#ståuppföraborträtten

Av , , Bli först att kommentera 6

Har du som kvinna rätt att bestämma över din egen kropp? Ja det svarar vi kvinnor direkt ja på, det har vi. Men kommer det att fortsätta vara så när värderingarna viker, när det som varit normalt ifrågasätts och när liberala demokratiska värden sakta mals ner. Valet 2022 var ett värderingsval, bland annat när det gäller kvinnors rättigheter. Jag ser med oro på att den nu finns partier, där aborträtten inte är självklar, som nu kommer att ha ett stort inflytande på regeringen i Sverige.

En konservativ våg sveper genom Europa och övriga världen, bland annat när det gäller kvinnors rätt till abort. Vi har kunnat följa hur abortlagstiftningen i USA har hävts och möjliggjort för delstater att införa abortförbud, och Polen har nu en av Europas mest restriktiva abortlagstiftningar.
I Europaparlamentet motarbetar sverigedemokrater att aborträtten ska skrivas in i EU:s grundläggande rättighetsstadga. Sedan förra året är Polens abortlagstiftning mycket restriktiv. Nu är abort endast tillåtet om graviditeten är ett resultat av våldtäkt, incest eller när moderns liv är i fara.
Men vi behöver inte blicka utanför Sveriges gränser för att förstå att aborträtten hotas. Sverigedemokraterna kritiserades 2018 för sitt förslag till en begränsning av aborträtten, från vecka 18 till vecka 12, vilket de tvingades backade från.

KD-ledaren Ebba Busch påstår sig stå bakom den nuvarande lagstiftningen. Samtidigt har en av Kristdemokraternas EU-parlamentariker röstat nej till abort 22 gånger i Europaparlamentet och en av partiets toppkandidater i Dalarna har kallat aborter för ”läkarutförda assisterade självmord”. Kandidaten har sedan dragit tillbaka sin riksdagskandidatur och KD har kritiserats för att ha gått emot partiets valmanifest men där nämns aborter inte. I Aftonbladets partiledardebatt den 17 augusti, när Annie Lööf frågade Ebba Busch om KD:s syn på sjukvårdspersonals möjlighet att neka kvinnor abort, svarade Busch svävande. Det ser vi Centerkvinnor som alarmerande. Svaret borde vara givet.

Vi vet att inskränkningar av eller slopad aborträtt inte leder till färre aborter utan leder till osäkra aborter och äventyrar kvinnors liv och hälsa. Trots att den abortlagstiftning som har gällt i Sverige sedan 1975 är stark är den just bara en lag. Den kan enkelt lagstiftas bort om makten hamnar i fel händer. Så kan vi inte ha det. För om partier som får makten anser att det går att köpslå med aborträtten, vad blir då nästa steg?

Vi Centerpartister vill att den svenska abortlagstiftningen grundlagsskyddas. Svensk politik ska inte ha möjligheten att inskränka kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar. Och svensk lagstiftning ska inte förhandla om kvinnors hälsa och livsval.

Historien visar att rättigheter som kvinnor tagit för givna snabbt kan försvinna när högerkonservativa krafter vinner mark. Och vår omvärld har visat att ordningen kan omkullkastas snabbt.
Centerpartiet kommer fortsätta försvara aborträtten, varje dag. I Sverige, Europa och globalt. Den rätten får aldrig inskränkas, försvåras eller naggas i kanten. För om det är något som historien lärt oss så är det att abortförbud inte leder till färre aborter. Det leder till farligare aborter. Till förtryck och ofrihet. Till fler döda kvinnor och fler kvinnor som får leva sina liv med svåra skador.
Centerpartiet vill grundlagsskydda rätten till abort för att stärka kvinnors rätt till sina egna kroppar för framtiden. En så grundläggande rättighet får aldrig hamna i orätta händer.

Jobba för regionen och jobba där du bor…

Av , , Bli först att kommentera 2

Under 2021 lade vi i Centerpartiet en motion till regionfullmäktige om att när regionen rekryterar så ska en kunna jobba från hela länet. Detta utifrån att många jobb är avståndsoberoende utifrån den digitala tekniken och erfarenheter från distansarbetet under pandemin visade att det är möjligt.

Beslutet som togs av regionfullmäktig löd: Motionen ansågs besvarad: Det gavs ett riktat uppdrag från regionfullmäktige att under 2022 utreda möjliggörande av en ökad lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner i syfte att stärka den regionala närvaron.

