Ambulansen som blev en tummetott

Av , , 2 kommentarer 12

Ambulansen som blev en akutbil är snart bara en tummetott…
Minns ni sagan om skräddaren som skulle sy en kostym som aldrig blev klar utan istället krympte plagget till att till slut bli en tummetott. Så är det med Åseles ambulans.

Förra veckan måndag till onsdag 8-20 och denna vecka kommer det att saknas akutbil. Det kan också bli fler luckor utöver det. Det betyder att ambulanserna i södra Lappland kommer att få stora geografiska områden att bevaka och att människor i nöd kommer att drabbas.

Det är personalbrist som ligger bakom och så kan det ju bli. Vi vet ju att det saknas personal i många yrken inte minst inom vården. Det som är mest bekymmersamt är att sjukstugan i Åsele inte fått veta om detta. Det är illa. Det borde även ha gått ut information till allmänheten om att akutbilen kan ha svårt att komma och att väntan på ambulans kan ta tid.

Vi som bor och besöker inlandet måste känna oss trygga oavsett vart vi är och kan landstinget inte hålla det de lovar måste de också berätta det så att vi vet att det kan ta tid att få hjälp.

Jag fick veta detta i helgen och har pratat med några som förstår vad det handlar om. Frustrationen i Åsele är stor med all rätt. Det får inte vara såhär.

Landstinget i Västerbotten behöver ett nytt ledarskap!

2 kommentarer

Tack Magdalena!

Av , , 5 kommentarer 4

Tack landshövdingen…
Igår bloggade jag om att det borde sättas igång en kriskommission för att samla länets resurser och klokskap utifrån det torkan utsätter länet för. Jag bloggade och messade samtidigt till landshövdingen som svarade: ”Hej, tack för engagemanget! Det finns nu planer på att bjuda in till samverkansmöte med berörda aktörer (lantbrukare, intresseorganisationer, slakterier, mejerier, spannmålsföretagare, banker, SLU mfl)för att skapa en gemensam lägesbild och resonera om möjliga åtgärder på kort och lång sikt. Tror det kan motsvara det du tänker dig.
Hälsningar /Magdalena A”

Jag blev både glad och tacksam över hennes arbete för länet. Det kändes så bra.

Vi har i partiet krävt en nationell kriskommisssion då det som sker nu inte är något som vi har behövt hantera tidigare. Både jord, skogsbruk och rennäring och alla gröna näringar drabbas av torkan och bränderna. Vi måste alla hjälpas åt att hantera detta utifrån där vi befinner oss. Alla kan göra sitt, att inte slösa på vatten och att inte använda eld. Alla kan vi göra något. Ta in vattenkanna i duschen och spola det kalla vattnet innan det varma kommer är är ett konkret tips.

5 kommentarer

Borde vi inte ha en kriskommission i länet?

Av , , 2 kommentarer 3

Jag är på semester med hela familjen samlad på västkusten hos äldsta dottern. Försöker koppla bort politiken men det är svårt då man verkligen ser hur politiken behövs denna sommar.

Bränder och torka sätter landets beredskap och inställning till kris på sin spets. Sommarens långa torka har slagit hårt mot landets jord- och skogsbruk. Det kommer också att blir svårt med renbete i de områden där det brunnit. Det som man blir glad av mitt i eländet är att det finns ett sånt civilt ansvarstagande där människor tillsammans släcker, skyddar och tar hand om varandra. Det gör gott i hjärtat.

Min kompis Pelle Åsling i Jämtland, riksdagsledamot för Centerpartiet har jobbat på för att det när bränderna är släckta kommer så det en tid då vi på allvar måste diskutera dels hur god vår samhällsberedskap egentligen är, och dels hur vi stärker de krafter i civilsamhället som vi nu blir påminda om.

Det är bra att han gör det liksom det var bra att Daniel Bäckström vår riksdagsledamot från Värmland krävde att försvarsutskottet skulle träffas för att diskutera hur regeringen och riksdag ska agera mitt i denna krissommar.

Pelle tog igår initiativ till att de i Jämtland ska skapa en regional kriskommission, under länsstyrelsens paraply, där jordbrukets organisationer, politiken och samhället samlar sig för att hjälpa bönderna i Jämtlands län att hantera det ansträngda läget. Ett mycket bra förslag som vi borde lägga även i länet.

Min systerdotter kämpar på och slår varje lägda runt om i byarna kring Nästansjö för att få ihop föda till sina hästar på Nästansjöstallet. Samma för Ida och Mattias och alla andra med mölkproduktion som kämpar på för sina kor. Ett slit för varje strå. Finns det inte mat till djuren leder det på kort sikt till nedlagda jordbruk och jobb som försvinner, men på lång sikt är problemet större. Vi måste ha mat och vi vill ha ett levande landskap, jobb och företag och vi ska klara oss även om landet är i kris.

2 kommentarer

Hur länge ska man behöva vänta?

