Att vara människa kräver medmänsklighet

Av , , 4 kommentarer 10

Der handlar inte om Alliansen, det handlar om medmänsklighet.

Jag är stolt över att tillhöra ett parti med stabil ryggrad, som står för det de säger, som håller en linje, som inte svajar när det blåser och som ser människan före systemen!

Den senaste veckans spekulationer, kommentarer och nyhetsrapportering har handlat om Centerpartiets beslut om att gå med på regeringens förslag till lagändring för ensamkommande unga. Unga som varit här i flera år och som hunnit fylla arton är under den til Migrationsverket utrett deras ärende.
Förslaget är inte bra men det finns inget bättre alternativ för att kunna agera humant och se de människor det gäller.

Det handlar om han som nu praktiserar i äldreomsorgen som ser en framtid att jobba med äldre, det handlar om han som gett allt för att få bra betyg i skolan för att få läsa vidare, tjäna pengar och skapa ett liv i Sverige. Det är de här unga människorna som verkligen vill in i arbetslivet, de har ett driv för att lyckas mer än andra.

Sverige har som land satsat pengar i dessa unga människor som nu är redo att gå ut i arbetslivet. De ska skaffa sig en utbildning och ett jobb då kanske de får stanna. De uppehållstillstånd de nu får är tillfälliga så det är inte ännu klart att de får stanna. Men det finns en chans.

Att vara människa kräver att man är medmänsklig. Det är precis det det här handlar om- att vara människa.

Förlossningsvård och annat….

Av , , 3 kommentarer 5

Jag var på landstingsfullmäktige där revisorerna kommer in i samlad trupp, sätter sig efter en vägg och ser bistra ut. Jag blir skärrad och känner olust av det de säger. Att landstingets politiska styrning och ledning brister, att mål inte nås och att de som revisorer är oroade! Men sossarna ser lugna ut där de sitter….

När jag går upp i debatten så har många redan varit uppe i talarstolen men ingen hade pratat om inlandet, om förlossningsvården eller om kvinnors ohälsa.

Centerpartiet står för en nära och likvärdig vård i hela länet där man ska känna sig trygg att den fungerar. Trygghet är ett måste för ett väl fungerande samhälle. Trygghet är viktig i en demokrati.

Det finns en oro i länet, en otrygghet, finns det en doktor? Hur länge måste jag vänta på,operation om jag har cancer, hur länge ska jag gå och ha ont och äta tuffa mediciner innan jag blir opererad? Hur ser det ut på BB?

Vi ser att andelen av alla våra resurser i landstinget minskar till vårdcentraler och sjukstugor och allt större andel går till sjukhusen. Därför vill vi ha en reform för att stärka primärvården, den förebyggande vården, att det finns doktorer och att vi använder ny teknik. Vi tror inte på länskliniker,på att centralisera styrningen av sjukhusen.

En värdemätare på ett modernt samhälle är hur väl förlossningsvården fungerar. En trygg och säker förlossning är så oerhört viktig för att familjer ska känna sig trygga. Ingen förälder ska behöva oroa sig för bilförlossningar eller om det finns plats på BB när det är dax. Vi accepterar inga neddragningar på BB, det får inte bli som i Sollefteå.
Jag påminner igen om det inlandsborna upplevt under de senaste åren, akutbilen i Åsele, ockupationen i Dorotea, folktandvården i Sorsele, Malå, Norsjö och länskliniker vid Lycksele lasarett. Den oro inlandsborna känner är berättigad och helt rimlig.

Jag undrar hur majoriteten ser på den ojämställdhet som årsrapporten pekar på. Den självskattade hälsan är lägre än landet i övrigt och då särskilt då det gäller kvinnors upplevda hälsa. Den sjunker dessutom. I landstinget är kvinnor sjukfrånvaro dubbelt så hög hos kvinnor än hos män. Kvinnor är långtidssjukskrivna i högre grad. Det hör kräver krafttag kommande mandatperiod för jämställdheten i länet. Jag hoppas att det ska bli ett tydligt fokus kommande mandatperiod.

