Centerpartiet satsar på Norrland

Av , , 1 kommentar 13

 

Centerpartiet vill skapa helt nya skattebaser i Norrland. En skattegrupp i partiet har jobbat med att ta fram förslag för att underlätta för glesbygdskommuner. Äntligen får vi ett system som kan hålla över tid…
De nya förslagen gör det möjligt för kommuner och landsting i norra Sverige att hävda sig på egna meriter.
-Äntligen kan vi presentera något för landsbygden som inte bygger på bidrag och understöd utan på att skapa förutsättningar utifrån egna förutsättningar och kraft, säger Per Åsling som är ordförande i skattegruppen.  Jag ringde honom nyss då jag väntat på att få släppa denna nyhet…
Skattegruppen presenterar fyra nya förslag om bygdepeng, prisreduktion för el i norra Sverige, naturresursbeskattning och lokal beskattningsrätt av fritidshus. Med de här förslagen kan näringar och naturresurser beskattas där produktion och verksamhet bedrivs, inte där huvudkontoret placerats.

Det ser ljust ut….

Av , , 1 kommentar 2

Jag förvånas över att det jag skrev på min blogg för en tid sedan, om den vision om framtiden som jag har och de mål jag jobbar för att nå, skulle väcka så mycket känslor.

Det verkar vara lätt provocerande att människor kan nå resultat om man skapar rätt betingelser. Demokrati, öppenhet, samarbete, innovationslust och respekt för olikheter och olika sätt att utföra service till medborgarna. Det verkar vara enklare och mer tillåtet att peka ut elände, katastrofer och bekymmer än att vara positiv och konstruktiv.

Men min övertygelse är att den som har roligast vinner i längden, att vara positiv är bra mycket roligare än att vara negativ och eländesförespråkare. Winston Churchill beskrev detta med att ha olika perspektiv så bra när han uttryckte: ”En optimist ser möjligheter i varje svårighet, en pessimist ser svårigheter i varje möjlighet”. Jag kommer att ha kul, vara positiv och aktivt jobba för en utveckling för min kommun, min region och för de som besöker oss och för de som bor här.

 
 

Vattenfall, Maud och makt

Av , , 3 kommentarer 4

Förra veckan på ett möte i Skansholm fick jag frågan vad jag tyckte om Maud Olofsson och Vattenfall. Jag sa att jag tycker att hon får omotivetat med skäll. Hon får aldrig kred för det fantastiska jobb som hon faktiskt uträttat då det gäller den ekonoominska krisen och bilindustrin i sverige. Inte heller ser allmänheten att det faktiskt är hon som dragit fram det som Vattenfall försatt oss svenskar i. Jag försöker förstå vad det är som ligger bakom denna hetsjakt, är det så enkelt att det är för att hon är den kvinna i sverige som har mest makt?  Då kvinnor med makt är utmanande för många.

Vattenfall har i långa tider varit ett maktnäste som varit synnerligen svårbemästrat för alla regeringen genom åren. Det är inte första gången Vattenfall  har en egen ide av hur företaget ska drivas och inte brytt sig om ägardirektiven. Att Maud nu sätter stopp för detta ska väl hon ha kred för och inte smutskastning för då hon säkerställt att företaget fått en ny VD som har direktiven klara för sig. Centerpartiet, Alliansen, Medborgarna vill att  Vattenfall ska slå in på en väg mot ökat miljöansvar och omställning mot en uthållig elproduktion.

Norrland i malpåse…

Av , , 1 kommentar 0

Idag har vi haft ett möte i den arbetsgrupp jag jobbat för att ta fram underlag för hur en storregion Norrland skulle kunna organiseras. Vi bestämde där att lägga arbetet i vila, under den tiden vi väntar. Detta då arbetet att starta en storregion redan 2011 lagts åt sidan då vi inte kunde enas om var gränserna skulle gå.

Min tro är att det kommer att tillsättas en utredare för att jobba med regionsindelningen rent geografiskt. Då kan vi vara på gång igen till 2013 med att tillskapa en storregion där besluten läggs närmare människorna. Jag tror på denna federala ide, att de männiksor som berörs ska besluta coha tt administrationer är en mindre viktig del som kan ligga var som helst. Det viktiga är att vi får en struktur som gör att samhället fungerar och att människor känner sig delaktiga i de beslut som berör deras vardag. Men motståndet är stort mot att lägga ut administrationer längre ut från den centrala och regionala nivån.

Kanhända är det de som är rädda att förlora makt som är mest motsträviga???

Värdig politik??

Av , , 13 kommentarer 10

Gårddagens fullmäktige möte var inte kul! Det visade inte på politikens framsidor, det positiva och det utvecklande som det ofta är att jobba politiskt. Det visade på en annan sida. Men det kanske inte ska vara alltför enkelt att  driva utveckling och ta ansvar! 

