Föda barn!

Av , , 2 kommentarer 1

I veckan regionfullmäktige debatterade vi förlossningsvården då jag lagt förslag om att man inte ska skickas hem föräldrar mitt under pågående förlossning utan få bo kvar på den ort BB finns när en förlossning startat.

Jag berättade i debatten om några exempel hemifrån Vilhelmina där föräldrar sänts hem och direkt fått vända om under intensivt värkarbete, riskabla bilresor och oroliga föräldrar.

Jag fick motionen besvarad, alltså inte avslagen, svaret att det ska finnas rum på Lycksele Lasarett där man får stanna kvar och att en barnmorska ska kunna finnas med i telefon om man åker vil och förlossningen startar. Så bra att majoriteten förstår detta. Så ingen ska nbehöva uppleva att bli hemskickade från BB under man har flera timmar i bil hem. Det kändes bra med det löftet.

Vi i Centerpartiets regiongrupp besökte förlossningen i Umeå och fick en väldigt bra genomgång av verksamheten och de utmaningar de ser. Vi pratade om Lycksele BB och om den personalbrist som finns där.

Det är totalt 270 anställda i länet inom förlossningsvården varav 30 i Lycksele. De är totalt beroende av stafettläkare och barnmorskor. I Lycksele har man inte haft någon fast läkare på många år, det är just nu 4 obesatta tjänster. Idag turnerar personalen runt i länet för att täcka upp för Lycksele vilket belastar både Umeå och Skellefteå då personalen som åker till Lycksele inte går att ersätta. Det är ofta de erfarna barnmorskorna som åker iväg och kvar är de som jobbat kortare tid.

Det är en generationsväxling där många äldre barnmorskor med gedigen kompetens lämnar och många nyutbildade kommer in.

Beläggningen är hög på alla våra BB trots att mammorna stannar i snitt bara en dag på BB. De är trångbodda och behöver personal. Det föddes 360 barn i Lycksele ifjol, 811 i Skellefteå och 1811 i Umeå.
För att driva LYcksele BB vidare som det är idag så kommer det att kosta 8-9 miljoner.

Den här delen av informationen skrämmer mig. Vilka ambitioner har den politiska ledningen för Lycksele BB? Jag blir dock lugnare då i debatten jag hör att S tycker BB i Lycksele är viktigt.

Majoriteten kommer den här veckan att få ta del av de tjänstemannaförslag som ligger för att klara av ekonomin. Vad ligger i det förslaget? Vi i oppositionen kommer att få se det nästa vecka.

Vi pratar hela tiden om samarbeten så tänk om vårdcentralernas barnmorskor kunde arbeta lite av sin tid på BB. Då kanske vi fick fler erfarna barnmorskor och lättare att hålla bemanningen.

Ekonomi, köer och personalbrist är de stora bekymren I regionen

Av , , 2 kommentarer 2

Aldrig tidigare har underskottet varit så stort som det är nu regionen. Styrelsen accepterade underskotten utan konsekvenser. Det krävs genomgripande förändringar för styrning och ledning säger revisorerna.

JAg blir som alltid lika skraj när revisorerna radar upp sig invid väggen, grånade män alla med gedigen erfarenhet av politiken. Lika skraj och känner mig ansvarig för den kritik de ger. Samtidigt så sitter majoriteten lugnt tillbakalutad och tar kritiken med jämnmod. Detta förundrade mig då jag började i landstinget och är lika stor idag i regionen.

Regionen når inget god ekonomisk hushållning. Revisorerna ger inte folkhögskolenämnden ansvarsfrihet då man gett en skolansvarig ansvar för en fond som använts fel.

Ewa-May Karlsson Centerpartiets gruppledare i regionfullmäktige tar upp vilken fantastisk verksamhet vi har, det sker så mycket bra i vår regionen. Hon känner sig dock orolig då det gäller revisorernas kritik då det gäller styrning och ledning. Under de fyra år som gått har vi genomfört ungefär hälften av de åtgärdsprogram som vi beslutat om. Andra halvan har vi inte klarat av.

Nästa fullmäktige ska vi ta budget igen och vilka program ska vi då ta? Som vi verkligen tror kommer att genomföras.