En bra debatt där det blir tydligt vart partierna står och som tydligt visar på skillnaden i hur vi ser på vården i framtiden där Centerpartiet ser framåt!

Landstinget debatt

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag är det debatt i landstinget kring årsredovisningen. Något märkligt så togs beslut om ansvarsfrihet före debatten om årsredovisningen, lite märkligt hanterat.

Det är ett stort och viktigt jobb som personal i landstinget gör runt om i länet. Personal på vårdcentraler, sjukstugor och folktandvård kämpar varje dag för att ge våra patienter det bästa samtidigt som de kämpar med brist på tydlig ledning, kollegor och resurser. Alla tre sjukhusen ska också ha äran av att Norrlands Universitets sjukhus får utmärkelser som bästa sjukhus. De tre sjukhusen är beroende av varandra och hjälper varandra och utan det samarbetet skulle inga utmärkelser delas ut.

Det är inte bara vi som är i opposition som känner oro. Till och med revisorerna är oroliga. Oron över växande köer, ekonomiska underskott, åtgärder som beslutas men inte genomförs, styrning som brister och samtidigt stora investeringar 3,7 miljarder i nya byggnader. Det här året Klara landstinget bara 29 mål av 80. Vårdköerna har vuxit stort de senaste åren. Det jag tycker är värst är de som får vänta på behandling när man får ett cancerbesked. Det är inte rimligt att de ska få vara så.

Miljöredovisningen är verkligen Inte kul. Västerbottens landsting sticker ut då det gäller miljö och är sämst i landet på miljö och klimatarbete. Ekologiska livsmedel finns inte, mängder av utsläpp och avfall. Här behövs det krafttag för att få en giftfri miljö.

Nära 10 000 anställda och 8 miljarder i budget varje år kräver en tydlig ledning och reformer som gör skillnad. Centerpartiet är inte nöjda. Vi vill ha en nära och likvärdig vård där beslut tas så nära de som berörs som möjligt, korta beslutsvägar och nära ledning. Vi vill ha en reform av primärvården och vi vill se fler vårdcentraler och distriktssköterskemottagningen.

Det behövs ett nytt ledarskap i landstinget!

Ambulanser, akutplatserna, länskliniker, tandläkare..etc…

Av , , Bli först att kommentera 8

Centerpartiet har debatterat i landstingsfullmäktige idag. Ewa-May lyfte bl.a. att det är för få som gör hälsoundersökningarna när man fyller jämnt. Det är bara 56% och det är för få. Vi vet ju att undersökningarna gör nytta. Man motar Olle i grind, som höga blodfetter, blodtryck, diabetes och sånt som kryper sig på. Det är bra att kunna börja behandla eller lära sig ett annat sätt att leva för att må bra på sikt.

Urban Lyfte remisskraven till barn och ungdomspsykiatrin. Det viktigaste är att barn och inga får rätt hjälp så fort det går då kan remisskraven bli ett bekymmer.

Olle frågar när landstinget ska följa lagen om en fast läkarkontakt. I Vilhelmina är 4600 människor utan en egen fast doktor. Jag säger i debatten att den läkare som kunde, ville och hade resurser att starta en privat vårdcentral inte vågar då sossarna driver på för vinster i välfärden. Vilken företagare vågar starta ett företag om man inte ska få det att gå runt? Vi vill i centerpartiet göra en primärvårdsreform där vi tittat på Norge. Man borde få starta en vårdcentral om man är en sjuksköterska och en doktor men idag är kraven på olika kompetenser så stort att få vågar starta. Vi vill också att mer pengar ska gå till vården lokalt dvs primärvård.