Av , , Bli först att kommentera 4

Västerbottens läns landsting har i jämförelse med övriga landsting och regioner rejäla problem med att uppfylla vårdgarantin.

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin, Vårt landsting uppfyller vårdgarantin i 19 av 66 diagnoser. Du ahr då rätt att kräva att få åka till ett annat landstring för att få vården.

Primärvårdens tillgänglighet ligger i jämförelse något under övriga riket. I barn och ungdomspsykiatrin har tillgängligheten förbättrats under 2017-2018, men fortfarande är tiden till första bedömning och påbörjad utredningen/behandling långt ifrån tillfredställande. Utprovning av hörapparater är ett annat område där väntetiderna är rekordlånga.

Centerpartiet vill:
• Att alla hälsocentraler ska erbjuda digitala läkarbesök
• Förenkla tidsbokning/ kontakt
• Utvärdera resultatet av länskliniker
• Upphandla utprovning av hörapparater för att ta bort kön.
• Införa en gräddfil för att de äldre inte ska behöva vänta i akutsjukvården

Bli först att kommentera

Hitt’ut

Av , , Bli först att kommentera 4

Du som än inte provat att orientera har värsta chansen att göra det nu i sommar. Vilhelmina orienteringsklubb har lagt ut kontroller i och omkring Vilhelmina. Du köper kartor på turistbyrån ger dig ut och letar kontroller. Du kan köra utan kompass om än det blir svårare att hitta då. Det här kan hela familjen vara med på då det är både inne i samhället och i skogen.

Jag gjorde det hör förra året och tog då alla 50 kontroller. Har som mål att hitta alla även i år. Hör av dig om du undrar hur det funkar…

Bli först att kommentera

Att må psykiskt dåligt

Av , , 4 kommentarer 3

Den psykiska ohälsan är ett gissel som ökat dramatiskt de senaste årtiondena. Det är många unga kvinnor som drabbas och även många barn och unga har svårt att få vardagen att fungera då man mår så dåligt. Det är så illa att tillsammans med nedstämdhet står stressrelaterade symtom för cirka 90 % av alla sjukskrivningar till följd av psykiatrisk diagnos. Det måste vi göra något åt och hitta lösningar för.

Tillgängligheten till första linjens sjukvård, dvs vården nära(primärvården) är helt otillräcklig, terapi och samtalsstöd kan vara det som krävs för att i ett tidigt stadium förhindra en begynnande psykisk sjukdom. Dessutom är första linjens psykiatrivård långt ifrån jämlik i landstinget, tillgången till psykologer och psykoterapeuter är mycket varierande.

Det beror på vart du bor i länet hur stor chansen är att du får hjälp i rimlig tid.

Nationellt har Centerpartiet lagt förslag om en ny öppnare vårdform och ökade resurser för att korta köer till barn och ungdomspsykiatrin. I nationell jämförelse ligger den psykiatriska vården i Västerbotten vad gäller tillgänglighet på den nedre halvan, även om väntetiderna till Barn och Ungdoms psykiatrin (BUP) förbättrats något så är tillgängligheten fortfarande bland de allra sämsta i riket.

Centerpartiet vill:
• Införa digitala hälsorum i psykiatrin
• Ha en mera utvecklad suicid prevention
• Mera resurser till första linjens psykiatrivård (primärvården)
• Ha en närmare psykiatrivård i inlandet
• Ta bort onödigt remisskrångel mellan primärvården och BUP
• Förbättra och förenkla samarbetet mellan skolhälsovården – primärvården – BUP

4 kommentarer

Nära, närmare, närmast..

Av , , 2 kommentarer 1

Det är viktigt att det du har nära dig fungerar. Du måste kunna känna dig trygg om du väntar barn, om du blir akut sjuk eller om du drabbas av en olycka. Centerpartiet hälso- sjukvårdspolitik menar att en närmare vård är det som ger trygghet och tillit för både patienter och vårdpersonal. Det är på vårdcentraloer och sjukstugor de flesta besöken görs. I primärvården sker mer än 75 % av hälso- sjukvårdens alla patientmöten. Primärvård med tydligt uppdrag och rimliga resurser kommer också att bli en attraktiv arbetsplats.
Idag är kraven för att kunna deriva en vårdcentral jättehöga, så höga att de krav som ställs är svåra att nå också för de som drivs av landstignet själva. Man måste kunna starta en vårdcentral om man är utbildad till sjuksköterska eller läkare kan och vill.

Flexiblare mottagningstider och digitalisering är nödvändigt för att möta både befolkningens behov och en framtid som oundvikligen handlar om effektivisera för att resurserna ska räcka till.

Centerpartiet vill:
• Förenkla och snabba upp all remisshantering
• Införa fasta läkarkontakter
• Förenkla all tidsbokning (digital)
• Närakutplatser i samverkan med kommunerna för äldre/äldre
• Att intyg skrivs vid behandlingstillfället

Vi måste låta lokala lösningar få driva vården för att få den att fungera nära människor.

