Bestämmer om länets utveckling….

Av , , 1 kommentar 13

I veckan har jag startat upp det politiska arbetet efter en tid i vila från både jobb och politik. Jag hoppar fortfarande på kryckor och flänger åt och fram till lasarettet. Men I veckan har jag varit med på mitt första Landstingsfullmäktige som ny ledamot och på mitt sista Regionfullmäktige som ledamot representerandes Vilhelmina kommun. Den rollen kommer Annika Andersson att ta över. Jag kommer dock att fortsätta arbeta i regionfullmäktige fast då som representant för Landstinget. Så vi blir tre personer från Vilhelmina, Annika, jag och Åke Nilsson.

Vid regionfullmäktige antogs flera planer, regionplanen, digital agenda och kulturplanen. I regionplanen så handlar det om hur vi ska jobba för att fördela resurser för att utveckla länet, skapa tillväxt och skapa hållbarhet. Mycket av det som ska göras kommer att söka finansiering från EU och en klar koppling finns därför till den europeiska agendan och 2020 målen.

I den digitala agendan så pekar vi ut hur vi ska jobba för att skolan, vården , servicen och näringslivet ska stärkas med hjälp av digitala system och verktyg. Det var den förra IT ministern Anna-Karin Hatt som initierade det arbetet i länet där både Landstinget och Regionförbundet skrev under. centerpartiet har drivit på och lagt motioner som nu är inskrivna i den digitala agendan, det känns bra att kunna påverka så att den planen verkligen handlar om behoven ute bland Västerbottningarna i hela länet. Det var en liten invigningscermoni med Landshövdingen på plats.

Kulturplanen beskriver hur kulturen ska kunna vara en drivkraft för hela länets utveckling där jag lyfte fram den samiska kulturen och vikten av kultur för barn och unga.

I de hör planerna så har centerpartiet drivit på för jobben, miljön och hela länet, att utbildning på distans ska vara möjligt även för små byskolor, att livsmedel ska vara viktigt för att skapa tillväxt och hållbar landsbygd och att kulturen ska finnas nära medborgarna.

Nästa regionfullmäktige ska välja nya ledamöter i styrelser och olika utskott, grupper och nämnder. Då får vi ett nytt lag som ska driva på bland annat regionaliseringen för Norrland. Den frågan måste prioriteras för att vi ska nå fram de kommande åren. Ett demokratiskt valt parlament som håller samman alla frågor som berör en region måste vara det viktiga för att samla alla resurser och alla krafter där vi är tillräckligt många.

Läget i länet!

Av , , Bli först att kommentera 7

Vid dagens Regionfullmäktige föredrogs statistik för länet i jämförelse med landet i övrigt.

Den Svenska ekonomin går bra samtidigt som det är hushållens konsumtion som driver på ekonomin. Risken är att denna konsumtion kommer att minska. Exporten går inte så starkt som den borde vara och konjunkturen är varierad för olika näringar. De som exporterar mycket på Europa har det trögt. Tyskland bromsar in likväl som Japan. Tillväxtländerna går även de trögare än vad de brukar. Den grekiska ekonomin går bättre liksom USA. Det är alltså ingen klar signal för hur framtiden ser ut för Västerbotten.

Här är det i överlag positivt på arbetsmarknaden där det varit ett antal år med en ökning i antal jobb. Sysselsättningen har minskat något tidigare men nu de senaste åren har antalet jobb ökat mer än Sverige i stort. Det är i om tjänstenäringar antalet jobb ökar. Antalet varsel ligger lågt ifjor men nu ökar antalet varsel främst inom industrin. Arbetsmarknaden ser positiv ut och det har aldrig varit så många sysselsatta i länet. Turismen ökar mer hos oss än i andra lön. Hotellnätterna ökar i länet 2014 säkert för att det varit kulturhuvudstad.

Framtiden då? Man ser hur många nya bilar som registrerats där det ökar i Västerbotten och fler i snitt än i riket. Beviljade bygglov ökar rejält i länet och vi ligger väldigt högt 2014. Sammantaget pekar det åt rätt håll. Bygginvesteringar driver på en positiv ekonomisk utveckling där prognosen visar att vi kommer att bygga för tio miljarder i länet nästa år.