I veckans regionala utvecklingsnämnd redovisades utredningen som visar att det ska vara möjligt att vara regionanställd men jobba runt om i länet. Även samarbete lokalt med kommunerna finns med i utredningen.

Vi centerpartister är glada att vi lyckats få regionen att inse att kraften finns i hela länet och kompetensförsörjning innebär att ge anställda möjlighet att bo och verka från hela länet. Jag vill också tacka #inlandsaktivisterna som på ett bra sätt hjälpt till att driva opinion i frågan

Till dig som funderar på att rösta SD!

Av , , 1 kommentar 7

För någon vecka sedan var jag på en skola och träffade skolelever som hade funderingar på Nato, Klimatet, Elpriser, bränslepriser och om jämställdhet. En bra dag med bra diskussioner och många nya tankar. En person jag träffade tyckte att Jimmy Åkesson sa bra saker i tv och hade därför tänkt ta reda på mer och då läst deras partiprogram och blivit mörkrädd.

Jag hade verkligen önskat att fler av de som finns bakom de 20% som nu säger att de ska rösta på dem också läst deras partiprogram och sedan reflekterat och tänkt igenom om de då valt rätt parti. eller funderat på vad som händer inom det högra blocket om SD blir största parti? Vilket Sverige skulle vi då få?

Jag tycker det är ett bra sätt att ta ställning, att verkligen ta reda på vad ett parti står för i grunden, vilka värderingar de har och hur deras samhälle kommer att slå mot enskilda människor och grupper.

Det finns många fler exempel på hur SD:s politik kommer att dra isär Sverige, öka människors rädsla, likrikta media och kultur, rasera klimatarbetet och Sveriges insatser för fattiga människor i andra länder. Hur människa ställs mot människa utifrån vilka föräldrar en har.

Detta är inga fantasier eller nidbilder, förslagen ligger tydliga på bordet redan nu. Och om några dagar kan de bli verklighet om SD ges makt över Sverige.

I veckan debatterade Annie Lööf och Åkesson och det blev tydligt hur långt ifrån varandra deras partier står. Så vad kommer att hända om Sverigedemokraterna får makten i Sverige?

Vi i Centerpartiet har gått igenom den politik som Sverigedemokraterna driver i riksdagen, deras valplattform och valmanifest. Då blir även jag mörkrädd, och jag tycker det är riktigt otäckt.
Det gäller särskilt urholkad rättssäkerhet, systematisk diskriminering, likriktning av kultur och media, ökade klimatfarliga utsläpp och kraftig minskning av biståndet.

Vi sätter ner foten mot en politik som gör skillnad mellan människor på grund av ursprung och som riskerar den enskildes rättstrygghet i förhållande till staten.

Sverigedemokraterna har en helt annan syn. De har uttryckt beundran för den repressiva utvecklingen i länder som Polen och Ungern. Redan i dag står Sverigedemokraterna bakom en rad förslag som riskerar att undergräva rättssäkerheten. Exempel på det är utvisning av hela familjer om en familjemedlem begått brott och preventiv avlyssning av människor som inte begått något brott. I flera kommuner föreslår SD att endast svenska och erkända minoritetsspråk ska användas som samtalsspråk i skolan, såväl under rasterna som på lektionerna. Ett annat SD-förslag är att skolbiblioteken inte ska tillgodose behoven hos flerspråkiga barn. Hur skulle det slå mot de samiska folket undrar jag?

Det är centralt för demokratin att det finns en allsidig, oberoende nyhetsbevakning och opinionsbildning i hela landet. Därför behöver det måste finnas bra möjligheter för en fri media.
SD verkar för en ökad likriktning och hårdare politisk kontroll av kultur och media. De säger sig slå vakt vårda och värna det svenska kulturarvet. SD har gång på gång riktat kritik mot traditionella medier och public service. De vill från offentligt håll skruva åt tumskruvarna på journalister och ansvariga utgivare. De vill införa nya möjligheter att rikta sanktioner mot programansvariga i public service. Dessutom vill SD att det ska finnas ett samhällsorgan som genomgående ”kontrollerar saklighet och informationens korrekthet”. frågan är VEM som ska vara domare i vad som är korrekt eller inte??

Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som inte står bakom de svenska klimatmålen. De vill dramatiskt sänka ambitionerna i klimatarbetet i Sverige och istället låta andra länder göra jobbet. De tycker att andra länder ska göra jobbet och att vi ska stå utanför.
SD vill minska inblandningen av biobränslen i bensin och diesel till ett minimum, och därmed öka de klimatfarliga utsläppen från transporterna. De är överens såväl med andra högerpartier som med Vänsterpartiet om att skrota reduktionsplikten. De skulle öka våra Sveriges utsläpp med 55 miljoner ton fram till 2030. Det motsvarar hela Sveriges samlade utsläpp under ett år. Dessutom är det ett förslag som skulle det slå stenhårt mot svensk landsbygd, där en ökad biodrivmedelsproduktion har potential att skapa nya företag och tusentals nya jobb. Som hos oss.

Så läs olika partiers partiprogram, fundera och tänk efter vilket Sverige du vill ha. Det är du som väljer.

Screening för bröstcancer genom hela livet

Av , , Bli först att kommentera 1

Du som kvinna över 40 år har någon gång blivit kallad till screening för bröstcancer. Men när du fyllt 74 år slutar kallelserna att komma. Då erbjuds du inte längre mammografi. Det vill vi ändra på!

🍀Vi är Centerkvinnor och toppkandidater till regioner i hela landet som vill att kvinnor kallas till screening under hela livet. Cancer är vanligast i högre ålder och möjligheten att kunna behandla äldre patienter ökar om vi upptäcker sjukdomen i tid.

För en jämställd vård genom hela livet måste kvinnor över 74 år också prioriteras. Det kommer vi Centerkvinnor kämpa för i Sveriges regioner.

🗳 Om du håller med oss – lägg din röst på Centerpartiet.

Malin Bergman, Centerkvinnorna, förbundsordförande Centerkvinnorna
Christine Lorne, 1:a på regionlistan, Stockholms län
Malin Forsbrand C kommunalråd Vaxholm, 1:a på kommunlistan, Vaxholms kommun
Maria Kristoffersson, 1:a på regionlistan, Västerbotten Västra
Aida Karimli Centerpartiet, 1:a på regionlistan, Västra Götaland Västra
Charlotte Bossen – Centerpartiet, 1:a på regionlistan, Sydvästra Skåne
Trine Vikinge, Centerpartiet, 2:a på regionlistan, Östergötland Linköping
Helene Zeland Bodin, 2:a på regionlistan, Uppsala Län södra
Ulrika Axelsson Centerpartiet, 2:a på regionlistan, Sydöstra Skåne
Kristina Eriksson – Din regionkandidat, 4:a på regionlistan, Västernorrland
Marie Persson, 7:a på regionlistan, Värmland

Personalen inom vården måste få det bättre!

Av , , Bli först att kommentera 1

En trygg och nära vård börjar med bra villkor för vårdpersonalen. Genom 50 reformer vill Centerpartiet förbättra arbetsvillkoren och se till att utbilda ny vårdpersonal. Det måste bli roligare, bli bättre arbetsvillkor och insatser för att få fler att vilja jobba inom vården. Det kan inte fortsätta som idag.

Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och andra inom vården gör ett ovärderligt jobb idag. Men de behöver bättre villkor och de behöver bli fler. Sverige har en vård i världsklass och en vård- och omsorgspersonal som utför ett ovärderligt jobb. Norrlands universitetssjukhus har fått utmärkelser för att de har toppklass inom olika sektorer. Att vården haft det tufft har inte minst varit tydligt under pandemin. De senaste åren har arbetssituationen blivit alltmer ansträngd, samtidigt som vi vet att behovet av välutbildad vård- och omsorgspersonal kommer att bli allt viktigare. Centerpartiet vill förbättra arbetsvillkoren inom vård och omsorg, och se till att vi blir bättre på att locka och behålla personal. Vi vill se till att de som jobbar inom vården ska känna att de trivs och får cred för det jobb de gör.

Vi måste ta situationen för vårdens och omsorgens medarbetare på stort allvar. Många väljer tyvärr att sluta i förtid, ofta på grund av en stressig arbetssituation och för få kollegor. Politiken måste göra mer för att se till att fler vill välja vårdyrket och den kompetensberedning som region Västerbotten ska tillsätta under nästa mandatperiod behöver få ett tungt mandat för att klara av detta.

