VEM VILL VARA PART I EN VENDETTA?

Av , , 3 kommentarer 29

Idag skriver Västerbottens Kuriren på ledarplats om Vendettan i Vilhelmina. http://www.vk.se/604996/vendettan-i-vilhelmina

En vendetta som jag fått en del distans till om än jag var glad i flera dagar när förvaltningsrätten gav mig rätt. Jag förstod redan då att KG och hans gäng skulle överklaga. Gränserna har för länge sedan passerats för vad som är rätt och vad man gör av ren prestige.

När jag funderat över alla turer så här med avstånd så funderar jag om det är mer än en vendetta mellan personer!

Jag tror det är mer en vendetta mellan ideologier, den liberala mot den socialistiska.Den öppna och transparanta mot den slutna och ogenomtränliga.

Där det gamla sättat att agera står mot det moderna, där det slutna och tysta står mot det öppna och högljudda. Där att favorisera och stötta det egna "gänget"/släkten står mot den öppna innovativa upphanlingen, bloggar och tweets öppnar upp det som förr var tidningsinsändare.Där människor själva söker information istället för de gamla där människor blev matade med den information de styrande tyckte de behövde och inte mer.

Jag tror att en statsvetare skulle ha en hel del material för en vetenskaplig studie med temat ideologiernas förändring och förvanling i ett lokalsamhälle. Ett samhälle som står inför utmaningar som man inte klarar av att hantera om man inte byter linje och hjälps åt.

 

Annie talar vid Europaforum i Östersund 2012

Av , , Bli först att kommentera 2

Annie Lööf är det första statsrådet som besöker Europaforum vilket tyder på ett gediget intresse hos henne och Centerpartiet för framtidsfrågor och de frågor som ska skapa ett hållbart samhälle med internationell konkurrenskraft.

Hon ger sin syn på nästa strukturfondsperiod och säger att det nu förhandlas i rådet mellan alla medlemsstater så det tar lite tid. Nationellt så förbereder man sig för nästa period för att ligga rätt till när det drar igång 2014.
 
Eus politik handlar ju om att nå målen om en smart och hållbar tillväxt för alla som det står i EU 2020. Det gäller oavsett var man verkar, att alla är delaktiga och att programmen är förankrade.
 
EU 2020 är ett tillväxt och sysselsättningsprogram för att utjämna regionala skillnader men även att växla upp regionala satsningar. Det handlar om att stärka de regionala innovationerna och den regionala utvecklingen.
 
Regeringen vill modernisera sammanhållningspolitiken en ökad fokusering, ett ökat företagande och en förenkling. Det behövs ett fokus för att vi får ut största möjliga nytta av de pengar som satsas och att vi hanterar dem klokt.
 
Regionala innovationssystem är en viktig del som vi måste fokusera på där varje regions unika förutsättningar stärks för att skapa nya jobb och konkurrenskraft. Sverige måste bli bättre på att få ut fler tjänster, produkter på marknaden där vi måste lyfta fram näringslivet och småföretagandet. Det är företagen som lyfter samhället.
 
Sverige förhandlar om att behålla avgiften till EU på samma nivå som den ligger idag samtidigt som man vill stötta de regioner som ligger längst bak och är i största behov av fonderna. Sverige måste lyfta fram det som gör att vi har regioner i vårt land med stora behov av gleshet och kallt klimat. Här jobbar vi tillsammans med Finland att vi behöver ha kvar gleshetskriterierna. Dessa kriterier ligger nu i de underlag som förhandlas där vi fortsätter driva vikten av kriteriet samt fördelningen utifrån gleshet.
 
Kommande nationella partnerskapkontrakten kommer att vara direktiv för kommande period där delaktigheten och förankringen ska vara så bred som möjligt.
En viktig aspekt när vi pratar samarbete över sektorer och nationsgränser. Där Interreg ska främja internationell konkurrenskraft och lösa vardagsproblematik. Vi jobbar för att regelverket ska bli så bra som möjligt så att fler kan delta och att fler problem löses samt att fördelningen till det programmet ökar.
 
Alla delar av Sverige kan och ska bidra till Sveriges tillväxt, Män och kvinnor ska kunna växa av egen kraft i alla delar av Sverige.
 
Regeringen kommer att öppna upp ett forum där ni kan dela med er av synpunkter inför den kommande programperioden. Ett öppet forum från den 2 april till den sista maj där alla kan framföra sina synpukter.
Lägg dig i!

Invigning av kontor

Av , , Bli först att kommentera 5

Körde idag till Östersund för att vara med på invigning av det kontor som jag och mina kollegor i Centerpartiet ska jobba ifrån som Norrlandskontor. Vi ska ha ett i Umeå och ett i Östersund och så har vi kontor i Stockholm. Dessutom kommer vi att jobba från de orter där vi bor. Vägen var bar och konstaterar att i Östersund är det ingen snö kvar. Beror det på förändringar i klimatet eller är det bara vår??

Dagen till ära idag så kommer Annie Lööf och så ska vi vara med på Europaforum. Det händer rätt mycket just nu och nyheter kommer varje dag. Jag får leva mitt i diskussionen om utmaningar, dess lösningar och utveckling och framtidstro och det är fantastiskt givande.

Rätt skönt att få lämna käbblet därhemma där jag ser att S inte ger sig trots domstolsbeslut…( läs gärna min blogg om Huvuden som rullar…)

Imorgon är det Söderhamn och träffar med de som engagerar sig i Centerpartiet i Gävle Dalaområdet. På lördag ska jag prata Idéer för framtiden för vårt nya Idéprogram. Många möten med nya människor som ger nya tankar för framtiden.

