Valborg i Golisen

Av , , 4 kommentarer 10

Ännu ett år ska jag få fira valborg hemma i Golisen. Det är Golisens Intresseförening som håller i arrangemanget med årsmöte först och sen brasa, fyrverkerier, fika och varmkorv i bys ståtliga ”föreningshus”, eller rättare sagt Lars-Henriks och Brittas grillkåta. Från det att jag var liten har valborg varit något alldelens speciellt. Pappa köpte ettöressmällare som vi barn smällde friskt i burkar, i cykelstyren, i rör och nyckelhål. Pappa och grannen brände av tyngre grejer, typ dynamit uppe på berget och sköt spårljus med hemvärnets AK 4.

”Vattkall´n” i diket mellan gårdarna spelar än idag och har fått gå igenom mången renovering under åren för att vara med och hälsa våren välkommen.
Jag är så oerhört tacksam över de som renoverar vattekall´n, fixar festen, kommer hem så vi får hålla den här härliga traditionen levande. Tillsammans hela den stora Golisfamiljen av släkt, grannar och vänner. Så även i år ska vi sjunga in våren och hälsa våren varmt och innerligt välkommen. Du som vill vara med är välkommen du med, till Golisen är alla välkomna!

Vill du vakna i ett brunt land?

Av , , 3 kommentarer 8

I mitt län så är det 23 000 Västerbottningar som är anställda i företag som exporterar till EU. Tre femtedelar av länets samlade export går till EU enligt Svenskt Näringsliv. En fjärdele av befolkningen har en koppling eller en bakgrund till ett annat land. Ändå anser bara 3 av 10 Västerbottningar att de inte bryr sig om EU.

Om man skulle räkna om värdet av exporten från bara skogsföretagen i länet så blir det mer än 43 000 kronor per person och år. Det är viktigt att vi lägger oss i och är med och styr upp besluten i EU och ser till att den inre marknaden stärks så att vi kan fortsätta att göra affärer inom EU som är den största exportmarknaden för våra företag, då skapas jobb här hemma.
Sen är det ju inte bara för föreagens skull du ska gå och rösta. Det handlar lika mycket om de beslut som tas i kommunerna där över hälften av besluten har beröring med EU-lagstiftning.

Men det viktigaste av allt är att du röstar för att se till att inte de ”bruna partierna”, rasister, nazister och fascister vinner mark. Vi kan vara säkra på att de som gillar de här mörka idéerna de går med säkerhet och röstar.
Vem skulle vilja vakna upp i ett land eller i ett Europa där dessa partier kommit till makten. Skulle du vilja vakna då?

Vill inte besvara interpellation i fullmäktige?,

Av , , 9 kommentarer 21

Vid dagens kommunfullmäktige i Vilhelmina så ville inte ordförande KG Abramsson besvara en interpellation från Annika Andersson Centerpartiet. Själv är jag kvar i södra delarna av landet efter Europadagarna i Göteborg i helgen och utbildning i Veberöd av skånska kandidater till valen i höst. Så jag missade tyvärr KF denna gång.

KG motiverade sitt beslut med att han ansåg att den handlade om rikspolitik! Frågorna som Annika ställde handlade om hur arbetsgivaravgifterna för unga påverkat kommunens ekonomi.

Annika frågade:
Med tanke på den ekonomiska situation och ansträngda ekonomi som Vilhelmina kommun har, samt de utmaningar som vi står inför på välfärdsområdet med allt för få företag som anställer och allt för få människor – händer och fötter både i äldreomsorg och skola, så är jag bekymrad.
Mina frågor till kommunstyrelsen ordförande lyder enligt följande:

1. Hur mycket har kommunen tjänat totalt på alliansregeringens satsning med sänkta arbetsgivaravgifter?
2. Hur många fler har man haft möjlighet att anställa för de pengarna?
3. Hur mycket kommer kommunens utgifter att höjas genom ovan nämnda slopning av arbetsgivaravgifterna om Socialdemokraterna tar regeringsmakten efter valet i september?
4. Hur har majoriteten i kommunen tänkt budgetera för den eventuella höjningen? Var kommer pengarna att tas ifrån?
5. Hur tänker ni ta hänsyn till de kringeffekter som t ex ökad arbetslöshet och minskade skatteintäkter som påverkar skatteunderlaget?
6. Hur tänker majoriteten i kommunen arbeta för att fler under 26 år ska få riktiga jobb i hela kommunen?

