Människans egna ansvar och rätt till vård och omsorg

Av , , 2 kommentarer 3

Centerpartiets har precis antagit ett program för en vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet. Ett program som lyfter fram hur vården kan dra nytta av digitaliseringen, en vård som är mer tillgänglig oavsett vart man bor och som anpassas till varje människa.

Det vi fattat beslut om handlar om både människors eget ansvar för sin hälsa men också att alla har rätt till en nära och trygg vård och omsorg. Det ska aldrig få avgöras av bostadsort, kön, hudfärg eller inkomst. För oss i södra Lappland som länge jobbat med god och nära vård passar det här programmet mycket väl.
Ewa-May Karlsson drev på för åtgärder mot äldres otrygghet och ensamhet och fick stämman med sig att det bör vara självklart att vården jobbar för att minska detta.

Vi ska ta ansvar för att förbättra vården och omsorgen och vi har redan fått igenom flera reformer då vi drev igenom januariavtalet. Då togs viktiga steg för att förbättra allt från psykisk ohälsa och elevhälsa till förlossningsvård och nu jobbar vi vidare. För min egen del så är jag nöjd att man tagit in gleshetsperspektivet och lyfter fram ambulanser i glesbygd och att vi ska kunna ha vård nära oavsett vart man bor. Gillar att fler ska kunna starta egna hälsocentraler likt den där jag går, på Nya Närvården i Hoting där jag är listad.

Så här ser förslaget ut i korthet:

• Kvaliteten och likvärdigheten ska öka. Ett offentligt mål ska sättas om att det maximalt ska vara 25 medarbetare per chef i välfärdsverksamheten och en obligatorisk chefsutbildning för ledare i vården och omsorgen ska inrättas.

• Heltäckande e-hälsokonton för alla invånare ska införas.
• Ersätt dagens motstridiga lagar med en ramlagstiftning för data och integritet. Människors äganderätt över sin egen medicinska information måste säkerställas. Den som vill begränsa tillgången till sin medicinska information ska kunna göra detta så att vårdpersonal som saknar en aktuell vårdrelation till patienten inte kan komma åt dennes uppgifter.

• Fasa ut systemet med nationell taxa och inför istället ett system för småskalig hälso- och sjukvård på gles- och landsbygd samt socioekonomiskt utsatta områden. Staten och regionen ska samfinansiera systemet.

• Äldre inom äldreomsorgen ska möta utbildad personal. Innan 2030 bör alla som arbetar med omvårdnad i svensk äldreomsorg minst ha en undersköterskeutbildning. Den fasta omsorgskontakten i hemtjänsten bör ha undersköterskekompetens.

• Äldre ska inte ständigt behöva möta nya människor i äldreomsorgen. Vi vill se ett långsiktigt mål för ökad kontinuitet i hemtjänsten, med maximalt 10 medarbetare per hemtjänsttagare.

• Det ska finnas ett jämställt och jämlikt anhörigstöd i hela landet.

• Alla regioner ska få i uppdrag att kunna erbjuda både fysiska och digitala besök.

• Nätläkare ska ingå i samma ersättningsystem som resten av vården, nå alla invånare, och bli en ekonomiskt hållbar vårdform. De behöver regleras så de fungerar även när patient och läkare befinner sig i olika regioner, och säkrar patienters rättigheter.

• Man ska kunna lista sig hos vilken vårdgivare som helst, oberoende avi patientens hemmaregion. För patienten ska vårdgarantin i primärvården gälla hos den utförare patienten är listad hos.

• Det ska göras en nationell satsning på utbildning av fler specialistsjuksköterskor, inte minst med inriktning på geriatrik.

• Sverige ska ha en mer jämställd vård. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att analysera ojämställdhet utifrån kön och genus.

Lite kort från regionen

Av , , Bli först att kommentera 2

I måndags var det regionfullmäktige där revisorerna berättade att de ska titta lite extra på vårdköerna nu i pandemin, vaccineringen och hur man ska jobba för att följa upp mål framöver. Den bredningen jag jobbar i ska också jobba med frågan hur medborgarna påverkats av coronapandemin. Så det kommer att vara både revisorer som granskar och vi som ska fråga medborgare vad de tycker.

