Svart på vitt om invandring!

Av , , Bli först att kommentera 6

I en av veckans DN kan man läsa om en undersökning som OECD står bakom som visar att Sverigedemokraternas retorik inte stämmer. Det är precis tvärtom! Invandrarna betalar mer till samhället än de får tillbaka`

Så här skriver DN:Det är OECD, den internationella samarbetsorganisationen, som gjort denna politiskt kontroversiella undersökning i 27 länder. Invandringen är en het fråga i de flesta länder, där partier som vill stoppa eller kraftigt begränsa möjligheten för flyktingar och arbetskraftsinvandrare att få uppehållstillstånd hävdar att samhället skulle tjäna stora belopp på en sådan politik. I Sverige har Sverigedemokraterna i flera år krävt en statlig utredning om invandringens kostnader.

OECD har i sin stora undersökning jämfört vad invandrarhushållen betalar in i skatter och avgifter med vad de kostar i form av socialbidrag, pensioner och annan samhällsservice. Nettot blir ett plus för samhället i de flesta av de 27 länderna, med ett genomsnitt på drygt 3 000 euro per år (26 000 kronor) och hushåll.

Även i Sverige bidrar invandrarna mer till stat och kommun än de får tillbaka. Enligt OECD blir det ett plus för samhället på någon tusenlapp per år.

Det största samhällsvinsten på invandrarhushållen gör Schweiz med cirka 15 000 euro.

Det är bara i fem av de 27 länderna där invandrarna är en nettokostnad för samhället, däribland det stora invandrarlandet Tyskland. Men det beror på de höga kostnaderna för pensioner till invandrare som kom efter andra världskriget från Östeuropa med tyska pass. Räknas pensionerna bort går invandringen med ett stort plus i Tyskland.

OECD har även tittat på inkomster och kostnader för de invandrare som inte har medborgarskap med motiveringen att den politiska debatten i många länder skiljer på ”utlänningar” och ”invandrare”. Den beräkningen visar att dessa hushåll är mer lönsamma för samhället än hela gruppen invandrare.

För ”utlänningarna” blir det ett plus på cirka 6 000 euro för samtliga undersökta länder, och ett plus på nära 5 000 euro i Sverige. Skillnaden beror främst på lägre kostnader för pensioner.

OECD-rapporten baseras på uppgifter för åren 2007-09, före den djupa finanskrisen. Men OECD har också undersökt följderna av finanskrisens första år. Den jämförelsen visar att finanskrisen sänkte invandrarhushållens bidrag till samhället med cirka 1 000 euro per år, ungefär lika mycket som övriga hushåll.

Men i några länder ökade oväntat invandrarnas bidrag till samhället. I Sverige räknar man med ett plus på cirka 800 euro, medan nettobidragen från övriga hushåll minskade ungefär lika mycket. Enligt OECD beror det här på att många invandrare inte har lika starkt socialt skyddsnät som övriga medborgare, samtidigt som många invandrare började arbeta mer för att kompensera för krisens följder. Henrik Brors [email protected]

Känns bra att få det svart på vitt då det pågår så många aktiviteter för att få oss medborgare att tro på ”sanningar” som inte är sanna!

Bli först att kommentera

Semestertips i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 7

Fick en fråga från min dotter om jag kunde ge hennes vänner som ville semestra i Vilhelmina lite tips på vad man gör som besökare här. Så här blev min lista:

Välkommen till Vilhelmina

Semestertips: Vid Turistbyrån får ni tips och idéer om vad som finns just nu att göra och på Saiva finns diverse grejer att hyra som kanoter och kajaker.

Ta en tur runt Kyrkberget, på med joggingdojorna och ta en tur i skogen efter sagostig med början vid kyrkan. Fina utsiktsplatser och fikaplatser finns efter stigen. Ca 2 km

Besök Kyrkstan och museet som har byggt upp miljöer som på ett intressant sätt visar barn hur det var förr. Stenåldersavdelning finns åxå.