2 kommentarer

Närodlat

Av , , Bli först att kommentera 4

Vad menar vi när vi pratar om närodlat? Basilikan i krukan i fönstret, salladen i landet eller tomaterna i växthuset? Eller potatisen i landet. Ja det är närodlat. Men i mitt parti pratar vi även närodlat om politiken. Vi tycker att besluten ska tas så nära de som berörs som möjligt. Nära alltså. För Centerpartiet i Västerbotten innebär en närodlad politik att människor ges möjlighet att bestämma över sina egna liv och ha ett fungerande vardagsliv. Samt en möjlighet att bygga en framtid och verka på den plats där man trivs och känner sig hemma.

I Centerpartiets Västerbotten finns det plats för unga och gamla, för nysvenskar och för de som har sina rötter i Västerbotten sedan generationer. En nära och tillgänglig hälso- sjukvård är en av samhällets allra viktigaste funktioner. En hälso- sjukvård med hög kvalitet gör Västerbotten till ett län där människor vill bo och verka men också flytta till.

Centerpartiets nationella program för en närmare vård i hela landet innehåller tre skarpa förslag
1. En grundlig primärvårdsreform
2. Kortare köer i sjukvården
3. Fler händer i vården – ett nationellt sjuksköterskelyft

Det är samma tre saker som vi prioriterar i länet, den nära vården (primärvården ) ska fungera i hela länet. Köerna måste kortas och fler måste vilja och kunna jobba i vården.

Bli först att kommentera

Ska man få medicinen med sig hem eller inte?

Av , , 5 kommentarer 6

Det är så bra att människor hör av sig om saker som inte fungerar. Så nu när jag bråkat klart om fotvården så fick jag veta om annat som inte fungerar.
Det verkar vara så att om jag är sjuk och ska hem från sjukhuset så skiljer det sig i om jag får med mig medicinen hem eller inte.

Hur kan det gå till undrar man ju då. Jo, om man ska hem från Umeå lasarett så kan man gå in på apoteket och få sin medicin med sig innan man åker hem. Men om man är på Lycksele lasarett och ska få taxi hem så får taxin inte stanna till vid apoteket för att du ska få hämta ut din medicin.

Det här är ju inte likvärdigt eller rättvist. Det ska naturligtvis vara samma oavsett från vilket sjukhus du skrivs ut. Så om det nu inte finns ett apotek på sjukhuset så måste taxin få skjutsa dig förbi ett apotek på hemväg.

Eller vad tycker du?

5 kommentarer

En vill ju klara sig själv!

Av , , Bli först att kommentera 5

I onsdags var det Centerpartiets dag i Almedalen och en mängd olika förslag presenterades. Vi går till val på att reformera arbetsmarknaden. 100 000 utsatta, huvuddelen av dem nyanlända, ska kunna komma in på arbetsmarknaden nästa mandatperiod är tanken med våra förslag.
Du kan gå in och läsa mer på centerpartiet.se.

Det vi säger är att Sverige inte ska fortsätta vara bland de sämsta i klassen på att få nyanlända i arbete. Där har vi misslyckats om vi jämför oss med andra länder som tagit tillvara nyanlända på ett mycket bättre sätt än vad vi har gjort. Vi ska ha höga förväntningar på både de nyanländas ansträngning satt vilja komma in i jobb och vi måste ställa krav även på samhället. De människor som kommer hit måste kunna få komma in i ett jobb. Vi i Centerpartiet ser människors potential och vill att vi ska ha högre ambitioner än vad vi har idag. Så några av de förslag som lagts fram idag handlar om just detta, att få folk i jobb.

Tankar i det vi föreslår är att de som kommer ska gå igenom ett integrationsår som är intensivt. Det krävs minst 50 timmar i veckan. Efter att man gått igenom integrationsåret ska de nyanlända ha grundläggande språkkunskaper, yrkesfärdigheter som funkar i en svensk kontext och förståelse för det svenska samhället, för att kunna ta ett jobb och stå på egna ben.

Centerpartiet vill satsa 2,6 miljarder på det här som vi kallar En svensk nystart. Det ska finansieras genom att de nyanlända själva får låna till sin praktik och sina språkstudier. Det är en viktig signal om att det också kräver egen ansträngning för att kunna etablera sig i Sverige.
Många inlägg i sociala medier handlar om just orättvisa. En orättvisa om att nyanlända får så mycket bättre stöd från samhället än en infödd person. Sällan är det som påstås sant. Så vill du ta in fakta så gå in på migrationsinfo.se där finns de riktiga sifforna.

Det som är sant är att det är oerhört svårt att komma in i ett jobb och tre fjärdedelar av de arbetslösa kommer från ett annat land. Så kan vi inte ha det. Inte när arbetsmarknaden skriker efter folk som kan jobba. Det måste bli ett smidigare system.
Så det behövs ett nytt ledarskap för Sverige!

Bli först att kommentera