Jag hade frågat om vad regionen gör för att minska mäns våld mot kvinnor där jag lyfte bla Centerkvinnornas 43 punkts program mot just mäns våld mot kvinnor.

En fråga där regionen gjort en del och sedan jag skrev har man även lagt in om ett centrum mot våld i Södra Lappland i budget. Viktigt och bra. Det här är ju en fråga som berör så många där vi verkligen måste jobba hårt. Ingen ska vara rädd för en människa man bor med eller har haft en relation med.
Det var många upp i debatten och vi är överens om att frågan är viktig och att det är viktigt att vi verkligen lyfter den, följer upp och ser till att män som slår straffas och kvinnor kan leva ett ritt liv utan våld. Det var en viktig och nödvändig debatt. En debatt där vi kvinnor i fullmäktige stöttade andra kvinnor oavsett partitillhörighet, sånt jag verkligen uppskattar. Så tack Emma och Ann-Lena.

Regioner antog även en intern miljö och klimatstrategi där vi ville få in mer närodlat i de inköp som görs av främst livsmedel. Det är inte viktigast för oss om ekologiskt utan vi tycker att det som odlas nära är viktigare då det i sig påverkar klimatet mindre än mat som transporterats långa avstånd. En lång debatt som var både hög och låg vilket visar att det finns ett stort intresse för hållbarhetsfrågor, vilket är bra.

Mer pengar till ambulanser och hälsocentraler till glesbygd

Av , , Bli först att kommentera 3

I Centerpartiet har vi jobbat rätt hårt med att påverka för en tryggare vård på landsbygden. Vi har ju flera verkligt illa exempel från Västerbotten där ambulansen försvann i Åsele och akutplatserna hotades i Dorotea. Idag när centerstämman startade så berättade Annie om de förslag vi nu lägger för just vården och tryggheten på landsbygd.

Det handlar om trygghet, en fungerande vård är en fråga om trygghet. Två av tre vårdcentraler hos oss i glesbygd har vakanser och i genomsnitt är en av tre läkartjänster vakanta. Det vill vi i Centerpartiet ändra på. Om Sverige ska ha en jämlik vård måste vi sluta hälsoklyftan mellan stad och land.

Det är oerhört viktigt att vården fungerar i glesa bygder därför satsar vi 1,1 miljarder per år på fler läkare och mer personal på vårdcentraler i landets glesbebyggda delar.

Eftersom regionerna har ansvar för primärvården så är de regionerna som får anpassa pengarna efter lokala behov. Antingen genom att ge etableringsstöd till små hälsocentraler på landsbygden, eller genom att justera ersättningen så att de får bättre betalt per patient i glesbebyggda delar av landet. Medel kan också användas för att skapa attraktiva villkor för den som öppnar en hälsocentral i glesbygd.

Som ni vet har vi åxå jobbat på för ambulansen i inlandet. Så jag är extra glad över att få berätta att Centerpartiet nu föreslår att lägga 300 miljoner kronor per år för fler ambulanser till glest befolkade områden för att korta responstiden, dvs den tid det tar från larm tills ambulansen är framme.
Centerpartiet vill skjuta till 300 miljoner kronor per år till fler ambulansbilar och medarbetare i glesbebyggda delar av landet. På många orter hos oss har människor upplevt försämringar i ambulansens tillgänglighet de senaste åren. Fler ambulanser skulle öka tryggheten för landsbygdsbor, inte minst för gravida kvinnor som har lång resväg till BB.

Så det känns verkligen bra att vi kan visa vägen framtå för hur sjukvården ska fungera i hela landet, vara likvärdig och rättvis.