Konjunkturläget ser bra ut i stort men mörk ut inom tillverkningsindustrin där vi är så beroende av omvärlden och den Europeiska marknaden.
Allt färre ska försörja allt fler och globaliseringen ökar konkurrensen med andre regioner. Då det gäller kompetens så har länet en lägre andel högutbildade än andra län i tekniska yrken men högre nivå i yrkesgrupper inom offentlig sektor som inom vård.

Unga kvinnor flyttar inte bara till storstäder! I länet är det två kommuner S
Där unga kvinnor flyttar ut. I Åsele och i Vilhelmina flyttar mer än 20% färre som flyttar ut än vad som flyttar in. Det ser bättre ut för de andra kommunerna i länet.

En intressant dragning där vi har mycket att fundera på.

Första dagen i länets tjänst!

Av , , 1 kommentar 17

Idag har jag varit med på mitt första Landstingsfullmäktige. Ett landsting som ska jobba för Västerbottningarnas bästa. I inledningsanförandet lyfte Liv Granbom som ålderspresident fram hur landstinget utvecklats under de år som hon varit aktiv och hur olika delar av länet utvecklats. Hon lyfte hur viktigt det är att Landstinget ser hela länet och hela dess befolkning. Hon lyfte även Glesbygdsmedicin som ett bra exempel som är vida känt internationellt. Liv berättade även om den kamera som installerats på universitetssjukhuset i Umeå där Cancerfonden i Norrland gått in med 50 miljoner och en privat företagare Krister Olsson gått in med 15 miljoner. Helt fantastiskt att det finn såna människor som satsar pengar in i det offentliga. När både privata, ideella och offentliga pengar samverkar så kan man få till så mycket mer som nu en kamera som ska användas för att hjälpa cancersjuka i Norrland. Jag tror på den här typen av PPP finansiering, Private and Public partnership.

Många viktiga debatter hölls om frågor som berör Västerbottningarna i stort och oss i inlandet i synnerhet. Vi debatterade frågor om sjuktransporter där äldre lämnats vind för våg, om misshandlade barn, om äldres psykiska hälsa, sjuksköterskors karriärvägar , sjukvårdsutbildningar och mycket annat. Jag hade ställt frågor kring de kvinnor som fått veta att deras cancerprover varit negativa trots att de hade cancer. Många drabbades oerhört svårt då de inte fick den behandling som skulle ha kunnat rädda liv. Något sånt får inte hända, det får inte ske och det måste finnas ett ansvar för att det inte händer igen. Det svar jag fick av Peter Olofsson var att det nu setts över och att landstinget ska sända in fler uppgifter om det som hänt till utredarna.

En av de frågor som debatterades längst var frågan om att riva det gamla kulturhistoriska byggnaderna vid Norrlands Universitetssjukhus. Vi i Centerpartiet tycker att psykiatrin behöver nya lokaler nu och att det skulle ta för lång tid att först riva och sedan bygga. En sådan process skulle ta väldigt många år. Dessutom går de här gamla husen att bevara och reparera. De sämsta husen inom landstinget är inte de här gamla, de sämsta är de som byggts på 70-80 tal som ofta är sjuka hus. De Västerbottningar som behöver vård för psykiska åkommor behöver bra lokaler nu.

Idag valde vi även till styrelser och nämnder där jag valdes in i Hälso och sjukvårdsnämnden. Ett viktigt uppdrag då utmaningarna är stora för vården i länet. Ska bli kul att lära sig något nytt och ta ansvar för dessa frågor under de kommande fyra åren. Hör gärna av dig för vad du vill att jag driver på, vilka frågor som borde lyftas och vad du tycker kring vård och hälsofrågor.

Imorgon ska vi fortsätta fullmäktigemötet med bl.a budget för nästa år. Du kan följa mötet på webben via vll.se

Det nya Landstinget!