Arbetsmiljöproblemet blir samtidigt också ett jämställdhetsproblem. Fyra av fem sysselsatta inom vårdsektorn är kvinnor, och kvinnor har dessutom tre gånger högre risk för långvarig sjukfrånvaro på grund av svår stress än män inom samma yrke. V känner till flera arbetsplatser där arbetsmiljön är betungande både fysiskt och psykiskt.

Centerpartiet står på vårdpersonalens sida och är redo att ta tag i problemen. Därför har vi presenterat 50 förslag för hur vi kan skapa bättre arbetsvillkor i svensk sjukvård och äldreomsorg, i hela landet, en rapport som presenteras idag.

Några av Centerpartiets förslag från rapporten:
Locka och behåll vårdpersonal
Vi vill att fler inom vården får fasta tjänster med höjda löner och bättre arbetsvillkor, därför vill vi höja regionernas generella statsbidrag. Det behövs också ordentliga satsningar på att fler ska utbilda sig inom sektorn. Inte minst inom primärvården behövs mer välutbildad personal.

För fler seniora medarbetare behövs en permanent satsning på kompetensutveckling för sjuksköterskor och undersköterskor som är 60 år eller äldre, och fördubblat friskvårdsbidrag för personal över 60 år.

Fler stannar i yrket genom kompetensutveckling och karriärtjänster
Satsningen på karriärtjänster bör tredubblas, för att fler sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda sig på arbetstid, och samma modell bör införas för undersköterskor som vill utbilda sig till specialistundersköterskor på arbetstid.

För att avlasta vårdpersonal vill vi satsa på fler serviceassistenter. Dessutom ska alla som arbetar i ett legitimationsyrke eller har en reglerad yrkestitel i hälso- och sjukvården ges rätt till fortbildning.

Det behövs en bättre arbetsmiljö med mindre arbetsgrupper
Vi vill se ett mål om max 25 medarbetare per chef, för att minska arbetsgrupperna. Det behövs också en obligatorisk chefsutbildning i patientnära verksamhet. Regioner måste se över sin schemaläggning och förbättra möjligheterna till återhämtning, samt se till att reglerna för sjukskrivning blir mer flexibla.

Fast läkarkontakt och digitalisering
Vi måste säkerställa rätten till fast läkarkontakt i primärvården i hela landet. Dessutom behövs ett mål om att maximalt 10 medarbetare ska kunna komma hem till den som har hemtjänst, över en tvåveckorsperiod.

Alla regioner måste erbjuda digitala besök i primärvården, och nätläkare bör bli en del av samma ersättningsystem som vanliga vårdcentraler. Dessutom behövs en digital första linjens stöd vid psykisk ohälsa i hela landet, och en utvecklad digital elevhälsa. IT-systemen ska också bli mer användarvänliga.

En bättre förlossningsvård
Vi vill se barnmorskeledda förlossningsavdelningar i anslutning till akutsjukhusen. Gravida kvinnor ska också ha rätt att följas av samma barnmorska under hela graviditeten, förlossningen samt i eftervården. Vi vill satsa mer på Lycksele lasarett och dess BB. Det måste fungera!

Lyft för äldreomsorgen
Det behövs en nationell satsning på utbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning på geriatrik, och fortbildning i geriatrik för personal inom primärvården. Inom äldreomsorgen ska sjuksköterskor och undersköterskor ges ett större ansvar att ge vård, samtidigt som det behövs en medicinskt ansvarig läkare i varje kommun.

Det mesta är faktiskt ogjort sa min morfar, och det finns mycket inom vården som är ogjort….

Vinster från vind och vatten ska hamna här!

Av , , Bli först att kommentera 1

Låt vind och vattenkraftens vinster stanna i Västerbotten!

Hur många gånger har du stått vid en vattenkraftsdamm och undrat hur det såg ut förr? Eller passerat vindkraftverk som snurrat och susat? Vi som bör där energin skapas berörs och påverkas och vi ska ha något tillbaka för detta.

Centerpartiet tycker att vinst från vind och vattenkraft ska tillbaka till där vinsten producerats. Vi menar att delar av de ekonomiska värden som skapas från exploatering av naturresurser ska gå tillbaka till regionerna.
För att snabbt få till detta så vill vi att fastighetsskatten på industrifastigheter och elproduktionsenheter ska gå till de regioner där de betalas in. Det vill säga på de dammar och vatten och vindkraftverk som finns och som byggs. Det skulle gå att genomföra utan att det skulle påverka det kommunala utjämningssystemet. Det skulle skapa långsiktiga ekonomiska morötter för kommunerna och bidra till den lokala utvecklingen.

