Rut är ett bra namn!

Av , , Bli först att kommentera 2

Rut är ett av mina tre förnamn men även en reform som gör mitt och andra människors liv lite enklare.

Det är 14 år sedan Centerpartiet föreslog och drev igenom en RUT reform likt den ROT reform som fanns inom byggsektorn. Nu idag är det ungefär 25 000 människor som jobbar i den sektorn och många svarta jobb har försvunnit. De svarta jobben har närapå försvunnit. De gav inte statskassan några skatter, den enskilde ingen pension, inga försäkringar eller någon rätt till sjukersättning och allt annat som hänger ihop med ett riktigt ”vitt” jobb.

I början var det städning som gällde men idag gäller RUT för både flyttservice, trädgårdsarbete och IT-tjänster. Men den regering vi har idag har halverat RUT avdraget vilket påverkar antalet jobb i sektorn och som gör att färre nyanlända får in en fot på arbetsmarknaden. Många nyanlända har just kommit in i ett jobb via RUT jobb.

Det är även så att det är många som kanske inte klarar av ett jobb vilket som helst som klarar av jobb inom RUT. Det har gjort att många med olika funktionshinder också fått ett jobb.
Jag gillar RUT! Det skapar jobb, det ger avlastning för stressande arbetande människor och det ger mer skatt in till statskassan.

Oj då, sjuk i inlandet och det är semester?!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är många som pratar om vården idag. Inte minst utifrån den utredning som regeringen beställt av det gamla S kommunalrådet från Malmö med målet att svartmåla privat vård. En ekvation som inte går ihop med det jag berättade för nån vecka sen om den utredning som Västerbottens läns landsting gjort som pekar på stora utmaningar och ökande behov av vård.

Det är ju så att när vi är sjuka är vi som mest utsatta. Då behöver vi ha nära till hjälpen och tryggheten, därför måste vi öka tillgängligheten och låta vården komma närmare människorna.

Min kompis Anders W Jonsson säger såhär: Fler läkare som startar fler vårdcentraler skulle lära känna sina patienter på ett mer personligt sätt och arbeta mer effektivt med att få ner sjukdomstalen. På så sätt skulle vi få en närmare och mer tillgänglig vård i hela landet. Runt om i Sverige upplever människor svårigheter att få rätt vård snabbt. Det kan handla om långa geografiska avstånd eller att de hamnar i långa köer. Många patienter vittnar också om att de träffar den ena läkaren efter den andra, läkare som inte känner till deras sjukdomshistoria och som de kanske bara träffar just den gången. Tillgången till vård och kvaliteten på densamma varierar också beroende på var i Sverige du råkar bo. Så ska det inte vara. Människor ska känna trygghet när de behöver den som mest.
Därför vill vi att fler läkare ska kunna starta vårdcentraler så att människor ska kunna få en fast läkare att gå till. De lär då känna sina patienter på ett mer personligt plan och kan lättare hjälpa dem att bli friska.

Centerpartiet föreslår därför att:

Alla legitimerade läkare ska kunna starta och driva egna vårdcentraler. För tillfället är det enbart specialistläkare som kan göra detta. Det är ett slöseri att inte fler läkare kan göra det.
Lista dig hos en specifik läkare istället för en vårdcentral. För att öka chanserna att få träffa samma läkare bör patienterna kunna lista sig hos en läkare. I Norge uppmuntras detta aktivt vilket har lett till att antalet läkare ökar mest i kommuner långt ifrån större städer.
Skärp Lagen om Valfrihet (LOV). Privata aktörer missgynnas när landstingen betalar ut låg ersättning. Landstinget stöttar sedan sina egna vårdcentraler ekonomiskt medan de privata får klara sig på egen hand. Vi vill skärpa LOV så att alla vårdcentraler arbetar under likadana villkor.

Jag tycker det är bra att vi diskuterar öppet att vården måste reformeras. Fler måste få en mer nära vård, närmare hemmet. En doktor som man känner. Man ska kunna lita på att man får den hjälp som behövs när man behöver den.

Så vi jobbar på och kommer att lägga förslag för en närmare vård i hela landet.