Men ordföranden ville inte svara men Annika krävde att få svar. Då frågade ordförande fullmäktige! Där majoriteten bestämde att frågorna inte skulle få ställas!

Har ni som är politiskt aktiva i andra kommuner varit med om att interpellationer inte har fått ställas? Eller är det bara i Vilhelmina?

Därför måste alla rösta!

Av , , 2 kommentarer 13

Tidigare generationers centerpartister manade till kamp och lät aldrig engagemanget för de fattiga eller kampen mot nazism och fascism falna. Det ska inte heller vi göra.

I helgen har vi haft EU-dagar i Göteborg. Det ger en möjlighet till en värdefull reflektion över Centerpartiets rötter och idétradition i förhållande till den pågående EU-valrörelsen.

Centerpartiet bildades som en rättviserörelse för landsbygdens folk. Den socioekonomiska utvecklingen i städerna gick uppåt men landsbygdens folk lämnades på efterkälken. Allt som oftast lyfts frågorna om elektrifiering, brandskyddsförbund, tillgång till lika utbildning och engagemanget i infrastrukturen fram som exempel på Centerpartiets handlingskraft och kamp för likvärdighet.

Satsade det offentliga på skola och utbildning för barnen i staden, ska samhället också satsa lika på landsbygdens barn.

Var du är född ska inte avgöra vilka chanser du får i livet. Likabehandling av medborgarna – oavsett var man råkade födas och leva – var oerhört centrala delar i Bondeförbundets idétradition.

På precis samma sätt resonerar vi än i dagens Centerparti.

När Lennart Daléus på gränsen till 2000-talet slogs för en digital allemansrätt var det få som förstod innebörden. I dag genomför vi den genom satsningar på bredband i delar av landet där marknaden inte bär utbyggnaden.

Utan en grundläggande digital infrastruktur kommer delar av landet lämnas utan tillgång till samhällsservice, information, kommunikation och förutsättningar för företagande.

De hårda systemfrågorna, infrastrukturen och systemen är vi duktiga på att lyfta fram.

Tyvärr kommer dock Bondeförbundets sociala rättvisekamp, undantaget skolan, ofta i skymundan. Bondeförbundet slogs inte bara för bönderna utan också de lågt utbildade och ofta resurssvaga på landsbygden.

De resurssvaga var många, och Bondeförbundets syn på solidariteten gick långt utanför bara de som själva ägde och förvaltade en gård. Alla hade rättigheter och skulle få del av trygghet och samhällets framgångar.

Under den mörkare tiden av Sveriges historia när rasbiologin spreds som en löpeld i samhället lyckades aldrig de vanlärorna ta greppet om den svenska landsbygdens folkliga rörelse. Det gjordes aktiva försök när lärda professorer med rasbiologisk vurm slöt sig till Bondeförbundet i hopp om att kunna omforma partiet till rasbiologins fanbärare.

Det går inte att skriva denna text utan att ta fullt avstånd från de vedervärdiga rader som fanns med i partiprogrammet från 1933. Det går dock att konstatera att försöken att omstöpa Bondeförbundet gick i stöpet, även om partiet på inget sätt förblev obefläckat.

Bondeförbundet höll dock nazisterna stången och på många ställen i landsorten var det Bondeförbundet och SLU (Svenska landsbygdens ungdomsförbund) som tog kampen mot lokala nazister.

Från min uppväxtkommun Kungsör bär jag med mig berättelsen om hur den lokala SLU-ordföranden i en 12 timmar lång debatt med den lokala nazisten lyckades driva nazisterna ut ur Kungsör så att de inte blev representerade efter det kommande valet. Säkerligen hade Sveriges historia sett annorlunda och betydligt obehagligare ut än vad den redan gör om vårt land liksom stora delar av övriga Europa får starka folkrörelse på landsbygden som anslöt sig till fascismens eller nazismens läror.

De här två exemplen på Bondeförbundets historiska gärning bär sig oerhört starkt än i dag.