Fiska vid Saiva Put and take fiske 100 kr för att ta tre fiskar, Köp fiskekort på Saiva Camping. www.Saiva.se

Trolling på Volgsjön Fisket som Vilhelmina Äventyr erbjuder är bland annat trollingfiske från båt och då sker fisket på Volgsjön. www.vilhelminaaventyr.se

Bada inne på Folkets Hus, bada ute i Badviken ca 1 mil söder om Vilhelmina eller vid Saiva.

Träna vid Bodycenter, anläggningen som har stort utbud av träning. www.bodycenter.se

Kör fyrhjuling på bana. SA Event arrangerar aktiviteter med motorer i centrum. Se www.saevent.se

Fiska, se bäver eller paddla kanot Lust på vildmarksupplevelser? Egger-guidning leder dig till minnesrika upplevelser! http://www.8ung.at/egger-oversattningar/svguidning.html

Nära fjäll Ni kan ta en tur upp på nära fjäll både vid Heligfjäll, ca 3 km upp på fjället eller vid Sagatun dit man når med bil ca 3 mil från Vilhelmina båda fjällen.

Vilhelmina Mat. Vilhelmina har många små lokala matproducenter och fina råvaror. Besök EG Vilt och titta på Kronhjortar, köp mat och fritidskläder. Vilhelmina gårdsbutik i Lövliden är ett måste när ni besöker Vilhelmina. Där finns Vilhelmina mat. Helenes Gårdsbutik serverar palt! I Skansholm kan man köpa fisk i en butik som alltid är öppen med självservice.

I Kultsjödalen så är det givna besöksmålet Fatmomakke men även att åka upp till Stekenjokk för att vara i fjället. I Saxnäs finns inomhusbad vid Saxnäsgården. I Klimpfjäll äter man gott hos Italienaren!

Lövliden Vid Kolgårdens camping arrangerasolika aktiviteter utifrån väder. Dit kan man cykla efter strandleden, hyr cyklar vid Saiva eller vid Lundkvist stugmotell.

Bli först att kommentera

Lokaltidningscitat som förbryllar….

Av , , Bli först att kommentera 13
Lokaltidningens citt

Lokaltidningens citt

 

Läste ett citat igår i min favorittidning, Lokaltidningen,  som gör mig förbryllad. Vad menas? Har Vilhelmina kommun en tolkning av lagen som säger att en kommun inte får ha dagbarnvårdare??

 

Lagen säger såhär: 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem

2 § Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform.

Sådan omsorg som avses i första stycket ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Bli först att kommentera

Ologisk TV avgift…

Av , , 3 kommentarer 14

Hur märkligt det är med invanda system och strukturer, som det här med TV och radioavgift. Det systemet byggdes upp när TV var i svartvitt och hade en kanal. Idag är TV något helt annat och inte bara i TV,n utan även i datorn, telefonen och surfplattan. Det är annorlunda idag jämfört med när avgiften infördes. Centerpartiet har länge velat ersätta den med en obligatorisk TV och Radio avgift på skattsedeln. Jag tycker det är viktigt att alla är med och betalar för att det finns en öppen TV i Sverige med bra kvalité på barnprogram och nyheter och annat, det ska vi tillsammans betala via en avgift på skattsedeln.

I nyheterna så presenterades häromdagen en dom att man ska betala avgift även om man bara har en dator. Det är ju helt orimligt! Man ska inte kunna tvingas att betala en avgift på något som man aldrig beställt. Rena Sovjetfasoner! och helt på tvärs mot den logik Centerpartiet så länge slagits för. Nu kommer den domen säkert att överklagas och prövas och jag hoppas att man kommer fram till en mer logisk lösning, en modern lösning som blir både hanterbar och rättvis.

 

 

 

 

3 kommentarer

Mera pengar till allt!!!