Hon saknar analys av köerna vad beror det på att vi ligger så illa till när vi jämför med landet i övrigt. Samma sak när deg gäller köerna till barn och ungdomspsykiatrin. När det gäller miljön så ligger vi riktigt illa till. Mängden farligt avfall ökar med 30%, det är fruktansvärda siffror. Så vi hoppas att vi nu kan analysera vad som gått fel och se vad som går att verkligen göra något åt. Inte åtgärder som ändå inte blir av.

Underskott och underskott….

Av , , 1 kommentar 3

När regionen går en halv miljard back och kommunen måste spara 40 miljoner så är det spännande att vara politiker. När vi igår gick igenom siffrorna för regionen så ser vi att det som håller ekonomin uppe är att region västerbotten varit duktiga på att spekulera på börsen vilket gör att man gått med vinst rejält då det gäller ekonomiska placeringar. Tänk om vi varit lika bra på att vara resurseffektiva.

I regionen ligger varje invånare med ett underskott på 5605 kr.

Man kan ju tro att administrativ personal ökat de senaste tio åren men så är det inte. Däremot gö vårdpersonal mycket administrativt arbete och lägger en stor del av arbetstiden på just administration.

I Västerbotten och Norrbotten finns minst privata vårdcentraler. Kraven hos oss är så stora så ingen vågar tårta en egen vårdcentral trots att det inte är förbjudet. regionledningen vill helt enkelt inte ha några privata alternativ. Samtidigt så ser vi att de regioner som går bäst ekonomiskt även är de som har flest privata vårdutförare. De som går sämst ekonomiskt har minst privata.

Idag debatterar vibland annat ambulanser, förlossningsvård och vård i livets slutskede. Jag berättar om det ikväll på Facebook.

Kontrollera genom att trycka ner….

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår när vi kom hem från påskfirandet i fjällen med familjen så låg där en hög med räkningar på bordet. En av dem var årsavgiften till Kvinnojouren som vi stöttar på det sätt vi kan, betalar en liten summa varje år. Deras arbete är så viktigt och tyvärr så nödvändigt.

Det är inte bara misshandel som drabbar kvinnor, det är minst lika vanligt med kontrollerande beteenden där mannen på olika sätt försöker att kontrollera kvinnan och hennes liv. Det beskär och förminskar friheten för den ´som drabbas. Under 2018 ökade anmälningar om våld i nära relationer med 32 procent jämfört med året innan – hela 13 000 anmälningar gjordes. Men samtidigt så kan man inte anmäla ett kontrollerande beteende. Så det finns många som fortfarande lever i destruktiva förhållanden utan möjlighet att anmäla. Det saknas helt enkelt tillräcklig lagstiftning, vilket vi i Centerpartiet vill åtgärda.

Det här är en viktig jämställdhetsfråga. Det som leder till våld i nära relationer börjar ofta med kontrollerande beteenden och psykisk misshandel. Förövaren bryter ner självkänslan och det gör att den som utsätts inte kan leva ett självständigt liv. Det kan handla om att isolera ens partner från deras vänner, kontrollera vad den gör på fritiden eller till exempel förhindra läkarbesök. Ofta handlar det om att få den utsatte att känna sig värdelös genom att upprepat tala nedlåtande eller kränkande, gå igenom telefonräkningar och kontrollera hemmets inkomster.

En av våra kandidater till Europaparlamentet nu i maj är Abir Abir Alsahlani som driver på i den här frågan. Hon säger att rättsväsendet bör kunna stoppa våld i nära relationer redan i ett tidigt skede och hon är helt övertygad om att detta förslag skulle göra skillnad. Genom att kriminalisera kontrollerande beteende i nära relationer stärker vi kvinnors rätt och deras möjlighet att komma ur en destruktiv relation innan det är för sent, säger Abir och jag håller med.

Vi måste göra allt vi kan för att människor ska kunna leva sina liv fullt ut och minska det som förminskar frihet och möjlighet att göra egna val i livet.