Det står en miljöpartist där och säger att det är bra att flygplatser läggs ner!

Av , , 8 kommentarer 9

Idag i Dagens Nyheter kan man läsa om att den flygskatt som regeringen planerar att föra in slår ut flera små flygplatser. I norr handlar det om Ö-vik. De andra räknas bort då de ligger så perifert till. Men är inte Ö-vik nog långt bort? Och ur kan et vara bra för de som bor i Ö-vik att flyget försvinner?

Det är Handelskammaren som gjort utredningen och de säger att flygskatten får svåra regionalpolitiska effekter och måste stoppas. De har räknat ut att ca 1400 jobb hotas om flygskatten införs bara runt Ö-vik.

I debatten kring flyget så handlar det mesta om flygskatt. Vi i Centerpartiet tycker att det är klimatpåverkan som är bekymret och det är den man måste lösa. En skatt löser inte problemet med klimatet om den förs in som regeringen tänkt.

Vi har istället lagt ett förslag som ska stimulera en övergång mot mer förnybart bränsle. Vi tycker att flyget ska bära sina miljökostnader och stimuleras till energieffektivisering som ökar behovet av att framställa förnybara bränslen. Det skulle göra många jobb i skogen då man faktiskt kan utvinna flygbränsle av skog. Vi föreslår vi en obligatorisk inblandning av förnybart bränsle i tanken på alla plan som lyfter från svenska flygplatser.

Vi lever i ett land med stora avstånd. Vi vill ha ett grönare flyg och samtidigt behålla möjligheten att vi enkelt och snabbt ska kunna resa. Då slår vi flera flugor i en smäll, stärker klimatet, ökar jobben i skogen och minskar den regionala klyftan. Hepp!

Vad väljer du att äta?

Av , , Bli först att kommentera 3

För någon vecka sedan var äntligen den nationella livsmedelsstrategin på plats som vi kämpat med så länge. Den skulle ha ersatt Matlandet Sverige för länge sedan. Det är bra att det finns en strategi men det har varit bra om ambitionen från regeringen varit högre.
För de som ska producera livsmedel så är det viktigt att det är enkelt att driva företag så man kan lägga sin tid på att få fram det man producerar och inte på papperskrångel.

Det som skiljer Centerpartiets ambition mot regeringens är att vi lägger större fokus på klimat och miljö i vår strategi. Vi vill att strategin leda till att FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 uppnås. Vi presenterar också regelförenklingar och åtgärder som gör det lättare att driva företag. Vi är också det enda parti som vill att Jordförvärvslagen ska förbli oförändrad.

Det är ju ingen het nyhet att Centerpartiet driver landsbygds- och jordbruksfrågor. Vi har länge drivit livsmedelsrelaterade frågor och lyft matens roll i Sverige. Så vi kommer att fortsätta driva på de över 90 förslag som vi lagt för att stärka Sverige som matland. Vi vill skapa fler jobb på landsbygden och ställa om till en grönare livsmedelsproduktion.

Du som enskild konsument kan ju också göra dina val när du står i affären och lägger ner varor i din kundvagn. Välj närproducerat, ekologiskt och giftfritt. Det vinner både du och landsbygden på.

Vården nära ´n Valdemar och á Märta och alla andra äldre i länet

Av , , Bli först att kommentera 5

I tisdags var jag på landstingsfullmäktige i Umeå. Jag missade dag ett då jag var på kommunfullmäktige i Vilhelmina. Den här tisdagen pratade vi mycket om hur vi ska klara av vården i framtiden, om vilket ansvar landstinget har och vilket ansvar kommunen har då det gäller människor som är sjuka, främst äldre med flera olika sjukdomar och krämpor.

Idag bollas många äldre runt mellan sjukhus, sjukstugor och äldreboenden och även det egna hemmet. Frågan är hur kan man se till att äldre får det tryggare, en bra vård, rehabilitering och får vara kvar mer hemma även när man blir sjuk.

