Kommunens ekonomi

Av , , 5 kommentarer 14

Idag vid gruppfullmäktige så redovisade ekonomichefen om hur kommunens ekonomi ligger till. Vilhelminas budget ligger med ett underskott mot budget med ca 9 miljoner. Kommunens verksamheter gör av med mer pengar än de har fått i sin budget.

Kommunen fick tillbaka nästan 10 miljoner från AFA vilket gör att man trots underskotten kommer i balans. På två år har kommunen fått tillbaka över 20 miljoner från AFA. Pengar som kunde ha gått till att investera istället för att täcka upp ett underskott i kommunens budget.

Det finns inget överskott för 2013 trots att lagen kräver att vi ska ett överskott med nästan 6 miljoner. Kommunen har alltså ett svårt ekonomiskt läge även detta år. Vi vet redan nu att det inte kommer några AFA pengar nästa år så nu gäller det att spara, knåpa in underskotten i verksamheterna och snåla. Frågan är om S kommer att göra det? Jag tror inte de kommer att agera så hårt som de borde i detta då de vill vinna val!

Kommunen har en låneskuld på ca 65,4 miljoner då kommunen lånat ca 16 miljoner 2013.
Det kommande året finns inga planer på att låna mera pengar, det är ju valår.

Soliditeten ligger på 71% men då har man inte räknat in pensionsskulden, Som ligger på runt 250 miljoner. Skulle vi lägga in pensionsskulden så skulle vi ha en soliditet på 21%. Kommunen har beslutat att soliditeten inte får ligga under 64% så valet blir lätt hur man lägger in pensionsskulden i resultaträkningen. Soliditet betyder hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det vill säga hur förmögen man är.

Underskottet i kommunens verksamheter är nästan 25 miljoner för 2013. Det är utbildningsnämnden som gör av med mest i förhållande till budget, ca nio miljoner, sociala gör av med över 6 miljoner mer och resten ligger på kommunstyrelsen.

Avloppsverket blev väldigt mycket dyrare än det var tänkt. Hur många miljoner vet jag inte men många då bara kostnaden för räntan ligger på mer än 300 000 kr mer än vad man beräknat. Ska bli spännande att se den hanteringen.

Jag tror att S kommer att höja barnomsorgsavgifterna då systemet med Nuddis gett mindre intäkter. Man har kunnat skriva in fler barn på avdelningarna då man i förde systemet då man sett hur beläggningen sett ut.

Det är ett härligt problem att det finns så många barn i vår kommun att barnomsorgen ökar, det ska vi vara oerhört tacksamma för.

Det är Mycket kul på gång i företagen i kommunen där vi idag fick presentationer om hur det går med utvecklingen som drivs på av olika företag i kommunen i bl.a. Kittelfjäll, om utvecklingen av en teknikpark där flera företag som sysslar med teknik är med och om och Turistbyrån och destinationsbolaget.

Jag tycker det är otroligt men utvecklingen i Kittelfjäll där jag ska göra allt jag kan för att hjälpa till, stötta upp och försöka finna vägar för att det ska gå att förverkliga alla de planer som finns. Det handlar om att både bygga men det måste även utvecklas service, distriktssköterskemottagningen Måste vara kvar, liksom handel, kommunikationer och bredband.

Teknikparken är spännande, där de vill samarbeta med Norge. Något jag tyckte var märkligt var att ingen berättat för dem om Mittskandia och deras arbete för att stötta upp näringslivssamverkan mellan våra lokala företag och den norska marknaden. Den här idéen är jätteintressant och det finns många penningpåse att hitta medel i för den här typen av idéer när så många lokala företag går in och satsar. Jag ser stora möjligheter för detta arbete, jättespännande!

Turistbyrån berättar om hur de jobbar med att modernisera upp webbsidor och teknik. Vojmådalen, Vildmarksvägen, Marsfjällen etc. Det finns ett stort intresse för oss ute i Europa. Det är därför så viktigt att våra lokala företag förstår att deras webbsidor måste finnas på fler språk.

Bi fick även en dragning om samarbetet inom Region 8. Viktigt samarbete för oss alla som bor här då kommunerna själva är allt för svaga att göra allting själv, mer samarbete krävs och mindre prestige mellan kommunerna.

Massor av jobb görs för att stärka upp så att människor vill besöka oss. Kul att få den här inspelen till oss i politiken. Det jag ser är att vi behöver bredda kompetensen då det gäller samarbeten över gränser och transnationella samarbeten.

Det här är lite kort om vad som kommer att diskuteras kommande fullmäktige. Så häng med då på direktsänd webb TV.