Jag går igång på frågan kring tandläkarna i Sorsele. Sossarna vill lägga ner folktandvården i Malå, Norsjö och Sorsele. I de små kommunerna.
Vi inlandsbor har i minnet andra förslag som sossarna drivit på som att göra om ambulansen i Åsele till först en grå liten WW Golf till att sen bli en akutbil som nästan är en ambulans men ändå inte är det. Ockupanterna i Dorotea som kämpade dag och natt för sina akutvårdsplatser på sjukstugan som fick utstå så mycket spe under sin kamp. Sen kom länsklinikerna som drabbade Lycksele lasarett som fick mycket svårare att klara köer och kvalité. Nu är det tandläkarna som ska bort!

Jag fick ett samtal från en Sorselebo som sa- säg åt de där storherra i Ume att de ska ta och flytt åt Sorsele, uppåt Ammarnäs och bo där ett tag utan tandläkare i Sorsele. Då ska däm få prov å ha ont åt tännrän.

Jag påminner om att om samma villkor skulle gälla för de som bor i Ammarnäs som för de som bor i Umeå om vi gör det lika för alla. Då skulle Umeåbon få ta ledigt från sitt jobb en dag och köra bil upp till Luleå för att träffa tandläkaren. Det blir många mil om man behöver behandling många gånger. En likvärdig vård betyder precis det, det ska vara lika villkor för oss länsbor oavsett vart vi bor.

Ett tecken på att jag är rätt ute i mina farhågor om sossarnas strategi med inlandet är att Peter Olofsson blir så arg, tårna är nog rätt så ömma!

Veckans politiska möten

Av , , Bli först att kommentera 8

Årsredovisningen är huvudnumret det här veckans landstingsfullmäktige. Skillnaden mot ifjol är att man når färre mål som tillgänglighet och det ekonomiska mål.

Primärvården dvs sjukstugor och vårdcentraler går minus. Hälso och sjukvården, där det mesta är sjukhus och lasaretten, är den nämnd där det går mest minus. 360 miljoner mer än vad som fanns i plånboken har gått åt. Går inte att förstå hur mycket pengar det verkligen är….

Landstinget räddas av att det varit ett bra år på börsen, man säljer värdepapper och att Sverige är inne i en högkonjunktur. Förra året ökade kostnaderna med närapå 7%. Så än om landstingsskatten höjdes så räcker inte pengarna till. Ska vi får det här landstinget att fungera så krävs det ett nytt ledarskap.

Vi ska ta en massa beslut som rör den nya regionen som ska igång vid årsskiftet. Då går landstinget ihop med region Västerbotten. Man kan nu tro att det är två likvärdiga organisationer. Men region Västerbotten är inte ens en bråkdel av den nya regionen. Landstinget står för det mesta av både verksamhet och budget.

Beslut kring kollektivtrafiken skjuts fram till efter valet vilket jag tycker är synd. Där har vi kunnat visa upp hur de olika partierna ser på hela länet. Centralisterna har fått visa färg. Men det vågar de inte göra. Skulle bli för tydligt vad S står för då det gäller synen av hela länet.

Du kan följa landstingsfullmäktige på webben, www.vll.se

Valårspolitik!

Av , , 2 kommentarer 9

Idag var det fullmäktigegrupp, då träffas alla som är ledamöter i kommunfullmäktige för att förbereda de frågor som kommer vid nästa fullmäktigemöte. Idag är de främsta frågorna ekonomi.

Det är klart att ingen politisk ledning vill skära ner i skolan, äldreomsorgen eller individ och familjeomsorgen ett valår. Det är klart att socialdemokraterna i Vilhelmina vill få mer pengar i budget nästa år för att slippa lägga förslag på att spara detta år. De är ju de som har styrt de sista åren. Det är klart att de förslag som läggs på besparingar är såna som känns omöjliga att genomföra, då vill ju ingen ta beslut att spara. Det är klart att den här budgethanteringen som man föreslår, att lägga mer pengar i ramar till nämnderna och ta pengar från ladorna/resultatutjämningsreserven, är politik!

