Kommunalrådet berättar om vecka 43

Av , , Bli först att kommentera 15
Måndag är jag i Umeå på region Västerbotten för att vara med på en utbildning och ett personalmöte. Jag hinner gå ut och fika med LottaKarin och Kristoffer som är ledig på måndagar innan jag sätter mig på bussen.

Tisdag: Har vi ett möte med facken personalchefen, politiker i kommunstyrelse och kultur och utbildningsnämnden då vi ska anställa en ny rektor på Malgomajskolan. Jag och Åke hinner prata ihop oss om några ärenden och sedan har jag en träff med en företagare i fjället. Städar undan mina grejer från kontoret och förbereder morgondagen då jag ska hålla i och vara moderator för Mittskandias kommunikationskonferens som hålls i Hemavan onsdag och torsdag. Det är ett tag sedan jag var moderator så det känns både nervöst och spännande.

Onsdag: Kör jag upp till Hemavan tidigt i ottan. Pratar i telefon och gör undan några samtal som jag borde ha gjort tidigare. Träffar de som är anställda i Mittskandia och går igenom dagen och gör iordning lokalen innan alla de andra deltagarna kommer. Ni kan se mina anteckningar från dessa dagar i en tidigare blogg.

Torsdag: Kör jag hem i världens modd, läskigt och otäckt när bilen vill gå rakt och vägen svänger. Man är rätt så slut i huvudet efter att ha varit skärpt i två hela dagar med ansvaret att det ska bli bra och att deltagarna ska vara nöjda. Det blev en bra konferens och jag är både nöjd men trött. Det blir en långsam resa hem till familjen. När jag äntligen kommer hem så får jag njuta av att vara mormor. Tar hand om tvillingarna hela natten så att Sofi får sova ut.

Fredag: Är jag ledig men jobbar lite inför måndagens kommunfullmäktige. då alla pusselbitar inte ännu är på plats. Jag är lite trött då man inte är van vid att sova som småbarnsmammor gör. Går på shopping och lunch med andra småbarnsmammor och mormödrar på Stenmans.

I helgen är det bara Sofi och barnen som ligger i fokus. På måndag är det valfullmäktige och då avslutar jag mitt uppdrag som kommunalråd. Sedan ska jag igång med mitt nya jobb med träffar i Sorsele, Åsele, Umeå under nästa vecka.

 

Mittskandia dag 2

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Dag 2.
Mickael Malmkvist Nordic Logistic Center Umeå berättar om terminalen som nyss invigts i Umeå. Lastningen är viktig för att få lönsamhet för järnvägstransporter. Det är viktigt att tåget lätt kommer åt terminalen och inte behöver så långt tid för lastningen. Framgångsfaktorer har varit samarbete, standarden dvs modernast möjlig, ett utbud av tjänster och frekvens. Samarbete med Lycksele och Stensele är framgångsfaktorer för framtiden. Vi måste ta bort de lokala skygglapparna och se större för att hantera framtiden. Inlandsbanan har idag för låg bärighet och behöver rustas för att klara tunga tranporter. Både inlandsbanan och tvärbanan måste elektrifieras om man ska kunna köra alla tåg och kunna konkurrera om transporterna. Möjligheterna sitter i att se flera transportslag i samverkan, tåg, bil och tåg kompletterar varandra. www.nlc.se
 
Anne Graf North Sweden berättar först om vad de gör i Bryssel. De hjälper företag, myndigheter och organisationer att bli framgångsrika på den Europeiska arenan. Sen kommer hon in på nya regler från IMO (det är inte ett EU beslut utan ett internationellt beslut) för svavel i fartygsbränslen vilket kommer att ge stora konsekvenser för transporterna i vår region. Kostnaderna kommer att öka för transporterna för industrin, bränslekostnaderna ökar. Det blir bättre för sjöfarten men mer transporter kommer att gå på land utifrån att sjötransporter blir dyrare. Flödena av logistik kommer att förändras. Nu är det en hel del protester mot detta då norra Europa skulle få 35 gånger hårdare krav. Regeringen kräver att det ska vara samma regler i hela Europa vilket även finland kräver. Man hoppas att EU ska driva frågan mot IMO som är de som satt de nya reglerna. Europaforum har gjort skrivelser om detta. www.northsweden.eu
 