EN STÄMMA i 23 HUBBAR ÖVER HELA SVERIGE

Av , , Bli först att kommentera 1

Alldeles nyss drog Centerpartiet stämma igång. I vanliga fall brukar vi vara runt tusen personer på nån större konferensanläggning men inte detta år. Idag kör vi på 23 olika platser sammankopplade till en enda stämma. Jag är på plats I Sollefteå tillsammans med Jämtar och Västernorrlänningar och roddar stämman härifrån. Detta då jag jobbar för partiet centralt. Mina Västerbottniska kompisar har samlats i Lycksele så jag hälsar varma kramar till dem härifrån Hallstaberget i Sollefteå.

Att det är en sån här hubb stämma beror ju på rådande omständigheter så stämman är digital och genomföras i hubbar där ombuden samlas. Hubbarna är anpassad efter coronarestriktionerna och ombuden och stämmoförhandlingarna genomförs efter konstens alla regler. Det kan liknas
vid ett antal mindre stämmor med uppkoppling mot sändningen som sker från en enda studio.

Vi ska hantera tre olika program som partistyrelsen jobbat fram och dessutom har vi över 630 förslag från medlemmar runt om från landet. Vi har en från min egen kommunkrets där Annika Andersson i Vilhelmina föreslår att man ska få bestämma själv vart man vill bli utströdd när man har dött. Idag får man inte ansöka om att strö ut sin egen aska förrän man är död. Vi tycker man ska få bestämma det själv medan man lever.

Programmen är:
En grön ekonomi för fler företag och jobb har letts av Rickard Nordin.
En starkare liberal demokrati har letts av min kloka kompis Linda Modig från Norrbotten.
Vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet har letts av Christer Jonsson.

Hör gärna av dig om du är nyfiken på något.

Val till kyrkan

Av , , 2 kommentarer 2

Du som är medlem i svenska kyrkan har rätt att välja vilka som ska bestämma i kyrkan på tre olika nivåer. För mig är kyrkan viktig genom hela livet. Men mest behövs kyrkan när livet i te är som vanligt. Kyrkans arbete för barn, äldre och de som har det svårt är ovärderligt. Lyssna på podden med rak rygg genom Västerbottens senaste avsnitt så får du veta hur det fungerar i kyrkan.
Www.rakrygggenomvasterbotten.se

Bolund ljuger i tv.

Av , , 3 kommentarer 11

Sällan ett så bra exempel på när staden som norm utsätter landsbygden för extremt konstiga beslut som igår när vice statsministern Bolund snackar strunt i TV om att ett förändrat strandskydd skulle luckra upp allemansrätten.

Lite kul att då inslagen med centerpartisterna filmats så är det i Hammarby sjöstad där det verkar gå att bygga strandnära men hos oss i Vilhelmina är det stenstopp.

Frågan handlar om några förslag i utredningen om förändrat strandskydd som skulle underlätta att bygga hus på landsbygden. Som hos oss där vi har enorma möjligheter att få folk att komma och bygga och bo. Såklart måste man ta hänsyn till vatten och sjöar och göra det klokt.

Många vill nu efter pandemin flytta till landsbygd och flytta ut från städer och storstadsområden. Då behövs ett politiskt ledarskap som inte hela tiden strävar efter det motsatta; centralism, kollektivism och storskalighet. Utan en politik med betydande strukturella åtgärder som ger utvecklingen rejäla steg framåt. Som förstår landsbygdens villkor.

För det centralistiska tankemönstret i både Bolunds huvud och dagens statsförvaltning sitter så hårt. Staden är normen som verkligen är svår att rucka.

När vi som bor på landsbygd dvs bygdens människor får säga vart det går att bygga så måste vi åxå få postiva tillstånd att bygga.

Det tar tid att förändra centralistiska perspektiv som är djupt nedärvda efter generationer av centralistisk politik och bryta tankemönster om det för stunden politiskt korrekta om vad hållbarhet faktiskt innebär. Bristen på helhetssyn och långsiktigt tänkande begränsar utveckling och framtidstro i hela landet. Och då är det mycket allvarligt när landets vice statsminister försöker vilseleda människor för att hindra landsbygdens tillväxt. Det är både illa och ett sätt att sätta sig över både lagstiftning och sunt förnuft.

Så backa och gör rätt.