När en anhörig missbrukar sig till fördärvet

Av , , Bli först att kommentera 6

Människor med svåra tunga missbruk har det tufft, inte bara med omvärldens åsikter om deras egna ansvar utan även om vem som ansvarar för den vård de behöver. Idag så ligger ansvaret på kommunerna. Det är många gånger jag under min tid som socialnämndsordförande fick åka in till kommunhuset för att ta beslut om vård. Ofta var det polisen som ringde och behövde får hjälp, av kommunen. Sen har det varit svårt att veta vem som varit ansvarig för vården kommunen eller regionen. Men nu ska det bli bättre för de här människorna då ansvaret nu flyttas från kommunerna till regionen. Det gör att risken för att människor med beroendesjukdomar faller mellan stolarna kommer att minska.

Det här är inte så lätt att förstå för den som inte är har någon anhörig eller berörs själv. Idag är missbruksvården och den psykiatriska vården delade på två huvudmän. Regionen sköter den psykiatriska vården och kommunerna har hand om missbruksvården. Det är ju inte så lätt att veta vad som är vad. Det finns ju tydliga kopplingar mellan missbruk och psykisk ohälsa där man självmedicinerar med det man får fatt på. Vi har sett program i SVT som beskrivit den här problematiken där ingen anser att den sjuke är deras ansvar. Föräldrar, andra anhöriga och syskon som gör allt de kan för att hjälpa en de älskar där de får slåss mot systemen.

Centerpartiet har fått med oss en majoritet av alla partier i riksdagen och hoppas nu att förändringen ska röstas igenom snabbt i riksdagen. Centerpartiet har faktiskt ensamma kämpat för det här under en lång tid och nu har de andra förstått hur viktigt det här är för de som berörs. Bra jobbat av Anders W Jonsson. Det här kommer att göra livet lättare för många med anhöriga som missbrukar.

Tågen i norr

Av , , 3 kommentarer 3

Igår kväll var det ägarsamråd med Norrtåg där jag representerar Region Västerbotten. Täänkte att det kan vara intressant för fler att höra om tågen i norr så jag bloggar om mötet.

Vi pratade om läget just nu då det gäller tågtrafiken i norr. Hur ekonomin ser ut och hur budget för 2020 ska läggas upp och hur den statliga finansieringen ser ut. Norrtåg ägs av de fyra norra regionerna tillsammans.
Norrtåg upphandlar de som kör tågen som i sin tur har en underleverantör som underhåller tågen. Tågkompaniet är de som kör idag med en underleverantör som servar och underhåller. Man hyr tåglokaler och är med i en organisation mellan regioner som köper in tåg, Transitio.
Det jobbas dygnet runt för att hålla banorna i norr i skick och för att få beslutfattare att förstå villkor i norr för att prioriteringar ska falla ut även i norr.

Vi ligger bra till i det 150 mil långa systemet. +15% i resandeutveckling och 92 % punktlighet. Det har gjorts en stor resvaneundersökning där man säger att man väljer tåg utifrån: Miljö, Säkerhet och Ekonomi.

Det kan hända mycket på en sliten gammal bana. I Norrbotten var en del av banan avstängd 11 dagar då ett godståg spårade ur mellan Kiruna och Gällivare. Tågen körde på 130 djur förra året vilket påverkar, helst ett år med mycket snö då djur söker sig till de plogade spåren.
Just nu finns 19 fordon som vi haft sedan 2013 där bara ett går på diesel. Det är kvar då den bana som tåget trafikerar inte är elektrifierad, mellan Umeå och Lycksele.

Det kommer att bli en utbyggnad av Botniabanan som kan vara klar nån gång mellan 2026-2030. Och då behöver vi köpa fler tåg. Det är stor efterfrågan på tåg och tågtekniken utvecklas hela tiden. Signalsystemet har gett stora störningar och stora kostnader men nu har man senarelagt några delar som gör det lättare för Norrtåg att hantera. Även malmbanan ska anpassas vilket betyder att vi skulle kunnat få problem att köra hela sträckan Boden- Luleå, men det klarar vi nu. Trafiken på Botniabanan kommer att förtätas och kopplingar med Stockholmstrafiken i Sundsvall kommer att bli bättre. Haparanda-Luleå kommer att bli bättre trafik liksom trafiken mot Boden, Kiruna, Luleå.

