Gott slut och god början!

Av , , Bli först att kommentera 11

Från soffhörnet i stugan i Badviken lyssnande på fräste från stekpannan, vill jag önska er alla ett gott slut på detta år. Mina barnbarn har nyss nattats efter att fascinationen av raketen lagt sig. Vi ska nu ta huvudrätten och sen Natalis fantastiska tårta inför tolvslaget.

Jag är en lycklig människa som har en familj runt om mig, något jag önskar att alla fick ha. Så en önskan inför 2013 är en bättre värld, trygghet för alla människor oavsett ålder, kön, sexualitet, etnicitet var än i världen man är född. Den drömmen måste vi alla nära så att den en gång blir sann.
Så om vi alla önskar varandra ett gott nytt 2013 med drömmen om en demokratisk, öppen och jämställd värld så kommer den kanske närmare…

Ett starkt Norra Sverige, centerpartistens dröm!

Av , , 2 kommentarer 19

Jag är lätt irriterad om inte förbannad på hur snett man i vissa medier presenterar det Förslag till Ideprogram som jag varit med om att ta fram. Jag har varit en av tio som jobbat fram förslaget till centerpartiets Ideprogram, ett förslag till program som visar på vilka visioner och idéer vi har för framtiden. inte bara för nästa mandatperiod utan hur vi vill forma det goda samhället för att vårt land ska vara starkt i ett globalt sammanhang. När medier påstår att förslaget tagits fram av en stockholmare enbart blir jag lätt förbannad.

Sanningen är att det varit personer från hela landet med och diskuterat, vridit, vänt och kompromissat oss fram till det förslag vi lämnade till partistyrelsen. Sen har ca tio tusen människor varit med och lämnat in synpunkter via en Wikisida, några har skrivit artiklar och andra har jobbar i grupper och sänt in inspel till oss. nu ska partistyrelsen lägga sina inspel och sedan ska materialet ut till alla medlemmar som ska besluta om programmet på en Idestämma i mars.

Det som varit viktigast för mig är att hålla fram hur viktigt det är att vi har en politik som stärker landsbygden och skapar starkare samband mellan stad och land, en politik för att hålls samman vårt land och inte dra isär. ett annat viktigt område är finansiering av service oavsett var man bor, i norrland så bör skatt återföras till de regioner där vinsterna från vattenkraft, mineral och skog kommer ifrån, statliga myndigheter ska decentraliseras ut i landet och ska man sammanfatta hela förslaget till program är decentralisering.

Tanken är att beslut ska fattas så nära människor som möjligt, helst av dem själva, och det genomsyrar allt vi skrivit fram. Det är ett mycket viktigt inslag i programmet – inte minst för Norrland. Det är också det som kanske främst särskiljer Centerpartiet från andra partier. Det är inget annat parti som lyfter fram sammanhangen så tydligt för hela landet.

I partier som Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna är tron på centralstyrning och en stark stat helt dominerande. Det sånt synsätt står givetvis i skarp kontrast till att låta resurser stanna kvar i norr.

I idéprogramsgruppens förslag skriver vi bland annat att ”delar av landet måste finna de lösningar som bäst motsvarar de egna utmaningarna. Därför behöver både skattebaser och lagstiftning regionaliseras eller kommunaliseras”. Det är en skrivning som visar att vi menar allvar när vi säger makten närmare människan och att vi måste bygga starka regioner.

Om vi kan bli tillräckligt starka så kan den vision vi ser för landsbygden och norra Sverige bli verklighet, då bygger vi ett starkt Norrland.

Var tar alla goda själar vägen?

Av , , 1 kommentar 15

Var tar alla goda själar vägen när de slutar att vara här på jorden? Sitter de någonstans tillsammans och diskuterar, funderar och försöker komma på hur de ska få budskap att gå fram till oss som är kvar här? eller vandrar de bland oss och försöker få oss att förstå tecken och tankar som de sänder oss? Eller är de någon annanstans?

