Det är företagandet som betalar välfärden.

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är företagandet som betalar välfärden. Det vill inte Folkbladets ledarskribent, Jonas Bergström förstå. Det blottlägger den klassiska okunskapen hos S. Den självklara kopplingen att skatteintäkter till vård, skola, omsorg kommer från företag som anställer människor.

I Folkbladet den 1 oktober hängs Centerpartiet ut i ett debattinlägg om sänkta arbetsgivaravgifter för unga, skriven av Jonas Bergström. Hans koppling mellan nedläggning av byskolor i Vilhelmina och sänkta arbetsgivaravgifter för unga blir både långsökt och väldigt märkligt.

Detta då det ekonomiska läget i Vilhelmina kommun handlar om att den majoritet, som under lång tid styrt kommunen, tillika Folkbladets kompisar i S, stoppat huvudet i sanden. Idag är det Centerpartiet och Socialdemokraterna som tillsammans tagit ansvaret för att anpassa ekonomin och de kommunala verksamheterna till den befolkning som kommunen har.

Det Bergström inte förstår är, att det är företagandet som finansierar välfärden. Den klassiska okunskapen hos S att det är företagandet som driver välfärd. Den självklara kopplingen att skatteintäkter till vård, skola, omsorg kommer från företag som anställer människor, den vill han inte se eller förstå.

Nu verkar det ju som att S nationellt äntligen begripit detta sammanhang då det är regeringen ledda av S som lägger fram förslaget tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. Arbetsgivaravgifterna ska sänkas för alla mellan 19 och 23 år, under de kommande två åren.
Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög och den stiger, enligt siffror från både SCB och Arbetsförmedlingen. Det här är redan prövat en gång då Alliansens sänkte arbetsgivaravgifterna för unga. En studie från 2020 (Daunfeldt, Gidehag) visar att den gav 18 000 nya jobb. Framförallt gynnades områden med just hög ungdomsarbetslöshet.

Problematiken om vad som hindrar företag från att anställa unga oerfarna har drivits fram av organisationer som organiserar företag, som Svenskt Näringsliv. Det är ju inte så konstigt. Ungefär som att Socialdemokraterna genom tiderna drivit LO frågor.
Företag över hela landet efterlyser lägre kostnader. Företagare har lyft hur viktigt det är med lägre arbetsgivaravgifter. Inom de värst drabbade branscherna under pandemin, såsom tjänstebranschen, anställs dessutom relativt fler ungdomar än inom andra branscher. Men även i kommunerna anställs många unga främst inom omsorgen.

Fyra av fem jobb skapas av små företag. Därför är det direkt avgörande för såväl människors jobb som för Sveriges ekonomi att småföretagen håller sig vid liv genom coronakrisen och att de så småningom vågar anställa igen. Vi i Centerpartiet kommer att fortsätta driva politiken framåt för landet Sveriges bästa.

Bli först att kommentera

Machosamtalet, ta det!

Av , , Bli först att kommentera 1

I den beredning för folkhälsa och demokrati i södra lappland där jag jobbar kommer det fram att det finns en machokultur i inlandet som hämmar människor och som skapar psykisk ohälsa, främst bland unga. Det här kan vi göra någonting åt.

Via länklen når du ett nytt material från Folkhälsoenheten apropå machokultur; https://www.regionvasterbotten.se/god-nara-och-jamlik-vard/jamstalldhet-och-jamlikhet/machosamtalet

Det är tre korta små filmer och en handledning om machokultur på arbetsplatser och i handledningen finns också tips på material som riktar sig till unga. Det här kan du jobba med på din arbetsplats, i ditt arbetslag eller i din klass.

Bli först att kommentera

Lapplands bästa gymnasium!

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi hade på fullmäktigegruppen ett bra pass där vi pratade om framtidens gymnasieskola.

Det finns ingen akademisk tradition i inlandet och vi har en låg utbildningsnivå i kommunen vilket spiller över på barnen. Vi har en allt för låg studietradition i inlandet för att få unga att välja bredare när de väljer framtida yrkesliv.

Vi har idag 280 elever som läser vid gymnasieskolan. Hos oss är det 23 % som inte klarar grundskolan så de behöver gå ett introduktionsprogram vid gymnasiet. 78% av de unga väljer ett yrkesprogram när de väljer framtida yrkesbana och utbildning vid gymnasiet. Yrkesprogram är de dyraste programmen att driva.

Vi har mycket bra sprogram som står sig bra i konkurrens med andra gymnasieskolor. De allra flesta får jobb efter yrkesutbildning och vi har hög andel behöriga kunniga lärare.

