Umeå glömmer inlandet

Av , , Bli först att kommentera 0

Som inlandsföretagare så vet jag att förändringen av transportstödet varit väldigt bra. Tidigare gick i princip alla pengar till Umeå och Volvo, idag har även mindre företag möjlighet att ta del av transportstödet. Vi ahr lokala företag i Vilhelmina som haft det väldigt tufft med dyra transporter som idag får hjälp via transportstödet. det var inte möjligt tidigare. Det fördelas nu på ett bättre i länet sätt och gagnar fler branscher och företag. Jag ser med oro på Lennart Holmlunds argumentering när det gäller tillväxt i hans Umeå, och nu även när det gäller transportstödet. Han verkar ha glömt bort att det finns en värld utanför Umeå. Ett västerbotten som arbetar hårt för att stå starka och som vill växa utifrån sina tillgångar och resurser. Inte smulas sönder av ett växande Umeå.

Det är kul att jobba regniga dagar åxå…

Av , , Bli först att kommentera 0


Ur dagens Webb VK: ’Vilmelminabo på EU-lista för c
Maria Kristoffersson, Vilhelmina, är en av totalt 78 personer som nominerats till Europaparlamentet för centerns räkning.’

Det är ju kul att även en tidning kan ha problem med stavningen, då är man ju inte ensam om att slinka på tangenterna…och så hedrande att bli nominerad till en sån ansvarsfull post….om än det är långt dit.

En annan kul grej idag var att Ingemar Näslund ringde. Han ville förklara den rubrik som var på hans senaste insändare i VF. Det var bra gjort att ringa och förklara. Vi ska ju ha en debatt som är respektfull och värdig. Vi båda vill ju Vilhelminas bästa om än vi tror vi når dit på olika sätt.

22% AV 286

Av , , Bli först att kommentera 0

Om den röstning som VK har som gäller vad man ska ägna torsdagskvällen åt om man bor i Vilhelmina så blir det en del fol på folkan men blir det på rätt ställe? Alternativen är Inget, Arn film, föräldramöte eller Nej respektive Ja möte för en överledning av vatten från Vojmsjön till Stalon. Till ja mötet bör det komma sisådär 62,92 personer, till nej mötet 57,2 och till bion 40 personer. Till Hembergskolan ska det då komma 17 föräldrar och 108,7 personer ska inte göra någonting.

Vad säger då detta? Ja leder alltså knappt över nej, biosalongen blir väldigt glest befolkad och få föräldrar bryr som om sian barns skolgång och de flesta gör ingenting…

Jag tror inte att denna Gallup går att säkerställa och jag hoppas verkligen att det är fler som går på förädramötet. Det kommer fler tillfällen att gå på Ja respektive Nej möten och Arn filmen kommer ju snart på DVD.

Värdighet i debatten..

Av , , Bli först att kommentera 0

De argument jag mött i debatten om Vojmån och en överledning av vattnet från Vojmsjjön till Stalon bygger väldigt ofta på att man har erfarenhet av de regleringar som gjordes under 60 och 70 talet. Många känner sig berövade på sina rättigheter till mark och vatten och anser att Vattenfall bara är ute efter att roffa åt sig mer av våra naturtillgångar. Andra bygger sina argument på att vi ska bevara miljön, andra har inte vetat att ån redan är reglerad.

Jag har full respekt för att vi har olika åsikter i den här frågan och det är ju just därför som vi har en folkomröstning. Att vi tycker olika, kan argumentera och diskutera är grunden i en demokrati. Vi måste dock komma ihåg att inte angripa personer och misstänkliggöra de som står för en annan åsikt än vad man själv gör.

Stalinism i Vilhelmina?

Av , , Bli först att kommentera 0

I veckans Vilhelmina Aktuellt kan man läsa annonser svarta med vit text med slagord som, Rösta nej till Stalinism och Rösta nej till politiker som inte respekterar demokrati?
Vad är det man menar då? Ska jag ta åt mig då jag deklarerat att jag tänker rösta ja? Är det jag som Centerpartist som upplevs som ultrasocialist och är det att alla de som bildat sig den uppfattningen att ja alternativet är det bästa för Vilhelmina som ska utpekas som antidemokratiska??? Och kan en folkomröstning vara odemokratisk? En annons säger rösta nej till politiker som inte lärt av historien. Jag undrar vad annonsören lärt av historien då det gäller Stalinism?..

FRA Lagen!

Av , , Bli först att kommentera 0

För er som följt min blogg så har ni förstått att det där med avlyssning inte varit så högt graderat på min topplista. Under sommaren har Centerpartiet diskuterat, mailat och resonerat med fler av de nätverk som är kritiska till FRA-lagstiftningen. Centerpartiet lhar haft det tufft internt och har nu även lyssnat på flera v de kritiska nätverk som finns omkring FRA. Nu läggs förslaget att den svenska trafiken ska avsiljas från FRA:s spaning.

