Tryggare ålderdom för alla , även i Vilehlmina!

Av , , 2 kommentarer 8

I veckan har regeringen presenterat en strategi frö äldreomsorgen, en strategi som gör det bättre för Vilhelminas äldre att få känna sig trygga med att bli gammal. Alla kommuner ska bli skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende – en äldreboendegaranti – för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst. Det betyder att ingen ska behöva bo hemma, vara rädd och orolig för att vara ensam.

Alla kommuner ges möjlighet att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning. Det är bra det betyder att fler äldreboenden kan öppna och fler kan starta äldreomsorgsföretag även hos oss. Detta då ett krav införs på kommunerna att tillhandahålla valfrihet för äldre. En nationell demensplan tas fram i syfte att bidra med ökade kunskaper. En förlängning av omvårdnadslyftet för äldreomsorgens personal och fortsättning av ledarskapsutbildningen för chefer inom äldreomsorgen.

Bra förslag som gör det bättre för Vilhelminas äldre.
Här nedan kan du läsa mer om förslagen.

1. Inför en äldreboendegaranti
Alla kommuner blir skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende för dem som är över 85 år och har beviljats hemtjänst. För att säkerställa att det finns boendeplatser för dem som har behov av det förlängs och förstärks investeringsstödet.
Genom förbättrade möjligheter och en ny skyldighet för kommunerna att erbjuda plats i trygghetsboenden minskar otryggheten för äldre som undrar om det kommer att finnas plats för dem den dag de behöver flytta till ett äldreboende. Det ökar också drivkraften för kommuner att ha bra hemtjänst och satsa mer på trygghetsboenden.
Äldreboendegarantins utformning kommer att utredas och kan träda i kraft tidigast 1 januari 2017.
2. Erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning
Kommuner har prövat olika modeller för så kallad förenklad biståndsbedömning. Men rättsläget är oklart och Socialstyrelsen har som ansvarig tillsynsmyndighet riktat kritik mot hur modellerna har fungerat. Av denna anledning vill Alliansregeringen se över och ta bort de lagliga hinder som begränsar kommuners möjlighet att, på frivillig väg, utan biståndsbedömning bevilja olika typer av insatser.
3. Inför krav på kommunerna att erbjuda valfrihet
Vi vill införa ett krav på kommunerna att tillhandahålla valfrihet för äldre. Det kan ske antingen genom upphandling, ramavtal eller Lag om valfrihetssystem(LOV). Ökade valmöjligheter gör att det går att välja bort de utövare som uppvisar brister eller otillräcklig kvalitetet i sin verksamhet och stärker människors egenmakt. Det är inte rimligt att kommuner ska kunna neka äldre valfrihet.
Vi välkomnar också att det växer fram alternativ, med äldreomsorg inriktad på exempelvis särskilda diagnoser, språkgrupper eller med HBTQ-kompetens. Vi vill under nästa mandatperiod fortsätta att utveckla valfriheten på områden där den i dag är starkt begränsad för den som behöver omsorg, men självklar för andra. Det gäller till exempel rätten att välja mat eller färdtjänst.

4. Nationell demensplan
Vi vill ta fram en nationell demensplan i syfte att bidra till att främja ökade kunskaper om demenssjukdomar och spridningen av kunskaperna. Den ska dessutom bidra till en effektivare användning av befintliga resurser genom forskningssamarbeten, framtagande och spridning av bättre verktyg för arbetet vid till exempel utredning och diagnostik, i vård och omsorg eller för stöd till anhöriga.
En välfungerande demensvård är därför en grundförutsättning för en fungerande äldreomsorg. Detta kräver i sin tur kompetent, välutbildad och välmotiverad personal. Forskning på demensområdet har visat att relationen till vårdpersonalen är bland det allra viktigaste i vården av demenssjuka. Därför bör medarbetarna i vård och omsorg ges både tid och resurser och specifik kunskap om demenssjukdomar för att de ska kunna skapa en så bra demensvård som möjligt.
5. Stärk medarbetarna och ledarskapet i äldreomsorgen
Vi vill förlänga omvårdnadslyftet för att fortsätta stärka kompetensen bland personal inom äldreomsorgen. Vi vill också fortsätta ledarskapsutbildningen för chefer i äldreomsorgen. Vi i Alliansen är tydliga med att det är medarbetarna och de verksamhetsnära cheferna som bäst vet hur verksamheten ska bedrivas och vad som behöver prioriteras lokalt.
Arbete inom äldreomsorgen behöver bli mer attraktivt för att säkerställa att det även framöver finns kvalificerad personal som väljer att stanna längre på samma arbetsplats. På så sätt tillvaratas erfarenhet och kunskap.
Ett gott ledarskap är viktigt för att öka motivationen och locka fler till äldreomsorgen. Alliansregeringen har tagit initiativ till en ledarskapssatsning som varit mycket efterfrågad. Vi vill nu ge fler chefer chansen att utbilda sig för att på så sätt skapa en bättre arbetsmiljö och för att öka attraktionskraften.