Centerpartiet har till det här mötet föreslagit bla en närvårdsreform där vi på riktigt stärker upp den nära vården men hjälp av både distanslösningar , samarbeten mellan sjukhus och sjukstugor och äldreomsorg och bygger upp en trygghet så nära människan det går. Alla vårdcentraler i länet bör jobba som man gör i inlandet. Idag klarar en inlands vårdcentral/sjukstuga upp till 70% av de man har att hantera. Vid kusten skickas mycket mer vidare till sjukhusen. Där klarar man bara 40% av sina besökares krämpor. Vi tycker att man ska använda sig av distanslösningar som redan idag finns på måna sjukstugor i inlandet, även vid vårdcentralerna vid kusten. Jag pratade om att bygga upp team med olika yrkesgrupper som vårdar den äldre i hemmet i samarbete med sjukstugor och sjukhus. Vi föreslog också en mellanavdelning där de som blivit utskriva från sjukhus ska få vara kvar tills en plats hemma ordnats.

Hoppet som majoriteten refererar till för att klara av ett ökande behov av vård är en ny regionbildning och en ny lagstiftning, för att få ett närmare samarbete mellan kommuner och landsting och få hem folk som är utskrivna från sjukhus. Men hur de ska få den nära vården hemma hör jag väldigt lite av. Den läggs på kommunen att lösa.

Jag tror att det behövs både en organisering uppifrån och ett praktiskt arbete underifrån. Kommunerna kan inte bara lastas med ansvar det måste även skapas resurser.

Så Västerbotten behöver en närvårdsreform, där man på lokal nivå hittar samarbeten kring de som är sjuka. Att man kan använda sig av distanslösningar, stötta upp deras vardag både hemma och på väg till och från sjukhus och sjukstugor, det vore bra. Det hjälper inte att bara formera strukturer man måste också organisera sig utifrån den vardag som människor befinner sig i. Det är olika hur olika människors vardag ser ut och hur vård och omsorg är organiserad i kommunerna i länet.

Att bygga strukturer är viktigt men vardagen för människan ska fungera och då behövs mer än uppifrånperspektiv man måste också organisera sig underifrån nära människan.

Att begripa turerna i Vilhelmina kommuns ekonomi är som att åka Balder på Liseberg!

Av , , Bli först att kommentera 11

I måndags fick jag med mig hela fullmäktige i frågan om hur man hanterar kommunens pengar. Alla partier gick på vår linje om att istället för att flytta pengar mellan åren , fondera dem. Tyvärr gick inte allt vi ville igenom då det gäller ekonomin och det bekymrar mig. Alla prognoser för framtiden bla Ekonomifakta och Sveriges Kommuner och Landsting pekar på tuffa år framåt. Det vill dock inte majoriteten i Vilhelmina se, de blundar hellre och tror att högre makter ska komma till räddning än en gång.

2016 var ett speciellt år enligt kommunekonomen. Det berodde på de pengar som alla riksdagspartiet ställde sig bakom som gick till kommunerna för att klara av flyktingvågen. Centerpartiet var ett av de partier som propsade på för mer pengar till kommunerna.

Vilhelmina kommun gjorde och gör ett bra jobb och fick en rejäl ersättning för det arbetet. Det gav oss 60 miljoner kronor mer än vi hade tidigare. Resultatet landar på 48,7 miljoner plus för 2016. Nämnderna gick plus med 31,3 miljoner och alla nämnder gick plus. Allt beroende på de pengar kommunen fick för integrationesöverenskommelsen. Vi har ca 60 miljoner i kassan som är långt mycket mer än vanligt och det är bra.
Majoriteten har ändrat i årsredovisningen utifrån den föreslagna återföringen av 21 miljoner. Här tycker vi att de här pengarna ska fondernas, då håller både lagen och att pengarna används långsiktigt. Det fick vi med oss alla partierna på i fullmäktige och det är inte ofta jag hör Åke Nilsson stå i talarstolen och yrka bifall till mitt yrkande.