Vi har alla kära som vi saknar, minns och längtar efter som vi tycker borde ha varit kvar här hos oss, men inte är det. Jag är övertygad om att alla goda själar finns omkring mig på något sätt och hjälper mig i min vardag.

Mina tankar går idag till till Britt-Marie Lövgrens man och barn och jag tror jag förstår hur de saknar och längtar och sörjer.  

Jag tror att  Bitt-Marie precis har träffat på min pappa där borta någonstans och att de diskuterar politik så det yr om det….

Decentralistiskt, öppet och hållbart som julklapp…

Av , , 2 kommentarer 10

I veckan som gick lade vi som jobbat fram Centerpartiets förslag till nytt partiprogram, fram vårt förslag som sen ska processas i partiet. Vi säger att Centerpartiet är ett decentralistiskt parti där miljö- och klimatfrågorna fortsätter att vara ledande och det liberala arvet stärks.  En skön julklapp till alla som är intresserade av hur vårt land ska byggas för att hålla in i framtiden.

Vi kan inte blunda för att Centerpartiets stöd bland väljarna har dalat i över 40 års tid. Vi har varit otydliga och det folk känner till oss för är fortfarande motståndet mot 70 talets kärnkraftspolitik.  Hur många andra partier förknippas med och får i dag försvara ställningstaganden som är 35 år gamla?
Vi tror att det är främst den här otydligheten som gör att väljarna inte ser varför de ska rösta just på Centerpartiet. Det är inte väljarna det är fel på utan det är upp till oss. Därför måste vi börja prata värderingar och idéer som blir så tydliga att folk begriper vad vi står för. För när värderingarna är tydliga blir också sakpolitiken logisk och begriplig för väljarna, oavsett om de håller med eller inte. Det är otydligheten som är det största hotet mot ett parti, inte förmågan att vara tydlig och väcka känslor.
Vi i idéprogramsgruppen har nu under ett års tid diskuterat just idéer och värderingar i Centerpartiet. Till det så har 10 000 personerbåde inom och utom partiet har deltagit i processenVi ahr dessutom haft en öppen Wiki där över 900 förslag kommit in på vår hemsida. Vi har publicerat 20 specialskrivna artiklar från olika människor bland annat några Vilhelminamänniskor. Vi har också besökt andra länder,  gjort studiebesök och arrangerat seminarier.
När gruppen nu idag lägger fram förslag till nytt partiprogram för Centerpartiet tar så blir det tydligt att vi fortfarande lägger grunden på det som en gång startade partiet och de värderingar som genomsyrade partiets första program 1912. Tanken om varje persons okränkbara rätt att få bestämma själv över sitt liv och en instinktiv misstänksamhet mot centralmaktens begär att inskränka denna rätt. Vi kombinerar det med det miljöengagemang som funnits i partiet sedan vi lade Sveriges första miljömotion i riksdagen 1962 och med de frihetliga idéer för framtidens välfärd och arbetsmarknad som präglar den ideologiska debatten i Centerpartiet i dag.
Miljö- och klimatfrågorna har en tydlig ledande positionen på partiets agenda för framtiden. Vi beskriver för första gången vår syn på miljöpolitiken utifrån frihetsbegreppet. Utan god miljö inget liv och utan liv ingen frihet. Rent vatten, luft utan föroreningar och en giftfri miljö är rättigheter som alla människor har, och de som bedriver verksamheter som riskerar detta har en skyldighet att inte inkräkta på denna rätt. Detsamma gäller för klimatförändringarna eftersom deras konsekvenser påverkar oss alla. Vi tror att det är oerhört viktigt att lyfta fram att tillväxt inte bara kan ske ohämmat, utan den måste gå hand i hand med miljö- och klimatarbetet.
Vi slår fast att Centerpartiet är ett liberalt decentralistiskt parti. Därför vill vi genomföra en verklig flytt av makt i form av rätt till viss lagstiftning och beskattning till regioner. Återföring av skattebaser till där råvaror utvinns är en sådant resonemang. Framför allt vill vi återföra mer av makten till människan. Naturligtvis finns frågor av övergripande karaktär som är bäst lämpade att samordnas centralt eller internationellt, men vi anser att dessa är mer undantag än regel och att vi alltid ska ställa oss frågan om det verkligen är rätt att flytta besluten uppåt innan vi gör det. De som berörs av ett beslut ska även vara de som beslutar. Grundförutsättningen är dock att människan har makten över sitt eget liv.
Centerpartiet har sedan länge ett stort socialt engagemang och en tradition av att kämpa för trygghet baserat på gemenskaper där det offentliga samverkar med civilsamhället och andra aktörer. Trygghet är oerhört viktigt för alla människor och att man vet att man kan klara av sin vardag även om olyckor, sjukdom eller annat inträffar. Vi har en djup respekt för att trygghet innebär olika saker för olika människor och det är därför viktigt att det finns så stor frihet som möjligt att skapa sin egen trygghet, vad den än må vara. Men det finns vissa grundläggande behov som vi alla delar. Därför finns det skäl att garantera ett stabilt skyddsnät i form av grundtrygghet för alla människor och tillgång till utbildning och såväl digital som fysisk infrastruktur i hela landet.
Det här programmet ska beslutas och antas av partiet på den Framtidsstämma som är i mars 2013. Fram till dess hoppas jag på att få ta del av en öppen och kreativ idédebatt om Centerpartiets värderingar och vilka effekter de får på den politik som förs lokalt, regionalt och i riksdag och regering.
Om Centerpartiet ska bli ett av de stora partierna så måste vi bygga en stabil grund av värderingar som vi står för och som vi bygger vår sakpolitik på. När vi har det kan vi utveckla dem till politik som är relevant för människor i deras vardag. Då blir det också lättare för oss att stå rakryggade i debatten eftersom vi alltid har våra värderingar att luta oss mot.
Förändring är inte alltid lätt men i Centerpartiets fall är konsekvenserna av att låta bli långt mer allvarliga än rädslan för att vara tydlig med vad man tror på och stå upp för det i alla lägen.
 