Räkmacka och pensioner…

Av , , Bli först att kommentera 15

Jag har i ”Tyck till” fått diverse kommentarer som att jag levt livet på en räkmacka och att jag inte förstår de med låg inkomst. Inget kan vara mer fel. Jag fick barn tidigt och minns alla de år vi levde väldigt knapert, när jag sydde kläder till barnen och förlängde byxorna och jackorna med färglada tyger för att de skulle räcka ett tag till. Eller att barnen idag är rädda för palt då de fick äta så mycket palt under sin uppväxt då vi fick potatis gratis av mina föräldrar. Eller alla de återvunna möblerna och husgeråden som fyllt vårt hem. Vi hade en mycket tajt budget under många år.

Jag har jobbat med låg lön och med tunga arbeten, studerade när vi hade två små barn och jag tror jag skurat alla offentlig hus i tätorten, haft korta vik, jobbat på cafe och verkligen inte tjänat stora pengar. Så den som trott att jag levt livet på en räkmacka kan inte veta något om hur mitt liv sett ut. Däremot har jag lärt mig mycket genom alla de jobb jag haft, alla de universitetspoäng jag samlat på mig och av de engagemang i föreningar och de företag jag drivit.

Jag har en kompis som sa att hon idag skördar frukterna av det hårda arbete hon gjort i föreningslivet och det kanske är så för mig också, det är nu livet börjar bli mer räkmackelikt. För så har det sannerligen inte varit hela mitt liv.

Då det gäller pensionerna så har jag som ni förstår av det jag berättat ovan, stor förståelse för att personer med låga inkomster kan ha svårt att få vardagen att gå ihop. Det är jättetufft. Därför jobbar vi i centerpartiet målmedvetet med att fler ska få behålla en större del av sin inkomst, och när det gäller pensionärerna har vi drivit igenom flera åtgärder för att förbättra situationen för de med låga pensioner som alla de äldre kvinnorna jag har omkring mig som alla har väldigt låg pension.

2014 har en garantipensionär ca 1 800 kronor mer i disponibel inkomst varje månad och en genomsnittlig inkomstpensionär med bostadstillägg ca 2 000 kronor mer jämfört med 2006. Regeringen har sedan 2006 sänkt skatten specifikt förpensionärer fem gånger, med totalt 16,45 miljarder kronor. En genomsnittspensionär har fått sänkt skatt med cirka 850 kronor i månaden. Så det har faktiskt inte stått still. Men mycket mer måste ju göras för att de äldre ska kunna leva ett rikt liv. Nu föreslår regeringen att alla ska ha rätt till ett äldreboende när man är över 85 år, det är bra, det är rätt och det är nödvändigt.

Det är samma sak med de som drabbas av sjukdom och som får väldigt svårt att klara ekonomin. Jag har kompisar som har väldigt svårt att få ekonomin att gå ihop pga sjukdom och har mindre än halva lönen kvar. Där måste det blir bättre. Människor ska inte straffas för att de blir sjuka.

Radiodebatt visar tydliga skillnader i ideologi

Av , , 1 kommentar 9

I radion häromdagen så var det en debatt mellan mig och Lena Drangel. Lena och jag har känt varandra i många år och varit engagerade i transnationella samarbeten så det var ett trevligt återseende när vi sågs. Vi står dock på två helt olika sidor i frågan om kommunsammanslagning eller om man så vill om centralisering mot decentralisering. Lena vill slå ihop till stora enheter och spara pengar. Jag vill spara pengar på att människor själva ska få bestämma över de frågor som rör dem och behålla sin tradition och tillhörighet. Det finns en stor oro i de små kommunerna att deras kommun ska försvinna. Vi vill istället riva hinder för samarbeten som finns idag. Kommuner ska naturligtvis samarbete mera och samordna sig så att medborgarna får en bra och effektiv service. Men man behöver inte ta bort människors tillhörighet för det.