Mårten Edberg Region Västerbotten gör en resumé av vad Mittskandia arbetet lett till:
·         Sagavägens upprustning
·         Hattfjelldal -Joesjövägsen rustning
·         Hemavans flygplats
·         Umskarstunneln
·         Riksväg 45 har blivit Europaväg 45 E45
Men! Framgångar förpliktigar till att få till ”verkstad”, dvs att åstadkomma att infrastrukturen ger effekt på tillväxten och utvecklingen.
Region Västerbotten eldar på! Nord-Syd perspektivet Bottniska korridoren och Botniabanan är viktiga delar och Väst – Öst perspektivet där länstransportplanen lyfter fram den satsningen i alla internationella sammanhang. Man pratar nu om att skapa ett projekt mellan Norge Sverige och Finland för att jobba mera med den nordiska logistiska korridoren. Regeringen har spelat in till kommissionen att E12 ska få TEN-T status.
Mårten berättar vidare om tvärbanan, terminalen i Stensele, Dåva företagspark och Umeå hamn. Han tar även upp Inlandsbanan som får ökade möjligheter genom Botniabanan.
Mittskandia jobbat bra och har nått framgångar och måste fortsätta jobba med att utveckla affärskoncept i öst-västlig riktning. Gemensamma standarder, it-lösningar, affärsfördelar etc.
 
Sonja Alice Steen Nordlands Fylke berättar om Nordområdessatsningen. Regeringen har tagit fram en utredning om infrastrukturen i Norge som visar att satsningar på infrastruktur ska ske i norr. Från att ha varit säkerhetspolitiskt område går mot att bli ett energipolitiskt kraftcentrum. Man pratar även om samarbeten med Ryssland med tåg från Kina till Narvik och sedan båt vidare till USA.
Man vill få en botten-up process där medborgarna i de regioner som berörs är delaktiga i arbetet och utvecklingen. Transportnätet över Sverige viktigt att ta med för att få fram till kopplingar i öst-västligt perspektiv. När arbetsgruppen besökte Sverige såg man stor aktivitet i skog, turismen, infrastruktursatsningar i flyg, tåg och vägar samt charterflyg. Nordlands fylkes transportplan ska tas politiskt våren 2013.
Dagen avslutas med en paneldebatt där den sociala sfären med utbildning, strategier för jämställdhet, miljöcertifieringar lyftes fram. Att se vilken enorm potential regionen har och hitta samverkan för allas vinning är grunden för Mittskandia.

Mittskandias kommunikations- konferens Hemavan 2010-10-27

Av , , Bli först att kommentera 5

Mina anteckningar från gårdagens konferens i Hemavan. Idag fortsätter konferensen!

Knut Horn Brönnöy kommune berättar om de olja och gasfyndigheter som finns utanför Helgelandskusten. Han visar på deras nyutbyggda flygplats. De har i princip all persontrafik via flyg. Man flyger på sju destinationer både söderut och norrut. Man räknar med att det kommer igång charter nästa år. Man vill dock ha mest rutter som gagnar flera aktörer. Flest passagerare har rutterna till plattformar i norska havet. Över 3 miljarder investeras i kommunen i köpcenter, hotell, helikopterhangarer. En exploatör har köpt halva byn och investerar stort i både kultur, näringsliv och service. Man har ökat med 600 personer på 15 år. Detta då arbete inom både olja/gas och byggsektorn funnits. Man borrar nu på samma djup som i Mexikanska golfen där det gick på tok. Det är lika långt från Brönnösund till det yttersta plattformen som det är till Ö-vik.
Det finns stora behov av arbetskraft i denna näring i hela regionen. Man jobbar två veckor och är ledig i fyra och ingångslönen är 500 000 norska kronor per år. Det finns stora möjligheter att få jobb i denna sektor för både unga och kvinnor. Han berättar att många av cheferna är kvinnor liksom kaptenen på oljefartyget. Arbetsgivarna räknar att Västerbottens inland är ett närområde för att anställa personal. Det betyder att man räknar med att personalen bor i regionen där Västerbottens inland ingår.
 