På många sätt befinner vi oss i liknande situation som under 1930-talet. Dels har vi debatten om de fattigaste i Europa som glöms bort i EU-valrörelsen, och dels har vi nazister som mobiliserar och arbetar för att ta sig in i beslutande församlingar.

I Sverige är de än så länge bara i mobiliseringsstadiet men i Grekland, Frankrike, Ungern med flera länder har nazistiska och fascistiska partier redan starkt fäste och skördar framgångar i opinionen och i lokala val.

Den kamp vi förde för landsbygdens fattiga måste vi nu föra för Europas fattiga.

EU kommer inte och ska inte föra en gemensam socialpolitik men i alla de delar där vi kan påverka utvecklingen måste vi lyfta Europas fattiga, utanförskapet, kampen mot arbetslösheten och att varje stat måste arbeta med antidiskriminering och säkerställa att medlemsländerna behandlar sina medborgare lika inför lagen.

De resurser som finns för både regional och social utveckling måste riktas mot de fattigaste av EU:s medborgare. I samma stund som vi i de rikare delarna ställer krav på dessa resurser så innebär det att vi ger upp kampen för att de som lever i det största armodet är de som ska prioriteras.

Det innebär att vi tar resurser från dem som har det sämst. Det innebär att de som i dag tigger på våra gator inte får den chans de förtjänar utan fortsatt får tigga.

På samma sätt måste kampen mot de allt starkare nazistiska och fascistiska partierna intensifieras.

Den kampen kommer att föras i Europaparlamentet, och den kommer att föras i Sveriges bygder och städer. Det faller på vår lott i Centerpartiet att mobilisera till förmån för alla människors lika rätt värde och hålla dessa hatiska ideologier utanför de beslutande församlingarna.

Tidigare generationers bondeförbundare och centerpartister manade till kamp och lät aldrig engagemanget för de svagaste eller kampen mot totalitära läror falna. Det ska inte heller vi göra.

I den del av historien som är vår nutid måste vi bära vårt 104-åriga uppdrag, oavsett var i landet vi bor. Mycket av den kampen kommer att utspela sig i Europaparlamentet.
Såhär klokt sammanfattar en av våra kandidater till Europaparlamentet vikten av att vi röstar i EP valet, Fredric Federley.

Vill vi släppa fram rasister till makten eller vill vi leva i ett demokratiskt, öppet och humanitärt samhälle måste vi rösta!

Mer i plånboken än tidigare

Av , , 4 kommentarer 14

Det är lätt att tro att Sverige går dåligt som land om man lyssnar på de dysterkvistar som vill utpeka regeringen som förlorare. Eurostat säger tvärtom att Sverige som land går lysande. Svenskarna har haft en av världens bästa reallöneutvecklingar och den högsta i hela Europa. Trots att de har varit ekonomisk kris och fortfarande är i många länder så har den svenska löntagare fåt t ökade löner och mer pengar kvar i plånboken än tidigare. Det som gett mest pengar i plånboken är jobbskatteavdragen som ökat lönen varje månad på runt 1500-2000 kronor.
Vi ska vara glada över att vi bott i Sverige de senaste 8 åren, de som bott i socialistiskt styrda länder i Europa de har haft det så otroligt mycket svårare än vi.

Problemet är större än tiggare på Umeås gator!

Av , , 5 kommentarer 10

Problemet handlar om en fattigdom större än vi kan förmå oss att förstå. Problemet är att länder i Europa är svaga och ligger långt under den levnadsstandard som vi har i norra Europa. Att tiggare kommit till våra breddgrader beror på att de lämnar de södra delarna av Europa då den ekonomiska krisen gjort det svårt att finna sin försörjning där. Därför kommer de allt längre norrut.
Det är tragiskt att vi har sån fattigdom i vårt rika Europa och tiggeriet visar på hur viktigt det är att vi stärker upp samarbetet i Europa och utrotar fattigdomen i alla Europas länder.