Förslaget från S och V var att Bokslutet för 2016 flyttar 21 miljoner så man kan använda dem 2017 rakt emot rekommendationer och statut. Kommunstyrelsen tog årsredovisningen den 7/6 och därefter har revisorerna granskat och kritiserat och rekommenderar fullmäktige att inte godkänna årsredovisningen. Därför kunde inte jag och mina kompisar ställa oss bakom det. Det är Vilhelminabornas pengar!

Revisorerna har även synpunkter på att årsredovisningen skulle ha lämnats till fullmäktige redan den sista april vilket inte gjorts.

För oss är det viktigt att man håller sig inom lagen och inte i dess utkanter. Det är för mig viktigt att de pengar vi fått till kommunen för integrationsinsatser verkligen ska gå till integrationsinsatser som det var tänkt. Det ska inte täcka upp ett generellt underskott.

Det revisorerna säger måste gälla. Vi lär våra barn att det är viktigt att hålla sig till vad man får och inte får. Om vi som politiker börjar att nagga på lagen så ger det hel fel signaler ut i samhället.

De beslut som togs igår var både bra och dåliga för kommunborna. Att spara i lador för att ha till sämre tider är inget för majoriteten. De blåser hellre på och hoppas att någon annan ska komma in och spara åt dem efter nästa val.

Äntligen, en byggkran i Vilhelmina!

Av , , 2 kommentarer 9

Äntligen är vi i mål då det gäller Trygghetsboende i Vilhelmina. Igår fattade fullmäktige beslut om att börja bygga om gamla Polishuset centralt i Vilhelmina. Ingen är gladare än jag och mina kompisar i Centerpartiet och Alliansen. Vi jobbade med frågan redan under vår tid som majoritet. Så det har tagit allt för lång tid, men äntligen i mål. Det är verkligen nödvändigt att se till att äldre kan få flytta till ett boende när orken tryter och man känner att man behöver närhet till andra för att må bra.

Byggstart blir direkt och det ska vara klart under våren nästa år.

Spännande fullmäktige på måndag

Av , , 2 kommentarer 7

Nu på måndag är det kommunfullmäktige där ekonomin ska upp till diskussion. Alla partier i riksdagen var överens om att satsa pengar till kommunerna då flyktingvågen kom så kommunerna har fått mer pengar för att klara av sitt uppdrag. Det har alltså gått mycket pengar till Vilhelmina som tog emot många. Det är jag stolt över och det har också gagnat kommunen. Det är stor skillnad på att se tomma fönster och ett dött bostadsområde mot att höra barn leka och spela fotboll om kvällarna både i Dikanäs och på Trissen.

Det har alltså gjort att både kommunens ekonomi gått bra och att det kommunala bostadsbolaget som fått hyra ut lägenheter gått väldigt bra ekonomiskt. Allt det här har gjort att vi äntligen gått plus ekonomiskt i kommunen. Det är ju fantastiskt bra samtidigt som det blir svårare att förklara att det ändå måste sparas och sköras ner.

Varför ska man spara när det går plus? Jo, för att pengarna bara gällde för 2015-2016. De pengar vi fått nu är pengar utöver det vanliga. För 2017 finns inte samma ersättning från riksdagen och staten. Alla prognoser, från alla som gör såna framtidsspaningar, säger att efter 2018 blir det verkligen tufft ekonomiskt. Det kan bli en rejäl baksmälla ekonomiskt för kommunen efter 2018 som också är valår.

Så nu på måndag kommer tror jag att Socialdemokraterna kommer att föreslå att kommunfullmäktige ska strunta i det lagen säger, det revisorerna säger och trots alla synpunkter flytta över pengar till 2017. Eller så kommer det andra spänstiga, kluriga förslag….

Vi i centerpartiet tycker man ska göra det som är rätt. Som revisorerna föreslår som att pengarna ska ligga kvar i bokslutet på 2016. De försvinner ju inte från kontot bara för att man låter de ligga kvar i bokslutet som en siffra.

Det skulle vara rätt enligt det både lagen och utifrån det revisorerna säger. Vi tycker också att man skulle ha funderat pengarna över flera år så att skolan och sociala verksamheter skulle kunna planera mer långsiktigt.
Det blir ett spännande fullmäktige i Vilhelmina på måndag!