Årsredovisningen för 2017 visar att alla verksamheter gjort av med mer pengar än man haft. Det är ett minus på 27 miljoner. Men även detta år så går Sverige bra ekonomiskt och de svenska företagen går bra, det ger skatteintäkter till staten och kommunerna. Många jobbar och betalar skatt. Det är högkonjunktur och det gäller att nu samla i ladorna inför kommande år. Att samla i ladorna är ett annat sätt att säga samma sak som att säga att kommunen lägger pengar i resultatutjämningsreserven. Rur är Samma sak som lador alltså!

Migrationsverkets pengar har varit över 18 miljoner högre än vad kommunen hade i sin Budget för 2017. Sen blev kommunala statsbidrag och skatteintäkterna även de 9,8 miljoner mer än vad kommunen hade i budget. Från 2012 har intäkterna från Migrationsverket ökat från 12 miljoner upp till 90 miljoner 2017. Ekonomichefen säger att Kommunen har varit dopade av Migrationsverket där kommunen haft fördelaktiga ersättningar fram till 2017. Nu är det helt andra bullar och det är mycket kärvare att få ersättning för det som kommunen gör åt Migrationsverket.

Allt det här tillsammans gör att kommunen går plus på finansieringen. Mer pengar in än ut alltså. Det blir ett problem att år efter år så får vi veta att det är kris och panik i kommunens ekonomi och sen räddas kommunen upp av att finansieringen ökat, som nu pengar från Migrationsverket. Det gör att de som jobbar i kommunen känner sig lurade av ropen efter vargen. Och nu kommer vargen igen. Det är dax att spara.

Det som oroar mig mest av dagens redovisning är att kommunalskatten minskar med nästan 6 miljoner. Det är alltså mindre skatt från oss som bor i kommunen in till kommunen. Det är oroande på riktigt då det pekar på att det blir färre som betalar skatt och att många har låga löner i jämförelse med andra kommuner. Den kurvan måste brytas. Samtidigt ser vi att andelen äldre av befolkningen ökar och att allt fler medborgare blir beroende av äldreomsorg. Kommunen har under 2017 minskat med 18 invånare. Det är svårt att få utbildad personal och kompetenser saknas inom flera yrkesområden. Så det finns en hel del utmaningar att bita i.

Budget 2019
Nämnderna har jobbat med sina budgetförslag för nästa år. Utbildningsnämnden har skruvat ner sitt underskott med 11 miljoner och socialnämnden med nära 4. Det var vid start totalt 67 miljoner som fattades. Nu fattas ungefär 16 miljoner nästa år i budget.

Socialnämden ser att de behöver 4 miljoner för att inte behöva lägga sånt som inte är lagstiftat. Utbildningsnämnden ser att de behöver 12 miljoner för att inte behöva säga upp, skära ner och lägga ner.

Det är klart att ingen politisk ledning vill skära ner i skolan eller äldreomsorgen ett valår. Det är klart att socialdemokraterna i Vilhelmina vill få mer pengar i budget nästa år för att slippa lägga förslag på att spara detta valår. De är ju de som har styrt ekonomin de sista åren. Det är klart att de förslag som läggs på besparingar är såna som känns omöjliga att genomföra, då vill ju ingen ta beslut att spara. Det är klart att den här budgethanteringen som man föreslår, att ta ur ladorna för att lägga mer pengar i ramar till nämnderna, är politik.
Valårspolitik!

Mera jobb till Suncore!

Av , , Bli först att kommentera 7

I helgen har Centerpartiet berättat om ett förslag som jag hoppas ska ge företaget Suncore i Vilhelmina en rejäl skjuts framåt. (http://butik.suncore.se/)

Det handlar om att fler ska vilja investera i klimatsmarta alternativ och därför vill vi sänka skatten på bland annat solceller som tillverkas i Vilhelmina.