Stig-Göran Olsen Näringschef Alstahaugs kommune. Berättar om planerna för gas och oljebaser för att hantera oljan och gasen från norska havet. Han fortsätter att visa bilder och berätta om den etablering av olika olja och gasrelaterade verksamheter. Även han lyfter behovet av arbetskraft och visar att det finns en särskild gymnasieutbildning i Sömna.
Här kan gymnasieskolor på svenska sidan lära och bygga upp egna utbildningar för att ge förutsättningar för unga att bo kvar men jobba i Norge i välbetalda jobb.
Alstahaugs kommun har investerat över 200 norska miljoner kronor i kajer. Han berättar om den pipeline som byggs från Sandnessjöen till gasfälten ute i havet.
 
Kristina Holmblad Sweco berättar om klimatpåverkan i Norrland och vilka konsekvenser det får för transporter och infrastruktur. Juli 2010 är den varmaste juli sedan man börjhade mäta temperaturen. När man tittar på hur temperaturen s medelvärde förändrats så ser man tydligt att temperaturen ökat och att 2010 är det år som toppar.
Halten koldioxid i luft hänger tajt samman med temperaturen. Ju mer koldioxid ju varmare.Vi släpper ut mer än vad FN,s klimatpanel säger att vi klarar av.
Vi kommer att få fler väderkatastrofer som vulkaner, skyfall och hetta.
Detta kommer att påverka Norrland. Norrland klimatet förändrar och förändras är en rapport som Sweco tagit fram på hur klimatet i Norrland kommer att påverkas. Vi kommer att få varmare vintrar, vårar och höstar dock ej varmare somrar. Vi kommer att få mer nederbörd och fler intensiva regn. Jämtland kommer att få mest regn. Vi kommer att få mindre snö men mera regn och kortare period av snötäcke. Det kommer att göra att avrinningen ökar över året och vårfloden minskar. Detta måste samhällsplaneringen ta hänsyn till. Energibolagen kommer att få mindre magasin att ta ut vattenkraften ur.
Vad betyder det för transporterna? Alla transportsätt kommer att påverkas och då främst vägnätet. Vägarna kommer inte att frysa på vintern vilket ger problem för tunga transporter vintertid av skog, malm etc. Ökad risk för bortspolade vägar, minskad risk för tjälskador. Vinterväghållningskostnader kommer att förskjutas norrut och saltningen i Norrland kommer att öka.  Det är rimligt att förebygga skador och planera för framtiden.
Turismen kommer att påverkas då snötäckes dagarna kommer att minska. Vintern minskar med i dag per år. Om 20 år har vi 20 snödagar mindre. Rekommendationer är att fokusera på energi och resor och att man jobbar med klimatpåverkan. Prata hållbar utveckling på en gång i destinationsarbeten. De flesta fjällaktörer pratar inte om klimat så att vara aktiv i klimatarbete kan vara en stark konkurrensfördel. Kännedom och kunskap är viktig att skaffa sig.
Organisera arbetet för klimat och miljö, utbilda personal, gör kundundersökningar av betydelsen av miljöprestanda. De flesta vill betala mer för klimatsmarta produkter.
Om man satsar rätt så får vi turister från alpländerna. Då kan man få alpturismen hit till oss.
Offentliga aktörer sak understödja med kontinuerlig utbildning och analyser, samordna samverkan mellan aktörer, satsa på klimatsmarta tranporter, samordna marknadsföringen.
 
Fredrik Bratt IGE Nordic. Berättar om nickelgruvan i Rönnbäck i Tärna. En investering på 6 miljarder kronor. Se: www.igenordic.se. Dagbrott med 25 års brytningstid, 25 % nickelinnehåll. Ett krav är att avfallet ska ge låg miljöpåverkan. Man behöver även lokalt stöd för att få gruvan etablerad. 25 000 trucklass per år, 800 trucklass per dygn. Året runt dygnet runt brytning och anrikning. Man behöver mer än 350 personer i brytningen samt servicepersonal. Det kommer att ta två år att bygga infrastruktur för gruvan innan brytningen börjar. Det kommer att behövas över 1000 personer under byggtiden. Man vill inte ha fly in – fly out personal. E 12 kommer att behöva byggas om för att klara transporterna.

Spöken, skrömt och annat läskigt….