Behöver vi staten?

Av , , 4 kommentarer 8

Grattis Lycksele och grattis Skellefteå. Bra jobbat. Idag presenterades det att Skellefteå sa få ett 15 tal statliga jobb. Lycksele har tidigare fått besked om ett 100 tal statliga jobb. Men det är mer som krävs även om detta är steg i rätt riktning. Man måste även se hur man kan behålla de statliga jobb som redan finns som som tex i Jokkmokk. I Jokkmokk ska statligt ägda Vattenfall lägga ut 30 jobb till låglöneländer. När ett statligt bolag tycker att det är för dyrt att ha anställda i Sverige då är det något som är grundläggande fel i företagens villkor.

I grunden har vi en socialistisk regering där centralisering är det som styr. Så det krävs rejäla motkrafter. Jag tycker att varje statlig myndighet ska få order, av regeringen, om att de ska decentralisera!

Vad tycker du?

Nytt om vården i inlandet

Av , , Bli först att kommentera 2

Små sjukhus gör ett bra jobb och i vårt län visar Lycksele lasarett vägen då det gäller cancer. I veckan har jag varit på hälso och sjukvårdsnämnd i Umeå på landstingshuset. Skriver här lite av det jag tycker är intressant om hur inlandsbornas vård funkar som vid Lycksele lasarett. I Lycksele startades ett diagnostiskt centrum för cancer förra året. De jobbar med att korta väntetider till cancervården men man ska också jobba med att utveckla vården tillsammans med andra sjukhus. Man har jobbat med att följa en standard för vården så att man blir mer effektiva där man tar vara på all den kunskap som finns inom just den sjukdomen.

Man har också jobbat för att snabbare kunna hitta grunden till sjukdomen där symtomen är oklar och det är svårt att veta vart cancern sitter eller om det inte alls är cancer. Doktorn känner att nåt är fel men man hittar inte förklaringen via de prover man tar. Då har man nu riktlinjer för att hitta orsaken till de symtom som finns. Om man gjort en rad undersökningar följt en mall och ändå inte hittar orsaken så fortsätter man leta enligt standardiserade vårdförlopp.

I Danmark har man jobbat framgångsrikt där små sjukhus har varit de som lyckats bäst. Så Lycksele fick uppdraget i vårt län. De som lyckats bra har lagt administrativt arbete på sekreterare och vårdjobb på sjuksköterskor och läkare. Så det har man gjort även i Lycksele.

Lycksele tar emot människor från hela länet. Det är ett fåtal cancerfall de hittat vilket ju är skönt men de har hittat andra sjukdomar som man kunnat få vård för.

Jag tror verkligen på det här arbetssättet som måste få fortsätta. Det då man får hjälp snabbt från att man får in remissen så kallas man inom tre dagar. Är man sjuk och orolig för en svår sjukdom så måste väntetiderna vara korta till utredning, och att man får hjälp och vård.

I Lycksele finns även Barn och ungdomspsykiatri där det länge varit rörigt och det tagit lång tid för unga som mådde dåligt att få hjälp. Nu ser det bättre ut och det känns ju verkligen bra. Unga människor och barn som behöver psykologstöd, eller annat stöd för att må bättre, måste få hjälp snabbt även om man bor i en inlandskommun. BUP i Lycksele ska börja jobba med riktlinjer även de och de ska också jobba med vård på distans. Bra säger jag.

Jag frågar om hur man kan stärka samarbetet lokalt mellan BUP och skola, socialtjänst och vårdcentraler lokalt för att jobba förebyggande. Jag tänkte då främst på Storuman där flera unga valt att ta sina liv. Det har där startats en grupp som samarbetet för att stärka ungas psykiska hälsa. Så bra! Det kan bli ett exempel på hur man kan jobba tillsammans mellan landsting och kommun för att fler unga ska må bättre. Så jag hoppas att man lyckas med det och att de kan vara start på fler samarbeten lokalt för just den hör gruppen unga. Vi har ett enormt stort ansvar som vuxna och som politiker att se till att unga får hjälp att må bra.