 

Inte den här gången heller….

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag har jag och mina systrar julstädat hemma hos vår mamma i Golisen. En härlig dag med gemenskap, arbetsglädje och många glada skratt. Vi väntade att himlen skulle svartna där mitt i dagen, men inte den hör gången heller föll himlen ner. Det var ju tur då städningen annars varit förgäves!

Nu ska vi vänta in familjemedlemmarna som är på väg hemåt….

En hållbar integration

Av , , Bli först att kommentera 12

Här ska vi få läsa en bra artikel från vårt grannlän norröver, det är Kristina Bäckström i Arvidsjaur som skrivit detta jag knyckt rakt av!

Varför säger man egentligen integrationsproblem när man så ofta menar andra problem? En del framhåller kriminalitet, bidragsfusk, utanförskap, arbetslöshet och social utslagning som integrationsproblem. Indirekt säger man alltså att detta är problem som enbart har med invandringen att göra. Det är en tes som på många sätt är väldigt märklig.
De problem vi förknippar med integration härrör oftast från arbetsmarknadsproblem. Att människor inte kan få ett jobb med möjligheter till att tjäna pengar, utvecklas socialt och professionellt samt påverka sin vardag är ett gigantiskt problem som drabbar hela samhället och i synnerhet utrikesfödda och unga. Att invandrare och unga drabbas särskilt hårt är mycket allvarligt.
Man måste söka alla strukturella, institutionella och kulturella orsaker till detta. En del av dem går att adressera lagstiftningsvägen, andra inte. Långvarigt utanförskap låser fast människor i bidragsberoende och det ekonomiska steget för att gå från försörjningsstöd till att leva på eget arbete blir ibland mycket högt. För samhället är det inte hållbart på sikt.
Nu har regeringen förvisso ändrat de värsta avarterna av möjligheten till retroaktiv föräldrapenning, vilket vid ett första påseende verkar rättvist, alternativt generöst, men som inte bara blir en bidragsfälla, utan också en kvinnofälla. Arbetsmarknadsfrågorna, särskilt på detaljnivå, är extremt känsliga att närma sig politiskt.
Men, vill vi lösa dessa viktiga samhällsproblem och bygga en långsiktigt hållbar arbetsmarknad som inkluderar alla så har vi helt enkelt inget val. Att lägga skulden för att arbetsmarknaden fungerar dåligt på unga eller invandrade är däremot helt orimligt.
Kristina Bäckström, Distriktsordförande för Centerpartiet i Norrbotten.