Många unga väjer att utbilda sig mot jobb som ligger främst på andra orter, i gruvor, i Norge och jobb som har höga löner. Det är 95% av alla elever som går ut gymnasiet i Vilhelmina med betyg. Det är 92% behöriga lärare i kärnämnen och 70% i yrkesämnen där. Så vi har Lapplands bästa gymnasium.

Hade vi haft alla elever på teoretiska program hade gymnasiet varit betydligt billigare att driva. Att vi har så många elever på yrkesprogram gör dock att vi har ett dyrt gymnasium.

Gymnasieskolan måste vara attraktiv för att unga ska välja att studera här. Vilket vi idag är. Då vi ligger högt i studieresultat och har bra lärare så väljer många unga just Vilhelmina.

Vad är det unga prioriterar när de väljer sin framtida yrkesbana? Elever väljer de linjer de vill gå. Många väljer yrkesprogram mot jobb där man tjänar bra. Hur gör vi då för att få fler unga att välja utbildningar som leder till jobb där vi har brist som inom äldreomsorgen, förskolan, hantverkare i olika branscher och andra jobb? Hur kan vi se till att unga vill läsa till fler yrken än vad de gör idag? Hur gör vi för att fler unga ska välja att studera här hos oss?

Bli först att kommentera

Barn och ungas hälsa

Av , , Bli först att kommentera 1

Vi pratade om barn och ungas hälsa vid senaste fullmäktigegruppen. Våldsprevention och folkhälsa, hur hänger det ihop? Per Lindberg som jobbar med frågan berättade.

Psykisk ohälsa och utanförskap kostar mycket, både i lidande och i pengar. Det görs många åtgärder för att stärka elever att klara sin vardag i skolan och på sin fritid. Många barn far illa i skolsystemet där grundorsakerna är många. Ungas möjligheter att få hjälp är inte lika bra so om man bodde i en stad. Våra skolor gör mycket för att skapa trygghet och en bra lärandemiljö för eleverna. Det handlar mycket om samverkan mellan de som har ansvar för barn och unga att verkligen hjälpas åt för att komma framåt. Kommunen jobbar med en kommun fri från våld där skolorna är en viktig del.

Barn som far illa behöver stöd redan tidigt och det måste finnas en fungerande vårdkedja där vård behövs. Det finns nu en grupp där människor från både kommunen och regionen jobbar för att hitta vägar fram. Där man sätter barnet i centrum och så hjälps man åt.
Det finns studier på pojkars aggressioner där man säkert kan se koppling mellan kriminalitet och pojkars aggressioner vid 17 månaders ålder. Skrämmande men bra att veta om när vi ska jobba förebyggande. Förskolan är så viktig för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Man föds inte aggressiv utan det är ett beteende som man lär sig.

Att satsa på unga kvinnor och mammor är så viktigt då det är där man kan se varaktiga förbättringar. Vi behöver jobba med värdegrunden, kulturen och att jobba professionellt och systematiskt med våra elever. Där vi jobbar med barn och unga från 0 år till 25 år.

Vi får se forskning av Richard Tremblay som tittat på kriminalitet där man ser kurvan för unga mäns kriminalitet startar vid 15 års ålder. Det hänger oftast ihop med psykisk ohälsa. Där vi ligger högt i rikssnittet för barn med diagnoser.

Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att ta lång tid. Men ett oerhört viktigt arbete för framtiden. Det är väldigt viktigt att vi också har statistik som visar på hur det verkligen ser ut. Den statistiken finns inte idag i Södra Lappland.

Bli först att kommentera

Kommunen är i en uppförsbacke där små steg går åt rätt håll

Av , , Bli först att kommentera 2

Kommunen går 13 miljoner bättre än förra året, det går sakta men säkert åt rätt håll.
Kommunen gör av med 29,8 miljoner som den inte har det här året som det ser ut just nu. Det kan förändras men det är en prognos för hur det här året går ekonomiskt. Idag när kommunfullmäktige samlades för gruppmöten, presenterade ekonomichefen Niklas Wilhelmsson siffrorna för året.

Om vi jämför med 2019 så hade vi 297 miljoner förra året, det här året är de på 284 miljoner. Så de anpassningar av ekonomin som gjorts har slagit igenom med 13 miljoner. Det är bra! Utbildning går minus med närapå 25 miljoner, socialnämnden går minus med nära 13 miljoner. Kostverksamheten går minus på nära 3 miljoner. Kommunstyrelsen går ihop, det är dock en liten del av kommunens kostnader som ligger inom KS. Det mesta av kostnaderna är ju personal där de största grupperna finns inom skola och omsorg. Det har gjorts mycket inom utbildning som både fick en lägre budget för det här året och som har jobbat hårt med att minska kostnader. Vår kommun ligger högt i jämförelse med andra kommuner då det gäller antal personal.