Det som hände var att istället för en dags möte med beslut om en mängd olika frågor för kommunen så blev det en hel dags lång allmänpolitisk debatt som drog ut över kvällen, som gjorde att fullmäktigemötet fick ajóurneras till nästa måndag.  
Förutom förlusten för förtroende så grämer det mig att vi inte tar ansvar fullt ut. I de svåra ekonomiska tider vi nu är inne i måste spara än mer för att bekosta fler fullmäktigemöten. Att en dag till för att fortsätta kommunfullmäktige kostar ungefär lika mycket som inköp av skolböcker för ett helt år på Hembergsskolan.
Vilhelmina kommuns medborgare behöver pengarna till verksamhet, inte till timslånga debatter utan beslut.
Vad tycker du? Är det så här vi vill att politikerna ska agera i vår demokrati? Är detta ett sätt att driva värdig politik?

 

Jag lovar att 2013…..

Av , , 3 kommentarer 1

Om du vill läsa mina anteckningar från Sveriges kommuner och Landstings ordförandedagar med Anders Knape, Anders Borg och Maud Olofsson så gå in på www.vilhelminabloggen.se

Jag har ikväll lovat mig själv att jobba för följade:

Vilhelmina kommun ska bygga en hållbar ekonomi!
Vilhelmina kommun ska 2013 ha en stabil ekonomi där kärnverksamheterna är vassa och kvalitetssäkra.
Vilhelmina kommun ska 2013 ha en högkvalitativ skola där alla får betyg, kan läsa, skriva, läsa och räkna.
Vilhelmina kommun ska 2013 vara på väg mot en världskänd destination med många internationella besökare
Vilhelmina kommun ska 2013 ha en omsorg om de äldre där de själva kan välja olika tjänstealternativ
Vilhelmina kommun ska 2013 servera klimatsmart närproducerad mat i skolor, äldreboenden och förskolor
 
Japp,,,nu är det bara att jobba på!

Ordförandedag SKL

Av , , 3 kommentarer 0

Idag har jag varit på min första ordföfnadedag för kommunstyrelseordföranden i kommuner och landsting. Jag noterade direkt att jag missat kodexen, att ha partiloggan som pin på kavajslaget….och bredvid skulle en pin med kommunloggan sitta. Måste åtgärda detta till nästa år.  Denna fadäs visade sig inte spela så stor roll då grudnen för dagen var att SKL skulle brätta hur de ser på kommunernas ekonomiska bekymmer och hur de ska hanteras, hur löneförhandlingarna kan komma att hanteras och att finansministern och vice statsministern skulle berätta hur de ser på kommunernas situation, roll och ansvar. En bra dag där jag fick många argument med mig hem för den polkitik jag för hemmavid. Tuff, hårda tag men ack så nödvändig och så rätt!

Berlin för 20 år sedan…

Av , , 5 kommentarer 2

 

Jag jobbade 1990 som lärare vid högstadieskolan i Vilhelmina och följde då med en avgångsklass ut i Europa, bla till Berlin. Det var våren efter att muren fallit och vi var mäkta förvånade över de stora skillnader som var mellan den västtyska och östtyska sidan. Muren stod kvar mitt i Berlin och det var som att bläddra mellan en film i svartvitt och en i färg när vi passerade gränsövergången, märkligt och underligt.
Det är nu den 9 november 20 år sedan Berlinmuren föll och kommunismen kollapsade. Vi borde ha lärt oss av det vi såg då för 20 år sedan, att kommunism är ett socialt, ideologiskt och politiskt experiment utan större framgångar.  
Man kan ju tycka att det är märkligt att vi trots historiens lärdomar ändå har kommunister i den svenska regeringen som säger sig vara just det, kommunister. Lars Ohly ville inte kalla sig för kommunist då han fått hård offentlig kritik. Men han har ändå kvar samma åsikter. ”Jag har varit kommunist sedan jag gick med i Kommunistisk ungdom 1978 och aldrig förknippat det med diktatur eller förtryck säger Ohly i Aftonbladet den 27 maj 2000”
Borde inte både Ohly och alla vi andra ha lärt oss mer av historien och av det människorna i det gamla Östeuropa berättat och bevisat??

Ge upp det man tror på???Aldrig!!

Av , , 3 kommentarer 3

Skulle du ge upp en sak som du benhårt tror på? Skulle du sluta att brinna för en sak bara för att det gick dig emot? Skulle du sluta tro på tomten?? Nä förstod väl det. Jag är en av dem som både tror på tomten och aldrig ger mig när jag verkligen tror på att det är det rätta.