Av , , Bli först att kommentera 14

I veckan som kommer sammanträder det nyvalda landstingsfullmäktige. Mötet hålls som alltid i Umeå. Centerpartiet har tidigare motionerat om att detta möte ska flytta runt i länet för att fördela gracerna lite mer över länet. En bra ide som tyvärr får ett svar jag inte håller med om. Vi för höra detta och mycket annat debatteras nu dessa kommande dagar.
Man kan följa mötet via vll.se

För mig blir det premiär, jag har aldrig tidigare varit invald i landstinget. Jag tycker det ska bli väldigt kul att både påverka, ta ansvar och lära mig nya områden där en likvärdig vård i hela länet kommer att vara mitt rättesnöre.

Men föst ska jag på återbesök hos ortopeden i Lycksele, så det blir vård både praktiskt och teoretiskt i veckan.

Sök jobb och jobba digitalt!

Av , , 2 kommentarer 8

Fick med anledning av min förra blogg ett meddelande som jag fick lov att lägga ut i en ny blogg. Såhär ser det faktiskt ut trots den digitala eran.

”Varje morgon halv 9 går alla offentliganställda, affärsinnehavare, egenföretagare, anställda till företagarna, en och annan pensionär och annat löst folk på Caféet här i byn. Där fikar de tillsammans en stund. Utbyter nyheter, tankar och löser problem. Det kan vara tråkigt att jobba ensam, att inte ha arbetskamrater, men den här lösningen gör inte bara att man får en ”jobb” fika rast, man får även insikt i vad som är på gång runt omkring i bygden.

Vi är flera som har erfarenhet av att söka distansjobb. Sökte ett för flera år sedan som jag var kvalificerad till, jag skulle aldrig behöva komma ner till Stockholm, men de trodde inte att vår digitala teknik var up to date, de rabblade sina siffror och jag rabblade våra om hur mycket ”bredd” våra bredbands uppkopplingar hade. Det visade sig att vi hade en mycket större kapacitet, men de föredrag att anställa någon annan som bodde på plats. En kompis sökte ett jobb inne i S-holm som hon var kvalificerad till, även det ett distansjobb på ett statligtverk som inte skulle kräva fysisk närvaro, men att anställa nån från Västerbottens inland!!! Näe, det gick ju inte. Än fast ett räkne exempel visade att man kunde ta sig från Inlandet i Västerbotten till Stockholm lika snabbt, som från en av förorterna så var Norrland allt för långt borta.

Liksom allt annat här i världen måste även decentraliseringen börja lokalt. Visst alla tjänster går inte att göra till distansarbeten, men många är å andra sidan inte platsberoende. Ta bara kommunens tjänstemän, hur många är egentligen beroende av kommunhuset? Hur många skulle inte kunna jobba på distans? Den sociala biten går helt klart att lösa, och jag kan tro att den lösning vi har här i byn är en del i varför vi envisas med att tro på framtiden. Även egenföretagare vill ha den sociala delen med ”fikarast” så den här lösningen är bra för många. Nä, det finns ingen anledning till att samla alla under ett tak ”bara för att”. Dagens teknik möjliggör en levande landsbygd med kvalificerade jobb. Med tre olika forskare i byn och sett att det är möjligt att sitta här och skriva och jobba. Så tror jag det mesta är möjligt.”

Jag håller med om detta, jag är ett eget lysande exempel. Bor i Vilhelmina, jobbar i hela landet men är anställd i Stockholm.

Fick Åxå veta lite mer om den tjänst regionförbundet annonserat ut, en tjänst där nätverk, kopplingar nationellt och erfarenheter och kunskaper blir avgörande för jobbet. Ett intressant jobb, så SÖK! Även om Du inte vill bo i Umeå!

Platsen, länet eller Umeå?

Av , , 2 kommentarer 10

Ser att Region Västerbotten annonserar att de behöver projektledare. Jättekul och jättebra att det kommer såna tjänster nu när Eus fonder och program börjar sätta sig.
Det jag inte förstår är varför placeringskorten ska vara Umeå?!