Vattenkraften är en grundsten i den svenska elförsörjningen. Dess förnybara energi är en förutsättning för att vi ska kunna fasa ut fossila källor och elektrifiera samhället. Genom dammar och vattenmagasin kan energi lagras och el produceras. Vindkraften kommer inom kort producera mer el än kärnkraften i Sverige, och producerar också mest på vintern när elen behövs som bäst.

Vi har inom den energiöverenskommelse varit vi sett till att andelen förnybar energi ökat i Sverige och drivit igenom regler som ska se till att vind och vattenkraft både skapar högsta möjliga miljönytta och är lönsam. Vi kan ändå inte nöja oss, utan måste fortsätta jobba för att den förnybara energiproduktionen ska kunna fortsätta att växa. Det vill vi göra genom tydliga delmål för ökad förnybar energi och energieffektivisering samtidigt som vi tar miljöhänsyn och hänsyn till djurlivet.
Vindkraftsetableringar är och ska fortsatt vara till gagn för de som bor där de sätts upp. Vi tycker också det är rimligt att närboende, och inte bara markägare, ska få ersättning för den påverkan som sker vid nybyggnation av vindkraft. För oss är det viktigt att hela landet bidrar till energiförsörjningen och att de som bor där energin skapas gagnas.

Maria Kristoffersson Vilhelmina Centerpartiet

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är väl konstigt att fler kvinnor känner till en annan kvinna som utsatts för våld än det är män som känner till en annan man som utsätter kvinnor för våld? Hur kommer det sig?

I debatten idag målas det en svart bild av det våld som sker på gator och torg i städerna men vem målar upp bilden av alla de kvinnor som utsätts för våld och kränkande handlingar i hemmen?

Är du utsatt och behöver hjälp? Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit den som utsatts för våld kan vända sig. Ta kontakt med Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50. Du kan också kontakta socialtjänsten i din kommun. För att hitta kvinno-, tjej-, och ungdomsjourer gå till https://unizon.se/hitta-jour eller https://www.roks.se/hittaenjour.

Ingen, absolut ingen, ska behöva vara rädd för någon som man är, eller har varit, tillsammans med. Men våld i nära relationer är ett akut, brett samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Det är oacceptabelt att tusentals kvinnor inte kan känna sig trygga i sina egna hem.

Vi måste skärpa straffen och kriminalisera kontrollerande beteende. Vi måste säkra långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer och inte som idag olika kortsiktiga lösningar och vi måste se till att elektronisk fotboja blir obligatoriskt vid kontaktförbud.

Centerpartiet har genom åren genomfört straffskärpningar för sexual- och kvinnofridsbrott och resurser har tillförts rättsväsendet och kvinnojourer runt om i landet. Men det räcker inte. Det går för långsamt. Alla är emot mäns våld mot kvinnor – men det behöver gå från snack till politisk verkstad.
Vi måste arbeta för att fler kvinnor ska våga lämna en våldsam relation och att män som mördar och misshandlar ska gripas, lagföras och dömas till långa fängelsestraff.

Vi vill vi se straffskärpningar för sexualbrott och för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning och att kunskaperna bland dem som kommer i kontakt med våld i nära relation blir större från första förhör till slutlig dom.

Mäns våld mot kvinnor börjar ofta tidigt i unga relationer. Det börjar inte med slag, utan med kontrollerande beteende. Därför vill vi att det också ska vara brottsligt att isolera ens partner från dess vänner, kontrollera vad den gör på fritiden eller till exempel förhindra läkarbesök.

Många som befinner sig i skadliga relationer hör av sig till tjej- och kvinnojourerna och en del av dessa går på knäna. Man ska aldrig känna att man inte får den hjälp man behöver för att lämna en våldsam relation och därför vill vi öka satsningarna på tjej- och kvinnojourer.
Bättre stöd till brottsoffer

Det är ofta extremt jobbigt och påfrestande att anmäla våld i nära relation. För vissa kan det vara direkt livsfarligt. Vi vill att drabbade ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan, och att Polisens brottsoffersektion ska ta över delar av socialtjänstens ansvar under den mest akuta perioden. Alla som bestämmer sig för att polisanmäla ska kunna känna sig trygga i att få det stöd och det skydd de behöver.