Tiggeri är faktiskt helt lagligt i Sverige. Den som ror något annat har fel. Det är först när ofredande eller misstänkt människohandel kommer in i bilden som polisen kopplas in, men för att det ska ske krävs antingen att en tiggare uppför sig så påstridigt att det räknas som ofredande eller att polisen får en konkret misstanke om människohandel. För att tiggeri ska vara brottsligt måste rekvisiten för människohandel vara uppfyllda, det vill säga personen måste ha blivit vilseledd, hittagen under falska förespeglingar, och tvingad. Ett typexempel är någon som lurats hit under förespeglingen att få ett arbete men i stället tvingas tigga och stjäla. I vårt land så är det socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen, vilket främst handlar om akut hjälp med mat eller boende, och i vissa fall hemresor. Alla EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i Sverige i tre månader utan försörjning.

Så problemet är större än att vi tvingas se fattiga trasiga människor tiggandes på våra gator och torg. Problemet är fattigdom och utsatthet där vi som Svenskar har ett stort ansvar att se till att Europas samarbete stärks och ser till att länderna tillsammans kan ta ansvar för att hantera fattigdom.

Det första ni kan och måste göra är att gå och rösta den 25 maj!

Fred, frihet eller snusfrågor?

Av , , Bli först att kommentera 6

I veckan är jag i Göteborg och jobbar med partiets Europadagarna. Jag har ju en förkärlek till samarbeten inom Europa och har i många år varit engagerad i EU frågor. Det är så kul att kunna vara med och påverka den politik som är så viktig för oss därhemma i Vilhelmina trots att det handlar om beslut som ska tas i Bryssel för vi behöver mer närodlad politik även i Bryssel!

Det vi driver på är att EU ska börja fokusera på rätt saker. Som Ett öppet och demokratiskt Europa, lösa klimatutmaningen, bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten och bidra till ökad ekonomisk tillväxt. Men det viktigaste är ändå att EU slutar detaljreglera människors vardag.

Vi vill att EU ska ha en ambitiös miljöpolitik och vara världsledande på klimatområdet. Men EU ska inte ha beskattningsrätt, reglera arbetstider på sjukhus, förbjuda visstidsanställningar eller bestämma över det svenska snuset. Vi säger nej till EU-skatt.
Ett förslag som andra partier driver är att visstidsanställningar ska förbjudas. Vi tror inte att det är möjligt och dessutom är det en av de möjligheter som ungdomar har för att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi vill inte att EU försvårar för unga att få jobb!

En sv de mest klassiska frågorna är den om det svenska snuset Svenskt snus får bara säljas i Sverige. Då är det också rimligt att Sveriges regering och riksdag bestämmer om regelverket kring snuset.

En annan fråga är att lägga moms på ideella föreningar som skulle slå hårt mot det svenska föreningslivet och vara förödande för lokala eldsjälar, vårt samhällsliv och demokratin i stort. Vi kommer fortsätta att driva ett nej till moms på ideella föreningar.

Hälften av allt regelkrångel som företagen möter kommer från EU. Så kan det inte vara. EU ska inte lägga på oss onödigt regelkrångel.

Det finns så mycket att jobba med för att förbättra livsvillkoren för oss som bor i Europa. Det finns så stora frågor som måste hanteras som migration och fredsbevarande, sånt ska EU syssla med, inte snus och krångligheter!

Sov på saken, Lennart och sen backa!

Av , , 3 kommentarer 14

Landat i soffan hos dottern i Göteborg och ser på SVT nyheterna om Lennart Holmlunds grova övertramp idag på VK bloggen. Att Lennart gått över gränser är ingen nyhet men denna gång har han verkligen passerat. Lilly Bäcklund uttrycker sig mycket väl i intervjun och markerar tydligt att S inte står bakom Lennarts uttalanden. Det är bra att de egna markerar likväl som att andra partier står upp för humanitet och medmänsklighet som Mattias Larsson så tydligt gör.

Jag åkte nattåget igårkväll från Umeå och på stationen var det några som sökts sig in i värmen efter en dag på stan där de sökt Umeåbornas hjälp att hitta försörjning för dagen, med sig hade de enkla plakat där de på knagglig svenska ber om hjälp. Ett annat gäng fanns även där, människor som sökt sin tröst i flaskan, som min farmor skulle ha uttryckt sig och så vi som skulle med nattåget.