Som detta att myndigheterna vill flytta bort från ett litet samhälles Centrum. Man kan välja att se på frågan kortsiktigt och utan att se varken effekter på sikt eller påverkan på sikt. Eller man kan välja att se frågan i ett större långsikitgt samhällssammanhang.

I en stor stad är centrumkärnan flera kilometer och bussar, taxi och spårvagnar finns för de som inte kan eller vill promenera. Där är man dessutom måna om att befria folket från bilberoende och med dessa städer ska vi jämföras!!!  Vi har inga taxibilar som snurrar runt och söker kunder, vi har inga bussar eller spårvagnar. Vi har ett kompakt litet samhällsservice där vi ska försöka samla service till medborgarna.

Jag tror verklgen inte på att flytten av samhällsservice ut i ett litet samhälles utkant kan vara bra varken för samhället eller medborgarna som dessa myndigheter ska ge service.

Myndigheternas flykt….

Av , , 2 kommentarer 4

 

Som ni redan vet så har de statliga myndigheterna valt att flytta från centrum till industriområdet för sin verksamhet. Det är Polisen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skattemyndigheten.   

När jag kom in i frågan så hade den hanterats ett par varv redan under förra Kommunstyrelseordföranden. Så sent som för två år sedan gjordes en plan som kallades för VISAM där både kommunala verksamheter och statliga skulle in i samma hus. Detta blev dock aldrig av.
 

Huset har ägts att ett antal fastighetsägare sedan de såldes av Vilhelminabon Curt Nilsson. Efter det så har inget lokalt ägande varit aktuellt och ägandet har hamnat längre och längre bort. Det senaste jag hörde var att Bank of Scotland och Die Deutsche bank var de största ägarna till det Isländska fondbolag som ägde huset. Frågan om flytten blev aktuell för mig en Centerlunch då en partikompis lyfte frågan då han undrade vad kommunen tagit för ställning till en eventuell flytt från centrum. Han hade fått uppfattningen att kommunen inte hade något emot en flytt enligt de uppgifter han hade fått.
 

Jag hade inte varit involverad tidigare och visste inte vad som varit uppe. Jag frågade runt och pratade med Gunnar, kommunchefen och med allianskompisarna. Jag pratade även med Åke som varit involverad under hela resan och vi tillsammans kom överens om att gräva vidare i frågan.  Erik Lindahl vid Vibo hjälpte till att ta fram fakta om ägandeskapet tillsammans med kommunchefen. Sedan har det varit ett antal träffar med både fastighetsförvaltaren, hyresgästerna och inom de politiska rummen där jag fått mandat av Alliansgruppen att jobba med frågan för deras räkning. Åke har jobbat mycket bra med den här frågan där vi agerat bredvid varandra och jobbat tillsammans i alla faser av arbetet. En total politisk enighet har varit styrkan i vårt arbete.     

 

Vi kom överens med myndigheterna att ta fram förslag som fyllde deras önskemål och krav både på tillgänglighet och anpassning utifrån deras verksamheter samt kostnader. För att göra detta så skulle vi dvs kommunen alt Vibo gå in och köpa huset. Kalkylerna fick vi fram med hjälp av det statliga bolaget som gjort om Militära anläggningar, visade på att huset skulle gå ihop ekonomiskt OM hyresgästerna var kvar. Vi tog hjälp av en arkitekt som ritade nya förslag enligt de nya önskemål som kommit fram. Vi gjorde precis allt i vår makt för att tillfredställa myndigheternas alla önskemål och behov men det hjälpte inte.  

 

De förkastade det vi erbjöd och tackade för ett gott samarbete..  

 

Min bedömning i efterhand är att myndigheterna aldrig hade för avsikt att vara kvar i centrum oavsett. Det fanns under hela processen en dold agenda som för mig ter sig märklig då myndigheter har i sina regleringsbrev uppdrag att befinna sig i centrumlägen, A-läge. Sen undrar jag hur de gör med offentlighetsprincipen då det gäller val av lokaler. Ska inte alla offentligt finansierade verksamheter agera transparant?  

 

Det pressmeddelande jag sände direkt efter jag fått beskedet gick även till myndigheterna och deras generaldirektörer. Idag har Alliansgruppen beslutat att skriva formellt till myndigheterna och deras ledning för att påkalla den hantering som varit i detta ärende.  

 

Frågan handlar inte om att köpa ett hus eller inte, frågan handlar om att behålla ett levande centrum med en samlad service för kommunens invånare både gammal och ung. Både myndigheter, privata företag, handel och kommunen måste ta ett gemensamt ansvar tillsammans för att få små kommuner att fungera. Frågan handlar om att bevara ett levande samhälle!