Idag är det krångligt och svårt att söka bidrag för att investera i solceller och i laddstationer Vi tänker att med ett skatteavdrag så vet den som investerar i egen grön teknik vad som gäller. Det blir lägre skatt från början, istället för att som idag söka statligt stöd som kommer i efterhand.

Det vi tycker man ska få göra skatteavdrag för är : Installation av solceller, installation av solvärme, lagring av energi, installation av laddboxar för elbilar och olika typer av mätare, styrsystem och kartläggningsverktyg för att effektivare energianvändning i sitt hus.

Bra va?

Satte du i halsen?

Av , , 6 kommentarer 7

Det har varit många som frågat mig om vad jag menat med att lägga ner AF. Jag menar, lägg ner AF och erästt den myndigheten med något som ger större möjligheter för människor att få hjlp att skaffa sig ett jobb. Jag menar inte att arbetslöa inte ska få hjälp att hitta ett jobb eller att arbetslösa ska bli utan arbetslöshetsersättning. Jag menar att när något bevisligen inte fungerar längre så måste man förnya även om något har funnits ALLTID!

Centerpartiet coh Alliansen vill att matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande ska öppnas upp för fristående aktörer. De som tar på sig att matcha får ersättning utifrån hur de lyckas med att hjälpa den arbetssökande till att få ett jobb. Ju längre bort från ett jobb den som söker är ju högre är ersättningen.

Oseriösa aktörer ska hållas borta med ett stramt regelverk och mycket tydlig uppföljning.

Skattebetalarnas pengar ska användas effektivt. De som idag har problem som gör att de inte kan jobba fullt ut som en funktionsnedsättning ska inte påverkas av det här. För deras del fortsätter det som det ser ut idag.

I min egen kommun har kommunen själva startat en arbetsmarknadsenhet för att kunna hjälpa människor att gå från bidrag till ett jobb. Om vårt förslag skulle gå igenom skulle kommunen få ersättning för de som får jobb. En förening som jobbt med att skaffa människor kontakter och hjälpt människor till ett jobb skulle även de kunna få ersättning.

Det handlar inte om att göra det svårare för människor att få stöd att skaffa sig ett jobb, det handalr om att fler ska kunna hjälpa till och lösa arbetslösheten.

Läs gärna en intressant kommentar: http://blogg.vk.se/maria-kristoffersson-vilhelmina/2018/04/09/lagg-ner-af-2/#comment-3932

Det lagom stora sjukhuset

Av , , Bli först att kommentera 5

Har varit på utbildningsdag för oss som kandiderar till landstinget/region Västerbotten för Centerpartiet i höstens val. Vi var i Lycksele och fick bl.a. en dragning om Lycksele lasarett, vårt sjukhus. Ett sjukhus som fungerat väldigt bra då det är lagom stort. Känslan är att det är vårt sjukhus, det sjukhus man känner tillhörighet med då det är där man både fött barn, fått vård om sina barn, fått vård och blivit opererats själv och där äldre anhöriga vårdats. Den vision som sjukhuset har gör gott i hjärtat och stämmer väl med den bild av den framtida vården som vi vill se den:

”ETT TOPPMODERNT GLESBYGDSSJUKHUS I FRONTLINJEN DÄR VI TAR TILL VARA PÅ DET STYRKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR SOM FINNS I INLANDET

ETT AKUTSJUKHUS SOM ÄR EN FÖREBILD FÖR ANDRA GLESBYGDOMRÅDEN ÄVEN INTERNATIONELLT

ETT SJUKHUS DÄR LOKALER UTFORMATS UTIFRÅN VERKSAMHETERNAS BEHOV OCH MED SAMVERKANSVINSTER BÅDE INOM DEN EGNA KONCERNEN, MEN ÄVEN I SAMVERKAN MED EXTERNA AKTÖRER

ETT SJUKHUS MED FLEXIBLA OCH HÅLLBARA LÖSNINGAR DÄR KLIMATSMARTA OCH MILJÖVÄNLIGA LÖSNINGAR ÄR EN SJÄLVKLARHET”

När landstingsledningen införde länskliniker blev det problem. Nu fungerar det här med länskliniker olika utifrån olika verksamhet, bra ibland men ofta mindre bra. Men min tro är att länskliniker kommer att försvinna i sinom tid. Jag har svårt att tro att det ska fungera ultimat och behöver överbevisas om det motsatta.