Jag känner vanmakt över att inte kunna hjälpa vare sig de som tigger eller de som super. Tragiskt på olika sätt. Men det skulle inte behöva kosta så mycket för att hjälpa de som tigger. De personer som sitter och tigger kommer ofta från fruktansvärda förhållanden i sina hemländer. Det ska mycket till för att tycka att det är bättre att sitta och tigga här i Sverige,än att kunna leva ert värdigt liv i sitt hemland. Här får de förhoppningsvis åtminstone mat för dagen. Vi har en bra socialtjänst som ett betyg på Svensk humanitet som jag är stolt över. Jag skulle uppmana Umeås kommunalråd att backa från sina uttalanden och sova på saken. Vi är lyckligt lottade som fötts i Sverige, men så lyckligt lottade är inte alla människor. Tänk om det vore du som var tvungen att lämna ditt land för att tigga dig till ett mål mat?

Kommuner måste bli bättre på att följa upp det de köper

Av , , Bli först att kommentera 6

I debatten om hur privata aktörer sköter sina uppdrag så skäller man ofta på den privata aktören men glömmer att det är kommunen som beställt och ställt upp krav på vilken nivå och vilken kvalité man köper. Kommunen ska följa upp och se till att man får det man beställt och betalar för både när det gäller privata skolor, väghållning, byggfirmor, tvätt och skolmat och allt annat man köper in. Här ligger kommunerna efter då man sällan har en väl fungerande upphandlings och uppföljningsarbete. Jag tycker man ska ställa höga krav på det vi köper in för skattepengar och jag tycker att kommunerna måste bli bättre på att följa upp när man köper tjänster inom skola och omsorg. Där handlar det om hur människors vardag ter sig och då måste det vara det allra bästa som ska gälla.

Jag har själv haft barn i både privat skola och kommunal skola och har en given bild av vilket av mina barn som fått den bästa grunden för sitt liv. Både dåd et gäller kunskapsgrund och värderund. För mig har det inte handlat om vem som betalar ut lönen till lärarna om det är kommunen eller någon annan. Det viktigaste för mig är att mina barn fått en allra bästa skolan för att bygga en grund som ska hålla hela livet. Skolan är så oerhört viktigt så den får inte bli en bricka mellan politiska ideologier. Den bästa skolan är det vi ska ha för våra barn. Den bästa skolan som ligger bland de bästa när vi jämförs med andra länders skola. Men inte heller då ska vi bara stirra oss blinda på kundkapsgrunden, värdegrunden är minst lika viktig och kommer att bli än mer viktig ju mer rasistiska, nazistiska och fashistiska partier breder ut sig i vår omvärld.

Av , , 4 kommentarer 22

Jag har fått frågor om varför jag tycker det är viktigt att ta en budget ku och inte i höst efter valet. Det som är värst med att senarelägga budgeten är att kommunens nämnder och verksamheter inte kommer att ha tid att planera hur man ska anpassa sin verksamhet för att hålla den budgetram man fått. Det gör att det kommer att bli panikbesparingar som ska effektueras på ett par månader vilket är helt omöjligt. Att ändra verksamheter tar tid och att avsluta anställningar tar än längre tid.

Det är en väldig skillnad för en nämnd att få vetskap om hur stor pengapåsen är kommande år i juni eller november. Då hinner de börja ta fram planer och förankra med personal vad som är det klokaste att göra.

Vi vet redan idag att den budget nåde kultur och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen hade det här året inte höll. Som tur var fick kommunen in mer pengar än man förväntade sig då en återbetalning av AFA medel kom in. Det räddade kommunen från ett rejält underskott i totalen. Men verksamheterna har redan idag väldigt svårt att dra ner på kostnader.

Då vi vet att det inte kommer några räddande AFA pengar nästa år så borde alla nämnder få veta att de måste skära nästa år och Socialdemokraterna ämnar bedriva samma verksamhet som det här året.

Därför tycker jag det är juste mot både verksamheterna och väljarna att berätta vad det är man kommer att skära ner på. Är det byskolorna, Sagagården, Saxnäs äldreboende och förskolorna i byarna som ryker. Eller är det räddningstjänsten i fjälldalarna och hemtjänsten de tänker lägga ner?
Den centraliseringspolitik Socialdemokraterna fört hitintills i länet ger ledtrådar om att det kommer att dras först i byarna. Men vad vet vi som väljare om detta? Ingenting om vi inte för veta det i en budgetprocess i juni?