Undrar du över något så hör av dig..

Att försöka hålla fast vid den egna världsbilden blir allt svårare

Av , , Bli först att kommentera 20

I många odemokratiska länder i världen så gäller det att hålla fast vid den världs bild som den styrande makten vill utmåla. I flera socialistiska stater så har det varit den styrande maktens sanning som gäller och alla som säger emot har tystats och bestraffas. Det här systemet har varit enklare att upprätthålla då man haft makten att kontrollera media. Idag är det så mycket svårare. Makten över medier har idag flyttats till folket i och med att bloggar och sociala medier sprids. Men makten försöker idag med alla sätt att tysta folket för att kunna hålla kvar vid att en världsbild de vill sprida ska hållas kvar.

Det här kan vi även se i vårt egna lilla samhälle där de som har makten vill upprätthålla den egna sanningen som nu senast om kvalitén i privat omsorg. Den sanningen är inte sann. Det finns idag olika mätningar som mäter kvalité i omsorgen som visar på att kommunalt driven äldreomsorg inte är bättre än äldreomsorg som drivs av privata företag. Det är bara att Googla runt lite på nätet så hittar man det man söker eller gå in på SKL.se där finns massor att läsa.

De vägda blöjorna hos Koppargården i Stockholm som drevs av Carema blev en bild som letade sig in hos oss alla av privat äldreomsorg i kris. Blöjorna användes i debatten som slagträn. Sanningen är den att när Stockholms kommun kastade ut Carema och tog tillbaka driften av Koppargården i kommunal drift så sänktes bemanningen, klagomålen från de boende och anhöriga ökade och vårdkvaliteten sjönk.

Det som privat omsorg visar i mätningar och analyser är att personalen trivs och att makten flyttar ut på golvet, personal har fått nya roller med eget ansvar för medicin, kost, blöjor, aktiviteter och egna pengapotter att fördela. Det visar även att med egen kontroll på inköp så kan personal åka till affären och handla det de boende är sugna på den dagen istället för att styras av kommunala stora upphandlingar som dessutom inte handlar lokalt. Även vikarieproblematiken har minskat när omsorgen drivs privat. När en stor kommunalt centraliserad personalenhet ska hantera personal till många olika ställen så blir det ofta problem. Ibland kommer det en vikarie, ibland inte. Ibland har vikarien kompetens för demensvård, ibland inte.

Så varför är debatten så infekterad om privat omsorg? Vad är folk så rädda för?
Är frågan större än privat kontra kommunalt? Handlar det om makt även här? Är det så att socialdemokraterna och Vänstern vill att det bara ska finnas en arbetsgivare för kvinnodominerade arbetsplatser? Då kan ju lönerna hållas nere och medarbetarinflytandet begränsas.

Jag tycker inte att man ska vara så rädd. Man måste våga pröva nya sätt att organisera omsorgen så att den blir så bra som möjligt för de som behöver omsorg. Det är väl det som är det viktigaste. Att omsorgen blir så bra som möjligt för de äldre?

Firar miljarderna till landsygden…

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag är så otroligt stolt och nöjd över den här arbetsseger för Centerpartiet, jag vet vilket slit det varit och hur hårt vi jobbat. Så nu ikväll ska jag nog ta och fira igen..

Landsbygdsprogrammet förstärks med 2,8 MILJARDER. Det är 400 miljoner mer per år 2014-2020. Nu kompenserar regeringen med rågs det EU dragit ner. Vi har aldrig haft en så högt ingångsumma någon gång i landsbygdsprogrammet. Det är en bottenplatta som vi kan fylla på ytterligare de kommande åren. Det beror förstås på vilken majoritet det blir i riksdagen, en som ser landsbygden eller en som väljer att blunda.

Sveriges medfinansiering ökar nu rejält och nu blir det 59 % i svensk medfinansiering. De 400 miljonerna per år kommer igång redan i år 2014. Det finns en inriktning på bredband och kommersiell service. Det här har glatt många och min mailbox, facebook och min telefon har överösts med mail, meddelanden, kommentarer, SMS och glada tillrop.

Framförallt så kommer satsningen att handla om bredbandsutbyggnad på landsbygden för att öka tillgängligheten i hela landet och om service på landsbygden. Vilken turist vill idag besöka en skidort där bredbandet svajar? Oerhört viktigt för våra fjälldalar. Servicen som mackar och lanthandlare krävs åxå om vi ska kunna utveckla landsbygden i den riktning vi vill, uppåt och framåt.