Vi vet inte ännu hur mycket som kommer att komma in från staten utifrån pandemin så förhoppningsvis blir resultatet lite mindre minus än det här.

Kommunen är i en uppförsbacke där små steg ändå leder åt rätt håll..

Bli först att kommentera

Inlandets tekniktankar för framtiden….

Av , , 1 kommentar 2

I torsdags var jag med på ett seminarium som Inlandets teknikpark höll där Ibrahim Baylan inledde med att berätta om regeringens alla satsningar för företagen i Coronapandemin. Satsnignar som vi iCenterpartiet verkligen drivit på.

Det som jag gillade mest under dagen var Inlandsbanan som gjorde en fin presentation och sa att de kan ha byggt banan klart på 5 år, ett stråk genom hela landet som på ett bra sätt skulle komplettera stambanan. De berättade om vätgas som drivmedel vilket skulle göra banan hållbar och klimatsmart. Vi vill få till en förstudie på både överskott av el och vätgas som drivmedel för tåg, lastbilar och bussar. Det skulle ha stor betydelse för vår region. Näringsministern tyckte det var intressant ur ett långsiktigt perspektiv för hållbara transporter med både lastbilar och flyg. Det kan vara en del i de europeiska satsningar som görs.

Jag tänker att det kanske går att använda det område inom kommande strukturfonder från EU som kallas Green deal. Det borde kollas upp. Jag tänker att det borde gå. Jag pratade därför med North Sweden kontoret om detta. Det är inte klart än med långtidsbudgeten men inom strukturfonderna finns Green deal som inbegriper satsningar för hållbarhet. Ett område pekar särskilt ut Norr och Västerbotten där det handlar om att klimatanpassa stålindustrin och transporter gåt att koppla till stålindustrin. Så det borde gå…
Det lyftes även att om vi ska kunna locka elintensiva industrier till inlandet så behövs det en offensiv prissättning för nätavgifterna.

Handelskammaren berättade om problemen att få finansiering för att investera i företag och utveckla företag. Ibraham svarade att han ville se ett partnerskap mellan ALMI och bankerna för att möjliggöra lån till företag i inlandet.
Bankkontoren försvinner vilket gör att den kunskap som den lokala banken har av de lokala företagen försvinner. Den bankintellektuella infrastrukturen försvinner. Hur ska kapitalet få kunskap om de företagsidéer som finns här? Den lilla Sidensjö sparbank fungerar alldeles utmärkt, påpekade Nicke Grahn.

Det var även en dragning av projektet fossilfria transporter.

Många viktiga aspekter lyftes fram där inlandet som testbädd för innovativ, klimatsmart och framåtsyftande teknik var bärande. Bra jobbat alla inblandade!

1 kommentar

En modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i hela länet med fokus på individen i centrum

Av , , Bli först att kommentera 5

Igårkväll hade centerpartiets fullmäktigegrupp i Vilhelmina möte där vi bland annat pratade om äldreomsorgen där behoven växer. Allt fler i vår kommun blir äldre äldre och behöver hjälp i hemmet. Det här är inget speciellt för vår kommun utan det är så det ser ut i stora delar av landet främst i landsbygd. Det är den demografiska utvecklingen som säger att andelen äldre av befolkningen är stor i jämförelse med barn, unga och den del av befolkningen som är i arbetslivet och bidrar med skatteintäkter till välfärden.

Det är en utmaning att klara av att bemöta de behov som finns och som ökar.

Vi i Centerpartiet i regionen, genom vår gruppledare Ewa-May Karlsson, har därför lämnat in en motion där vi vill utveckla det geriatriska öppenvårdsteamet och sprida dess arbetssätt i hela länet. Idag så finns ett sånt team i Umeå som hjälper till i hemmet när man blir utskriven från ett sjukhus och ska hem. Pandemin har ytterligare visat på nyttan med mobilt stöd i hälso-sjukvården.

Regeringen har tillsatt en delegation som ska stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. JA-partiernas satsning på äldrevårdslyft visar också på hur nödvändigt med ytterligare satsningar på denna grupp.
Vi i C tycker att regionen behöver utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på individen i centrum. För att göra detta kommer det att behövas Öppenvårdsteam, en typ av generella team med bred kompetens och tillgänglighet. Vi tänker att närsjukvårdsområdena där vi har Södra Lappland kan vara lämplig nivå.

Regionen bör visa sin goda vilja genom att i samverkan med kommunerna, utveckla och öka livskvalitén för våra äldre med dessa behov.

Vad tänker du om detta?

Bli först att kommentera