Man har bedömt att det går att särskilja den internationella trafiken från den som har en kontaktpunkt i Sverige. I så fall kunde de delar av lagen som inte varit omstridda – signalspaning i etern och i transittrafik – träda i kraft som beslutat. Men med förstärkningar som man ska återkomma till riksdagen om.

Det känns bra att det faktiskt är så att ett parti kan ändra ståndpunkt när man debatterar och diskuterar länge nog. Det är kanske det som är essensen i en demokratin…det går att ändra sig om tillräckligt många lägger sig i och bryr sig.

Fisk mellan Vojmsjön och Vojmån

Av , , 1 kommentar 0

Det har sedan 50 talet då Vojmån reglerades inte funnits möjlighet för fisken att vandra mellan Vojmån ndedanfr dammen och Vojmsjön ovanför dammen. OM vi genomför projektet med en överledning till Stalon så kommer fisken för första gången på över 50 år att kunna vandra mellan ån och sjön.

Nu i sommar undersöks fyra alternativ (som du kan läsa om på sid 55 i del 2 i förstudien). Snabbt beskrivet är det slags en ’hiss’ – en sorts suganordning, en öppning i dammen, en traditionell laxtrappa och att få fiksen att gå via de bäckarna som går runt dammen. Vilket förslag som är det bästa ska presenteras under sommaren. Jag hoppas på den där sugen bara för att det lät som en innovation, nåt man vill veta hur det fungerar, egentligen! Men bäckarna runt kanske är de mest naturliga.

Vojmån JA!

Av , , 7 kommentarer 0

mariaVi är en liten kommun med dryga 7 000 invånare. Vi har för lite pengar i kommunkassan för allt de vi ska fixa som skolor, äldreomsorg, hus, vägar, sophämtning, vatten osv osv. Vi brottas idag med att få budgeten för 2008 att gå ihop och ser åxå att budgeten för nästa år blir jättesvår.

Vi är för lite folk i kommunen, vi behöver bli större och slå oss ihop med fler kommuner om vi ska klara av att hålla den nivå som vi har idag. Det torde inte räcka till utan vi måste även få in andra pengar till kommunkassan. Om vi överleder vatten får vi ett tillskott varje år på mellan 5-7 miljoner plis den sastning som görs på 1,3 miljarder!!! Där infrastruktur på 40 miljoner ingår..

I gårdagens tidning var det bilder på våra gator. För de 5-7 miljoner per år som går in till kommunen vid en överledning så kan vi laga några gator varje år…

Övermakten och underordningen

Av , , 9 kommentarer 0

Har Vojmåfrågan blivit en antimakt fråga?

Handlar Vomjåfrågan om att säga NEJ till en övermakt, eller handlar det om att säga JA till oss själva? Glesbygdsbor har fått höra, från massmedia, storstadspolitiker och från affischer i Stockholms tunnelbana, att vi är en belastning för storsverige, att vi lever på bidrag och att vi drar nytta av skatteutjämningssystemet samt att vi är en passus i historien. Stora bolag har samtidigt nyttjat och utnyttjat våra naturresurser och den lilla människan har haft ett mycket begränsat handlingsutrymme gentemot de stora bolagen och de starka politruckerna. Att leva i denna underordning skapar ett behov av att få slå tillbaka, få visa att vi minsann kan själva och att vi kan ta hand om det som rör oss utan inblandning från storheter. Men är Vojmåfrågan rätt forum för denna chans till "slåtillbakande" eller är det förödande för en glesbygdskommuns framtid?

Under sommaren har det debatterats i olika forum allt ifrån diskussioner på stranden till prat på ICA om överledningen av vatten från Vojmån till Stalon. I massmedia och annonser i Vilhelmina Aktuellt har Nej anhängarna argumenterat att ett nej är bäst för framtiden, att underlaget tagits fram odemokratiskt och att en ny vattendom är det enda rätta. Det har förts fram misstroenden för Vattenfall som aktör och för politiker. Om man följer debatten från våren och framåt så har argumenten gått från reella sakargument för effekterna på ån om en överledning skulle bli verklighet till att handla om att säga Nej i största allmänhet. Jag ställer mig frågan om nej handlar mer om att säga nej till en övermakt än att säga nej till att bygga ut vattenkraften i kommunen? Har Nej anhängarna lyckats få folk att tro att det handlar om att säga nej till en övermakt? där Vattenfall och ledande politiker ska tryckas till? Där de nyttjar underordningen som ett verktyg för att få folk att tro att det handlar om en maktfråga och inte om att bygga om en redan reglerad å?

Jag tror att Vilhelminaborna genomskådar detta och säger Ja till en överledning då det handlar om att skapa förutsättningar för Vilhelmina att leva vidare in framtiden. Vi behöver energi och vi måste alla ta ansvar för att ändra energiproduktionen mot förnybara energikällor. Vi i Vilhelmina kan bidra med att säga Ja för att vi vill bo och verka i en kommun som satsar framåt där företag och människor är starka att stå på egna ben.

Maria Kristoffersson
Vilhelmina