Rättvisa och solidaritet!

Av , , Bli först att kommentera 15

Det kommunala skatteutjämningssystemet kommer att presenteras Idag. Vi i Centerpartiet har stridit i frågan i regeringen och det känns skönt att det äntligen är på gång. Det ska ut en remiss i mars och en proposition läggas så att det nya systemet ska vara i kraft den första januari 2014.

Det är centerpartiet som nu gör en arbetsseger då det äntligen kommer till skott. Det måste vara ett rättvist system som inte gör att stockholmare har fått ,er per förskoleplats än vi i glesbygden. Det måste vara ett mer rättvist system och inte ett tjugo år gammalt system, Sverige har ändrats mycket på tjugo år men inte utjämningssystemet.

Det har varit möjligt för landsting att få mer pengar än de ska ha haft då man varit bra på att föra statistik, inte hur verkligheten sett ut.

Centerpartiet har jobbat stenhårt för att få till att det blir ett mer rättvist system. Det nya förslaget gagnar de små kommunerna i länet och landstinget förlorar. Det viktiga är att systemet blir lika och rättvist för alla kommuner och landsting i landet. Det måste vara så att pengar fördelas utifrån hur landet, regionerna och dess befolkningen verkligen ser ut. Västerbotten har många vinnare oc några förlorare i det nya förslaget,modet för vi inte glömma. Det är helheten och rättvisan som måste gå främst.

Decentralisera makten till regionerna!

Av , , Bli först att kommentera 6

Den riktiga makten ska ut till regionerna! Det är det vi som jobbat fram centerpartiets förslag till Ideprogram vill. I vårt förslag återuppväcks ordet decentralisering. Men uppdaterat med en annan innebörd än 1970-talets utflyttningar av statliga myndigheter. Nu vill vi flytta reell makt till regionerna, såväl skattebaser som lagstiftning tycker vi kan flyttas ut.

Vi har inte lagt fram några konkreta förslag på hur det ska se ut eftersom det är ett Ideprogram som först och främst partistyrelsen ska jobba och sen ska det tas av hela partiet på en stämma i mars.

Den avgörande skillnaden från 2001 års idéprogram är betoningen av att Centern är ett decentalistiskt liberalt liberalt parti. vi är fortfarande lika kritiska i vår hållningen till centralmakten som vi var i det första idéprogrammet från 1912.
Nu är det upp till alla att debattera och diskutera förslaget fram till stämman. Jag hoppas många vill vara med i det arbetet.

Riksintresse, ett bland flera

Av , , Bli först att kommentera 12

Ser att Stekenjokk blivit klassat som riksintresse för mineral. Det betyder inte att man ska börja etablera en gruva. Det är många riksintressen som ska vägas samman för att en gruvbrytning ska bli verklighet. I den vägningen ska miljöaspekter och andra näringars intressen vägas gentemot intresset av brytning av mineral.

Just nu är det många Vilhelmnabor som sätter stort hopp till en gruva i Stekenjokk för att hitta ljuspunkter att hantera det svåra läge Vilhelmina befinner sig i med en ekonomiska kris i kommunen och en nedläggning av sågen. Vi behöver alla dessa ljuspunkter.