Det blev en väldigt tydlig debatt och visar tydligt i skillnader i ideologi mellan S och C.
Lyssna gärna på debatten, den ligger på webben här:

Lokal mat skapar både glada grisar, glada magar och fler jobb

Av , , Bli först att kommentera 11

Det har blivit ”modernt” att odla sin egen mat, ha några hönor, köpa lokalt producerat kött och maten har blivit det vi prioriterar våra lönepengar på. Vi vet att svenska bönder gör sund och säker mat och är bland de bästa i världen när det gäller miljö och djurhänsyn. Ändå har de problem att kunna få företagen att gå ihop och få det lönsamt.

Vi i Centerpartiet driver på för att även kommuner ska tänka efter vad det är för mat de serverar till skolbarn och gamla. Vi vill att det ska lukta köttbullar på äldreboendet och att barnen ska få äta det som producerats nära. Idag kan det serveras fläsk snitsel som kostat 1,50 i inköp och pannkakor för 25 öre styck från polen i våra skolkök. Frågan är vad den här maten innehåller, vad transporterna kostat och hur mycket antibiotika köttet innehåller.

Vi vill ta fram strategier för att se till att få bättre, hälsosam mat som också skapar jobb lokalt. Nationellt vill Centerpartiet tillsätta en Matkommission som tillsammans med regeringen ges i uppdrag att ta fram en svensk livsmedelsstrategi. I kommissionen vill vi se representanter från bönderna, livsmedelsindustrin, handel och konsumenter, men även från riksdagspartierna. Tillsammans ska de jobba för att göra det lättare att producera och sälja svensk mat.

Jag gillar lokal mat, norrländs och svensk mat, och jag vill göra allt jag kan för att så många som möjligt ska få tillfälle att njuta av den. Jag hoppas och tror att vi är många som vill samma sak.

Kvällens lokala debatt på lokalska!

Av , , Bli först att kommentera 4

Ikväll är det debatt i Vilhelmina och jag sitter och lyssnar. En annorlunda känsla efter flera år av att ha stått på podiet. Förutom Centerpartiet som representeras av Annika Andersson så är det även nya debattörer från V, Kd och PA. Ett helt nytt Parti är Piratpartiet som deltar för första gången. Det känns bra att det är nya krafter som tar ledningen och som kan förnya och titta framåt. Det gamla groll som funnits måste sättas åt sidan för Vilhelminas skull. De nya är garanter för en sån linje.

Annika berättar att hon valt centerpartiet då jobben, miljön och landsbygden är hennes hjärtefrågor. Sen följer en rad frågor från både de som sitter i lokalen och de som finns med på Webben.

En av de första frågorna som kommer är sophantering, där Annika vill få in den remissrunda som är ute nu och få höra vad Vilhelminaborna har för tips och idéer. Närodlad politik i vardagen alltså. Att de som berörs får vara med och bestämma.

Skolan i kommunen debatteras där Piratpartiet säger att de är det lokala skolbarnet som vill ha mer teknikinriktning i skolan. Annika lyfter fram att visionerna för skolan så är de flesta partierna överens. Då det gäller byskolorna måste deras framtid diskuteras i dialog med barn och föräldrar! kunskapsnivån måste höjas och att organisationen kring skolan måste stöttas. En långsiktighet måste finnas för skolan.

Många härliga och intressanta frågor kommer från publiken där en av de skarpaste frågorna var Vad politikerna tänker göra för att ändra attityder, som att det är tufft att skita i skolan.

Den frågan bär då mycket i sig för hur vi skapar ett framåtsyftande samhälle som kan konkurrera om nåde företag, om unga inflyttare, om människors vilja att bo kvar och försatt få fler att besöka oss. Såna frågor måste vi diskutera brett i samhället, med barnen, föräldrarna och lärarna. Det måste bli coolt att kunna.

Sen återkommer S och V hela tiden till att alla problem är över om de kommer till makten som om det då ska börja regna pengar över kommuner i landsbygden. Men löser man deras partiprogram så ser jag inga såna pengapåsar. Däremot en skattebörda för oss som bor i landsbygd.

En skarp fråga som gjorde intryck. Tack för den, den gjorde min debattupplevelse fabulös tillsammans med Kristoffer från piratpartiets tal om att vi gör en fantastisk sak som tar emot nya svenskar i vårt samhälle och hur positivt det är att de kommer till oss och så en klok, rak, tydlig och kunnig Centerpartist i Annika Andersson. Jag är både mallig och stolt över henne.

Bussen till Lycksele, Storuman och Umeå….