Regeringen ökar nu upp Landsbygdsprogrammet med 36,7 miljarder. (S föreslår 33,7 miljarder, lite snålare de..)

Summa summarum så handlar det om:
• 2,8 nya miljarder till landsbygdsprogrammet!
• Fördubbling av bredbandet till 3,5 miljarder!
• En femdubbling av stöd tillkommersiell service!

Nu presenteras de medelsförstärkningar som sker men det finns flera delar i landsbygdsprogrammet som kommer att presenteras så småningom när man förhandlat färdigt och förslaget sänds in till kommissionen som är de som ska godkänna det.

Slitet som lönar sig…

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår kväll var jag med på ett telefonmöte med centerpartister från hela landet. Annie berättar om förhandlingarna inom regeringen då det gäller vårpropositionen och jag gillar det jag hör. En del av det som redan blivit offentligt är satsningen på servicen på landsbygden. Jag jobbade för region Västerbotten med servicefrågan innan jag började det jobb jag har idag. Så jag är ju extra intresserad av frågan då jag vet hur viktigt det är att det finns mat och drivmedel i byar ute i landet. Utan lanthandeln och bensinmacken så skulle livet bli så mycket svårare för de som bor, driver företag eller besöker oss. En jätteviktig satsning för landsbygden.

Sen de andra satsningarna så klappar mitt Centerpartihjärta lite extra då vi drivit på för jobben, för miljön och för landsbygden. Vi är ett parti som gör skillnad, vi levererar och vi visar på resultat. Det är tufft och vi jobbar på extremt hårt för att få igenom vår politik. Men vi lyckas trots att vi är små.

För oss är jobben viktigast. Vi vill inte höja skatter för jobb för unga eller för små företag så det har vi hållit i extra hårt. Så nu kommer våra förslag och det som regeringen beslutat om att presenteras allt eftersom. Jag är sjukt nöjd! Skönt att känna att det man arbetar för verkligen gör skillnad.

Gränsöverskridande strategier, varför då?

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår tisdag föreläste jag på en konferens som Tillväxtverket arrangerade. Det handlade om transnationella samarbeten och vilket mervärde det ger till ett land, en region och en kommun. Eller vilket mervärde det ger ett företag, en skola eller en förening.

Frågorna var: Varför ska vi gå efter nå efter vatten? Vet vi inte allt själva? Kan verkligen andra bidra med att vi kommer längre?

Att jobba över gränserna handlar om att hantera problem som vi har gemensamt. Klimatutmaningen, demografi och globalisering var de tre jag lyfte fram och resonerade omkring. Att det blir fler som är med och jobbar med att lösa ett gemensamt problem så blir fler involverade och fler kunskaper kommer in.

Glesbygdsmedicin är ett bra exempel där man samverkat med andra regioner i världen som har samma problem med stora avstånd. Rödingodling ett annat projekt som jobbat med andra länder för att hitta bra sätt att både odla, slakta och sälja fisk på en internationell marknad.

När forskare och innovatörer ger sig in i ett problem tillsammans med de som berörs av problemet så kommer det fram nya lösningar. Det räcker inte heller att jobba lokalt och regionalt utan man måste jobba både nationellt och internationellt för att hitta de bästa lösningarna och utveckla nya sätt att lösa problem.

Att lära känna varandra är viktigt för att sedan kunna lära av varandra och jobba tillsammans över gränserna. Tilliten och förtroende är en del av hemligheten med framgång i samarbete där människor lär känna varandra och drar åt samma håll.
En bra dag med fantastiskt intressanta diskussioner.

Det är kul att få gå tillbaka i EU världen för en stund och kunna påverka de som ska driva på transnationella projekt nu kommande strukturfondsperiod.

Blev du nyfiken så hör av dig. Det finns stora möjligheter att söka och få pengar för att utveckla vårt län från olika pengapåsar. Jag representerade Region Västerbotten som är regional kontaktorganisation, Länsstyrelsen i Västerbotten är förvaltande myndigheten för Norra periferi programmet.