Jag vet att det finns en mängd olika satsnignar hos företag som inte lyfts upp av media, både stora och små satsningar för att utveckla företagen i vår kommun som kommer att ge positiva effekter för Vilhelminaborna.

Jag hoppas att dessa satsningar kommer fram i media så att vi alla får se dem och ta del av dem. Ju fler ljuspunkter vi kan se och få ta del av dess bättre. Flera av dessa satsningar hänger samman med turismen, en näring som växer. Vi får inte glömma bort alla de små företagen i vår förhoppning om fler jobb. Det kanske är så att om fler av våra små företag skulle anställa en person vardera så skulle det vara mer hållbara jobb än vad en gruva skulle ge!

Myter som blir sanningar om ingen säger emot!

Av , , 6 kommentarer 16

Nu måste alla som tror på demokrati och alla människors lika värde våga ställa sig upp. Säga ifrån och säga emot. I olika medier sprids en mängd myter och påståenden som inte är sanningar. Myter och lögner som upprepas nog många gånger blir till slut en sorts upplevd sanning. Fördomar måste alltid bemötas. Här får du lite fakta som ger svar på många av de myter som nu sprids.

Sverige är och ska vara ett öppet och tolerant land. Vi tar ett stort ansvar för människor som flyr till vårt land, har fri rörlighet inom EU och flexibla regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU.

Den som flyr undan förföljelse ska kunna få en fristad i Sverige och andra länder i Europa. Det är viktigt att påminna om att asylrätten är en mänsklig rättighet som inte kan mätas i kronor och ören. Den som kan försörja sig själv ska också få bosätta sig här genom arbetskraftsinvandring.

I dag är 14,7 procent av svenskarna utlandsfödda. Dessutom finns det grupper som har en lång historia i landet: samer, tornedalingar, finnar, romer och judar räknas som nationella minoriteter i Sverige.

Det sprids myter och halvsanningar om kostnader och problem med invandring och minoriteter, särskilt på internet. Här har vi samlat några av de vanligaste myterna och fördomarna och besvarar dem med fakta. Fördomar måste alltid bemötas. Källa www.riksdagen.se

Myt 1: Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land.
Påståendet är direkt felaktigt. I dag är knappt 15 procent av befolkningen född i ett annat land. Statistiska Centralbyrån räknar med en liten ökning i framtiden, andelen beräknas öka till 18 procent 2050.

I grunden bygger myten på att personer med utländsk bakgrund aldrig blir svenskar och att det skulle vara ett problem om människor har en bakgrund i ett annat land. Det är också värt att notera att den enskilt största gruppen invandrare 2010 var hemvändande svenskar, som stod för en femtedel av invandringen.

Befolkningsprognos från SCB

Myt 2: De flesta så kallade flyktingar saknar flyktingskäl.
En stor del av de flyktingar som kommit till Sverige de senaste åren har kommit från länder som Irak, Afghanistan och Somalia, länder som är hårt drabbade av krig och konflikter. År 2011 beviljades 10 363 asylsökande personer permanent uppehållstillstånd. Av dem hade 87 procent antingen skyddsskäl eller flyktingskäl.

Som skyddsbehövande räknas bland annat människor som löper risk att straffas med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling och människor som löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Utöver dem som ansöker om asyl här i landet tar Sverige dessutom, i samarbete med FN-organet UNHCR, emot ett par tusen kvotflyktingar varje år. Den som hävdar att kategorin skyddsbehövande inte ska kunna ges en fristad i Sverige menar således att vi ska kasta ut människor som riskerar tortyr eller dödsstraff.

Migrationsverkets statistik om beviljade uppehållstillstånd
Migrationsverkets fakta om migration, en sida som bemöter vanliga påståenden om invandring
Asylregler, en detaljerad genomgång från Migrationsverket

Myt 3: Sverige är på väg att bli ett muslimskt land.
Uppskattningsvis lever några hundratusen personer i Sverige som har sin bakgrund i huvudsakligen muslimska länder. Den siffran säger emellertid inte något om huruvida personen är religiös eller inte. Av integritetsskäl för vi inga register över religiös tillhörighet, kultur eller etnicitet i Sverige. Det kan dock konstateras att de muslimska trossamfunden sammanlagt har runt 110 000 medlemmar, vilket endast utgör drygt en procent av Sveriges befolkning.