Av , , Bli först att kommentera 6

I morse klev jag upp med tuppen för att åka ner till busstationen och kampanja för Centerpartiet och för kollektivtrafiken i länet. Vi delade ut påsar med frukt, choklad och material om hur vi vill driva vården i inlandet. Vi hade även med en tävling där vi tycker att alla bussar ska ha bredband så att du som pendlar ska kunna jobba eller plugga på bussen. Det är en fråga som vi kommer att driva nästa period.
Jag träffade många morgonpigga människor som ville diskutera politik och som blev glada över påsen. En kvinna åkt till Lycksele då hon läste till undersköterska på distans, hon hade bott i Vilhelmina i 4 år, trivdes och tyckte att skolan för hennes 4 barn var så bra. Hon ville verkligen stanna kvar här då hon kände sig som hemma. Det var dagens hitintills bästa möte.
Andra jag träffade pendlar till jobb som lika väl skulle kunna ligga i Vilhelmina då tekniken finns men viljan saknas. Vi har som ni kanske hörde i måndags drivit på i regeringen att statliga myndigheter ska flyttas ut från Stockholm ut i landet. En viktig fråga både för landet i stort för oss på landsbygden som behöver fler jobb och för Stockholmarna som kan bygga bostäder i de lokaler som idag inrymmer statliga verk och myndigheter.
Andra trevliga möten var med de unga som pendlar till skolan, de ville verkligen se fungerande bredband och mobilnät även på bussen.
En väldigt bra morgon må jag säga så tack alla ni:

Lokal debatt ikväll

Av , , Bli först att kommentera 6

Ikväll är det lokal debatt i Vilhelmina Folkets hus kl 18.30. Du kan även följa debatten via Vilhelmina.se
Det är alla lokala partier som deltar som idag finns i fullmäktige. De som inbjudits med avböjt är SD. Det är inte bra att ett parti som ställer upp i höstens lokala val inte finns med. Hur ska väljarna kunna veta vad de står för och vad de vill driva lokalt? Hur vill SD att skolan ska förbättras, hur vill de förbättra företagsklimatet och hur vill de prioritera pengar i äldreomsorgen. Viktiga kommunala frågor där en öppen debatt är nödvändig.

Var laddar man?

Av , , Bli först att kommentera 7

Vad ska man svara när man får frågan från en turist på genomresa när de vill ladda sin elbil?

I Västerbotten finns det 8 laddstolpar för elbilar, samtliga i Umeå. I Jämtland ser det helt annorlunda ut, där finns laddstolpar även i fjällvärlden och i de större orterna.

Jag tycker att vi måste förstå att laddstolpar måste finnas för att människor ska vilja komma hit. Elbilarna ökar enormt snabbt och miljöbilspremien måste fyllas på då den varit så poppis. Mina grannar köper elbil och vi säger att vår nästa bil blir en elbil. Men det måste till fler laddstolpar.

I veckan presenterar regeringen att det ska byggas 10 000 nya stolpar runt om i landet och där måste Vilhelmina kommun ligga på. Det måste finnas möjlighet att ladda sin bil i fjällvärlden och i tätorten för de som vill besöka oss. Det här är en snabbt växande trend som vi måste haka på för att inte människor ska välja vägar förbi oss. Det är en konkurrensfördel att ha en laddstolpe.

Så jag hoppas att kommunen nu passar på att söka av de pengar som regeringen satsar på detta. Vi måste vara klimatsmarta även i inlandet och vi måste förstå att denna trend har vi bara sett början på.

Är jämställdhet en kvinnofråga??

Av , , Bli först att kommentera 10

Jag tror att jag är en av världens lyckligaste människor. I lördagskväll när jag kom hem efter en vecka på vift och rätt så sliten så luktade hemmet nyskurat, gräsmattan var perfekt klippt, ljuv musik spelades, ljus var tända och en fantastisk middag var framdukad. Så fantastiskt skönt att få komma hem till mannen i sitt liv som ansträngt sig lite extra för min skull. Hjärtat klappade lite extra den kvällen.