Firar satsningen på servicen på landsbygden

Av , , Bli först att kommentera 12

Ikväll firar jag beskedet från regeringen att lanthandlare och mackar på landsbygden ska få större möjligheter att överleva. Detta genom att staten går in med mer pengar till kommersiell service på landsbygden. Jag är sjukt nöjd! Till de här pengarna kommer den statliga utredningen som tittar lite extra på hur ett stöd till gles landsbygd skulle kunna se ut då det gäller service.
Regeringen skjuter till 700 miljoner till landsbygdsprogrammet för stöd till lokal service på landsbygden. Pengarna fördelas över 7 år och ska enligt regeringen användas för att ge en god tillgänglighet till kommersiell service i gles- och landsbygder. stödet kommer att handla om att stötta lanthandlare och bensinmackar och öka tillgängligheten till lokal service.
Förstår ni ett sånt fantastiskt jobb jag har? Att kunna påverka de frågor man brinner för och se att det blir resultat är en fantastisk känsla…

Ställ dig upp för de ljusa krafterna

Av , , 1 kommentar 15

När mörka krafter som rasism, nazism och fascism växer omkring oss så behövs det att fler ställer sig upp och ifrågasätter de myter som sprids. Myter som spär på en förvanskad bild av hur det verkligen ser ut. Ju fler som ställer sig upp och ifrågasätter de mörka krafterna ju mer ljus blir vår framtid. Min mamma satt i väntrummet på vårdcentralen där en man började prata med henne och frågade henne om inte hon skulle rösta på Sverigedemokraterna. Min mamma ställde sig upp och sa att Sverigedemokraterna är nazister och att hon verkligen inte ville ha ett land som gör skillnad på människor beroende på vart de kommer ifrån. Hon är en klok kvinna som vågar säga ifrån, men många är tysta när diskussionerna kommer upp. Här har du lite underlag, från DN i veckan, för att även du ska våga ställa dig upp.

MYT: Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna
Fel. Flera aktuella internationella studier visar på positiva tillväxteffekter av invandring. Dessa uppstår bland annat av att invandring bidrar till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden samt motverkar kompetensbrist och arbetskraftsbrist.

MYT: Invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten
Fel. Forskningen visar att de statsfinansiella effekterna av invandring är små. Om de är negativa eller positiva beror till stor del på hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade. Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD.

MYT: Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag
Fel. En stor del av dem som invandrar till Sverige kommer för att arbeta eller studera – många får uppehållstillstånd på grund av de har ett arbete i Sverige. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för uppehållstillstånd är över 70 procent. En ny svensk studie visar att utrikes födda inte har högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikes födda. Men det tar fortfarande alltför lång tid för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden.

MYT: Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar
Fel. Invandringen tycks ha liten eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet, enligt internationell forskning. En ny svensk studie visar att flyktinginvandringen inte har påverkat inrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden. En studie av amerikansk tillverkningsindustri visar att infödd arbetskraft inte hotas av en ökad invandring.

MYT: Invandringen har lett till en våg av kriminalitet
Fel. Majoriteten utrikes födda begår aldrig brott, precis som majoriteten inrikes födda. Det är människor med mindre resurser i mer utsatta situationer som begår flest brott.En aktuell svensk studie visar att utrikes födda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken men om man tar hänsyn till faktorer som utbildning och inkomst, samt bostadssegregation under barndomen så försvinner brottsgapet helt för kvinnor och till mycket stor del för män.

MYT: Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla
Fel. Det går att kombinera ett samhälle med omfattande sociala skyddsnät och stor invandring. Länder med omfattande sociala skyddsnät har ofta lättare för att öppna upp för mer invandring än länder med svagare skyddsnät.

MYT: Solidaritet kräver likhet
Fel. Internationell forskning visar att det går att bygga samhällen med stor mångfald, där människor samtidigt är beredda att bidra till det gemensamma. Människor i länder med stor etnisk mångfald identifierar sig inte mindre med sitt land än människor i mindre etniskt mångfacetterade länder.

MYT: Invandrare måste vara beredda att assimilera sig
Fel. Människor som identifierar sig med och upprätthåller band till mer än ett land har tillgång till värdefulla resurser och dessa resurser kan underlätta invandrares integration.

MYT: Sverige är på väg att bli ett muslimskt land
Fel. Däremot framgår det i flera studier att religiös tillhörighet kan underlätta integrationen på många sätt, till exempel genom att en kyrka, moské eller tempel fungerar som en mötesplats i det nya landet.

MYT: De flesta flyktingar är ekonomiska migranter
Fel. Forskningen visar att geografisk närhet och mänskliga band är avgörande för vart asylsökande söker sig. De allra flesta flyktingar flyr över närmaste gräns. Det är bara en bråkdel av världens flyktingar som tar sig till europeiska länder som Sverige. Det sker vid svåra konflikter. Många av dem som kommer till Sverige i dag 2014 flyr från inbördeskriget i Syrien.
Så våga ifrågasätta, våga visa att du respekterar alla människors lika värde och våga säga ifrån.