Vill även du vara med så gå in på www.centerpartiet.se Framtidsagendan.

Hur kan vi hantera det ohanterbara?

Av , , Bli först att kommentera 6

Lyssnade idag på Cindy Pearce från Canada som berättar om hur de jobbar där med klimatfrågor.

Hon säger att klimatutmaningen handlar om landskapet och den påverkan som klimatet ger på ekosystemen och det lokal samhället.
 
Hur kan vi skapa lokalt ansvarstagande och hur kan vi hantera klimatkatastrofer som översvämningar, skadedjursangrepp och skogsbränder som är ett stort problem i Canada. Stora snömängder på tak, tjälskador på vägar, broar, dammar och vatten och avloppsystem? Stora utmaningar som vi måste börja diskutera på allvar.
 
En klimatsmart kommun är proaktiva och förbereder sig för klimatpåverkan och tar fram scenarion för vad som kan komma, vad som kan ske? Budgetarbetet måste vara långsiktigt och ta hänsyn till framtida utmaningar utifrån klimatet och ständigt lära, förnya och utveckla.

Vi har en del att lära av Canada, det är helt klart….

Huvuden som rullar…

Av , , Bli först att kommentera 8

Funderar på vad som är frihet för mig och fann ett citat som jag måste reflektera kring. Det är Hans Bergström som jobbade på DN på 80 talet. Han sa:

Det främsta skälet för att hävda den liberala förnuftstron är den fasansfulla vetskapen om vad som händer om man överger den:

– fördomar träder i stället för vetande

–  trosvisshet ersätter sanningssökande,

–  rätt grupptillhörighet blir viktigare än tunga argument

–  antalet huvuden räknas möjligen men inte vikten av deras tänkande – och med tiden börjar huvudena rulla om de tillhör motståndaren eller främlingen."

 

 

Dubbelbeskattning i Åsele!

Av , , Bli först att kommentera 12

I Åsele ska kommunmedborgarna först betala skatt till kommunen och sen skatt till landstinget ?

På Landstingets hemsida kan man lösa att landstingsskatten i Västerbottens län ska vara oförändrad, 10.50 kronor per beskattningsbar hundralapp 2011′ Landstingsskatten i Västerbotten har då varit oförändrad sedan år 2005. Det står även att ”Landstinget ska medverka till rättvis välfärd, fördelad efter behov och till största delen finansierad genom skatter. Det innebär att landstinget ska minska skillnader i hälsotillstånd och hälsorisker mellan befolkningsgrupper och geografiska områden. Landstinget ska, i huvudsak i egen regi, bedriva hälso- och sjukvård, tandvård, omsorger om handikappade samt viss utbildning och forskning.”

När nu Åseleborna måste betala För akutvården både genom kommunskatten och landstingsskatten så betalar de dubbelt för den service som vi andra i länet betalar för en gång, till landstinget. Är det verkligen rätt? Får man göra så i vårt land och strider det inte mot den kommunala kompetensen att driva akutvård på det här sättet med dubbel finansiering?

Sen kan jag ju undra varför det står att Landstinget ska bedriva allt i egen regi, när det finns privata kostnadseffektiva och kvalitativa alternativ!

Det NYA Centerpartiet! Vad är det??

Av , , Bli först att kommentera 10

Centerpartiet var tvingade att förnya sig för att regera tillsammans med de andra partierna i Alliansen. Det har gjort att vi har gått vidare som parti. Vi har tagit tag i allianssamarbetet och det har inte varit varken enkelt eller lätt. Men vi måste fortsätta att förnya oss. Vi måste ta in det som händer i samhället för att vara relevanta som parti. Trots att vi är många som är företagare och landsbygdsbor och jägare i partiet så måste vi inse att det finns många som inte är det, inte är jägare, inte är landsbygdsbor och som inte är företagare.

Människors lika rätt och värde ligger och kommer att ligga som en grund för vår politik i alla frågor och i alla lägen. Respekten för den enskidle individen är jättestark i partiet. De värderingar vi har i magen och hjärtat är det som gör oss starka.

Lägga fokus rätt!

Av , , Bli först att kommentera 10

Lennart Holmlunds blogg i lördags är som vanligt populistisk och nedvärderande samtidigt. Han gör som så ofta förut ett utspel för att lägga fokus på något annat än vad frågan egentligen handlar om. Frågan handlar om hur vi ska kunna lösa ungdomsarbetslösheten. Men Lennart lyckas få det till en fråga om hur hög lön en partiledare har och vrider till det så att det ser ut som om Centerpartiet vill sänka lönerna för alla.

Jag tycker det är populistiskt att lägga den här vridningen där man lockar fram avundsjuka och distans mellan människor istället för att prata om hur han själv vill lösa ungdomsarbetslösheten.

75% i staden

Av , , Bli först att kommentera 5

26 % av Sveriges befolkning bor i de 6 största städerna Stockholm, Linköping, Norrköping, Uppsala, Göteborg och Malmö och har 56 % av den totala lönesumman i landet.

I länet ser det ungefär lika ut 75% av befolkningen bor i Umeå, Skellefteå och Lycksele.

Majoriteten av kommunerna i landet minskar i befolkning. Det är ett stort nationellt problem att fördelningen av befolkningen ändras som den gör. Det blir både för tätt i inflyttningskommuner och för glest i utflyttningskommuner. Vi måste polarisera dessa båda och se både städerna och landsbygdens behov samtidigt och länka ihop landsbygd med städer. Här ligger utmaningen att få stadsbon attse vikten av landsbygden.