Statistik från Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Myt 4: Barnen får inte sjunga nationalsången och skolavslutningar får inte hållas i kyrkan.
Skolor får ha avslutningar i kyrkan vilket också sker på många håll. I den nya läroplanen för grundskolan som gäller från 2011 är det till och med krav att eleverna ska lära sig såväl nationalsången som ett antal vanliga psalmer. Att undervisningen ska vara icke-konfessionell, det vill säga fri från religiösa inslag, har gällt länge och har ingen koppling till invandringen. Friskolor får ha konfessionell inriktning, där deltagande i konfessionella inslag ska vara frivilligt.

Läroplan för grundskolan, se sidan 10, på Skolverkets webbplats
Skollagen, se 1 kap på riksdagens webbplats

Myt 5: Skolorna får inte längre servera fläskkött.
Det finns inga politiska beslut eller riktlinjer om vilken sorts kött som ska serveras i skolor och förskolor. Några förskolor har beslutat att inte servera fläskkött, men de tillhör undantagen. Anledningen till det är att många av barnen som går där inte äter det.

Myt 6: Judarna kontrollerar medier och politik i Sverige, USA och flera andra länder.
Påståenden om judiska konspirationer har cirkulerat i Sverige och i Europa i århundraden och bygger på synen av judarna som ett kollektiv. I Sverige, USA och många andra länder ägs tidningar och radio- och tevekanaler av en rad olika företag. Denna spridning garanterar att varken någon grupp eller särintresse kan kontrollera debatten.

Svenska kommittén mot antisemitism

Myt 7: Sverige anpassar sig till kvinnofientliga traditioner.
Det stämmer inte. Regeringen för en mycket aktiv politik mot de tendenser som finns i Sverige till hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och andra företeelser som strider mot individens rättigheter.

Regeringens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
Pågående utredning om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Myt 8: Invandringen har lett till en våg av kriminalitet.
Av naturliga skäl finns alltid en stor osäkerhet i statistik om kriminalitet. Många brott anmäls aldrig och många av de brott som anmäls klaras inte upp. Ett sätt att försöka mäta och jämföra över tid och mellan länder är enkätundersökningar där de svarande får uppge om de utsatts för brott det senaste året. I den statistik Brottsförebyggande rådet hänvisar till kan man se att Sverige inte sticker ut jämfört med liknande länder. Det är lika många eller fler som uppger att de har utsatts för brott i en del länder med lägre invandring, till exempel Danmark och Norge. Invandring tycks därför inte vara en avgörande faktor i en jämförelse av antalet brott mellan länder.

Den överrepresentation som finns bland utlandsfödda i brottsstatistiken beror bland annat på att det är många unga män som kommer till Sverige, en grupp som normalt är överrepresenterad i statistiken. Även faktorer som arbetslöshet och låg utbildningsnivå spelar in. I sammanhanget är det viktigt att poängtera att den absoluta majoriteten utrikes födda, precis som den absoluta majoriteten svenskfödda, aldrig begår brott.

Brott ska alltid bekämpas och den ansvarige ska ställas till svars. Men när en enskild invandrare begår brott ska vi aldrig skuldbelägga hela gruppen utrikes födda.

Internationell jämförelse av kriminalitet – International Crime Victims Survey
BRÅ – Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet

Myt 9: Invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år.
De nationalekonomiska studier som gjorts av invandring har tittat på effekter på till exempel tillväxt, handel, företagande, löner och offentliga finanser. Det finns inget självklart sätt att foga samman dessa olika perspektiv till ett svar.

