras från både höger och vänsterhåll beror nog framför allt på att flera partier känner sig snuvade på konfekten – och nån måste man väl skylla på. Men det går kanske över när dimman lagt sig.

Maria Kristoffersson (C)

Vilhelmina