Vår äldsta dotter frågade i somras vad som var hemligheten till ett långt äktenskap och vi svarade henne efter att ha funderat ett bra tag att det var att vi delat lika på ansvar för barnen, hemmet och ekonomin och stöttat varandra i de val vi gjort i arbetslivet även om det betytt att en av oss varit borta mycket hemifrån. Vi tror att det är därför vi har det så bra tillsammans att vi just kämpat för att skapa ett jämställt liv. Nu lyckas vi ju inte alltid naturligtvis och visst har vi även vi våra kriser. Men jag håller fast vid att jämställdhet är en av de viktigaste faktorerna för både att en familj ska hålla samman och må bra likväl som att samhället ska må bra och fungera långsiktigt.
Som Centerpartist kan man ju tycka att jämställdhetsfrågan på något sätt ägs av vänstersidan i politiken lite oförtjänt. För vad tänker du på när du hör ordet feminism? Vänsterpolitik, rödstrumpor och palestinasjalar kanske? Men så är det ju inte man kan vara liberal och feminist också, som jag.
några av de viktigaste argumenten för liberal feminism är att i ett liberalt samhälle ska var och en behandlas utifrån den individ man är – inte utifrån det kön man råkar ha. Feminismen är alla människors kamp för friheten att vara den man är.
Alla människors möjlighet till makt över sitt liv är en frihetsfråga och ska inte vara beroende av vilket kön man har. Varje kränkning av den kroppsliga integriteten är en begränsning av människans frihet och att jämställdhet är ett gemensamt ansvar, men också ett individuellt åtagande.

När jag hör att jämställdhet är en kvinnofråga så reagerar jag, jämställdhet är en fråga som är viktigare för män än för kvinnor. För utan att männen förstår att det handlar om deras liv och framtid så kommer vi inte att nå det jämställda samhället. Vi måste hjälpas åt i den här frågan likväl som i alla andra frågor som för ett samhälle framåt.

Vill du veta mer om vår syn så gå in på Centerpartiet.se eller på centerkvinnorna.se

Vinsten från Vattenkraften måste stanna kvar

Av , , 2 kommentarer 13

När vattenkraften byggdes ut i mitten av förra århundradet skapades många jobb lokalt. Min pappa fick jobb, lärde sig köra grävmaskin, tjänade bra och kunde köpa sin första bil. Viktiga jobb för många då. Idag är den svenska vattenkraften i stort sett utbyggd, den är fjärrstyrd och sysselsätter få. Under folkomröstningen om Vojmån gjordes beräkningar på långsiktiga jobb vilket då visade sig inte vara så många.
Lönsamheten av vattenkraften är bra men intäkterna hamnar nästan helt hos kraftbolagen och i statskassa. Det som stannar är inte mycket. Det är regleringsmedel, eller bygdemedel som de kallas, som kommunen fördelar till byar och byggnationer i samhället. Bagarstuga, båtbryggor och fiskebryggor har byggts de senaste åren som exempel på vad pengar går att använda till.

Såhär resonerar vi: se film här:

Staten tar i år in ungefär 5,4 miljarder kronor enbart i fastighetsskatt på vattenkraftsanläggningarna. Av denna summa kommer närapå en fjärdedel från Västerbotten. Vi har tittat på hur det ser ut i Norge med avund. Där är det självklart att en del av de värden som genereras av vattenkraften gå till lokal och regional utveckling. Vattenkraftskommunerna i Norge kan exempelvis använda ungefär 6 miljarder norska kronor för lokal utveckling långt mycket mer än vad vi har i bygdemedel.

Skogslänen levererar omkring 90 procent av landets vattenkraft men det mesta av värdena hamnar på andra håll än där produktionen sker. Det tycker vi är fel och det vill vi i Centerpartiet ändra på.

Vår stämma i Karlstad förra året tog i partiets ekonomiskpolitiska program ställning för att regionalisera fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar (liksom vindkraftsanläggningar), medel som sedan ska fördelas inom respektive region.

Ett bra beslut dom vi driver på. Vi tycker att det krävs kraftfulla förändringar i skattesystemet för att ge alla delar av landet förutsättningar för hållbar tillväxt. Det ska vara lättare att skapa jobb genom att starta och utveckla små företag i hela landet. Så är det inte idag.

I tidningen Dagens Samhälle redovisades i veckan de rikaste och de fattigaste kommunerna i Sverige. Bland de fattigaste finns kommuner som levererar enorma summor från det vatten som rinner genom kommunen Resurser från vattenkraften skulle ge kommunerna möjlighet att erbjuda näringsliv och medborgare bättre service – och därmed ge förutsättningar för inflyttning, jobb och tillväxt.

Centerpartiet går till val på en regionalisering av fastighetsskatten på vattenkraft. Kravet ingår i det valmanifest som partiordföranden Annie Lööf presenterade 8 augusti. Sverige behöver mer av närodlad politik!

Ikväll hålls ett möte i Jämtland där detta presenteras. Det handlar om rättvisa och om att ge hela Sverige möjlighet att leva och utvecklas utifrån de lokala förutsättningarna.