När Norrlands universitetssjukhus får utmärkelser som bästa regionsjukhus så handlar det om att både Skellefteå och Lycksele hjälper till med resultaten. I Lycksele opereras folk från hela länet liksom i Skellefteå.

Det händer mycket positivt som att man uppgraderar energiförsörjningen, ny ambulanshelikopter, en operationssal för ögonoperationer, bättre och bättre flöden och kompetens när man gör många operationer av samma slag som T.ex. höftleder, gastric bypass och ljumskbråck. Det gör att man kan hålla kompetenser så att akutsjukvården fungerar. Det gör att man kan hålla beredskap även för förlossningsvården.

Men tro nu inte att BB är fredat, det pågår en ständig diskussion kring BB och vi i Centerpartiet ska fortsätta att bevaka och motarbeta de krafter som finns för att lägga ner vårt BB.

Vi fick även en redovisning av den nya helikoptern som invigdes förra veckan. Jag tror att fler helikoptrar kommer att behövas i framtiden för att säkra en likvärdig vård i hela länet.

En mycket bra dag, en dag där man blir både glad och stolt över det arbete och den kompetens som finns vid vårt akutsjukhus och lika stolt och glad över vår gruppledare Ewa-May och hennes sätt att se framtiden an.

Det kommer att bli en härlig valrörelse och det kommer att bli kul att vara med på resan mot ett nytt ledarskap för Västerbotten.

Träd är som tonåringar, äter mest när de växer som mest

Av , , 2 kommentarer 8

Häromdagen fick jag ett mail från en person som skrev att –”skogen är viktig, speciellt för glesbygden och att det till sist är en politisk fråga som vi bör göra gemene man uppmärksamma på. Det handlar om att tänka till innan man stoppar valsedeln i urnan till hösten. Många röstberättigade i glesbygden är även skogsägare och tänker de inte till, så sågar de själva av den gren de sitter på.”

Helt rätt skogen är en viktig fråga på så många sätt. Inte bara som rekreation som jag använder skogen till utan som framtida industriråvara, biodiesel, virke, byggmaterial i olika former, energiråvara, kemisk industri och mycket annat som vi inte ser idag. Den klimatfaktor som skogen har är vi gemene man omedvetna om. Skogen äter koldioxid. Träd är som tonåringar som äter mest när de växer som mest.

Det är många skogsägare som är oroliga idag. Socialdemokraterna och Miljöpartiets skogspolitik, en politik som verkar utgå från innerstadsperspektiv, skapar hinder för skogsägare i hela landet. Inte minst de som har fjällnära skog där staten rätt vad det är vill avsätta skogen som skyddsvärd. Utan att skogsägaren får en ersättning.

Idag har Centerpartiet klargjort vad vi tycker då det gäller artskyddsförordningen och registreringen av nyckelbiotoper. Vi vill att man ska:
• säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna.
• en översyn av artskyddsförordningen bör göras för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.
• en god incitamentsstruktur för ett hållbart skogsbruk bör säkerställas och att en översyn av lagstiftningen på området därför bör genomföras.
• en översyn bör göras av olika typer av ersättningsmodeller vid skyddande av skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer.

Du som äger skog har rätt att få veta vad som händer din skog långsiktigt utifrån olika partiers ambitioner. Den här frågan är viktig för oss i norr och vi får hjälpas åt att driva på åt rätt håll.