Av , , Bli först att kommentera 7

Det fattas i vanlig ordning pengar till mycket som vi skulle vilja. I helgen åkte jag efter små vägar där man verkligen fick hålla fast sig i alla gupp. Vägar där vägstandarden verkligen skulle behöva förbättras. När jag är ute och far i landet så är det likadant överallt. Vägarna är eftersatta i vårt land och för att inte tala om järnvägen som har varit eftersatt så lång tid att vi ligger efter många andra länder i Europa. Vårt järnvägsnät känns som om det var som bäst under andra världskriget. Nu när människor som bor i städerna verkligen nyttjar järnväg så blir det kaos. När jag bokar tågresor så har jag alltid en oro i maggropen att jag ska bli stående på Stockholms Centralstation vilket hänt mer än ofta. Min kompis Helena Lindahl skriver i sin blogg på VK såhär:

”Trots att det satsas mer pengar än någonsin på infrastruktur är det ändå lätt att bli besviken. Över hela landet finns det önskemål om angelägna satsningar som Trafikverket inte kunnat prioritera in i planen. Detta trots att planen totalt ökats med ca 100 miljarder jämfört med den förra som beslutades 2009. Det är bara att konstatera att den svenska infrastrukturen är eftersatt och det beror på att det inte satsats tillräckligt de senaste årtiondena. 

Vad ska vi då göra åt det här? Om statskassan inte har mer pengar måste vi hitta alternativa sätt att finansiera utbyggnaden. Vi kan inte bara stå still och säga att allt ska finansieras på traditionellt sätt om vi samtidigt vill att vägar och järnvägar ska byggas ut och förbättras. 

Vi i Centerpartiet anser att det är hög tid att på allvar börja arbeta med alternativa finansieringslösningar, exempelvis offentlig privata samarbeten (OPS). Exempelvis skulle pensionspengar kunna satsas på infrastruktur. Det ger avkastning på lång sikt och dina och mina pensionspengar skulle kunna göra nytta på flera sätt. Den efterlängtade järnvägen eller vägen skulle snabbare kunna bli verklighet och fler skulle kunna få jobb. Dessutom skulle mer statliga pengar kunna frigöras för satsningar på fler objekt.

Det skulle exempelvis kunna leda till en förverkligad Norrbotniabana inom en rimligare tidsperiod – vilket skulle vara mer än välkommet!”
Vi måste våga se på nya sätt på hur vägar och järnvägar ska betalas för att få pengar att använda för allt det som verkligen måste till. De pengar som staten lägger på infrastruktur räcker inte till allt det som behövs oavsett vilket parti som har makten i riksdagen. det måste till fler som är med och betalar.

Bli först att kommentera

15grader

Av , , Bli först att kommentera 7

I helgen har jag och min familj ansträngt oss för att bli så varma att ett bad lockat. Termometern vid bryggan visade 15 grader men det kändes kallare när vi nu i tre dagar trotsat kylan och badat. Korta intensiva bad

känslan efter ett bad är fantastisk då en cocktail av endorfiner och adrenalin kickar in Och talesättet ”man ångrar aldrig ett bad” stämmer.

 

 

Bli först att kommentera

Binder en midsommarkrans…

Av , , Bli först att kommentera 5

I år blir det lättare att få till en midsommarkrans. Ifjol hade vi stora problem att hitta blommor och Björklöven var små. Men i år har många blomster redan blommat ut. Att vi kommer att få annorlunda väder och klimat vet vi men vi har svårt att se dess konsekvenser. Men just för midsommarkransens skull så föredrar jag tidig sommar.

Så nu drar vi mot midsommarstångsfixning på Brittas lägga i Golisen som traditionen bjuder. Ha en fin midsommar.

 

Bli först att kommentera

Vissa beslut är mer ogenomtänkta än andra!

Av , , 1 kommentar 10

Vissa beslut är mer ogenomtänkta än andra. Då det gäller EU:s tankar på att förbjuda allt offentligt stöd till regionalflygplatserna så ligger det långt ifrån vad vi i Centerpartiet tycker att EU ska syssla med.

Det som nu diskuteras är ett utkast som skulle tvinga staten att avsluta sitt stöd till regionala flygplatser till 2023. Här måste Sverige säga NEJ! Det är inte samma sak att hålla flyg varken i norra Europa eller mellan öarna i norra Skottland där jag varit de senaste dagarna och flugit runt.