Vissa studier av invandring i USA och Japan pekar på svagt positiva effekter på tillväxten, men det finns även studier som pekar på svagt negativa effekter. Studier av den fria rörligheten inom EU pekar på vissa positiva effekter på tillväxten. Flera studier pekar på att invandring leder till ökad handel med invandrarnas ursprungsländer. Andelen företagare är högre bland utrikes födda än bland inrikes födda och utrikes födda har fler anställda per företag. Det finns teorier om att öppna och toleranta samhällen är mer uppfinningsrika, och Sverige ligger också i topp i flera internationella index över innovationsklimat.

Det är inte helt klart hur invandringen påverkar de offentliga finanserna. De beräkningar som finns visar på större kostnader än intäkter. Två viktiga saker som påverkar beräkningarna är hur gamla människor är när de kommer till Sverige och hur stor andel som arbetar. En förbättrad integration kan ge stora positiva effekter. Det bör också noteras att beräkningarna handlar om offentliga intäkter och utgifter på individnivå. De positiva effekterna som invandring har på samhällsekonomin som helhet genom ökad tillväxt, handel och företagande ingår inte.

Sammantaget kan vi se att Sverige, i likhet med till exempel Kanada och Australien, har kunnat kombinera en förhållandevis hög invandring med en god ekonomisk utveckling. Vi står oss väl såväl när det gäller mått på ekonomisk produktion som bredare välfärdsmått.

migrationsinfo.se – en sida med frågor och svar om migration, mycket utförlig om ekonomiska effekter
Invandringen och de offentliga finanserna – rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Svenska Dagbladets genomgång av fakta bakom påståendet

Myt 10: Invandringen leder till lönedumpning.
Få svenska studier har gjorts som har kunnat visa på invandringens effekt på lönerna bland den infödda befolkningen. En svensk studie visar på mycket små positiva effekter av invandring på inföddas inkomster. Andra svenska forskare har visat att 90-talets invandring till Sverige inte hade någon effekt på lönespridningen.

migrationsinfo.se – en sida med frågor och svar om migration, mycket utförlig om ekonomiska effekter

Myt 11: Invandrarna tar jobben från svenskar.
Invandring bidrar ofta positivt till arbetsmarknaden genom att kompensera för underskott av inhemsk arbetskraft inom vissa yrken och genom att bidra till att skapa fler jobb. I dag kan vi exempelvis se att ungefär en av fyra läkare och tandläkare i Sverige är födda i ett annat land.

På lång sikt är det främst utbudet av arbetskraft som bestämmer sysselsättningen. Dessutom visar forskning att invandring bidrar till ökad utrikeshandel och därmed ökad tillväxt genom att personer med utländsk bakgrund besitter goda kunskaper om bland annat affärskultur, politik och språk i sina tidigare hemländer.

migrationsinfo.se – en sida med frågor och svar om migration, mycket utförlig om ekonomiska effekter
Sveriges Kommuner och Landsting om andelen utrikes födda i kommuner och landsting

Myt 12: Om man ifrågasätter invandrings- och integrationspolitiken så blir man stämplad som rasist.
Få frågor debatteras så ofta och så livligt som integrations- och migrationspolitik. Politiska debatter kan ibland hetta till rejält. Den som argumenterar med hjälp av rasistiska och främlingsfientliga myter möter ofta starka, berättigade motreaktioner.

Myt 13: Det finns en tyst majoritet som anser att invandringspolitiken är en katastrof.
När Eurostat nyligen mätte hur invånarna i ett antal europeiska storstäder ser på utlänningar var det 88 procent av stockholmarna som instämde eller instämde starkt i påståendet att förekomsten av utlänningar är bra för staden. 72 procent av Malmöborna instämde eller instämde starkt i samma påstående. I 2010 års SOM-undersökning från Göteborgs universitet anger en lägre andel av befolkningen än någonsin, 42 procent, att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige.

SOM-institutet om svensk flyktingopinion
Eurostat om attityder i europeiska städer, bland annat om utlänningar