Av , , Bli först att kommentera 7

På lördag är det skrömta på byn igen….Medan dimman ligger som ett täcke över Nästansjön på morgnarna, löven är allehanda färger och luften är kall och klar som kristall finns vissa tecken på att de ljusskygga- skrômta- återigen letar sig fram ur sina hålor och gömställen.Vi vet ännu inte vad de vill och var de tänker visa sig men vi kan behöva mobilisera våra styrkor igen. Ställer du upp? Lördag den 30 oktober efter mörkrets inbrott??

Skicka ett mejl [email protected] eller hör av dig på annat sätt till Sara.

Information: det finns två olika "mörker/spökbanor" i Golisen. En för de yngre som avslutas med film och popcorn. För att få gå den stora spökbanan måste man minst gå i klass 4 och ha med sig en ansvarig vuxen. För att få gå den stora banan utan vuxen måste man minst gå i klass 7. Så klart får du gärna gå den mindre banan även om du är äldre.

Så du som vågar, anmäl dig till Sara….

Årets julbord på Tyrol

Av , , 2 kommentarer 4

Nu är det dax för det vilda julbordet från Vilhelmina på Tyrol. Jahn Eliasson gör det igen och samlar livsmedelsproducenter  från vår kommun till detta julbord. Vilhelmina har många duktiga coh prisbelönade livsmedelsproducener som gör fantastisk mat och har fantasstiksa råvaror. Vi ska vara väldigt glada för den marknadsföring som sker varje år vid detta julbord. Du kan gå in på länken nedan och se små korta filmer som berättar om producenterna och om Vilhelmina. http://www.tyrolsvildajulbord.se/

Jag har hört från välinitierad källa att det i Umeå nu i år finns även där en restaurang som ska servera produkter från Vilhelminas duktiga livsmedelsproducenter och råvaruleverantörer på sitt julbord. Vilhelminamat gör sig bra ute i "världen".

Kommunalrådet berättar om vecka 42

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Måndag: Sorterar post och går igenom mailen när jag får ett samtal från en av våra duktiga matföretagare som ska föreläsa i Storuman under dagen, jag hjälper honom med lite siffror och info om Matlandet Sverige. Kul att få hjälpa till praktiskt. Har fått ett brev från Regeringskansliet då jag för ett bra tag sedan skrev jag till regeringen då jag såg behovet av att främja en mångfald av välfärdsföretagare. Det finns ett behov av flera olika typer av utförare för att främja välfärden och alternativen för äldre att välja boende och service. Så nu fick jag svar att regeringen inrättat ett välfärdsutvecklingsråd med syfte att ge råd i välfärdsutvecklingsfrågor med fokus på förbättringar för valfrihet, entreprenörskap och innovativt företagande för att uppnå ökad kvalité och utveckling av vård och omsorg. Läs mer här: http://www.sweden.gov.se/sb/d/13136/a/145662
Pratar med tjänstemän om olika ärenden främst företagarfrågor, generationsskiften och etableringar som dröjer.
På eftermiddagen har vi först en träff med ordförandena i alla nämnder. Sen har vi träff inom Alliansen för att prata om nomineringarna och sedan på så har Centerpartiet sin egen nomineringsstämma där vi röstar in personer på de poster vi fått oss tilldelade. Det är få platser jämfört med förra mandatperioden och det finns många som vill jobba. Det är ju kul att vi inte tappat kämpaglöden.
 
Tisdag: Jobbar med efterarbete utifrån gårdagens möten då det är mycket fortfarande ogjort. Har ett telefonmöte med region Västerbotten tillsammans med Åke och Karl-Johan om destinationsarbetet. Sedan jobbar jag och Åke med aktuella frågor. Sedan har vi en träff med en av de som är involverade i exploateringen i fjället. Innan jag går hem så förbereder jag morgondagens anställningsseminarium.
 
Onsdag: Det har snöat! Går till Folkets Hus och rensar bort mail innan vi börjar med det anställningsseminarium där vi träffar de som sökt tjänsten som rektor på Malgomajskolan. Ett bra anställningsseminarium. Nu går vi vidare och tar referenser på de som var mest intressanta.  Sedan har vi ett extrainsatt kommunstyrelse arbetsutskott. Sen halkar jag hem i mina nya skor som visar sig vara rent livsfarliga i snö, dåligt köp!
 