2019 ser bra ut så här långt. Budget för 2020 ser lite svajig ut då staten flaggar att inlandsflyget blivit så dyrt. Så det är många diskussioner om finansiering idag och i framtiden. För 2020 så ser vi att Trafikverket köper 2 turer på Umeå-Sundsvall. Det planeras 6 dubbelturer Luleå-Boden och en förtätning mellan Umeå-Sundsvall.

Vad ska vi ha Eu till?

Av , , Bli först att kommentera 3

Hur ofta funderar du på vad vi har EU till? Inte särskilt ofta säkert men nu när vi ska ha ett val till Europaparlamentet den 26 maj så kanske det är dags att börja fundera på det.

För min del så handlar Europasamarbetet om att behålla fred. EU startade jus om ett fredsbevarande projekt och jag tror att det är precis det som även är grunder för samarbetet även nu. Varför det då? Jo se på hur politiken förändras i Europa. Nationalsocialistiska partier marscherar genom Europas städer, vad är det som Orban står och säger i Ungern? Vad händer i Storbritannien? Vad händer om nationalistiska, fascistiska partier vinner mark i Europa?

Sen kan vi prata om vad EU gett oss på lokal nivå som bredband men det är ju en liten fråga om man jämför med de arbete som EU gjort för jobb, handel, tillväxt, integration, migration, miljöarbete och socialt arbete för att skapa jobb för de som står långt bort från arbetsmarknaden. Att vi har en export på 70 miljarder med andra EU länder beroende på vårt handelssamarbete med andra länder betyder ju oerhört mycket. Vad skulle Sverige som land varit om vi inte haft denna marknad?

När jag jobbade som mest med Europapolitik var då jag tillsammans med andra kvinnor drev företaget Emma Advice. Ett konsultföretag som skapade samarbeten mellan människor i olika länder och inom landet med finansiering från EU. Då skulle miljö och jämställdhet genomsyra allt arbete för att man skulle få finansiering. Det tror jag har bidragit mer än vad vi tror till den bild av hur viktigt både jämställdhet och miljöarbete är för vår region.

Så nu när du ska fundera på hur du ska använda din demokratiska rätt att rösta hur ska du då tänka? Mitt tips är att rösta utifrån den värdegrund du själv står för. Vilka frågor är viktiga för dig? Är det demokrati och fred så välj då ett demokratiskt parti som står för detta. Förtidsröstningen startar den 8 maj så det är dags att börja fundera.

Centerpartiet och budget för Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 3

Igårkväll hade Centerpartiet i Vilhelmina ett möte för att prata budget. Annika gick igenom varför vi är där vi är ekonomiskt. 40,3 miljoner har kommunen gått minus med för förra året, 2018.

Att vi hamnat i den här förfärliga ekonomiska sitsen beror dels på:

1. Att vi blivit färre medborgare, 200 färre 2018 jämfört med 2012. Det betyder mindre pengar in i det kommunala utjämningssystemet. Det har vi dock vetat om , vi vet också att befolkningen fortsätter att minska.

2. Dels på att vi levt över våra tillgångar då migrationsverket inte längre var med och finansierade efter flyktingkrisen. 2014 hade kommunen verkligt dålig ekonomi så man kan säga att Migrationsverkets satsningar räddade kommunen som istället gick rejält plus. De pengar vi fick från Migrationsverket för flyktingverksamheten stärkte kommunens ekonomi som plötsligt hade mer pengar i kassan. Det var dock ett lur, då dessa pengar inte var långsiktiga utan gällde en kort period. 2016 fick vi närapå 90 miljoner från Migrationsverket. För 2019 är det budgeterat 22 miljoner som intäkt. Många verksamheter har ökat men som bekant tar det längre tid att krympa verksamheter än att klippa intäkter. Vi har inte kunnat ställa om så fort som vi behövt när intäkterna är mycket lägre.

2017 bytte kommunen ekonomichef vilket inneburit ett annat sätt att jobba med redovisning och uppföljning. Bland annat så upprättas numera månadsrapporter på alla nämnder och styrelsen. Där är antalet anställda en viktig post då det är där vi ser hur det som kostar mest ökar eller minskar. Kommunen har allt för många anställda utifrån sin storlek och sin verksamhet jämfört med andra kommuner.