I de här delarna i Europa så är flygtrafik en absolut nödvändighet för näringsliv, turism och arbetspendling. Särskilt tydligt blir det i Västerbotten och Norrbotten med våra kommunala flygplatser. Centerpartiet menar att EU ska fokusera på och hantera gränsöverskridande frågor, exempelvis fred, handel och fri rörlighet mellan medlemsländerna. Vi har faktiskt 36 svenska kommunala flygplatser och hur de ska finansieras ska de inte lägga sig i.
De små flygplatserna är en sak men de stora internationella flygplatserna är en annan, de borde klara sig utan offentliga medel.

Centerpartiet ser hela landet och kommer att hålla huvudet högt i den här frågan.

1 kommentar

Hovrätten nästa?

Av , , Bli först att kommentera 25

När jag kom hem i torsdagskväll efter en vecka i riksdagshuset så hade jag ett brev från kammarrätten. Det var ett domslut där de slår fast domen i förvaltningsrätten att jag ska beviljas ansvarsfrihet. Det beslut som den socialistiska majoriteten i Vilhelmina kommunfullmäktige tog ska upphävas då det stred mot lagen.
Även Johnny Kärkäinen fick upprättelse.

Det jag nu undrar är hur mycket det här har kostat Vilhelmina kommun att driva ett mål bara för att försöka göra ner mig och Johnny? Jag undrar också om farsen ska fortsätta och om KG och Åke kommer att driva det här vidare upp till hovrätten eller kanske ända upp till Europadomstolen?
Kosta vad de kosta vill.

Samtidigt läser jag en kommentar på Facebook från en av mina socialdemokratiska vänner som är irriterad över när äldre män ger sig på yngre kvinnor för att befästa makt, när det är något helt annat som Norrland behöver för att möta framtiden. Det kommentaren gjorde mig lycklig och visar att det finns de som begriper och även tar ställning.

Veckan som kommer är jag i Skottland och förhandlar om kommande EU budget inom ett av programområdena. I underlaget ser jag att de frågor jag drivit på finns med som förslag, så jag känner mig nöjd samtidigt som det är ett stort ansvar att det är upp till mig hur pengarna ska fördelas och till vad nästa programperiod. Har förberett mig till tänderna nu i helgen och även läst Inferno på engelska för att hitta orden.
Det enda som oroar mig är att jag inte ska hinna hem till midsommarfirandet med familjen. Traditionen bjuder midsommar i Golisen med midsommarstång, tårta och dragspel. Sen åker vi till Västansjö för att njuta av midnattssol, rödingfiske och jordgubbstårta.

Bli först att kommentera

Hagel, regn, frost och hjortronblommor…

Av , , Bli först att kommentera 8

Vad är det som gör att hjortronblommorna är så enormt viktiga och intressanta den här tiden på året? Även för den som inte plockar hjortron. Jag kom på häromdagen då jag var ute på motionstur i skogen. Jag proppar in Iphonesnäckorna i öronen, ökar volymen på musiken, den här dagen Pink och trampar iväg i skogen. Att ha hög volym är mest för att jag inte ska höra om jag möter en björn. Om jag bara tittar rakt fram och ser vart jag sätter fötterna och inte hör så mycket så behöver jag ju inte vara rädd för björnar!

Hjortronblommorna var väldigt viktiga när jag var barn. Att det fanns hjortron i frysen var en sorts garanti för att det skulle finnas någonting till pannkakorna och mammas fantastiskt frasiga våfflor. Att det fanns hjortron, potatis, kött och fisk i frysen var för mina farföräldrars generation en garanti för att klara vintern. Mina föräldrar fick med sig det i sin uppväxt och även jag har fått med mig att hjortronblommornas väl och ve är viktigt trots att jag inte alls är beroende av att ha bär i min frys. Det finns ju på ICA!
Att bli påmind om hur mycket ens uppväxt formar ens värderingar gör att man även får större förståelse för hur svårt det kan vara för invandrade att komma in i ett nytt land med nya tankesätt och värderingar. De har ju sina hjortronblommor de med.
Bli först att kommentera