I dag finns det flera män som döms för våld mot nära anhöriga som mellan det att domen trätt i kraft och det att fängelsestraffet påbörjas får gå fria. Det leder ofta till stora påfrestningar och otrygghet för offren. I värsta fall leder det också till att den dömda begår fler brott. Vi vill satsa mer på kriminalvården för att lösa platsbristen men även för att våldsbrottslingar snabbare tas in i fängelse efter det att en dom trätt i kraft.

Om en gärningsman döms för ett allvarligt brott i nära relation vill vi att ett automatiskt kontaktförbud ska gälla, och att utsatta ska skyddas, redan från dag ett. Vi vill att elektronisk fotboja ska användas i samtliga fall av kontaktförbud där det kan fylla en funktion och vara obligatoriskt vid allvarligare brott i nära relation. I dag måste ett kontaktförbud överträdas för att den dömde ska behöva bära fotboja. Det är orimligt.

Viktiga förändringar som Centerpartiet vill göra:
• Straffskärpningar för sexualbrott och för återfall i brottslighet.
• Skärp straffet för grov fridskränkning/grov kvinnofridskränkning.
• En stabil finansiering av kvinnojourer i hela landet.
• Obligatoriskt medling när det handlar om hantering av barn för att sätta stopp för fortsatt förtryck och kontroll.
• Satsa på kriminalvården och häkten så att fler män som slår kan tas in i fängelse snabbare.
• Vid kontaktförbud ska elektronisk fotboja användas och vara obligatoriskt för allvarligare brott i nära relation.
• Kriminalisering av kontrollerande beteende.
• Öka kunskapen hos till exempel vårdpersonal, kring våld i nära relationer.
• Fler utredare med specialistkompetens rörande våld i nära relation, sexualbrott och sexköp/trafficking i samtliga polisregioner.
• Förbättra vittnesskyddet, så att fler vågar anmäla sina förövare. Vi vill att drabbade ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan.
• Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska under vissa omständigheter kunna utbyta information, det vill säga bryta sekretessen, för att hjälpa och stödja på ett bättre sätt.

Vi får aldrig ge upp kampen mot mäns våld ett våld som försvinner i debatten, ett våld som måste få ett slut!

Medmänsklighet inte rasism!

Av , , Bli först att kommentera 2

En röst på Centerpartiet är en röst för att stå upp för vår liberala demokrati. För första gången sedan demokratins genombrott riskerar Sverige att få ett främlingsfientligt parti som en del av ett regeringssamarbete. Centerpartiet står för ett alternativ för alla de väljare som vill se mer liberal politik i Sverige utan rasism eller populism.

I min kommun behövs det fler människor som vill jobba inom välfärden, i företagen som växer och som engagerar sig i föreningar och idrott. Vi behöver varenda människa som vill vara en del av vårt samhälle och vi måste göra allt vi kan för att de ska trivas, stanna kvar och leva sina liv hos oss.

Vi kommer aldrig att samarbeta med politiska krafter som vill ställa människor mot varandra, som vill bromsa jämställdhetsarbetet eller inskränka friheter och demokratiska rättigheter. En röst på Centerpartiet är alltid en röst på liberal politik utan högerpopulistisk främlingsfientlighet och en garant för att se människor som en resurs och inte en belastning.

Vi lever i en globaliserad värld. Fler människor i världen migrerar, både för att söka skydd från krig, terror och förtryck, men också för arbete och studier. Vi står för en reglerad invandring, en migrationspolitik som förenar ordning och reda med medmänsklighet och humanism. Vi vill ha en öppen arbetskraftinvandring för både låg- och högkvalificerad arbetskraft. Sveriges tillväxt är beroende av utländsk kompetens.

För att förbättra integrationen behöver det vara enkelt och billigt för företag att anställa. Nyanlända ska också tidigt få lära sig om det svenska samhället. Det kan handla om praktiska frågor, som vart man vänder sig om man är i behov av hjälp, hur arbetsmarknaden ser ut och vilka regler som gäller.
Den som behöver ska kunna få vidareutbildning och svenskundervisning. Det är viktigt att nyanlända inte fastnar byråkrati och långa utredningar. Det svenska samhället ska stötta och hjälpa människor till att snabbt skaffa sig en egen försörjning.