Nu vet jag ju inte vad just den här tjänsten innehåller så det kan ju vara ett måste att man finns i Umeå, men jag tycker att ett regionförbundet ska ha sina tjänster placerade i länet och inte till en specifik plats. Risken är att det blir ett centraliserat förbund där Umeå är huvudstad.

Med den nya teknik som finns idag så kan man jobba vart som helst i väldigt många jobb, inte i alla och inte alltid men med teknik är vi idag i många fall distansoberoende.

Nu behöver ju alla arbetskompisar och det går ju att lösa genom att man jobbar på en plats där det finns fikabord och gemensamma sociala utbyten hi någon av förbundets medlemmar, kommunerna.

Jag ska fundera mera på detta och kolla hur resonemangen går i frågan hur jobb i regionförbundet ä platsberoende eller inte.

Vad har grisar med liv och hälsa att göra?

Av , , 3 kommentarer 16

Inför valet till Europaparlamentet i våras så var debatten kring antibiotikastinna grisar och de resistenta bakterier som kan drabba människor het.

Nu har det varit lugnare i debatten men idag så lyfts den igen av Annie som lägger förslag på hur vi ska kunna se till att vi ser till att antibiotikan fungerar när vi behöver medicin för att bli friska.

Problemet är inte i Sverige utan i andra länder som överanvänder antibiotika och som vi importerar ifrån. I andra EU-länders djuruppfödning används upp till 30 gånger mer antibiotika än i Sverige.inte för att de är mer sjuka utan då de använder medicin även till friska djur.

Tänk om penicillinet inte skulle fungera? Det skulle vara förfärligt, då sjukvården i dag är helt beroende av antibiotika för att bota vanliga sjukdomar så som halsfluss och urinvägsinfektion, eller för att få infekterade sår att läka. Ute i Europa dör 25.000 människor varje år för att vanligt penicillin inte biter och antalet resistenta bakterier ökar väldigt snabbt. Inte minst i vårt grannland Danmark.

För att få bukt med antibiotikaresistensen krävs ett målmedvetet och brett angreppssätt. Vi vill att antibiotikan ska finnas kvar som ett pålitligt botemedel även för framtida generationer och därför föreslår Centerpartiet att en nationell handlingsplan för att stoppa spridningen av resistenta bakterier tas fram.

Vi föreslår att man förändrar synen på hur antibiotika används och skapar en ökad medvetenhet om vilka stora risker en överanvändning innebär för människors liv. Vi vill att provtagning ska ske när man för in djur till Sverige och att tullen ska kunna beslagta antibiotika för att mota Olle i grind.

Ingen vill utsättas för att mediciner slutar fungera, så det är ett bra och viktigt initiativ att Sverige tar på sig ledartröjan i Europa och ser till att antibiotika används på ett sätt som främjar människors liv och hälsa.

Att förlora jobbet…..

Av , , 1 kommentar 13

Tänker ikväll på alla de som idag fått beskedet att De mister sitt jobb på Volvo. 350 Umeåbor blir arbetslösa enligt VK. Det är ett förfärligt besked för de som mister sitt jobb och alla andra som berörs.
När Vilhelminasågen stängde ner drabbades vilhelmina tungt. Närapå 10 % berördes på något sätt i Vilhelmina. I Umeå blir det en betydligt lägre procentsats som berörs av Volvos nedskärningar. Det som är lika är att både i Umeå och Vilhelmina så fanns eller finns inte så många industriarbeten. När sågen slog igen fanns ingen annan industri att gå till, det är en liknande situation i Umeå trots att det är en stad.

Umeå är en stad som byggts på offentlig sektor som tex. NUS och Universitetet, privata företag har varit en mindre arbetsgivare. Nu växer företagandet i Umeå och det är bra och en förutsättning för att det ska kunna bli en hållbar stad. Service, handel och små företag som driver på i olika sektorer och branscher är otroligt viktiga för Umeå och för länet. Fyra av fem jobb skapas i små företag och därför måste företagandet stimuleras.