Ansvar för pengarna…

Av , , Bli först att kommentera 15

AFA-miljoner till Vilhelmina räddar 2013 års budgetresultat, precis som året innan. Nu vill vi i oppositionen se åtstramningar och framförhållning i ekonomin. Hade S drivit på en balanserad ekonomi hade pengarna kunnat användas till att stärka ekonomin istället för att täppa igen hål.

Vi ser alla som rör oss ute i kommunen att det måste investeras, gator och vägar ser bedrövliga ut i dag, va-nätet behöver bytas ut. I skolan finns enorma behov av lärverktyg och förskolorna ber föräldrar om stöd till leksaker. Det är jättelika investeringar som behövs. Men pengarna kommer inte att räcka, man har sparat in på investeringar i det mesta de senaste åren. Samtidigt som vi ser jättelika investeringsbehov så krävs det återhållsamhet och besparingar för att klara av framtidens ökade äldreomsorg. Det gäller att prioritera hårt.

Om budgeten hållits så har AFA pengarna kunnat nyttjas till att förbättra för framtiden. Men nu går de in i direkt drift. Hade man haft en balanserad ekonomi hade pengarna kunnat användas till att stärka ekonomin istället.

Det är AFA-pengarna som räddar kommunens ekonomi, inte ansvarsfulla politiker, det måste vi komma tillrätta med, AFA pengarna finns inte tillgängliga på sikt. Men du kan se till att det blir ansvarsfulla politiker som styr efter valet 2014.

Vågar landstingsledningen svara Ingrid?

Av , , 2 kommentarer 15

En av de som i flera års tid nu ägnat all sin fritid till att kämpa för rättvis vård i hela länet, Ingrid Oskarsson i bellvik, har skrivit ett antal frågor som hon vill ha svar på av de som idag styr Landstinget. S och Mp. Hon frågar:

– Prioriterar varje landsting suveränt hur mycket pengar man satsar på primärvården?

– Vad ser Du för fördelar, ekonomiskt och ur patienternas synpunkt, med att satsa 3200 kr per person och år istället för riksgenomsnittets 3900 eller mera?

– Är Vilhelmina – Åsele – Dorotea en enhet med en budget och samma enhetschef?

– Hur påverkar avståndet till lasarett budgeten för hälsocentralerna/ sjukstugorna? Hur motiveras summorna och procentsatserna?

– Anser Du att sjukvården i inlandskommunerna endast är till för de som bor där?

– Anser Du att glesbygdssjukvård får kosta mer än sjukvård i tätbebyggda områden?

Några följdfrågor:

– Gör hälsocentralernas / sjukstugornas läkare hembesök hos de som inte kan ta sig till vården? Vem står för kostnaderna för dessa hembesök?

– Dorotea sjukstugan har beordrats minska budgeten även nästa år, då med ca 1 miljon kronor. Beror det också på att kommunen skall ta över hemsjukvården? Hur har man i så fall räknat fram den summan?

– Vilken lag stöder Du Dig på i Ditt påstående att man inte kan GE enskilda sjukstugor men man kan TA från enskilda sjukstugor?

De hör frågorna är högst relevanta och ställer prioriteringarna som landstingsledningen gjort på sin spets. Det är inte rimligt att prioritera pengarna som de gjort. Att primärvården dvs distriktssköterskemottsgningarna och sjukstugan och vårdcentraler prioriteras så lågt i Västerbotten är fruktansvärt. Ett län där primärvården istället borde utvecklas utifrån glesheten och åldern på befolkningen.

En rättvis vård i hela länet är mer än rättvist, det är nödvändigt!

Twitter, Facebook, Instragram, Pinterest

Av , , 1 kommentar 4

Idag har jag fått lära mig mer om sociala medier. Jag fick lära mig att det är ett verktyg för ökad demokrati, ökad öppenhet och ökad frihet. Verktyg för ett bättre samhälle alltså! Sara från idenfors&idenfors höll utbildningen. Jag trodde jag var rätt så insatt i sociala medier då jag använder flera av dem, men icke!
Det visade sig att jag har stora kunskapsluckor, så nu är det bara att lära sig mer. Men det får vänta till nästa vecka.

Idag har jag dessutom hunnit med en lunch med mina vänner som jag träffar allt för sällan. Ibland så får jobbet allt för stor del av livet där man prioriterar bort sina vänner för att hinna med familjen och ägna tiden åt jobbet.

I helgen så ska jag och min man ha egentid och bara njuta av snön och vintern. Jag har köpt in vinterns första maggotburk så imorgonbitti så ska jag kanske se till att storöringen dras.