Torsdag: Är ledig och försöker hinna undan sånt som inte hunnits med som att gå på på företagarmöte på morgonen och pratar om Visit Vilhelmina och turistbyrån. Åker till Jobb@ och betalar dem för det jobb de gjorde för Centerpartiet inför valet. Ett mycket gott jobb då de sorterade valsedlarna och lade in i utskicken som gick ut med posten. De tar på sig den typen av uppdrag så har du något lämpligt uppdrag så kan jag rekommendera å de varmaste. . Förbereder material, ringer och mailar inför mitt nya jobb.
 
Fredag är jag ledig och jobbar med andra frågor än politik.  
 
Nästa vecka är proppad. Söndagkväll tar jag bussen till Umeå. Måndag är jag ledig från kommunen då jag ska vara med på en träff med min nya arbetsgivare i Umeå. Tisdag  har vi en träff angående anställning av ny rektor. städar jag bort från kommunen mina grejer och förbereder konferensen imorgon där jag är moderator. Onsdag och torsdag är Åke, Karl-Johan och jag på kommunikationskonferens i Hemavan för Mittskandia där jag är vice ordförande Vi är med och jobbar tillsammans med människor från Norge. När jag kommer från Hemavan så ska Sofi ha kommit hem med tvillingarna så på fredag-söndag ska jag bara vara mormor. 

Skrömta!

Av , , Bli först att kommentera 3

Till helgen är det skrömt helg i Golisen. Läskigt värre. Sål äskigt att man måste ha en vuxen med sig!! Det finns två olika "mörker/spökbanor" En för de yngre som avslutas med film och popcorn. För att få gå den stora spökbanan måste man minst gå i klass 4 och ha med sig en ansvarig vuxen. För att få gå den stora banan utan vuxen måste man minst gå i klass 7. Så hur ska man göra? Gå den mindre känns som det enkla valet. Ska man våga gå den större måntro?? Den som vill vara med ska anmäla sig så att ingen försvinner. Sara i Golisen tar emot anmälan från presumtiva spökfägare. 

Landstinget, bönderna och energin

Av , , 1 kommentar 6

Såg min gamla skolkompis Åsa Svedmark på TV igår. Hon var bekymrad över att Landstinget tar tillbaka att man som idag kan välja själv vilken sjukgymnast man vill ha. Jag förstå Åsa och tycker att det är att gå bakåt att inte utöka vårt fria val. Det är trist att de rödgröna i Landstinget inte vill eller förmår ta denna utveckling som det är när flera fria får konkurrera om att erbjuda patienten det bästa. Sossarna vill gå bakåt och anställa egna sjukgymnaster istället. Det kommer att innebära att kompetensen som finns idag inte kommer patienterna till del. Jag blir så trött på alla bakåtsträvare!!! Men jag blir glad åt mina kompisar som gör ett bra jobb och verkligen jobbar framåt. Som Centerpartiets europaparlamentariker Lena Ek som är en erkänt duktig förhandlare. Nu har hon skördat ännu en framgång genom att förhandla hem 1,4 miljarder kronor till energieffektiviseringar och förnybar energi inom EU. En annan duktig framåtarbetare är Eskil Erlandsson som efter förhandlingar med EU-kommissionen fått igenom ett förbättrat norrlandsstöd till den norrländska matproduktionen. Det behövs för att skapa fler jobb i hela Norrland och för att utveckla och förstärka den norrländska matens. Vi får hoppas att vi får fler som vågar och vill utveckla jordbruket och att vi vår fler bönder i Norrland. Det leder till fler jobb och en levande landsbygd som är så viktigt för Norrlands framtid. Kloka människor som jobbar för att även vi i Vilhelmina ska få ökade förutsättningar att driva på framtiden, jobba framåt och inte bakåt!

 

Ljusare tider!

Av , , 1 kommentar 3

Äntligen har snön kommit och det går mot ljusare tider, vitt och vackert. Igårmorse var det om det hade varit söderut ett så kallat "snökaos".  Med spänd förväntan tittade jag då ut och såg, gatan var oplogad kl 6. Och det är den även nu morgonen därpå….förklaringen är att det inte ska plogas förrän det trampats åt…Ja ha, var det så enkelt!