Jag hoppas att de som nu mist jobbet ska finna sig nya vägar likt de Vilhelminabor som miste jobben vid sågen gjort. Många bor kvar, många pendlar till jobb men tyvärr var det även många som flyttade.

Nu har C tillsatt posterna i Landstinget!

Av , , 1 kommentar 21

Igår hade Centerpartiet stämma i Lycksele där vi gästades av partiet chefsekonom Martin Ådahl, engagerad debattör i främst ekonomipolitiska frågor. Han visade genom ett antal bilder på jämförelser med andra länder i Europa på hur den svenska ekonomin ser ut, om ladorna är tomma eller välfyllda.

Den retorik som S använt sig av faller som ett korthus då man ser de fakta som finns att tillgå från analysinstanser ute i Europa.

Vi hade en mycket trevlig stämma som vanligt när vi ses. Valberedningens förslag till poster i landstinget gick igenom enhälligt utan motförslag och den diskussion som fördes var kring de poster i regionförbundet som vi ska välja till i februari. Dessa poster är pusselbitar i det stora regionala pusslet för hur vi bygger ett starkt lag så det var bra att den diskussionen togs upp trots att vi inte skulle välja dessa nu.

Stämman valde Ewa- May Karlsson som gruppledare i landstinget och till landstingsstyrelsen och därtill hörande uppdrag. Daniel Öhgren valdes till vice ordförande i hälsa och sjukvårdsnämnden där ja valdes som ledamot. Till folkhälsa och primärvårds ämnen i inlandet valde vi Urban Larsson.

Jag valdes även in i regionfullmäktige tillsammans med Ewa- May Karlsson.

Ja eller nej till EU!

Av , , 2 kommentarer 12

För tjugo år sedan så folkomröstade vi i Sverige om bli skulle bli medlemmar i EU eller inte. Jag var aktiv i JA kampanjen medans min man bar en keps med NEJ!

Jag såg fred och frihet som det viktigaste argumentet, att EU var viktigt för att bevara fred och utveckla demokratin i hel Europa. Min man argumenterade för ett starkare Norden och ett närmare samarbete mellan de nordiska länderna.

Idag tjugo år sedan så var det ungefär hälften av de länder som idag är med i EU. De flesta av dessa länder kom från det gamla Sovjet. Dessa länder har blomstrat och människor firar ett nytt sätt att leva , demokrati och öppenhet.

EU har haft det tufft ekonomiskt under de här åren, två djupa ekonomiska kriser har passerat. Ekonomiskt samarbete har varit bra för några och mindre bra för andra. Sverige som har sin största andel av exporten inom Europa drabbas snabbt när Europa går dåligt ekonomiskt. Samtidigt som vi kan ha legat än värre till om vi inte haft ett medlemsskap i EU.

Öppenhet och fri rörlighet är viktigt för alla länder, det ökar människors valfrihet att bo, leva och jobba där man själv vill. Det ökar företagens möjligheter och det ger starkare samarbeten som gör att vi lär mer av varandra.

Idag söker sig tusentals människor sig till Europa, riskerar livet i små båtar över Medelhavet för att komma hit. Men fler länder i Europa måste öppna upp för att ta emot flyktingar. Sverige tillsammans med många andra länder gör ett bra jobb och kan visa vägen för andra länder hur man kan hjälpa människor som flyr för sina liv.

Jag tror att Europa fortsättningsvis kommer att ha stora utmaningar som globalisering, urbanisering, hotet från Putins krigshets och klimathotet. Samtidigt är jag övertygad om att det bara är tillsammans inom Europa som vi kan hantera dessa utmaningar. Vi måste fortsätta att samarbeta, hjälpas åt och öppna upp för fler medlemsländer att hjälpa till.

Här hemma har ståndpunkterna inte ändrats under de här tjugo åren. Jag tror på Europeiskt samarbete och mannen i mitt liv tror på ett nordiskt samarbete. Det är som essensen i en demokrati vid vårt köksbord, alltså helt okay att tycka olika.