Det här betyder att vi måste anpassa oss efter att vi blir färre som bor i kommunen och att andelen av de som bor är äldre och att allt förre arbetar och betalar skatt. Vi måste förhålla oss till sanningen och inte gissa att vi nog ökar 100 personer nästa budgetår (exempelvis).
Både utbildningsnämnden och socialnämnden har för stor kostym både utifrån hur befolkningen ser ut och utifrån de pengar som kommer in till kommunkassan. Vi kommer att få hjälp av Sveriges kommuner och landsting för att se över hur de pengar som finns ska fördelas mellan nämnderna. Det är bra att någon kommer och hjälper oss att reda ut det här.

När vi går igenom budgetremissen så ser vi att om vi tar alla förslag som tjänstemännen tagit fram så saknas det fortfarande en massa miljoner. Dvs att vi lägger ner skolor, boendeplatser, verksamheter så räcker det ändå inte. Vi skulle kunna lägga ner hela gymnasieskolan utan att nå hela vägen i besparingar.

Annika har varit och träffat Nästansjöborna förra veckan och det är en ny träff nu på torsdag. Tyvärr är både jag och Annika på vift då men andra från oss kommer att vara med. Att lägga ner den skolan skulle spara runt 2 miljoner per år till kommunen. Som Centerparti tror vi på decentralisering, vi tror på små enheter och vi vill att byarna ska växa och utvecklas. Samtidigt kan en skola inte vara hur liten som helst om det går att pendla till en annan skola. Dikanäs skola är allt för liten men avstånden till en annan skola är för stora.

Vi fortsätter att jobba med besparingar allt från uppsägning av avtal, lokalhyror och stora neddragningar av tjänster till politikerarvoden och fritt kaffe för anställda. Alla kommer att drabbas oavsett om man är politiker, personal eller medborgare.

Jag har fått flera brev, och mess, pm, samtal och mail med förslag på besparingar. Fortsätt komma med dina förslag. Det hjälper oss att komma vidare Framåt!

Vårändringsbudgeten idag

Av , , 1 kommentar 3

Vårändringsbudgeten lades fram idag och är ett steg i rätt riktning trots att det krävs mer på många fronter. Så vi vill fortsätta förhandla fram bra politik även om det är svårt och kräver energi. Sen fick vi inte igenom allt men Centerpartiet utmålas som vinnare av bland annat Marcus Oscarsson från TV 4.
Den här första budgeten har vi krävt ett antal förslag för Sverige, jobb, miljö och trygghet, vård och landsbygd som vi fått igenom. Sen måste vi kämpa på framöver då det behövs mer.

Vi tycker att vi fått igenom mycket av det vi drivit på och är rätt nöjda. Jobben där sänkningen av arbetsgivaravgifterna är viktig för den förta anställda och att vi får tillbaka RUT som gav måna främst nyanlända jobb. Arbetsgivaravgiften för unga är även den verkligt viktig då många unga har svårt att få ett första jobb. Ju tidigare man kan skaffa sig ett jobb ju bättre liv får man.

Vi har fått igenom viktiga delar i miljö och klimatpolitiken som satsningar på grön teknik, på minusutsläpp för industrin och tar tillbaka stödet till den som sätter solceller på sitt tak. Vi satsar även på hav där plaster är ett stort problem och på grundvattennivåerna där vi lägger pengar på bl.a. våtmarker.

Det blir också dyrare att skita ner som gruvdiesel, fossila bränslen i värmekraftverk och på kemikalier.
För landsbygden så satsar vi på skogen så att folk får ersättning för skog som inte får brukas och pengar till de som drabbats av torkan ifjol. Bredbandsutbyggnaden ska fortsätta så det satsas nu rejält på det. Det kommer att kosta men människor i hela vårt land ska ha rätt till bredband.

Vi lägger också satsningar på Kvinnojourer och för jämställdhet. Att minska klyftorna som att kvinnor med utländsk bakgrund har svårt att skaffa sig ett jobb får ett jobb läggs särskild vikt vid. Det är viktigt att se till att man kan försörja sig själv, då får man även större makt över sitt liv.
Läs mer på centerpartiet.se